of 8 /8
Skatepark, Bază Sportivă Popeşti comuna Brazi, jud. Prahova

Skatepark popesti a0

Embed Size (px)

Text of Skatepark popesti a0

Page 1: Skatepark popesti a0

Skatepark, Bază Sportivă Popeşticomuna Brazi, jud. Prahova

Page 2: Skatepark popesti a0

1301

3699

1500

500

2500

3286

3000

500

500

500

1000

5000

2257

2500 500

560

2210

650622925

9515

1178

3

5503

3737

33292

1071

8

16903

4000

± 0.00

+ 1.00

+ 0.50

- 0.25

± 0.00

+ 0.50

+ 1.25

+ 1.25

90.0°100052.6°

R500

R500

2564

459

90.0°100090.0°

129.2°

R500

R2291

R2291

1127

27992799

6293

3425

39.2°

140.8°

+ 0.50

+ 0.50+ 0.30

+ 0.50

6331

39.2° 52.6°

105.2°

2564

1567 459

1567

R2291

R2291

R2291

3599

5631

293

R159+ 0.75

2388

1000

2388

3425

4000

4121

4000

11692

3877

4665

4500

4000

16425 6500

2955

3645

1500

39.2° 3210

11231

1229

R2665

342

7210

1521

6000

1500

500

665

335

8100

200

600200

R2291

R2791

25001500

1687

2000

+ 1.25

+ 1.25

R2791 R2791

18226000

3500

500100

0

2500

500

40123

0

1230

8000

8000

2551

899

2551

R4000

R1750

2250

2500

R8000

2500

4205

1396

419

3330

2255

2114

500

1483

2000

2000

2000

+ 0.50

24005000

R5500

67.0°

500

2000

2000

2000

1200

2400

1500

4675

2045

R8000

90.0°

1000

2000 5000 2640

1259

560

560

3500

3536

200

1243

3500

2257

1243

3000

3000

916

1556

500

16.1°

37.3°

11.1°16.1°32.3°

800

R4000

R5500

2500

2250

1000

2000

500

500

1500

1000

500 1000

1750

4000

2500960

288

R350

0

3500

3002

1000

3360

3142

1500

500

2665

2000

5 tre

pte

H15

x L

253

tr.H

15x L2

5

3 tr.H167

xL25

3 tr.H167

xL25

300

3000

3000

3345

1395

2740

2500

608

200600

192

505

4500

4740

4235

4000

9240

505

3000

2000

3000

4000

4000

600

500

13394

2903

3699

R567

0

R5670

A1

A1

B1D3

D2

A4

A3D2

B1

A4D1

A2

A3D1

A1D2

7 trepte

H143 x L25

A2D1A3

R250

0R2

500

1500

1000

750

500

2000

2291

2291

2000

1785

1785

2000

625

1000

2291

R250

0

2165

2165

1900

1250

2500

3000

500

500

B1D3

B3D3

500

3929

4000

500

R2500

R500

B2

B3

B2 D3

B5 D3

B5

300

1500

Rampe curbeRampe drepte

9240

1250

250

18198

B4

4000

500

B4D3

B1D3

B1D3

B1D3

B1 D3

B6D3

B1D3

B1D3

3547

3247

1250

500

167

333

B6D3

+ 0.20

cota: 100

01000

1000

cota: 1000

cota: 1300

cota: 100

0

cota:

1300

cota

: 100

0cota: 1300cota: 1000

cota: 1300

gard h = 1.8m

gard h = 1.8m

asfalt

acces teren

B2D3

B2D3

B1 D3

+ 0.50

Imprejmuire nouagard de plasa

h = 1.8mdublat de gard viu

R250

0

B6

+ 0.50

A1D2

A1D2

1691

1788

4000

2291

1510

3014 2388 4918 5583

3201

7

flansateava rotunda

r = 10mm

r = 10mm

r = 10mm

r = 10mm

r = 10mm

r = 10mm

r = 10mm

r = 10mm

flansa cornierr = 10mm

flansateava rotunda

flansateava rotunda

flansateava rotunda

A5

A5

D2

2250

R2500

2487flansa

teava rotunda

A2

D1

T1

T2

T3

T5

T6

T7

T4

T8

C1D4

C2D4

C3D4

C4

4 tre

pte

H25

x L

50

3 tr.

H167

x L25

C5

C6D4

C7

C8D4

C9

Hm+0.167

HM+0.50Hm

+1.00

Hm+1.15

Hp+1.15

Hp+0.75

Hm+0.50

Hm+1.00

Hp+0.35

Hp+0.85

Note tranzitii:1. Muchiile neflansate se vor rotunji la r = 10mm.2. Muchiile flansate sunt indicate in plan. Pentru localizarea sitipul flansei se va consulta planul alaturat.3. Tranzitia de la rampa la placa orizontala se va face cat mai lina.

Nota:1.In placa din beton armat C25/30 se vor realiza rosturi la 5.00m,taiate dupa turnare, care se vor umple cu chit elastomericimpermeabil.2.Suprafata se va finisa prin elicopterare si turnare ulterioara derasina epoxidica pt pardoseli.3.Se va folosi beton impermeabil.

560

5003425

1000

Hbal 0.3m Teava H20 x L80

Hbal 0.3m Teava H20 x L40

Hbal 0.22m Teava H20 x L40

Hp+0.80

Hm+0.80

37029 560

560

560

1230

1000

442

560

1230

1000

2028

Hm+1.00

Hm+1.89

Hm+0.30

Hp+0.80

Hm+2.00 Hm

+1.25Hm

+1.25

Hp+2.19

Hp+0.40

Hp+0.50

Hp+0.70

Hp+0.20

Hp+0.70

Hbal 0.3m Teava H20 x L40

Hm+0.30

Hm0.43

Hm0.43

Hm± 0.00

Hm± 0.00

Hm+0.30

Teava ø 50mm

Hba

l 0.5

m T

eava

H20

x L

40

C10

Hp+1.30

Hm0.30

Hp+1.00

Hm+1.00

Hm+0.15

Hm+0.35

Hm+0.65

Hm+0.85

1585

Hm+0.33

Hm+1.00

Imprejmuire nouagard de plasa

h = 1.8m

Imprejmuire nouagard de plasah = 1.8mdublat de gard viu

Hm+0.30

Hm+0.15

Hm+0.30

r = 10mm

r = 10mm

Profile tranzitii

balu

stra

da h

= 0

.9m

gard h = 1.8m

balustrada h = 0.9m

Hp+1.25

Hm+1.00

Hp+0.40

Hp+0.80

Hbal 0.3m

Teava ø 50mmHmax +1.70

Teava ø 50mmHmax +0.80

N

A

AB

B

C

C

LEGENDA: SC PIN TELSON IMPEX SRL

RC J08/1131/2010, CF R7596947Str. Cernilei nr.1, Predelut, Brasov

DESENAT

arh.Bogdan Birau

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara:

Data:

06.2015

Titlu proiect general

Beneficiar

Primaria Comunei Brazi, Jud. Prahova

Pr. Nr.

4/2015

Titlu plansa Plansanr.

Faza

PT

VERIFICATOR/EXPERT

NUME SEMNATURA CERINTA

SI ESTE SUB INCIDENTA LEGISLATIEI DREPTULUI DE AUTOR

C COPYRIGHTACEST DESEN ESTE PROPRIETATE INTELECTUALA

TOATE DIMENSIUNILE SE VOR VERIFICA PE SANTIER INAINTE DE EXECUTIA CONFECTIILOR, MOBILIERULUI SI A TAMPLARIEIORICE DISCREPANTA SE VA SEMNALA ARHITECTULUI, SEF DE PROIECT A NU SE SCALA DUPA DESEN SE VOR LUA IN CONSIDERATIE DOAR DIMENSIUNILE SCRISE

DESENUL NU SE POATE FOLOSI PENTRU CONSTRUIRE FARAAUTORIZATIE DE CONSTRUIRE VALABILA

PARC SKATEBOARDSat Popesti, Com Brazi, Jud.Prahova

PROIECTANTDESPECIALITATE

arh.Sandra Draghici

arh.Bogdan Birau

arh.Sandra Draghici

VERIFICATarh.Pintilie AlexandruBogdan

APROBAT arh.Pintilie Ada Malina

STAMPILA VERIFICATOR

PROIECTANT GENERAL

Titlu proiect specialitate

12

GAZONBETON ARMAT C25/30

STALP ILUMINAT PROPUSCOS GUNOICISMEASCURGERE

DIRECTIE SCURGERE

± 0.00 = + 135.75

Flansa teava rotundaFlansa teava patrataFlansa cornier

Hm: Inaltime muchieHp: Inaltime parapet

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

2

2

2

2

2

2

AMENAJARE PARC AGREMENT SI SPORT Sat Popesti, Com Brazi, Jud.Prahova

1:50

A 50PLAN DETALIAT

3 GARD VIU H 1m

33

3

3

3

1

2

2

IMPERMEABILIZAT

Page 3: Skatepark popesti a0

± 0.00

+ 0.50

+ 1.00

± 0.00- 0.25

+ 0.50

+ 1.00+ 1.25

± 0.00- 0.45

+ 0.50

+ 1.00+ 1.25

-placa (15 cm) C25/30 1 plasa Ø10/150/150 PC52-folie polietilena-umplutura de pamant bine compactata (argila)-pat de pietris 30 cm compactat-umplutura de pamant bine compactata (argila)

-placa (15 cm) C25/30 1 plasa Ø8/150/150 PC52-folie polietilena-pat de pietris 30 cm compactat-umplutura de pamant bine compactata (argila)

-placa (25 cm) C25/30 2 plase Ø10/150/150 PC52-folie polietilena-pat de pietris 30 cm compactat-umplutura de pamant bine compactata (argila)

700225 225250

700225 225250

700225 225250

700225 225250

700225 225250

-placa (15 cm) C25/30 1 plasa Ø8/150/150 PC52-folie polietilena-pat de pietris 30 cm compactat-umplutura de pamant bine compactata (argila)

-placa (25 cm) C25/30 2 plase Ø10/150/150 PC52-folie polietilena-pat de pietris 30 cm compactat-umplutura de pamant bine compactata (argila)

-placa (15 cm) C25/30 1 plasa Ø10/150/150 PC52-folie polietilena-umplutura de pamant bine compactata (argila)-pat de pietris 30 cm compactat-umplutura de pamant bine compactata (argila)

± 0.00- 0.25

+ 1.00

+ 1.25

700225 225250

700225 225250

-placa (15 cm) C25/30 1 plasa Ø8/150/150 PC52-folie polietilena-pat de pietris 30 cm compactat-umplutura de pamant bine compactata (argila)

-placa (15 cm) C25/30 1 plasa Ø10/150/150 PC52-folie polietilena-umplutura de pamant bine compactata (argila)-pat de pietris 30 cm compactat-umplutura de pamant bine compactata (argila)

± 0.00

+ 0.50

+ 1.00

± 0.00

+ 0.50

+ 1.25 Umpluturapamant

Sectiune A - A Scara 1:50

Sectiune B - B Scara 1:50

Sectiune C - C Scara 1:50

Beton de egalizareC8/10

Fundatie punctiforma

Umpluturapamant

Umplutura pamant(derdelus)

Umpluturapamant

Umplutura pamant(derdelus)

Flansa teavaø=50mm

cu prag h=4mmFlansa teava

ø=50mmcu prag h=4mm

Flansa teavaø=50mm

cu prag h=4mmFlansa teava

ø=50mmcu prag h=4mm

Imprejmuire nouagard de plasa

h = 1.8mdublat de gard viu

Flansa teavaø=50mm

cu prag h=4mm

Flansa teavaø=50mmcu prag h=4mm

Flansa teavaø=50mm

cu prag h=4mm

Flansa cornier50x50

cu muchie rotunjitar = 10mm

Flansa cornier50x50

Flansa cornier50x50

cu muchie rotunjitar = 10mm

Flansa teava patratah20 x l 40cu muchie rotunjitar = 10mmsi prag h=4mm Flansa cornier

50x50cu muchie rotunjita

r = 10mm

Flansa cornier50x50cu muchie rotunjitar = 10mm

Flansa cornier50x50cu muchie rotunjitar = 10mm

Imprejmuire nouagard de plasa

h = 1.8mdublat de gard viu

Beton de egalizareC8/10

Fundatie continuaBeton de egalizareC8/10

Fundatie continua

Beton de egalizareC8/10

Fundatie continuaBeton de egalizareC8/10

Fundatie continua

Beton de egalizareC8/10

Fundatie continuaBeton de egalizareC8/10

Fundatie continua

Flansa cornier50x50

cu muchie rotunjitar = 10mm

Flansa cornier50x50

cu muchie rotunjitar = 10mm

Flansa cornier50x50cu muchie rotunjitar = 10mm

A

AB

B

C

C

+ 0.50

- 0.45

- 0.45

- 0.45

Beton de egalizareC8/10

Fundatie punctiforma

SC PIN TELSON IMPEX SRL

RC J08/1131/2010, CF R7596947Str. Cernilei nr.1, Predelut, Brasov

DESENAT

arh.Bogdan Birau

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara:

Data:

06.2015

Titlu proiect general

Beneficiar

Primaria Comunei Brazi, Jud. Prahova

Pr. Nr.

4/2015

Titlu plansa Plansanr.

Faza

PT

VERIFICATOR/EXPERT

NUME SEMNATURA CERINTA

SI ESTE SUB INCIDENTA LEGISLATIEI DREPTULUI DE AUTOR

C COPYRIGHTACEST DESEN ESTE PROPRIETATE INTELECTUALA

TOATE DIMENSIUNILE SE VOR VERIFICA PE SANTIER INAINTE DE EXECUTIA CONFECTIILOR, MOBILIERULUI SI A TAMPLARIEIORICE DISCREPANTA SE VA SEMNALA ARHITECTULUI, SEF DE PROIECT A NU SE SCALA DUPA DESEN SE VOR LUA IN CONSIDERATIE DOAR DIMENSIUNILE SCRISE

DESENUL NU SE POATE FOLOSI PENTRU CONSTRUIRE FARAAUTORIZATIE DE CONSTRUIRE VALABILA

PROIECTANTDESPECIALITATE

arh.Sandra Draghici

arh.Bogdan Birau

arh.Sandra Draghici

VERIFICATarh.Pintilie AlexandruBogdan

APROBAT arh.Pintilie Ada Malina

STAMPILA VERIFICATOR

PROIECTANT GENERAL

Titlu proiect specialitate

PARC SKATEBOARDSat Popesti, Com Brazi, Jud.Prahova

AMENAJARE PARC AGREMENT SI SPORT Sat Popesti, Com Brazi, Jud.Prahova

1:50

A 51SECTIUNI GENERALE

Page 4: Skatepark popesti a0

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

300

150

300

± 0.00

150

300

500 25

0

± 0.00

150

300

750 ± 0.00

150

300

200

150

300

± 0.00

± 0.00

± 0.00

± 0.00

± 0.00

± 0.00

± 0.00 150

500

300

150

1000

300

150

1000

300

150

1000

300

150

300

150

300

150

300

150

300

150

300

300

50015

0

150

500

500

500

1000

50030

0

300

300

300

350

350

2250 1500 2500

2250 1500 2500

30021000

3003247

899 25512551

2000 200020006000

150

300

500

500

150

300

150

300

150

300

150

300

1000

750

Umplutura pamant

150

500

300

12002400 2400

50030003000

350

350

400

20003645

2000 20002000

Flansa cornier50x50

cu muchie rotunjitar = 10mm

+ 1.00

+ 1.00

+ 1.00

+ 0.50

+ 0.50

Flansa cornier50x50

cu muchie rotunjitar = 10mm

Flansa cornier50x50

cu muchie rotunjitar = 10mm

Flansa teava patrataH20 x L40cu muchie rotunjitar = 10mmsi prag H=4mm

Flansa teava patrataH20 x L40

cu muchie rotunjitar = 10mm

si prag H=4mm

Flansa teava patrataH20 x L40cu muchie rotunjitar = 10mmsi prag H=4mm

Flansa teava patrataH20 x L40

cu muchie rotunjitar = 10mm

si prag H=4mm

Flansa teava patrataH20 x L40cu muchie rotunjitar = 10mmsi prag H=4mm

Flansa teava patrataH20 x L40cu muchie rotunjitar = 10mmsi prag H=4mm

Flansa teava patrataH20 x L40cu muchie rotunjitar = 10mmsi prag H=4mm

Flansa teava patrataH20 x L40cu muchie rotunjitar = 10mmsi prag H=4mm

Flansa teava patrataH20 x L40cu muchie rotunjitar = 10mmsi prag H=4mm

+ 0.50 + 0.50

+ 0.75

200

+ 0.50

+ 0.50

SC PIN TELSON IMPEX SRL

RC J08/1131/2010, CF R7596947Str. Cernilei nr.1, Predelut, Brasov

DESENAT

arh.Bogdan Birau

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara:

Data:

06.2015

Titlu proiect general

Beneficiar

Primaria Comunei Brazi, Jud. Prahova

Pr. Nr.

4/2015

Titlu plansa Plansanr.

Faza

PT

VERIFICATOR/EXPERT

NUME SEMNATURA CERINTA

SI ESTE SUB INCIDENTA LEGISLATIEI DREPTULUI DE AUTOR

C COPYRIGHTACEST DESEN ESTE PROPRIETATE INTELECTUALA

TOATE DIMENSIUNILE SE VOR VERIFICA PE SANTIER INAINTE DE EXECUTIA CONFECTIILOR, MOBILIERULUI SI A TAMPLARIEIORICE DISCREPANTA SE VA SEMNALA ARHITECTULUI, SEF DE PROIECT A NU SE SCALA DUPA DESEN SE VOR LUA IN CONSIDERATIE DOAR DIMENSIUNILE SCRISE

DESENUL NU SE POATE FOLOSI PENTRU CONSTRUIRE FARAAUTORIZATIE DE CONSTRUIRE VALABILA

PROIECTANTDESPECIALITATE

arh.Sandra Draghici

arh.Bogdan Birau

arh.Sandra Draghici

VERIFICATarh.Pintilie AlexandruBogdan

APROBAT arh.Pintilie Ada Malina

STAMPILA VERIFICATOR

PROIECTANT GENERAL

Titlu proiect specialitate

PARC SKATEBOARDSat Popesti, Com Brazi, Jud.Prahova

AMENAJARE PARC AGREMENT SI SPORT Sat Popesti, Com Brazi, Jud.Prahova

1:20

A 52ELEVATII OBSTACOLE

Page 5: Skatepark popesti a0

T6

T5

T3

T2

T1

T4

T7

T8

150

167

150

300 30

0500

150

150

300

250

250

250

250

150

1000

300

150

300

300

2640

500

500

400

150

300

150

500

300

750

1000

150

300

150

300

150

300

150

300

500

150

1000

300

150

1000

300

150

300

300

500

500

300

300

500

500

450

700225 225250

350

150

1350

300

1500

450

±0.00±0.00

±0.00±0.00

±0.00±0.00

± 0.00

+ 1.25

- 0.25

20002000 2000

220

220

2250 1500 2500

2250 1500 2500

333

170

250

2069

500

2002200

500 500

80017002500

3000

110°

Flansa cornier50x50cu muchie rotunjitar = 10mm

Flansa cornier50x50

cu muchie rotunjitar = 10mm

+ 0.50

+ 0.50

+ 0.50

+ 0.50

+ 0.50

+ 1.00

+ 1.00

+ 1.00

+ 1.00

SC PIN TELSON IMPEX SRL

RC J08/1131/2010, CF R7596947Str. Cernilei nr.1, Predelut, Brasov

DESENAT

arh.Bogdan Birau

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara:

Data:

06.2015

Titlu proiect general

Beneficiar

Primaria Comunei Brazi, Jud. Prahova

Pr. Nr.

4/2015

Titlu plansa Plansanr.

Faza

PT

VERIFICATOR/EXPERT

NUME SEMNATURA CERINTA

SI ESTE SUB INCIDENTA LEGISLATIEI DREPTULUI DE AUTOR

C COPYRIGHTACEST DESEN ESTE PROPRIETATE INTELECTUALA

TOATE DIMENSIUNILE SE VOR VERIFICA PE SANTIER INAINTE DE EXECUTIA CONFECTIILOR, MOBILIERULUI SI A TAMPLARIEIORICE DISCREPANTA SE VA SEMNALA ARHITECTULUI, SEF DE PROIECT A NU SE SCALA DUPA DESEN SE VOR LUA IN CONSIDERATIE DOAR DIMENSIUNILE SCRISE

DESENUL NU SE POATE FOLOSI PENTRU CONSTRUIRE FARAAUTORIZATIE DE CONSTRUIRE VALABILA

PROIECTANTDESPECIALITATE

arh.Sandra Draghici

arh.Bogdan Birau

arh.Sandra Draghici

VERIFICATarh.Pintilie AlexandruBogdan

APROBAT arh.Pintilie Ada Malina

STAMPILA VERIFICATOR

PROIECTANT GENERAL

Titlu proiect specialitate

PARC SKATEBOARDSat Popesti, Com Brazi, Jud.Prahova

AMENAJARE PARC AGREMENT SI SPORT Sat Popesti, Com Brazi, Jud.Prahova

1:20

A 53ELEVATII TEVI

Page 6: Skatepark popesti a0

Flansa teavaø=50mm

cu prag H=4mm

R250

0

Var.

D1

Flansa cornier50x50

cu muchie rotunjitar = 10mm

Var.

D3Rampe curbe Rampe drepte

D5

tranzitier = 10mm

SurubPrindere met.

Teava profil rotundø=30mm

150

300

700

var. var.var.

Var.

D4 Sectiune obstacol-perete

Flansa teava patrataH20 x L40cu muchie rotunjitar = 10mmsi prag H=4mm

SurubPrindere met.

Teava patrataH20 x L40

SurubPrindere met.

Teava patrataH20 x L80

Prinderi Tevi Sc. 1:5

D6 D7

D6

D6

D6

D5

D5D5

D5

D7 D4

D4

D4

D4

360 320 520

360

320

320

± 0.00

- 0.85

- 0.45

± 0.00

- 0.45

± 0.00

- 0.45

Flansa teavaø=50mm

cu prag H=4mm

Var.

R250

0

- 0.25

placa (25 cm) C25/302 plase ø10/150/150 PC52

placa (15 cm) C25/301 plasa ø10/150/150 PC52

placa (15 cm) C25/301 plasa ø10/150/150 PC52

150

30015

030

025

030

0

D2 Rampe curbe

umplutura de pamantbine compactata

(argila)

umplutura de pamantbine compactata

(argila)

umplutura de pamantbine compactata

(argila)

pat de pietris30 cm compactat

pat de pietris30 cm compactat

pat de pietris30 cm compactat

placa (15 cm) C25/301 plasa ø10/150/150 PC52

pat de pietris30 cm compactat

Beton de egalizareC8/10

Fundatie punctiforma

SC PIN TELSON IMPEX SRL

RC J08/1131/2010, CF R7596947Str. Cernilei nr.1, Predelut, Brasov

DESENAT

arh.Bogdan Birau

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara:

Data:

06.2015

Titlu proiect general

Beneficiar

Primaria Comunei Brazi, Jud. Prahova

Pr. Nr.

4/2015

Titlu plansa Plansanr.

Faza

PT

VERIFICATOR/EXPERT

NUME SEMNATURA CERINTA

SI ESTE SUB INCIDENTA LEGISLATIEI DREPTULUI DE AUTOR

C COPYRIGHTACEST DESEN ESTE PROPRIETATE INTELECTUALA

TOATE DIMENSIUNILE SE VOR VERIFICA PE SANTIER INAINTE DE EXECUTIA CONFECTIILOR, MOBILIERULUI SI A TAMPLARIEIORICE DISCREPANTA SE VA SEMNALA ARHITECTULUI, SEF DE PROIECT A NU SE SCALA DUPA DESEN SE VOR LUA IN CONSIDERATIE DOAR DIMENSIUNILE SCRISE

DESENUL NU SE POATE FOLOSI PENTRU CONSTRUIRE FARAAUTORIZATIE DE CONSTRUIRE VALABILA

PROIECTANTDESPECIALITATE

arh.Sandra Draghici

arh.Bogdan Birau

arh.Sandra Draghici

VERIFICATarh.Pintilie AlexandruBogdan

APROBAT arh.Pintilie Ada Malina

STAMPILA VERIFICATOR

PROIECTANT GENERAL

Titlu proiect specialitate

PARC SKATEBOARDSat Popesti, Com Brazi, Jud.Prahova

AMENAJARE PARC AGREMENT SI SPORT Sat Popesti, Com Brazi, Jud.Prahova

1:20

A 54DETALII

1:5

Page 7: Skatepark popesti a0

0.7%

0.7%

0.7%

0.7%0.7%

0.7%

0.7%0.7%

0.7%

0.7%

0.7%

0.7%

0.7%

0.7%

0.7%

0.7%

0.7%

0.7%

0.7% 0.7%0.7%

0.7%

0.7%

0.7%

SC PIN TELSON IMPEX SRL

RC J08/1131/2010, CF R7596947Str. Cernilei nr.1, Predelut, Brasov

DESENAT

arh.Bogdan Birau

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara:

Data:

06.2015

Titlu proiect general

Beneficiar

Primaria Comunei Brazi, Jud. Prahova

Pr. Nr.

4/2015

Titlu plansa Plansanr.

Faza

PT

VERIFICATOR/EXPERT

NUME SEMNATURA CERINTA

SI ESTE SUB INCIDENTA LEGISLATIEI DREPTULUI DE AUTOR

C COPYRIGHTACEST DESEN ESTE PROPRIETATE INTELECTUALA

TOATE DIMENSIUNILE SE VOR VERIFICA PE SANTIER INAINTE DE EXECUTIA CONFECTIILOR, MOBILIERULUI SI A TAMPLARIEIORICE DISCREPANTA SE VA SEMNALA ARHITECTULUI, SEF DE PROIECT A NU SE SCALA DUPA DESEN SE VOR LUA IN CONSIDERATIE DOAR DIMENSIUNILE SCRISE

DESENUL NU SE POATE FOLOSI PENTRU CONSTRUIRE FARAAUTORIZATIE DE CONSTRUIRE VALABILA

PROIECTANTDESPECIALITATE

arh.Sandra Draghici

arh.Bogdan Birau

arh.Sandra Draghici

VERIFICATarh.Pintilie AlexandruBogdan

APROBAT arh.Pintilie Ada Malina

STAMPILA VERIFICATOR

PROIECTANT GENERAL

Titlu proiect specialitate

PARC SKATEBOARDSat Popesti, Com Brazi, Jud.Prahova

AMENAJARE PARC AGREMENT SI SPORT Sat Popesti, Com Brazi, Jud.Prahova

1:50

A 57PLAN PANTA APA

Page 8: Skatepark popesti a0