of 28 /28
Nâng cao Hiu quThtrường cho người nghèo tài liu tham lun ADB S18 Thtrường lao động nông thôn và Vn đề di cư Tháng 3 năm 2007 www.markets4poor.org

Thị truong lao dong nong thon va van de di cu

  • Author
    foreman

  • View
    5.889

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Thị trường lao động nông thôn và vấn đề di cư

Text of Thị truong lao dong nong thon va van de di cu

  • 1. ADB Nng cao Hiu qu Th trng cho ngi ngho ti liu tham lun S 18 Th trng lao ng nng thn v Vn di c Thng 3 nm 2007 www.markets4poor.org