12. medzinأ،rodnأ، konferencia 8. oktأ³ber 2015 Nitra ... v medzinأ،rodnأ½ch sأ؛vislostiach 8. oktأ³ber

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 12. medzinأ،rodnأ، konferencia 8. oktأ³ber 2015 Nitra ... v medzinأ،rodnأ½ch...

 • Skúšanie a homologizácia motorových vozidiel v medzinárodných súvislostiach

  8. október 2015 Nitra, Slovensko

  12. medzinárodná konferencia

  Konané pri príležitosti: 90. výročie DEKRA Automobile GmbH, Stuttgart, Nemecko 20. výročie SLOVDEKRA, s.r.o. Bratislava

  192 - 2015 5

 • KONFERENCIA SA KONÁ POD ZÁŠTITOU DOPRAVY,MINISTERSTVA VÝSTAVB ÁLNEHO ROZVOJA AY A REGION SR BRATISLAV

  CIE KONFERENCIEĽ :

  Európsky automobilový priemysel predstavuje pre hospodárstvo a zamestnanosť Európskej únie nespornú strategickú výhodu a patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce odvetvie s množstvom inovácií. Snahou a cieľom je priniesť technické riešenia, ktoré budú mať pozitívny vplyv najmä na bezpečnosť cestnej premávky a na životné prostredie. Oblasť je upravená množstvom regulačných aktov, ktoré regulujú životný cyklus vozidla od konštrukcie, uvedenia na trh, prevádzku až po recykláciu vozidla.

  Cieľom 12. ročníka konferencie je prezentovať aktuálny stav, niektoré trendy a vývoj v tejto oblasti. Konferencia je určená pre odborníkov v tejto sfére, výrobcov, pracovníkov štátnej správy a pre širokú odbornú verejnosť, ktorá má záujem o nové informácie z oblasti skúšania, homologizácie, typového schvaľovania a prevádzky vozidla v premávke na pozemných komunikáciách.

  TÉMATICKÉ OKRUHY:

  I. Legislatívne zmeny v oblasti homologizácie, typového schvaľovania ES vozidiel a prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

  II. Činnosť technických služieb v oblasti skúšobníctva ako aj v oblasti technických a emisných kontrol“

  PREDBEŽNÝ PROGRAM:

  0 .10.201 08.30 - 09.30 - Registrácia ú astníkov v hoteli Agroin Nitra8 5 č štitút

  0 .10.201 09.30 - Slávnostné otvorenie konferencie8 5

  0 .10.201 09.45 - Rokovanie konferencie8 5

  0 .10.201 12.30 - O B E D8 5

  0 .10.201 14.00 - Pokra ovanie rokovania konferencie8 5 č

  0 .10.201 0 -8 5 16.3 Ukončenie konferencie

  0 .10.201 .00 -8 5 17 Recepcia pre účastníkov konferencie pri príležitosti 90. výročia DEKRA Automobile GmbH, Stuttgart a 20. výročia SLOVDEKRA s.r.o. Bratislava

  0 .10.201 0 - N9 5 09.0 ávšteva Autosalónu - Autoshow Nitra 2015

  Pracovné predsedníctvo konferencie:

  Ing. Ľubomír Moravčík, PhD. vedúci oddelenia - štátny dopravný úrad Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava

  Čestné predsedníctvo konferencie:

  Mgr. Jaroslav Ozimanič riaditeľ odboru cestnej dopravy a regulácie cestnej dopravy Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava

  Dr. Gerd Neumann konateľ DEKRA Automobile GmbH Stuttgart, D

  Ing. Ľubomír Ochotnický generálny riaditeľ SLOVDEKRA s.r.o. Bratislava

  Odborní garanti konferencie:

  Ing. Marek Hudec vedúci oddelenia cestnej osobnej a nákladnej dopravy Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava

  Ing. Marian Rybianský riaditeľ TESTEK, a.s. Bratislava

  Organizační garanti konferencie:

  Ing. Pavol Wetter WETTRANS Žilina, s.r.o. Inžiniersko - poradenská a vzdelávacia agentúra P.O.BOX 13, SK - 010 08 Žilina E-mail: wettrans@wettrans.sk http://www.wettrans.sk Tel: 00/421/41/5655 320 Fax: 00/421/41/5000 922

  SLOVDEKRA s.r.o. Polianky 19, P.O.BOX 57 SK - 841 01 Bratislava 42 E-mail: direction@slovdekra.sk http://www.slovdekra.sk Tel: 00/421/2/64 288 096 Fax: 00/421/2/64 286 967

  Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p. Výstavná 4 SK - 949 01 Nitra Tel: 00/421/37/65 723 01 Fax: 00/421/37/73 359 86 Ing. Eduard Krcho, riaditeľ

  Ing. Peter Lenďák PhD. výkonný riaditeľ S-EKA, s.r.o. Nitra

  Ing. Daniel Hodek vedúci poverenej technickej služby overovania vozidiel SLOVDEKRA, s.r.o. Bratislava

  Ing. Jaroslav Olexa technický riaditeľ SLOVDEKRA s.r.o. Bratislava

  Ing. Juraj Porázik spoločník spoločnosti SLOVDEKRA s.r.o. Bratislava

  Prof. Ing. Štefan Liščák, Csc. Fakulta PEDAS, Katedra cestnej a mestskej dopravy Žilinská univerzita v Žiline

Recommended

View more >