of 6 /6
Nr. 19 Hind 5 senti. Reedel, 12. veebruaril 1937. a. üldine 449-90. Iga numbriga kaasas 8 lehekülge ^Juturaamatut." 2 töölist plahwatuse ohwriks. Matde tööõnnetu» £a»namäe paemutdudei. Jtleded pea»t länga»ti wiga&tatud. Rahe NmimurrutõöliseM, juhtu» neljapäemal TaSmnas Lasnamäel kaSkr õnnetus. Rimtsesse pindu puuritud augu täitmisel lõhkeainetega tel- kis enneaegne plahvatus ja mehed said raskeid nngastufi. ühe õnnetus. Zfi ^migSuibTiwtwe^üU pÄsir!hm^Pu5ri?kimisse" auk iTtai kuulata nenbf poolkeadwu-e:° oleku deti siis jee lõhkeainega. Milgi põhju- mm,k •u*ma*‘ ,^'^1 fS,"”' Haod õlge aeg tellida ..Rahvalehte" 1S. veebr. Rii! trRljad s-«—- mafoto ««smaspSema" jn kalmeknu trAljad .Perekon nalrhe" ja raadiaajaNrja paad hinnaga, ^lahmaleht" maksab 3 hm peale % kraani.

2 töölist plahwatuse ohwriks. Haod õlge aeg tellida

Embed Size (px)

Text of 2 töölist plahwatuse ohwriks. Haod õlge aeg tellida

Nr. 19 Hind 5 senti.Reedel, 12. veebruaril 1937. a.

üldine 449-90. Iga numbriga kaasas 8 lehekülge ^Juturaamatut."

2 töölist plahwatuse ohwriks.Matde tööõnnetu» £a»namäe paemutdudei.Jtleded pea»t länga»ti wiga&tatud.

Rahe NmimurrutõöliseM, juhtu» neljapäemal TaSmnas LasnamäelkaSkr õnnetus. Rimtsesse pindu puuritud augu täitmisel lõhkeainetega tel-kis enneaegne plahvatus ja mehed said raskeid nngastufi. ühe õnnetus.

Zfi ^migSuibTiwtwe^üU pÄsir!hm^Pu5ri?kimisse" auk iTtaikuulata nenbf poolkeadwu-e:° oleku deti siis jee lõhkeainega. Milgi põhju-

mm,k •u*ma*‘ ,^'^1 fS,"”'

Haod õlge aeg tellida ..Rahvalehte" 1S. veebr.Rii! trRljad s-«—- mafoto ««smaspSema" jn kalmeknu trAljad .Perekon nalrhe" ja raadiaajaNrja paad hinnaga, ^lahmaleht" maksab 3 hm peale % kraani.

loriaPALACE8

i

..MeWktel"Jan Klepura

.^Jl Crepa,^ Tbeoi kaastegevusel

B IBABO

JeiHtte Koe Sõõmu

Clark (Sokli wurismu"PostimeesLonzhemoo'st“

ThimiE ning

ES1ETENDOSKIN OI

™l JM** ISuur kahekordne eetkars!

I Kaalsad naljameistrid Fat Ja Fato-

Jalllmls

"Õnnertiütlid"II fnrolo Lombard Ja Erad MeMnrray

modernS. Tartu m. 4 T*L 304-68,

HOOAJA SUURSÜNDMUSIPau la WesselyGeza von Sol va V

geniaalses suurloomingu*

JULIKA<C

A M O ■ IlKaks Ousat silmi bnvi-Harju tn. 38. j küllas# sisuga^ ^

OA J ON 1 Karin Htrdl,Paldiski m. 25 | Gerda Maurus,

SKANDIA | Howdali 2-a | 1 *!*■S A TOANI jeryts maailmasSaali <a'n. 2 1 dineid löönud suurle- Puuville) 1 —nm Wilufim

Valtar Rilla vSrratus Blndromaaiitsuta^iseieloodla»1

TshdkovstJ muusika! Arusaadav ja ato

ll Kiuta armastat./imat filmilihte Po

lise sisuga silmis..Salajane eMelu“

,Aril ktrast"

..Igatsen sind"

ADOLF WOHLBRUCKoma oarimas suurfilmisMMI HROGOV”

(Tsaari kuller)^ IL Usaeetkava

tuses l(Vlteine pagen" Romanti-

hel o|Krctis’itChariy lldl" BroudhonThomase samanimeline rahvatükk.

„Broadway meloodia“p«eos.r Eleanor PoweU, jack Bennyja Robert Taylor.pElegantne ja ISbos mideoluKm saksa

,‘sftll ioadmalu»»o“

SadttabicEob Smmitad. New po-qi nt-

juhtum. ühed New Korgi eestinnss Itan» Benno Slila&ftb Rochxi obiefl

tegafi ja nfiüb TOImidtub^ saama k

nt::nb alla Ifvaa ■ *

(« abielu fat twaroofd, ^taniesj arr

hoolitkeivad latt» beakõekõ-gu t(<i. Vmab n.-^Tfb broteeeenmob kHe toodu

I.F1T1 - KAOTATL 22.00 itimfoMiaioitil Snirfwri. [iünfoonla. Beethoveni ilaivcrÜontseN jm.

Pariis PTT. 22-00 Fevrier' ooper .Mon.

^ranfTurt. 22.00 Hoybn, ooper Mpleeker".tiönigoberg. ,Ta!,v" Haydiii oratooriumilt

caupärwal, 13. toccbr.Tallinn. 700 araludtnäng. 7.0ö wõimleml-

«^'fanfnn^ufnrmeMabeMri^fRpL1 -1.00 mog. 2. BfltÜng-frant: Kus on piirlask ja thtiamenu imWJ 1S..7S Helindeid' ’ • •».30pdemomib. 2000

Uubdecp (iopraan).ittgmnabf. 2015 järg.

ndbolo iaatetatoa. 20.66 .Oriom".

Tlkumfilsfatus.

a muriade (ortDroctntb*-

Surwdf» seni toomata loBtudtfft reqist.

koot hm! wonneid. joliituäffpt.

-MI, nmäsrt. pliur-s (ubift,IlUuIfl niniiia» Ln>iii:nb iaiilnliiaformitd.

Botlcnbetö Sronichstaeblen, .operetist. 21.64' ie o/nbfft 1036. u. nrijdttlMJ

“ moodsal tantfnmuulUat

fxifleUmttui. Orkester.Doni kosakakoor laulab.

Sutigan. 21.10 Pueeins ooperimuus.Lonbon-Regional: 21.46 Mussoigsli ooper

22.15 Weili sümfoonia r-molLParis: 22.46 sümfooniokonisert.

Pühapäewal, 14. weebr.

Si. Dogncrr oop»e^lbanlon).

teoses feemnekartnlr kaswatuleqa.

r ooperettt. Etitanrnd »

W Roots: Kartulikadivaluse küsimusfeemi Jt uusi lsamaallti laule. 17.15 helipl.

: Wabakmridusloi linnades.e-miiusilat Iieliplaalldeli

> Mo4flottiI,l»oIooa«i.

Aatvi kujundis asetada J tikku nfltmber, et praeguse 4 mdv asemelsaaksime S nuta.

See huvitav m&istatus Brnos .Ajud*

Samas numbris algab uudisttiUp üles-

Mis oopar sm on 1Aithinnekg ivUHtsalsIaM

JUUDE 6ÜIWASTM“

tantiummtf. helivloondelt. pilnonimb.

Alati uiu,põnev |a mitmekesine,pildirohke ja sisukason tele lemmik

RAHVALEHT

JBAhYAltlu aj. J9. 13. veebr. IM. U&> I

..(logu linnuke" wintnt SHimcie nBKKnWaresejaht täies hoos: Aasta jooksul kõmmutataksemaha 50.000 halliwatimeest. Jahimeeste kohustused.

■v* hommikul kõnnivad pealinna jahimehediärsetes kohtades ringi. kus varesed otsi-iörahu või peatoidust. Ja kui

itab lumme ja saputab oma hingekese — teelle rohumaadele. Kii

MdSdnnud aastate eeskujulavame ka sel aastal

ODAVATE RAAMATUTE MUUGIlõpnud linnu juure, lõikab külma rahuga ta jaladalt ja peidab siis keha põõsa alla. Ei ole mehelmingit rõõmu oma saagi üle. Sestpole see Õige jaht, see o

teosed. Sel aastal 1

15. vselmnritl kuni 6. märltini,

K-Ü. RAHVAÜLIKOOL"

ii >, , .“/.'J,SSfejssAsu W" .-LSS S'»: » - , - '

"ui» °" m'u

. r '»

-- HV In.MJMi-ti °>>f.

sen nwr <tten rt Im! poi, I»UW »*IIil»k'i«ljili»b»bi' •»pulp- P-°I I,ii». »»ib. ,m«u i»d- »bo,ft »»>,»- wlb, „ „ , , * t .»»

ISgH Oskar Lutsu

pliilNaljaks .==

1 «‘moVl UI6. " j” 11 hm r J < ' j. f ’ t ” '' uV b * nVb," ” “”h< ■“ ”»*

r:' "F‘

1“ I-»I. i„. °»« !!-»»!!-« >--!-» WMrt“,lil1 märlrtnlk. ,I»I>',>! n” *» -->». •>»•«». --- m ,r rr '■ 1 ,; * - — c _ > .V™l1 , I " ' 'i.,”nI 17“ '"b 1--»--» lumma m.nu