10.Sınıf edebiyat konu anlatım

 • View
  238

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 10.Sınıf edebiyat konu anlatım

 • 8/7/2019 10.Snf edebiyat konu anlatm

  1/50

  Ylmaz DAslamiyet ncesi ve islamiyet dnemi trk edebiyat

  TRK EDEB YATININ DEVRELER

  slamiyet ncesi TrkEdebiyat

  A- Szl Dnem Trk Edebiyat

  (- 8.yy.) B- Yazl Dnem Trk Edebiyat(8.yy.-11.yy.)

  slami Dnem TrkEdebiyat(11.yy.-1860)

  A- lk slami Trk EdebiyatEserleri

  B- Divan Edebiyat C- Halk Edebiyat (1.Anonim

  Halk Edebiyat, 2.AkEdebiyat,3.Tekke (Tasavvuf)Edebiyat

  Bat Kltr EtkisindekiTrk Edebiyat

  A- Tanzimat Edebiyat(1860-1895)

  B- Servet-i Fnun Edebiyat(Edebiyat- Cedide) (1895-1901)

  C- Fecr-i Ati Edebiyat (1909-1911)

  D-Milli Edebiyat Akm (1911-1923)

  E-Milli Mcadele DnemiEdebiyat

  F-Be Hececiler G- Cumhuriyet Dnemi Trk

  Edebiyat (1923-) (1. Yedi Mealeciler, 2.-

  Garipiler( l.Yeni Hareketi), 3.kinci Yeni Hareketi,4. Hisarclar, 5. ToplumsalGerekiler )

  Edebiyat-tarih ilikisi

  Edebiyat :Olay,dnce,duyguve hayallerin dil araclylaszl veya yazl olarak etkilibir dille biimlendirilmesisanatdr.

  Edebi Metin :Sanatsal niteliktayan,insanda estetik zevkuyandran metinlere denir.

  Edebi metinlerde szckler

  daha ok yan ve mecazanlamlaryla kullanlr.

  Metinlerde retme yerinesezdirme,hissettirme,artrma sz konusudur.

  Edebiyat tarihi:Yzyllarboyunca edebi eserleri,eserin

  ait olduu milletin dygu vedncede izledii deiimlerinesnel olarak inceleyen bilimdaldr.

  Edebiyat tarihi hem edebiyatlahem tarihle ilikilidir.

  Edebidnemleri,yazarlar,airleri,sanatlarn dil ve anlatm zellikleriniinceleyen bilim daldr.

  Edebiyat tarihi alanndaalanlara da edebiyat

  tarihisi denir. Fuat Kprl,Vasfi Mahir

  Kocatrk,Ahmet Kabakl,AhmetHamdi Tanpnar,Nihat SamiBanarl,Agah Srr Levendnemli edebiyattarihilerimizdendir.

  1

  Tarih ve edebiyat tarihi aynkonular ileyip ayn yntemlerikullanmaklaberaber,uygulamada farkllklar

  gsterir.

  Edebi eser insanndugu,dnce ve hayaldnyasnn etkiledii iinedebiyat tarihisi eseriincelerkenduygularnn,heyecanlarnnetkisinde kalp tarafszdavranmayabilir.

  Tarihi ise olaylar sebep-sonuilikisiyle ele ald ve belgeyedayand iin edebiyattarihisine gre dahatarafszdr.

  Tarihinin ilk nce gruplarincelemesine karlk,edebiyattarihisi fertleri inceler.

  Edebiyat tarihisi ve tarihi arasndaki farklar

 • 8/7/2019 10.Snf edebiyat konu anlatm

  2/50

  Ylmaz DAslamiyet ncesi ve islamiyet dnemi trk edebiyat

  Edebiyat tarihinin kapsam

  Edebiyat tarihi,ait olduklardnemin,insanlarnn,toplumlarnn yaamlarn btnzellikleriyle anlatan bir belgenitelii tar.

  Edebiyat tarihisi tarafszdr. Edebiyat tarihinin genel

  tarihle ilikisi vardr. Genel tarih insanln

  toplumsal,kltrel,ekonomikgelimesini belgeleredayandrarak anlatr.

  Edebiyat rnleri de belgenitelii tadklar iin geneltarihe k tutarlar.

  Edebiyat tarihinin toplumbilimiyle ilikisi vardr.

  Toplumlarninnalar,treleri,yaaybiimleri edebi eserlere yansr.

  Edebiyat tarihinin halk bilimiile ilikisi vardr.

  Bir lkede yaayan halknkltrrnlerini,trenlerini,inanlarn,mziini,oyunlarn,masallarn

  vb. inceleyerek saptayan bilimdaldr halk bilimi.

  Uygarlk

  Bir lke veya toplumun maddive manevivarlklarnn;bilim,sant,dnceve teknoloji rnlerinintamamn ifade eder.

  Uygarlk ve medeniyet ou

  zaman ayn anlamda kullanlr.

  Uygarln Bat uygarl,slamuygarl,Hint uygarl eklinde snflandrlmasnntemelinde sz konusutoplumlarn yaam tarz,inan

  ve gelenekleri vardr.

  Not:Trk edebiyatnn dnemlereayrlmasndaki ltler; Dini hayat,kltrel

  farkllama,uygarlkdeimeleri,dil corafyas.

  2

  EdebiyatTarihini

  nKapsam

  Sanatlarn edebianlaylarn veya dahilolduklar edebitopluluu inceler.

  Dnemin siyasiolaylarn inceler.

  Sanatlarnhayatn ele alr.

  Dnemin sosyal

  hayatn inceler.

  Edebi trleringeliiminiinceler.

  Sanatlarn eserleriniinceler.

  Uygarlk

  Tarihi

  FelsefeTarihi

  MimarlkTarihi

  Edebiyat

  Tarihi

  AskeriTarih

  EkonomiTarihi

  Bilim Tarihi

  DinlerTarihi

  SiyasetTarihi

  SLAMYET NCESOLUAN METN

  SLAM UYGARLIIEVRESNDE OLUAN

  METN

  Olaylar,doasttanrsal glerle

  ifade edlir.

  Aacn ilahi bir ketkisiyle hamile kalarak

  ocuk dourduunainanlyor.

  Konar ger yaamvardr.

  Yerleik hayatagei sz

  konusudur.

  Yaratcnn Tanrolduuna inanlyor.

  Olaylar ve kinatAllah inancyla

  anlatlr.

 • 8/7/2019 10.Snf edebiyat konu anlatm

  3/50

  Ylmaz DAslamiyet ncesi ve islamiyet dnemi trk edebiyat

  Edebi eserlerden hareketle bir

  milletin duygu ve dncedegeirdii evreleri inceleyenkiiye . denir.

  ..duygu,dnce vehayallerin sz veya yazylaedebi biimde ifade edilmesanatdr.

  Tarih ve edebiyat tarihigemii inceler;fakat tarihininceledii,gemi tarihe malolmutur.Edebiyat tarihisinin

  ele ald gemi ise.eserleriyle canlolarak yaamaktadr.

  Klasik Trk Edebiyatndakignmz edebiyattarihi almalarnn yerinitutuyordu.

  Edebi eserler kendilerini

  yaratan sanatlarla birlikteyazldklardnemin,askeri,dini,ekonomik,sosyal,kltrel zellikleriniksaca dnemin..yanstr.

  Trklerin slamiyeti kabuletmesi edebiyatmzn

  dnemlere ayrlmasnda ltolmutur.

  Roman,Bat Uygarl EtkisindeGelien Trk Edebiyatrndr.

  Tarihi olaylar kronolojik srayagre dzenlemek edebiyattarihisinin grevidir.

  air ve yazarlarn hayatnincelemek edebiyateletirmenlerinin grevidir.

  slamiyetin kabulnden ncekimetinlerde saf Trkekullanlrken,slamiyetinkabulnden sonraki metinlerdeArapa ve Farsa szcklere deyer verilmitir.

  www.edebiyatogretmeni.net

  3

  Arapa-Farsa szckbulunmayan,saf

  Trkeyle yazlmtr .

  Metin,yap olarakmensur biiminde

  yazya geirilmitir.

  Orta Asyada

  yaayan o dnemTrk kltrnnzellikleri vardr.

  Trk-slammedeniyetini

  yanstanifadeler,zellikler

  vardr.

  Beyitlerle ve aruzlakaleme alnmtr.

  Trkenin yanndaArapa-Farsa

  szckler de kullanld.

  1.nite/Tarih inde TrkEdebiyat

  UYGULAMALAR

  1.Dolduralm

  2.Doru-Yanl

  3.Eletirelim

  Toplumlarnyaadklar

  olaylarsebep-sonu

  ilikisiierisinde

  incelerDuygu,dnceve hayallerinestetik zevkleruyandracakekilde,szleveya yazylaetkili olarakanlatlmassonucu ortayakan eserlerdir.

  Mitolojikunsurlar da

  ieren,olay vekiilerin

  olaanstzellik tad

  manzumrnlerdir.

  slam uygarletkisinde gelienedebiyatrndr.

  Bat uygarletkisindegelien

  edebiyatrndr.

  Edebi

  Eser

  http://www.edebiyatogretmeni.net/http://www.edebiyatogretmeni.net/http://www.edebiyatogretmeni.net/
 • 8/7/2019 10.Snf edebiyat konu anlatm

  4/50

  Ylmaz DAslamiyet ncesi ve islamiyet dnemi trk edebiyat

  slamiyet ncesi Trk Edebiyat(DESTAN DNEM TRK

  EDEBYATI)

  Trklerin slamiyet iletanmadan nce oluturduklaredebiyattr.

  Bu dnem edebiyat genelolarak szldr.

  Yazl rn yok denecek kadarazdr.

  Bu dnemde Trklerin gebebir yaamlar vardr.

  Edebiyat yabanc etkilerden

  olduka uzaktr. Trkler ok tanrl bir dinanlayna sahiptir.(Totemcilik,Manihaizm,Budizm,amanizm)

  Duygu,dnce ve hayalleriniszlbiimde;cura,tambura,kopuzgibi sazlarla iletirler.

  Bu dnemde saz alp iirsyleyenlere ozan,kam,baksad verilir.

  Bu dnem edebiyat e ayrlr:

  1.destan dnemi:

  Bu dnem rnlerinin konusugenellikle kahramanlktr.

  Kahtamanlar olaanstdr vemitolojik unsurlarla ssldr.

  Kahramanlar hsranauramazlar,eylemlerounlukla zaferle sonulanr.

  Trklerin totemi bir hayvanveya bitki idi.

  Kktrklerin totemikurt,Uygurlarn ku aac idi.

  Destanlar;milletin,din,fazilet vemilli kahramanlk maceralarnnmanzum hikayeleridir.

  Tarihten nceki alardatanrlar veya tanrlatrlminsanlar hakknda sylenerekzamanla inan haline gelen

  efsaneye mitos denir. Mitoslarda tanrlar ve insanlarla

  birliktedevlerin,cinlerin,perilerin vedier masal yaratklarnn dahikayeleri vardr.

  Bir milletin mitoslarninceleyen bilime mitolojidenir.(Yunan mitolojisi,Msrmitokojisi vb.)

  2.szl dnem edebiyat(/8.yy)

  Sade bir Trke kullanlmtr.

  4

  Tarih

  Roman

  Destan

  Mesnevi

 • 8/7/2019 10.Snf edebiyat konu anlatm

  5/50

  Ylmaz DAslamiyet ncesi ve islamiyet dnemi trk edebiyat

  Trklerin yazy henzkullanmadklar dnemdeolumu bir edebiyattr.

  Yaz olmad iin bu dnemdesadece iirle ilgili rnler

  vardr. Olaanst olaylar anlatandestanlar bu dnemin ennemli rnleridir.

  Szl edebiyat rnleri dintrenlerinde domu, din dtrenlerde gelimitir.

  iir syleyen kiilere ozan,kam , baks , aman gibiadlar verilmitir.

  airler,iirlerini kopuz adverilen saz eliinde syler.

  Dini trenlerde syleneniirlere yr ad verilir.iirlerhece lsyle sylenmitir.

  Kafiye olarak genelde yarmkafiye kullanlmtr.Kafiyedzeni (abab-cccb-dddb.)biimindedir.

  Nazm birimi drtlktr. Szle musiki beraber

  kullanmtr. Din,ak,sava,yiitlik,doa,l

  m gibi konular ilenmitir. Benzetmelerde doadan

  yararlanlmtr. Srek avlarna sr,kurban

  ve ziyafet trenlerinelen,yas,lm trenlerineyu ad verimitir.

  iirlerdeki ahenk,l ve uyandnda ses,hece tekrarlar vealiterasyonla salanmtr.

  Anonim bir zellik tarlar.

  slamiyet ncesi trk edebiyatnnszl rnleri

  Kouk Sagu Sav Destan

  kouk

  Yiitlik,ak,doa gibi konularilenmitir.

  Kafiye dzeni aaab-cccb-dddbeklindedir.

  Halk edebiyatndaki karl koma Divan edebiyatndaki karl gazel dir. Sr(av treni) ve len(kurban treni)

  ad verilen trenlerde sylenir.

  Sagu

  Devlet byklerinin lmzerine duyulan acy dilegetirmek iin syleneniirlerdir.

  Kafiye dzeni kouktaki gibidir. Halk edebiyatndaki karl

  at Divan edebiyatndaki karl

  mersiyedir.

  Sav

  Bugnk atasznn yerinekullanlmtr.

  Bir dnceyi,bir deneyimi,bird,en az szckle ksacaanlatan k