Hille Lillemägi "Koostöö või konkurents?"

 • View
  64

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Hille Lillemägi "Koostöö või konkurents?"

 • Koost vi konkurents?HILLE LILLEMGI

  31.08.2017 PUIDUETTEVTETE EKSPORDIPEV

 • Kagu-Eesti Puiduklaster

  Avatud organisatsioon, mis tegutseb Vru, Plva ja Valga maakonna puidu- ja mbliettevtjaid koondava hendusena. Praegu: 17 ettevtet.

  Puiduttlemise ja mblitootmise kompetentsikeskus TSENTER

  TSENTRIL on kaks rolli: aidata kaasa regionaalarengule ja tuua sektorisse lbi rakendusuuringute uusi teadmisi. TSENTRIS saavad puidu- ja mblisektori ettevtted lahendada tnaseid ja homseid probleeme

 • Kagu-Eesti puiduklaster16 (mbli)tootjat

  o 12 Vrumaalt,

  o 3 Plvamaalt,

  o 1 Valgamaalt,

  o 1 toetajaliige Tartust

  Kive 10,7 milj

  Ttajate arv 318

  Ekspordi osakaal - 39%

 • Koduleht www.puiduklaster.ee

  http://www.puiduklaster.ee/http://www.puiduklaster.ee/

 • Kagu-Eesti PuiduklasterEesmrk

  Kasvatada piirkonnas tegutsevate ettevtete ekspordivimekust ja toodete lisandvrtust.

  Tegevused

  o Arendustegevused (sh tootearendus)

  o Osalemine messidel

  o histurundus

  o hishanked ja -projektid

 • Kagu-Eesti Puiduklastri tegevused

  Omavaheline koost - igakuised koosolekud vi ettevtete hisklastused, allhanked

  Koost teiste organisatsioonidega

  o Maakondlike Arenduskeskustega,

  o Klastriklubiga,

  o TSENTRIGA, Vrumaa Kutsehariduskeskusega

 • Klastri tegevused 2017o Vljapanek Maamessil aprillis 2017

  o Valgevene ettevtete ja Minski mblimessi klastus septembris

  o Tootearenduse projekt disainerite palkamine, turu-uuringud sihtriigis ja tarkvara soetamine

  o Eesti-Lti projektis osalemine (TSENTER)

  o Elektrihange

  o Jtkutegevus: klastri kodulehe kaudu saab sooritada ostu

  o 31. augusti ekspordipev kigile valdkonna ettevtetele

  o https://www.facebook.com/Puiduklaster/

  https://www.facebook.com/Puiduklaster/

 • Tnan! Eestlane peaks ostma kodumaist mblit anname td maapiirkonna ettevtjatele, ja toetame lhema transporditeekonna tttu loodussstlikku mtteviisi. Pealegi on kodumaine mbel kena ja suureprase kvaliteediga!