Presentació de la guia d'estil i codificació de GAIA

  • Published on
    27-Jul-2015

  • View
    130

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p> 1. Jornada de presentaci de les noves eines digitals de @CulturaLH22 d'octubre de 2014 2. LESTIL i per qu? Establir uns criteris homogenis de publicaci Equiparar el format dels webs municipals Millorar la qualitat de les publicacions Oferir una imatge coherent al ciutad 3. Ttol de lacte Minscules Tipus dacte Breu, explicatiu iatractiu Nom de les obresen cursiva 4. Ttol de lacte Majscules Informaci generalde lequipament( acte agenda) Noms massa llargs Negretes o enllaos Noms genrics ocategories dacte 5. Subttol No s obligatori Aporta informaciaddicional Es mostra alswebs per no alsbutlletins (!) 6. Subttol Dates orefernciestemporals Dades importantsde lacte Informaci del ttol Cursives onegretes 7. Resum Un pargraf (3-5lnies) Redactat nic,resum del contingut Explicatiu i atractiu Anima a clicar allegir ms (visitesweb) 8. Resum Dates o refernciestemporals Contingut de lacte 9. ResumWebs deBiblioteques:ATENCI! 10. Cont tot elcontingut de lacte Repeteix el resum 3-5 pargrafs ambsalts de lnia Amplia informaci:enllaos, vdeos Fitxa tcnica al finalResumDescripci 11. Descripci Cal omplir-la SEMPRE!Com a mnim el resum... 12. DescripciAtenci a lordredescriptura del text 13. Si s un acte per atots els pblics,triarem PblicGeneral Si s especfic,noms aquellescategories quecalguin La casellaPblics Pblic generalsoposa a qualsevolaltra categoria (coma norma general)Collectiu 14. Altres dades (I)Pagament: posarem el preudirectament a preu per defecteLliure/Preu: seleccionant entradalliure" no cal posar preu. Si al preuposem 0 no cal especificar entradalliure. 15. Altres dades (II)Hora: indicar el dia dela setmana facilita laidentificaci de la data 16. Altres dades (III)Data inici = inici de lactivitat Data inici data de publicaci 17. Incrustar un vdeo 18. LA CODIFICACI i per qu? Cada setmana es generen ms de 30actes dagenda en tot lajuntament (1.270des de l1/1/14) Shan establert criteris tcnics per aorganitzar la informaci de tots els webs Lusuari (i nosaltres!) ha de poder trobar lainformaci duna manera rpida i amb elsmnims clics possibles 19. Els arbres de codificaci 20. Criteris generals Hi ha categories de contingut (Temes II),Format i Webs Cal seleccionar-ne com a mnim una decada i... Evitar seleccionar-ne moltes si no tenenrelaci amb lacte: distorsionen, fan sorolli no dna ms visibilitat. Hem de ser rigorosos! 21. Les categoriesTreballem amb unes 30categories entre formats icontinguts.A la guia est definidacadascuna delles, amb eltipus dacte que inclou ino inclou. I algunsexemples.CONSULTEULA GUIA!! 22. Categoria Altres actesATENCI! 23. Actes repetits:ATENCI! Actes organitzats per ms dunequipament o rea de gesti,cal comprovar que no estiguinduplicatsKEEP CALM&amp;CALL ME MAYBE 24. Imatges i documentsTOTS els actes handincloure una imatge Preferiblement formatshoritzontalsPodem posar-li un nom(accessibilitat)Els documents han detenir ttol SEMPRE 25. Traducci Tots els actes hauriende mostrar-se endues llenges:catal i castell Ja que la traducci sautomtica, calrevisar que siguicorrecta i que enmant el significatoriginal. 26. Avaluaci 27. CrditsRedacci de la guia:Servei de CulturaOAC (Oficina dAtenci al Ciutat)Servei dInformtica iTecnologies de la Informacii la ComunicaciPresentaci a crrec de: Pilar Gonzalo i Ariadna Muoz(Comissi de Comunicaci de CulturaLH) </p>