דוחורוג ייגרס - ,Linux ,Check Point ,Cisco לש הכמסה ינחבמל םידימלת תנכה ... Security Expert CCSE , Security Administrator(CCSA):

 • Published on
  07-Mar-2018

 • View
  233

 • Download
  15

Embed Size (px)

Transcript

 • http://ccna.co.il sergey@mctexpert.net 052-6848757 :

  : Hyper-V & VMware ,CCNA,Linux .Office 365 & Microsoft Server 20162016 Check Point ,Exchange, , , . , , . ' , - 17 " 5 , . ,Linux ,Check Point ,Cisco Microsoft

  CCSA( Security Administrator ,)CCSE( Security Expert Point Certification: Check( :

  Microsoft Certified Trainer (MCT): 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Private Cloud 2012 R2 Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Server 2012 Infrastructure Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Server 2012 & 2008 R2 Infrastructure Microsoft Certified IT Professional (MCITP): Enterprise Messaging Administrator Exchange 2010 Server 2008 Enterprise Administrator - Active Directory, Network & Application Infrastructure, Client OS Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA): MS Windows Server 2003, MS Windows 2000

  CompTIA Certified Professional: (A+) ;)CISCO Certification: (CCNA :

  ., ,' - RGUNG - , ' , .M.A :

  ) "( , , : 1998 . : 2012

  : Exchange 2016, Windows 10, MCSA 2016, CCNA, CCSA & CCSE - Check Point GAiA R80 , , Cyber Security - CISSP, VMware, Hyper-V, LPIC - Linux

  . 20%- , . , . , , : | |

  " " , HP ,Orange ,SanDisk ,Pelephone InfoSec & Net :2012-2004

  o 2012-2009( ., "'-' '' ( o 2008-2006( ." ',' , '', ", '-' ( o 2005-2004( . ',' " , (

  . - | - | - :

  https://www.linkedin.com/in/mctexpert

  http://mctexpert.net/mycertificates

  http://ccna.co.il/recommendations

  http://ccna.co.il/about

  http://ccna.co.il/mailto:sergey@mctexpert.nethttps://www.linkedin.com/in/mctexperthttp://mctexpert.net/mycertificateshttp://ccna.co.il/recommendationshttp://ccna.co.il/about/

Recommended

View more >