1 Toelichting OBPWO 06.00: De beginsituatie van leerlingen in het eerste leerjaar B van het secundair onderwijs Rianne Janssen Faculteit Psychologie en.

  • Published on
    14-Jun-2015

  • View
    213

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> Dia 1 </li> <li> 1 Toelichting OBPWO 06.00: De beginsituatie van leerlingen in het eerste leerjaar B van het secundair onderwijs Rianne Janssen Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen K.U. Leuven VLOR, 25 november 2010 </li> <li> Dia 2 </li> <li> 2 Peiling wiskunde in het Beroepsvoorbereidend Leerjaar Twee studies http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/peilingen/secundair/brochure_OBPWO_1B.htm http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/peilingen/secundair/brochurewiskunde08bvl.htm </li> <li> Dia 3 </li> <li> 3 Doelstelling OBPWO-project Beginsituatie 1B-leerling Toetsen wiskunde en Nederlands Achtergrondvragenlijsten Leerlingen Ouders Leerkrachten Meten van leerwinst voor wiskunde (BVL) </li> <li> Dia 4 </li> <li> 4 Doelstelling peilingsonderzoek hoofddoel: Evaluatie realisatie ontwikkelingsdoelen Systeemniveau Anonimiteit scholen, leerlingen gegarandeerd </li> <li> Dia 5 </li> <li> 5 Het peilingsinstrument SchaalOD Getalinzicht en hoofdbewerkingen 1 Getalinzicht6 2 Hoofdbewerkingen7,9 3 Breuken optellen en aftrekken8 Zakrekenmachine 4 Zakrekenmachine14, 16 Geld en rekenen in praktische situaties 5 Functioneel rekenen in praktische situaties10 13 6 Geld50 Meetkunde 7 Visualiteit en percepto-motoriek2 5 8 Lijnen en hoeken26 31 9 Vlakke figuren en ruimtelijke figuren herkennen, classificeren en tekenen3238,40,42,43 10 Berekenen van omtrek, oppervlakte, inhoud39, 41, 44 Informatieverwerving en- verwerking 11 Tabellen, grafieken, diagrammen en gemiddelde45, 48 12 Schaal45 47, 49 Meten 13 Begrijpen en meten van grootheden18 20, 23, 24 14 Rekenen met grootheden21, 22, 24 </li> <li> Dia 6 </li> <li> 6 Afnamedesign </li> <li> Dia 7 </li> <li> 7 Doelstelling peilingsonderzoek hoofddoel: Evaluatie realisatie ontwikkelingsdoelen Systeemniveau Anonimiteit scholen, leerlingen gegarandeerd nevendoelen: Analyse van verschillen achtergrondvragenlijsten Verband beginsituatie in 1B </li> <li> Dia 8 </li> <li> 8 Steekproef scholen 1B 195 scholen 3493 leerlingen BVL 195 scholen 5792 leerlingen Begin oktober 2006Begin juni 2008 </li> <li> Dia 9 </li> <li> 9 </li> <li> Dia 10 </li> <li> 10 1B (2006) N=3454 BVL (2008) N=2507 73% 3BSO N=31 BuSO N=28 1B N=35 1A N=57 Ander N=43 Onbekend of van school veranderd N=753 1% 2% 1% 22% Deels longitudinaal design </li> <li> Dia 11 </li> <li> 11 Peiling wiskunde BVL: waar zat leerling vorig schooljaar? (indien bekend*) OKAN (1%) Lager onderwijs (0.7%) Buitengewoon onderwijs (0.4%) * 5% onbekend </li> <li> Dia 12 </li> <li> 12 Enkele bevindingen Diversiteit leerlingen 1B BVL Resultaten toetsscores 1B BVL Samenhang toetsprestaties met achtergrondvariabelen </li> <li> Dia 13 </li> <li> 13 De leerlingen en hun gezin Ter info: vergelijking met 2 de jaar A-stroom </li> <li> Dia 14 </li> <li> 14 Geslacht Meisje Jongen A-stroom 1 B = </li> <li> Dia 15 </li> <li> 15 Leeftijd 2 de jaar A-stroom 1B </li> <li> Dia 16 </li> <li> 16 GOK-indicatoren </li> <li> Dia 17 </li> <li> 17 Hirarchische klassenanalyse op GOK-criteria Diploma moeder Trekkende bevolking thuistaalVervangings- inkomen Buiten gezin 61.5% </li> <li> Dia 18 </li> <li> 18 De leerlingen en de school Schoolloopbaan Leerbeperkingen Beleving </li> <li> Dia 19 </li> <li> 19 Van waar komen leerlingen in 1B? 20.9% 68.7% 24.2% 2.8% 1.4% Informate databestanden departement onderwijs </li> <li> Dia 20 </li> <li> 20 Leerbeperkingen </li> <li> Dia 21 </li> <li> 21 Welbevinden op school (BVL) </li> <li> Dia 22 </li> <li> 22 Besluit: grote diversiteit 1B </li> <li> Dia 23 </li> <li> 23 Enkele bevindingen Diversiteit leerlingen 1B BVL Resultaten toetsscores 1B BVL Samenhang toetsprestaties met achtergrondvariabelen </li> <li> Dia 24 </li> <li> 24 BEGINTOETS WISKUNDE Verdeling van het percentage juiste antwoorden voor de totale toets wiskunde </li> <li> Dia 25 </li> <li> 25 BEGINTOETS NEDERLANDS Verdeling van het percentage juiste antwoorden voor de totale toets Nederlands </li> <li> Dia 26 </li> <li> 26 </li> <li> Dia 27 </li> <li> 27 Opmerking bij peilingsresultaten Hoge mate van afwezigheid bij peiling Aantal opgegeven afwezige leerlingen: 7.9% (dag 1) en 8.5% (dag 2) Ontbrekende gegevens ~ risicoleerlingen? </li> <li> Dia 28 </li> <li> 28 Verband met behalen van ontwikkelingsdoelen volgens leerkracht Haalt OD Haalt OD niet Leerkracht twijfelt </li> <li> Dia 29 </li> <li> 29 Enkele bevindingen Diversiteit leerlingen 1B BVL Resultaten toetsscores 1B BVL Samenhang toetsprestaties met achtergrondvariabelen </li> <li> Dia 30 </li> <li> 30 Samenhang begintoetsen Leerling-, klas- en schoolkenmerken Verband met attestering na 1B Behalen getuigschrift basisonderwijs Leerwinst: verband met peilingsresultaat BVL </li> <li> Dia 31 </li> <li> 31 Verdeling van de variantie </li> <li> Dia 32 </li> <li> 32 Predictoren resultaten begintoetsen </li> <li> Dia 33 </li> <li> 33 Verklaarde variantie door de variabelen in het definitieve model (Tabel 7.17) </li> <li> Dia 34 </li> <li> 34 attestering </li> <li> Dia 35 </li> <li> 35 </li> <li> Dia 36 </li> <li> 36 Getuigschrift basisonderwijs </li> <li> Dia 37 </li> <li> 37 Verband met beginscores wiskunde </li> <li> Dia 38 </li> <li> 38 Begintoets wiskunde Toetsprestatie BVL leerwinst </li> <li> Dia 39 </li> <li> 39 Begintoets wiskunde Toetsprestatie BVL Zoeken naar verschillen tussen leerlinggroepen Verwachte score </li> <li> Dia 40 </li> <li> 40 Leerwinst Significante samenhang: 2 of meer jaar schoolse achterstand (-) Aantal boeken thuis (+) Verstandelijke handicap (-) Onderwijsnet: officieel (-) Concentratiegraad (-) </li> <li> Dia 41 </li> <li> 41 Besluit Diversiteit leerlingen B-stroom Uiteenlopende toetsresultaten Predictieve waarde begintoetsen Attestering en getuigschrift BaO Leerwinst wiskunde </li> </ul>

Recommended

View more >