เอกสารประกอบการศึกษาวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมสัญญา (น. ๑๐๑)_6

  • View
    115

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of เอกสารประกอบการศึกษาวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมสัญญา...

. .

. . . . . , . . . . , .

. )

Kaser/Knuetel, Roemisches Privatrecht, 18.Aufl., Muenchen 2005, 8.20, S.56-57.

. . . . . . . . ) . , , , , ) . . . , . . . (Willenstheorie Will Theory) (Erklaerungstheorie Declaration Theory)

. , , . , . ,, , . , . .

.

.

(Erklaerungstheorie) . , . . ( , .)

.

(Willenstheorie) ( .) . . . , . . . . . . , . . . . . . ( .)

( .) ( .)

. ( .)

. . . .

( .) ( .)

) . . . . ) . . . . . . ) . . . ) . . . . ) . . . . ) . . ?

. ( .) (, .) .

. . . (Erklaerungstheorie) (Willenstheorie)

.

.

.

. ( .) ) . . . . . . . . . . . . . . . .

( .) ) . . . . . . . , . ) ) . ) . .

. . . . . . . . . .

.

. ( .) . . . . . . . . . .

. . .

/

. . . . . . . . . . ( .) . . .

.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(.)

. . . , . , . . . , . , . . . . . . . ? . . . ? . . . , ? . . . . . , , . . . . . . . . . ?

. . . . . . . . ? . . . . . . . ? . . . , . . . . . . , . . . . ?

.

. . (In.3.19.23) Digest (bonae fidei) (fundamental mistake) () (D.44.7.3.I) Julian Marcellus

Ulpian, Paul D.18, 1, 9 pr.-11 and 14; Pomponius D.44, 7, 57 (D.18,1,41,1 Paul D.19,1,21,2)

Ulpian () ( ) (error in nomine falsa demonstration) () Ulpian Pandectist (error) (dissensus) (Pandectists)

in Ulpian D.18.1.9.2 Ulpian D.18. 1, 9, 1 Max Kaser, Rmisches Privatrecht, ein Studienbuch, 15.Aufl., C.H.Beck Mnchen, 1989, 8 II.

(Dissensus) Pandectist Misrepresentation ) ( .) ) ( .) .

( .) ( .) . ( .)

, ( ), (.. ), . , , .. , , , ,

( .)

.

. ? ( .) falsa demonstratio

, . . . . / .

. . . . ( , ) . , ( .) ( .)

.

.

/ .

) . . , , ) . . . . . , . . . . . , , ( , ) ( , ) . . . . . . . ( , , ) . . , .

() () ( .) ( .) ( .) ) . . . . . , . . . . , . . , . . . , . , . . . . , .

. (, , ) ( , .) )

. . ( .) ( .) .

/ . . / . . / . , / . . / . , , -, , , , , , ( ), (.. ), .

. . . . . , . .. . () () . . . . . . () ( )

() () ( .) () . . . . . ()

.. () . . . . . . . ()

( .) . . . ( - .) ( .) .

.

..

) ? falsa demonstratio ( .) ) ) () () ( .) )

( .) ( .) . ( .) . . , . . . . . , , . ( , ) ( , ) ) . . . ( , ) . . . . falsa demonstratio . . . , . , . . , ) . .

. . . . . , . , . . . . . . . . . . . ( , , .) . . ) . . ( .) . . . . . . .

) . . . . . ( .) . . ( .) . . . . . ,, . . . . ) . . . )

falsa demenstratio . . . . . . , , Geschaeftsgrundlage fundamental mistake

, ( ), (),

. . . . . . , . . . , . . , , , Werner Flume , . . .

. . . . . . . ( .) ( .) . . . . . .

) (mistake of identity) . . . . . . . ( .) . . . . . . . . . ( .) . . . . . . . . . . . . ) . . . .

. . . . . . . . . . . . ( .) . . ( .)

(. )

. . . . . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .

)

)

. . ) ( .) ( .)

. ) ( .) ( .) . ( ) . ( ) .

. .

( .) .

. . .

. . . (dolus eventualis) . ... .

negligent misrepresentation fraudulent, negligent and innocent misrepresentation

) . ) ) ( ) ( .) ) () ( .) . . . . . . . . .

() . ) ( .) ( .) ()

( . ) . . . . . . . . . . () ( .) . . . . ()

. . . . . . . () .

( , .) ( .) . ) ( () .) ( () .)

, , .. ,

( .) ( .) () () ) . . .

) . . . . . . . . . . .

. . ) ( .) ( .) . . ( .) . ( .) .

( .) ( .) . ) . . . ( .) . . ( .) . .

. .

) (vis compulsiva) (vis absoluta) . . . . . . . . .

. . . . . . . ) . . . . . . . . . ( .) . . .

) ( .) ) ) . . . . . . . . . . . . ( . () . . . . . . . .

. . . .

. . .

. .

.

.

.