of 21 /21
L/O/G/O กกกกกกกกกกกกกกกก Paint กกกกกกกกกกกกกกก 2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก)

การใช้งานโปรแกรม Paint ป1 paint multipoint

Embed Size (px)

Text of การใช้งานโปรแกรม Paint ป1 paint multipoint

  • 1. L/O/G/OPaint2()

2. 1 3. 1. 2.3. 4. PaintPaint 5. Paint 6. Paint 7. Paint1. File Save 8. Paint2. PCMAN 9. Paint3.File Exit Paint 10. ::PaintPaint 11. :: 12. 2-- 13. :: 14. :: 15. :: Timer 16. 17. L/O/G/O!!! 18. Paint