12 Ipoteca Curs Pt Studenti Anul III 2013

 • Published on
  03-Jun-2018

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 8/12/2019 12 Ipoteca Curs Pt Studenti Anul III 2013

  1/14

  Ipoteca.

  Noiune1. Potrivit art. 2343, Ipoteca este un drept real asupra bunurilor mobile sau imoafectate executrii unei obligaii. Prile contractului de ipotec sunt creditorul ipotecar, care este titudreptului de crean pentru garantarea cruia se constituie ipoteca !i constituitorul ipotecii, caretitularul dreptului de proprietate asupra bunului ipotecat.

  Caracterele juridice2. "aracterele #uridice ale ipotecii re$ult c%iar din textul legii !i urmtoarele&

  a' este un drept real de garanie, care se poate constitui at(t asupra bunurilor mobile, c(t !i asbunurilor imobile !i nu implic deposedarea constituitorului de bunul ipotecat) dreptul de ipoasemenea oricrui drept real, confer titularului su un drept de urmrire, care permite creditoruluexecute bunul ipotecat c%iar dac acesta se afl *n proprietatea altei persoane dec(t cea care a consipoteca, deci fr a ine seama de drepturile reale constituite sau *nscrise dup *nscrierea ipotecii sale23-' !i un drept de preferin, care d dreptul creditorului s!i satisfac creana, *n condiiile *naintea creditorilor c%irografari, precum !i *naintea creditorilor de rang inferior +art. 234/ alin 2')b' este un drept accesoriu, pentru c sensul constituirii !i existenei sale este garantarea unei oblprincipale, care sa nscut anterior constituirii ipotecii. Prin excepie, este posibil s se constituie o ipopentru garantarea unei obligaii sub condiie suspensiv sau c%iar a unei obligaii eventuale, care nu ela data constituirii ipotecii !i sar putea s nu existe niciodat +de exemplu, ipoteca prev$ut de 0

  221'. Principala consecin a caracterului accesoriu al ipotecii este acela c ea sub$ist c(t exist obligaia pe care o garantea$ +art. 2344') a!adar, *n principiu, stingerea !i transmiterea obligprincipale au drept consecin stingerea !i transmiterea dreptului de ipotec3)c' este un drept indivi$ibil) *n acest sens, art. 2344 prevede c ipoteca poart *n *ntregime asupra tubunurilor grevate, asupra fiecruia dintre ele !i asupra fiecrei pri din acestea, c%iar !i *n ca$urile *nproprietatea este divi$ibil sau obligaiile sunt divi$ibile. "onsecinele caracterului indivi$ibil al iposunt urmtoarele4&i' c%iar dac a fost pltit o parte din datorie, ipoteca grevea$ *ntreg imobilul p(n la ac%itarea integrcreanei)ii' dac bunul este parta#at *ntre mo!tenitori, datorit decesului constituitorului ipotecii, creditorul pcere plata integral de la mo!tenitorul cruia i sa atribuit imobilul ipotecat)

  iii' dac creana se divide +de pild, datorit decesului creditorului', fiecare dob(nditor al unei fracdin crean poate urmri *ntreg bunul pentru partea sa de crean)iv' dac mai multe bunuri sunt ipotecate pentru aceea!i crean, fiecare imobil poate fi urmrit pereali$area *ntregii creane)

  Pentru c indivi$ibilitatea este de natura, nu de esena ipotecii, creditorul poate, *n principirenune la acest avanta# conferit de lege, *n mod expres sau tacit +de exemplu, prin acceptarea reali$ri pariale a creanei'/.

  Tipuri de ipoteci.unt folosite mai multe criterii pentru clasificarea ipotecilor&

  a' av(nd *n vedere temeiul lor, ipotecile sunt legale !i convenionale)b' dup natura obiectului care este grevat, ipotecile sunt mobiliare !i imobiliare)c' dup modul de determinare a obiectul lor, ipotecile sunt speciale +c(nd bunul grevat este indivdeterminat' !i generale +c(nd ipoteca poart asupra unei universaliti de bunuri'.

  Ipoteca imobiliar. Poate avea ca temei fie convenia prilor, fie voina legiuitorului.Ipoteca imobiliar convenional.

  1"u privire la sensurile cuv(ntului ipotec, a se vedea P. asilescu.2". 5*rsan) 0. Pop) I. idu, *n 0. Pop, I. 6. Popa, . I. idu) P. asilescu) . 7. 8ltescu.3Pentru excepiile de la acest principiu, a se vedea I. idu, *n 0. Pop, I. 6. Popa, . I. idu.4. 7. 8ltescu./. 7. 8ltescu.

  1

 • 8/12/2019 12 Ipoteca Curs Pt Studenti Anul III 2013

  2/14

  7reptul real tabular de ipotec imobiliar convenional ia na!tere ca urmare a *nc%eierii contract de ipotec. "ontractul de ipotectrebuie s *ndeplineasc toate condiiile de fond cerute depentru validitatea oricrui contract +art. 119'. :otodat, trebuie s *ndeplineasc condiiile speciale cde lege pentru valabilitatea contractului de ipotec.

  Prile contractului de ipotec sunt creditorul ipotecar !i constituitorul ipotecii, a!a cum re$ultdispo$iiile art. 2392 alin 2, potrivit cruia ub sanciunea nulitii, contractul de ipotec trebuidentifice constituitorul !i creditorul ipotecar.

  Ipoteca convenional poate fi constituit de debitorul obligaiei garantate sau de un ter 23'. ;n ca$ul *n care ipoteca este constituit de un ter, acesta va avea drepturile !i obligaiile debitor ipotecar, fr a fi supus regimului #uridic al garaniilor personale +art. 13 din 0egea nr. 912-

  Ipoteca convenional poate fi constituit numai de persoana care are capacitate deplinexerciiu!i care este titularul dreptului ce urmea$ a fi ipotecat +art. 23/') prin urmare, poate constiipotec at(t proprietarul bunului, c(t !i u$ufructuarul sau superficiarul.

  Ipoteca este constituit, de regul, *n favoarea creditorului. Prin excepie, *n ca$ul ipomobiliare poate fi titular al dreptului de ipotec !i un ter desemnat de creditor9.

  "onsimm(ntul prilor trebuie s fie exprimat *n form autentic, sub sanciunea nulabsolute a contractului de ipotec.

  Obligaii ce pot fi garantate.Ipoteca convenional poate garanta *ndeplinirea obligaiiloorice fel +art. 23') adic at(t obligaii de a da, c(t !i obligaii de a face) pot fi garantate at(t oblinscute de#a *n momentul *nc%eierii contractului de ipotec c(t !i obligaii viitoare sau eventuale

 • 8/12/2019 12 Ipoteca Curs Pt Studenti Anul III 2013

  3/14

  Ipoteca poate avea ca obiect bunuri mobile sau imobile, corporale sau incorporale, budeterminate ori determinabile sau universaliti de bunuri +art. 23/-'.

  7e regul, ipoteca se constituie asupra drepturilor pure !i simple) totu!i, dac dreptul asupra cpoart ipoteca este anulabil ori afectat de o condiie, ipoteca va fi supus aceleia!i nuliti sau con+art. 239'.

  Ipoteca ar fi lovit de nulitate absolut dac ar avea ca obiect bunuri inalienabile sau insesi$adar dac inalienabilitatea sau insesi$abilitatea care afectea$ bunul nu este legal, ci convenioipotecarea bunurilor inalienabile sau insesi$abile va fi valabil ca ipotec asupra unui bun viitor 23/1'.

  Potrivit art. 239, referitor la obiectul ipotecii imobiliare, se pot ipoteca& a' imobilele cu accesolor) b' u$ufructul acestor imobile !i accesoriile) c' cotelepri din dreptul asupra imobilelor) d' dreptsuperficie.

  Constituirea ipotecii. ;n principiu, ipoteca convenional poate fi constituit numai de titudreptului ce urmea$ a fi ipotecat +art. 23/') a!adar, constituitorul ipotecii trebuie s aib bunul ceipotecat *n patrimoniul su *n momentul *nc%eierii contractului de ipotec) dar art. 122< instituie regeneral potrivit creia contractele pot avea ca obiect !i bunuri viitoare, dac nu exist o prevedere lecontrar.

  ;n ce prive!te constituirea ipotecii asupra bunurilor viitoare, legiuitorul face distincie bunurile imobile !i bunurile mobile) astfel&a' potrivit art. 2399 alin 1, ipoteca bunurilor imobile se constituie prin *nscriere *n cartea funciar*nscrierea nu se poate face dec(t dup dob(ndirea bunului de ctre constituitor) ipoteca asupra construcii viitoare, nu poate fi intabulat, ci numai *nscris provi$oriu *n cartea funciar, *n condiiile+art. 2.3

 • 8/12/2019 12 Ipoteca Curs Pt Studenti Anul III 2013

  4/14

  ipoteca se extinde asupra fructelor naturale !i industriale ale imobilului ipotecat produse dup not*nceperii urmririi silite sau, dup ca$, dup notarea desc%iderii procedurii insolvenei, precum !i asc%iriilor !i aren$ilor imobilului dat *n locaiune. @xtinderea ipotecii este opo$abil locatarilor numamomentul comunicrii notrii *nceperii urmririi silite, respectiv al comunicrii notrii desc%iprocedurii insolvenei, *n afar de ca$ul *n care acestea au fost cunoscute pe alt cale +art. 23

 • 8/12/2019 12 Ipoteca Curs Pt Studenti Anul III 2013

  5/14

  2. promitentul ac%i$itor pentru neexecutarea promisiunii de a contracta av(nd ca obiect un imobil *n*n cartea funciar, asupra imobilului respectiv, pentru restituirea sumelor pltite *n contul acestuia)3. cel care a *mprumutat o sum de bani pentru dob(ndirea unui imobil, asupra imobilului astfel dob(pentru restituirea *mprumutului)4. cel care a *nstrinat un imobil *n sc%imbul *ntreinerii, asupra imobilului *nstrinat, pentru plata rentbani corespun$toare *ntreinerii neexecutate) dreptul de proprietate al debitorului *ntreinerii nu s*nscrie *n cartea funciar dec(t odat cu aceast ipotec, dispo$iiile art. 2.24 aplic(nduse *n corespun$tor)/. coproprietarii, pentru plata sultelor sau a preului datorat de coproprietarul ad#udecatar al imobilulupentru garantarea creanei re$ult(nd din eviciune, asupra imobilelor ce au revenit coproprietarului ino atare obligaie). ar%itecii !i antreprenorii care au convenit cu proprietarul s edifice, s reconstruiasc sau s repaimobil, asupra imobilului, pentru garantarea sumelor datorate acestora, *ns numai *n limita sporuluvaloare reali$at) 9. legatarii cu titlu particular, asupra imobilelor din mo!tenire cuvenite celui obligat la execulegatului, pentru plata acestuia.

  Daiunea existenei unor astfel de ipoteci o repre$int recunoa!terea de lege a existenei creane speciale19. 7eoarece "odul civil nu stabile!te nimic special legat de prevederea generamaterie de opo$abilitate +art. 234' rangul ipotecilor este cel stabilit de art. 2421, B*n ordinea *nregiscererilor de *nscriere *n cartea funciar.

  pre deosebire de "odul civil anterior +art. 19

 • 8/12/2019 12 Ipoteca Curs Pt Studenti Anul III 2013

  6/14

  i' pdurile care urmea$ a fi tiate) #' bunurile corporale care fac obiectul unui contract de locaiune, care sunt deinute *n vederea v(n*nc%irierii ori furni$rii *n temeiul unui contract de prestri de servicii, care sunt furni$ate *n temeiul contract de prestri de servicii, precum !i materia prim !i materialele destinate a fi consumateprelucrate *n exploatarea unei *ntreprinderi, produsele *n curs de fabricaie !i produsele finite) E' ec%ipamentele, instalaiile !i orice alte bunuri destinate s serveasc *n mod durabil exploatrii*ntreprinderi) l' orice alte bunuri mobile, corporale sau incorporale. 7in punctul de vedere al formei, contractul trebuie s *mbrace una dintre formele menionatdin punct de vedere al coninutului, contractul trebuie s cuprind o descriere suficient de precbunului grevat sau dac e o universalitate trebuie s fie descris natura !i coninutul acesteia.

  Publicitatea ipotecii imobiliare. Ipoteca este perfect +*n sens de perfectat dac avem *n vetitlul seciunii din A""' c(nd produce efecte +art. 23rice creditor ipotecar mobiliardore!te un rang de prioritate completea$ un formular de avi$ pe care *l transmite unui operator auto?@CDF spre *nscriere.

  > astfel de ipotec perfect este opo$abil tuturor persoanelor, inclusiv celorlali creditori !i ccare dob(ndesc ulterior drepturi asupra bunului ipotecat. =n alt efect al *nscrierii const *n na!terea pre$umii absolute *n persoana creditorului conform creia cunoa!te toate ipotecile cu acela!i o*nscrise anterior.

  !fectele ipotecii mobiliare. ;nscrierea ipotecii mobiliare nu transform un contract lovnulitate *ntrunul valabil, *nc%eierea contractului neav(nd legtura cu *nscrierea ipotecii. @fectul eseeste asigurat de publicitate !i const *n obinerea unui rang, *n funcie de ordinea *nscrierii !i perfectar*i va permite creditorului s execute cu prioritate bunul.

  Ipoteca perfect permite creditorului s urmreasc bunul *n m(na celui care dob(nde!te bulterior perfectrii. ingurul ca$ *n care un cumprtor dob(nde!te bunul liber de ipotec, c%iar dacde ea, este cel reglementat de art. 233 A"", c(nd se ac%i$iionea$ un bun de la o *ntreprindere camod obi!nuit *nstrinea$ astfel de bunuri. Ipoteca se strmuta asupra preului sau altor bunuri re$udin *nstrinare.

  Pe l(ng aceste efecte, ipoteca d na!tere !i la urmtoarele drepturi& dreptul creditorului de a inspecta bunul) dreptul de a culege fructele bunului ipotecat, cu condiia stabilirii detaliate a modului !i proporireducere a creanei garantate) dreptul de a considera exigibil creana garantat !i de a executa ipoteca *n ca$ul *n care constproast *ntreinere.

  Ipotecile asupra creanelor. "a specie, ipoteca poate s aib ca obiect !i o crean sau mai mcreane sau c%iar o universalitate de creane. >peraiunea este, din punct de vedere te%nic, asemncesiunii de crean21,cu diferena c nu se transfer crean, ci se pre$int ca o garanie.

  6iind mai multe raporturi #uridice existente, *nt(lnim *n acest ca$ mai multe persoane implicat constitutorul ipotecii, care *n dorina de a garanta o obligaie +e.g. plata unei sume de bani', aducrean pe care o are fa de un debitor al su) creditorul ipotecar, este parte *n contractul de ipotec mobiliar !i creditor al constitutorului) debitorul creanei ipotecate este debitorul constitutorului.

  "reana care vine drept garanie mobiliar ar putea fi, la r(ndui, garantat imobiliar !i vom creditori garantai diferit, care urmresc *ndestularea creanelor, interesele lor fiind diferite. Pentru motiv, nu ar trebui permis ipotecarea alteia constituite de#a.22

  2- Pagini oficiale:www.co.romarhiva.ro i www.mj.romarhiva.ro21P. asilescu.226. 5aias.

  http://www.co.romarhiva.ro/http://www.co.romarhiva.ro/http://www.co.romarhiva.ro/http://www.mj.romarhiva.ro/http://www.co.romarhiva.ro/http://www.mj.romarhiva.ro/
 • 8/12/2019 12 Ipoteca Curs Pt Studenti Anul III 2013

  7/14

  "reditorul ipotecar poate cere plata de la debitorul creanei numai dup ce comunic *n acestuia din urm& existena ipotecii, creana ipotecat, suma datorat, locul !i modalitatea de pla7ebitorul se poate libera doar pltind creditorului ipotecar, cu excepia ca$ului *n care solicit creditodovada ipotecii !i acesta nu io comunic *n 1/ $ile.

  Ipotecile mobiliare privilegiate. "odul civil reglementea$ o categorie de ipoteci mobiprivilegiate care, *n anumite condiii, au prioritate fa de alte ipoteci mobiliare *nscrise de#a la ?@C@le *!i pstrea$ caracterul convenional, deosebinduse astfel de privilegii. Potrivit art. 242/ sunt ipprivilegiate& ipoteca constituit *n favoarea v"nztorului unui bun sau a creditoruluicare a acordat *mprupentru cumprarea bunului are prioritate asupra unei ipoteci anterioare, dac, *nainte ca debitorul s oposesia bunului ipotecat, avi$ul a fost *nscris la ar%iv, iar v(n$torul sau, dup ca$, creditor*n!tiinea$ *n scris pe creditorul ipotecar anterior despre v(n$are !i despre *nscrierea ipotecii. ipoteca asupra recoltei sau asupra produselor ce se vor obine prin valorificarea acesconstituit *n scopul obinerii sumelor necesare pentru a produce recolta, precum !i ipoteca constituiperioada de cre!terea plantelor ori *n cursul unei perioade de luni *nainte de recoltare sunt preferatmomentul *nscrierii lor *n ar%iv oricrei alte ipoteci. ipoteca asupra efectivelor de animale sau asupra produselor acestora, constituit *n scopul asigufondurilor care s *i permit celui care a constituit ipoteca s ac%i$iione$e nutreuri, medicament%ormoni, necesare pentru %rana ori tratarea animalelor, are prioritate asupra...