15663555 Teknik Menjawab Soalan Sains Bahagian a Dan B UPSR

  • View
    199

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of 15663555 Teknik Menjawab Soalan Sains Bahagian a Dan B UPSR

TEKNIK MENJAWAB

SAINS UPSR KOD KERTAS : 018 MASA : 1 JAM

BAHAGIAN A: 30 Soalan Objektif (30 Markah / 30 Marks) BAHAGIAN B: 4 / 5 Soalan Subjektif (20 Markah / 20 Marks)

FORMAT MASIH SAMA SEPERTI TAHUN LEPAS*DALAM DWIBAHASA BOLEH MENJAWAB DALAM

BAHASA INGGERIS BAHASA MALAYSIA B.MALAYSIA DAN B.INGGERIS

SEKSYEN A SECTION A

PENGETAHUAN 1. fakta 2. istilah, 3. pengelasan 4. urutan 5. kaedah 6. konsep KEFAHAMAN 1. menterjemah 2. mentafsir 3. ekstrapolasi APLIKASI

CONTOH 1 (PENGETAHUAN :Fakta) [2002/02] Antara penyataan berikut yang manakah menerangkan mengapa belalang tidak mati walaupun kepalanya dibenamkan ke dalam air selama dua minit? A B C Belalang mempunyai insang Belalang boleh hidup dalam air Belalang bernafas melalui kulit

D Belalang mempunyai liang pernafasan di abdomen Jawapan: D

CONTOH 2 (PENGETAHUAN :Fakta) [1998/15] Seorang murid menemui sekeping papan di suatu padang rumput. Dia mengangkat papan tersebut dan mendapati rumput di bawah papan itu berwarna kuning. Mengapakah rumput itu berwarna kuning? A B C D Tidak cukup air Kurang bertumbuh Tidak menerima cahaya Kurang menerima udara Jawapan : C

CONTOH 3 (PENGETAHUAN :Istilah) [2001/04] Apakah yang dimaksudkan dengan bahan lutcahaya? A B Bahan yang tidak dapat ditembusi oleh cahaya Bahan yang dapat ditembusi oleh sebahagian cahaya

C Bahan yang dapat ditembusi oleh cahaya sepenuhnya D Bahan yang dapat ditembusi oleh cahaya yang sangat terang Jawapan : B

CONTOH 4 (PENGETAHUAN :Pengelasan)[2002/15] R - Buku, Kotak tisu, Kerusi kayu S - Pasu tanah liat, Periuk tanah liat, Batu bata T - Beg kulit, Kasut kulit, Baju bulu U - Belon, Getah pemadam, Tayar kereta Antara kumpulan objek berikut yang manakah dalam kumpulan yang sama? A B C D R dan S R dan U S dan T T dan U Jawapan: B

CONTOH 5 (PENGETAHUAN :Urutan)[2002/12]

Antara warna berikut yang manakah betul tentang susunan warna-warna pelangi?

A B C D

Ungu, hijau, biru, oren Ungu, hijau, kuning, merah Hijau, biru, merah, kuning Indigo, oren, hijau, merah

P

Q

R

S

T

Rajah di atas menunjukkan fasa-fasa bulan P, Q, R, S dan T. Antara berikut yang manakah fasa-fasa bulan yang betul? A B C D P, Q, T, S, R P, R, S, T, Q P, S, T, Q, R P, T, R, S, Q2001 Soalan no. 8

K

L

M

N

K, L, M dan N dalam rajah menunjukkan fasa-fasa bulan. Antara berikut yang manakah menunjukkan urutan fasa bulan yang betul?

A B C D

K, L, N, M L, N, K, M M, K, N, L N, M, L, K 1998 soalan no. 7

SOALAN URUTAN

Nama-nama planet Proses kitar semula kertas Proses mengawet bahan makanan Siratan makanan Proses pertumbuhan biji benih Perkembangan dunia teknologi

CONTOH 6 (PENGETAHUAN :Kaedah)[2000/11] Sekumpulan murid ingin menyiasat tentang proses pertumbuhan sejenis tumbuhan. Antara langkah berikut yang manakah perlu dilakukan? I Mengukur ketinggian pokok

ll Mengira bilangan daun lll Mengira bilangan bunga lV Mengukur lilitan batang A B C D l dan lll sahaja l, ll dan lV sahaja ll, lll dan lV sahaja l, ll, lll dan lV

CONTOH 7 (PENGETAHUAN :Konsep)[2001/26] Apakah faktor yang menghasilkan imej seseorang kelihatan di dalam cermin satah? l ll Cahaya dipantulkan Cahaya dibiaskan

lll Bahagian belakang cermin legap IV Bahagian belakang cermin lutsinar A B C D l dan lll sahaja l dan lV sahaja ll dan lll sahaja ll dan lV sahaja

CONTOH 8 (KEFAHAMAN :Penterjemahan) [2001/16]Hari Pertama Kedua KetigaJADUAL 1

Ketinggian / cm 0.5 5.5 11.5

Satu penyiasatan tentang percambahan anak benih kacang hijau telah dijalankan dan keputusannya dicatatkan dalam jadual 1. Ini menunjukkan bahawa anak benih melakukan proses A B C D penunasan pembiakan percambahan pertumbuhan

CONTOH 9 (KEFAHAMAN :Pentafsiran)[2002/13]Jarak/ cm Q P R S

Jenis permukaan RAJAH 6 Rajah 6 menunjukkan jarak yang dicatatkan oleh sebuah bongkah kayu untuk berhenti apabila melalui permukaan P, Q, R dan S. Bongkah kayu itu ditolak dengan daya yang sama. Antara penyataan berikut yang manakah betul tentang P, Q, R dan S? A B C D Q lebih kasar daripada P tetapi lebih halus daripada S S lebih kasar daripada P tetapi lebih halus daripada R P mempunyai permukaan yang paling halus R lebih halus daripada P dan Q

CONTOH 10 (KEFAHAMAN :Ektrapolasi) [2001/16]W X Y Z

Maklumat di atas menunjukkan empat jenis hidupan, W, X, Y dan Z yang terdapat dalam satu rantai makanan. Apakah yang kamu jangka akan berlaku jika bilangan Y ditambah dengan banyaknya dalam rantai makanan itu? W A B C D Bertambah Berkurang Berkurang Bertambah X Berkurang Bertambah Bertambah Berkurang Jawapan : D Z Sama Sama Bertambah Bertambah

CONTOH 11(APLIKASI) [2001/25] Seorang murid ingin menggantikan getah pemegang basikal dengan yang baru. Didapatinya getah pemegang itu tidak dapat dimasukkan kepada pemegang basikal itu. Antara berikut yang manakah perlu dilakukannya? A B C D Pemegang basikal dipanaskan dahulu. Getah pemegang dipanaskan di atas api. Getah pemegang dicelup ke dalam air panas dahulu. Getah pemegang dicelup ke dalam air sejuk dahulu Jawapan : C

CONTOH 12(APLIKASI) [2002/23] Ketika sesat di hutan, Hanis menemui sebiji botol kaca. Bagaimanakah Hanis boleh menggunakan botol itu untuk menghantar isyarat kepada kumpulan penyelamat? A Meniup mulut botol untuk menghasilkan bunyi yang kuat B Menggunakan kaca botol untuk membuat tanda pada pokok C Mengetuk botol pada batang-batang pokok untuk menghasilkan bunyi

D Menggunakan botol untuk menumpukan cahaya matahari pada daun daun kering bagi menyalakannya

SEKSYEN B SECTION B

BAHAGIAN BKEMAHIRAN PROSES SAINS

1. PEMERHATIAN 2. INFERENS 3. MERAMAL 4. MENTAFSIR MAKLUMAT 5. MENGAWAL PEMBOLEHUBAH

KRITERIA YANG DISOAL DALAM BAHAGIAN BKRITERIA 1 Pemerhatian Observation 7 8 9 10 11 KRITERIA P.ubah dimanipulasi Manipulated Variable (WTC) P.ubah bergerak balas Response Variable (WTO/WTK/WTM) P.ubah dimalar Constant ( WTS) Tujuan Aim / Purpose Hipotesis Hypothesis JUMLAH 20 markah

2 Inferens Inference 3 Ramalan Predict 4 Corak Pattern 5 Hubungan Relation 6 Kesimpulan Conclusion

SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUEOBSERVING involves the use of our senses to identify and describe an objects properties from the findings of an experiment in the form of graph, table or quotation. Candidates need to compare all observation made and make a note.

SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUEINFERRING An explanation or interpretation of an observation. Investigating Living Things requires more than one inference. Make certain, each inference is different with comparison made earlier.

SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUEVARIABLE / INFORMATIONB.

MANIPULATED VARIABLEWhat to change before an experiment and usually influences results.

RESPONDING VARIABLE

What to measure as an end result.

CONTROLLED VARIABLE

What to remain the same before or after an experiment and do not state more than one.

SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUEAIM OF THE INVESTIGATION Purpose of the investigation Sentence structure purpose: To investigate the relationship between the manipulated variable and the responding variable. OR To investigate the effect of the manipulated variable against the responding variable

HYPOTHESIS

SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUE

Making general statement about manipulated variable and responding variable relationship to explain observation or event which can be tested its validity. In other word, early expectations Sentence structure purpose: As more (manipulated variable), the more (responding variable) would be If (manipulated variable) is increased, (responding variable) would increase too.

SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUECONCLUSION / SUMMARY Suggested sentence pattern:

When (manipulated variable) react toward (responding variable), .. (responding variable) react when (manipulated variable), ..

SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUEPREDICTION When predicting numbers, candidates are advised to do calculations. Only a single number should be presented

SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUEPOLARISATION / PATTERN Digit or number changes on graphs, text or table. Use words such as increase, decrease or same

Tidak memahami soalan. KESILAPAN Tidak faham istilah Jawapan yang kabur Tidak gunakan maklumat Tulisan sukar dibaca

MANIPULATED VARIABLE ( What to Change )Pembolehubah yang diubahubah oleh pengkaji atau penyiasat.Kata kunci: diubah, berbeza, berlainan Change, DifferentBerada di sebelah kiri jadual (data berlainan)

VARIABLE WTC MVPembolehubah yang boleh diubah-ubah / dikawal di awal eksperimen. Perubahannya memberi kesan kepada hasil eksperimen.

MasaPanjang Bayang / cm

9.00 11.00 1.00 65 25 0

3.00 25

5.00 65

VARIABLE WTC MVPembolehubah yang boleh diubah-ubah / dikawal di awal eksperimen. Perubahannya memberi kesan kepada hasil eksperimen.

Number of battery 1 2 3

Brightness of the bulb Dimmer Bright Brightest

RESPONDING VARIABLE ( What to Observe )Pembolehubah yang turut berubah apabila dimanipulasikan.Kata kunci: dicatat, dikumpul To study / To investigate / To findBerada di sebelah kanan jadual (data berlainan)

Pembolehubah yang sama atau tetap sepanjang eksperimen.Kata kunci: Tetap, SamaPeringatan:

CONSTANT VARIABLE

Dalam sesuatu eksperimen, hanya satu pembolehubah yang dimanipulasi, satu yang akan bergerakbalas, dan yang lain semuanya dimalarkan

Same /Constant

VARIABLEWTO (RV)Maklumat yang berubah apabila Pembolehubah Manipulasi berubah. Merupakan hasil / keputusan eksperimen.

MasaPanjang Bayang / cm

9.00 11.00 1.00 65 25 0

3.00 25