1
Het Suzuki-onderhoudsschema is ontworpen om u ervan te verzekeren dat de technische staat van uw auto optimaal blijft. Om dit te bereiken, dienen de door Suzuki aanbevolen onderhoudsbeurten volgens bij- gaand schema te worden uitgevoerd. Gedetailleerde onderhouds- schema’s met alle uit te voeren werkzaamheden, de aanvullende werkzaamheden en de bijbehorende richttijden liggen ter inzage bij uw Suzuki-dealer. Een regelmatig onderhoud is van vitaal belang voor uw veiligheid, voor de levensduur van uw auto en om te kunnen blijven genieten van de fabrieksgarantie. Houd u hier dus rekening mee! Dagelijkse inspectie In combinatie met het schema voor periodiek onderhoud is het aan te bevelen om zelf dagelijks een aantal controles aan uw auto uit te voeren, teneinde u ervan te verzekeren dat hij in perfecte staat verkeerd. Op deze manier ontdekt u vlugger kleine defecten, die gecorrigeerd kunnen worden voordat zij een probleem gaan vormen of een groter defect veroorzaken. De volledige uitleg over deze inspecties vindt u in de gebruikershandleiding. Waarschuwing: indien u tijdens de dagelijkse inspectie of tijdens het rijden fouten of gebreken ontdekt, laat dit dan onmiddellijk bij de dichtstbijzijnde Suzuki-dealer verhelpen. Het kan uw veiligheid beïnvloeden. KILOMETERS X 1.000 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 Standaard x x x x X x x x x x DOCH MINIMAAL onderhoudsbeurt 1 X PER JAAR De motorolie dient bij elke onderhoudsbeurt vervangen te worden. Bij intensief gebruik van de auto (veel korte afstanden, caravan trekken, enz.) raden wij u echter aan deze termijn te verkorten tot bijvoorbeeld 7.500 km of elke 6 maanden. Raadpleeg uw dealer voor een passend advies. Caring for Customers SUZUKI ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

2010 Suzuki onderhoudsvoorschriften

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dagelijkse inspectie In combinatie met het schema voor periodiek onderhoud is het aan te bevelen om zelf dagelijks een aantal controles aan uw auto uit te voeren, teneinde u ervan te verzekeren dat hij in perfecte staat verkeerd. Op deze manier ontdekt u vlugger kleine defecten, die gecorrigeerd kunnen worden voordat zij een probleem gaan vormen of een groter defect veroorzaken. De volledige uitleg over deze inspecties vindt u in de gebruikershandleiding. Caring for Customers

Citation preview

Page 1: 2010 Suzuki onderhoudsvoorschriften

Het Suzuki-onderhoudsschema is ontworpen om u ervan te verzekerendat de technische staat van uw auto optimaal blijft. Om dit te bereiken,dienen de door Suzuki aanbevolen onderhoudsbeurten volgens bij-gaand schema te worden uitgevoerd. Gedetailleerde onderhouds-schema’s met alle uit te voeren werkzaamheden, de aanvullendewerkzaamheden en de bijbehorende richttijden liggen ter inzage bij uwSuzuki-dealer.

Een regelmatig onderhoud is van vitaal belang voor uw veiligheid, voorde levensduur van uw auto en om te kunnen blijven genieten van defabrieksgarantie. Houd u hier dus rekening mee!

Dagelijkse inspectieIn combinatie met het schema voor periodiek onderhoud is het aan tebevelen om zelf dagelijks een aantal controles aan uw auto uit tevoeren, teneinde u ervan te verzekeren dat hij in perfecte staatverkeerd. Op deze manier ontdekt u vlugger kleine defecten, die gecorrigeerd kunnen worden voordat zij een probleem gaan vormen ofeen groter defect veroorzaken. De volledige uitleg over deze inspectiesvindt u in de gebruikershandleiding.

Waarschuwing: indien u tijdens de dagelijkse inspectie of tijdens hetrijden fouten of gebreken ontdekt, laat dit dan onmiddellijk bij dedichtstbijzijnde Suzuki-dealer verhelpen. Het kan uw veiligheidbeïnvloeden.

KILOMETERS X 1.00015 30 45 60 75 90 105 120 135 150

Standaard x x x x X x x x x x DOCH MINIMAALonderhoudsbeurt 1 X PER JAAR

De motorolie dient bij elke onderhoudsbeurt vervangen te worden. Bij intensief gebruik van de auto (veel korte afstanden, caravantrekken, enz.) raden wij u echter aan deze termijn te verkorten totbijvoorbeeld 7.500 km of elke 6 maanden. Raadpleeg uw dealer vooreen passend advies.

Caring for Customers

SUZUKI ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN