Social Media Policy w Polsce - Jan Zając i Aleksander Szulc, Sotrender

 • View
  698

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacja przygotowana na konferencję Social Media Day Poland: social media w korporacji (25.06.2013, Warszawa).

Text of Social Media Policy w Polsce - Jan Zając i Aleksander Szulc, Sotrender

 • 1. Social Media Policy w Polsce Aleksander Szulc | Head of Marketing & PR | as@sotrender.com Jan Zajc | | CEO, Co-Founder | jan@sotrender.com
 • 2. Narzdzie online: Analizy, statystyki Optymalizacja Zarzdzanie treci i zadaniami Raporty, badania, doradztwo Czym jest Sotrender?
 • 3. Kompetencje badawcze Przetwarzanie tzw. big data Obecno midzynarodowa CO NAS WYRNIA Zaufali nam m.in.:
 • 4. JESZCZE RAZ O NAS Wywodzimy si z bada, nie jestemy powizani z adn agencj. Wszystkie najwiksze agencje ju s lub jutro bd naszymi klientami. Zaufanie jako wi czca nas z klientem.
 • 5. Social media to impreza
 • 6. NAJBARDZIEJ ANGAUJCE POLSKIE STRONY LUTY 2013
 • 7. NAJBARDZIEJ ANGAUJCE POLSKIE STRONY LUTY 2013
 • 8. NAJBARDZIEJ ANGAUJCE POLSKIE STRONY LUTY 2013
 • 9. RAPORT: KRYZYS W CZASACH FACEBOOKA
 • 10. KORPORACJE LUBI MIE STANDARDY Social Media Policy: zbir formalnych zasad komunikowania si firmy i jej pracownikw w mediach spoecznociowych
 • 11. ALE WPIERW ;) CZY POLITYKA OBECNOCI W SOCIAL MEDIA MOGA CO ZMIENI?
 • 12. RAZ WRZUCONE ZOSTAJE NA ZAWSZE W wielu sytuacjach problemy powoduj dostawcy, zleceniobiorcy i wsppracownicy
 • 13. PAMITAJ O POMOCNIKACH W wielu sytuacjach problemy powoduj dostawcy, zleceniobiorcy i wsppracownicy
 • 14. NIGDY NIE USUWAJ NIEPOCHLEBNYCH TRECI Usunite komentarze na fanpageu Kancelarii Premiera 7,7 tys. komentarzy 3,3 tys. osb Usunite ze wzgldu na wulgarno i amanie netykiety
 • 15. BO ZAWSZE KTO MOE CI ZAPA ZA RK
 • 16. KOORDYNACJA KILKU DZIAW
 • 17. PRBY ZAMYKANIA UST PRACOWNIKOM MAJ EFEKT ODWROTNY Brak skanalizowania, forum wewntrznego,
 • 18. PAMITAJ O POMOCNIKACH Wdraanie, utrwalanie, edukacja pracownikw i firm wsppracujcych
 • 19. ALE WPIERW ;) POLITYKA OBECNOCI W SOCIAL MEDIA: NIEKTRE WYNIKI
 • 20. KTO POSIADA SMP?
 • 21. NIEKTRE WYNIKI
 • 22. NIEKTRE WYNIKI
 • 23. NIEKTRE WYNIKI
 • 24. NIEKTRE WYNIKI
 • 25. NIEKTRE WYNIKI
 • 26. NAJWANIEJSZE KORZYCI Jakie s Twoim zdaniem najwaniejsze korzyci sformalizowanej polityki social media?
 • 27. NAJWANIEJSZE KORZYCI Nie potrafi sobie wyobrazi podstawowych. Nie podejm si okrelenia najwaniejszych. Jakie s Twoim zdaniem najwaniejsze korzyci sformalizowanej polityki social media?
 • 28. NAJWANIEJSZE KORZYCI Minimalizowanie prawdopodobiestwa sytuacji kryzysowych. Dbanie o spjno informacji w komunikacji. SM zmieniaj si do szybko, pracownicy czuj si czasem zdezorientowani - pomagamy im z tego wybrn. Jasno zasad / sformalizowanie procesu zawierania gosu pracownikw w tematach zwizanych z marka. Uatwiona praca z agencj.
 • 29. NAJWIKSZE PROBLEMY "Co moe by najwikszym problemem zwizanym z posiadaniem sformalizowanej polityki social media?"
 • 30. NAJWIKSZE PROBLEMY Stosunkowo szybka dezaktualizacja. Zbyteczna restrykcyjno, negatywny/niezrozumiay odbir przez pracownikw, odczucie wpywu na ycie prywatne pracownikw. Powinien to by zbir zasad w stylu gentelmen's agreement, a nie twardych regu. Dokumenty sformalizowane czsto nie s przestrzegane i nie s realnie wdraane. Posiadanie to jedno - egzekwowanie to drugie.
 • 31. RAPORT: KRYZYS W CZASACH FACEBOOKA
 • 32. Dzikujemy za uwag. Pytania? Napisz do nas Aleksander Szulc | Head of Marketing & PR | as@sotrender.com Jan Zajc | | CEO, Co-Founder | jan@sotrender.com