1. MODUL-MODUL LAPORAN PENYESUAIAN AKAUN VOT Bil Modul ...km.anm.gov.my/Lampiran Artikel/P  · 1. MODUL-MODUL…

  • Published on
    29-Apr-2019

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

NOTA H Nota Kepada Panduan Pengguna PTJ eSPKB

Pindaan 0 / 01 Mac 2009 Mukasurat 1/8

1

PENYESUAIAN AKUN VOT eSPKB

1. MODUL-MODUL LAPORAN PENYESUAIAN AKAUN VOT

Bil Modul Komponen Laporan Perihal Parameter Catatan

1

BULANAN

Penyesuaian

BV500

Laporan Penyesuaian Akaun Vot

Tarikh mmyyyy - Merujuk kepada

bulan penyesuaian

Memaparkan perbandingan baki peruntukan (C230, C231, C232) di AO dengan baki buku vot BV381 di PTJ

Memaparkan jumlah BV501, BV502, BV503

2

BULANAN Penyesuaian

BV501

Laporan Baucar-Baucar Yang Belum Di Bayar Oleh Pejabat Pembayar

Tarikh mmyyyy - Merujuk kepada

bulan penyesuaian

Memaparkan baucar bayaran yang belum dibayar oleh Pejabat Pembayar

3

BULANAN

Penyesuaian

BV502

Laporan Urusniaga Di Akaun Vot Yang Tidak Terdapat Di Laporan Terperinci Perbelanjaan

Tarikh mmyyyy - Merujuk kepada

bulan penyesuaian

Memaparkan dokumen kewangan selain baucar bayaran yang belum dibayar oleh Pejabat Pembayar

4

BULANAN

Penyesuaian

BV503

Laporan Urusniaga Di Laporan Terperinci Perbelanjaan Yang Tidak Terdapat Di Akaun Vot

Tarikh mmyyyy - Merujuk kepada

bulan penyesuaian

Memaparkan semua dokumen kewangan yang telah diambilkira oleh AO tetapi belum diambilkira oleh PTJ.

NOTA H Nota Kepada Panduan Pengguna PTJ eSPKB

Pindaan 0 / 01 Mac 2009 Mukasurat 2/8

2

2. PROSES PENYESUAIAN AUTO

Turutan Proses Kesan BV500

1 eSPKB proses fail CGMAS mulai 10.00 malam (mengikut AO)

Baki peruntukan di Laporan C231 [Pejabat Perakaunan (AO) ] dikemaskini ke dalam BV500

A

2 eSPKB proses fail DGMAS mulai 11.00 malam (mengikut AO)

Padanan transaksi di BV381 dan transaksi yang berstatus 8 di fail DGMAS:

i. Transaksi ada di BV381 tetapi tiada di fail DGMAS

Dokumen Baucar Bayaran (BB) dikemaskini di BV501 (Format A1)

Dokumen selain BB dikemaskini di BV502 (Format A2)

ii. Transaksi tiada di BV381 tetapi ada di fail DGMAS

Semua dokumen kewangan ( BB, PP, BJ, WP) dikemaskini di BV503 ( Format A3)

-

3 Kemaskini BV500 BV500 dikemaskini dengan:

i. Jumlah amaun seperti di BV501

ii. Jumlah amaun seperti di BV502

iii. Jumlah amaun seperti di BV503

B

4 Kemaskini BV500 dari BV381

BV500 dikemaskini dengan:

i. Jumlah Liabiliti Belum Selesai seperti di BV381

ii. Jumlah Tanggungan Belum Selesai seperti di BV381

iii. Baki Sebenar Masih Ada seperti di BV381

C

5 Pengiraan Laporan Penyesuaian (Format A)

Baki Kiraan akan dikira oleh sistem di BV500 Format A

D

LAMPIRAN A Nota Panduan Penyesuaian Vot eSPKB

3

3 Contoh Laporan Penyesuaian Akaun Vot selepas proses penyesuaian auto

BV500 Laporan Penyesuaian Akaun Vot

A

A

B

C

D

LAMPIRAN A Nota Panduan Penyesuaian Vot eSPKB

4

3.1 LAPORAN C231 LAPORAN TERPERINCI PERBELANJAAN

Baki peruntukan di Laporan C231 dikemaskini ke dalam BV500 (A)

A

LAMPIRAN A Nota Panduan Penyesuaian Vot eSPKB

5

3.2 LAPORAN BV501 BAUCAR-BAUCAR YANG BELUM DIBAYAR OLEH PEJABAT PEMBAYAR

Jumlah amaun seperti di BV501dikemaskini di BV500 (B)

B

LAMPIRAN A Nota Panduan Penyesuaian Vot eSPKB

6

3.3 LAPORAN BV502 URUSNIAGA DI AKAUN VOT YANG TIDAK TERDAPAT DI LAPORAN TERPERINCI PERBELANJAAN

Jumlah amaun seperti di BV502 dikemaskini di BV500 (B)

LAMPIRAN A Nota Panduan Penyesuaian Vot eSPKB

7

3.4 LAPORAN BV502 URUSNIAGA DI LAPORAN TERPERINCI PERBELANJAAN YANG TIDAK TERDAPAT DI AKAUN VOT

Jumlah amaun seperti di BV503 dikemaskini di BV500 (B)

LAMPIRAN A Nota Panduan Penyesuaian Vot eSPKB

8

3.5 LAPORAN BV381- LAPORAN VOT

Jumlah Liabiliti Belum Selesai, Tanggungan Belum Selesai seperti di BV381 dan Baki Sebenar Masih Ada dikemaskini pada Laporan BV500 (C)

C