Corel Paint Shop Pro Photo X2. Pierwsze starcie

  • View
    1.735

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Poznaj możliwości tego programu, a Twoje zdjęcia będą doskonałe! * Jak poprawiać i retuszować fotografie?* Jak wykonywać kolaże?* Jak stosować efekty specjalne?Corel Paint Shop Pro Photo X2 to popularny i prosty w obsłudze edytor grafiki bitmapowej. Posługując się tym programem, możesz tworzyć nową grafikę, przekształcać gotowe pliki czy umieszczać na zdjęciach dodatkowe efekty. Nowy Paint Shop Pro Photo pozwala na obróbkę zdjęć w technice HDR (skrót od ang. High dynamic range imaging), dzięki czemu uzyskuje się zdjęcia o dużej rozpiętości tonalnej. W tej wersji programu pojawiły się też nowe style warstw oraz narzędzia służące dodawaniu widocznych znaków wodnych.W każdym rozdziale książki „Corel Paint Shop Pro Photo X2. Pierwsze starcie” oprócz krótkiego wprowadzenia teoretycznego znajdziesz praktyczne wskazówki, jak osiągnąć konkretne rezultaty podczas pracy z programem. Dzięki zadaniom do samodzielnego wykonania możesz na bieżąco sprawdzać swoje wiadomości. Korzystając z tego podręcznika, nauczysz się przekształcać elementy znajdujące się na fotografiach oraz dodawać fascynujące efekty specjalne, poprawiać rzeczywistość (czyli wykonywać doskonały retusz) a także tworzyć niepowtarzalne kolaże.* Instalacja i konfiguracja programu* Wyszukiwanie, pobieranie i wczytywanie zdjęć* Korekta inteligentna i usuwanie szumu* Scalenie HDR* Retusz* Kolaże — przeglądanie warstw, przenoszenie efektów* Teksty i grafika* Efekty specjalne — zniekształcanie zdjęć, wehikuł czasu Ta ksiązka to niezbędne wsparcie dla Twojego talentu!

Text of Corel Paint Shop Pro Photo X2. Pierwsze starcie

  • 1. Corel Paint ShopPro Photo X2.Pierwsze starcieAutor: Witold WrotekISBN: 978-83-246-1917-7Poznaj moliwoci tego programu, a Twoje zdjcia bd doskonae! Jak poprawia i retuszowa fotografie? Jak wykonywa kolae? Jak stosowa efekty specjalne?Corel Paint Shop Pro Photo X2 to popularny i prosty w obsudze edytor grafikibitmapowej. Posugujc si tym programem, moesz tworzy now grafik,przeksztaca gotowe pliki czy umieszcza na zdjciach dodatkowe efekty.Nowy Paint Shop Pro Photo pozwala na obrbk zdj w technice HDR (skrt od ang.High dynamic range imaging), dziki czemu uzyskuje si zdjcia o duej rozpitocitonalnej. W tej wersji programu pojawiy si te nowe style warstw oraz narzdziasuce dodawaniu widocznych znakw wodnych.W kadym rozdziale ksiki Corel Paint Shop Pro Photo X2. Pierwsze starcie oprczkrtkiego wprowadzenia teoretycznego znajdziesz praktyczne wskazwki, jak osignkonkretne rezultaty podczas pracy z programem. Dziki zadaniom do samodzielnegowykonania moesz na bieco sprawdza swoje wiadomoci. Korzystajc z tegopodrcznika, nauczysz si przeksztaca elementy znajdujce si na fotografiachoraz dodawa fascynujce efekty specjalne, poprawia rzeczywisto(czyli wykonywa doskonay retusz) a take tworzy niepowtarzalne kolae. Instalacja i konfiguracja programu Wyszukiwanie, pobieranie i wczytywanie zdj Korekta inteligentna i usuwanie szumu Scalenie HDR Retusz Kolae przegldanie warstw, przenoszenie efektw Teksty i grafika Wydawnictwo Helion Efekty specjalne znieksztacanie zdj, wehiku czasu ul. Kociuszki 1c 44-100 GliwiceTa ksizka to niezbdne wsparcie dla Twojego talentu! tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

2. Spis tre ciWstp .............................................................................................. 7 Rozdzia 1. Instalacja i konfiguracja programu .................................................. 13Co b dzie potrzebne? ...................................................................................................... 14Jak zainstalowa oprogramowanie? ................................................................................ 14Pytania kontrolne ............................................................................................................ 32Zadanie do samodzielnego wykonania ........................................................................... 33 Rozdzia 2. Wyszukiwanie i wczytywanie zdj .................................................. 35Jak zmieni rozmiar Organizera? ................................................................................... 36Jak wyszukiwa obrazki? ............................................................................................... 38Jak dodawa foldery do Organizera? .............................................................................. 42Jak zmienia rozmiar miniatur? ...................................................................................... 43Jak wy wietli obrazki w formie pokazu slajdw? ......................................................... 45Jak uruchomi Pracowni ekspresow ? .......................................................................... 46Jak wy wietli informacje o obrazku? ............................................................................ 46Jak wczyta zdj cia z aparatu fotograficznego? ............................................................. 47Jak wykadrowa obrazek? .............................................................................................. 51Jak zapisa obrazek, aby mo na go byo otworzy w aplikacji biurowej? ..................... 54Pytania kontrolne ............................................................................................................ 57Zadanie do samodzielnego wykonania ........................................................................... 57 Rozdzia 3. Dopasowywanie zdj ..................................................................... 59Jak uruchomi Pracowni ekspresow ? .......................................................................... 60Do czego su y Pracownia ekspresowa? ............................................................................ 61Jak obrci zdj cie? ........................................................................................................ 62Jak wykadrowa zdj cie? ............................................................................................... 64Jak wyprostowa zdj cie? .............................................................................................. 65Jak szybko wykona korekt zdj cia? ............................................................................ 66Jak wykona inteligentn korekt zdj cia? ..................................................................... 68Jak zmieni rozdzielczo zdj cia? ................................................................................. 70Jak naprawi b d perspektywy? .................................................................................... 73Jak uratowa prze wietlone lub niedo wietlone zdj cie? ............................................... 75Jak usun szum ze zdj ? .............................................................................................. 77Jak zastosowa efekt g bi ostro ci? ............................................................................... 79Pytania kontrolne ............................................................................................................ 81Zadanie do samodzielnego wykonania ........................................................................... 81 3. 4 Corel Paint Shop Pro Photo X2. Pierwsze starcie Rozdzia 4. Retusz ........................................................................................... 83 Jak usun efekt czerwonych oczu? ............................................................................... 84 Jak uzyska na zdj ciu efekt wygadzenia skry? .......................................................... 85 Jak usun na zdj ciu pryszcze z twarzy? ...................................................................... 88 Jak wybieli z by na zdj ciu? ......................................................................................... 90 Jak usun przekrwienie oczu na zdj ciu? ...................................................................... 91 Jak doda opalenizn na zdj ciu? ................................................................................... 92 Jak wyszczupli posta na zdj ciu? ................................................................................ 93 Jak usun ze zdj cia rysy i plamy? ............................................................................... 95 Jak uzupeni brakuj ce fragmenty elementami ze zdj cia? ........................................... 97 Jak uzupeni brakuj ce fragmenty tekstury? ................................................................. 99 Jak zmieni kolor? ........................................................................................................ 102 Jak naprawi wyblake zdj cie? .................................................................................... 105 Jak odr cznie zaznaczy obszar? .................................................................................. 106 Jak automatycznie zaznaczy ksztat? .......................................................................... 108 Pytania kontrolne .......................................................................................................... 109 Zadanie do samodzielnego wykonania ......................................................................... 110 Rozdzia 5. Kola e ......................................................................................... 111 Jak usun to z obrazka? ............................................................................................. 112 Jak zaznaczy obszar zdj cia? ...................................................................................... 114 Jak skopiowa obrazek do schowka? ............................................................................ 115 Jak wklei obrazek ze schowka? .................................................................................. 116 Jak umieszcza obrazki na warstwach? ........................................................................ 116 Jak nada warstwie atrybut przezroczysto ci? .............................................................. 118 Jak zmieni kolejno warstw? ..................................................................................... 119 Pytania kontrolne .......................................................................................................... 121 Zadanie do samodzielnego wykonania ......................................................................... 121 Rozdzia 6. Teksty i grafika ............................................................................ 123 Jak umie ci tekst na obrazku? ..................................................................................... 124 Jak zmieni krj czcionki? ............................................................................................ 127 Jak obrci tekst? ......................................................................................................... 128 Jak przesun tekst? ..................................................................................................... 129 Jak doda dymek do obrazka? ...................................................................................... 130 Jak umie ci na zdj ciu ci g obrazkw? ........................................................................ 133 Jak doda obramowanie? .............................................................................................. 135 Jak doda ramk ? ......................................................................................................... 136 Jak doda znak wodny? ................................................................................................ 138 Pytania kontrolne ...............................................