1
19th World University Orienteering Championships 2014, August 12 - 16, Olomouc, Czech Republic SKELNÁ HUŤ e 5 m 1 : 10 000 R1 R2 R3 Město Prostějov stav: VI. 2014 evidence map OB: 14 09 16 E mapovali a kreslili: X. 2013 Evžen Cigoš revize: VII. 2014 Zdeněk Lenhart hlavní kartograf: Bohumil Háj mapové podklady: mapa OB Skalky, LAS, ortofoto vytiskl: VII. 2014 Žaket Praha vydal: © Středomoravské sdružení orientačních sportů správce mapy: SMSOS, Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov [email protected] Městys Protivanov

19th World University Orienteering Championships 2014_Skelna hut_trat M.pdf · 19th World University Orienteering Championships 2014, August 12 - 16, Olomouc, Czech Republic SKELNÁ

  • Upload
    doduong

  • View
    227

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 19th World University Orienteering Championships 2014_Skelna hut_trat M.pdf · 19th World University Orienteering Championships 2014, August 12 - 16, Olomouc, Czech Republic SKELNÁ

19th World University Orienteering Championships2014, August 12 - 16, Olomouc, Czech Republic

SKELNÁ HUŤe 5 m 1 : 10 000

R1 R2 R3

Město Prostějov

stav: VI. 2014evidence map OB: 14 09 16 Emapovali a kreslili: X. 2013 Evžen Cigošrevize: VII. 2014 Zdeněk Lenharthlavní kartograf: Bohumil Hájmapové podklady: mapa OB Skalky, LAS, ortofotovytiskl: VII. 2014 Žaket Prahavydal: © Středomoravské sdružení orientačních sportůsprávce mapy: SMSOS, Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov

[email protected]

Městys Protivanov