12
Elfelejtett források A Rudas fürdő mellett, a Gellérthegy lábánál több, kisebb meleg vizű forrás is fakad. E forrásokat a legrégebben ismert budai hőforrások között tartják számon. Már a Gellérthegy lábánál létesült első települések kialakulásában is közrejátszott a források közelsége. A forrásvizek hasznosítása a török időkben lett általános, a Rudas-fürdő 1566-1572 közötti felépítésével egy időben. A források vize a Gellérthegy dolomitjának repedéseiből tör fel. E forráscsoport része a Gül Baba forrás és a Török forrás is. A források összes vízhozama 20-100 liter percenként, amelyet a Duna vízállása befolyásol. A források vize ma is alkalmas lenne az ivásra, de a bonyolult szabályozás és a kis hozam miatt nem foglakoznak vele. http://toochee.postr.hu/mi-van-a-vaskapu-mogott Ahol még nem jártál Budapesten!

Elfelejtett források

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Elfelejtett források

Elfelejtett források

A Rudas fürdő mellett, a Gellérthegy lábánál több, kisebb meleg vizű forrás is fakad. E forrásokat a legrégebben ismert budai hőforrások között tartják számon. Már a Gellérthegy lábánál létesült első települések kialakulásában is közrejátszott a források közelsége. A forrásvizek hasznosítása a török időkben lett általános, a Rudas-fürdő 1566-1572 közötti felépítésével egy időben.

A források vize a Gellérthegy dolomitjának repedéseiből tör fel. E forráscsoport része a Gül Baba forrás és a Török forrás is. A források összes vízhozama 20-100 liter percenként, amelyet a Duna vízállása befolyásol. A források vize ma is alkalmas lenne az ivásra, de a bonyolult szabályozás és a kis hozam miatt nem foglakoznak vele.

http://toochee.postr.hu/mi-van-a-vaskapu-mogott

Ahol még nem jártál Budapesten!

Page 2: Elfelejtett források

Budapesten az Budapesten az Erzsébet-híd budai Erzsébet-híd budai hídfőjénél, a Rudas hídfőjénél, a Rudas fürdővel szemben, fürdővel szemben,

a Szent Gellért a Szent Gellért térre vezető úton térre vezető úton

található ez a található ez a gyönyörű gyönyörű

kovácsoltvas kapu.kovácsoltvas kapu.

Gül Babának nem Gül Babának nem csak türbéje, csak türbéje,

hanem forrása is hanem forrása is van Budán.van Budán.

Page 3: Elfelejtett források

Ez a kapu rejti a Ez a kapu rejti a Gül Baba forrást.Gül Baba forrást.

A Gellért hegy itt A Gellért hegy itt csaknem csaknem

függőleges.függőleges.

Page 4: Elfelejtett források

A kapu évtizedek A kapu évtizedek óta nem nyílt meg óta nem nyílt meg a közönség előtt, a közönség előtt, most a Kulturális most a Kulturális Örökség Napja Örökség Napja

alkalmából alkalmából feltárult az feltárult az

érdeklődök kis érdeklődök kis csoportja előtt.csoportja előtt.

Page 5: Elfelejtett források

Közvetlenül a kapu Közvetlenül a kapu mögött időtől és a mögött időtől és a

budai szmogtól budai szmogtól megsötétedett megsötétedett

márvány medence, márvány medence,

s ennek alján s ennek alján található a Gül található a Gül

Baba forrás, Baba forrás, amelynek vize 43,5 amelynek vize 43,5

fokos.fokos.

Page 6: Elfelejtett források

A víz a 2,95 méter mély akna aljában gyűlik össze.A víz a 2,95 méter mély akna aljában gyűlik össze.Furcsa érzés a hűvös őszi levegőben az aknából áradó meleg nedves levegő, Furcsa érzés a hűvös őszi levegőben az aknából áradó meleg nedves levegő,

amely pillanatok alatt átnedvesíti a ruhát.amely pillanatok alatt átnedvesíti a ruhát.

Page 7: Elfelejtett források

A kőfülke jobb A kőfülke jobb hátsó sarkában hátsó sarkában

csúnya vasajtó…csúnya vasajtó…

Page 8: Elfelejtett források

……mögötte egy mögötte egy ötméteres, enyhén ötméteres, enyhén lejtő folyosó nyílik.lejtő folyosó nyílik.

Page 9: Elfelejtett források

A folyosó végén A folyosó végén egy apró terembe egy apró terembe

jutunk, jutunk,

melynek hátsó melynek hátsó falán hosszú pad falán hosszú pad

található.található.

Page 10: Elfelejtett források

A terem jobb A terem jobb oldalán egy nagy oldalán egy nagy

üregbe régi lépcső üregbe régi lépcső vezet, alján víz vezet, alján víz

csillog.csillog.

A tévedésekkel A tévedésekkel ellentétben ez nem ellentétben ez nem a Gül Baba forrás, a Gül Baba forrás,

hanem a Török hanem a Török forrás.forrás.

Page 11: Elfelejtett források

Az utcára vezető Az utcára vezető lépcsők,lépcsők,

és a lefalazott és a lefalazott hajdani bejárat.hajdani bejárat.

Page 12: Elfelejtett források

A fal másik oldalán, A fal másik oldalán, az utcán a kopott az utcán a kopott

ajtó még ajtó még megtalálható.megtalálható.

Ez a Török forrás Ez a Török forrás eredeti bejárata.eredeti bejárata.