4
GREAT PYRAMIDS Ang Ehipto ang pinaka-mataong bansa sa Aprika at sa Gitnang Silangan . Nakatira ang karamihan ng mga 76 milyong katao ng Ehipto sa hindi hihigit sa isang kilometro ang layo mula sa pampang nga Ilog Nile (mga 40,000 km²), kung saan dito lamang matatagpuan ang lupang agrikultural na maaaring mapagtatamnan ng halaman. Ang disyerto ng Sahara ang malalaking bahagi ng lupa nito at madalang lamang ang may nakatira. Sa kasalukuyan, nasa urban ang karamihan ng mga taga-Ehipto, nakatira sa mga matataong lugar katulad ng Cairo , ang pinakamalaking lungsod sa Aprika, at Alexandria . POOK NA PAMANA

01.Silangang Asya

Embed Size (px)

Citation preview

GREAT PYRAMIDS

Ang Ehipto ang pinaka-mataong bansa sa Aprika at sa Gitnang Silangan. Nakatira ang karamihan ng mga 76 milyong katao ng Ehipto sa hindi hihigit sa isang kilometro ang layo mula sa pampang nga Ilog Nile (mga 40,000 km²), kung saan dito lamang matatagpuan ang lupang agrikultural na maaaring mapagtatamnan ng halaman. Ang disyerto ng Sahara ang malalaking bahagi ng lupa nito at madalang lamang ang may nakatira. Sa kasalukuyan, nasa urban ang karamihan ng mga taga-Ehipto, nakatira sa mga matataong lugar katulad ng Cairo, ang pinakamalaking lungsod sa Aprika, at Alexandria.

POOK NA PAMANA

Matatagpuan ito sa 50 kilometro hilaga ng lungsod ng Puerto Princesa. Matatagpuan ang pambansang liwasang ito sa Bulubundukin ng San Pablo (Saint Paul Mountain Range) na nasa hilagang baybayin ng pulo. Nahahangganan ito ng Look ng San Pablo (St. Paul Bay) sa hilaga at ng Ilog ng Babuyan sa silangan. Ang pamahalaang panglungsod ng Puerto Princesa ang namamahala sa pambansan liwasan simula pa noong 1992. Kilala rin ang Pambansang Liwasang Subteranyong Ilog ng Puerto Princesa bilang Ilog ng San Pablong Nasa Ilalim ng Lupa (St. Paul Underground River). Matatagpuan ang pasukan patungo sa ilog na nasa ilalim ng lupa sa isang bayang mula sa Sabang.

Silangang Imperyong Romano/Imperyo Romano sa Silangan o Imperyo Bisantino ay mga pangalang inilalapat sa Imperyo Romano noong Gitnang Panahon na may kabisera sa Constantinopla (na ngayo’y

Istanbul).

Ang sinulatang kawayan at panulat na sundang.

Ang Espanya ang sentro ng isa sa unan Imperyong Kolonyal. Pinamamahalaan ng Espanya ang kanyang malawak na overseas empire hanggang ika-19 na siglo. Ayon kay Henry Kamen, nilikha ng Imperyo ang Espanya, sa halip na ang Imperyo ang nilikha ng Espanya

The Parthenon itself replaced an older temple of Athena, which historians call the Pre-Parthenon or Older Parthenon, that was destroyed in the Persian invasion of 480 BC. The temple is archaeoastronomically aligned to the Hyades.[5] Like most Greek temples, the Parthenon was used as a treasury. For a time, it served as the treasury of the Delian League, which later became the Athenian Empire. In the 5th century AD, the Parthenon was converted into a Christian church dedicated to the Virgin Mary. After the Ottoman conquest, it was turned into a mosque in the early 1460s, and it had a minaret built in it. On 26 September 1687, an Ottoman ammunition dump inside the building was ignited by Venetian bombardment. The resulting explosion severely damaged the Parthenon and its sculptures. In 1806, Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin removed some of the surviving sculptures, with the Ottoman Turks' permission. These sculptures, now known as the Elgin Marbles or the Parthenon Marbles, were sold in 1816 to the British Museum in London, where they are now displayed. Since 1983 (on the initiative of Culture Minister Melina Mercouri), the Greek government has been committed to the return of the sculptures to Greece, so far with no success.[6]