of 21 /21
T oxoplasma gondii Boala = toxoplasmoză

04. Toxoplasma gondii

Embed Size (px)

Text of 04. Toxoplasma gondii

Page 1: 04. Toxoplasma gondii

8/16/2019 04. Toxoplasma gondii

http://slidepdf.com/reader/full/04-toxoplasma-gondii 1/21

Toxoplasma gondiiBoala =

toxoplasmoză

Page 2: 04. Toxoplasma gondii

8/16/2019 04. Toxoplasma gondii

http://slidepdf.com/reader/full/04-toxoplasma-gondii 2/21

Morfologie1. forma vegetativă (trofozoid)se găseşte în organismul umanovoid, piriform sau semilunar, asimetric!" #$ !% #

 o extremitate este mai ascu&ită pe preparate colorate 'iemsa citoplasma este

alastru!pal, iar nucleul roşu!purpuriu.se multiplică doar într!o celulă nucleată a

gazdei şi se înmul&esc în interiorul unei vacuolecitoplasmatice după c*teva diviziuni trofozoiziisparg celula şi invadează celulele învecinate

Page 3: 04. Toxoplasma gondii

8/16/2019 04. Toxoplasma gondii

http://slidepdf.com/reader/full/04-toxoplasma-gondii 3/21

Morfologieultrastructura un perete celular îngroşat la cele + capete din care

pornesc c*teva rile cu rol contractil

citoplasmă nucleu organite comune altor celule complexul apical compus din rile spiralate şi

forma&iuni alungite care pătrund printre ele complexul are rol în penetrarea celulelor gazdei

Page 4: 04. Toxoplasma gondii

8/16/2019 04. Toxoplasma gondii

http://slidepdf.com/reader/full/04-toxoplasma-gondii 4/21

Page 5: 04. Toxoplasma gondii

8/16/2019 04. Toxoplasma gondii

http://slidepdf.com/reader/full/04-toxoplasma-gondii 5/21

Page 6: 04. Toxoplasma gondii

8/16/2019 04. Toxoplasma gondii

http://slidepdf.com/reader/full/04-toxoplasma-gondii 6/21

Morfologie+. c-ist tisularaglomerare de forme vegetative (cistozoizi)

dimensiune de 1 /localizat în &esuturi muscular şi nervos

c-istul este rezistent la temperaturi de !1%

p*nă la %o

0, la ac&iunea dezinfectantelor în mediu extern poate supravie&ui p*nă la 1 an

Page 7: 04. Toxoplasma gondii

8/16/2019 04. Toxoplasma gondii

http://slidepdf.com/reader/full/04-toxoplasma-gondii 7/21

chist retinian

chist cerebral

www.nei.nih.gov S.J. Upton

chist cerebral(prep. nativ)

Page 8: 04. Toxoplasma gondii

8/16/2019 04. Toxoplasma gondii

http://slidepdf.com/reader/full/04-toxoplasma-gondii 8/21

Morfologie. ooc-istelierat de gazda denitivă (pisica)

are + sporochişti, ecare cu 2 sporozoiţi(tachizoiţi)

Page 9: 04. Toxoplasma gondii

8/16/2019 04. Toxoplasma gondii

http://slidepdf.com/reader/full/04-toxoplasma-gondii 9/21

0iclu de via&ăomul se infectează prinooc-istul eliminat de pisică prin materii fecale

apă contaminatăc-iste tisulare din carnea animalelor infectatetransmitere transplacentară a trofozoi&ilor de la

mama infectată la făt

Page 10: 04. Toxoplasma gondii

8/16/2019 04. Toxoplasma gondii

http://slidepdf.com/reader/full/04-toxoplasma-gondii 10/21

la om sporozoi&ii pătrund în macrofage,unde se multiplică 3 pseudochist

macrofagul se rupeelierare în s*nge (distruse de sistemul imun)invadarea altor celule (înc-istare)4 sporozoi&ii trec prin placentă la făt

Page 11: 04. Toxoplasma gondii

8/16/2019 04. Toxoplasma gondii

http://slidepdf.com/reader/full/04-toxoplasma-gondii 11/21

0iclu de via&ă

Page 12: 04. Toxoplasma gondii

8/16/2019 04. Toxoplasma gondii

http://slidepdf.com/reader/full/04-toxoplasma-gondii 12/21

5imptomatologieToxoplasmoza acutăde multe ori ! asimptomatică

simptome asemănătoare gripei (feră, durerimusculare, limfadenopatie)manifestări cutanate (prurit, urticarie)afectare oculară

Page 13: 04. Toxoplasma gondii

8/16/2019 04. Toxoplasma gondii

http://slidepdf.com/reader/full/04-toxoplasma-gondii 13/21

5imptomatologieToxoplasmoza la organismele

imunodeprimate în 5678, tratamente imunosupresoaretoxoplasmoză diseminată primoinfec&ia 9 feră, ras- cutanat, -epatită,

miocardită, meningoencefalită reactivare a unei infec&ii latente9

ruperea c-isturilor şi diseminare locală asporozoi&ilor

simptomatologie în func&ie de localizarea c-istului

Page 14: 04. Toxoplasma gondii

8/16/2019 04. Toxoplasma gondii

http://slidepdf.com/reader/full/04-toxoplasma-gondii 14/21

5imptomatologieToxoplasmoza congenitalăinfec&ia în trim. 6 formă gravă, apare mai raravort spontanatingere pluriviscerală -epatosplenomegalie, icter,

encefalopatie

infec&ia în trim. 666

formă enignă, apare mai frecventafectare oculară (straism, microftalmie)afectare neurologică tranzitorie (somnolen&ă,

-ipotonie)afectare -epatică (icter)

Page 15: 04. Toxoplasma gondii

8/16/2019 04. Toxoplasma gondii

http://slidepdf.com/reader/full/04-toxoplasma-gondii 15/21

5imptomatologieToxoplasmoza congenitală întârziatăinfec&ia la nou!născut devine activă după

c*teva luni de laten&ă nou!născutul nu are sistemul imun ine dezvoltat dispare imunitatea pasivă prin anticorpii materni

manifestată prin -idrocefalie corioretinită

Page 16: 04. Toxoplasma gondii

8/16/2019 04. Toxoplasma gondii

http://slidepdf.com/reader/full/04-toxoplasma-gondii 16/21

5imptomatologie Alte modifcări asupra gazdei insucient

descrisemodicări reproductive creşterea procentului de sarcini de sex masculin

modicări comportamentale timp de reac&ie crescut (4 accidente rutiere) conştiinciozitate scăzută la ăra&i, crescută la femei gelozie sc-izofrenie :

Page 17: 04. Toxoplasma gondii

8/16/2019 04. Toxoplasma gondii

http://slidepdf.com/reader/full/04-toxoplasma-gondii 17/21

7iagnosticdirectparazitul din s*nge, salivă, l.c.r în fază acutăcultivare pe culturi de celuleinoculare la şoarecieviden&ierea 87; prin <0eviden&ierea c-isturilor prin iopsii din organe

(rar)

Page 18: 04. Toxoplasma gondii

8/16/2019 04. Toxoplasma gondii

http://slidepdf.com/reader/full/04-toxoplasma-gondii 18/21

7iagnosticindirectidenticarea 6gM, 6g' >?658, [email protected] la toxoplasminăTestul Sabin-Feldmann  test de colora&ie

vitală Aoxoplasmele care vin în contact cu 8c specici, li se

deteriorează memrana celulară şi nu se mai

colorează cu coloran&i vitaliTestul Remington determină 6gM (după zile de la infec&ie)

Page 19: 04. Toxoplasma gondii

8/16/2019 04. Toxoplasma gondii

http://slidepdf.com/reader/full/04-toxoplasma-gondii 19/21

5creeningul

toxoplasmozeise recomandă la femei gravide

se identică anticorpi specicideterminare

IgG •  eviterea contactului cupisici

•  carne ine prăită

•  reevaluare serologică

-+

determinareIgM

+ -infecţieacută

repetare după săpt.

decizieterapeutică

6gM titruegal

6gM titrucrescut

infecţie infecţie

Page 20: 04. Toxoplasma gondii

8/16/2019 04. Toxoplasma gondii

http://slidepdf.com/reader/full/04-toxoplasma-gondii 20/21

 Aratamentscop9 oprirea multiplicării$distrugerea

sporozoi&ilor în stadiul acut al olii

c-isturile tisulare sunt rezistente la tratament

terapie antiparazitară cominată, 1! cicluride +1 zile<irimetamină +! mg$zi

5ulfadiazină 1!+ g$zi0lindamicină la olna!i "I#-$I%&

5piramicină la gra!ide

Page 21: 04. Toxoplasma gondii

8/16/2019 04. Toxoplasma gondii

http://slidepdf.com/reader/full/04-toxoplasma-gondii 21/21

<rolaxiefoarte importantă lafemei seronegativeimunodecien&i

evitarea contactului cu pisica

prelucrarea termică a cărnii (min. %o0) saucongelare la !+o0

spălarea fructelor şi legumelorevitarea transfuziilor de la persoane cu 8c

anti A.gondii