Google Apps - Đăng ký dịch vụ Google Apps

  • Published on
    12-Jul-2015

  • View
    20

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>TT Google Apps (15GB)Google Apps For Business </p><p>(30GB)Google Apps for Business with Vault (30GB)</p><p>Tnh nng chnh</p><p>Sn sng cho doanh nghip </p><p>$1/ngi dng/thng</p><p>$10/ngi dng/nm</p><p>Sn sng cho doanh nghip</p><p>$5/ngi dng/thng</p><p>hoc $50/ngi dng/nm</p><p>Bao gm tnh nng bo mt nng cao v e-discovery </p><p>$10/ngi dng/thng</p><p>hoc $120/ngi dng/nm </p><p>B nh Email v Drive km theo 15GB 30GB 30GB</p><p>a ch mail cng ty ty chnh</p><p>S lng ngi dng c th to 2000 Khng gii hn Khng gii hn</p><p>Tr chuyn qua video, lch, chnh sa ti </p><p>liu v cc tnh nng khc</p><p>Kim sot doanh nghip</p><p>H tr khch hng 24/7</p><p>Xc thc 2 bc</p><p>H tr lch v ng dng email gc dnh </p><p>cho thit b di ng</p><p>Tr chuyn thoi v video</p><p>Lc spam v chn vi-rt</p><p>H tr Microsoft Office Outlook</p><p>Truy cp cc ng dng khc ca Google</p><p>Lu tr d liu quan trng i vi doanh </p><p>nghip</p><p>Tm kim d liu iu tra</p><p>Xut v khm ph d liu trong ton cng </p><p>ty</p><p>Tm kim qun tr trn tt c th trong kho </p><p>lu tr</p><p>Lu tr gip bo ton th</p><p>Xut th sang nh dng MBOX</p><p>Nht k kim tra hot ng v quyn truy </p><p>cp kho lu tr</p><p>Khi phc tin nhn do ngi dng v tnh </p><p>xa (trong thi gian lu tr)</p><p>Tng (VND)</p><p>Tng cng</p><p>(VND)</p><p>VAT(10%)</p><p>Tng</p><p>BO GI GOOGLE APPS THI GIAN 12 THNG</p><p>L c Tr</p><p>Sales Manager</p><p>Email: apps@hethongemail.com</p><p>ST: 0909498606</p><p>Website: www.hethongemail.com</p><p>Dch v Email Doanh Nghip</p></li></ul>