of 1 /1
475 500 525 525 500 500 550 500 500 550 500 525 525 500 550 550 575 550 550 575 600 600 625 650 700 700 725 725 750 675 525 Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc F Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc F F F F F F Cc F F F Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc A Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc F Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc F Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc F Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc F Cc A Cc Cc F Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc A A A A F Cc Cc Cc Cc F L Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc F Cc Cc F F F F Cc F F Cc Cc F Cc F Cc A A F Cc F F Cc Cc F Cc A A A A A A A Cc F F F F F F F F Cc Cc F Cc Cc F Cc F F F F A Cc F F F F F F F F F F F F F F F Cc Cc Cc Cc Cc Cc F L F F F F F F L F F F F F F F F L F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F Cc F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F L F F F F F F F F L F F F F F F F F F F F F F F F F A Cc Cc Cc Cc A A A F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F Cc Cc L Cc Cc Cc F F F F F F F F F F F F F F F Cc F F F F F F F F F F F F F L L F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F Cc F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F Cc F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F A F A F F F F F F F F F F F F F F F F F Cc F F F F Cc F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F Cc F F F F F F F Cc F F F F F F F F F F Cc F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F A F F F F F F Cc F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F L F F Cc Cc L F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F Cc Cc A A A A A A A Cc A F F F F A F F F F A A F F Cc F A F F F F A A A A A A A A F F F F Cc A A A A Cc F A F F F F F F A A A A A F F F Cc F Cc F F F F F F F F F F F F Cc F F Cc F F F L F F F A Cc F F F F F Cc F F F F F F F F F F F F Cc F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F Cc F F F F F F Cc F F Cc Cc F Cc F F F F F Cc Cc Cc F Cc F F F F F F F F F Cc Cc F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F Cc Cc F F Cc F F F F F Cc F Cc Cc F Cc Cc F F F F F F Cc Cc F F F F F F F F F F F F F F F Cc F F F F F F F F Cc F F F Cc Cc Cc A A F F F F F F F Cc F F F F F F F F F F F F F F Cc Cc Cc F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F Cc Cc Cc Cc F F F F F F F F Cc F F F F F F F F F F L F Cc Cc A F F F F F F F F F F F F F F F Cc F F F F F F F F F Cc F F F F Cc F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F P P P F P P F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F A A A F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F Cc F F F F F Cc F F Cc F F F F F F F F F F F F F F Cc F F A A A A A A A A F A A A A A A A A F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F A A A A A A F A A A A A A A A A A A A A A F F A A F A F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F Cc Cc F F A F F F F F F Cc Cc Cc F F F Cc F Cc A F Cc F F F P F F F F F F F F F F F A F A Cc F Cc F F Cc Cc Cc F A F F F F F F F Pensiune Pensiune Pensiune Magazin Biserică adventistă Magazin Stație epurare Pensiune Biserica Sfânta Treime Casă parohială Poștă Cimitir Ansamblul "Sf. Arhangheli Mihail și Gavril" Pensiune Biserică de lemn Pensiune Stație T.P. Pensiune Pensiune Școală cu clasele I-VII Sat Breb Parohie Greco-Catolică Cămin Cultural Moară Dc 14 DJ 109 F Raul Mara Cimitir Cc F DC 14 DS 4 DS 1 DC 14 DC 14 DS 4 DS 1 DC 14 DS 3 DS 3 DS 2 DS 2 DC 14 DC 14 DS 1 DS 1 DS 3 DS 3 DS 2 DS 2 DS 1 DS 1 DC 14 DC 14 Sat BREB TRUP 17 TRUP 18 1.1 IV V VI 1.2 1 10m 10m 15m 50m 15m 15m 15m 200m 18m 18m 18m 18m 18m 18m 18m 18m 18m 18m 18m 18m 18m 18m 18m 15m 50m 15m 15m 15m 18m 18m 18m 18m 18m 18m 18m 18m 18m 18m 18m 18m 18m 18m 15m 2 4 7 3 6 5 8 9 10 11 PODUL DE LA STAȚIA DE EPURARE "PESTE BREBOAIA" PODUL DE LA CUCU "PESTE BREBOAIA" PODUL DE LA INTRAREA ÎN SAT "PESTE BREBOAIA" PODUL DE LA FERDI "PESTE SUNĂTOAREA" PODUL DIN SUSANI "PESTE VALEA CASELOR" PODUL DE LA ÎNDRUIT "PESTE VALEA CASELOR" PODUL DE LA LĂPTARUL "PESTE SUNĂTOAREA" PODUL DE LA VALEA CASELOR 1 "PESTE VALEA CASELOR" 1 PODUL DE LA BISERICA 1 "PESTE VALEA CASELOR" PODUL DE LA MAIERAN "PESTE BREBOAIA" PODUL DE LA BISERICA 2 "PESTE VALEA CASELOR" COMUNA BUDEȘTI COORDONATOR P.U.G.: SEMNATURA: PROIECTANT GENERAL: SEMNATURA: Atestat R.U.R. cu literele D, D3, DZ0, E Urb. Laura-Elena TUCAN DENUMIRE PLANSA: NUMAR PLANSA: DATA ELABORARE: BENEFICIAR: ELABORATOR REAMBULARE TOPOGRAFICA: SCARA: 1:5.000 PROIECTAT/ INTOCMIT: SEMNATURI: S.C. LOGIC PLAN S.R.L. J 40/11100/2017, CUI 37883598 PRIMARIA COMUNEI OCNA ȘUGATAG PROIECT NR.: 4338/20.09.2017 S.C. KAD PROJECT SOLUTIONS S.R.L. J 40/1703/16.03.2017, CUI 37057456 Ing. Georgescu Ștefan Cristian Urb. Ioana Nicoleta SPIRESCU ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL- COMUNA OCNA ȘUGATAG - JUDEȚUL MARAMUREȘ NOIEMBRIE 2018 PLANȘA 2.1.4. Urb. Elena-Cristina PELMUȘ Urb. Diana Maria MICLĂUȘ SITUAȚIA EXISTENTĂ Disfuncționalități Nr. Crt. BILANT TERITORIAL EXISTENT ZONĂ PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE - REGIM MIC DE ÎNĂLȚIME ZONĂ MIXTĂ - LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM MIC DE ÎNĂLȚIME ȘI SERVCII ZONĂ INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE ZONĂ TERENURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ ZONĂ TERENURI ARABILE ÎN INTRAVILAN ZONĂ TERENURI CU LIVEZI ÎN INTRAVILAN ZONĂ TERENURI CU FÂNEȚE ÎN INTRAVILAN ZONĂ TERENURI CU PĂȘUNI ÎN INTRAVILAN ZONĂ CONSTRUCȚII AFERENTE LUCRĂRILOR EDILITARE ZONĂ CANALE DE IRIGAȚIE/APE ÎN INTRAVILAN ZONĂ PĂDURI ÎN INTRAVILAN ZONĂ SPAȚII VERZI (total tereuri spații verzi existente înscrise în Registrul local al spațiilor verzi - decembrie 2019 - și iventariate conform Legii 24/2007, cuprinzând inclusiv cimitirele și terenurile de sport) ZONĂ AGREMENT ȘI SPORT CĂI DE COMUNICAȚII TOTAL INTRAVILAN EXISTENT P.U.G. PLAN URBANISTIC GENERAL PLANȘA 2.1.4. - SITUAȚIA EXISTENTĂ-Disfuncționalități - SAT BREB Raul Mara COMUNA DESEȘTI COMUNA DESEȘTI COMUNA DESEȘTI COMUNA SISEȘTI ORAȘ CAVNIC COMUNA DESEȘTI COMUNA BUDEȘTI COMUNA BUDEȘTI COMUNA GIULEȘTI COMUNA GIULEȘTI COMUNA GIULEȘTI MUNICIPIU BAIA MARE COMUNA OCNA ȘUGATAG, JUDEȚUL MARAMUREȘ COMUNA CĂLINEȘTI SUPRAFEȚE SOLICITATE PENTRU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN SUPRAFAȚA PROPUSĂ A FI SCOASĂ DIN INTRAVILAN LIMITA STAȚIUNII CLIMATERICE LIMITA VETREI SATULUI ZONIFICARE ZONA PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE - REGIM MIC DE ÎNĂLȚIME ZONA INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII ZONA UNITĂȚI INDUSTRIALE ZONA TERENURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ ZONA GOSPODĂRIE COMUNALĂ ZONA MIXTĂ - LOCUINȚE COLECTTIVE CU REGIM MIC DE ÎNĂLȚIME ȘI SERVCII OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ SAT ȘUGATAG Șură pentru joc Cămin cultural Punct sanitar Școală generală și grădiniță Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva" și cimitir Biserica greco-catolică Stație de epurare Bazin Izvor OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ SAT HOTENI Școală generală Cămin cultural Biserica de lemn "Sf. Arhangheli Mihail și Gavril" Centru social pentru persoane cu dizabilități Stație de epurare Bazin OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ SAT BREB Punct sanitar Școală generală Ansamblu ”Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” (biserică și cimitir) Parohie Greco-Catolică Cămin Cultural Poștă Biserica "Sfânta Treime" Casă parohială Biserică adventistă Moară Stație epurare nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nr. 1 2 3 4 5 6 nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1657 1642 Datare sec. XVI- XVII sec. XVI sec. XVIII 80 86 Adresă 26-27 27 26 MM-II-m-A-04585 MM-II-m-A-04627 Denumire Cod L.M.I. 2015 MM-II-a-A-04529 MM-II-m-A-04529.01 MM-II-m-B-04529.02 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva” Biserica de lemn "Sf. Arhangheli” Casa parohială ortodoxă Ansamblul "Sf. Arhangheli", Breb Localitate sat Hoteni sat Șugatag sat Breb sat Breb sat Breb Datare propunere propunere propunere propunere propunere Cod R.A.N. Lista siturilor arheologice identificate în teren și propuse pentru înregistrarea în Registrul Arheologic Național Denumire 108419.03 108419.02 Adresă Aşezarea preistorică de la Ocna Şugatag - Handal Salina de la Ocna Șugatag Punctul sit medieval Localitate sat Ocna Șugatag sat Ocna Șugatag sat Ocna Șugatag sat Breb sat Breb sat Hoteni Punctul La Dâmburel Punctul Măsărnia Turcului Punctul Eurosind Punctul Copăciș sat Breb în sud-vestul satului Ocna Șugatag în sud-vestul satului Ocna Șugatag În curtea bisericii noi ortodoxe În nordul satului, la vest de Pădurea Crăiasca În vecinătatea punctului La Dâmburel În proximitatea DJ185, la 200m de intrarea în satul Hoteni dinspre satul Hărnicești La limita de horat dintre așezările Breb și Sârbi În proximitatea văii Dărasca - Hallstatt Epoca medievală - Epoca bronzului târziu - Epoca medievală VII Lista monumentelor istorice conform Listei Monumentelor Istorice aprobată cu Ordonanța nr. 2.828/2015 Denumire P.U.Z. / P.U.D. P.U.Z. Lotizare pentru construire pe terenuri atribuite tinerilor conform Legii 15/2003 și 646/2002 P.U.Z. Zonă cu unități turistice P.U.D. Complex hotelier P.U.D. Complex cu case de tip familial, pentru protecția copilului P.U.D. Parcelare în Zona Dumbrava P.U.D. Biserica Ortodoxă Română P.U.D. Construire stație de distribuție a carburanților și casă de vacanță Amplasament Sat Ocna Șugatag Sat Ocna Șugatag Sat Ocna Șugatag Sat Ocna Șugatag Sat Ocna Șugatag Sat Ocna Șugatag Sat Șugatag Suprafața 6,29 ha 3,86 ha 1,01 ha 3,10 ha 1,21 ha 1,90 ha 0,28 ha H.C.L. H.C.L. nr.8/31.03.2005 H.C.L. nr.9/09.03.2006 H.C.L. nr.10/09.03.2006 H.C.L. nr.24/15.09.2000 H.C.L. nr.25/20.07.1999 H.C.L. nr.50/19.04.2012 4 3 1.1 1.2 I II III IV V VI 1 ZONE DE PROTECȚIE ZONA DE PROTECȚIE A MONUMENTELOR ISTORICE ZONĂ DE PROTECȚĂIE A SITURILOR ARHEOLOGICE CLASATE ÎN RAN ZONĂ DE PROTECȚĂIE A SITURILOR ARHEOLOGICE PROPUSE SPRE CLASARE ÎN RAN LIMITĂ ZONĂ DE PROTECȚIE A INFRASTRUCTURII RUTIERE (DN - 22,00 m) LIMITĂ ZONĂ DE PROTECȚIE A INFRASTRUCTURII RUTIERE (DC - 18,00 m) LIMITĂ ZONĂ DE PROTECȚIE A INFRASTRUCTURII RUTIERE (DJ - 20,00 m) ZONA DE PROTECTIE SANITARA nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA SAT OCNA ȘUGATAG Primărie Grădiniță Târg de animale Dispensar uman și laborator de analize Dispensar veterinar Grădiniță Cămin cultural, bibliotecă și cinematograf Piață alimente Piață agro-alimentară Centru de informare turistică Poliție Remiză P.S.I Liceu Tehnologic și Școală generală Cimitir Biserica "Sf. Petru și Pavel" Teren sport Salina de la Ocna Șugatag Stație meteo Biserica de lemn Complex sportiv - sală de sport Sala Regatului - Martorii lui Iehova Biserică baptistă Teren sport Stație epurare Bazin Sala de sport și teren de sport Turn de comunicații M.A.I. - FAȚĂ DE STAȚIA DE EPURARE, SISTEM MODULAR - 50 m conform O.M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea "Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației" - FAȚĂ DE REZERVOARE DE ÎNMAGAZINARE- 20 m conform H.G.R. nr. 930/2005 pentru aprobarea "Normelor speciale privind caracterul si mărimea zonelor de protecție sanitară si hidrogeologică" - FAȚĂ DE STAȚII DE POMPARE - 10 m conform H.G.R. nr. 930/2005 pentru aprobarea"Normelor speciale privind caracterul si mărimea zonelor de protecție sanitară si hidrogeologică" - FAȚĂ DE CAPTĂRI DE APĂ SUBTERANĂ - 10 m conform H.G.R. nr. 930/2005 pentru aprobarea "Normelor speciale privind caracterul si mărimea zonelor de protecție sanitară si hidrogeologică" - FAȚĂ DE REȚEAUA DE ADUCȚIUNE - 10 m conform H.G.R. nr. 930/2005 pentru aprobarea"Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica" CONDIȚIONĂRI GEOTEHNICE ȘI HIDROLOGICE - ZONE DE CURS ale rețelei hidrografice cu regim permanent cu banda de protecție delimitată conform "Legii Apelor completată cu Legea 112/2006"; - ZONE INUNDABILE aferente rețelei hidrografice cu caracter permanent; - ZONE DE CURS ale rețelei hidrografice cu regim nepermanent; - ZONE CU PROBABILITATE DE PRODUCERE A ALUNECĂRILOR DE TEREN mare - foarte mare prezente în general pe versanții cu pantă > 25 grade; - ZONE AFECTATE de trasee de utilități (linii electrice), și altele. ZONĂ BUNĂ DE CONSTRUIT CU AMENAJĂRI ZONĂ TERENURI ARABILE ÎN INTRAVILAN ZONĂ TERENURI CU LIVEZI ÎN INTRAVILAN ZONĂ TERENURI CU FÂNEȚE ÎN INTRAVILAN ZONĂ TERENURI CU PĂȘUNI ÎN INTRAVILAN ZONĂ CONSTRUCȚII AFERENTE LUCRĂRILOR EDILITARE ZONA GOSPODĂRIE COMUNALĂ (CIMITIRE) ÎNSCRISE ÎN REGISTRUL LOCAL AL SPAȚIILOR VERZI AL COMUNEI APE ÎN INTRAVILAN PĂDURI ÎN INTRAVILAN UTILIZAREA TERENURILOR DIN EXTRAVILAN APE ÎN EXTRAVILAN PĂDURI ÎN EXTRAVILAN ZONĂ TERENURI ARABILE ÎN EXTRAVILAN ZONĂ TERENURI CU LIVEZI ÎN EXTRAVILAN ZONĂ TERENURI CU FÂNEȚE ÎN EXTRAVILAN ZONA TEREN NEPRODUCTIV ZONA TERENURI CU PĂȘUNI ÎN EXTRAVILAN ZONĂ ANEXE AGRICOLE ÎN EXTRAVILAN CĂI DE COMUNICAȚII ZONA CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ ȘI AMENAJĂRI AFERENTE ÎN INTRAVILAN (ASFALTATE) DRUM NAȚIONAL DRUMURI DE EXPLOATARE ÎN EXTRAVILAN DRUM COMUNAL SUPRATRAVERSARE DRUM PRINCIPAL / SECUNDAR PESTE APĂ MARCAJ LOCALIZARE PROFIL STRADAL EXISTENT INTERSECȚIE CONFLICTUALĂ CE NECESITĂ AMENAJARE DRUM JUDEȚEAN STRĂZI ASFALTATE STAȚII DE TRANSPORT ÎN COMUN ZONE PROTEJATE DE PATRIMONIU NATURAL ȘI CONSTRUIT ARIA NATURALĂ DE INTERES LOCAL PĂDUREA CRĂIASCA IMOBIL CLASAT ÎN LISTA MONUMENTOR ISTORICE LIMITĂ SIT ARHEOLOGIC CLASAT ÎN RAN LIMITĂ SIT ARHEOLOGIC PROPUS SPRE CLASARE ÎN RAN CONSTRUCȚII CU VALOARE ARHITECTURALĂ | TRADIȚIONALĂ GOSPODĂRII TRADIȚIONALE CULOAR CU VALOARE PEISAGERĂ (INTERDICȚIE DE TĂIERE A VEGETAȚIEI DE ALINIAMENT PENTRU A NU ALTERA CARACTERUL DIRECȚIONAL AL DRUMULUI) CULOAR CU VALOARE PEISAGERĂ (INTERDICȚIE DE CONSTRUIRE ȘI DE DENSIFICARE A VEGETAȚIEI ÎNALTE PENTRU A NU OBTURA PERCEPȚIILE PANORAMICE ASUPRA PEISAJULUI CULTURAL) ZONĂ CU VALOARE PEISAGERĂ (INTERDICȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU A NU ALTERA IMAGINEA PEISAJULUI NATURAL ȘI/SAU PENTRU A NU OBTURA PERCEPȚIILE PANORAMICE ASUPRA PEISAJULUI CULTURAL) CONURI DE VIZIBILITATE A PEISAJULUI PUNCTE DE PERCEPȚIE PANORAMICĂ A PEISAJULUI ZONĂ AGREMENT ȘI SPORT ZONĂ SPAȚII VERZI (TERENURI SPAȚII VERZI EXISTENTE ÎNSCRISE ÎN REGISTRUL LOCAL AL SPAȚIILOR VERZI AL COMUNEI) SAT OCNA ȘUGATAG SAT BREB SAT ȘUGATAG SAT HOTENI TOTAL INTRAVILAN Suprafață (ha) 201,96 0,61 17,46 0,61 0,90 0,32 30,66 27,70 246,95 0,04 0,27 1,17 7,60 6,73 2,78 39,87 585,63 Procent ( % ) 34,49 0,10 2,98 0,10 0,15 0,05 5,24 4,73 42,17 0,00 0,05 0,20 1,30 1,15 0,47 6,82 100,00 Suprafață (ha) 74,47 0,00 3,65 0,00 0,00 0,00 9,37 1,37 115,30 0,00 0,03 0,65 0,00 1,71 0,00 9,23 215,78 Suprafață (ha) 52,53 0,00 2,26 0,00 0,00 0,32 14,04 4,38 87,90 0,00 0,00 0,12 0,00 0,85 0,00 9,40 171,80 Procent ( % ) 33,64 0,00 1,69 0,00 0,00 0,00 4,34 0,63 53,43 0,00 0,00 0,30 0,00 1,69 0,00 4,28 100,00 Suprafață (ha) 16,31 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 20,89 36,67 0,00 0,24 0,20 0,00 0,31 0,00 3,00 78,48 Procent ( % ) 20,77 0,00 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 26,62 46,73 0,00 0,31 0,25 0,00 0,40 0,00 3,82 100,00 Suprafață (ha) 58,65 0,61 10,69 0,61 0,90 0,00 7,25 1,06 7,08 0,04 0,00 0,20 7,60 3,86 2,78 18,24 119,57 Procent ( % ) 49,05 0,51 8,94 0,51 0,75 0,00 6,06 0,89 5,92 0,03 0,00 0,18 6,36 3,23 2,32 15,25 100,00 Procent ( % ) 30,58 0,00 1,31 0,00 0,00 0,19 8,17 2,55 51,17 0,00 0,00 0,07 0,00 0,49 0,00 5,47 100,00 Fond construit și utilizarea terenurilor o O parte din construcțiile existente, prin materialele și paletele de culori folosite, au depreciat aspectul general al zonei; o O parte din imobile folosesc drept material pentru împrejmuirea proprietăților tabla, element complet nespecific zonei; o Degradarea unor elemente reprezentative prin intervenții care nu respectă specificul arhitectural sau modalitățile tradiționale de construcție specifice zonei; o Diminuarea coerenței vizuale a peisajului antropic prin inserții noi, ce nu se încadrează în context și nu respectă forma, scara, proporțiile, materialele de construcții sau cromatica; o Degradarea unor elemente simbolice, culturale și de peisaj prin extinderea plantațiilor agricole. Spații plantate, agrement, sport Circulație DISFUNCȚIONALITĂȚI o Intersecții amenajate necorespunzător : lipsa semnalizării corespunzătoare cu deosebire a intersecțiilor dintre strazile secundare și drumul național; o Distanța minimă normală dintre intersecții la același nivel nerespectată conform Ordinului nr. 49 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea strazilor în localitățile urbane; o Parametrii aleilor tip fundături neconforme, unele subdimensionate iar altele cu lungimi prevăzute mai mari de 100m; o Toate străzile secundare sunt neamenajate cu trotuare; o Ampriza insuficientă a unor drumurilor secundare; o Zone ale intravilanului existent fără asigurarea unei trame stradale coerente; o Circulații neasfaltate ce necesită modernizare; o Profilele existente nu corespund cu cele reglementate prin Ordinul nr. 50/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale; o Lipsa unor puncte de informare cu privire la traseele de transport în comun și localitățile cu care realizează conexiuni aeste rute; o Lipsa pistelor de biciclete și a unor trasee specifice. Probleme de mediu Protejarea zonelor: - Cu valoare de patrimoniu; - Pe baza normelor sanitare în vigoare - Față de construcții și culoare tehnice - Cu destinație specială - Zone poluate o Delimitarea zonei de protecție a monumentelor din satele Șugatag, Breb și Hoteni în funcție de relațiile de vizibilitate care se stabilesc atât cu obiectul de patrimoniu, cât și cu elementele de cadru natural valoroase din imediata proximitate, în coordonate stereo ’70 și pe limite de proprietate; o Identificarea construcțiilor care pot fi propuse spre clasare și instituirea unor reguli mai stricte de intervenție asupra lor și de construire în imediata lor vecinătate; o Identificarea construcțiilor tradiționale cu valoare arhitecturală și urbanstică și a elementelor care le conferă valoare și stabilirea unor reguli specifice de construire pe terenul aferent acestora și în imediata lor vecinătate; o Instituirea interdicției de construire definitivă sau temporară în zonele de siguranță și protecție a magistralelor de linii electrice; o Devierea rețelelor edilitare magistrale care tranzitează zonele de locuit sau mutarea acestor construcții dacă acestea sunt în număr redus. TRUP 3 DN 18 TRUP 12 TRUP 9 TRUP 2 TRUP 4 TRUP 5 TRUP 1 TRUP 6 TRUP 7 TRUP 8 TRUP 11 TRUP 10 DC 13 DC 13 DJ 109F DJ 109F TRUP 14 DJ 185 DJ 185 DJ 109F DC 14 DJ 185 TRUP 16 TRUP 15 TRUP 17 Sat HOTENI Sat OCNA ȘUGATAG TRUP 18 TRUP 19 Sat BREB DJ 109F DN 18 TRUP 13 Sat ȘUGATAG PLANȘA 2.1.1. PLANȘA 2.1.2. PLANȘA 2.1.3. PLANȘA 2.1.4. L I M I T E LIMITA INTRAVILANULUI EXISTENT LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV AL UNITĂŢII TERITORIALE DE BAZA - COMUNA OCNA ȘUGATAG LIMITA INTRAVILANULUI APROBATĂ PRIN DOCUMENTAȚII DE URBANISM ÎN PERIOADA 1991-2018 (P.U.D.-URI/P.U.Z.-URI) o Inexistența unor terenuri de sport în Satele Șugatag, Hoteni și Breb; o Perdele de protecție și plantații de aliniamet prezente doar de-a lungul drumului național, ce prezintă discontinuitate în teritoriu; o Inexistența unor perdele de protecție și inexistența plantațiilor de aliniament pe străzile secundare; Insuficiența spațiilor verzi plantate conform Legii 24/15.01.2007, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 764 din 10.11.2009, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu completările și modificările ulterioare; o Insuficiența locurilor de joacă pentru copii; o Insuficiența spațiilor verzi publice amenajate corespunzător (Conform OUG 114/2007, privind protecția mediului și Legii 24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localității). o Existența în intravilan a unei suprafețe de pădure (Aria Naturală protejată de interes local Pădurea Crăiasa) ; o Principalul factor poluant al aerului îl constituie noxele produse de circulația rutieră; o Calitatea apei freatice este afectată de poluare, datorită nerespectării distanțelor sanitare dintre puțurile de apă, haznalele de tip rural și fosele septice din gospodării; o Lipsa sistemelor de preepurare a apelor meteorice colectate de pe carosabilul asfaltat, apele evacuându-se natural pe teren; o În prezent comuna Ocna Șugatag nu dispune de instalații de stingere a unui eventual incendiu cu hidranți exteriori de incendiu; o În prezent comuna Ocna Șugatag nu dispune de alimentare cu gaze natural; o Poluare cu praf din cauza străzilor neasfaltate. o Absența zonelor de protecție a monumentelor istorice; o Zonă de protecție a monumentele din satele Șugatag, Breb și Hoteni nu sunt nedelimitate în coordonate stereo ’70 pe limite de proprietate; o Construcții tradiționale, aflate în stare rea, fiind nevalorificate sau care au avut intervenții recente care depreciază valoarea aestora; o Linii electrice de medie tensiune care tranzitează zona construită și impun interdicții / restricții de construire; o Locuințe existente în zona de protecție a cimitirelor și în zona de protecție a liniilor electrice; o Zona construită protejată ce include construcții cu valoare arhitecturală, tradițională și gospodării tradiționale neinstiuită; PRIORITĂȚI o Propuneri de drumuri noi pentru completarea tramei stradale existente; o Propuneri de reglementare a unor alei, în prezent fundături, prin transformarea acestora în străzi; o Configurarea circulațiilor astfel încât să repectă Ordinul nr. 50/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale; o Modernizarea și asfaltarea tuturor circulațiilor din intavilan, mai puțin în Sat Breb; o Ierarhizarea circulațiilor în vederea asigurării unei trame stradale principale și secundare; o Amenajarea intersecțiilor conflictuale astfel încât să fie asigurată fluența traficului rutier; o Realizarea unor hărți de transport în comun și afișarea acestora în stațiile de transport în comun, astfel încât populația comunei să fie informată cu privire la opțiunile de deplasare existente; o Amenajarea pistelor de bicilete și configurarea unor trasee care să conecteze cât mai mult elemente de interes din intravilan si extravilan. o Eliberarea de autorizații de construire emise pe baza proiectelor de specialitate; o Susținerea proprietarilor cu construcții ce necesită reabilitare prin reducerea impozitelor care trebuie plătite pentru aceste construcții; o Instituirea unor reguli de construire pentru noile clădiri care să ia în considerare contextul existent și să fie în simbioză atât cu cadrul natural, cât și cu cadrul construit; o Protejarea construcțiilor cu valoare arhitecturală și urbanistică și interzicerea intervențiilor care pot să deprecieze valoarea acestora. o Amenajarea unor spații verzi publice de tip parc, completarea plantațiilor de aliniament prezente de-a lungul drumului național și amenajarea spațiilor verzi de aliniament și de-a lungul tramei stradale secundară; o Extinderea rețelelor de alimentare cu gaze naturale pe toate străzile existente a comunei Ocna Șugatag, atât în zonele construite, cât și în zonele preconizate a se dezvolta; o Asfaltarea tuturor străzilor, în primă etapă în zonele construite și ulterior în zonele ce se vor dezvolta, concomitent cu extinderea rețelelor edilitare. 1 2 3 4 5 6 7 ZONĂ DE PROTECȚIE APE - FAȚĂ DE CURSURI DE APĂ CU LĂȚIMEA 10-50 m (lățimea râului Mara este de aproximativ 15-20 m) - 15 m conform Legii 107/1996, Legea Apelor - FAȚĂ DE lacurile naturale - 5 m conform Legii 107/1996, Legea Apelor ZONĂ IMPROPRIE DE CONSTRUIT (extras din STUDIUL GEOTEHNIC ȘI HIDROGEOLOGIC) DS 5 ALINIAMENT REGIM DE ALINIERE ALINIAMENT SANT SANT 3.00-5.00 între 5,00-7,00 1.00 1.00 3.00 min 3.00 min REGIM DE ALINIERE ZONA DE PROTECȚIE DC ZONA DE SIGURANȚĂ DC ZONA DE SIGURANȚĂ DC ZONA DE PROTECȚIE DC 18.00 1.50 1.50 18.00 carosabil REGIM DE ALINIERE SPATIU VERDE ALINIAMENT REGIM DE ALINIERE ALINIAMENT SANT 0.50-1.00 4.50-5.00 0.50 3.00 min 3.00 min între 5,50-6,50 PROFIL STRADAL EXISTENT DS 1 carosabil ALINIAMENT REGIM DE ALINIERE REGIM DE ALINIERE ALINIAMENT SPATIU VERDE SPATIU VERDE 5.00 0.50-2.00 0.50-2.00 3.00 min 3.00 min între 6,00-9,00 PROFIL STRADAL EXISTENT DS 3 carosabil ALINIAMENT REGIM DE ALINIERE SPATIU VERDE REGIM DE ALINIERE ALINIAMENT 0.50-1.00 între 3,50-4,00 SPATIU VERDE 2.50 0.50 3.00 min 3.00 min PROFIL STRADAL EXISTENT DS 2 drum de acces cu fundatura REGIM DE ALINIERE ALINIAMENT SPATIU VERDE SANT 5.00 0.50 3.50 1.00 3.00 min PROFIL STRADAL EXISTENT DS 4 carosabil SPATIU VERDE NEAMENAJT PROFIL STRADAL EXISTENT DRUM COMUNAL DC 14

ț COMUNA SAT HOTENI ț TRUP 17 · 2020. 4. 27. · sat Hoteni sat Șugatag sat Breb sat Breb sat Breb Datare propunere propunere propunere propunere propunere Cod R.A.N. Lista siturilor

  • Upload
    others

  • View
    20

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ț COMUNA SAT HOTENI ț TRUP 17 · 2020. 4. 27. · sat Hoteni sat Șugatag sat Breb sat Breb sat...

Page 1: ț COMUNA SAT HOTENI ț TRUP 17 · 2020. 4. 27. · sat Hoteni sat Șugatag sat Breb sat Breb sat Breb Datare propunere propunere propunere propunere propunere Cod R.A.N. Lista siturilor

475 500

525

525

500

500

550

500

500

550

500

525

525

500

550

550

575

550

550

575

600

600

625

650

700

700

725

725

750

675

525

Cc

Cc

CcCc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

CcCc

Cc

CcCc

Cc

Cc

CcCc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

CcCcCc

Cc

Cc Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

F

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

CcCc

F

F

F

F

F

F

Cc

F

F

F

Cc CcCc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

CcCcCc

CcCc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

CcCc

Cc

Cc

Cc

CcCc

Cc Cc

Cc

Cc Cc

Cc

CcCc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

A

Cc

Cc

CcCc

Cc Cc

Cc

Cc

Cc

CcCc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

F

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

CcCc

CcCc

Cc

Cc

Cc

Cc

CcCc

Cc

Cc

CcCc

Cc

Cc

F

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

CcCc

F

Cc

Cc

Cc

CcCc

Cc

Cc

CcCc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

CcCc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

CcCc

CcCc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

CcCc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

CcCc

Cc

Cc

Cc

Cc

CcCc

Cc

Cc

FCc

A

Cc

CcF

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

A

A

A

A

F

Cc

Cc

Cc

Cc F

L

Cc

Cc

CcCc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

CcCc

Cc

Cc

F

Cc

CcF

F

F

F

Cc

F

F

CcCc F

Cc

F Cc

A

A

F

Cc

F

F

Cc

Cc

F

Cc

A

A

A

AA

A

A

Cc

FF

FF

F

FF

F

Cc

Cc

F

Cc

Cc

F

Cc

F

F

F

F

A

Cc

FF

FF

F

F

F

F

F

F

FF

F

F

F

CcCc

Cc

Cc

Cc

Cc

F

L

F

F

F

F

FF

L

F

F

F

F

FF

F

F

L

F

F

F

F

F

FF

F

F

F

F

FF

F

F

F

FF

FF

Cc

FF

F

F

F

F

FF

F

F

F

F

F

F

F

F

FF

F

F

FF

F

F

F

F

F

F

F

FF

F F

F

F

F

FL

F

F

F

F

F

F F

F

L

FF

F

F

F

F

F

F

F

FF

FF

F

F

F

A

Cc

Cc

Cc

Cc A

A

A

F

F

F

FF

F

F

F

F

FFF

F

F

F

F

FF

F

F

FF

F

F

F

F

FF

FF

FF

FF

FF

F

F

F

F

F

FF

FF

FF

F

FF

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

FFFF

FF

FFFF

F

FF

F

FFF

FF

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

FF

F

F

F

F

F

F

F

FF

F

F

F

F

FF

F

F

F

F

FF F F F F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

FF

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

FF

F

F

F

FF

FF

F

FF

F

F

F

F

F

FF

F

F

F

FF

F

F

FF

F

F

F

F

FF

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F FF

FF

F F

Cc

Cc

L

Cc

Cc

Cc

F

F

F

F

F

FF

FF

F

F

F

F

F

F Cc

F F F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

L

L

F

F

F

F

F

F

F

FF

F

F

FF

F

F

FF

F

F

F

F

F

F

F

F

FF

F

F

F

F

F

FF

FFF

FF

F

F

Cc

F

F

F

F

F

F

F

FF

FF

F

F

FF

F

F

FF

FF

F

FF

F

F

F

FF

FF

F

F

F

FF

F

F

F

F

Cc

F

F

FF

FF

FF

F

F

F

FF

F

F

F

F

F F F F

F

F

A

F

A

F

F

F

FF

F

F

F

FF

F

F

F

F F FF

Cc

F

F

F

F

Cc

F

FF

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

FFF

FF

FF F

F

FF

F

F

FF

F

F

F

F

F

FF

F

F

F

F

FF F F F

F

F

F

F

Cc

F

F

F

F

F

F

F

Cc

F

F

F

F

F

FF

F

F

F

Cc

FF

FF

FF

FF

FF

F

F

F

F

F

F

F

FF

FF F

F F FF

FF

F

FFF

A

F

F

F F

F

F

Cc

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

FF

F

F

F

F

F

L

F

F

Cc

Cc

L

F

F

F

F

F

F F

F

F

F

F

F F

FF

FF

F

F

FF

F

F

F

F

FF

F

FF

F

F

F

F

F

F

FF

F

F

FF

F

F

F

F

F

F

F

F F

F

F

F

F

Cc

Cc

AA

A

A

A

A

A

Cc

A

F

F

F

F

A

F

F

F

F

A

A

F

F

Cc

F

A

F

F

FF

A

A

A

AA

A

A

A

FF F

F

Cc

AA

A

A

CcF

A

FF

F F F

F

AA

A

A

A

FF

F

Cc

F

Cc

FF

FF

F

F

F

F

F

F

F

F

Cc

F

F

Cc

F

F

F

L

F

F

F

A

Cc

F F F F F

Cc

F

FF

F

F

F

F

F

F

FF

F

Cc

F

FF

FF

F

F

F

FF

F

F

FF

F

FF

F

F

F

CcF

F

F

F

F

F

Cc

F

F

Cc

Cc

FCc

F

F

F

FF

Cc

Cc

Cc

F

Cc

F

F

F

F

F

F

FF

F

Cc Cc

F

FF

FFF

F

F

F

F

FF

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

FF

F

F

F

F

F

F

Cc

Cc

F

F

Cc

F

F

F

F FCc

F

CcCc

FCc

Cc

F

F

F

F

F

F

CcCc

FF

F

F

FF F

F F

F

F

F

F

F

F

Cc

F

F

FF

FF

F

F

Cc

F

F

F

CcCc

Cc

A

A

F F F F

F

F

F

Cc

F

F

F

F

F

F

F

FF

F

F

FF

F

Cc

Cc Cc

F

F

F

F

F

F FF

F

F

F F

F

F

F

F

F

FFF

F

F

F

FFFF

F FFF

F

F

F

F

F

F

F

F

FF

F

F

F

FF

F

F

FF

F

F

F

F

FF

F

FF

F

F

F

Cc

Cc

Cc

Cc

F

F

F

FF

F F

F

Cc

FF

F

FFF F

F

F

F

L

F

Cc

Cc

A

F

F

F

F

F

F

F

F

FF

F

F

FF

F

Cc

F

F FF

F

F

F

F

F

Cc

F

F

FF

Cc

F

FF

F FF

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

FF

F

F F

F

F

F

FF

F

F

P

P

P

F

P

PF

F

F

F

F

F FF F F F

F

F

F F F F F F F F F

F

F

F

A A A

F

F

FF

FFF

F

F

FF

F

F

F

FF

F

F

F FF

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

Cc

F

F

F

F

F

Cc

F

F

Cc

F

F

F

F

FF

F

F

F

F

F

F

F

F Cc

F

F

AA

A

A

AA

A A

F

A

A

A

A

A AAA

F

F

F

FF

F

FF

F

F

FF

FF

F

FF

FF

FF

F

F

F

F

A

AAAAA

F

A

A

AAAAAAAA

A

AAA F

F

AA

F

A

F

F

F

F

F

F

F

FF

FF

F

F

F

F

F

FF

F

F

F

FF

F F

F

FF

F

FF

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

Cc

Cc

F

F

A

F

F

F

F

F

F

CcCc

Cc

F

F

F

Cc

F

Cc

A

F

Cc

F

F

F

P

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

A

F

A Cc

F

Cc

F

F

Cc Cc

Cc

F

A

F

F

F

F

F

F

F

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Magazin

Biserică adventistă

Magazin

Stațieepurare

Pensiune

BisericaSfânta Treime

Casă parohială

Poștă

Cimitir

Ansamblul "Sf. Arhangheli

Mihail și Gavril"

Pensiune

Bisericăde lemn

Pensiune

StațieT.P.

Pensiune

Pensiune

Școală cu clasele I-VII

Sat Breb

Parohie Greco-Catolică

CăminCultural

Moară

Dc 14

DJ

109

F

Raul Mara

Cimitir

Cc

F

DC 14

DS 4

DS 1

DC 14

DC 14

DS 4

DS 1

DC 14

DS 3DS 3

DS 2

DS 2

DC 14DC 14

DS 1DS 1

DS 3DS 3

DS 2DS 2

DS 1DS 1

DC 14DC 14

Sat BREB

TRUP 17

TRUP 18

1.1

IV

V

VI

1.2

1

10m

10m

15m

50m

15m

15m

15m

200m

18m

18m

18m

18m

18m

18m

18m

18m

18m

18m

18m

18m18m

18m

18m

15m

50m

15m

15m

15m

18m

18m

18m

18m

18m

18m

18m

18m

18m

18m

18m

18m

18m18m

15m

24

7

3

6 5

8

9

10

11

PODUL DE LA STAȚIA DE EPURARE "PESTE BREBOAIA"

PODUL DE LA CUCU"PESTE BREBOAIA"

PODUL DE LA INTRAREA ÎNSAT "PESTE BREBOAIA"

PODUL DE LA FERDI"PESTE SUNĂTOAREA"

PODUL DIN SUSANI"PESTE VALEA CASELOR"

PODUL DE LA ÎNDRUIT"PESTE VALEA CASELOR"

PODUL DE LA LĂPTARUL"PESTE SUNĂTOAREA"

PODUL DE LA VALEA CASELOR 1"PESTE VALEA CASELOR" 1

PODUL DE LA BISERICA 1"PESTE VALEA CASELOR"

PODUL DE LA MAIERAN"PESTE BREBOAIA"

PODUL DE LA BISERICA 2"PESTE VALEA CASELOR"

COMUNA BUDEȘTI

COORDONATOR P.U.G.:

SEMNATURA:PROIECTANT GENERAL:

SEMNATURA:

Atestat R.U.R. cu literele D, D3, DZ0, E

Urb. Laura-Elena TUCAN

DENUMIRE PLANSA:

NUMAR PLANSA: DATA ELABORARE: BENEFICIAR:

ELABORATOR REAMBULARE TOPOGRAFICA:

SCARA: 1:5.000

PROIECTAT/ INTOCMIT: SEMNATURI:

S.C. LOGIC PLAN S.R.L.J 40/11100/2017, CUI 37883598

PRIMARIA COMUNEI OCNA ȘUGATAG

PROIECT NR.: 4338/20.09.2017

S.C. KAD PROJECT SOLUTIONS S.R.L. J 40/1703/16.03.2017, CUI 37057456

Ing. Georgescu Ștefan CristianUrb. Ioana Nicoleta SPIRESCU

ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL-COMUNA OCNA ȘUGATAG - JUDEȚUL MARAMUREȘ

NOIEMBRIE 2018

PLANȘA 2.1.4.

Urb. Elena-Cristina PELMUȘ

Urb. Diana Maria MICLĂUȘ

SITUAȚIA EXISTENTĂDisfuncționalități

Nr. Crt.

BILANT TERITORIAL EXISTENT

ZONĂ PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE - REGIM MIC DE ÎNĂLȚIMEZONĂ MIXTĂ - LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM MIC DE ÎNĂLȚIME ȘI SERVCIIZONĂ INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICIIZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALEZONĂ TERENURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂZONĂ TERENURI ARABILE ÎN INTRAVILANZONĂ TERENURI CU LIVEZI ÎN INTRAVILANZONĂ TERENURI CU FÂNEȚE ÎN INTRAVILANZONĂ TERENURI CU PĂȘUNI ÎN INTRAVILANZONĂ CONSTRUCȚII AFERENTE LUCRĂRILOR EDILITAREZONĂ CANALE DE IRIGAȚIE/APE ÎN INTRAVILANZONĂ PĂDURI ÎN INTRAVILANZONĂ SPAȚII VERZI (total tereuri spații verzi existente înscrise în Registrul local al spațiilor verzi - decembrie 2019 - și iventariate conform Legii 24/2007, cuprinzând inclusiv cimitirele și terenurile de sport)ZONĂ AGREMENT ȘI SPORTCĂI DE COMUNICAȚII

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT

P.U.G. PLAN URBANISTIC GENERALPLANȘA 2.1.4. - SITUAȚIA EXISTENTĂ-Disfuncționalități - SAT BREB

Raul Mara

COMUNA DESEȘTI

COMUNA DESEȘTI

COMUNA DESEȘTI

COMUNA SISEȘTI

ORAȘ CAVNIC

COMUNA DESEȘTI

COMUNA BUDEȘTI

COMUNA BUDEȘTI

COMUNA GIULEȘTI

COMUNA GIULEȘTICOMUNA GIULEȘTI

MU

NIC

IPIU

B

AIA

MA

RE

COMUNA OCNA ȘUGATAG, JUDEȚUL MARAMUREȘ

CO

MU

NA

C

ĂL

INE

ȘTI

SUPRAFEȚE SOLICITATE PENTRU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN

SUPRAFAȚA PROPUSĂ A FI SCOASĂ DIN INTRAVILAN

LIMITA STAȚIUNII CLIMATERICE

LIMITA VETREI SATULUIZONIFICAREZONA PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE - REGIM MIC DE ÎNĂLȚIME

ZONA INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII

ZONA UNITĂȚI INDUSTRIALE

ZONA TERENURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

ZONA GOSPODĂRIE COMUNALĂ

ZONA MIXTĂ - LOCUINȚE COLECTTIVE CU REGIM MIC DE ÎNĂLȚIME ȘI SERVCII

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ SAT ȘUGATAGȘură pentru jocCămin culturalPunct sanitar Școală generală și grădinițăBiserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva" și cimitirBiserica greco-catolicăStație de epurareBazinIzvor

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂSAT HOTENIȘcoală generalăCămin culturalBiserica de lemn "Sf. Arhangheli Mihailși Gavril"Centru social pentru persoane cudizabilitățiStație de epurareBazin

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ SAT BREBPunct sanitarȘcoală generalăAnsamblu ”Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” (biserică și cimitir)Parohie Greco-CatolicăCămin CulturalPoștăBiserica "Sfânta Treime"Casă parohialăBiserică adventistăMoarăStație epurare

nr.123456789

nr.123

4

56

nr.123

4567891011

1657

1642

Datare

sec. XVI-XVIIsec. XVI

sec. XVIII

80

86

Adresă

26-27

27

26

MM-II-m-A-04585

MM-II-m-A-04627

DenumireCod L.M.I. 2015

MM-II-a-A-04529

MM-II-m-A-04529.01

MM-II-m-B-04529.02

Biserica de lemn "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”

Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva”

Biserica de lemn "Sf. Arhangheli”

Casa parohială ortodoxă

Ansamblul "Sf. Arhangheli", Breb

Localitate

sat Hoteni

sat Șugatag

sat Breb

sat Breb

sat Breb

Datare

propunere

propunere

propunere

propunere

propunere

Cod R.A.N.

Lista siturilor arheologice identificate în teren și propuse pentru înregistrarea în Registrul Arheologic Național

Denumire

108419.03

108419.02

AdresăAşezarea preistorică de la Ocna Şugatag - Handal Salina de la Ocna Șugatag

Punctul sit medieval

Localitate

sat Ocna Șugatag

sat Ocna Șugatag

sat Ocna Șugatag

sat Breb

sat Breb

sat Hoteni

Punctul La Dâmburel

Punctul Măsărnia Turcului

Punctul Eurosind

Punctul Copăciș

sat Breb

în sud-vestul satului Ocna Șugatag

în sud-vestul satului Ocna Șugatag

În curtea bisericii noi ortodoxe

În nordul satului, la vest de Pădurea Crăiasca

În vecinătatea punctului La Dâmburel

În proximitatea DJ185, la 200m de intrarea în satul Hoteni dinspre satul Hărnicești

La limita de horat dintre așezările Breb și Sârbi În proximitatea văii Dărasca

-

Hallstatt

Epoca medievală

-

Epoca bronzului târziu

-

Epoca medievalăVII

Lista monumentelor istorice conform Listei Monumentelor Istorice aprobată cu Ordonanța nr. 2.828/2015

Denumire P.U.Z. / P.U.D.

P.U.Z. Lotizare pentru construire pe terenuriatribuite tinerilor conform Legii 15/2003 și646/2002P.U.Z. Zonă cu unități turistice P.U.D. Complex hotelierP.U.D. Complex cu case de tip familial,pentru protecția copiluluiP.U.D. Parcelare în Zona DumbravaP.U.D. Biserica Ortodoxă RomânăP.U.D. Construire stație de distribuțiea carburanților și casă de vacanță

Amplasament

Sat Ocna Șugatag

Sat Ocna ȘugatagSat Ocna Șugatag

Sat Ocna Șugatag

Sat Ocna Șugatag

Sat Ocna Șugatag

Sat Șugatag

Suprafața

6,29 ha

3,86 ha1,01 ha

3,10 ha

1,21 ha1,90 ha

0,28 ha

H.C.L.

H.C.L. nr.8/31.03.2005

H.C.L. nr.9/09.03.2006H.C.L. nr.10/09.03.2006

H.C.L. nr.24/15.09.2000

H.C.L. nr.25/20.07.1999

H.C.L. nr.50/19.04.2012

4

3

1.1

1.2

I

II

III

IV

V

VI

1

ZONE DE PROTECȚIEZONA DE PROTECȚIE A MONUMENTELOR ISTORICEZONĂ DE PROTECȚĂIE A SITURILOR ARHEOLOGICE CLASATE ÎN RANZONĂ DE PROTECȚĂIE A SITURILOR ARHEOLOGICE PROPUSE SPRE CLASARE ÎN RANLIMITĂ ZONĂ DE PROTECȚIE A INFRASTRUCTURII RUTIERE (DN - 22,00 m)

LIMITĂ ZONĂ DE PROTECȚIE A INFRASTRUCTURII RUTIERE (DC - 18,00 m)

LIMITĂ ZONĂ DE PROTECȚIE A INFRASTRUCTURII RUTIERE (DJ - 20,00 m)

ZONA DE PROTECTIE SANITARA

nr.123456789101112131415161718192021222324252627

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA SAT OCNA ȘUGATAGPrimărieGrădinițăTârg de animaleDispensar uman și laborator de analizeDispensar veterinarGrădinițăCămin cultural, bibliotecă și cinematografPiață alimentePiață agro-alimentarăCentru de informare turisticăPolițieRemiză P.S.ILiceu Tehnologic și Școală generalăCimitirBiserica "Sf. Petru și Pavel"Teren sportSalina de la Ocna ȘugatagStație meteoBiserica de lemnComplex sportiv - sală de sportSala Regatului - Martorii lui IehovaBiserică baptistăTeren sportStație epurare BazinSala de sport și teren de sportTurn de comunicații M.A.I.

- FAȚĂ DE STAȚIA DE EPURARE, SISTEM MODULAR - 50 m conform O.M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea "Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației"- FAȚĂ DE REZERVOARE DE ÎNMAGAZINARE- 20 m conform H.G.R. nr. 930/2005 pentru aprobarea "Normelor speciale privind caracterul si mărimea zonelor de protecție sanitară si hidrogeologică"- FAȚĂ DE STAȚII DE POMPARE - 10 m conform H.G.R. nr. 930/2005 pentru aprobarea"Normelor speciale privind caracterul si mărimea zonelor de protecție sanitară si hidrogeologică"- FAȚĂ DE CAPTĂRI DE APĂ SUBTERANĂ - 10 m conform H.G.R. nr. 930/2005 pentru aprobarea "Normelor speciale privind caracterul si mărimea zonelor de protecție sanitară si hidrogeologică"- FAȚĂ DE REȚEAUA DE ADUCȚIUNE - 10 m conform H.G.R. nr. 930/2005 pentru aprobarea"Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica"

CONDIȚIONĂRI GEOTEHNICE ȘI HIDROLOGICE

- ZONE DE CURS ale rețelei hidrografice cu regim permanent cu banda de protecție delimitată conform "Legii Apelor completată cu Legea 112/2006"; - ZONE INUNDABILE aferente rețelei hidrografice cu caracter permanent; - ZONE DE CURS ale rețelei hidrografice cu regim nepermanent; - ZONE CU PROBABILITATE DE PRODUCERE A ALUNECĂRILOR DE TEREN mare - foarte mare prezente în general pe versanții cu pantă > 25 grade; - ZONE AFECTATE de trasee de utilități (linii electrice), și altele.

ZONĂ BUNĂ DE CONSTRUIT CU AMENAJĂRI

ZONĂ TERENURI ARABILE ÎN INTRAVILAN

ZONĂ TERENURI CU LIVEZI ÎN INTRAVILAN

ZONĂ TERENURI CU FÂNEȚE ÎN INTRAVILAN

ZONĂ TERENURI CU PĂȘUNI ÎN INTRAVILAN

ZONĂ CONSTRUCȚII AFERENTE LUCRĂRILOR EDILITARE

ZONA GOSPODĂRIE COMUNALĂ (CIMITIRE) ÎNSCRISE ÎN REGISTRUL LOCAL AL SPAȚIILOR VERZI AL COMUNEI

APE ÎN INTRAVILAN

PĂDURI ÎN INTRAVILANUTILIZAREA TERENURILOR DIN EXTRAVILANAPE ÎN EXTRAVILAN

PĂDURI ÎN EXTRAVILAN

ZONĂ TERENURI ARABILE ÎN EXTRAVILAN

ZONĂ TERENURI CU LIVEZI ÎN EXTRAVILAN

ZONĂ TERENURI CU FÂNEȚE ÎN EXTRAVILAN

ZONA TEREN NEPRODUCTIV

ZONA TERENURI CU PĂȘUNI ÎN EXTRAVILAN

ZONĂ ANEXE AGRICOLE ÎN EXTRAVILANCĂI DE COMUNICAȚIIZONA CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ ȘI AMENAJĂRI AFERENTE ÎN INTRAVILAN (ASFALTATE)

DRUM NAȚIONAL

DRUMURI DE EXPLOATARE ÎN EXTRAVILAN

DRUM COMUNAL

SUPRATRAVERSARE DRUM PRINCIPAL / SECUNDAR PESTE APĂMARCAJ LOCALIZARE PROFIL STRADAL EXISTENT

INTERSECȚIE CONFLICTUALĂ CE NECESITĂ AMENAJARE

DRUM JUDEȚEAN

STRĂZI ASFALTATE

STAȚII DE TRANSPORT ÎN COMUN

ZONE PROTEJATE DE PATRIMONIU NATURAL ȘI CONSTRUITARIA NATURALĂ DE INTERES LOCAL PĂDUREA CRĂIASCAIMOBIL CLASAT ÎN LISTA MONUMENTOR ISTORICELIMITĂ SIT ARHEOLOGIC CLASAT ÎN RANLIMITĂ SIT ARHEOLOGIC PROPUS SPRE CLASARE ÎN RAN

CONSTRUCȚII CU VALOARE ARHITECTURALĂ | TRADIȚIONALĂ

GOSPODĂRII TRADIȚIONALECULOAR CU VALOARE PEISAGERĂ (INTERDICȚIE DE TĂIERE A VEGETAȚIEI DE ALINIAMENT PENTRU A NU ALTERA CARACTERUL DIRECȚIONAL AL DRUMULUI)CULOAR CU VALOARE PEISAGERĂ (INTERDICȚIE DE CONSTRUIRE ȘI DE DENSIFICARE A VEGETAȚIEI ÎNALTE PENTRU A NU OBTURA PERCEPȚIILE PANORAMICE ASUPRA PEISAJULUI CULTURAL)ZONĂ CU VALOARE PEISAGERĂ (INTERDICȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU A NU ALTERA IMAGINEA PEISAJULUI NATURAL ȘI/SAU PENTRU A NU OBTURA PERCEPȚIILE PANORAMICE ASUPRA PEISAJULUI CULTURAL)

CONURI DE VIZIBILITATE A PEISAJULUI

PUNCTE DE PERCEPȚIE PANORAMICĂ A PEISAJULUI

ZONĂ AGREMENT ȘI SPORT

ZONĂ SPAȚII VERZI (TERENURI SPAȚII VERZI EXISTENTE ÎNSCRISE ÎN REGISTRUL LOCAL AL SPAȚIILOR VERZI AL COMUNEI)

SAT OCNA ȘUGATAG SAT BREB SAT ȘUGATAG SAT HOTENI TOTAL INTRAVILANSuprafață

(ha)201,96

0,6117,46

0,610,900,32

30,6627,70

246,950,040,271,177,606,73

2,7839,87

585,63

Procent( % )

34,490,102,980,100,150,055,244,73

42,170,000,050,201,301,15

0,476,82

100,00

Suprafață(ha)

74,470,003,650,000,000,009,371,37

115,300,000,030,650,001,71

0,009,23

215,78

Suprafață(ha)

52,530,002,260,000,000,32

14,044,38

87,900,000,000,120,000,85

0,009,40

171,80

Procent( % )

33,640,001,690,000,000,004,340,63

53,430,000,000,300,001,69

0,004,28

100,00

Suprafață(ha)

16,310,000,860,000,000,000,00

20,8936,67

0,000,240,200,000,31

0,003,00

78,48

Procent( % )

20,770,001,100,000,000,000,00

26,6246,73

0,000,310,250,000,40

0,003,82

100,00

Suprafață(ha)

58,650,61

10,690,610,900,007,251,067,080,040,000,207,603,86

2,7818,24

119,57

Procent( % )

49,050,518,940,510,750,006,060,895,920,030,000,186,363,23

2,3215,25

100,00

Procent( % )

30,580,001,310,000,000,198,172,55

51,170,000,000,070,000,49

0,005,47

100,00

Fond construit și utilizarea terenurilor o O parte din construcțiile existente, prin materialele și paletele de culori

folosite, au depreciat aspectul general al zonei;o O parte din imobile folosesc drept material pentru împrejmuirea proprietăților tabla, element complet nespecific zonei;o Degradarea unor elemente reprezentative prin intervenții care nu respectă specificul arhitectural sau modalitățile tradiționale de construcție specifice zonei;o Diminuarea coerenței vizuale a peisajului antropic prin inserții noi, ce nu se încadrează în context și nu respectă forma, scara, proporțiile, materialele de construcții sau cromatica; o Degradarea unor elemente simbolice, culturale și de peisaj prin extinderea plantațiilor agricole.

Spații plantate, agrement, sport

Circulație

DISFUNCȚIONALITĂȚI

o Intersecții amenajate necorespunzător : lipsa semnalizării corespunzătoare cu deosebire a intersecțiilor dintre strazile secundare și drumul național;o Distanța minimă normală dintre intersecții la același nivel nerespectată conform Ordinului nr. 49 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea strazilor în localitățile urbane;o Parametrii aleilor tip fundături neconforme, unele subdimensionate iar altele cu lungimi prevăzute mai mari de 100m;o Toate străzile secundare sunt neamenajate cu trotuare;o Ampriza insuficientă a unor drumurilor secundare;o Zone ale intravilanului existent fără asigurarea unei trame stradale coerente;o Circulații neasfaltate ce necesită modernizare;o Profilele existente nu corespund cu cele reglementate prin Ordinul nr. 50/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale;o Lipsa unor puncte de informare cu privire la traseele de transport în comun și localitățile cu care realizează conexiuni aeste rute;o Lipsa pistelor de biciclete și a unor trasee specifice.

Probleme de mediu

Protejarea zonelor: - Cu valoare de patrimoniu; - Pe baza normelor sanitare în vigoare - Față de construcții și culoare tehnice- Cu destinație specială - Zone poluate

o Delimitarea zonei de protecție a monumentelor din satele Șugatag,Breb și Hoteni în funcție de relațiile de vizibilitate care se stabilesc atât cu obiectul de patrimoniu, cât și cu elementele de cadru natural valoroase din imediata proximitate, în coordonate stereo ’70 și pe limite de proprietate; o Identificarea construcțiilor care pot fi propuse spre clasare și instituirea unor reguli mai stricte de intervenție asupra lor și de construire în imediata lor vecinătate; o Identificarea construcțiilor tradiționale cu valoare arhitecturală și urbanstică și a elementelor care le conferă valoare și stabilirea unor reguli specifice de construire pe terenul aferent acestora și în imediata lor vecinătate; o Instituirea interdicției de construire definitivă sau temporară în zonele de siguranță și protecție a magistralelor de linii electrice; o Devierea rețelelor edilitare magistrale care tranzitează zonele de locuit sau mutarea acestor construcții dacă acestea sunt în număr redus.

TRUP 3

DN 18

TRUP 12TRUP 9

TRUP 2 TRUP 4TRUP 5TRUP 1 TRUP 6

TRUP 7TRUP 8

TRUP 11TRUP 10

DC 13

DC 13

DJ 10

9FDJ

109F

TRUP 14

DJ 185

DJ 185

DJ 10

9F

DC 14

DJ 185

TRUP 16TRUP 15

TRUP 17

Sat HOTENI

Sat OCNA ȘUGATAG

TRUP 18

TRUP 19

Sat BREB

DJ 109F

DN 18

TRUP 13

Sat ȘUGATAG

PLANȘA 2.1.1.PLANȘA 2.1.2.

PLANȘA 2.1.3.

PLANȘA 2.1.4.

L I M I T E

LIMITA INTRAVILANULUI EXISTENT

LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV AL UNITĂŢII TERITORIALEDE BAZA - COMUNA OCNA ȘUGATAG

LIMITA INTRAVILANULUI APROBATĂ PRIN DOCUMENTAȚII DEURBANISM ÎN PERIOADA 1991-2018 (P.U.D.-URI/P.U.Z.-URI)

o Inexistența unor terenuri de sport în Satele Șugatag, Hoteni și Breb;o Perdele de protecție și plantații de aliniamet prezente doar de-a lungul drumului național, ce prezintă discontinuitate în teritoriu;o Inexistența unor perdele de protecție și inexistența plantațiilor de aliniament pe străzile secundare; Insuficiența spațiilor verzi plantate conform Legii 24/15.01.2007, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 764 din 10.11.2009, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu completările și modificările ulterioare; o Insuficiența locurilor de joacă pentru copii;o Insuficiența spațiilor verzi publice amenajate corespunzător (Conform OUG 114/2007, privind protecția mediului și Legii 24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localității).

o Existența în intravilan a unei suprafețe de pădure (Aria Naturală protejatăde interes local Pădurea Crăiasa) ;o Principalul factor poluant al aerului îl constituie noxele produse de circulația rutieră;o Calitatea apei freatice este afectată de poluare, datorită nerespectării distanțelor sanitare dintre puțurile de apă, haznalele de tip rural și fosele septice din gospodării;o Lipsa sistemelor de preepurare a apelor meteorice colectate de pe carosabilul asfaltat, apele evacuându-se natural pe teren;o În prezent comuna Ocna Șugatag nu dispune de instalații de stingere a unui eventual incendiu cu hidranți exteriori de incendiu;o În prezent comuna Ocna Șugatag nu dispune de alimentare cu gaze natural;o Poluare cu praf din cauza străzilor neasfaltate.

o Absența zonelor de protecție a monumentelor istorice;o Zonă de protecție a monumentele din satele Șugatag, Brebși Hoteni nu sunt nedelimitate în coordonate stereo ’70 pe limite de proprietate; o Construcții tradiționale, aflate în stare rea, fiind nevalorificate sau care au avut intervenții recente care depreciază valoarea aestora; o Linii electrice de medie tensiune care tranzitează zona construită și impun interdicții / restricții de construire; o Locuințe existente în zona de protecție a cimitirelor și în zona de protecție a liniilor electrice; o Zona construită protejată ce include construcții cu valoare arhitecturală,tradițională și gospodării tradiționale neinstiuită;

PRIORITĂȚI o Propuneri de drumuri noi pentru completarea tramei stradale existente;o Propuneri de reglementare a unor alei, în prezent fundături, prin transformarea acestora în străzi;o Configurarea circulațiilor astfel încât să repectă Ordinul nr. 50/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale; o Modernizarea și asfaltarea tuturor circulațiilor din intavilan, mai puțin în Sat Breb;o Ierarhizarea circulațiilor în vederea asigurării unei trame stradale principale și secundare;o Amenajarea intersecțiilor conflictuale astfel încât să fie asigurată fluența traficului rutier; o Realizarea unor hărți de transport în comun și afișarea acestora în stațiile de transport în comun, astfel încât populația comunei să fie informată cu privirela opțiunile de deplasare existente; o Amenajarea pistelor de bicilete și configurarea unor trasee care să conecteze cât mai mult elemente de interes din intravilan si extravilan.

o Eliberarea de autorizații de construire emise pe baza proiectelor de specialitate;o Susținerea proprietarilor cu construcții ce necesită reabilitare prin reducerea impozitelor care trebuie plătite pentru aceste construcții; o Instituirea unor reguli de construire pentru noile clădiri care să ia în considerare contextul existent și să fie în simbioză atât cu cadrul natural, cât și cu cadrul construit; o Protejarea construcțiilor cu valoare arhitecturală și urbanistică și interzicerea intervențiilor care pot să deprecieze valoarea acestora.

o Amenajarea unor spații verzi publice de tip parc, completarea plantațiilor de aliniament prezente de-a lungul drumului național și amenajarea spațiilor verzi de aliniament și de-a lungul tramei stradale secundară;

o Extinderea rețelelor de alimentare cu gaze naturale pe toate străzile existente a comunei Ocna Șugatag, atât în zonele construite, cât și în zonele preconizate a se dezvolta; o Asfaltarea tuturor străzilor, în primă etapă în zonele construite și ulterior în zonele ce se vor dezvolta, concomitent cu extinderea rețelelor edilitare.

1

234567

ZONĂ DE PROTECȚIE APE- FAȚĂ DE CURSURI DE APĂ CU LĂȚIMEA 10-50 m (lățimea râului Mara este de aproximativ 15-20 m) - 15 m conform Legii 107/1996, Legea Apelor- FAȚĂ DE lacurile naturale - 5 m conform Legii 107/1996, Legea Apelor

ZONĂ IMPROPRIE DE CONSTRUIT (extras din STUDIUL GEOTEHNIC ȘI HIDROGEOLOGIC)

DS 5

ALIN

IAM

ENT

REG

IM D

E ALIN

IERE

ALIN

IAM

ENT

SAN

T

SAN

T

3.00-5.00

între 5,00-7,00

1.00 1.003.00min 3.00min

REG

IM D

E ALIN

IERE

ZONA DE PROTECȚIE DC

ZONA DE SIGURANȚĂ DC

ZONA DE SIGURANȚĂ DC

ZONA DE PROTECȚIE DC

18.00 1.50 1.50 18.00

carosa

bil

REG

IM D

E ALIN

IERE

SPATIU

VER

DE

ALIN

IAM

ENT

REG

IM D

E ALIN

IERE

ALIN

IAM

ENT

SAN

T

0.50-1.00 4.50-5.00 0.503.00min 3.00min

între 5,50-6,50

PROFIL STRADAL EXISTENT DS 1

carosa

bil

ALIN

IAM

ENT

REG

IM D

E ALIN

IERE

REG

IM D

E ALIN

IERE

ALIN

IAM

ENT

SPATIU

VER

DE

SPATIU

VER

DE

5.00 0.50-2.000.50-2.003.00min 3.00min

între 6,00-9,00

PROFIL STRADAL EXISTENT DS 3

carosa

bil

ALIN

IAM

ENT

REG

IM D

E ALIN

IERE

SPATIU

VER

DE

REG

IM D

E ALIN

IERE

ALIN

IAM

ENT

0.50-1.00

între 3,50-4,00

SPATIU

VER

DE

2.50 0.503.00min 3.00min

PROFIL STRADAL EXISTENT DS 2

drum

de acc

es cu

fundat

ura

REG

IM D

E ALIN

IERE

ALIN

IAM

ENT

SPATIU

VER

DE

SAN

T

5.00

0.50 3.50 1.00 3.00min

PROFIL STRADAL EXISTENT DS 4

carosa

bil

SPA

TIU

VER

DE

NEA

MEN

AJT

PROFIL STRADAL EXISTENT DRUM COMUNAL DC 14