15min savaitratis 2012.11.30

 • View
  232

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

15min savaitraštis 2012.11.30

Text of 15min savaitratis 2012.11.30

 • PasaulisVroclavas Lenkijos ambicijaVienas ambicingiausi Lenkijos miest Vroclavas yra ta Vidurio Europos vieta, kurioje galima rasti ne tik Brazil turg ar ital restoran, bet ir imtus ispan, kurie ia dirba statybose ir taip gelbstisi nuo nedarbo savo alyje. Vroclave ekonomika auga greiiau nei Kinijoje. Kas prikl miest i Antrojo pasaulinio karo griuvsi?

  Savaitratis 15min ISSN 1822-2749 Nr. 46 (1277) 2012 m. lapkriio 30 d.

  Savaits interviuGda net irtiEkspremjeras Aleksandras Abiala, i alies stebdamas, kaip formuojama koalicin Vyriausyb, negali nuslpti nuostabos ir nusivylimo, kad partijos valdi veriasi be jokio pasirengimo.

  6-7 psl.

  VerslasU landyn tkstaniai

  Pigiausias butas Lietuvoje yra Kupikio rajone. J galima sigyti vos u 4 000 Lt. Vilniuje yra apie 200 but, kainuojani iki 50 000 Lt, o visoje Lietuvoje deimt kart daugiau. Nemaai. Taiau kiek i j padori?

  8-10 psl.

  Gazas.ltIkis senien kolekcija

  Sen automobil gali nusipirkti kiekvienas. Bet prikelti j naujam gyvenimui, po kruopelyt renkant originalias detales, tikras ikis, tikina istorini transporto priemoni asociacijos vadovas Ramnas Kardelis.

  24-25 psl.

  1820 psl.

  Ministro elis600 tkst. lit verts Socialins apsaugos ir darbo ministerijos, vadovaujamos Donato Jankausko, konkurs laimjo bendrov, kurios nemanoma surasti.

  45 psl.

  Lauryna Virelinait

  R.Valatkos nuotr.

  J.Kal

  insk

  o nu

  otr.

  T.Lukio/BFL nuotr.

  Asmeninio albumo nuotr.

 • 15min 2012 m. lapkriio 30 d.2 | Politika

  Kaip vertinate A.Butkeviiaus Vyriausybs formavim?

  Tomas BalekasGeneralinis direktoriust.balzekas@15min.lt

  Jaunius LingysGen. direktoriaus pavaduotojasj.lingys@15min.lt

  Rimvydas ValatkaVyriausiasis redaktoriusr.valatka@15min.lt

  Donatas VeerskisPardavim vadovasd.vecerskis@15min.lt

  Raimundas CelenceviiusRedaktoriusr.celencevicius@15min.lt

  Asta CibienRedaktoriaus pavaduotojaa.cibiene@15min.lt

  Redakcija Tel. (8-5) 210 5896Faks. (8-5) 210 58 97redakcija@15min.ltSaltoniki g. 9, Vilnius, 08105

  Reklama reklama@15min.ltTel. Vilniuje (8-5) 233 6535

  Platinimas platinimas@15min.ltTel. Vilniuje (8-5) 210 5894

  Leidjas: UAB 15 minui, Saltoniki g. 9, Vilnius, 08105Tel. 210 5894. Faks. 210 5897. info@15min.lt

  15min.lt apklausa

  Komedija, jei jau prezidentei tenka tikrinti kandidat angl kalbos inias. (5356) 24 proc.

  Tragedija, nes tiek prast kandidat ministrus dar nebuvo. (6685) 29 proc.

  Viskas gerai, vyksta normalus Vyriausybs formavimas. (6992) 31 proc.

  Geriau jau i Vyriausyb i viso nebt sudaryta. (3544) 16 proc.

  Cirkas be pinigoKandidat ministrus moteris pas J ibuvo 10 mi-nui. Kandidat moteris, tik i tos partijos, kuri be teiss ministrus, 35. Kandidatas vyras vos penkias. Ir laik angl kalbos egzamin. Kandida-tms moterims valstybinio angl kalbos egzamino laikyti nereikjo.

  Na, ir kaip? Kaip Dviraio ou, tik to su kirviu nebuvo (keiksmaodiai praleisti). Ar bent kavos pasil? Pasil, bet nespjau n prie lp pakelti laikas baigsi.

  Tai kak reikia. Tik k? Ar tas, kuris trumpai nuraytas? O gal nurayta ta, kuri ilgai? Gerai, kad neklausinjo anglikai, ar ne? Pravarys tik vyrus, kurie Jai nelabai?

  Lauo galvas TV laid vedjai, apvalgininkai. sijautme. Tarsi taip ir turt bti. Vieni u an-gl, kiti prie. Toki nyki mauma. Yra ir be nuomons. Ambasadorius i Briuselio duoda inter-viu: Yes, English privaloma! iniasklaida paskel-bia. Masikai. Kaip Dievo od. Tik keli netikliai sunypia: Pataiknas! ia apie ambasadori.

  Taip vyksta atranka. Ne Mis Lietuva 2013. eu-ropins valstybs Vyriausyb. alies, kuri po pus-meio pirmininkaus ES.

  Valstybs skola pamirta. Spjaut minus 50 mlrd. Lt. Atomin tik estas Raudondvaryje bemini. So-dra nusks ar ne, PVM dids ar mas, koks skir-tumas. Nebereikia niekam n 1509 Lt minimalios al-gos. Liko tik vienas klausimas sukirs docent tuos mikius i angl ar ne? Gyvyb arba mirtis.

  Tas, dl kurio Ji vis t ko ir uvir, ikart sumo-jo, kad tai jo stichija. Maiyti pikt milt ko. Kad Lietuvai bt blogiau. Jei patys lytviai nori, kad i j bt juokiamasi, visada praom, jis su malonumu.

  Ji atmetins Darbo partijos kandidatus? Jis Jai kandidat konservatori.

  Kol jo pamalonintas konservatorius (i kur toki konservatoriai ir randa) seka pasak apie bemieges naktis prie iduodant konservatorius ir aarojanias kinink akis, kniazius vengia lyg gelel rads. Eksperimentas pavyko!

  A.Kubilius turjo artist R.Vilkait, tai gal tiks ir J.Gaiauskas? Nytynka? Yra gaisrins spaudos at-stovas ir televizijos oki konkurso teisjas G.Druk-teinis. Su keliaraiiais.

  Kuris neturi sentiment iai valstybei kaipo Lie-tuvai. Kuris ivaiuot i jos n nemirkteljs, nes netempia paskui save tos praeities: boi kap, kakokio suaudymo ar korimo.

  Vienas suktai pakiinja, antras teikia, treia mo-kytoja dirba. Mus mai, mus mai, uodas van-dens ne, o i treia okytl miltus nusijojo.

  Ir niekam jau nebesvarbu, kad Jos usispyrimas neleisti darbiei ministrus j patronui buvo lyg medus irei. K domina dabar tai, kad Darbo parti-ja tiesiog neturi tinkam moni valdyti valstyb?

  Kai aren ieina klounai, bet koks bandymas i-kelti rimt problem baigiasi tik dar viena ilgai trun-kania nevalingo juoko su tryktaniomis i aki aaromis banga. odiu, cirkas be pinigo.

  Taigi nors A.Valinsko klounai k tik masikai paliko Seim, cirko dvasia liko. Ne tik liko. Nepaisant Jos susireikminimo, tiksliau, kaip tik dl jo, i Seimo cirko dvasia prasismelk ir prezidentr.

  Komentaras

  Rimvydas Valatkar.valatka@15min.lt

  Vienas pakiinja, antras teikia, treia mokytoja dirba.

  80000 egz. 15min tira audituoja UAB Ernst & Young Baltic.

  Savaits egzaminai

  Lietuva kitmet pirmininkaus

  Europos Sjungai, todl bsimoje

  Vyriausybje ministrais gali bti

  bet kas, bet su viena slyga.

  Bsimi ministrai prezidentroje turi

  anglikai atsakyti klausim angl kalba. odynu,

  Google vertju ir pargalke naudotis draudiama.

  Rimo Valeikio pie.

  Apklausoje dalyvavo 22785 mons

  24PROC.

  29PROC.

  16PROC.

  31PROC.

 • 15min 2012 m. lapkriio 30 d.4 | Tyrimas

  O gal i ties nereikia gsdinti?Politikos apvalgininkas M.Laurinkus, kurio pla-iausiai nuskambjs komentaras buvo paraytas beveik prie deimtmet ir vadinosi, regis, Dl grsmi nacionaliniam saugumui, vienoje tele-vizijos laidoje, atsakydamas mano pastabas, jog politikai, aikindamiesi santykius, danai nepa-galvoja, kaip tai atrodo irint alies, mesteljo, pasak jo, Sjdio laikais populiari fraz: Tik nereikia ms gsdinti.

  Bet kol kas niekas nieko ir negsdina, jei lyginsi-me su tuo M.Laurinkaus komentaru, kur skaitant paaliniam stebtojui anais laikais galjo susida-ryti spdis, kad Lietuva patenka pasaulio ginkl kontrabandos elit ir kad Lietuvos pilietybs par-davinjimas yra kakoks iskirtinis vykis.

  I ties tai abu ie spdiai buvo klaidingi, nes eksportuoti galjome tik atgyvenusius M-16 autu-vus, o pilietybs buvo ne tik pardavinjamos, bet ir dalijamos u dyk kair ir dein. skaitant ir pilie-tyb M.Sadekovui u V.Adamkaus rinkim skolas, tarpininkaujant VU, tai yra Vilniaus universitetui.

  Visa tai jau praeitis, kurios pakeisti negalima, bet galima i jos mokytis.

  Kalbant apie dabart, gsdinimais taip pat dar nekvepia. Iekant ssaj su praeitimi, viskas la-biau primena A.Valinsk ir jo partij, tai yra cirk.

  Turiu galvoje kalbas apie masinius bals pir-kimus, galimyb anuliuoti rinkim rezultatus, de-mokratijos ir Antrosios Respublikos pabaig, ban-dym formuoti koalicij a la carte, sivaizduojant, jog tai tas pats, kaip restorane paprayti salot be svogn ir acto upilo ar prezidents persikvali-fikavim angl kalbos mokytoj.

  Visa tai paaliniam stebtojui, nesikirtusiam marsiei kultros ypatybes, neatrod grsminga. Greiiau nesuprantama ar net juokinga.

  Bet tai igirdus, k kalba naujosios koalicijos narys A.Mazuronis, taps komisijos, kuri svarstys trij darbiei nelieiamybs klausim, bt ga-lima ir isigsti. Nes, pasak A.Mazuronio, komisija sprendim priims tik isiaikinusi, ar Darbo parti-jos byla nra politin.

  Pabandykim sivaizduoti, kaip tai atrodys. Tar-kim, komisija randa rodym, kad byla yra politin. Turint galvoje komisijos sudt ir byloje vykusius svarbius pokyius tarp dviej Seimo rinkim tur, tokia galimyb nra visikai teorin.

  Tuomet Seimas (atsivelgiant jo sudt) galt tokiai ivadai pritarti ir nelieiamybs i V.Gapio, V.Uspaskicho ir V.Vonutaits neatimti.

  Viskas, problemos baigtos?Sakyiau, prieingai, nes btent tada problemos

  ir prasidt. Nes reikt atsakyti klausim, k daryti su politinse bylose dalyvaujaniais teis-jais. Nes tokiais jie bt pavadinti ne kokio nors nesivaldanio Kembrido aukltinio, o statym leidj sprendimu. Taip pasiuniant ini visam pasauliui, kad Lietuvos teism sistema yra panai Baltarusijos, kas jau ities bt panau gsdinim.

  inoma, i problem bt galima ikart isprs-ti pasilant apkalt politinje byloje dalyvaujan-tiems teisjams. Bet, matyt, nei A.Mazuronis, nei valdanioji koalicija apie tai negalvoja.

  Jei pagalvot, gal suprast, jog i ties geriau bt nieko negsdinti.

  Komentaras

  Artras Raasredakcija@15min.lt

  Nes reikt atsakyti klausim, k daryti su politinse bylose dalyvaujaniais teisjais.

  Lauryna Virelinait l.vireliunaite@15min.lt

  Baigiantis kadencijai konservatoriaus Donato Jankausko vadovaujamoje Socialins apsaugos ir darbo ministerijoje (SADM) m dtis stebuklai.

  ios institucijos viej konkurs dau-giau kaip u pus milijono lit laim-jo bendrov, kurios nemanoma rasti, o jau kit dien po sutarties pasiray-mo dienos vies ivydo ministerijos usakytas leidinys.

  SADM gegu paskelb atvir vie-j konkurs teminio priedo Socia-linis spektras leidybos ir platinimo paslaugoms.

  Keturiems konkurentams iame kon-kurse nos nu