03 Stmm Imagini FFT1

Embed Size (px)

Text of 03 Stmm Imagini FFT1

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  1/51

  METODE GENERALE PENTRUPRELUCRĂRI NUMERICE DE

  IMAGINI

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  2/51

  Cuprins

  Eşantionarea semnalelor 

  Utilizarea transformatei Fourier in prelucrarea semnalelor 

  Transformata Fourier discretă

   Algoritmi de transformare Fourier rapidă

  Transformata Fourier bidimensionala continua

  Transformata Fourier bidimensionala discreta

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  3/51

  Semnale şi sisteme disrete

  Semnalele: functii continand informatii asupra mediului. Matematic: valoricontinue semnale continue! sau valori discrete semnale discrete!" una sau

  mai multe variabile  semnal unidimensional # multidimensional. $ariabilele

  unei functii: continue sau discrete.

  Exemplu: semnalul audio un canal: 0),(   ≥=   t t  f U tensiunea la momentul de timp t  %& functia: valori continue intr'un interval[Umin,Umax] .

  Exemplu: imagine dinamica bidimensionala niveluri de gri:

  ),,(   y xt  f  G  =

  valoarea nivelului de gri a imaginii ( stralucirii" la momentul de timp t " in

  punctul de coordonate (x,y)  din plan"  x   si y   in [Xmin,Xmax]   si respectiv

  [Ymin,Ymax] " dimensiunile imaginii" iar G in [Gmin,Gmax] .

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  4/51

  Semnalul discret: definit la momente de timp discrete" variabilele si valorile

  functiei iau numai valori discrete reprezentare prin secventa de numere.

  Exemplu: semnal audio" discretizat : ,...2,1,0),(   ==   it  f  U  ik iar U k , k=1,2,...,m, apartin unei multimi finite de valori {Umin,..., Umax}.

  Exemplu: imagine bidimensionala statica t  fi)at ! %& matrice de valori ale

  stralucirii:

  1,...,1,0

  1,...,1,0),,(],[ ,,

  −=

  −===

  m j

  ni y x f  GGG ii ji ji

  Gi,j  apartinand unei multimi finite {Gmin,...,Gmax}.

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  5/51

  Eşanti!narea semnalel!r peri!die

  *n vederea prelucrarii numerice un semnal analogic este esantionat laintervale egale de timp T %& secventa de valori : Z k kT   f  k u   ∈=   ),(][unde f(t) functia continua + semnalul analogic" frecventa de esantionare 1! .

  ,aca "(#) transformata Fourier a semnalului analogic   teoremaimportanta privind frecventa minima de esantionare" in vederea

  reconstituirii semnalului initial din esantioane. Teorema -S -/itta0er"

  otelni0ov si S/annon!:

  !e$%ema.  ,aca un semnal f(t)  are transformata Fourier "(#)  de banda

  limitata astfel incat "(#)=&  pentru #'# max 

  " atunci f(t) poate fi reconstituit in

  mod unic din esantioanele f(k!)" k daca 1!'=# max 

   * .

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  6/51

  !e$%ema. 2 functie periodica f(t) care satisface conditiile dezvoltarii in serie

  Fourier si contine k  componente armonice" poate fi reconstituita fara erori

  pe baza a +   esantioane prelevate uniform dintr'o perioada daca estesatisfacuta conditia + ≥ 2k1.

  1reluarea uniforma a celor +  esantioane intr'un interval de timp egal cu o

  perioada a semnalului ! & " necesita sincronizarea dispozitivului deesantionare cu semnalul prelucrat. $aloarea ma)ima a perioadei de

  esantionare in vederea evitarii erorilor la reconstituire este data de relatia :

  k T 

   N 

  T T 

  /12

  /00

  +==

  deci mai mica decit 3umatate din perioada ! &  k  a componentei de cea mai

  inalta frecventa din spectrul semnalului" rezultand astfel o frecventa de

  esantionare a semnalului periodic mai mare decat cea a semnalului

  neperiodic.

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  7/51

  2 forma mai generala a teoremei esantionarii functiilor periodice se poate

  enunta astfel :

  !e$%ema.  Un semnal periodic f(t)  care satisface conditiile dezvoltarii in serie

  Fourier si care nu contine armonici de rang mai mare decat k " poate fi

  reconstituit fara erori pe baza a +  esantioane preluate uniform pe durata a -  

  perioade" daca frecventa de esantionare satisface conditia :12   +≥   kP  N 

  ,in aceasta inegalitate rezulta ca pentru o aceeasi valoare a lui k " teorema

  generalizata impune preluarea unui numar mai mare de esantioane - ' 1!.

  4alculand raportul intre perioada semnalului ! &  si perioada de esantionare !  :

   P k  P 

  kP 

   P 

   N 

  T /12

  120 +=

  +==

   Acest raport nu este un numar intreg" deci esantioanele corespunzatoare

  oricarei perioade nu reprezinta o reluare a esantioanelor din celelalte -1 

  perioade.

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  8/51

   

  Un semnal multidimensional: o functie reala de mai multe variabile reale"

  f/0 

  n→ 

  0 . E)emplu: imagini bidimensionale. Metode de esantionare asemnalelor bidimensionale: esantionarea rectangulara si esantionarea

  /e)agonala.

  Eanti$na%ea %etan3ula%a: avanta3e  algoritmi de prelucrare obtinuti pringeneralizarea teoremei stabilite pentru semnale unidimensionale si circuite

  fizice mai simple.

  Eanti$na%ea 4exa3$nala: mai eficienta semnale de banda limitata intr'o

  regiune circulara din planul Fourier!. Astfel" pentru o reconstruire e)acta a

  semnalului initial este necesara o densitate de esantionare cu apro)imativ

  56.78 9 esantionarea rectangulara.

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  9/51

  +∞

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  10/51

   Dvu pentruvu F    ∉=   ),(,0),(

  Semnalul f(x,y) se considera de banda limitata pe un domeniu 5 din planul

  Fourier care contine originea! daca transformata sa Fourier "(u,6) satisface

  conditia:

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  11/51

  Teorema de esantionare rectangulara a semnalelor:

  !e$%ema. Un semnal f(x,y) poate fi reconstituit fara erori pe baza secventei

  de esantioane" daca este de banda limitata pe un domeniu 5 apartinand

  planului Fourier si perioada de esantionare dupa cele doua a)e satisfaceconditia:

  00   //   vY  siu X    π π    ≤≤

  unde u&  si 6 &  caracterizeaza domeniul rectangular din planul Fourier

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  12/51

  1rocesul de esantionare /e)agonala este descris de relatia:

  ,...2,1,0,1,2...,),2

  2

  (],[   −−=

  =   nmnY  X 

  nm

   f  nm g 

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  13/51

   urmatoarea teorema :

  !e$%ema.  ,aca f(x,y)  este de banda limitata pe un domeniu /e)agonal din

  planul Fourier si daca perioada de esantionare dupa cele doua a)e satisface

  conditia :00   /),2/(4   vY uu X    π π    ≤∆±≤

  atunci f(x,y) poate fi reconstituit fara erori pe baza secventei

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  14/51

  UTILI"AREA TRANS#ORMATEI #OURIER INPRELUCRAREA SEMNALELOR

  Trans$!rmata #!urier a unui semnal

  4onsiderand un semnal neperiodic unidimensional" reprezentat printr'o functie

  reala f(t)" se defineste transformata Fourier prin relatia :

  ∫ +∞

  ∞−

  −=   dt et   f  w F    wt i   π  2)()(

  1−unde i %

  *n cazul in care functia "(#)  este cunoscuta" utilizand transformata Fourier

  inversa se poate determina functia originala:

  ∫ +∞

  ∞−

  =   dwew F t   f     wt i   π  2)()(

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  15/51

  ∫ +∞

  ∞−

  −=   dt et   f  w F    iwt )()(

  ∫ 

  +∞

  ∞−

  =   dwew F t   f     iwt )(2

  1)(

  π  

  ∫ 

  +∞

  ∞−

  −=   dt et   f  w F    iwt )(2

  1)(

  π  

  ∫ +∞

  ∞−

  =   dwew F t   f     iwt )(2

  1)(

  π  

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  16/51

  ,aca f(t) este continua si integrabila si "(#) este integrabila. TransformataFourier a unei functii reale este de obicei o functie imaginara:

  )()()(   wiI w Rw F    +=

  unde 0(#) este partea reala si 7(#) este partea imaginara. ,aca f(t) este

  para f(t)=f(t)! atunci 7(#)=& " pentru ca in(2*#t) este o functie impara

  antisimetrica!. ,aca f(t) este antisimetrica f(t)=f(t)! 0(#)=&  pentru ca

  $(2*#t) este para simetrica!.

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  17/51

  )()()(   wiew F w F    Ω=

  )()()(  22 w I w Rw F    +=

  )(

  )()(

  w R

  w I artg w   =Ω

  )()()(   22 w I w Rw !    +=

  forma

  unde:

  este numit si spectrul amplitudinea! Fourier al lui f(t)" iar:

  este faza. 1atratul spectrului:

  reprezinta energia spectrului.

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  18/51

  +∞

  = ++= 1

  0))sin()cos((2)( k 

  k k    kwt " kwt # 

  t  f  

  ∫ −

  =

  2/

  2/

  0   )(2

    T 

  dt t   f  T 

  ∫ −

  =2/

  2/

  )cos()(2  T 

  k    dt kwt t  f  

  ∫ −

  =2/

  2/

  )sin()(T 

  k    dt kwt t   f  " 

  *n cazul functiilor periodice de perioada ! " e)ista posibilitatea dezvoltarii

  acestora in serie Fourier" conform relatiei:

  in care #=2*! " iar coeficientii dezvoltarii se calculeaza astfel: 

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  19/51

  ∑+∞

  =

  ++=1

  0 )cos(2

  )(k 

  k    kwt  $ $

  t  f     δ 

  22 k k k    " #  $   +=

  " artg −=δ  

  2 functie periodica poate fi dezvoltata in serie Fourier daca aceasta respecta

  conditiile de convergenta. ,ezvoltarea in serie Fourier poate fi e)primata si sub

  forma:

  unde:

  elatiile precedente indica faptul ca un semnal periodic poate fi e)primat sub

  forma unei sume infinite de semnale sinusoidale de frecvente armonice ale

  fundamentalei #=2*! . Transformata Fourier realizeaza o cone)iune intre

  domeniul timp si domeniul frecventa" avand posibilitatea evaluarii marimii

  componentelor spectrale.

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  20/51

  1,...,1,0)(][ 0   −=+=   N k kT t   f  k u

  1,...,1,0][1

  ][1

  0

  /2 −==   ∑−

  =

  −  N  jek u N 

   jU  N 

   N  jk i   π 

  1,...,1,0][][1

  0

  /2−==  ∑

  =

   N k e jU k u N 

   j

   N  jk i   π 

   

  Se considera o functie continua f(t)  discretizata printr'o secventa

  {f(t &  ),f(t & !),f(t & 2!),...,f(t & (+1)!)}" formata din +  valori" preluate la intervale detimp egale ! . Se noteaza secventa corespunzatoare de valori prin relatia:

  Se poate defini perec/ea de transformari Fourier discrete aplicate unui semnal

  esantionat in +  puncte:

  si respectiv

   

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  21/51

  1,...,1,0)(][   −==   N  j j"  F  jU 

   NT " 

    1=

  $alorile U[j]   din ecuatie pentru  j=&,1,...,+1  corespund esantioanelor

  transformatei Fourier continue" astfel:

  in care s'a notat prin 8 intervalul de esantionare in domeniul frecventa" iar

  esantionarea incepe in origine. Se poate arata ca intre intervalele de

  esantionare in domeniul timp si domeniul freventa este adevarata urmatoarearelatie:

   

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  22/51

  1,...,1,0][][

  1

  0−==  ∑

  = N  j pentru% k u jU 

   N 

   jk 

  =

  −   −−−−

  ]1[...

  ]2[

  ]1[

  ]0[

  ]1[...

  ]2[

  ]1[

  ]0[

  )1)(1()1(210

  )1(2420

  1210

  0000

   N u

  u

  u

  u

  % % % % 

  % % % % 

  % % % % 

  % % % % 

   N U 

   N  N  N  N 

   N 

   N 

  9=1+ei2*+  

  care se mai poate scrie si sub forma matriciala:

   

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  23/51

  2 proprietate importanta a transformatei Fourier discrete: te$%ema lui -a%e6al

  relatia energiilor!:

  !e$%ema. 1uterea medie a unei functii esantionate in timp este egala cu suma

  puterilor asociate fiecarei componente Fourier individuale si nu este afectata

  prin relatia de faza dintre aceste componente:21

  0

  21

  0

  ][][1

  ∑∑−

  =

  =

  = N 

    j

   N 

    jU k u N 

   Alte proprietati importante se refera la convolutie si corelatie.

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  24/51

  ∫ +∞

  ∞−

  −=∗   ds st  g  s  f  t  g t   f     )()()()(

  )()())()((   wGw F t  g t   f    f&urier    =∗

  )()())()((   wGw F t  g t  f   f&urier    ∗=

  4onvolutia a doua functii reprezinta un proces de combinare a acestora" de

  introducere a unei functii in cadrul celeilalte. Astfel" fiind date doua functii f(t) si

  3(t)  se defineste convolutia acestora prin relatia:

  unde   este o variabila de integrare. ;otand "(#)  si G(#)  transformateleFourier ale celor doua functii se poate arata ca transformata Fourier a

  convolutiei f(t):3(t) este produsul "(#)G(#):

   Analog" transformata Fourirer a produsului de functii f(t)3(t) este convolutiatransformatelor lor Fourier:

   

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  25/51

  t  N uuu   ]]1[],...,1[],0[[   −=u

  t  N vvv   ]]1[],...,1[],0[[   −=v

   N www   ]]12[],...,1[],0[[   −==∗   wvu

  ∑−

  =−=

  1

  0

  ][][][ N 

    j

    jiv  juiw

  )()()(   vuvu   f&urier  f&urier  f&urier    =∗

  *n cazul discret" considerand doi vectori reprezentand esantioanele a doua

  functii f(t)  si 3(t):

  acestora

  cu

  sau k ≥ + .

  rezultat care permite obtinerea convolutiei a doi vectori aplicand transformata

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  26/51

  c =a: b=b: a

  comutativitatea!

  c =a:( b: d  )=( a: b ): d =a: b: d 

  asociativitatea!

  c =a:( bd  )=( a: b )( a: d  )

  distributivitatea!

  unde a" b" c   si d   sunt semnale unidimensionale sau imaginibidimensionale continue sau discrete.

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  27/51

  ∫ +∞

  ∞−

  +=   ds st  g  s  f  t  g t   f     )()()()(  

  wvu   =

  ∑−

  =+=

  1

  0

  ][][][ N 

    j

    jiv  juiw

  C!relatia

  Asemanator" se defineste corelatia a doua functii continue f(t) si 3(t) prin relatia:

  indicand gradul de apropiere asemanare ! dintre ele.

  *n cazul discret:

  cu

  considerand u[k]=6[k]=&  pentru k;&  sau k ≥ + .

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  28/51

  )()()(   vuvu   f&urier  f&urier  f&urier    =

  )(v f&urier 

  )()()(   vuvu   f&urier  f&urier  f&urier    =

  demonstra

  unde

  reprezinta comple) con3ugatul lui f$u%ie%( v  ). ,e asemenea:

  aceste relatii fiind valabile si pentru cazul continuu.

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  29/51

  Al'!ritmi de trans$!rmare #!urier rapid%

  4alcularea valorilor date de ,FT   numar de inmultiri si adunari

  comple)e proportional cu + 2 . *ntr'adevar" pentru fiecare din cele +  

  valori ale lui U[j]   sunt necesare +   inmultiri comple)e dintre valorile

  esantioanelor u[k]   si valorile functiei e)ponentiale ei2*jk+   si +1 

  adunari ale rezultatelor. S'au considerat valorile e)ponentialeicalculate o singura data si pastrate intr'o tabela.

   Au fost dezvoltati algoritmi care calculeaza transformata Fourier a

  unui set de esantioane intr'un interval de timp mult mai scurt"necesitand un numar de operatii de inmultire si adunare proportional

  cu +l$3 2 +  %& algoritmi de transformare Fourier rapida FFT!.

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  30/51

  knn N k  % %    =−   )(

  )(   N nk kn% %   +=

  n N k kn% %   )(   +=

  Multe din procedeele FFT utilizeaza in calcule proprietatile e)presiei 9=ei2*+  

  si anume:

  proprietati care rezulta din simetria" respectiv periodicitatea functiilor sinus si

  cosinus. 1rincipiul fundamental pe care se bazeaza algoritmii FFT:

  descompunerea calculului transformarii Fourier discrete in mai multe

  transformari succesive de lungimi mai mici.

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  31/51

  Sc/ema algoritmului FFT pentru ;%

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  32/51

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  33/51

  Se poate demonstra ca e)ecutia acestui algoritm se poate face intr'un timp

  proportional cu +l$3+ . 1entru realizarea calculului efectiv al transformatei

  Fourier rapide este necesar sa se lucreze numai cu coeficientii polinoamelor

  care intervin in prelucrare" ceea ce simplifica foarte mult descrierea

  algoritmului:

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  34/51

  ∫ ∫ +∞

  ∞−

  +−=   dxdye y x f  vu F    vyuxi   )(2),(),(   π 

  ∫ ∫ 

  +∞

  ∞−

  +=   dudvevu F  y x f     vyuxi   )(2),(),(   π 

  Transformata Fourier poate fi e)tinsa cu usurinta la o functie f(x,y)  de doua

  variabile" ca de e)emplu in cazul imaginilor statice. ,aca f(x,y) este continua si

  integrabila si "(u,6)  este integrabila sunt adevarate relatiile de transformare

  Fourier directa si inversa:

   

  Trans$!rmata #!urier (idimensi!nala !ntinua

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  35/51

  ),(),(),(   22 vu I vu Rvu F    +=

  ),(

  ),(),(

  vu R

  vu I artg vu   =Θ

  ),(),(),(

    22vu I vu Rvu !    +=

  =a fel ca in cazul unidimensional se pot defini relatiile pentru spectrul

  magnitudinea! Fourier:

  faza:

  spectrul energiei:

  unde 0(u,6) si 7(u,6) reprezinta componentele reala si imaginara ale lui "(u,6).

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  36/51

  ),(),(),(   vuievu F vu F   Θ

  =

  Urmatoarele proprietati sunt valabile atat in domeniul continuu" cat si in

  domeniul discret:

  a! transformata Fourier poate fi e)primata prin magnitudine si faza:

  Transformata Fourier a unei imagini poate fi comple)a.

  1entru reconstruirea completa a imaginii initiale sunt necesare ambele functii"

  magnitudinea si faza.

  *maginea initiala" magnitudinea si faza acesteia. efacerea imaginii initiale

   

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  37/51

  Se considera doua imagini cu dungi" < dungi verticale" respectiv 6> dungi

  orizontale. Se reprezinta magnitudinile transformatelor Fourier a)a u  pe

  orizontala si 6   pe verticala!. *n ambele cazuri rezulta un punct luminos in

  centru" frecventa ?"?! insemnand valoarea medie. Frecventa mare in directiaverticala genereaza doua puncte simetrice pe directie verticala" departate.

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  38/51

  ),(),(   vu F vu F    −−=

  ),(   vu F    −−

  ),(),(),(),(   vuvuvu F vu F    −−Θ−=Θ−−=

  b! daca semnalul >, este real" atunci transformata Fourier are o

  anumita simetrie:

    este comple) con3ugatul lui "(u,6). Aceasta implica:

  c! daca semnal >, este real si par" atunci transformata Fourier este

  reala si para:

  ),(),(   vu F vu F    −−=

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  39/51

  d! transformarile Fourier directa si inversa sunt operatii liniare:

  f$u%ie%(# 1

  a# 2 

  >)=f$u%ie%(# 1

  a)f$u%ie%(# 2 

  >)=# 1

   ?# 2 

  @

  f$u%ie% 1(# 1 ?# 

  2 @)=f$u%ie% 1(# 

  1 ?)f$u%ie% 1(# 

  2 @)=# 

  1a# 

  2 >

  unde a  si >  sunt semnale >, imagini!" iar # 1  si # 2   sunt constantecomple)e arbitrare.

  e! transformata Fourier din spatiul discret este periodica in ambele

  variabile u si 6 .

  "(u2*j,62*k)="(u,6)

  pentru j  si k  intregi.

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  40/51

   

  [email protected]

  =a>

   

  A=1(B* 2  )?:@

  Este o proprietate foarte importanta egalitatea intre convolutia dindomeniul spatial si inmultirea din domeniul frecventa" si [email protected]

  %& metodologie pentru implementarea convolutiei

   

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  41/51

  4onsiderand discretizarea functiei continue f(x,y) intr'o matrice de esantioane de

  tipul:

  ∆−+∆−+∆−+∆+∆−+

  ∆+∆−+∆+∆+∆+

  ∆+∆−+∆+∆+∆+∆−+∆+

  ))1(,)1((...))1(,())1(,(

  ............

  )2,)1((...)2,()2,(

  ),)1((...),(),(

  ),)1((...),(),(

  000000

  000000

  000000

  000000

   y '  y x N  x f  y '  y x x f  y '  y x f 

   y y x N  x f  y y x x f  y y x f 

   y y x N  x f  y y x x f  y y x f 

   y x N  x f  y x x f  y x f 

  in care (x & ,y 

  &  )=(&,&)

  −−−−

  ]1,1[...]1,1[]1,0[

  ............

  ]2,1[...]2,1[}2,0[

  ]1,1[...]1,1[]1,0[

  ]0,1[...]0,1[]0,0[

   '  N  f  '  f  '  f 

   N  f  f  f 

   N  f  f  f 

   N  f  f  f 

  pentru u=&,1,2,...(C1) si 6=&,1,2,...(+1).

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  42/51

  ∑ ∑−

  =

  =

  +−=1

  0

  1

  0

  )//(2],[1

  ],[ ' 

   x

   N 

   y

   N vy ' uxie y x f   'N 

  vu F    π 

  ∑∑−

  =

  =

  +=1

  0

  1

  0

  )//(2],[],[ ' 

  u

   N 

  v

   N vy ' uxievu F  y x  f     π  

   y N v

   x ' u

  ∆=∆

  ∆=∆

    11

  iar transformarea Fourier inversa:

  pentru x=&,1,2,...,(C1) si y=&,1,2,...,(+1).

  elatiile dintre imcrementii in domeniile spatial si frecventa sunt:

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  43/51

  ∑∑   −=

  −−

  =

  −= 1

  0

  /21

  0

  /2 ],[1],[ N 

   y

   N vyi N 

   x

   N uxi e y x f  e N 

  vu F    π π 

  ∑∑  −

  =

  =

  =1

  0

  /21

  0

  /2 ],[1

  ],[ N 

  v

   N vyi N 

  u

   N uxi evu F e N 

   y x f     π π 

  4onsiderindu'se pentru o imagine patrata +=C " ecuatiile precedente se

  mai pot scrie si sub forma:

  1) 

  pentru x,y=&,1,2,...,(+1). ,e notat faptul ca in e)presiile ambelor functii s'

  a inclus un factor 1+ .

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  44/51

  =

  −=

  1

  0/2 ]],[

  1[],[

   N 

   y N vyie y x  f   N  N v x F 

    π  

  ∑−

  =

  −=1

  0

  /2],[1

  ],[ N 

   x

   N uxiev x F  N 

  vu F    π 

  1rincipalul avanta3 al proprietatii de separabilitate este acela ca "[u,6]  si f[x,y]  

  se pot obtine in doua etape succesive" aplicand transformari Fourier directe si

  inverse unidimensionale. Astfel" pentru calculul lui "[u,6]   intr'o prima etapa seconsidera  x   constant transformare pe randuri ! si se calculeaza:

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  45/51

  4alcularea unei transformări bidimensionale Fourier ca o serie de

  transformări unidimensionale:

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  46/51

  2 proprietate importanta a transformarii Fourier discrete este

  periodicitatea:

  "[u,6]=f[u,+6] f[x,y]=f[Cx,y]  

  "[u,6]=f[Cu,6] f[x,y]=f[x,+y]  

  "[aCu,>+6]="[u,6] f[aCx,>+y]=f[x,y] 

  =a fel ca in cazul continuu se pot defini relatiile pentru spectrul de frecventa

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  47/51

  ],[],[],[  22

  vu I vu Rvu F    +=

  ],[

  ],[],[

  vu R

  vu I artg vu   =Θ

  ],[],[],[],[   222

  vu I vu Rvu F vu !    +==

  =a fel ca in cazul continuu se pot defini relatiile pentru spectrul de frecventa

  magnitudinea! Fourier:

  faza:

  spectrul energiei:

  unde 0[u,6]  si 7[u,6]  

  "[u,6] = 0[u,6] i 7[u,6] 

  reprezinta componentele reala si imaginara ale lui "[u,6] .

  Urmatoarele proprietati sunt valabile atat in domeniul continuu" cat si ind i l di t

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  48/51

  ∫ ∫ +∞

  ∞−

  −−=∗   β α β α β α    d d  y x g  f  y x g  y x f    ),(),(),(),(

  ∑ ∑−

  =

  =

  −−=1

  0

  1

  0

  ],[],[],[*],[ ' 

  m

   N 

  n

  n ym x g nm f   y x g  y x f  

  ],[],[]),[],[(   vuGvu F  y x g  y x f   f&urier    =∗

  ],[],[]),[],[(   vuGvu F  y x g  y x f   f&urier    ∗=

  domeniul discret:

  ,efinitia !n&!lutiei  pentru doua functii bidimensionale f(x,y)  si 3(x,y)  estedata de relatia:

  iar pentru cazul discret:

  doua dimensiuni

  si

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  49/51

  ∫ ∫ +∞

  ∞−++=   β α β α β α    d d  y x g  f   y x g  y x f     ),(),(),(),(  

  ∑ ∑

  =

  =++=

  1

  0

  1

  0],[],[],[],[

   ' 

  m

   N 

  nn ym x g nm f   y x g  y x f    

  ],[],[]),[],[(   vuGvu F  y x g  y x f   f&urier    =

  ],[],[]),[],[(   vuGvu F  y x g  y x f   f&urier    =

   Analog cazului unidimensional" !relatia a doua functii bidimensionale f(x,y) si3(x,y)  este data de relatia:

  iar pentru cazul discret:

  pentru  x=&,1,2,...,C1  si y=&,1,2,...,+1. Se poate demonstra ca:

  si ca:

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  50/51

   Algoritm de dedublare succesiva! pentru calcularea FFT a valorilor

  furnizate prin vectorul F " cu lungimea 2 D+  de valori reale partea

  imaginara se initializeaza cu &  !. ezultatul este returnat tot prin

  vectorul F " cu valori comple)e.

 • 8/18/2019 03 Stmm Imagini FFT1

  51/51