Click here to load reader

ΓΚΡΗΝΦΟΥΝΤ Α.Ε. (GREENFOOD A.E) · PDF file ΓΚΡΗΝΦΟΥΝΤ Α.Ε. (greenfood a.e) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

 • View
  11

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ΓΚΡΗΝΦΟΥΝΤ Α.Ε. (GREENFOOD A.E)...

 • ΓΚΡΗΝΦΟΥΝΤ Α.Ε. (GREENFOOD A.E)

  ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  ΑΝΑΦΟΡΑΣ (∆.Π.Χ.Α.)

  Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΓΚΡΗΝΦΟΥΝΤ (GREENFOOD) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» στις 26/3/2014 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.greenfood.gr, όπου και θα παραµείνουν στην διάθεση του κοινού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία της συντάξεως και δηµοσιοποιήσεώς τους.

  Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Εταιρίας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης, των χρηµατοοικονοµικών επιδόσεων και των ταµιακών ροών της Εταιρίας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.

 • ΓΚΡΗΝΦΟΥΝΤ Α.Ε (GREENFOOD A.E)

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

  (Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  ΣΕΛΙ∆Α

  Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση Νοµίµων Ελεγκτών 8 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 10 Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 11 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 12 Κατάσταση Ταµειακών Ροών 15 Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 16-49

 • ΓΚΡΗΝΦΟΥΝΤ Α.Ε (GREENFOOD A.E)

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

  (Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

  2

  ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΚΡΗΝΦΟΥΝΤ Α.Ε ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.01 – 31.12.2013

  Η παρούσα Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 136 του Ν.2190/1920, για εταιρίες που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα υιοθετούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.

  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ Της ΧΡΗΣΗΣ 2013

  Το έτος 2013 όπως δείχνουν και τα οικονοµικά στοιχεία είναι η όγδοη χρήση κατά την οποία η εταιρία δραστηριοποιήθηκε ενεργά στο αντικείµενό της. Αποτέλεσµα αυτού ήταν να πραγµατοποιηθούν πωλήσεις αξίας 8.013.653,93€ ενώ τα αποτελέσµατα προ φόρων της εταιρίας ήταν θετικά ( κέρδη ) ύψους 191.204,75€

  Αναλυτικότερα

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

  ( ποσά εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ )

  31.12.2013 31.12.2012

  Πωλήσεις 8.014 6.245 Κέρδη προ φόρων - τόκων – αποσβέσεων 665 447

  ( EBITDA)

  Κέρδη προ φόρων ( EBIT) 191 -37

  Όπως προκύπτει από τα αριθµητικά δεδοµένα της εταιρείας ο κύκλος εργασιών του 2013 αυξήθηκε κατά περίπου 28% έναντι του 2012. Η εταιρεία παρουσίασε κέρδη προ φόρων για το 2013 191 χιλ. € έναντι ζηµιών -37 χιλ. € του 2012. Ο EBITDA του 2013 ανήλθε σε 665 χιλ. € έναντι 447 χιλ. του 2012 αυξηµένος κατά 49%. Η εικόνα εξέλιξης της επιχείρησης προκύπτει από τους παρακάτω αριθµοδείκτες οι οποίοι αντιπαραβαλλόµενοι µε τους αντίστοιχους της προηγούµενης χρήσεως παρουσιάζουν την διαχρονική µεταβολή των οικονοµικών στοιχείων της εταιρείας.

 • ΓΚΡΗΝΦΟΥΝΤ Α.Ε (GREENFOOD A.E)

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

  (Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

  3

  2013

  2012 1) ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 3.338.547 0,78

  2.024.468 0,64

  ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 4.306.350 3.177.766

  2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 3.338.547

  -967.803

  2.024.468

  -1.153.298 ΜΕΙΟΝ

  ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

  4.306.350 3.177.766

  3) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

  ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 7.163.320 33

  5.652.793 30

  ΜΕΣΟ ΑΠΟΘ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 216.855 189.360

  4) ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡ∆ΟΥΣ ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ∆Η ΕΚΜ/ΣΕΩΣ 850.334

  0,11 592.465

  0,09 ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 8.013.654 6.245.258

  5) ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡ∆ΟΥΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

  ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΕΚΜ/ΣΕΩΣ 339.509 0,042

  120.952 0,019

  ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 8.013.654 6.245.258

  6) ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

  ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΕΚΜ/ΣΕΩΣ + ΧΡΗΜ/ΚΑ ΕΞΟ∆Α

  487.814 0,12

  278.552 0,07

  ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

  4.200.247 4.163.675

  7) ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

  ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΕΚΜ/ΣΕΩΣ 339.509 0,17

  120.952 0,06

  ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2.047.639 1.909.328

  8) Ι∆ΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

  Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.047.639 0,49

  1.909.328 0,46

  ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4.200.247 4.163.675

 • ΓΚΡΗΝΦΟΥΝΤ Α.Ε (GREENFOOD A.E)

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

  (Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

  4

  9) ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΚΩΝ

  ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ & ΤΟΚΩΝ

  339.509 2,29

  120.952 0,77

  ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΚΩΝ 148.308 157.599

  10) ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

  ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 8.013.654 3,40

  6.245.258 3,74

  ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 2.357.394 1.669.906

  Αξίζει να σηµειωθεί πως τα πιο πάνω είναι τα οικονοµικά στοιχεία έτσι όπως διαµορφώνονται και αποτυπώνονται στον ισολογισµό της εταιρίας GREENFOOD A.E την 31/12/2013 ο οποίος συντάχθηκε σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.

  ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

Search related