of 27 /27
Niels Jensen (30) Slægtshistorie Leif Christensen side Redigeret 26032015 1 No. 30 Niels Jensen Niels Jensen, 1926 1 Forældre : nr. 60 Laurs Jensen og nr. 61 Mette Kirstine Nielsen. Børn : Mette (Metha) Kirstine Jensen, Laura Karoline Jensen, Andrea Petrea Jensen (15), Karl Kristian Jen sen og Anna Jensen. Navn : Niels Jensen Født : 6. juni 1870 i Skelund Kær og Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt. Døbt : 24. juli 1870 i Skelund Kirke, Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt. Faddere : Ungkarl Jens Mortensen, Indsidder Laurs Andersen, Boelsmand Søren Sørensen, Pigen Ane Jensen, Huusmand Ole Nielsen og Kone, alle af Skelund. Gift : 1. ægteskab den 12 . november 1895 i Skelund Kirke med Johanne Nielsen (31). 2. ægteskab den 29. september 1929 i Skelund Kirke med Inger Marie Bertine Sørensen. Stilling : Daglejer, skovarbejder, murerarbejdsmand og husmand. Død : 23. februar 1949 i Skelund Kær og Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt. Begravet på kirkegården fra Skelund Kirke den 1. marts 1949. Dødsårsag : Ikke oplyst Han blev 78 år gammel. Niels Jensen blev født mandag den 6. juni, 1870, der var 2. Pinsedag i 1870. Han blev født i hjemmet, der var et hus i Skelund, som hans forældre, indsidder og arbejdsmand Laust Jensen (60) og husmoder Mette Kirstine Nielsen (61) sad til leje i. De var netop ble vet gift (07051870) en måned før Niels Jensen’s fødsel. Niels Jensen var nummer 3 ud af en børneflok på 4, hvoraf de 2 første dog var født før ægteskabet. Hans forældre var tjenestefolk på Marienhøi i Vive, da de traf hinanden før ste gang. De havde imidlertid ikke haft råd til gifte sig og stifte selvstændig familie. Niels Jensen blev døbt søndag den 24. juli 1870 i Skelund Kirke af præsten Frederik Christian Pedersen (præst i Skelund 18641890). (Kirkebogen 18541882, fødte drengekøn, side 42, nr. 6 for 1870, Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt 3a ). Skelund, hvor Niels Jensen voksede op og levede næsten hele sit liv, er en gammel landsby med en kirke, der stammer fra 1200tallet. Skelund har til langt op i 1800tallet bestået mest af gårde, både selveje og fæstegårde under Visborg gård, Havnø og Trudsholm ved Havndal. I sidste halvdel af 1800tallet opstod der en del håndværk, ligesom en del forretninger blev etableret. I 1888 opførtes andelsmejeriet Vestervang. Omkring århundredeskiftet blev Als–Skelund Sognes Foderstofforretning oprettet. I perio den fra år 1870 til 1923 eksisterede der en folkehøjskole med tilhørende realskole i byen. Den største omvæltning i Skelunds historie var da Aalborg–Hadsund banen blev etableret i 1900, og byen fik status som stationsby. Byens udseende skiftede karakter. En del gårde måtte flyttes til andre steder for at give plads til banen. Skelund Kirke Foto – Hans Engmark 4

00030 Niels Jensen

Embed Size (px)

DESCRIPTION

00030-Niels Jensens personbeskrivelse (levnedsbeskrivelse). Eftertavle for forældrene nr. 60 Laurs Jensen og 61 Mette Kirstine Jensen.SlægtshistorieSlægtsforskningGenelogy

Text of 00030 Niels Jensen

Page 1: 00030 Niels Jensen

Niels Jensen (30) Slægtshistorie

Leif  Christensen side  Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

1  

 No.  30  

Niels  Jensen    

 Niels  Jensen,  19261  

 

Forældre   :  nr.  60  Laurs  Jensen  og  nr.  61  Mette  Kirstine  Nielsen.    

Børn   :  Mette  (Metha)  Kirstine  Jensen,  Laura  Karoline  Jensen,    Andrea  Petrea  Jensen  (15),  Karl  Kristian  Jen-­‐       sen  og  Anna  Jensen.      

 Navn   :  Niels  Jensen  Født   :  6.  juni  1870  i  Skelund  Kær  og  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt.  Døbt     :  24.  juli  1870  i  Skelund  Kirke,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt.    Faddere   :  Ungkarl  Jens  Mortensen,  Indsidder  Laurs  Andersen,  Boelsmand    Søren  Sørensen,  Pigen    Ane  Jensen,       Huusmand  Ole  Nielsen  og  Kone,  alle  af  Skelund.      Gift   :  1.  ægteskab  den  12  .  november  1895  i  Skelund  Kirke  med  Johanne  Nielsen  (31).       2.  ægteskab  den  29.  september  1929  i  Skelund  Kirke  med  Inger  Marie  Bertine  Sørensen.    Stilling   :  Daglejer,  skovarbejder,  murerarbejdsmand  og  husmand.    Død   :  23.  februar  1949  i  Skelund  Kær  og  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt.       Begravet  på  kirkegården  fra  Skelund  Kirke  den  1.  marts  1949.    Dødsårsag   :  Ikke  oplyst  -­‐  Han  blev  78  år  gammel.            

Niels   Jensen  blev   født  mandag  den  6.   juni,   1870,   der   var   2.   Pinsedag   i   1870.  Han  blev  født  i  hjemmet,  der  var  et  hus  i  Skelund,  som  hans  forældre,  indsidder  og  arbejdsmand  Laust  Jensen  (60)  og  husmoder  Mette  Kirstine  Nielsen  (61)  sad  til  leje  i.  De  var  netop  ble-­‐vet  gift  (07-­‐05-­‐1870)  en  måned  før  Niels  Jensen’s  fødsel.      Niels  Jensen  var  nummer  3  ud  af  en  børneflok  på  4,  hvoraf  de  2  første  dog  var  født  før  ægteskabet.  Hans  forældre  var  tjenestefolk  på  Marienhøi  i  Vive,  da  de  traf  hinanden  før-­‐ste  gang.  De  havde  imidlertid  ikke  haft  råd  til  gifte  sig  og  stifte  selvstændig  familie.  

 Niels   Jensen  blev  døbt  søndag  den  24.   juli  1870   i  Skelund  Kirke  af  præsten  Frederik  Christian  Pedersen   (præst   i   Skelund  1864-­‐1890).  (Kirkebogen  1854-­‐1882,  fødte  drengekøn,  side  42,  nr.  6  for  1870,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3a).      Skelund,  hvor  Niels  Jensen  voksede  op  og  levede  næsten  hele  sit  liv,  er  en  gammel  landsby  med  en  kirke,  der  stammer  fra  1200-­‐tallet.  Skelund  har  til  langt  op  i  1800-­‐tallet  bestået  mest  af  gårde,  både  selveje  og  fæstegårde  under  Visborg-­‐gård,  Havnø  og  Trudsholm  ved  Havndal.    I  sidste  halvdel  af  1800-­‐tallet  opstod  der  en  del  håndværk,  ligesom  en  del  forretninger  blev  etableret.  I  1888  opførtes  andelsmejeriet  Vestervang.  Omkring  århundredeskiftet  blev  Als–Skelund  Sognes  Foderstofforretning  oprettet.   I  perio-­‐den  fra  år  1870  til  1923  eksisterede  der  en  folkehøjskole  med  tilhørende  realskole  i  byen.    Den  største  omvæltning  i  Skelunds  historie  var  da  Aalborg–Hadsund  banen  blev  etableret  i  1900,  og  byen  fik  status  som  stationsby.  Byens  udseende  skiftede  karakter.  En  del  gårde  måtte  flyttes  til  andre  steder  for  at  give  plads  til  banen.      

Skelund  Kirke  Foto  –  Hans  Engmark4  

 

Page 2: 00030 Niels Jensen

Niels Jensen (30) Slægtshistorie

Leif  Christensen side  Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

2  

 Der  kom  nye  huse  med  forretninger  og  flere  nye  beboelseshuse  blev  bygget.  Et  par  stykker  i  to  etager.  Der  udover  kom  der   en   del   tilflyttere   til   byen.   Der   blev   samme   år   bygget   en   ny   kro   i   byen   (Fra   Skelund-­‐Vedum’s   hjemmeside   http://skelund-­‐veddum.dk/sider/byerne/skelunds-­‐historie5).    Der  er  ingen  oplysninger  om  Niels  Jensen’s  skolegang,  men  han  har  med  altovervejende  sandsynlighed  gået  i  skole  hver  anden  dag  fra  april  1877,  hvor  han  var  7  år  og  indtil  april  1884,  hvor  han  var  14  år.      

 Skelund  Skole  efter  1868  –  billedet  er  fra  omkring  1910  og  lærer  K.  P.  Nørby  fra  1870-­‐18951  

 Niels  Jensen  gik  i  skole  hos  lærer  K.P.  Nørby,  der  var  lærer  fra  1870-­‐1895,  i  Skelund  gammel  Skole,  der  var  en  lille  skole,  der  var  taget  i  brug  omkring  1868/69,  efter  at  den  tidligere  skole  var  brændt  ned  i  forbindelse  med  en  kraftig  brand  i  Skelund,  der  udover  skolen  tog  4  gårde  og  4  huse  med  sig.  Skolerne  på  den  tid  hed  almueskolen,  som  lovgivningen  fore-­‐skrev.      

En   udløber   af   reformenevælden   efter   1784   var   reformerne   af   skole-­‐   og   undervisningsvæsenet,   som  blev   gen-­‐nemført  efter  år  1800.  Latinskolen  blev  til  den  lærde  skole  med  reformerne  fra  1805  og  1809.  1814  indførtes  sko-­‐lepligt  af  alle  børn  i  kongeriget  Danmark  med  en  ny  landsdækkende  lov  om  almueskolevæsenet.    Skolen  var  syvårig,  den  var  gratis,  og  børnene  gik  der  fra  de  var  syv  år  gamle,  til  de  blev  konfirmeret  som  fjorten-­‐årige.  Skolegangen  var  indrettet  med  skolegang  hver  anden  dag  pga.  de  praktiske  forhold,  der  gjorde  sig  gælden-­‐de  for  bønderbørn,  der  også  skulle  hjælpe  til  derhjemme.  Disciplinen  var  streng  og  straffene  ofte  hårde  og  kor-­‐porlige.  Pædagogisk  var  der  tale  om  udenadslære,  overhøring  og  elevernes  indbyrdes  undervisning  som  supple-­‐ment   til  den  ene   lærer,  der  ofte   stod  med  30  elever  eller   flere.  Effekt  havde  undervisningen  dog.  Man   regner  med,  at  stort  set  hele  befolkningen  i  kongeriget  Danmark  kunne  læse  i  1830’erne.    I   forarbejdet   til   loven  havde  den  nytteorienterede  del  af  undervisningen  som  regning  og  skrivning   indtaget  en  markant  stærkere  stilling,  end  det  fremgik  af  den  endelige  lov,  hvor  den  religiøse  og  standsopretholdende  tænk-­‐nings  medvind  efter  1800  kom  til  udtryk.  Samtidig  skulle  eleverne  også  gives  indføring  i  fædrelandets  historie  for  at   påvirke   deres   sindelag   og   udrydde   fordomme,   hvilket   i   praksis   gik   ud   på   at   indgyde   helstatspatriotisme   og  kongetroskab.  Dette  sigte  med  historieundervisningen,  der  indtil  1840’erne  havde  en  meget  ringe  plads  i  under-­‐visningen,  skulle  dog  ændre  sig  til  et  nationalt  sigte  med  vægt  på  fortællingen  om  det  danske  folks  historie  fra  oldtiden  og  frem.  Historieundervisningen  blev  tillagt  betydning  for  skoleelevernes  nationale  identitetsdannelse,  uden  at  faget  dog  nødvendigvis  fyldte  meget  på  skoleskemaet.                                                                                                      Kilde:  danmarkshistorien.dk6  

 Da  Niels  Jensen  var  8  år  gammel,  mistede  han  sin  moder,  Mette  Kirstine  Jensen  (61),  der  døde  den  26.  november  1878  af  ukendt  sygdom.  Et  hårdt  slag  for  en  8  årig  dreng,  ligesom  det  var  svært  for  faderen,  der  nu  var  alene  med  sine  børn  og  skulle  tage  sig  af  alt.  Efter  et  år  giftede  faderen  sig  igen  den  8.  november  1879  med  Andrea  Pedersen  i  Skelund  Kirke,  og  Niels  Jensen  fik  en  stedmoder,  hvorefter  de  igen  var  en  hel  og  funktionsdygtig  familie.      Ved  Folketællingen  den  1.  februar  1880  i  Skelund  Sogn,  ses  familien  boende  i  et  hus  og  husstanden  bestod  af  Husmand  og  Huseier,  Arbeidsmand  i  Agerbruget  Lauris  (Laurs)  Jensen,  36  år,  født  i  Skelund  Sogn,  Ålborg  Amt.  Han  er  gift  med  An-­‐drea  Jensen,  født  Pedersen,  28  år,  født  i  Ålborg  (Hune,  Hjørring).  Der  var  registreret  tre  børn  –  Jensine  Marie  Jensen,  12  år,  født  i  Visborg  Sogn,  Ålborg  Amt,  Niels  Jensen,  9  år,  født  i  Skelund  Sogn,  Ålborg  Amt  og  Maren  Jensen,  7  år,  født  i  Ske-­‐lund  Sogn,  Ålborg  Amt.  Derudover  boede  husfaderens  moder  der,  Enke  Ane  Sofie  Laustdatter  (121),  77  år,  født  i  Ravn-­‐kilde  Sogn,  Ålborg  Amt.  (Folketællingen  fra  1.  februar  1880  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3b).    Niels  Jensen  fik  en  halvbroder,  Jens  Peder  Jensen,  den  20.  maj  1880,  og  det  så  ud  til,  at  hans  familie  igen  fungerede  på  bedste  måde.    Niels  Jensen’s  familie  var  dog  ikke  intakt  ret  længe,  for  i  1881  forlod  faderen,  Laurs  Jensen  (60),  sin  fami-­‐lien  og  rejste  til  USA,  hvor  han  blev  resten  af  sine  dage.  Der  er  ingen  overlevering  af,  hvorfor  han  rejste,  men  al  overve-­‐jende  sandsynlig  var  han  aldrig  kommet  sig  over  tabet  af  sin  første  hustru.      Det  fremgår  af  en  senere  folketælling  og  af  stedmoderen  Andrea  Pedersen’s  tilladelse  til  at  få  skilsmisse,  at  faderen  var  udvandret  til  USA  i  1881.  De  sidste  kendte  offentlige  danske  oplysninger  om  faderen  stammer  fra  Folketællingen  i  1880  og  fra  halvbroderen  Jens  Peder  Jensen  fødselsregistrering  20.  maj  1880.  Fra  moderens  skilsmissesag  findes  der  breve  fra  faderen  Laurs  Jensen  (60),  der  er  sendt  fra  USA  de  første  år  efter  hans  udvandring,   første  brev  fra  1881  og  sidste  brev  modtaget  i  1884.  

Page 3: 00030 Niels Jensen

Niels Jensen (30) Slægtshistorie

Leif  Christensen side  Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

3  

 Derefter  var  familien  således  uden  den  faderlige  del,  og  Niels  Jensen  samt  de  andre  store  børn  kom  ud  at  tjene  på  for-­‐skellige  gårde,  og  stedmoderen  begyndte  at  arbejde  som  daglejerkone  og  vaskekone.          Niels  Jensen  blev  konfirmeret  i  Skelund  Kirke  den  5.  oktober  1884  af  præsten  Frederik  Christian  Pedersen.      Det  fremgår  af  registreringen  i  kirkebogen,  at  Niels  Jensen  var  søn  af  Indsidder  Laurs  Jensen,  Skelund,  og  at  han  havde  ophold  hos  Gårdmand  Lars  Nielsen  i  Skelund.  Niels  Jensen’s  standpunktskarakterer  ses  at  være  G  for  kundskab  og  MG  for  opførsel.  (Kirkebogen  1883-­‐1892,  konfirmerede  drenge,  side  140,  nr.  4  for  1884,  opslag  53,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3c).        Da  Niels  Jensen  blev  18  år  gammel  i  1888  blev  han  indskrevet  i  Lægdsrullens  tilgangsliste  for  5.  Udskrivningskreds,  Ål-­‐borg  Amt,  Lægdsnummer  408,  Skelund  Sogn.  Det  fremgår  under  reg.  nr.  5,  at  han  hedder  Niels  Jensen,  søn  af  Indsidder  Laurs  Jensen,  født  i  Skelund  06-­‐06-­‐1870.  Han  ses  tilknyttet  30.  Bataljon.        

 Udklip  af  Lægdsrullen  fra  5.  Udskrivningskreds,  Lægdsnummer  408  –  Tilgangslisten  1888,  opslag  151    -­‐  Rigsarkivet,  lægdsruller7  

   

Ved  Folketællingen  den  1.  februar  1890  fremgår  det,  at  Niels  Jensen,  19  år,  ugift,  født  i  Skelund  Sogn,  var  tjenestetyen-­‐de  hos  Gårdejer  Niels  Kjeldsen  i  Skelund,  hvor  han  formentligt  var  begyndt  året  før,  den  1.  november  1889,  der  på  den  tid  var  almindelig  skiftedag.  (Folketællingen  fra  1.  februar  1890  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3d).  

 Niels  Jensen  afviklede  sin  værnepligt  i  perioderne  fra  10.  april  til  13.  oktober  1893  ved  10.  Infanterist  Regiment,  30  Ba-­‐taillon  i  Ålborg.  Under  Vedtegninger  er  anført,  at  han  i  1893  var  indkaldt  til  infanteriet,  EK  5  (som  i  perioden  1862-­‐1894  be-­‐tød  ”Egentligt  Krigstjeneste”  hos   infanteriet  eller   fodfolket).  Det  er   ikke  umiddelbart   identificeret,  hvad  H  betyder,  men  Ln  2046  er  hans  lodtrækningsnummer.                                              I  1894  var  Niels  Jensen  genindkaldt  til  militærtjeneste  fra  den  12.  september  til  den  8.  oktober  1894,  som  det  fremgår  af  ovennævnte  registrering  i  lægdsrulle.    Der  er   ingen  oplysninger  om,  hvor  Niels   Jensen  arbejdede  og  boede   i  perioderne  uden   for  militærtjenesten,  men  alt    overvejende  sandsynligt  var  det  i  Skelund,  da  han  fortsat  stod  i  lægdsrullen  for  Skelund.    

Niels  Jensen  i  sin  soldateruniform,  form  i  1893  Foto,  Andrea  Petrea  Jensen  (15)1  

Page 4: 00030 Niels Jensen

Niels Jensen (30) Slægtshistorie

Leif  Christensen side  Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

4  

 Den  12.   september  1895  blev  uægte  barn,  Mette   (kaldet  Meta)  Kirstine   Jensen,   født,  og  hun  blev  døbt  på   forældrenes  (Moderen  Johanne  Nielsen  (31)  og  udlagte  Barnefader  Niels  Jensen)  bryllupsdag.    

 Udsnit  af  KB  1892-­‐1902,  fødte  kvindekøn,  side  65,  nr.  9,  opslag  66,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3  

 Ungkarl  Niels  Jensen  af  Skelund,  født  i  Skelund  den  6te  juni  1870  som  søn  af  Husmand  Laust  (Laurs)  Jensen  og  hustru  Met-­‐te  Kristensen  (Kirstine  Nielsen)  af  Skelund  By  og  Sogn,  Hindsted  Herred,  blev......    viet  tirsdag  den  12.  november  1895  i  Skelund  Kirke  af  Kapellan  Vedsted  til......      Pigen  Johanne  Nielsen  (31)  af  Skelund,  født  i  Terndrup,  Lyngby  Sogn  den  10de  juli  1971  som  datter  af  Husmand  Karl  Kri-­‐stian  Nielsen  og  hustru  Kirsten  Thomsen  af  Terndrup,  Lyngby  Sogn,  Hellum  Herred.      Forloverne  var  Gaardmand  Lars  Nielsen  (hos  hvem  Niels  Jensen  boede  og  tjente  i  sin  barndom)  af  Skelund  og  Forpagter  Niels  Laur-­‐sen  af  Skelund  Mark.  Lysningen  var  bestilt  den  28.  september  1895  og  fandt  sted  den  29.  september,  samt  6.  og  13.  ok-­‐tober  1895.  Forsørgelsesattesten  var  modtaget  fra  Skelund/Visborg  kommune  den  22.  oktober  1895.  (Kirkebog  1892-­‐1902,  viede,  side  130,  nr.  7  for  1895,  opslag  133,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3e).    Efter  brylluppet  blev  Niels  Jensen  og  Johanne  Nielsen  (31)  boende  i  Skelund,  hvor  de  var  indsidder  (lejer  af  et  hus).  Han  be-­‐skæftigede  sig  med  lidt  af  hvert,  som  skovarbejder,  murerarbejdsmand  og  landarbejder,  medes  hun  var  hjemmegående  husmoder.    Der  er  ingen  overbevisende  overleveringer  om,  hvor  og  i  hvilket  hus  de  faktisk  boede  i,  men  det  er  oplyst,  at  de  skulle  have  boet  inde  i  selve  Skelund  by.      Senere  folketællinger  (1916)  viser,  at  de  boede  på  matr.nr.  2c  Skelund  Sogn,  som  var  et   lille  husmandssted.  De  er  for-­‐mentlig  flyttet  dertil  mellem  1911  og  1916,  da  folketællingen  fra  1906  og  1911  har  registreret  matr.nr.  for  de  personer,  der  boede  i  eget  hus,  og  der  er  ikke  registreret  matr.nr.  for  Niels  Jensen,  som  på  det  tidspunkt  derfor  fortsat  må  have  været  indsidder  (lejer),  dog  er  han  i  1900  og  1902  nævnt  som  husmand  i  registreringen  i  kirkebogen  af  deres  andet  og  tredje  barn.    

 Udsnit  af  matr.  kort  for  Skelund  1906-­‐1936,  nr.  2c  (mellem  Banen  og  Elkærvej)  er  markeret  med  grønt8  

 

Page 5: 00030 Niels Jensen

Niels Jensen (30) Slægtshistorie

Leif  Christensen side  Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

5  

 Niels  Jensen  blev  på  ny  genindkaldt  til  militærtjeneste  fra  18.  september  til  14.  oktober  1898,  som  det  fremgår  af  ud-­‐klippet   af   Lægdsrullen.   I   vedtegninger   står   der   U.   A   1893   (Udskrivnings-­‐Aar   1893,   som   er   det   samme   som   indkaldelses   år    1893).  Endvidere  er  det  noteret,  at  han  har  fået  tilladelse  (Tilad)  til  at  blive  flyttet  til  404  A  36   (404  er   lægdsnummer   for  Lyngby  sogn  –  A  er  året  1903  –  36  er  det  nye  løbenummer),  Afdelingen  er  ændret  fra  30.  Bataljon  til  40.  Bataljon  ved  over-­‐skrivning.  Den  røde  streg  på  langs  af  rubrikken  betyder,  at  han  er  slettet  fra  Lægdsrullen  og  9-­‐tallet  betyder  form.  at  det  er  i  1909,  da  værnepligtige  i  perioden  1869-­‐1912  stod  i  lægdsrullen  fra  det  18.  år  til  det  38.  år.  Niels  Jensen  fyldte  jo  39  år  den  6.  juni  1909.    

 Udklip  af  Lægdsrullen  for  5.  Udskrivningskreds,  Lægdsnummer  408,  Skelund,  Omskrevet  i  1899,  opslag  93  -­‐  Rigsarkivet,  lægdsruller7  

 Den  5.  februar  1900  fik  Husmand  Niels  Jensen  og  hustru  Johanne  Nielsen  (31)  deres  andet  barn,  en  datter,  Laura  Karoli-­‐ne  Nielsen,  der  blev  døbt  i  Skelund  Kirke  den  15.  april  1900.    

 Udsnit  af  KB  1892-­‐1902,  fødte  kvindekøn,  side  86,  nr.  6,  opslag  89,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred  Ålborg  Amt3  

Fadder  nr.  2  er  Niels  Jensen’s  stedmoder  

 Ved   Folketællingen   den   1.   februar   1901   boede   familien   fortsat   i   Skelund,   og   husstanden   bestod   af   husfaderen,   ar-­‐bejdsmand  og  skovarbejder  Niels  Jensen,  født  6.  juni  1870  i  Skelund  Sogn,  gift  med  husmoderen  Johanne  Jensen  (31),  født  10.   juli  1871  i  Terndrup,  samt  børnene  Meta  Kirstine  Jensen,  født  12.  september  1895  og  Laura  Karoline  Jensen,  født  5.  februar  1900.  (Folketællingen  fra  1.  februar  1901  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3f).    Den  17.   juni  1902  blev  deres  tredje  barn  født,  en  datter  navngivet  Andrea  Petrea  Jensen  (15)  ved  dåb  i  Skelund  Kirke  den  31.  august  1902.      

 Udsnit  af  KB  1901-­‐1914,  fødte  kvindekøn,  side  82,  nr.  14,  opslag  84,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred  Ålborg  Amt3  

 Der  er  dog  ved  den  personlige  overlevering  fra  Niels  Marinus  Nielsen  (14)  nævnt,  at  Andrea  Petrea  Jensen  blev  født  på  Gl.  Tulsted  Gård,  men  den  ligger  i  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred.      Jf.  registreringen  i  kirkebogen,  kan  dette  således  ikke  passe,  men  måske  har  hendes  far  eller  mor,  måske  begge  to,    ar-­‐bejdet  på  herregården  Gl.  Tulsted  Gård,  og  måske  er  fødslen  rent  faktisk  foregået  der,  men  da  forældrene  var  boende  i  Skelund,  er  fødslen  blevet  registreret  der,  hvem  ved.      Det  mest  sandsynlige  er  nok,  at  der  er  tale  om  en  gård,  som  hedder  Tulstedgård,  der   ligger   i  Veddum,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt,  jf.  Krabsens  stednavnebase.    

Page 6: 00030 Niels Jensen

Niels Jensen (30) Slægtshistorie

Leif  Christensen side  Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

6  

 I  Tilgangslisten  1903  (bogstavet  A)  for  Lægdsrullen  for  Lyngby  Sogn  under  reg.  nr.  36,  fremgår  det,  at  Niels  Jensen,  født  6.  juni  1970  i  Skelund  som  søn  af  Indsidder  Laurs  Jensen,  jf.  Vedtegningerne,  kom  fra  reg.  nr.  5,  lægd  408  (Skelund).  Endvi-­‐dere  fremgår  det,  at  han  er  optaget  i  lægdsrullen  i  1888  under  reg.  nr.  5  (M  5)  og  indkaldt  i  1893  og  overgået  til  reserve-­‐tropperne  i  1901,  samt  fået  sin  afsked  i  1909.      

 Udklip  af  Lægdsrullen  for  5.  Udskrivningskreds,  Lægdsnummer  404,  Lyngby.  Tilgangsliste  for  1903,  opslag  150  -­‐  Rigsarkivet,  lægdsruller7  

 Det  er  den  eneste  oplysning  der   foreligger  om,  at  Niels   Jensen  skulle  have   flyttet  og  bosat  sig   i   Lyngby  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt,  og  da  det  i  denne  lægdsrulle  er  noteret,  at  han  har  fået  sin  afsked  i  1909,  skulle  han  også  have  boet  i  Lyngby  på  dette  tidspunkt,  da  afsked  kun  noteres  i  den  lægdsrulle,  hvor  han  sidst  har  opholdt  sig,  men  det  er  også  no-­‐teret   i   lægdsrullen   fra  Skelund,   så  han  er  måske   flyttet   tilbage,  uden  at  det  er  noteret.  Dette   stemmer  også  overens  med  øvrige  oplysninger  og  registreringer   i   folketællinger  og  kirkebøger,  hvor  det   fremgår,  at  han  bor   i  Skelund   igen   i  hvert  fald  fra  1906.    Ved  Folketællingen  den  1.   februar  1906  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt,  ses  hustanden  bestående  af  Daglejer  ved  agerbrug,  husfader  Niels  Jensen,   født  6.   juni  1870,  gift  med  husmoder  Johanne  Jensen  (31),   født  10.   juli  1871,  og  børnene  Methe  Kirstine  Nielsen,  født  12.  september  1896,  Laura  Karoline  Nielsen,  født  5.  februar  1900  og  An-­‐drea  Petrea  Nielsen,  født  17.  juni  1902.  (Folketællingen  fra  1.  februar  1906  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3g).    Den  22.  december  1906  fik  Indsidder  Niels  Jensen  og  hustru  Johanne  Nielsen  (31)  deres  fjerde  barn,  en  dreng,  der  blev  døbt  Karl  Kristian  Jensen  i  Skelund  Kirke  den  28.  marts  1907.    

 Udsnit  af  KB  1901-­‐1914,  fødte  mandkøn,  side  29,  nr.  20  for  1906,  opslag  30,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3  

 Ved  Folketællingen  den  1.  februar  1911  ses  familien  fortsat  boende  i  Skelund  og  husstanden  bestod  af  Skovarbejder  og  Husfader  Niels  Jensen,  født  5.   juni  1870  i  Skelund,  gift  med  Husmoder  Johanne  Nielsen  (31),  født  10.   juli  1871  i  Tern-­‐drup.  Tilflyttet  Skelund  fra  Buderup  Sogn  i  1896,  og  børnene  Laura  (Karoline)  Jensen,  født  5.  februar  1900  i  Skelund,  An-­‐drea  (Petrea)  Jensen  (15),  født  17.  juni  1903  (1902)  i  Skelund  og  Karl  (Kristian)  Jensen,  født  22.  december  1907  (1906)  i  Ske-­‐lund.  (Folketællingen  fra  1.  februar  1911  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3h).    Familien  havde  sine  problemer,  da  Niels  Jensen  altid  var  til  fest  og  sjov,  hvilket  resulterede  i,  at  han  drak  en  del  for  me-­‐get  sammen  med  vennerne,  og  ofte  tog  hen  på  Skelund  Kro  i  stedet  for  at  tage  hjem.  Andrea  Petrea  Jensen  (15)  har  ved  personlig  overlevering  berettet  om,  at  hun  mange  gange  måtte  gå  ned  på  kroen  for  at  hente  sin  far  hjem.  Hun  stillede  sig  lige  inden  for  døren,  indtil  kroejeren  sagde  til  Niels  Jensen,  at  hans  datter  var  der  for  at  følge  ham  hjem.    

Page 7: 00030 Niels Jensen

Niels Jensen (30) Slægtshistorie

Leif  Christensen side  Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

7  

 Ved   Folketællingen  den  1.   februar   1916   ses   familien   fortsat   boende   i   Skelund,  matr.nr.   2c,   og  husstanden  bestod   af  Landbruger  og  Husfader  Niels  Jensen,  født  5.  juni  1870,  og  Husmoder  Johanne  Nielsen  (31),  født  10.  juli  1871,  og  bør-­‐nene  Andrea  Petrea  Jensen  (15),  født  17.  juni  1902,  og  Karl  Kristian  Jensen,  født  22.  december  1908  (1906).  Af  registre-­‐ringen  fremgår,  at  Niels  Jensen’s  årlige  indkomst  var  150  kr.,  hvoraf  han  betalte  5,25  kr.  i  skat  til  kommunen.  Han  betal-­‐te  ikke  skat  til  staten.  (Folketællingen  fra  1.  februar  1916  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3i).    Niels  Jensen  og  Johanne  Nielsen  (31)  kom  ud  for  en  stor  sorg,  da  de  mistede  deres  19  årige  datter  Laura  Karoline  Jensen  den  30.  april  1919,  der  døde  af  sygdommen  den  spanske  syge.  Hun  blev  begravet  på  Skelund  kirkegård  den  6.  maj  1919.    

 Udsnit  af  KB  1912-­‐1928,  døde  kvindekøn,  side  68,  nr.  5  for  1919,  opslag  71,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3  

 Ved  Folketællingen  den  1.  februar  1921  ses  familien  fortsat  boende  i  Skelund,  men  nu  på  matr.nr.  33d,  og  husstanden  bestod  af  Husejer  og  Husfader  Niels  Jensen,  født  5.  juni  1870  i  Skelund,  og  Husmoder  Johanne  Jensen  (Nielsen)  (31),  født  den  10.  Juli  1871  i  Skibsted,  Lyngby,  og  tilflyttet  kommunen  i  1890  (stemmer  ikke  med  oplysningerne  fra  1911,  hvor  det  fremgår,  at  hun  er  født  i  Terndrup  og  tilflyttet  Skelund  i  1896  –  iflg.  Kirkebogen  er  hun  født  i  Terndrup),  og  deres  børn,  datteren  Andrea  (Petrea)  Jensen  (15),  født  17.  juni  1902  i  Skelund  og  sønnen  Karl  (Kristian)  Jensen,  født  22.  december  1907  (1906)  i  Skelund.  (Folketællingen  fra  1.  februar  1921  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3j).    Som  det  fremgår  af  folketællingen  ses  familien  at  være  flyttet  fra  matr.nr.  2c  til  matr.nr.  33d,  Elkærvej  17,  hvilket  må  være  sket  mellem  1916  og  1921.    

 Udsnit  af  matr.  kort  for  Skelund  1906-­‐1936,  nr.  33d,  Elkærvej  17,  er  markeret  med  blåt8  

 Ved  Folketællingen  den  5.  november  1925  ses  familien  fortsat  boende  i  Skelund,  matr.nr.  33d,  og  hustanden  bestod  af  Landbruger  og  Husfader  Niels  Jensen,  født  5.  juni  1870  i  Skelund,  hans  hustru,  husmoder  Johanne  Jensen  (Nielsen)  (31),  født  10.  juli  1871  i  Terndrup,  og  deres  børn,  datteren  Metha  (Mette)  Kirstine  Jensen,  født  12.  september  1895  i  Skelund,  som  registreret  med  bopæl  i  Skørping  den  5.  november  1924,  og  sønnen  Karl  Christian  (Kristian)  Jensen,  født  22.  decem-­‐ber  1906  i  Skelund.  (Folketællingen  fra  5.  november  1925  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3k).  

 

Den  21.  april  1926  blev  Niels  Jensen’s  og  Johanne  Nielsen’s  (31)  ældste  datter  Mette  (kaldet  Metha)  Kirstine  Jensen  gift  i  Skelund  Kirke  med  Jens  Andersen  Christensen,  født  den  21.  april  1893  i  Skibsted  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.      

Page 8: 00030 Niels Jensen

Niels Jensen (30) Slægtshistorie

Leif  Christensen side  Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

8  

 

 Familiebillede  fra  Metha’s  og  Jens’  bryllup  21.  april  1926  

Bagerst  fra  venstre  er  det:  ukendt,  Karl  Kristian  Jensen,  Niels  Jensen  (30),  ukendt,  Niels  Marinus  Nielsen  (14)  og  ukendt  pige  Mellemst  fra  venstre:  Andrea  Petrea  Jensen  (15)  med  Johanne  Nielsen  (7),  ukendt,  Johanne  Nielsen  (31)  og  Else  Kathrine  Nielsen  (29)  

Forest  fra  venstre:  Metha  Kirstine  Jensen,  Jens  Andersen  Christensen,  Anton  Nielsen,  Jensine  Kathrine  Sørensen  og  Anna  Johanne  Marie  Sørensen  (se  mere  om  familien  i  Eftertavlen  til  Personbeskrivelsen  for  nr.  15  Andrea  Petrea  Jensen)  

 Niels  Jensen  og  familie  kom  igen  ud  for  en  stor  sorg,  da  hans  hustru  Johanne  Nielsen  (31)  døde  den  28.  februar  1928  i  en  alder  af  56  år.  Hun  blev  begravet  på  kirkegården  fra  Skelund  Kirke  den  6.  marts  1928.    

 Udsnit  af  KB  1912-­‐1928,  døde  kvindekøn,  side  97,  nr.  2  for  1928,  opslag  100,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3  

 Jf.  dødsattesten  udstedt  den  29.  februar  1928  af   lægevikar  Johannes  Kristensen,  Skelund,  døde  Johanne  Nielsen,  født  Jensen,  af  tyktarmskræft  efter  et  ½  år  sygdomsforløb.  (Rigsarkivet,  Sundhedsstyrelsen,  Dødsattester,  1928  for  Ålborg  Amt7).  

 

 

Page 9: 00030 Niels Jensen

Niels Jensen (30) Slægtshistorie

Leif  Christensen side  Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

9  

 Niels  Jensen,  der  nu  skulle  klare  hus  og  hjem  alene,  ansatte  en  husbestyrerinde,  Inger  Marie  Bertine  Sørensen,  født  22.  januar  1900  i  Skelund,  umiddelbart  efter  begravelsen.      Selvom  hun  var  30  år  yngre  end  Niels  Jensen,  blev  de  dog  glade  for  hinanden  (eller  også  var  det  praktisk),  og  de  giftede  sig  den  29.  september  1929  i  Skelund  Kirke  efter  lysning  den  15.  september  1929.  Forlovere  var  Niels  Jensen’s  søn  Karl  Kri-­‐stian  Jensen  og  Inger  Marie  Bertine  Sørensen’s  fader,  Husmand  Jens  Peter  Sørensen.  Vielsen  blev  foretaget  af  præsten  Mikael  Kristensen  Harbo,  der  var  præst  i  Skelund  fra  1920  til  1932.  (Kirkebog  1925  –  1945,  viede,  side  13,  nr.  7,  opslag  16,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3l).    I  1929  var  de  flyttet  til  et  lille  husmandssted,  Hannesminde,  matr.nr.  21d  og  38a,    der  ligger  på  adressen  Elkærvej  42,  Skelund,  9560  Hadsund.  Jf.  Tingbogen  ses,  at  Inger  Marie  Bertine  Sørensen  købte  stedet  af  sin  fader  Jens  Peter  Søren-­‐sen  den  29.  august  1929.  Deres  datter  og  svigersøn  bor  fortsat   (2013)   i  Hannesminde,  og  der  er  senere  tilkøbt   jord  fra  matr.nr.  61.  De  tre  steder,  som  Niels  Jensen  senest  har  boet,  har  således  alle  været  på  Elkærvej.      

 Tingbog-­‐Skelund,  matr.  21d,  38a  og  61-­‐  opslag  94  –  Rigsarkivet7    

 

                                                                                                                 Udsnit  af  matr.  kort  for  Skelund  1866-­‐1896                                                                      Foto  og  tekst  om  Hannesminde  fra  Vort  sogns  historie.                                        Matr.nr.  21d,  38a  og  61  er  markeret  med  rødt8                                                              Matr.nr.  29d  ,  der  er  nævnt  er  ikke  korrekt,  det  er  21d.9  

 Ved  Folketællingen  den  5.  november  1930  ses  familien  boende   i  Skelund,  Hannesminde  matr.nr.  38a,  og  familien  be-­‐stod  af  Husfaderen  Niels  Jensen  og  Husmoder  Inger  Marie  Bertine  Sørensen  samt  hendes  fader  Partikulier  (en  person,  der  lever  af  sin  formue,  eller  rentier)  Jens  Peter  Sørensen.  Det  fremgår,  at  Niels  Jensen  har  en  årlig  indkomst  på  800  kr.  og  Sviger-­‐faderen  Jens  Peter  Sørensen  har  en  årlig  indkomst  på  100  kr.  (Folketællingen  fra  5.  november  1930  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3m).    Niels  Jensen  og  Marie  Bertine  Sørensen  fik  den  24.  august  1934  en  datter,  der  blev  døbt  Anna  Jensen  7.  oktober  1934  i  Skelund  Kirke  af  præsten  Poul  Eggers  Taageskov  Andersen,  der  var  præst  i  Skelund  fra  1933  til  1940.      

 Udsnit  af  KB  1929-­‐1945,  fødte  kvindekøn,  side  113,  nr.  6  for  1934,  opslag  108,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3  

Page 10: 00030 Niels Jensen

Niels Jensen (30) Slægtshistorie

Leif  Christensen side  Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

10  

 Ved  Folketællingen  den  5.  november  1940  boede  familien  i  Skelund,  matr.nr.  38a,  og  hustanden  bestod  af  Husmand  Ni-­‐els  Jensen,  født  6.  juni  1870,  medhjælpende  hustru  Inger  Marie  Berthine  Jensen  (Sørensen),  født  22.  januar  1900  og  de-­‐res  datter  Anna  Jensen,  født  24.  august  1934.  Det  fremgår,  at  ægteskabet  er  indgået  den  29.  september  1929,  og  at  de  beskæftiger  sig  ved  landbrug.  Folketællingsskemaet  ses  underskrevet  af  Inger  Marie  Bertine  (Berthine)  Jensen.  (Folketæl-­‐lingen  fra  5.  november  1940  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3n).    Jf.  de  personlige  overleveringer  havde  de  et  godt  og  almindeligt  familieliv,  uden  de  store  problemer.  Dog  var  Niels  Jen-­‐sen  fortsat  til  fest  og  farver,  og  han  gik  ikke  af  vejen  for  en  tår  over  tørsten.    Niels   Jensen  døde  onsdag  den  23.   februar  1949,  78  år  gammel.  Begravelsen  fandt  sted  tirsdag  den  1.  marts  1949  fra  hjemmet  og  Skelund  Kirke,  hvor  han  blev  begravet  på  kirkegården.  Begravelsen  blev  foretaget  af  præsten  Hans  Lundbek  Hansen,  der  var  præst  i  Skelund  fra  1940  til  1968.  Skifteattest  fra  25.  februar  1949  fra  Hellum-­‐Hindsted  Herreds  Skifte-­‐ret.  (Kirkebogen  1946-­‐1956,  døde  mandkøn,  side  295,  nr.  1  for  1949,  opslag  211,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3o).              

                 

     

                                                 

       

Gravsten  fra  Skelund  Kirkegård  –  Privat  foto,  Leif  Christensen  

Dødsannonce2  

Page 11: 00030 Niels Jensen

Niels Jensen (30) Slægtshistorie

Leif  Christensen side  Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

11  

 Kirkebog  –  fødsel  og  dåb  

 

 Kirkebog  1854-­‐-­‐1882,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt,  fødte  mandkøn,  side  42,  nr.  6      

Niels  Jensen  født  den  6.  juni  18703a    

     

 Samme  Kirkebog  –  udklip  venstre  side  

       

 Samme  Kirkebog  –  udklip  højre  side  

   

Page 12: 00030 Niels Jensen

Niels Jensen (30) Slægtshistorie

Leif  Christensen side  Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

12  

 Kirkebog  –  konfirmation  

 

 Kirkebog  1883-­‐1892,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt,  konfirmerede  drenge,  side  140,  nr.  4  for  1884,  opslag  53  

Niels  Jensen  konfirmeret  den  5.  oktober  18843c  

     

 Samme  kirkebog  –    udklip  venstre  side    

     

 Samme  kirkebog  –  udklip  højre  side  

     

Page 13: 00030 Niels Jensen

Niels Jensen (30) Slægtshistorie

Leif  Christensen side  Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

13  

 Kirkebog  –  vielse  

 

 Kirkebog  1892-­‐1902,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt,  Copulerede  (viede),  side  130,  nr.  7,  for  1895,  opslag  133  

Niels  Jensen  og  Johanne  Nielsen  gift  den  12.  november  18953e    

 

 Samme  kirkebog  –  udklip  venstre  side  

   

 Samme  kirkebog  –  udklip  højre  side  

 

Page 14: 00030 Niels Jensen

Niels Jensen (30) Slægtshistorie

Leif  Christensen side  Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

14  

 Kirkebog  –  vielse  

 

 Kirkebog  1925-­‐1945,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt,  Copulerede  (viede),  side  13,  nr.  7,  for  1929,  opslag  16  

Niels  Jensen  og  Inger  Marie  Bertine  Sørensen  gift  den  29.  september  19293l  

   

 Samme  kirkebog  –  udklip  venstre  side  

   

 Samme  kirkebog  –  udklip  højre  side  

   

Page 15: 00030 Niels Jensen

Niels Jensen (30) Slægtshistorie

Leif  Christensen side  Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

15  

 Kirkebog  –  døde  

 

 Kirkebog  1946-­‐1956,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt,  døde  mandkøn,  side  195,  nr.  1  for  1949,  opslag  211  

Niels  Jensen  død  23.  februar  19493n  

 

 Samme  kirkebog  –  udklip  venstre  side  

 

 Samme  kirkebog  –  udklip  højre  side    

Page 16: 00030 Niels Jensen

Niels Jensen (30) Slægtshistorie

Leif  Christensen side  Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

16  

 Udklip  af  Folketællingslisterne  fra  1906  til  1930  

   

1906  

         

1911  

         

1916  

         

1921  

         

1925  

         

1930  

   

       Udsnit  fra  Folketællinger  –  Arkivalieronline3  

Page 17: 00030 Niels Jensen

Niels Jensen (30) Slægtshistorie

Leif  Christensen side  Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

17  

 Udklip  af  Folketællingsskemaet  fra  1940  

 

   

   

   

Page 18: 00030 Niels Jensen

Niels Jensen (30) Slægtshistorie

Leif  Christensen side  Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

18  

 Historiske  begivenheder  i  Niels  Jensen’s  liv  

   1870  –  Niels  Jensen  blev  født  den  6.  juni  1870  30.  oktober  1870  –  Partiet  Venstre  blev  grundlagt.    1871  –  15.  oktober  1871  –    Den  internationale  Arbejderforening  for  Danmark  (senere  socialdemokratiet)  blev  stiftet.    1872  –  12.  –  14.  november  1872  –  Ved  en  Stormflod  blev  store  dele  af  Lolland  og  Falster  oversvømmet,  80  mennesker  omkom  og  50  skibe  strandede  på  Sjællands  østkyst.  Jyllands  østkyst  og  de  jyske  fjorde  var  også  hårdt  ramt  af  Stormfloden.    1873  –  Kroner  og  øre  blev  indført  som  fællesskandinavisk  mønt  i  Danmark,  Sverige  og  Norge.      1875   –  8.   april   1875  –  De   tre   fængslede   socialistledere  Pio,  Brix  og  Geleff  benådes  og   løslades   fra  Statsfængslet   i  Vridsløselille  efter  næsten  2  år  fængsel.      1876  –  25.  juni  1876  –  Slaget  ved  Little  Bighorn  i  USA,  hvor  Sitting  Bull  og  Crazy  Horse  vandt  en  sejr  over  det  7.  Kavaleri  under  ledelse  af  Custer.    1877  –  6.  december  1877  –    Thomas  Edison  demonstrerede  den  første  fonografoptagelse.    1878  –  26.  november  1878  –  Niels  Jensen’s  moder  –  Mette  Kirstine  Jensen  (61)  døde.  30.  december  1878  –  På  et  offentlig  møde  udtalte  venstrelederen  Viggo  Hørup  de  berømte  ord:  ”Ingen  over  og  ingen  ved  siden  af  Folketinget”.    1879  –  31.  december  1879  –    Thomas  Edison  demonstrerede  sin  opfindelse,  glødelampen.    1882  –  22.  november  1882  –  Rovmorderen  Anders  Nielsen  ”Sjællænder”  halshugges  uden  for  Nakskov,  den  sidste  offentlige  henrettelse  i  Danmark.    1881  –  Niels  Jensen’s  fader  forlod  familien  –  udvandret  til  USA.      1884  –  5.  oktober  1884  –  Niel  Jensen  blev  konfirmeret  i  Skelund  Kirke.    Ved  valget  den  25.  juni  1884  fik  Socialdemokratiet  valgt  sine  to  første  medlemmer  til  Rigsdagen.  3.  oktober  1884  –  Det  andet  Christiansborgs  brand.    1886  –    8.  maj  1886  –    Coca  Cola  blev  opfundet  i  USA  af  John  S.  Pemberton.    1887  –  Wilhelm  Hellesen  opfandt  tørelementbatteriet.    1888  –    Grønlands  indlandsis  blev  for  første  gang  krydset  af  en  ekspedition  ledet  af  Fridtjof  Nansen.      1889  –  Den  første  danske  kvindelige  læge,  Nielsine  Nielsen,  åbnede  praksis  i  København.  I  Paris,  Frankrig,  blev  rejst  Eiffeltårnet.    1891  –  De  politiske  partier  Højre  og  Venstre  gik  sammen  om  at  lave  den  nye  fattiglovgivning.    1892  –  Sygekasseloven  blev  vedtaget.  København  fik  sin  første  elektriske  gadebelysning.    1893  –  Niels  Jensen  aftjenete  sin  værnepligt.  Statstelefonen  blev  oprettet.  Også  kaldet  Rigstelefonen.    1894  –  I  København  påbegyndte  de  installation  af  toiletter  med  wc  inde  i  beboelsesejendommene.    1895  –  12.  september  1895  blev  Niels  Jensen  udlagt  som  fader  til  datteren  Mette  (Metha)  Kirstine  Jensen.  12.  november  1895  –  Niels  Jensen  og  Johanne  Nielsen  (31)  blev  gift.    Den  første  udenlandske  bil  ankom  til  København,  og  den  første  offentlige  filmforvisning  fandt  sted.    1896  –  De  Olympiske  lege  blev  genoptaget,  efter  en  pause  siden  år  393  e.  Kr.    1897  –  ØK  oprettedes.    1898  –  Arbejdsgiverforeningen  og  Samvirkende  Fagforbund  blev  oprettet.      1900  –  5.  februar  1900  blev  Niels  Jensen’s  og  Johanne  Nielsen’s  (31)  andet  barn  –  Laura  Karoline  Jensen  –  født.      2.  juli  –  Første  flyvning  med  en  Zeppeliner.  Aalborg-­‐Hadsundbanen  etableredes.    1901  –  Nobelprisen  blev  uddelt  for  første  gang.  1.  februar  –  Folketælling  i  Kongeriget  Danmark  samt  på  Grønland  og  Færøerne.  Ifølge  optællingen  bor  der  2.449.540  mennesker  i  Danmark.  13.  april  –  Den  internationale  Domstol  i  Haag  blev  oprettet.    1902  –  27.  juni  1902  blev  Niels  Jensen’s  og  Johanne  Nielsen’s  (31)  tredje  barn  –  Andrea  Petrea  Jensen  (15)  –  født.  Den  berømte  ”Solvognen”  fra  ældre  bronzealder  blev  fundet  under  pløjning  i  Trundholm  Mose  ved  Nykøbing  Sjælland.    1903  –  17.  december  –  Brødrene  Wright  gennemførte  historiens  første  flyvning  i  en  motoriseret  flyvemaskine  tungere  end  luften    1904  –  6.  december  –  Verdens  første  julemærke  udsendes.  Det  sker  i  Danmark  efter  idé  af  postmester  Einar  Holbøll.      1905  –  7.  Juni  –  Norge  erklærede  opløsningen  af  unionen  med  Sverige  12.  september  –  Københavns  Rådhus  indvies  (blev  bygget  fra  1892-­‐1905)  18.  november  –  Den  danske  Prins  Carl  blev  konge  af  Norge  under  navnet  Haakon  7.    1906  –  22.  december  1906  blev  Niels  Jensen’s  og  Johanne  Nielsen’s  (31)  fjerde  barn  –  Karl  Kristian  Jensen  –  født.  30.  januar  –  Frederik  8.  besteg  den  danske  trone.  12.  september  –  Jacob  Ellehammer  foretog  den  første  flyvning  i  Norden.    

Fortsættes  næste  side    

 

Page 19: 00030 Niels Jensen

Niels Jensen (30) Slægtshistorie

Leif  Christensen side  Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

19  

   

 1907  –  4.  maj  –  Loven  om  indførelse  af  metersystemet  i  Danmark  blev  vedtaget.  Spejderbevægelsen  startede  op  i  England.    1908  –  8.  september  –  Tidligere  justitsminister,  gehejmekonferensråd  Peter  Alberti  meldte  sig  selv  til  politiet  for  bedrageri  og  falskneri  for  15  mio.  Kr.    1910  –  12.  januar  –  Daells  Varehus  fik  sin  første  postordrebestilling,  og  datoen  regnes  som  varehusets  stiftelsesdag.  21.  maj  –  Danmarks  første  lov  om  biler  trådte  i  kraft.  Det  var  tilladt  at  køre  bil  fra  en  halv  time  før  solopgang  til  en  halv  time  efter.  Samtidig    blev  vægtafgift  indført.    1911  –  25.  maj  –  Københavns  Idrætspark  blev  indviet.  4.  november  –  Selandia,  verdens  første  dieseldrevne  skib  blev  søsat  fra  Burmeister  og  Wain.    1912  –  15.  april  –  Det  ”synkefri”  Titanic  forliste  i  Nordatlanten  og  tog  1503  liv  med  sig.  14.  maj    -­‐  Kong  Christian  den  10.  Blev  konge  af  Danmark.    1913  –  1.  april  –  Samlebåndet  blev  taget  i  brug  af  industrien,  og  den  første  Ford  Model  T  rullede  af  samlebåndet.  23.  august  –  Statuen  Den  lille  Havfrue  blev  opstillet  på  Langelinie  i  København    1914  –  28.  juli  erklærer  Østrig-­‐Ungarn  Serbien  krig,  og  startede  dermed  1.  Verdenskrig    1915  –  5.  juni  –  Den  2.  junigrundlov  blev  underskrevet,  kvinder  i  Danmark  får  valgret    1916  –  15.  maj  –  30.  september  –  Sommertid  afprøves  for  første  gang  i  Danmark.  14.  december  –  Ved  den  første  danske  folkeafstemning  med  deltagelse  af  kvinder  stemte  284.000  for  at  sælge  De  dansk  vestindiske  øer  til  USA,  mens  158.000  stemte  imod.    1917  –  31.  marts  –  Danmark  afhændte  De  dansk  vestindiske  øer  til  USA  for  25  millioner  dollars.    1918  –  Den  spanske  syge,  en  influenza  med  en  særligt  ondartet  virus,  blev  årsag  til  mellem  50  og  100  millioner  dødsfald  verden  over,  heraf  14.000  i  Danmark.  11.  november  –  1.  Verdenskrig  afslutter.    1919  –  30.  april  1919  døde  Niels  Jensen’s  og  Johanne  Nielsen’s  (31)  datter  –  Laura  Karoline  Jensen,  19  år  gammel.  16.  januar  –  Alkoholforbud  i  USA  blev  indført    1920  –  20  -­‐21.  maj  1920  fløj  Charles  Lindbergh  som  den  første  alene  over  Atlanterhavet  fra  New  York  til  Paris.    1921  –  Kvinder  opnåede  valgret  i  USA.  Republikken  Irland  løsrev  sig  fra  Storbritannien.  Det  kommunistiske  parti  blev  grundlagt  i  Kina.  Gandhi  indledte  civil  ulydighedskampagnen  i  Indien.    1922  –  11.  januar  blev  insulin  anvendt  første  gang  på  et  menneske.    1923  –  12.  oktober  blev  den  fødte  talefilm  vist  i  Danmark.    1925  –  1.  januar  blev  klokkespillet  på  Københavns  Rådhus  sendt  direkte  over  Danmarks  Radio,  og  det  har  været  en  fast  tradition  siden.  1.  januar  skiftede  Norges  hovestad  Kristiania  navn  til  Oslo.    1926  –  27.  januar  blev  fjernsynet  demonstreret  for  første  gang  af  den  skotske  opfinder  John  Baird.    1.  august  gik  Pressens  Radioavis  i  luften.    1928  –  28.  februar  1928  døde  Niels  Jensen’s  hustru  Johanne  Nielsen  (31),  56  år  gammel.      Brugsforenings-­‐Bladet  udkom  første  gang.  Siden  1945  kom  det  til  at  hedde  Samvirke  hvilket  det  fortsat  gør.  11.  september  blev  Århus  Universitet  indviet.      1929  –  29.  september  1929  giftede  Niels  Jensen  sig  igen  med  Marie  Bertine  Sørensen,  der  var  30  år  yngre  end  ham.  9.  januar  blev  Penicillinet  anvendt  for  første  gang.  11.  februar  opstod  Vatikanet  som  en  selvstændig  stat  i  midt  i  Rom,  Italien.        24.  oktober  –  Wall  Street-­‐krakket.      1930  –  Jetmotoren  blev  opfundet  af  Frank  Whittle.    1933  –  1.  juni  –  Nordjysk  Udstilling  åbnede  i  Aalborg.  Som  en  del  af  udstillingen  åbnede  også  Aalborg  Tårnet.  3.  december  –  Christian  den  10.  talte,  som  den  første  danske  konge,  i  radioen.    1934  –  7.  oktober  1934  blev  Niels  Jensen’s  og  Marie  Bertine  Sørensen’s  eneste  fællesbarn  –  Anna  Jensen  –  født.      2.  august  –  Adolf  Hitler  blev  tysk  Führer  og  blev  dermed  både  statsoverhoved  og  rigskansler    1935  –  14.  maj  –  Den  gamle  Lillebæltsbro  blev  indviet.    1938  –  29.  maj  –  Aalborg  Lufthavn  blev  indviet.  22.  oktober  –  Verdens  første  kopimaskine  så  dagens  lys  i  Astoria.    1939  –  1.  september  –  2.  Verdenskrig  begyndte  med  den  tyske  invasion  af  Polen.  Albert  Einstein  informerede  præsident  Franklin  D.  Roosevelt  om  muligheden  af  at  lave  en  atombombe.    1940  –  9.  april  –  Danmark  og  Norge  blev  besat  af  tyske  styrker  under  2.  Verdenskrig.  Den  danske  regering  aftalte  en  fredspolitik  med  den  tyske  be-­‐sættelsesmagt,  og  skånede  derfor  den  danske  befolkning  mod  militære  overgreb  og  ødelæggelser.  (Fredsforhandlingen  ophørte  i  1943  med  August-­‐oprøret)    1941  –  1.  januar  –  Statsminister  Th.  Stauning  holdt  en  radiotransmitteret  nytårstale  til  danskerne.  7.  december  –  Japans  angreb  på  Pearl  Harbor  fik  USA  til  at  deltage  aktivt  i  2.  Verdenskrig  på  De  Allieredes  side.    

Fortsættes  næste  side    

 

Page 20: 00030 Niels Jensen

Niels Jensen (30) Slægtshistorie

Leif  Christensen side  Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

20  

   

 1943  –  10.  marts  –  Første  vellykkede  våbennedkastning  i  Jylland.  (Slutningen  af  august)  –  Danskerne  var  utilfredse  med  regeringens  fredsaftaler  med  Tyskland,  og  Augustoprøret  startede  med  demonstrationer  og  strejker  rundt  omkring  i  landet.  29.  august  –  Danmark  erklæredes  i  undtagelsestilstand  og  tyskerne  afsatte  regeringen.  1.-­‐2.  Oktober  –  Jagten  på  de  danske  jøder  blev  indledt.  Størstedelen,  ca.  7.000,  blev  varskoet  om  det  og  slap  væk  til  Sverige,  men  ca.  500  blev  fanget  og  deporteret  til  Theresienstadt,  hvor  ca.  50  omkom.    1944  –  4.  januar  –  Kaj  Munk,  henrettet  af  Gestapo.    1945  –  21.  marts  –  RAF  bombede  Shellhuset  i  København.  Ved  et  uheld  bombedes  også  Den  Franske  Skole  på  Frederiksberg,  kvarteret  omkring  den  samt  en  ejendom  på  Sønder  Boulevard.  5.  maj  –  Danmark  blev  befriet  af  de  allierede,  hvilket  afsluttede  2.  Verdenskrig  for  Danmarks  vedkommende.  Bornholm  befries  dog  først  senere  6.  og  9.  August  –  Atombomberne  over  Hiroshima  og  Nagasaki.  24.  oktober  –  Forenede  Nationer  (FN)  grundlagt.    1946  –  5.  april  –  Russerne  forlod  Bornholm,  og  det  satte  endelig  punktum  på  krigen,  for  øen.    1947  –  29.  november  –  FN  besluttede  at  dele  det  britiske  mandatområde  i  Palæstina  i  to  ligeværdige  og  selvstændige  stater,  en  beslutning,  som  end-­‐nu  ikke  er  effektueret  i  2015.    1948  –  22.  marts  –  Retskrivningsreformen  blev  gennemført  under  navnet  Bekendtgørelse  om  ændringer  i  retskrivningen.  Reformen  trådte  i  kraft  den  1.  april.    1949  –  Niels  Jensen  døde  den  23.  februar  1949  i  Skelund.                                                                                                                          

Kilde:  Det    meste  fra  Wikipedia10      

Page 21: 00030 Niels Jensen

Niels Jensen (30) Slægtshistorie

Leif  Christensen side  Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

21  

 Ålborg  Amt,  Herreder  og  Sogne          

       Kilde:  Sogn-­‐Herred-­‐Amt,  DIS-­‐Danmark  201211  

     

 

         

 Kilde:  www.stednavne.info12      

   Kilde:  Kongeriget  Danmark,  3.  Udgave,  Bind  4,  side  485,  Skelund  Sogn13  

 

 

 

               

 

Niels   Jensen   blev   født   den  6.   juni   1870   i   Skelund   By   og   Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt,  og  han  har  opholdt  sig  følgende  steder:    1870-­‐1892  –  Skelund  By  og  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt.  1893-­‐1893  –  Soldat  i  Ålborg  (10/4  til  13/10-­‐1893).  1893-­‐1894  –  Skelund  By  og  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt.  1894-­‐1894  –  Soldat  i  Ålborg  (12/9  til  8/10-­‐1894).  1894-­‐1898  –  Skelund  By  og  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt.  1898-­‐1898  –  Soldat  i  Ålborg  (18/9  –  8/10-­‐1898).  1898-­‐1903  –  Skelund  By  og  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt.    1903-­‐1906  –  Lyngby  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.  1906-­‐1949  –  Skelund  By  og  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt.        

Page 22: 00030 Niels Jensen

Niels Jensen (30) Slægtshistorie

Leif  Christensen side  Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

22  

   Kilder:   Personlig  overleveringer  af  Niels  Marinus  Nielsen  (14).     Personlig  overleveringer  af  Andrea  Petrea  Jensen  (15).     Personlig  overleveringer  af  Henny  Pedersen  (3)       Niels  Marinus  Nielsen’s  (14)  og  Andrea  Petrea  Jensen’s  (15)  fotoalbum1.     Niels  Marinus  Nielsen’s  (14)  og  Andrea  Petrea  Jensen’s  (15)  arkivmappe  2.         Akivalieronline.dk,  særligt  med  følgende  Kirkebøger  og  Folketællinger  samt  oplysninger  til  eftertavlen3.         Kirkebogen  1854-­‐1882,  fødte  drengekøn,  side  42,  nr.  6  for  1870,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3a.     Folketællingen  fra  1.  februar  1880  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3b.     Kirkebogen  1883-­‐1892,  konfirmerede  drenge,  side  140,  nr.  4  for  1884,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3c     Folketællingen  fra  1.  februar  1890  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3d.     Kirkebogen  1892-­‐1902,  viede,  side  130,  nr.  7  for  1895,  opslag  133,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3e.     Folketællingen  fra  1.  februar  1901  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3f.     Folketællingen  fra  1.  februar  1906  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3g.     Folketællingen  fra  1.  februar  1911  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3h.     Folketællingen  fra  1.  februar  1916  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3i.     Folketællingen  fra  1.  februar  1921  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3j.     Folketællingen  fra  5.  november  1925  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3k.     Kirkebogen  1925  –  1945,  viede,  side  13,  nr.  7,  opslag  16,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3l.     Folketællingen  fra  5.  november  1930  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3m  

  Folketællingen  fra  5.  november  1940  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3n     Kirkebogen  1946-­‐1956,  døde  mandkøn,  side  295,  nr.  1  for  1949,  opslag  211,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3o.         Slægt  og  Data,  kirkebilleder4.     Skelund-­‐Vedum’s  hjemmeside  http://skelund-­‐veddum.dk/sider/byerne/skelunds-­‐historie5.     Danmarkshistorie.dk6.     Rigsarkivet  7.     Indenrigsministeriet  –  Geodatastyrelsen  (matrikelkort)8.     Vort  sogns  historie  –  digitale  udgave9.     Wikipedia10.     Sogn  –  Herred  –  Amt,  DIS-­‐Danmark  201211.     www.stednavne.info12.     Kongeriget  Danmark,  3.  Udgave  4.  Bind,  side  485  (Skelund  Sogn)13.     MyHeritage14.     www.kertemindehistorie.dk15.     DK-­‐gravsten.dk16    og  findengrav.dk16.     www.politietsregisterblade.dk17              

 Niels  Jensen’s  aner  fra  MyHeritage14  

   

Page 23: 00030 Niels Jensen

Niels Jensen (30) Slægtshistorie

Leif  Christensen side  Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

23  

 Eftertavle  for  forældrene  

 Laurs  Nielsen  (60)  og  hustruer  af  1.  ægteskab  Mette  Kirstine  Nielsen  (61)  og  af  2.  ægteskab  Andrea  Pedersen  

 Børn    

Laurs  Nielsen’s  og  Mette  Kirstine  Nielsen’s  børn:  1) Inger  Marie  Jensen  2) Jensine  Marie  Jensen  3) Niels  Jensen  (30)  4) Maren  Jensen  (død  som  barn)    Laurs  Nielsen’s  og  Andrea  Pedersen’s  børn:  5) Jens  Peder  Jensen  (død  som  barn)  

   

1)                   lærer  og  borgmester  i  Kerteminde  Inger  Marie  Jensen                           gift  med       Hans  Carl  Linius  Hansen  *  22-­‐07-­‐1864                                            27-­‐12-­‐1890       *  21-­‐04-­‐1866  Østergaard,  Vive,  Hindsted,  Ålborg                                            Vive  Kirke       Kerteminde,  Bjerge,  Odense  †  21-­‐04-­‐1940                 †  24-­‐11-­‐1950  Kerteminde,  Bjerge,  Odense                        Bopæl:  Præstegade  475     Kerteminde,  Bjerge,  Odense  

Kerteminde  Deres  børn:  

1) Caren  Hansen    2) Ellen  Hansen    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Kilde:  Kertemindehistorie15  

 

 Gravsten  for  H.C.L  Hansen  og  Inge  Marie  Hansen,  Kerteminde  Ny  Kirkegård    

Foto  fra  findengrav.dk16    

2)                   tækkermand  og  daglejer    Jensine  Marie  Jensen                                          1.  ægteskab       Niels  Kristian  Kristensen  (Svendsen)  *  26-­‐05-­‐1867                                            09-­‐11-­‐1889       *  02-­‐10-­‐1866  Visborg,  Hindsted,  Ålborg                                    Skelund  Kirke       Veddum,  Hindsted,  Ålborg  †  21-­‐02-­‐1899                 †  16-­‐06-­‐1952  Veddum,  Hindsted,  Ålborg              bopæl:  Vandkæret  21,  Veddum     Veddum,  Hindsted,  Ålborg    

Han  søgte  navneændring  fra  patronymnavnet  efter  sin  fader  (Kristen  Svendsen)  til  faderens  efternavn.  Navnebevis  udstedt  16-­‐01-­‐1906.    Deres  Børn:  

1) Ane  Mathilde  Kristensen  (Svendsen)  (født  før  ægteskabet)  2) Lauge  Kirstensen  (Svendsen)  3) Jens  Peter  Kristensen  (Svendsen)  4) Meta  Christine  Kristensen  (Svendsen)  

                                 2.  Ægteskab  (Niels)     Nielsine  Marie  Pedersen                                mellem  1901  og  1904     *  29-­‐11-­‐1864                     Ovedalshus,  Ove,  Hindsted,  Ålborg                     †  29-­‐07-­‐1957                     Veddum  Vandkær,  Hindsted,  Ålborg    Deres  børn:  

5) Sigurd  Svenning  Christensen      

Page 24: 00030 Niels Jensen

Niels Jensen (30) Slægtshistorie

Leif  Christensen side  Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

24  

 3)  husmand,  daglejer  og  arbejdsmand  Niels  Jensen  (30)                                        1.  ægteskab       Johanne  Nielsen  (31)    *  06-­‐06-­‐1870                                          07-­‐05-­‐1870       *  10-­‐07-­‐1871    Skelund,  Hindsted,  Ålborg                                                                                                                            Skelund  Kirke       Terndrup,  Lyngby,  Hellum,  Ålborg  †  23-­‐02-­‐1949                 †  28-­‐02-­‐1928  Skelund,  Hindsted,  Ålborg               Skelund,  Hindsted,  Ålborg    Deres  Børn:  

1) Mette  (Metha)  Kirstine  Jensen  2) Laura  Karoline  Jensen  3) Andrea  Petrea  Jensen  (15)  4) Karl  Kristian  Jensen  

                                             2.  ægteskab       Inger  Marie  Bertine  Sørensen                                            29-­‐09-­‐1929       *  01-­‐01-­‐1900                                              Skelund  Kirke       Skelund,  Hindsted,  Ålborg                     †  25-­‐10-­‐1979                     Skelund,  Hindsted,  Ålborg    Deres  Børn:                                          5)  Anna  Jensen  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Skelund  Kirkegård  –  Foto  fra  dk.gravsten.dk16    

Nærværende  person  -­‐  se  mere  fra  denne  streng  i  eftertavlen  til  personbeskrivelsen  for  nr.  15  Andrea  Petrea  Jensen.      

4)    Maren  Jensen                          døde  8  ½  år  gammel  *  24-­‐12-­‐1872  Skelund,  Hindsted,  Ålborg  †  19-­‐05-­‐1881  Skelund,  Hindsted,  Ålborg  

 5)  Jens  Peder  Jensen                              døde  12  år  gammel  *  20-­‐05-­‐1880  Skelund,  Hindsted,  Ålborg  †  29-­‐05-­‐1892  Skelund,  Hindsted,  Ålborg        Fortsættes  næste  side                                

Page 25: 00030 Niels Jensen

Niels Jensen (30) Slægtshistorie

Leif  Christensen side  Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

25  

 Børnebørn  

   Laurs  Jensen’s  og  Mette  Kirstine  Nielsen’s  børnebørn  1)  Inger  Marie  Jensen’s  og  Hans  Carl  Linius  Hansen’s  børn  

 1-­‐1)    Kontorassistent               cand.  phil.$  og  violinist  Caren  Hansen             gift  med       Arne  Joachim  Hansen  Bang  *  16-­‐10-­‐1891                                            24-­‐03-­‐1918       *  06-­‐01-­‐1881  Kerteminde,  Bjerge,  Odense             Stenløse,  Ølstykke,  Frederiksborg  †                   †  Ukendt                                                                                                                                            bopæl:  Norgesgade  38,  4.  th,       Ukendt                                          Sundby,  København                                                    Fra  1918  og  i  hvert  fald  til  1930,  jf.  FT  Deres  børn:  

1) Palle  Bang    2) Stig  Bang    

                         

Kilde:  Politietsregisterblade.dk17        1-­‐2)  Ellen  Hansen                        yderligere  data  ukendt  *  06-­‐04-­‐1898  Kerteminde,  Bjerge,  Odense  †  Ukendt      Laurs  Jensen’s  og  Mette  Kirstine  Nielsen’s  børnebørn  2)  Jensine  Marie  Jensen’s  og  Niels  Kristian  Svendsen’s  børn    2-­‐1)  Ane  Mathilde  Kristensen  (Svendsen)  (navneændring  16-­‐01-­‐1906)   gift  med       Søren  Martinus  Johansen  *  07-­‐06-­‐1888                                            31-­‐10-­‐1910       *  11-­‐08-­‐1890  Veddum,  Hindsted,  Ålborg                                      Skelund  Kirke       Skelund,  Hindsted,  Ålborg    †                   †  Ukendt                 Ukendt    Deres  børn:  

1) Ukendt    2-­‐2)  Tækkemand                   Bagerjomfru  Lauge  Kristensen  (Svendsen)  (navneændring  16-­‐01-­‐1906)   gift  med         Karen  Jensine  Petrea  Sørensen  *  18-­‐01-­‐1890                                            06-­‐10-­‐1933       *  24-­‐11-­‐1913  Veddum,  Hindsted,  Ålborg                    Borgerligt  viet  i  Veddum     Visborg,  Hindsted,  Ålborg  †  19-­‐01-­‐1963                 †  11-­‐12-­‐1996  Veddum,  Hindsted,  Ålborg               Veddum,  Hindsted,  Ålborg    Deres  børn  

1) Frede  Svendsen  (født  før  ægteskabet)    2) Inge  Svendsen    3) Helge  Svendsen    

   

Skelund  Kirkegård  –  Foto  fra  dk.gravsten.dk16        

Page 26: 00030 Niels Jensen

Niels Jensen (30) Slægtshistorie

Leif  Christensen side  Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

26  

 2-­‐3)  Jens  Peter  Kristensen  (Svendsen)  (ændring  16-­‐01-­‐1906)                  yderligere  data  ukendt  *  18-­‐08-­‐1892  Veddum,  Hindsted,  Ålborg  †  Ukendt    2-­‐4)                     Husmand  Meta  Christine  Kristensen  (Svendsen)  (ændring  16-­‐01-­‐1906)   gift  med       Laurits  Johnsen  *  19-­‐02-­‐1897                                              16-­‐08-­‐1919       *  25-­‐04-­‐1896  Veddum,  Hindsted,  Ålborg                                        Skelund  Kirke       Udbynedre,  Gjerlev,  Randers  †  13-­‐04-­‐1989                 †  10-­‐12-­‐1970  Hadsund,  Nordjylland               Hadsund,  Nordjylland    Deres  børn  

1) Ukendt    

 Hadsund  Kirkegård  –  Foto  fra  dk-­‐gravsten.dk16  

   

Laurs  Jensen’s  og  Mette  Kirstine  Nielsen’s  børnebørn  2)  Niels  Kristian  Svendsen’s  og  Nielsine  Marie  Pedersen’s  børn    2-­‐5)  Sigurd  Svenning  Kristensen  (Svendsen)  (ændring  16-­‐01-­‐1906)                    yderligere  data  ukendt  *  14-­‐11-­‐1904    Veddum,  Hindsted,  Ålborg  †  Ukendt        Fortsættes  næste  side                                              

Page 27: 00030 Niels Jensen

Niels Jensen (30) Slægtshistorie

Leif  Christensen side  Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

27  

 Oldebørn  

   Laurs  Jensen’s  og  Mette  Kirstine  Nielsen’s  oldebørn  1)  Inger  Marie  Jensen’s  og  Hans  Karl  Linius  Hansen’s  børnebørn  1-­‐1)  Caren  Hansen’s  og  Arne  Joachim  Hansen  Bang’s  børn  

 1-­‐1-­‐1)  student  i  1938  fra  Christianhavns  Gymnasium  Palle  Bang                                                              yderligere  data  ukendt  *  09-­‐03-­‐1919  Norgesgade  38,  4.  th.  København  †  Ukendt  

 1-­‐1-­‐2)  Stig  Bang                        yderligere  data  ukendt  *  14-­‐04-­‐1922  Norgesgade  38,  4.  th.  København  †  Ukendt      Laurs  Jensen’s  og  Mette  Kirstine  Nielsen’s  oldebørn  2)  Jensine  Marie  Jensen’s  og  Niels  Kristian  Kristiansen’s  børnebørn  2-­‐2)  Lauge  Svendsen’s  og  Karen  Jensine  Petrea  Sørensen’s  børn  

 2-­‐2-­‐1)  Frede  Svendsen                      yderligere  data  ukendt  *  25-­‐09-­‐1933  Skelund,  Hindsted,  Ålborg  †  Ukendt  

 2-­‐2-­‐2)  Inge  Svendsen                                                                  yderligere  data  ukendt  *  27-­‐07-­‐1936  Skelund,  Hindsted,  Ålborg  †  Ukendt  

 2-­‐2-­‐3)  Helge  Svendsen                        yderligere  data  ukendt  *  18-­‐02-­‐1939  Skelund,  Hindsted,  Ålborg  †  Ukendt      Fortsættes  næste  side