2006–2009 met³ LGMA veikla Garliava, baland¾io 17 d

 • View
  42

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2006–2009 metų LGMA veikla Garliava, balandžio 17 d. 10.30 Suvažiavimo atidarymas 10.4 5 –11.20 Doc. dr. Rimanto Krupicko atminimas Bronislava Kornilova doc. dr. Dalia Prakapienė - PowerPoint PPT Presentation

Text of 2006–2009 met³ LGMA veikla Garliava, baland¾io 17 d

 • 20062009 met LGMA veikla

  Garliava, balandio 17 d.

 • 10.30Suvaiavimo atidarymas10.4511.20Doc. dr. Rimanto Krupicko atminimas Bronislava Kornilova doc. dr. Dalia Prakapien Rytas alna 11.2011.50 LGMA veiklos ataskaita u 20062009 m. Rytas alna 11.5012.20 LGMA skyri metodin veikla Laima Uosyt Stas Alenskien Zita Talutien

 • 12.2012.45 Geografijos mokytoj apdovanojimaiLGMA tarybos ir prezidento rinkimai 20102013 met kadencijai

  12.4513.45P E R T R A U K A 13.4514.15 Geografijos dstymo mokykloje padties vertinimas ir ateities pokyi vizija arnas Gerulaitis 14.1515.05 Geografijos mokslo kryptys Lietuvoje doc. Dr. Vidmantas Daugirdas15.0515.20 Geografini informacini sistem (GIS) nauda. GIS specialist rengimas doc. Birut Nenortait15.30 Suvaiavimo pabaiga

 • LGMA skyri skaiiaus kitimas1999 metai 452000 metai 47 2001 metai 482002 metai482003 metai432004 metai 432005 metai 542006 metai 522007 metai 502008 metai 482009 metai 41

  LGMA nari skaiiaus kitimas

  1999 metai 497 2000 metai 571 2001 metai 549 2002 metai 501 2003 metai 500 2004 metai 458 2005 metai 547 2006 metai509 2007 metai459 2008 metai 470 2009 metai 457

 • Rytas alnaVilnius PrezidentasValentinas Padriezas GarliavaRoma BubeleviienKaunasStas AlenskienKlaipdaAldona ArlauskienMarijampolDanut MerkienPanevysBirut PetkeviienVilniusStas BagdonaviienBiraiVytautas ButkusVilniusOnut GustaitienAlytusSniega RaubaitiauliaiVincas ZabelskasKaiiadorysJonas MalinauskasLazdijaiGeorgijus SaponikovasVilniusSigita IvanauskienKlaipda

 • vietimo ir mokslo ministerijaUgdymo pltots centrasLietuvos mokini informavimo ir technins krybos centras Vilniaus pedagoginis universitetasGeologijos ir geografijos institutas Europos geografijos mokytoj asociacija EUROGEOKauno kolegijos Kratotvarkos fakulteto Geodezijos katedraGeorgo Eckerto tarptautinis vadovli tyrimo institutas, Braunschweig, Vokietija

 • Leidyklos:

  Alma-Litera viesaBriedisDIDAKTA

  Kelioni agentros: Ditma GrdaKelioni laikasKivedaLatvijos vietimo ir mokslo ministerijaTartu universitetasJungtins Karalysts ambasadaurnalas Mokslas ir gyvenimas Lietuvos geologijos tarnybaReklamos agentra Inforeklama

 • LGMA aktyviu darbu ir iniciatyvomis tvirtino savo status Lietuvos vietimo erdvje;LGMA veikla perengia Lietuvos ribas ir neretai yra pavyzdys kitoms Europos alims;LGMA pagalba atrinkti ir papildomai ruoiami Lietuvos moksleiviai rodo gerus rezultatus tarptautinse olimpiadose;LGMA bendradarbiauja ir palaiko dalykikus kontaktus su daugiau kaip dvideimt institucij, organizacij, privai moni.

 • LGMA taryba ir mokytoj aktyvas prisidjo prie vis mokymo pakop Ugdymo turinio atnaujinimo.Buvo atstovaujama Metodini rekomendacij prie dabartins geografijos programos krime. Parengtas rekomenduojamasis inotin Geografijos vietovardi svadas 610 klasms.LGMA prisidjo prie leidinio Lietuvos geografai ileidimo. Prie naujj mokslo met pradi surengtas informacinio pobdio seminaras geografijos mokytojams. Reikt siekti, kad jis bt tradicinis.

 • Leidiamas spausdintinis laikratis Geografijos aidai

  Parengta ir ileista Tarptautini olimpiad pavyzdini uduoi ir Respublikini olimpiad video bei vaizdini uduoi DVD ploktel (bendradarbiaujant su leidykla DIDAKTA)

 • Bendradarbiaujant su Lietuvos geologijos tarnyba ir leidykla DIDAKTA parengti du edukacinio pobdio plakatai.

 • LGMA, bendradarbiaudama su LMITKC Olimpiad skyriumi:

  sureng 4 centralizuotas rajon/miest olimpiadas;sureng dvi Respublikines olimpiadas;sureng IV-j Baltijos ali olimpiad Druskininkuose;buvo atsakinga u Lietuvos moksleivi dalyvavim dviejose Pasaulinse (7 medaliai), vienoje Vidurio Europos (4 medaliai) ir vienoje Baltijos (1 medalis) olimpiadose; LGMA organizuoja moksleivi atrankas ir parengiamsias stovyklas

 • LGMA administruoja dvi interneto svetaines internetin test modul www.manogaublys.lt 2009 m. atnaujint www.geografija.lt

 • Geograf bendruomens konsolidacija ir telkimas bendram interesui.Viej diskusij geografijos ugdymo klausimais skatinimas.Valstybinis geografijos egzaminas.Nuolatin ir visokeriopa informacijos sklaida bei pagalba mokytojams.IKT, GIS, modernij ugdymo metodik propagavimas.Moksleivi dalyvavimas tarptautinse olimpiadose.Geografini rengini organizavimas. LGMA veiklos kryptys

 • Rytas alnaVilnius PrezidentasValentinas Padriezas GarliavaRoma BubeleviienKaunasStasel AlenskienKlaipdaAldona ArlauskienMarijampolDanut MerkienPanevysBirut PetkeviienVilniusStasel BagdonaviienBiraiVytautas ButkusVilniusOnut GustaitienAlytusSniega RaubaitiauliaiVincas ZabelskasKaiiadorysJonas MalinauskasLazdijaiGeorgijus SaponikovasVilniusSigita IvanauskienKlaipda

 • Valentinas Padriezas GarliavaStas AlenskienKlaipdaAldona ArlauskienMarijampolRoma BubeleviienKaunasDr. Birut PetkeviienVilniusJonas MalinauskasLazdijaiGeorgijus SaponikovasVilniusLaima RailienKdainiaiLaima UosytTeliaiGraina VaranaviienVilniusGenovait StraukienTauragDanut MerkienPanevysSniega RaubaitiauliaiLigita PelikienUtenaRytas alna Vilnius Prezidentas

  2010213 met naujoji LGMA taryba