of 40 /40
1606 SOMMER BARN

1606 SOMMER BARN

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bomull og lin i delikate farger er perfekt til sommerstrikk til barn. I solrike Cape Town fant vi den rette stemning til fotoshoot av vår sommerkolleksjon til barn.

Text of 1606 SOMMER BARN

Page 1: 1606 SOMMER BARN

1606

SOMMER BARN

Page 2: 1606 SOMMER BARN

joy2

Page 3: 1606 SOMMER BARN

• lett

•• middels

••• avansert

SeetterVanSkelighetSgrad

3

Bomulloglinidelikatefargerer

perfekttilSommerStrikktilBarn.

iSolrikeCapetownfantViden

retteStemningtilfotoShootaV

VårSommerkollekSjon.

Page 4: 1606 SOMMER BARN

3 1/222 | 10

2-12 ÅRDesign 1••

GARN: MANDARIN MEDI

Hefte1606

BYRON. Design Sandnes Garn: Liv Stangeland4

Page 5: 1606 SOMMER BARN

BYRON. Design Sandnes Garn: Liv Stangeland 5

Page 6: 1606 SOMMER BARN

6

Page 7: 1606 SOMMER BARN

Gult er symbol for solen oG er en nydeliG farGe til barnestrikk.

7

Page 8: 1606 SOMMER BARN

3 27 | 10

2-12 ÅRDesign 2••

GARN: MANDARIN PETIT

Hefte1606

CALANTA. Design Sandnes Garn: Åsa Christiansen8

Page 9: 1606 SOMMER BARN

CALANTA. Design Sandnes Garn: Åsa Christiansen 9

Page 10: 1606 SOMMER BARN

BEAU. Design: Trine Lise Høyseth10

Page 11: 1606 SOMMER BARN

420 | 10

2-12 ÅRDesign 3 ••

Hefte1606

GARN: LINE

BEAU. Design: Trine Lise Høyseth 11

Page 12: 1606 SOMMER BARN

ZAHRA. Design Sandnes Garn: Liv Stangeland12

Page 13: 1606 SOMMER BARN

4 19 | 10

2-12 ÅRDesign 4•••

GARN: LINE

Hefte1606

ZAHRA. Design Sandnes Garn: Liv Stangeland 13

Page 14: 1606 SOMMER BARN

DADA. Design: Sandnes Garn14

Page 15: 1606 SOMMER BARN

418 | 10

2-12 ÅRDesign 5 ••

Hefte1606

GARN: MANDARIN PETIT

DADA. Design: Sandnes Garn 15

Page 16: 1606 SOMMER BARN

16

Page 17: 1606 SOMMER BARN

17

Page 18: 1606 SOMMER BARN

18

Page 19: 1606 SOMMER BARN

19

Page 20: 1606 SOMMER BARN

SIDONIA. Design Sandnes Garn: Åsa Christiansen20

Page 21: 1606 SOMMER BARN

3 1/222 | 10

2-12 ÅRDesign 6••

GARN: MANDARIN MEDI

Hefte1606

SIDONIA. Design Sandnes Garn: Åsa Christiansen 21

Page 22: 1606 SOMMER BARN

418 | 10

1-12 ÅRDesign 7 ••

Hefte1606

GARN: LINE

EVIENNE. Design Sandnes Garn: Olaug Beate Bjelland22

Page 23: 1606 SOMMER BARN

EVIENNE. Design Sandnes Garn: Olaug Beate Bjelland 23

Page 24: 1606 SOMMER BARN

24

Page 25: 1606 SOMMER BARN

25

Page 26: 1606 SOMMER BARN

NURU. Design Sandnes Garn: Anette Hellstrøm Olsen26

Page 27: 1606 SOMMER BARN

3 27 | 10

2-10 ÅRDesign 8•

GARN: MANDARIN PETIT

Hefte1606

NURU. Design Sandnes Garn: Anette Hellstrøm Olsen 27

Page 28: 1606 SOMMER BARN

4 20 | 10

2-12 ÅRDesign 9••

GARN: LINE

Hefte1606

CATRIONA. Design: Trine Lise Høyseth28

Page 29: 1606 SOMMER BARN

CATRIONA. Design: Trine Lise Høyseth 29

Page 30: 1606 SOMMER BARN

30

Page 31: 1606 SOMMER BARN

31

Page 32: 1606 SOMMER BARN

420 | 10

2-12 ÅRDesign 10 ••

Hefte1606

GARN: LINE

DAX. Design Sandnes Garn: Liv StangelandkAmILAH. Design Sandnes Garn: Olaug Beate Bjelland32

Page 33: 1606 SOMMER BARN

327 | 10

2-12 ÅRDesign 11 ••

Hefte1606

GARN: MANDARIN PETIT

DAX. Design Sandnes Garn: Liv StangelandkAmILAH. Design Sandnes Garn: Olaug Beate Bjelland 33

Page 34: 1606 SOMMER BARN

3 27 | 10

2-12 ÅRDesign 12••

GARN: MANDARIN PETIT

Hefte1606

kYAH. Design Sandnes Garn: Anita Brathetland34

Page 35: 1606 SOMMER BARN

kYAH. Design Sandnes Garn: Anita Brathetland 35

Page 36: 1606 SOMMER BARN

DAREAU. Design: Sandnes Garn

3 1/222 | 10

1-10 ÅRDesign 13 •••

Hefte1606

GARN: MANDARIN MEDI

36

Page 37: 1606 SOMMER BARN

DAREAU. Design: Sandnes Garn 37

Page 38: 1606 SOMMER BARN

TRINETTA. Design: Trine Lise Høyseth38

Page 39: 1606 SOMMER BARN

3 1/220 | 10

2-12 ÅRDesign 14•••

GARN: LINE

Hefte1606

BYRONDesign 1

CALANTHADesign 2

BEAUDesign 3

ZAHRADesign 4

DADADesign 5 SIDONA

Design 6

EVIENNEDesign 7

NURUDesign 8

CATRIONADesign 9

kAmILAHDesign 10

DAXDesign 11

kYAHDesign 12

DAREAUDesign 13

CARLOSDesign 14

TRINETTA. Design: Trine Lise Høyseth 39

Page 40: 1606 SOMMER BARN

FORHANDLER

Oppskrifter selges kun med garn fra SandnesGarn

postboks143,4302SANDNES,NORGE+4751608600DANMARK+4549763969,SVERIGE+46(0)[email protected]

artd

ireCtio

n:a

nya

aaSeBø

.foto

:SiSSelangfeld

t.Styling:m

aria

aaS.trykk:ka

ihanSen

trykkeri

7 039560 471442