of 22 /22

Click here to load reader

105766999 Fail Meja Pemulihan Khas CONTOH

Embed Size (px)

DESCRIPTION

1

Text of 105766999 Fail Meja Pemulihan Khas CONTOH

(TAHUN)

(NAMA GURU)GURU PROGRAM PEMULIHAN KHAS

(NAMA SEKOLAH)

NO. KELUARANNO. PINDAANTARIKH

0

SEMAKAN DAN KELULUSAN

Dokumen ini disediakan oleh(NAMA)GURU PROGRAM PEMULIHAN KHAS(SEKOLAH)

DISEMAK OLEH

DILULUSKAN OLEH

GURU BESAR

TARIKH : .

PEGAWAI PELAJARAN DAERAHPEJABAT PELAJARAN DAERAH(DAERAH)

TARIKH : ..

JAWATANKUASA PROGRAM PEMULIHAN KHAS

PENGERUSI(NAMA)GURU BESAR

TIMBALAN PENGERUSI(NAMA)GPK HEM

SETIAUSAHA(NAMA)GPK

AJK(NAMA)(GURU TAHUN 1,GURU LINUS B.M)

(NAMA)(GURU TAHUN 2)

(NAMA)(GURU TAHUN 3,GURU LINUS MATEMATIK)

1PENGURUSAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS

1.1TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN

PPD, PENYELIA, GURU BESAR, PK1

1.2TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

PENGURUSAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS

1.3KUASA YANG DIBERI

1.3.1MERANCANG

1.3.2MELAKSANA

1.3.3MENILAI

1.3.4MELAPOR

1.3.5KERJA SUSULAN

1.4TUGAS PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN

1.4.1KETUA PANITIA BAHASA MALAYSIA

Nasihat dan perbincangan serta laporan prestasi murid.

1.4.2KETUA PANITIA MATEMATIK

Nasihat dan perbincangan serta laporan prestasi murid.

1.4.3GURU MATA PELAJARA BAHASA MALAYSIA

Pencalonan murid.

1.4.4GURU MATA PELAJARAN MATEMATIK

Pencalonan murid.

1.4.5GURU KELAS

Data murid.

1.4.6GURU PUSAT SUMBER SEKOLAH

Penggunaan Pusat Sumber.

1.4.7GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Nasihat dan perbincangan.

1.4.2PEMBANTU TADBIR

Fail dan data murid.

2MEMBANTU GURU BAHASA MALAYSIA DAN MATEMATIK

2.1TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN

PPD, PENYELIA, GURU BESAR, PK1

2.2TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

MEMBANTU GURU BAHASA MALAYSIA DAN MATEMATIK

2.3KUASA YANG DIBERI

2.3.1MERANCANG

2.3.2MELAKSANA

2.3.3MENYELARAS

2.3.4MENILAI

2.3.5MELAPOR

2.4TUGAS PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN

2.4.1KETUA PANITIA BAHASA MALAYSIA

Laporan prestasi murid.

2.4.2KETUA PANITIA MATEMATIK

Laporan prestasi murid.

2.4.3GURU KELAS

Tingkah laku murid.

2.4.4GURU MATA PELAJARAN B MALAYSIA & MATEMATIK

Mengenalpasti daerah kelemahan murid.

3MELAKSANAKAN PENILAIAN BERTERUSAN

3.1TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN

PPD, PENYELIA, GURU BESAR, PK1

3.2TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

MELAKSANAKAN PENILAIAN BERTERUSAN

3.3KUASA YANG DIBERI

3.3.1PENYEDIAAN UJIAN

3.3.2MELAKSANA

3.3.3MENGANALISIS

3.3.4MEREKOD

3.3.5MELAPOR

3.4TUGAS PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN

3.4.1GURU BESAR

Pemantauan, bantuan alat, pembaikan kelas dan sokongan.

3.4.2PENOLONG KANAN 1

Pemantauan dan sokongan.

3.4.3KETUA PANITIA BAHASA MALAYSIA & MATEMATIK

Laporan prestasi murid.

3.4.4GURU KELAS

Tingkah laku murid.

3.4.5GURU MATA PELAJARAN B MALAYSIA DAN MATEMATIK

Mengenalpasti daerah kelemahan murid.

3.4.6PEMBANTU TADBIR

Dapatkan peralatan dan perihal surat menyurat.

4PENYEDIAAN FAIL

4.1TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN

PPD, PENYELIA, GURU BESAR, PK1

4.2TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

PENYEDIAAN FAIL (15 FAIL)

4.3KUASA YANG DIBERI

4.3.1MERANCANG

4.3.2MELAKSANA

4.3.3MENYELARAS

4.3.4MEMANTAU

4.3.5MELAPOR

4.4TUGAS PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN

4.4.1KETUA PANITIA

Mengadakan perbincangan.

4.4.2GURU KELAS

Meminta data maklimat murid.

4.4.3GURU MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA & MATEMATIK

Data murid dan nasihat.

4.4.4PEMBANTU TADBIR

Meminta kulit fail.

5PENYEDIAAN JADUAL WAKTU

5.1TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN

PPD, PENYELIA, GURU BESAR, PK1

5.2TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

PENYEDIAAN JADUAL WAKTU

5.3KUASA YANG DIBERI

5.3.1MERANCANG

5.3.2MENYELARAS

5.3.3MEMBINA

5.3.4MENGAGIH

5.3.5MELAKSANA

5.4TUGAS PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN

5.4.1GURU BESAR

Menandatangani jadual waktu.

5.4.2GURU JADUAL WAKTU INDUK

Menyelaras jadual waktu guru pemulihan.

5.4.3GURU KELAS

Mempamer jadual waktu kelas,

5.4.4GURU MATA PELAJARAN B MALAYSIA & MATEMATIK

memastikan murid masuk ke kelas pemulihan

1Peraturan-peraturan pentadbiran adalah berpandukan kepada arahan dan pekeliling yang dikeluar dan ditetapkan Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran dari masa ke semasa.

2Peraturan pentadbiran melibatkan pengurus atasan iaitu Guru Besar / Pengetua, PK1, PK HEM dan Penyelia serta dibantu oleh staf sokongan dalam aspek pentadbiran, perkembangan staf, kewangan dan akaun, guru, dan bekalan.

3Pengurusan atasan memerlukan keprihatinan dalam semua aspek dan bertindak secara adil dan saksama serta menyelesaikan sebarang masalah secara berhemah.

4Laporan-laporan yang disediakan dan dihantar oleh kakitangan sokongan perlu diambil tindakan secara bersepadu dan menyeluruh berdasarkan keutamaan dan keperluan kritikal.

5Menyediakan pelan bertindak yang berkesan, relevan dan berdasarkan kewajaran dan kemampuan masyarakat dan sekolah sama ada pelan berjangka pendek atau panjang.

BILPROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKANUNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

1Pencalonan MuridGuru Besar

Guru Kelas

Guru Matapelajaran

Ibu Bapa

Garis Panduan PerlaksanaanProgram Pemulihan

Pekeliling Yang Berkaitan ProgramPemulihanKhas

2Ujian Saringan

3Analisis Ujian Saringan

3.1Diterima Beri Ujian Diagnostik

3.2Ditolak Balik Kelas Biasa

4Ujian Diagnostik

5Analisis Ujian Diagnostik

6Merancang Pengajaran Harian

7Penyedian RPT Dan RPH

8Perlaksanan P & P

9Penilaian

9.1Menguasai Kembalikan Ke Kelas Biasa Dan Susulan.

9.2Belum Menguasai Ubahsuai P & P

MEMBANTU GURU BAHASA MALAYSIA DAN MATEMATIK

BILPROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN /DIRUJUK / TINDAKANSEKSYEN / UNDANG-UNDANG / PERATURAN

1Memastikan murid yang tidak menguasai 3MGuru Besar

PK1

Ketua Panitia BM

Ketua Panitia M3

Guru Kelas

Guru Matapelajaran

Garis Panduan PerlaksanaanProgram Pemulihan Khas.Jabatan Pendidikan Khas KPM

2Membantu merancang kaedah pengajaran

3Menyediakan aktiviti

4Menyediakan ABM

5Membuat penilaian

6Membuat laporan kepada Guru Besar / Guru Kelas / PK1

7Penyedian RPT Dan RPH

MELAKSANAKAN PENILAIAN YANG BERTERUSAN

BILPROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN /DIRUJUK / TINDAKANSEKSYEN / UNDANG-UNDANG / PERATURAN

1Menyediakan soalan-soalan ujian untuk membuat penilaianPPDPenyeliaGuru BesarPK1Ketua Panitia BMKetua Panitia M3Guru KelasGuru MatapelajaranGaris Panduan PerlaksanaanProgram Pemulihan Khas.Jab. Pend. Khas KPM

Pekeliling Yang Berkaitan ProgramPemulihanKhas

2Melaksanakan ujian mengikut jadual yang ditetapkan

3Membuar analisis ujian

4Merekod keputusan setiap ujian

5Membuat laporan kepada PPD, Penyelia, Guru Besar, PK1, Ketua Panitia BM dan Math, Guru Matapelajaran BM dan Math dan Guru Kelas

BILTINDAKANTANDAKANCATATAN

1PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN KHASMAX. 15 ORANG

2MEMBANTU GURU BAHASA MALAYSIA DAN MATEMTIK

3MELAKSANAKAN PENILAIAN BERTERUSAN

4PENYEDIAAN FAIL15 FAIL

5PENYEDIAAN JADUAL WAKTU

1PERINTAH AM

2ARAHAN PERBENDAHARAN

3SURAT PEKLILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BIL 2 TAHUN 2002

4SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BIL 4 TAHUN 2000

5SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN KPM BIL 3 TAHUN 1993

6SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN KPM BIL 3 TAHUN 2002

7GARIS PANDUAN PERLAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS

BILJAWATAN

1SETIAUSAHA JAWATANKUASA PROGRAM PEMULIHAN KHAS SEKOLAH

2PENYELARAS PROGRAM PEMULIHAN KHAS SEKOLAH

3SETIAUSAHA PEPERIKSAAN

4

5

6

1Borang Pencalonan Murid

2Borang Latar Belakang Murid Pemulihan

3Senarai Nama Program Pemulihan Khas Tahun 2

4Rekod Kehadiran Murid

5Rekod Tahap Kemahiran Murid

6Contoh Ujian Saringan

7Borang Rekod Ujan Saringan

8Contoh Ujian Diagnostik

9Borang Rekod Ujian Diagnostik

10Contoh Ujian Pelepasan 1

12Borang Rekod Ujian Pelepasan 1

13Contoh Ujian Pelepasan 2

14Borang Rekod Ujian Pelepasan 2

15Surat Pekeliling Berkaitan Kelas Pemulihan