1 Curs Guvernanta Corporativa Pt Studenti Febr 2013 (1)

 • Published on
  03-Jan-2016

 • View
  50

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

guvernanta

Transcript

 • Prof.univ.dr. Mihaela Dragot

  GUVERNANGUVERNANA CORPORATIVA CORPORATIV--principii, rol, instrumenteprincipii, rol, instrumente

  Un general curajos Un general curajos i prost este o calamitate.i prost este o calamitate.Tu MuTu Mu

 • Prof.univ.dr. Mihaela Dragot

  CONCONINUTUL DISCIPLINEI:INUTUL DISCIPLINEI: Ce este Ce este GuvernanGuvernana Corporativa Corporativ i care este rolul ei i care este rolul ei n prezent? n prezent?

  Diversitatea sistemelor financiare Diversitatea sistemelor financiare n context internan context internaional.ional.

  O abordare istoric a GuvernanO abordare istoric a Guvernanei corporative.ei corporative. Curente de gndire Curente de gndire n teoria managementului financiar. Teoriile n teoria managementului financiar. Teoriile

  comportamentale. Teoria de agent. Asimetria de informacomportamentale. Teoria de agent. Asimetria de informaii ii n n managementul financiar. managementul financiar.

  Proprietari Proprietari i i stakeholderistakeholderi. Structuri de conducere. Protec. Structuri de conducere. Protecia acia acionarilor ionarilor minoritari minoritari elemente de baz elemente de baz. .

  PrincipiilePrincipiile responsabilitresponsabilitiiii sociale.sociale. Principalele teorii privind politica de dividend. Analiza politiPrincipalele teorii privind politica de dividend. Analiza politicii de cii de

  dividend dividend n contextul teoriilor de agent n contextul teoriilor de agent i de semnal. Armonizarea i de semnal. Armonizarea obiectivelor acobiectivelor acionarilor minoritari ionarilor minoritari i ale celor cu putere de control prin i ale celor cu putere de control prin intermediul politicii de dividend.intermediul politicii de dividend.

  Politica de Politica de ndatorare a firmei, instrument de rezolvare a conflictelor ndatorare a firmei, instrument de rezolvare a conflictelor interinter--agenagenii

 • Prof.univ.dr. Mihaela Dragot

  Bibliografie:Bibliografie:Dragot, Mihaela, Decizia de investire pe piaa de capital, Ed. ASE, Bucureti, 2006.Dragot, Victor; Dragot, Mihaela; Obreja Braoveanu, Laura; Stoian, Andreea; Lipar,

  Carmen; Cetean, Elena, Piee i sisteme financiare, Ed. ASE, Bucureti, 2008.Dragot, Victor, Minority shareholders protection in Romania: evidence on dividends,

  Euro Mediterranean Economics and Finance Review, No.1, 2006, pp. 76-89, http://www.iscparis.fr/fileadmin/templates/iscparis2/Recherche/EMEFIR_8012006.pdf sau http://www.cerge-ei.cz/pdf/gdn/RRCV_19_paper_01.pdf

  Dragot, Victor; Ciobanu, Anamaria; Obreja, Laura; Dragot, Mihaela, Management financiar, Ed. Economic, Bucureti, 2003, vol. I (cap. 1-3), vol. II (cap. 17, 19, 20).

  Dragot, Victor, Politica de dividend, Ed. All Beck, Bucureti, 2003.Herrigel, Garry, Corporate Governance: History Without Historians, paper prepared for

  Geoffrey Jones and Jonathan Zeitlin (editors), Handbook of Business History, Oxford University Press, 2006.

  Mallin, Christine A., Corporate Governance, Oxford University Press, 2004.Shleifer, A., Vishny, R.W., 1997, A Survey of Corporate Governance, The Journal of

  Finance, 52.Codurile de Guvernan Corporativ OECD, BVB.Colecia revistei Corporate Governance: an International Review.www.jstor.orgwww.sciencedirect.com

 • Prof.univ.dr. Mihaela Dragot

  DE CE DE CE GUVERNANGUVERNANA A CORPORATIVCORPORATIV??

  COMPANIILE AU NEVOIE DE FONDURI PENTRU A SE DEZVOLTACOMPANIILE AU NEVOIE DE FONDURI PENTRU A SE DEZVOLTA

  INVESTITORII SUNT DISPUINVESTITORII SUNT DISPUI S LE FINANI S LE FINANEZE DAC EZE DAC AU AU NCREDERE NCREDERE N PREZENTUL N PREZENTUL I VIITORUL ACELEI COMPANII (CONDUCERE I VIITORUL ACELEI COMPANII (CONDUCERE I I PROFITABILITATE)PROFITABILITATE)

  DE UNDE DE UNDE I IAU INVESTITORII INFORMAI IAU INVESTITORII INFORMAIILE?IILE?

  SUNT SUFICIENTE INFORMASUNT SUFICIENTE INFORMAIILE DIN RAPOARTELE ANUALE ? MAIILE DIN RAPOARTELE ANUALE ? MAI I ALES C ACEASTEA SUNT CERTIFICATE DE AUDITORI ALES C ACEASTEA SUNT CERTIFICATE DE AUDITORI INDEPENDENINDEPENDENI ACREDITAI ACREDITAII

 • Prof.univ.dr. Mihaela Dragot

  EXEMPLE RECENTE DE EXEMPLE RECENTE DE AFACERI AFACERI EEUATEUATE

  CAZUL BNCII BARINGSCAZUL BNCII BARINGS CdereaCderea acestei bnci vechi din UK s acestei bnci vechi din UK s--a datorat unui singur angajat: a datorat unui singur angajat:

  NickNick LeesonLeeson, , tradertrader cu experiencu experien, dar , dar i foarte i foarte neconvenneconvenionalional n n deciziile sale, specializat pe tranzacdeciziile sale, specializat pe tranzacii cu titluri tranzacii cu titluri tranzacionate pe pieionate pe pieele ele din Estul din Estul ndeprtatndeprtat;;

  n anul 1993 a realizat un profit de cca. 10 milioane n anul 1993 a realizat un profit de cca. 10 milioane , a, adic ccadic cca. 1. 10% 0% din din profitul total al bnciiprofitul total al bncii;;

  O cdere a bursei din Japonia a determinat mari pierderi O cdere a bursei din Japonia a determinat mari pierderi n portofoliul n portofoliul administrat de acest administrat de acest tradertrader, a cerut mai mul, a cerut mai muli bani de la Banca i bani de la Banca BaringsBaringsdin Londra, idin Londra, i--au fost au fost acoacorrdadai dari dar

  PiePierrderilederile totale au ajuns la 850 milioane totale au ajuns la 850 milioane , c, ceea ce a fcut eea ce a fcut cca ING Bank a ING Bank s cumpere aceasta banc cu s cumpere aceasta banc cu 1 1 ..

 • Prof.univ.dr. Mihaela Dragot

  CAZUL BNCII BARINGSCAZUL BNCII BARINGS

  Profitnd de lipsa de control Profitnd de lipsa de control i folosind instrumente derivate, i folosind instrumente derivate, mai exact contracte mai exact contracte futuresfutures pe indicele bursier pe indicele bursier NikkeiNikkei 225 225 i pe i pe obligaobligaiunile de stat japoneze. iunile de stat japoneze. n februarie 1995, n februarie 1995, LeesonLeeson gestiona gestiona n numele n numele BaringsBarings un portofoliu cu circa jumtate din pozi un portofoliu cu circa jumtate din poziiile iile deschise pe piadeschise pe piaa a futuresfutures NikkeiNikkei i aproximativ 85% din piai aproximativ 85% din piaa a contractelor contractelor futuresfutures pe obligape obligaiuni de stat japoneze. iuni de stat japoneze.

  n cazul unei cren cazul unei creteri a indicelui teri a indicelui NikkeiNikkei 225 225 pe fondul relansrii pe fondul relansrii economiei Japoneze, economiei Japoneze, LeesonLeeson ar fi ar fi nregistrat profituri imense. nregistrat profituri imense. Spre nenorocul companiei Spre nenorocul companiei BaringsBarings, , LeesonLeeson a a pierdut pariulpierdut pariul fundamentat pe relansarea economic japonez fundamentat pe relansarea economic japonez ntruct indicele ntruct indicele NikkeiNikkei 225 225 a sczut dramatica sczut dramatic, c, ceea ce a fcut imposibil eea ce a fcut imposibil acoperirea vrsmintelor pentru finanacoperirea vrsmintelor pentru finanarea poziarea poziiilor iilor futuresfutures ale ale BaringsBarings. .

 • Prof.univ.dr. Mihaela Dragot

  CAZUL CAZUL SUMITOMO CORP. SUMITOMO CORP.

  ((IUNIE IUNIE 1996)1996)

  YasuoYasuo HamanakaHamanaka, , eful departamentului de eful departamentului de traderitraderia generat pierderi de 1.8 mld. USD a generat pierderi de 1.8 mld. USD ntrntr--o perioad o perioad de 10 ani, realiznd de 10 ani, realiznd tranzactranzacii neautorizate de cca. ii neautorizate de cca. 20 mld USD/an20 mld USD/an..

  A fost capabil s ascund aceste activitA fost capabil s ascund aceste activiti i ntruct ntruct conducea departamentul de conducea departamentul de traderitraderi i confirmrile i confirmrile pentru operapentru operaiunile iniiunile iniiate de acesta erau transmise iate de acesta erau transmise direct, direct, fr a mai trece prin fr a mai trece prin backback officeoffice. .

 • Prof.univ.dr. Mihaela Dragot

  ACUZAACUZAIIII PE GUVERNANPE GUVERNAN CORPORATIVCORPORATIV

  LIPSA CONTROLULUI INTERNLIPSA CONTROLULUI INTERN ceea ce a ceea ce a permis acoperirea pierderilor cauzate de acest permis acoperirea pierderilor cauzate de acest tradertrader pe cteva luni;pe cteva luni;

  Necesitatea unui personal specializat Necesitatea unui personal specializat n n activitatea de control, care activitatea de control, care s cunoasc s cunoasc particularitparticularitile acestui tip de activitile acestui tip de activiti!i!

 • Prof.univ.dr. Mihaela Dragot

  CAZUL ENRONCAZUL ENRON (I)(I) EnronEnron i i ArthurArthur AndersenAndersen: 2001: 2001--2002. 2002. Nereguli Nereguli n procedurile de contabilitate n procedurile de contabilitate nc din nc din 19901990 Nov. 2001 Nov. 2001 -- declandeclanarea procedurii de faliment! area procedurii de faliment! PrePreul acul aciunilor (considerate aciunilor (considerate aciuni iuni blueblue chip)chip) listate la listate la

  NYSE a avut o scdere de la NYSE a avut o scdere de la 90 USD la 50 cen90 USD la 50 ceni. i. La La sfsfrrititulul anului 2000, compania ocupa locul 10 anului 2000, compania ocupa locul 10 n topul n topul

  US Fortune, cu un profit de 979 US Fortune, cu un profit de 979 milmil $.$. Cderea acestei companii sCderea acestei companii s--a declana declanat atunci cnd sat atunci cnd s--a a

  descoperit c marea parte a veniturilor descoperit c marea parte a veniturilor i profiturilor i profiturilor acestei companii a fost rezultatul afacerilor derulate prin acestei companii a fost rezultatul afacerilor derulate prin SPECIAL PURPOSE ENTITIESSPECIAL PURPOSE ENTITIES. .

  Multe din datoriile Multe din datoriile i pierderile i pierderile EnronEnron nu au fost raportate nu au fost raportate n situan situaiile sale financiare (cca. 1 mld. iile sale financiare (cca. 1 mld. $$).).

 • Prof.univ.dr. Mihaela Dragot

  Cum a Cum a nceput totulnceput totul innovateinnovate or or ((andand) ) diedie!!

 • Prof.univ.dr. Mihaela Dragot

  CAZUL ENRONCAZUL ENRON (I(III))EVOLUEVOLUIA CURSULUI BURSIER AL ACIA CURSULUI BURSIER AL ACIUNILOR IUNILOR

  ENRON 1 IAN 2001ENRON 1 IAN 2001-- 31DEC. 200131DEC. 2001

 • Prof.univ.dr. Mihaela Dragot

  RECUNOARECUNOATERI ALE TERI ALE MERITELORMERITELORMANAGEMENTULUI ENRONMANAGEMENTULUI ENRON

  CEO Jeffrey Skilling appeared on the cover of the May 14, 2001 issue of Business Week and in the October 1, 1999 issue of CFO Magazine.

  Former CEO Kenneth Lay had been honored by Business Week in 1996 and 1999 as one of the top 25 managers. Enron CFO Andrew Fastow received one of CFO Magazines twelve CFO awards.

  His award, was for capital structure management.

 • Prof.univ.dr. Mihaela Dragot

  INGINERIILE FINANCIARE ALE INGINERIILE FINANCIARE ALE ENRONENRON

  MARKMARK--TO MARKET ACCOUNTINGTO MARKET ACCOUNTING: : EVALUAREA ACTIVELOR EVALUAREA ACTIVELOR I I DATORIILOR PE BAZA VALORII LOR DATORIILOR PE BAZA VALORII LOR DE PIADE PIA (MODELUL FAIR VALUE)(MODELUL FAIR VALUE)

  PARE MAI TRANSPARENT DECT EVALUAREA LA PARE MAI TRANSPARENT DECT EVALUAREA LA COSTUL ISTORICCOSTUL ISTORIC

  DAR DAC NU EXIST VALORI DE PIADAR DAC NU EXIST VALORI DE PIA, S, SE E UTILIZEAZ MODELE DE ESTIMARE UTILIZEAZ MODELE DE ESTIMARE (SUBIECTIVE)!(SUBIECTIVE)!

 • Prof.univ.dr. Mihaela Dragot

  SITUASITUAIILE FINANCIARE ALE ENRONIILE FINANCIARE ALE ENRON

 • Prof.univ.dr. Mihaela Dragot

  CAZUL ENRONCAZUL ENRON (II(IIII)) SPE erau utilizate SPE erau utilizate i pentru transferul unor sume ctre directorii i pentru transferul unor sume ctre directorii

  companiei.companiei. Odat cu cderea companiei Odat cu cderea companiei EnronEnron a fost afectat a fost afectat i compania de i compania de

  audit, care la acel moment era una dintre cele 5 companii cele maudit, care la acel moment era una dintre cele 5 companii cele mai ai mari din lume. Demari din lume. Dei procesul i procesul mpotriva mpotriva ArthurArthur AndersenAndersen ss--a a finalizat prin menfinalizat prin meninerea pe piainerea pe pia a acestei companii a acestei companii, ea nu , ea nu ii--a a mai revenit, iar nr. de angajamai revenit, iar nr. de angajai a sczut dramatic i a sczut dramatic (de la 28000 (de la 28000 angajaangajai numai i numai n SUA la cca.n SUA la cca. 200 200, c, care se concentreazare se concentreaz, , n n principal, asupra proceselor intentate principal, asupra proceselor intentate mpotriva sa mpotriva sa n baza cazului n baza cazului EnronEnron).).

  De la De la BIG FIVE firme de audit BIG FIVE firme de audit ss--a ajuns la a ajuns la BIG FOURBIG FOUR, c, ceea ce eea ce determin determin dificultadificultaii mai ales marilor companii care trebuie s mai ales marilor companii care trebuie s apeleze la mai mult de o companie de contabilitate pentru servicapeleze la mai mult de o companie de contabilitate pentru servicii ii de audit de audit i noni non--audit, ceea ce face ca audit, ceea ce face ca i prei preurile practicate de urile practicate de aceste companii s fie mai puaceste companii s fie mai puin elastice!in elastice!

 • Prof.univ.dr. Mihaela Dragot

  STRATEGIA ECONOMIC STRATEGIA ECONOMIC I I FINANCIARFINANCIAR A ENRONA ENRON

  GillanGillan L. Stuart and L. Stuart and John D. Martin John D. Martin

  Financial Engineering, Financial Engineering, Corporate Corporate Governance and the Governance and the Collapse of EnronCollapse of Enron, ,

  University of Delaware, University of Delaware, 20022002

 • Prof.univ.dr. Mihaela Dragot

  CUM DESFCUM DESFURAU ACTIVITURAU ACTIVITILE?ILE?

  1.1. ACHIZIACHIZIIA DE ACTIVE PENTRU IA DE ACTIVE PENTRU FURNIZARE DE ENERGIE FURNIZARE DE ENERGIE I GAZE;I GAZE;

  2.2. CREAREA PIECREAREA PIEELOR PENTRU ELOR PENTRU TRANZACTRANZACIONAREA BUNURILOR IONAREA BUNURILOR I I SERVICIILOR PENTRU ACTIVELE SERVICIILOR PENTRU ACTIVELE ACHIZIACHIZIIONATE;IONATE;

  3.3. CREAREA CREAREA I TRANZAI TRANZAIONAREA DE IONAREA DE PRODUSE FINANCIARE BAZATE PE PRODUSE FINANCIARE BAZATE PE ACESTE ACTIVE!ACESTE ACTIVE!

  4.4. DUP UN TIMPDUP UN TIMP, SE VINDEAU ACTIVELE , SE VINDEAU ACTIVELE FIZICE FIZICE ASSET LIGHT STRATEGYASSET LIGHT STRATEGY..

 • Prof.univ.dr. Mihaela Dragot

  CITICITII DESPRE I DESPRE

  FusaroFusaro, P.C. and R.M. Miller, , P.C. and R.M. Miller, What Went Wrong What Went Wrong at Enron: at Enron: Everyone.sEveryone.s Guide to the Largest Guide to the Largest Bankruptcy in U.S. History Bankruptcy in U.S. History (New York: John (New York: John Wiley, 2002)Wiley, 2002) POVESTEA ENRONPOVESTEA ENRON IN IN CCA. 200 PAGINICCA. 200 PAGINI!!

  GillanGillan L. Stuart and John D. Martin L. Stuart and John D. Martin --Financial Engineering, Corporate Financial Engineering, Corporate Governance and the Collapse of EnronGovernance and the Collapse of Enron, , University of Delaware, 2002University of Delaware, 2002..

 • Prof.univ.dr. Mihaela Dragot

  SECURITIZARESECURITIZARE Este un proces financiar care presupune Este un proces financiar care presupune punerea laolaltpunerea laolalt

  i i rerempachetareampachetarea cash cash flowflow--urilorurilor care generau active care generau active financiare financiare n titluri financiare care erau vndute n titluri financiare care erau vndute investitorilor. investitorilor.

  Orice activ poate fi Orice activ poate fi securitizatsecuritizat att timp ct sunt asociate cu att timp ct sunt asociate cu fluxuri de numerar. Instrumentele financiare rezultate ca urmarefluxuri de numerar. Instrumentele financiare rezultate ca urmarea procesului de a procesului de securitizar...