§ Töötervishoiu ja tööohutuse seadus: Töökeskkond on ümbrus, milles inimene töötab

 • Published on
  29-Jan-2016

 • View
  74

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ttervishoiu ja tohutuse seadus: Tkeskkond on mbrus, milles inimene ttab. Tkeskkonna ohutegurid ei vi ohustada ttaja ega muu tkeskkonnas viibiva isiku elu ega tervist. Ohutegurid : - fsikalised - keemilised - bioloogilised - fsioloogilised - pshholoogilised. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Rauno Piirsalu, Sotsiaalministeerium

 • Ttervishoiu ja tohutuse seadus:

  Tkeskkond on mbrus, milles inimene ttab.*Rauno Piirsalu, Sotsiaalministeerium

  Rauno Piirsalu, Sotsiaalministeerium

 • Tkeskkonna ohutegurid ei vi ohustada ttaja ega muu tkeskkonnas viibiva isiku elu ega tervist. Ohutegurid: - fsikalised - keemilised - bioloogilised - fsioloogilised - pshholoogilised *Rauno Piirsalu, Sotsiaalministeerium

  Rauno Piirsalu, Sotsiaalministeerium

 • Kui nnetuse vi haigestumise ohtu ei ole vimalik vltida vi kui tkeskkonna ohuteguri parameetrit ei ole vimalik viia piirnormiga vastavusse kasutades tehnilisi hiskaitsevahendeid vi tkorralduslikke abinusid, annab tandja ttajale isikukaitsevahendid.*Rauno Piirsalu, Sotsiaalministeerium

  Rauno Piirsalu, Sotsiaalministeerium

 • Toetatavad tegevused:

  1) Tkeskkonna riskianals2) Ohutegurite parameetrite mtmine3) Ttajate tervisekontroll

  Miks toetame just neid tegevusi?*Rauno Piirsalu, Sotsiaalministeerium

  Rauno Piirsalu, Sotsiaalministeerium

 • Tkeskkonna riskianalsi eesmrkleida ohud tkeskkonnas, mis vivad tekitada kahju ttaja tervisele vi keskkonnale;hinnata taolise sndmuse tekkimise tenosust ja tekkiva kahju suurust;lpuks melda, mida saaks ette vtta, et see oht ei realiseeruks et ei juhtuks tnnetusi ja et ttajatel ei tekiks tga seotud haigestumisi.*Rauno Piirsalu, Sotsiaalministeerium

  Rauno Piirsalu, Sotsiaalministeerium

 • Ohutegurite parameetite mtmineParameetrite teadmine on vajalik, et oleks vimalik:hinnata ohuteguri mju ttaja tervisele;valida sobivad his- vi isikukaitsevahendid.

  *Rauno Piirsalu, Sotsiaalministeerium

  Rauno Piirsalu, Sotsiaalministeerium

 • Ttajate tervisekontrollTtajatele, kelle tervist mjutab mni tkeskkonna ohutegur vi tlaad, mis vib phjustada tga seotud haigestumist.

  - Tervisekontrolli korraldab tandja.- Tervisekontrolliga seotud kulud kannab tandja.- Tervisekontroll tehakse ttaja tajast.

  *Rauno Piirsalu, Sotsiaalministeerium

  Rauno Piirsalu, Sotsiaalministeerium

 • Avatud taotlusvooru phieesmrkon toetada ohutegurite parameetrite mtmist vikeettevtete tkeskkonnas.

  Lisaks toetatakse ka:- tkeskkonna riskianalsi lbiviimist- ttajate tervisekontrolli korraldamist*Rauno Piirsalu, Sotsiaalministeerium

  Rauno Piirsalu, Sotsiaalministeerium

 • Avatud taotlusvooru suunitlus phinebEL-i tkoha direktiivil.

  Eesmrk on toetada riskianalsi ja mtmiste lbiviimist nn psivatel tkohtadel, mis asuvad siseruumides, kus seetttu riskianals, ohutegurite parameetrite mtmine ja neist tulenevad jreltegevused on psivama iseloomuga.*Rauno Piirsalu, Sotsiaalministeerium

  Rauno Piirsalu, Sotsiaalministeerium

 • Oluline teave 1/4Mtmisi peavad lbi viima akrediteeritud mtjad Eesti Akrediteerimiskeskus www.eak.ee

  Riskianalsi ja tervisekontrolli peavad avatud taotlusvoorust toetuse saamiseks lbi viima Terviseametis registreeritud ttervishoiuteenuse osutajad www.terviseamet.ee*Rauno Piirsalu, Sotsiaalministeerium

  Rauno Piirsalu, Sotsiaalministeerium

 • Oluline teave 2/4- Tegevused on toetatavad ainult juhul, kui on mdetud ohutegurite parameetreid.- Kuna ohutegurite mtmise vajadus selgub riskianalsist, siis peab olema ka Terviseametis registreeritud teenuseosutaja poolt tehtud riskianals.- Tervisekontrolli vajadus peab selguma riskianalsist.*Rauno Piirsalu, Sotsiaalministeerium

  Rauno Piirsalu, Sotsiaalministeerium

 • Oluline teave 3/4Kulud on abiklblikud juhul, kui toetuse saaja on koostanud riskianalsi phjal kirjaliku tegevuskava, kus on nidatud, milliseid abinusid planeerib ettevte kavandada tkeskkonna parandamiseks, ajakava ja vastutajad.

  Tegevuskava esitatakse koos kuludokumentidega.*Rauno Piirsalu, Sotsiaalministeerium

  Rauno Piirsalu, Sotsiaalministeerium

 • Oluline teave 4/4Enne kulude tegemist veenduge, et:mtmisteenuse osutaja on akrediteeritud mtmist vajavate ohutegurite osas;mittemeditsiinilise ttervishoiuteenuse osutaja on registreeritud Terviseametis;meditsiinilise ttervishoiuteenuse osutaja on registreeritud Terviseametis.

  *Rauno Piirsalu, Sotsiaalministeerium

  Rauno Piirsalu, Sotsiaalministeerium

 • Tkeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid;

  Tkeskkonna fsikaliste ohutegurite piirnormid ja ohutegurite parameetrite mtmise kord;

  Ttervishoiu ja tohutuse nuded mrast mjutatud tkeskkonnale, tkeskkonna mra piirnormid ja mra mtmise kord;

  Ttervishoiu ja tohutuse nuded vibratsioonist mjutatud tkeskkonnale, tkeskkonna vibratsiooni piirnormid ja vibratsiooni mtmise kord.

  Mrused: ohutegurite piirnormid*Rauno Piirsalu, Sotsiaalministeerium

  Rauno Piirsalu, Sotsiaalministeerium

 • Lisainfo Ttervishoiu ja tohutuse seadus www.riigiteataja.ee

  Tinspektsioon www.ti.ee Terviseamet www.terviseamet.ee Eesti Akrediteerimiskeskus www.eak.ee Euroopa tohutuse ja ttervishoiu agentuur www.osha.eu

  *Rauno Piirsalu, Sotsiaalministeerium

  Rauno Piirsalu, Sotsiaalministeerium

 • Tnan!

  Ksimused*Rauno Piirsalu, Sotsiaalministeerium

  Rauno Piirsalu, Sotsiaalministeerium

Recommended

View more >