56

· PDF fileKARAYOLU %78 %37 %63 Toplu taşıma içinde raylı sistemin payının arttırılması için, planlanan raylı sistemlerin hayata geçirilmesi gerekiyor TESPİT Nüfus

Embed Size (px)

Citation preview

Yeni Türkiye yolunda, 2023 ulaşım hedeflerimizin yakalanmasındaart arda dev adımlar atıyor, yolları bölüyor, dağları deliyor,

gönülleri birleştiriyoruz.“ ”

Recep Tayyip ERDOĞANTürkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Dün ile yarın arasında köprü kuruyor, ulaşım ağları ilemedeniyetimizi yeniden canlandırıyoruz.“ ”

Ahmet DAVUTOĞLUTürkiye Cumhuriyeti Başbakanı

Küreselleşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak hızla gelişen ulaştırma denizcilik ve haberleşme sektörleri, ekonomik kalkınmanın itici unsuru, toplumsal refahın da en önemli göstergelerinden biridir.

Bu nedenledir ki, dünya genelinde pek çok ülkenin temel gündem maddesi ulaşım modlarının geliştirilmesi, erişim olanaklarının en üst seviyeye çıkarılması ve ülkelerin uluslararası alandaki konumunun güçlendirilmesidir.

Bakanlık olarak bizlerin ulaşım ve bilişim alanında gerçekleştirdiğimiz her proje ve milletimize sunduğumuz her hizmet de küreselleşen dünyada ülkemizin rekabet gücünü artırmakta, tarihi İpek Yolu’nun kalbi konumunda olan bu coğrafyanın önemini daha da pekiştirmektedir.

Bu nedenle bütün çabamız, yol yapan, yol açan, köprüler kuran bir uygarlığın mensubu olma bilinciyle hareket ederek ulusumuzu ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkararak Türkiye’yi saygın konuma ulaştırmak, Türkiye’nin yolunu açmaktan ibarettir.

Bu vesileyle bütün bu hizmetlerde en büyük desteği gördüğümüz vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyor, büyük bir özveriyle işine odaklanan bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Feridun BİLGİNUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

KonyaKültürün, Huzurun Başkenti...Konya Metro’su hayat buluyor; Konyalı hakettiği konfora ulaşıyor.

Konya’nın TemelUlaşım Verileri

14 | Rakamlarla Konyanın Ulaşımı Ve Temel Veriler

2014TOPLU TAŞIMA İÇİNDE

RAYLI SİSTEM

2023 HEDEF

%22

KARAYOLU

%78 %37

%63

Toplu taşıma içinde raylı sistemin payının arttırılması için, planlanan raylı sistemlerin hayata geçirilmesi gerekiyor

TESPİT

Nüfus(Merkez 3 İlçe)

GünlükHareket Sayısı

Toplu Taşıma ileGerçekleşen GünlükYolculuk Sayısı

2014

TEMEL ULAŞIMVERİLERİ

1.220.793

2023 (Tahmini)

1.570.000

İl Genel Nüfusu 2.108.808 2.428.000

1.787.420 3.422.323

408.415 1.230.893

Rakamlarla Konyanın Ulaşımı Ve Temel Veriler | 15

1.387DİĞER

289.030 5.3449.614

101.55732.770

94.410

77.018

TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI (2014)2004TRAFİĞE KAYITLIARAÇ SAYISI 327.001

2014

611.130

Her gün trafiğe 82 yeni araçeklenmektedir. 10 yılda

meydana gelen araç artışı % 87’dir.Bu hızla artışın

devam etmesi durumunda;

2023 YILINDAKİ ARAÇ SAYISI1.400.000 OLACAKTIR.

20142013

1.600.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

02015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

581.064611.130

684.552766.796

849.039

931.283

1.013.5261.095.770

1.197.161

1.298.551

1.399.942

Yıllara Göre Araç Sayısındaki Artış

16 | Rakamlarla Konyanın Ulaşımı Ve Temel Veriler

KONYA ULAŞIM ANA PLANI Konya Büyükşehir Belediyesi tarafındanEkim 2012-Şubat 2014 tarihleri arasında tamamlanmıştır.

Çalışmaları tamamlanan Ulaşım Ana Planı Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Nisan 2014 tarihinde onay için Bakanlığımıza sunulmuş olup, plan Ağustos 2014 tarihinde onaylanmıştır.

Konya ulaşımının geleceğini planladık

Yeni Raylı SistemlereNeden İhtiyaç Duyuldu?

20 | Yeni Raylı Sisteme Neden İhtiyaç Duyuldu

KONYA ULAŞIM ANA PLANI KAPSAMINDAMEVCUT DURUM TESPİTİ İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR

Hane Halkı ve Ulaşım Anketleri 8.755 adet

Dış İstasyon Anketleri Sürücü Anketleri 2.295 adet Havalimanı Yolcu Anketleri 150 adet Gar Yolcu Anketleri 300 adet Otogar Yolcu Anketleri 300 adet

Toplu Taşıma Yolcu Anketleri 701 adet

Yaya Anketleri 500 adet

Bisikletli Anketleri 392 adet

01

02

03

04

05

Toplu Taşıma Yolcu Sayımları Belediye Otobüsü 87 hatta Tramvay İki yönde Minibüs 26 hatta

Trafik Sayımları 87 Sayım Noktasında

Kavşak Sayımları 41 Kavşakta

Hız ve Gecikme Etütleri Özel Otomobil Hız Etüdü 6 Güzergahta Belediye Otobüsü Hız ve Gecikme Etüdü 4 Hatta Minibüs Hız ve Gecikme Etüdü 1 Hatta Tramvay Hız ve Gecikme Etüdü İki yönlü

Otopark Etütleri 27 Otoparkta

06

07

08

09

10

13.393 anket

114 toplu taşıma hattında

87 kesitte

41 kavşakta sayım

22 | Yeni Raylı Sisteme Neden İhtiyaç Duyuldu

Nüfus

Çalışan Sayısı

Otomobil Sayısı

2000

KONYA ULAŞIMANA PLANINA GÖRE(Kent Merkezinde) 2014 2030 (Tahmini)

Günlük Yolculuka Sayısı

773.581

198.425

92.361

980.352

1.220.793

390.229

193.371

1.787.420

2.580.830

865.706

802.638

4.693.914

YILLARA GÖRE NÜFUS-YOLCULUK SAYISI ARTIŞI

2000 YILI

773.581 KİŞİ

980.352 YOLCULUK

2014 YILI

1.220.793 KİŞİ

1.787.420 YOLCULUK

2030 YILI

2.580.830 KİŞİ

4.693.914 YOLCULUK

NÜFUSHAREKETLİLİK ORANI

2000 2014 2030

1.27 1.46 1.82

Konya’da hareketlilik her geçen gün artıyor. Ulaşım ihti-yacını karşılamak için yeni ulaşım sistemleri gerekiyor.

TESPİT

Yeni Raylı Sisteme Neden İhtiyaç Duyuldu | 23

24 | Yeni Raylı Sisteme Neden İhtiyaç Duyuldu

Lastik Tekerlekli Sistem

Toplam

Raylı Sistem

2014YOLCULUK SAYISIULAŞIM SİSTEMİ

TOPLU TAŞIMA İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN YOLCULUĞUNKARAYOLU VE RAYLI SİSTEME GÖRE DAĞILIMI

375.358

TOPLU TAŞIMAİÇİNDEKİ ORANI

TOPLU TAŞIMAİÇİNDEKİ ORANI

2030YOLCULUK SAYISI

482.603

107.245

%78

%100

%22

601.299

1.627.042

1.025.743

%37

%100

%63

Yaya ve Bisiklet

TopluTaşıma

Servis

Özel Araç

Lastik TekerlekliSistem

Tramvay

Metro

Toplam

2000ULAŞIM TÜRÜ

GÜNLÜK YOLCULUK SAYISININ ULAŞIM TÜRÜNE GÖRE DAĞILIMI

375.243 %38

%9

%20

%24

%9

-

%100

2014 2030 (Ulaşım Ana Planı Hedef Yılı)

85.595

200.363

230.796

88.355

-

980.352

643.471 %36

%14

%23

%21

%6

-

%13

%3

%18

601.299

147.548

878.195

%100

250.239

411.107

375.358

107.245

-

1.787.420

1.361.944 %29

%6

%31

%100

282.937

1.462.804

4.734.727

Projelendirilen raylı sistemlerin hayata geçirilmesi ile toplu taşıma içindeki payı 3 kat artarak %22’den % 63’e çıkacaktır.

TESPİT

Yeni Raylı Sisteme Neden İhtiyaç Duyuldu | 29

Konya için2030 hedef yılındaöngörülen toplam

raylı sistem ağının uzunluğu177,5 km

0102

03

Ana omurga hatlar (Kampüs ve Ring): 44,6 kmAna omurgaya entegre hatlar: 132,9 km

Günlük 75 bin yolcu Ring Hattı ile Kampüs hattı arasında aktarma yapacaktır.

Günlük 60 bin OSB yolcusuRing Hattını kullanacaktır.

LEJANT

TRANSFER MERKEZLERİ

Adliye - Alaaddin Tramvay Hattı

* Günlük Toplam Yolcu** Zirve Saatte Tek Yönde En Yüksek Kesit Değeri

Selçuk Üniversitesi Kampüsü - Yeni YHT Gar - Meram Belediyesi Hattı

Necmettin Erbakan Üni. - Çevreyolu - Fetih Cd. - Ahmet Özcan Cd - Meram Belediyesi Hattı

Ana Transfer MerkeziTM Türler Arası Transfer MerkeziTR

KAMPÜS - YENİ YHT GAR - GAR - MERAM METRO HATTI

23,9 km (21,4 + 2,5)AÇILIŞ 2021 2023 2030

324.011*

14.500**

338.629

15.697

486.911

25.573

N ERBAKAN ÜNİ. - YENİ YHT GAR -MERAM RİNG METRO HATTI

20,7 kmAÇILIŞ 2021 2023 2030

279.798*

17.569**

285.989

17.954

373.213

24.781

30 | Yeni Raylı Sisteme Neden İhtiyaç Duyuldu

Kampüs - Alaaddin Tramvay HattıNeden Yeraltına Alınmalıdır?

MEVCUT DURUMDA Seyahat süresi 64 dakika,

YERALTINA ALININCASeyahat süresi 29 dakika

2030 YILINDAYOLCU SAYISI

5 KATINA ÇIKACAKTIR.

Hatlar tamamlandığında taşıma kapasitesi; doğacak talebi karşılar hale gelecektir.

2021(Açılış yılı)

KAMPÜS - YENİ YHT GAR - GAR - MERAM METRO HATTI YAPILDIĞINDA

324.000

2023

338.600

62.000 68.900

2030

487.000

96.200

14.500 15.700 25.600

Günlük TaşınanToplam Yolcu

Sabah Zirve Saatte Taşınan Toplam Yolcu

Tek Yönde KesitteMaks. Yolcu Değeri

KAMPÜS - YENİ YHT GAR - GAR - MERAM HATTINDA;2014 yılında taşınan yolcu sayısı (Tramvay ile) günlük 100.000’dir.

2030 hedef yılında Yolcu sayısı 5 kat artarak günde 487.000 olacaktır. Bu artışı mevcut tramvay sistemi karşılayamayacaktır.

Günlük 100.000 olan yolcu kapasitesi500.000 yolcuya çıkarılacaktır.

TESPİT

32 | Yeni Raylı Sisteme Neden İhtiyaç Duyuldu

N. Erbakan Üni. - Yeni YHT Gar - Meram Ring Metro Hattı Yapıldığında

Kentin makroformuna göre şekillenen ulaşım sistemi, genel olarak kent merkezine yö nelen ışınsal yollar ve bu yolları birbirine bağlayan radyal yollardan oluşmak ta dır. Kent merkezinin doğusunda, Fetih Caddesi, devamında Ahmet Özcan Caddesi ve batıda Çevreyolu Caddesi bu radyal koridorlardan birisidir.

Ring hattın kendi cazibesi dışında ışınsal akslarda oluşturulan diğer hatlarla entegrasyon sağlayacaktır. Hattı kentin en önemli aktarma noktası olan Yeni YHT Gar Transfer Merkezi’nde Kampüs Hattı ve TCDD Banliyö Hatlarıyla entegre olması önemlidir.

Kent merkezine 220 bin toplu taşıma yolculuğu yapılmakta, bunların %30’u yakın çevreden gelmektedir.Kuzey doğudaki sanayi bölgesi en önemli ulaşım odaklarından biridir. (Hedef yılında beklenen istihdam 350 bin, toplu taşıma yolculuk talebi 220 bin) Güneyden bu bölgeye talebin (toplam içinde %20), Ring hattı üzerinden aktarılması planlanmaktadır. Burada yine en önemli aktarma noktası Yeni YHT Gar olacaktır

2021(Açılış yılı)

N. ERBAKAN ÜNİ. - YENİ YHT GAR - GAR - MERAM RİNG METRO HATTI YAPILDIĞINDA

280.000

2023

286.000

58.400 61.300

2030

373.200

78.700

17.600 18.000 24.800

Günlük TaşınanToplam Yolcu

Sabah Zirve Saatte Taşınan Toplam Yolcu

Tek Yönde KesitteMaks. Yolcu Değeri

Yeni Raylı Sisteme Neden İhtiyaç Duyuldu | 33

LEJANT

TRANSFER MERKEZLERİ

ANA OMURGA TOPLU TAŞIMA HATTI

Diğer HRS Hatları

Kampüs HRS Hattı

Tramvay Hatları

Ana Transfer MerkeziTM

Türler Arası Transfer MerkeziTR

Yeni Raylı Sisteme Neden İhtiyaç Duyuldu | 35

GÜZERGAHToplam ana hat uzunluğu 23,9 kmUlaşım Ana Planı kapsamında Kampüs Hattının mevcut güzergâhına iki ilave yapılmıştır:1- Alaaddin son durağından sonra hattın Konya Gar’a ve Meram Belediyesi’ne uzatılması (21,4 km)2- Kuzeyde Buzlukbaşı İstasyonundan sonra hattın ikiye ayrılarak bir kol üniversiteye gider ken, diğer kolun Fırat Caddesinden Beyhekim Hastaneler Bölgesine uzatılması (2,5 km)

ÖNEMLİ DURAK YERLERİSelçuk Üniversitesi, Beyhekim Hastaneler Bölgesi, Otogar, 1.OSB, Yeni YHT Gar, Büyükşehir Belediyesi, Kültür Park-Fuar-Alaaddin, Anıt, Konya Gar, Meram Belediyesi

YOLCU TALEBİKampüs Metro Hattında, 2030 hedef yılında 486.911 yolcu/gün taşınması beklen mek tedir. Kesitteki yolcu değeri 25.573 yolcu/saat/yön’dür.

SEFER SÜRESİ

Kampüs - Yeni YHT Gar - Alaaddin - Meram arası 37 dakika olacak.

Zirve Saatte Tek Yönde Toplam Yolcu

2021

Zirve Saatte En Yüksek Kesit Değeri(yolcu/saat - yön)

Zirve Saatte İki Yönde Toplam Yolcu

Günlük İki Yönde Toplam Yolcu

2025 2030 2035 2040

Yıllık İki Yönde Toplam Yolcu

33.622

14.500

61.989

324.011

110.487.741

42.815

19.287

75.720

389.233

132.728.609

58.106

25.573

96.188

491.954

167.756.394

59.030

26.224

97.806

499.088

170.188.993

59.954

26.874

99.425

506.222

172.621.592

Kampüs - Yeni YHT Gar - Gar - Meram Metro Hattı

1. Yeni YHT Gar Ana Transfer Merkezi2. Alaaddin Ana Transfer Merkezi3. Otogar Ana Transfer Merkezi4. Konya Gar Ana Transfer Merkezi

1. Meram Transfer Merkezi2. Kampüs Transfer Merkezi

TM ANA TRANSFER MERKEZLERİ

TÜRLER ARASITRANSFER MERKEZLERİ

TR

Yeni Raylı Sisteme Neden İhtiyaç Duyuldu | 37

Ulaşım Ana Planında; 4 Ana Transfer Merkezi planlanmıştır.Kampüs Metro Hattı tüm Ana Transfer Merkezlerinden geçmektedir.Entegre olduğu hatlar: Ring Hattı, Stadyum-OSB Hattı, TCDD Kuzey, TCDD Güney, Karatay Hattı, Hatip Hattı, Adliye Hattı, Barış Hattı

YENİ YHT GAR ANA TRANSFER MERKEZİ

Toplu TaşımaTürleri

Yolcu Sayısı

YHT - Banliyö - Tramvay - Metro - Otobüs

Otobüs Terminali

Park Et & Devam Et

Bisiklet Aksları

Taksi Durakları

Ticaret ve Alışveriş Fonksiyonları

Raylı Sistem İstasyonu

Yaya Bağlantı Koridorları

Hizmet Üniteleri

Kültürel Tesis Üniteleri

Meydan ve Açık Alanlar

624.346 yolcu / gün

P+R

A

M

ALAADDİN ANA TRANSFER MERKEZİ

Toplu TaşımaTürleri

Yolcu Sayısı

Tramvay - Metro - Otobüs

Lastik Tekerlekli Toplu TaşımaTerminal Alanları

Park Et & Devam Et

Bisiklet Aksları

Taksi Durakları

Ticaret ve Alışveriş Fonksiyonları

Ana Omurga Hattı İstasyonu

Yaya Bağlantı Koridorları

Hizmet Üniteleri

Kültürel Tesis Üniteleri

Meydan ve Açık Alanlar

220.301 yolcu / gün

P+R

A

M

OTOGAR ANA TRANSFER MERKEZİ

Toplu TaşımaTürleri

Yolcu Sayısı

Tramvay - Metro - Otobüs

Lastik Tekerlekli Toplu TaşımaTerminal Alanları

Park Et & Devam Et

Bisiklet Aksları

Taksi Durakları

Ticaret ve Alışveriş Fonksiyonları

Ana Omurga Hattı İstasyonu

Yaya Bağlantı Koridorları

Şehirler Arası Terminal

Hizmet Üniteleri

Kırsal Otobüs Terminali

321.921 yolcu / gün

P+R

A

KONYA GAR ANA TRANSFER MERKEZİ

Toplu TaşımaTürleri

Yolcu Sayısı

Tramvay - Metro - YHT - Otobüs

Lastik Tekerlekli Toplu TaşımaTerminal Alanları

Park Et & Devam Et

Bisiklet Aksları

Taksi Durakları

Ticaret ve Alışveriş Fonksiyonları

Ana Omurga Hattı İstasyonu

Yaya Bağlantı Koridorları

Hizmet Üniteleri

154.346 yolcu / gün

P+R

A

Konya 4 Yeni Ana Merkezine Kavuşuyor

LEJANT

ANA OMURGATOPLU TAŞIMA HATTI

TRANSFER MERKEZLERİ

Ring HRS Hattı

Diğer HRS Hatları: 2030 HatıpCd.

Tramvay Hatları

Ana Transfer MerkeziTM

Türler Arası Transfer MerkeziTR

Yeni Raylı Sisteme Neden İhtiyaç Duyuldu | 39

GÜZERGAHToplam ana hat uzunluğu 20,7 kmKentin batısında yeni kurulan Necmettin Erbakan Üniversitesi Kampüsünden başlar, Köyceğiz Caddesini takiben, Beyşehir Caddesi üzerindeki Meram Tıp Fakültesi’nden geçer, Beyşehir Caddesi boyunca devam ederek ve Çevreyolu Caddesi üzerinden eski Buğday Pazarı’nda yapılacak Yeni YHT Gar’ına ulaşır, Fetih Caddesi, Ahmet Özcan Caddesi ve Çeçenistan Caddesini takiben Meram Belediyesi’nde sonlanır.

ÖNEMLİ DURAK YERLERİNecmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Yeni YHT Gar, Mevlana Kültür Merkezi, Meram Belediyesi

YOLCU TALEBİRing Metro Hattı’nda, 2030 hedef yılında toplam günlük yolcu 373.213 ve kesitteki yolcu değeri 24.781 yolcu/saat/yön’dür.

SEFER SÜRESİ

Necmettin Erbakan Üniversitesinden Yeni YHT Gar - Meram 35 dakika olacak.

Zirve Saatte Tek Yönde Toplam Yolcu

2021

Zirve Saatte En Yüksek Kesit Değeri(yolcu/saat - yön)

Zirve Saatte İki Yönde Toplam Yolcu

Günlük İki Yönde Toplam Yolcu

2025 2030 2035 2040

Yıllık İki Yönde Toplam Yolcu

17.569

33.351

58.372

279.798

95.411.186

19.108

38.147

64.142

304.563

103.855.983

24.781

47.573

78.678

373.213

127.265.633

25.038

48.692

79.808

414.450

141.327.314

25.296

49.811

80.938

464.253

158.310.137

N. Erbakan Üni. – Yeni YHT Gar – Meram Ring Metro Hattı

Yeni Raylı Sisteme Neden İhtiyaç Duyuldu | 41

Yeni YHT Gar Ana Transfer Merkezinden geçmektedir.Entegre olduğu hatlar:Kampüs Hattı, TCDD Kuzey, TCDD Güney, Karatay Hattı, Hatip Hattı, Adliye Hattı, Barış Hattı,

1. Yeni YHT Gar Ana Transfer Merkezi

1. Karatay Transfer Merkezi2. Fetih Transfer Merkezi3. Meram Transfer Merkezi4. Üniversite Transfer Merkezi

TM ANA TRANSFER MERKEZLERİ

TÜRLER ARASI TRANSFER MERKEZLERİTR

YENİ YHT GAR ANA TRANSFER MERKEZİ

Toplu TaşımaTürleri

Yolcu Sayısı

YHT - Banliyö - Tramvay - Metro - Otobüs

Otobüs Terminali

Park Et & Devam Et

Bisiklet Aksları

Taksi Durakları

Ticaret ve Alışveriş Fonksiyonları

Raylı Sistem İstasyonu

Yaya Bağlantı Koridorları

Hizmet Üniteleri

Kültürel Tesis Üniteleri

Meydan ve Açık Alanlar

624.346 yolcu / gün

P+R

A

M

Ring Metro Hattı Transfer Merkezleri

Çevreci ve Güvenli Ulaşım

44 | Çevreci ve Güvenli Ulaşım

TARİHİ VE KÜLTÜREL ÇEVREYE FAYDALAR

Geleneksel kent merkezi, ulaşım talebinin en yüksek olduğu yerdir.

Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu kent merkezinde, motorsuz ulaşım, toplu taşıma ve yaya bölgeleri öncelikli planlama ilkesidir.

Gelişmiş ülkelerde kent merkezinin araç istilasından korunması için çok çeşitli ve radikal önlemler alınmaktadır. Bu amaçla projemiz şehrin tarihi dokusuna zarar vermemekte ve temiz enerji kullanarak hava kirliliğinin de önüne geçmektedir.

Planlanan ulaşım sistemlerinin trafik sıkışıklığı, gürültü, emisyon değerleri açısından kentin tarihi ve kültürel dokusuna zarar vermemesi gerekmektedir. Bu amaçla merkez içi ulaşımda gürültü yapmayan ve temiz enerji kullanan ulaşım araçlarına yer verilecektir.

Raylı sistemler, ekonomik ömürleri uzun, elektrik enerjisi ile çalıştığından çevre dostu, sivil trafikten tamamen bağımsız hareket ettiğinden hızlı, kapasitesi arttırılabilme esnekliğine sahip ve konfor düzeyi yüksek sistemlerdir.

Bir Yılda CO2 EmisyonundaSağlanacak Azalma

Bir Yılda Akaryakıt TüketimindeSağlanacak Tasarruf

Kampüs Metro Hattı45.000 ton

Ring Metro Hattı39.000 ton

84.000 ton / yıl

Kampüs Metro Hattı14.000.000 litre

Ring Metro Hattı12.000.000 litre

Toplam 26.000.000 litre / yıl Toplam

İstasyonlarda yapılan altgeçitler; sadece raylı sistem kullanıcıları için değil,mevcut yollarda karşıdan karşıya geçişlerde yayalar için güvenli geçiş imkanı sağlayacaktır.

Çizimler ve FotoğraflarTemsilidir. Bilgi amaçlı gösterilmiştir.

Konya Metrosu İstasyonları | 47

48 | Yeni Raylı Sisteme Neden İhtiyaç Duyuldu

KonyaKazanıyor!

Konya Bu Projelerle Ne Kazanacak? | 49

İstihdam

İnşaat aşamasında 2.100 kişiye istihdam sağlanacaktır.İşletme aşamasında yaklaşık 660 personel görev yapacaktır.

ZAMAN TASARRUFU

Kampüs Metro Hattında Ring Metro Hattında

METRODANÖNCE

METRODANSONRA

Mevcut Tramvay ile;Kampüs - Alaaddin 64 dakika

Otobüs ile;N. Erbakan Üni. - Yeni YHT Gar 33 dakikaN. Erbakan Üni. - Mevlana Kültür Merkezi 53 dakikaN. Erbakan Üni. - Karatay 62 dakikaYeni YHT Gar - Meram 49 dakika

Metro Sistemi ile;N. Erbakan Üni. - Yeni YHT Gar 8,3 km 14 dakikaN. Erbakan Üni. - Mevlana Kültür Merkezi 13,3 km 23 dakikaN. Erbakan Üni. - Karatay 15,6 km 27 dakikaYeni YHT Gar - Meram 12,3 km 21 dakika

Metro Sistemi ile;Kampüs - Alaaddin 17,1 km 29 dakikaKampüs - Meram 21,4 km 37 dakikaKampüs - Otogar 8 km 14 dakikaAlaaddin - Otogar 9,1 km 16 dakika

Orta ve uzun vadede özellikle yük hatlarının Konya yerleşik alanın dışında öngörülebilecek başka bir güzergâhta işletmeye alınması amacıyla bir yük hattı güzergahın belirlenmesi ve bu güzergahında Kayacık Lojistik Köyü ile ilişkisinin kurulması zaruret haline gelmiştir. Bu amaçla; TCDD’nin Ankara yolu üzerinde planladığı Kayacık Lojistik Köyün karayolu ve toplu taşıma bağlantıları ile Konya Çevre Demiryolu Projelesi planlanmıştır.

Konya Çevre Demiryolu Projesi

Konya ulaşım ağı tamamlanıyor.

Ana omurga hatlar(Kampüs ve Ring): 44,6 km

Ana omurgaya entegre hatlar: 132,9 km

012030 yılındaöngörülen toplamraylı sistem ağınınuzunluğu 177,5km02

Zamandan tasarrufKampüs Alaaddin 29dkKampüs Meram 34dkAlaaddin Otogar 16dk03

Günlük 75 bin yolcuRing Hattı ile Kampüs hattıGünlük 60 bin OSB yolcusuRing Hattını kullanacaktır.

04

Ana omurga hatlar(Kampüs ve Ring): 44,6 km

Ana omurgaya entegre hatlar: 132,9 km

012030 yılındaöngörülen toplamraylı sistem ağınınuzunluğu 177,5km02

Zamandan tasarrufKampüs Alaaddin 29dkKampüs Meram 34dkAlaaddin Otogar 16dk03

Günlük 75 bin yolcuRing Hattı ile Kampüs hattıGünlük 60 bin OSB yolcusuRing Hattını kullanacaktır.

04