R2J_Your professional brand on linkedin

 • View
  399

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • 1 www.readytojump.pl

  Your Professional Brand on LinkedIn

 • AGENDA

  Professional/ Personal Branding w mediach spoecznociowo biznesowych co to

  jest?

  Zasady funkcjonowania na LinkedIn.

  Jak tworzy skuteczny profil na LinkedIn?

  Jak porusza si po LinkedIn?

  Publikowanie treci na LinkedIn.

  Jak rozwija swoj osobist mark poprzez LinkedIn?

  2 www.readytojump.pl

 • PROFESSIONAL BRAND

  Bez wzgldu na to ile mamy lat, jakie stanowisko zajmujemy i w jakiej brany pracujemy,

  Wszyscy musimy sobie uwiadomi, jak wany jest branding.

  Jestemy dyrektorami generalnymi wasnych firm: Ja Sp. z o.o. (). We wspczesnym

  wiecie biznesu naszym najwaniejszym zadaniem jest promowanie marki Ty (). Ty jeste

  mark.

  To Ty kierujesz swoj mark

  Musisz zacz myle o sobie inaczej. Nie jeste pracownikiem, nie naleysz do adnej

  organizacji na stae, nie okrela Ci opis Twojego stanowiska, nie sprowadzasz si tylko

  do Niego.

  (). Stanowisko dyrektora generalnego firmy Ja sp. z o.o. zobowizuje Ci do rozwijania

  samego siebie, promowania siebie i podejmowania dziaa, ktre zapewni Ci

  zainteresowanie rynku.

  Tom Peters autor koncepcji osobistej marki The brand called you

  3 www.readytojump.pl

 • PROFESSIONAL BRAND

  4 www.readytojump.pl

  Wsppracownicy

  Szefowie/ Zarzd

  Wewntrzni klienci

  Klienci

  Dostawcy

  Rodzina

  Znajomi

  Partnerzy

  Przyjaciele

  Ja

  Zawodowe

  Prywatne

 • DLACZEGO WARTO BUDOWA/ ROZWIJA WASN MARK PROFESJONALN?

  Pomoe nam w zarzdzaniu karier.

  Dobre wypromowanie siebie moe zaowocowa nowymi ofertami pracy lub wsppracy.

  Dostp do informacji/ rozwizywanie konkretnych problemw* - crowdsourcing (network

  intelligence Reid Hoffman LI cofounder).

  Wizerunek to nie tylko marka, design, slogan czy atwy do zapamitania obraz. Wizerunek to

  starannie opracowany profil tosamoci danej osoby, instytucji, korporacji, produktu czy

  usugi.

  Daniel J. Boorstin, amerykaski historyk, profesor, prawnik i autor licznych publikacji.

  5 www.readytojump.pl

 • SPRAWD SWJ WIZERUNEK INTERNETOWY

  Sprawd swoj obecno on line

  Otwrz nastpujce strony: www.google.com www.yahoo.com www.bing.com

  1. Wpisz swoje imi i nazwisko

  2. Wpisz swoje imi i nazwisko + nazw firmy

  3. Wpisz swoje imi i nazwisko + subowy adres mailowy

  4. Wpisz swoje imi i nazwisko + prywatny adres mailowy

  5. Wpisz numer swojego telefonu komrkowego

  Sprawd jakie informacje na Twj temat znajduj si w sieci.

  Monitoruj swj wizerunek internetowy:

  https://www.google.com/alerts

  http://socialmention.com/

  6 www.readytojump.pl

  http://www.google.com/http://www.yahoo.com/http://www.bing.com/https://www.google.com/alertshttps://www.google.com/alertshttp://socialmention.com/

 • LINKEDIN FAKTY

  7 www.readytojump.pl

  Liczba uytkownikw:

  433 miliony w 200

  krajach

  Co sekund

  2 osoby zakadaj

  swj profil

  O 13x wzrasta

  prawdopodobiestwo

  odwiedzin twojego

  profilu jeli dodasz

  swoje kluczowe

  umiejtnoci (key

  skills)

  O 14 x wzrasta

  prawdopodobiestwo

  odwiedzenia Twojego

  profilu jeli dodasz

  zdjcie

  rednia ilo kontaktw

  wrd CEO = 930

  Najczciej naduywane

  sowo w profilach =

  zmotywowany

  Liczba postw

  publikowanych

  tygodniowo: 130 000

 • PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA NA LINKEDIN

  LI jest przede wszystkim profesjonaln sieci spoeczn.

  LinkedIn czsto si zmienia warto aktualizowa wasny profil (zwr uwag na sowa

  klucze).

  Na portalu nie jestemy anonimowi, a wic nasze wypowiedzi i grupy (o ile nie zastrzeemy

  tych informacji) bd widoczne dla wszystkich uytkownikw. Warto zwraca uwag na styl

  komunikacji i tematyk.

  Grupy warto eby przede wszystkim odzwierciedlay nasze zainteresowania zawodowe

  mog rwnie hobbistyczne, unikajmy jednak zbyt osobistych nie zwizanych z naszym

  zawodem, grup (demonstrujcych nasze upodobania polityczne, preferencje religijne i inne).

  Dzielenie si najlepszymi praktykami, informacjami pomaga w budowaniu pozycji eksperta.

  Jzyk: polecam j. angielski lub wersj dwujzyczn.

  Pozyskaj rekomendacje.

  Angauj si w dyskusjach.

  8 www.readytojump.pl

 • PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA NA LINKEDIN

  9 www.readytojump.pl

 • SKUTECZNY PROFIL - ZDJCIE

  Zwiksza ogldalno naszego profilu o 14x

  Powinno by profesjonalne

  Przedstawia tylko nas

  Neutralne to

  10 www.readytojump.pl

 • SKUTECZNY PROFIL

  11 www.readytojump.pl

  NIE: looking for new opportunities

  TAK: key words

  TAK: Twoja warto dodana

  Zaley od Twojej grupy docelowej i tego co chcesz przekaza.

  Przykady:

  - Creates innovative campaigns that increase the reach & impact of your message.

  - Six Sigma Black Belt l Revitalizes business strategy to maximize commercial results.

  - Business analyst with a passion for optimizing processes to achieve efficiency and

  effectiveness.

  Tag Line

 • SKUTECZNY PROFIL

  12 www.readytojump.pl

  Cel:

  - Zachci czytelnika do zapoznania si z dalsz czci opisu zawodowego.

  - Zachci do kontaktu (dodaj swj @ pod opisem).

  - Pozytywny, profesjonalny wizerunek.

  Gwne zasady:

  Krtka, efektywna komunikacja (10 15 linijek).

  Osobiste.

  Dostosowany do grupy docelowej.

  atwo czytania (punkty, odstpy).

  Sowa klucze charakterystyczne dla Twojej brany.

  Dodaj swoj stron internetow lub/i / artykuy, prezencje inne media.

  Stwrz unikalny URL.

  Summary

 • SKUTECZNY PROFIL

  13 www.readytojump.pl

  Gwne zasady:

  Krtka, efektywna komunikacja.

  Firma, stanowisko, obowizki aktualne informacje, wyrnienie najwaniejszych (4-5

  podpunktw/ profil na LI i GL to nie CV).

  Podkrelenie sukcesw.

  Pomyl jak warto wniose/ wniosa do firmy?

  Experience

 • SKUTECZNY PROFIL

  14 www.readytojump.pl

  Jakich popularnych sw nie uywa:

  motivated/ passionate/ driven

  extensive experience/ responsible/ strategic

  track record/ expert

  innovative/dynamic/ creative

 • JAK PORUSZA SI PO LINKEDIN

  15 www.readytojump.pl

  LinkedIn to system naczy poczonych im wicej informacji udostpnisz tym wicej

  otrzymasz.

  Im czciej z niego korzystasz tym otrzymujesz wiksz warto.

  Informacje, ktre wypisujesz w swoim profilu (podsumowanie, dowiadczenie,

  umiejtnoci etc.) teksty, ktrymi si dzielisz, grupy do ktrych przynaleysz . Wszystko

  ma znaczenie i podlega indeksacji.

  Dziki niej np. otrzymujesz powiadomienia o ciekawych ofertach pracy z Twojego obszaru.

 • JAK PORUSZA SI PO LINKEDIN

  16 www.readytojump.pl

  Przycz si do grup zwizanych z Twoimi zainteresowaniami zawodowymi (wskazwka,

  jeli poszukujesz zmiany zawodowej warto zapisa si do grupy zwizanej z careers).

  Wykorzystuj max. moliwoci (50 grup).

  Ustaw powiadomienia (digest e-mail).

  Monitoruj grupy zmieniaj grupy.

  Pamitaj, e przynaleno do grup:

  - Zwiksza Twoj widoczno na LinkedIn atwiej jest znale Twj profil.

  - Osoby, ktre nie znaj Twojego @ a chc si z Tob skontaktowa mog to zrobi przez

  Grup.

  - Pozwala Ci na bieco ledzi trendy w Twoim obszarze biznesowym.

  - Pozwala na rozszerzenie Twojego networku.

  - Nie wszystkie grupy s publiczne.

  Grupy

 • JAK PORUSZA SI PO LINKEDIN

  17 www.readytojump.pl

  Opcja Premium oznacza, e moemy t osob zaprosi bez podawania @.

  (LION) oznacza, e ta osoba przyjmuje wszystkie zaproszenia do kontaktw.

  Jest kilka moliwoci zaprosze do naszej sieci kontaktw:

  - Colleague (pracujemy/ pracowalimy z t osob).

  - Class mate (studiowalimy z t osob na tej samej uczelni).

  - Done business together.

  - Friend (ograniczona ilo/ jeli wikszo osb nie przyjmie naszego zaproszenia, nasz

  moliwo zaprosze w podstawowym pakiecie zostanie zablokowana na 30 dni)

  - other wymaga podania @.

  - Poprzez grup.

  - Poprzez inn osob z 1st degree.

  Zaproszenia

 • JAK PORUSZA SI PO LINKEDIN

  18 www.readytojump.pl

  Spjne z Twoj bran.

  Zwr uwag na hard skills.

  Nie twrz nowych bytw uywaj podpowiedzi sugerowanych przez LinkedIn.

  Gdybym chcia(a) znale osob o moim profilu jakich sw kluczy bym uy(a)?

  Sowa klucze

 • JAK PORUSZA SI PO LINKEDIN

  19 www.readytojump.pl

  Volunteer Experience, Cases field, organizations you support warto uzupeni te

  pola.

  41 % headhunterw ocenia wolontariat jako wartociowe dowiadczenie w pracy.

  Rozwj CSR coraz wicej firm kadzie nacisk na odpowiedzialno spoeczn.

  Coraz wicej osb wypenia pole cases I care about. Moe by to dla Ciebie element

  wsplny w wysyaniu indywidualnych zaprosze do swoich kontaktw.

  Warto wypeni pola zwizane z przynalenoci do stowarzysze (element budowanie

  wasnej profesjonalnej marki) oraz ukoczonych studiw, certyfikatw, kursw, nagrd,

  publikacji.

  Znajomo jzykw uwaga dopisz: Polish nati