18th International Conference (ECONOMY - MANAGEMENT ... 18th International Conference (ECONOMY - MANAGEMENT
18th International Conference (ECONOMY - MANAGEMENT ... 18th International Conference (ECONOMY - MANAGEMENT
18th International Conference (ECONOMY - MANAGEMENT ... 18th International Conference (ECONOMY - MANAGEMENT
18th International Conference (ECONOMY - MANAGEMENT ... 18th International Conference (ECONOMY - MANAGEMENT

18th International Conference (ECONOMY - MANAGEMENT ... 18th International Conference (ECONOMY - MANAGEMENT

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 18th International Conference (ECONOMY - MANAGEMENT ... 18th International Conference (ECONOMY -...

 • 18th International Conference (ECONOMY - MANAGEMENT - FINANCE):

  New Challenges in Economic Policy, Business

  and Management

  17 – 18 June 2019

  Warsaw, Poland: Staszic Palace

 • 9:00 – 11:00

  11:00 – 11:15

  11:15 – 13:15

  13:15 – 14:00

  14:00 – 16:00

  16:00 – 16:30

  16:30 – 18:30

  Day 1 – Monday JUNE 17th (in English)

  Registration and Morning Coffee (Place: hall next to Mirror Aula, first floor, Staszic Palace) Official opening: Andrzej Szablewski (Director, Institute of Economics, Polish Academy of Sciences); Barbara Błaszczyk (Chair of Scientific Council, Institute of Economics, Polish Academy of Sciences) Discussion panel: Technological advancements and innovations in the growth of countries, regions and firms Moderator – Marta Gancarczyk (Jagiellonian University) Panelists: � Stanisław Gomułka (Business Centre Club; Polish Academy of Sciences) � Beata Jones (Texas Christian University, USA) � Grażyna Leśniak-Łebkowska (Warsaw School of Economics) � Haim R. Levy (Dr. Haim V. Levy & Co., Law Firm, Israel) � Kazimierz Śliwa (Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University) Lunch (Place: next to Mirror Aula) Panel session 1: Challenges in economy and business Chair – Marta Gancarczyk (Jagiellonian University) � Haim R. Levy (Dr. Haim V. Levy & Co., Law Firm) - The innovation-driven

  health economy and society welfare paradigm: An overview � Małgorzata Dymyt (Military University of Land Forces) - Circular economy -

  analysis of the essence, dimensions and scope of the concept � Maciej Koszel (Poznan University of Economics and Business) - Benefits of

  competition and cooperation among local government units within Polish metropolitan areas

  � Katarzyna Piwowar-Sulej, Anna Cierniak-Emerych (Wrocław University of Economics) - Workplace safety of Ukrainian workers employed in Poland

  � Przemysław Niewiadomski (University of Zielona Gora), Bogdan Nogalski (WSB University in Gdansk) - The dilemma – mature imitations or innovations? Investigating the productivity strategies of Polish agricultural machinery sector manufacturers

  Coffee break Panel session 2: Challenges in education and business Chair – Grażyna Leśniak-Łebkowska (Warsaw School of Economics) � Beata Jones (Texas Christian University), Katarzyna Perez (Poznań

  University of Economics and Business ), Maarten Hogenstijn (Hanze University of Applied Sciences ) - Development of talented university students – an intercontinental perspective

  � Andrzej Lis (Nicolaus Copernicus University) - Mapping the streams of research on the concept of the learning organization

  � Agata Branowska (Poznan University of Technology) – Communication competencies management of young academic teachers

  � Tomasz Kafel, Izabela Czaja (Cracow University of Economics) – The concept of the entrepreneurial university applied to universities of economics in Poland. A case study of Cracow University of Economics Katarzyna Śmiałowicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ) - Marketing communications of national museums in Poland – barriers and opportunities for adopting a brand identity

 • 08:00 – 09:00 09:00 – 11:00

  11:00 – 11:30

  11:30 – 13:00

  13:00 – 13:45

  13:50 – 16.00

  16:00

  Day 2 – Tuesday JUNE 18th (in Polish)

  Poranna kawa (Miejsce: obok Sali Lustrzanej, I piętro, Pałac Staszica) Sesja 3: Wykład otwierający: Innowacje znaczące społecznie a rozwój gospodarczy Przewodniczący – Krzysztof Klincewicz (Uniwersytet Warszawski) � Aleksander Jakimowicz (Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii

  Nauk), Daniel Rzeczkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) - Zróżnicowanie strategii innowacyjnej ze względu na wielkość przedsiębiorstwa w okresie po szoku egzogenicznym

  � Tomasz Pisula (Politechnika Rzeszowska) - Zastosowanie klasyfikatorów zespołowych do prognozowania ryzyka upadłości firm z sektora logistycznego działających w Polsce i Czechach

  � Katarzyna Chudy-Laskowska (Politechnika Rzeszowska) - Zróżnicowanie poziomu innowacyjności w przedsiębiorstwach w Polsce

  � Katarzyna Piwowar-Sulej, Krzysztof Podsiadły (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) - Wdrożenie czwartej rewolucji przemysłowej w przemyśle cukierniczym w Polsce

  � Marcin Niemiec (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) - Ocena ryzyka praktyk społecznych w małych gospodarstwach warzywnych w Polsce jako narzędzie do optymalizacji systemu zarządzania jakością

  Przerwa kawowa Sesja 4: Wyzwania w biznesie i zarządzaniu sieciami Przewodniczący – Mieczysław Morawski (Politechnika Warszawska) � Beata Barczak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) - Koncepcja pomiaru

  efektywności sieci publicznych � Marzena Fryczyńska (Szkoła Głowna Handlowa) - Strategiczne podejście do

  kompetencji sieciowych menedżerów � Michał Organa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) - Strategiczne

  przywództwo w niedojrzałych sieciach międzyorganizacyjnych - studium przypadku małej firmy konsultingowej

  � Sergiusz Prokurat (Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk) - Jak popularna i skuteczna jest praca zdalna? Przykład z sektora IT w Polsce

  � Katarzyna Wasiluk-Maksymiuk (Uniwersytet Białostocki) - Grywalizacja jako nowy trend w zarządzaniu energią

  Lunch Sesja 5: Wyzwania w biznesie i zarządzaniu Przewodniczący – Krzysztof Bartosik (Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk) � Dawid Szutowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) - Znaczenie

  jakości podejmowania decyzji w procesie rozwoju innowacyjności produktu � Magdalena Gorzelany Dziadkowiec (Uniwersytet Ekonomiczny w

  Krakowie) – Kompetencje kierownicze jako determinanta innowacji w zarządzaniu – wyniki badań pilotażowych

  � Michał Igielski (Uniwersytet Morski w Gdyni) - Budowa przewagi konkurencyjnej przez polskie przedsiębiorstwa w oparciu o zarządzanie kompetencjami kluczowych pracowników

  � Michał Comporek (Uniwersytet Łódzki) - Relacje między strategiami finansowymi a zarządzaniem zyskiem w publicznych spółkach akcyjnych

  � Anna Kurzak-Mabrouk (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach) - Niezrównoważona obsada personalna zagrożeniem w zarządzaniu współczesnym zrównoważonym przedsiębiorstwem produkcyjnym

  Zamknięcie konferencji

 • Scientific patronate

  Organizers

  Partners

  Contact: Anna Ujwary-Gil

  Institute of Economics, Polish Academy of Sciences

  Staszic Palace, Nowy Swiat 72, 00-330 Warsaw, Poland

  E-mail: ujwary@inepan.waw.pl http://konferencja.jemi.edu.pl/pl/