Click here to load reader

2012 FAALİYET RAPORU - HSK ... 2012 FAALİYET RAPORU Ocak 2013 HSYK Strateji Geliştirme Bürosu HÂKİMLER VE SAVCILARYÜKSEK KURULU 2012 FAALİYET RAPORU Hâkimler ve Savcılar

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2012 FAALİYET RAPORU - HSK ... 2012 FAALİYET RAPORU Ocak 2013 HSYK Strateji Geliştirme...

 • HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

  2012 FAALİYET RAPORU

  Ocak 2013 HSYK Strateji Geliştirme Bürosu

  H Â

  K İM

  L E

  R V

  E S

  A V

  C IL

  A R

  Y Ü

  K SE

  K K

  U R

  U L U

  20

  12 F

  A A

  L İY

  E T

  R A

  P O

  R U

  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2012 Faaliyet Raporu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2012 Faaliyet Raporu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2012 Faaliyet Raporu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2012 Faaliyet Raporu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2012 Faaliyet Raporu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2012 Faaliyet Raporu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2012 Faaliyet Raporu

  ÖN KAPAKARKA KAPAK

  HSYK_2012faaliyetraporu_kapak_duzelti_son.indd 1 11.07.2013 14:55:37

 • ARKA KAPAK İÇİÖN KAPAK İÇİ

  HSYK_2012faaliyetraporu_kapak_duzelti_son.indd 3 11.07.2013 14:55:37

 • 1

  HSYK Strateji Geliştirme Bürosu

  HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 2012 FAALİYET RAPORU

  H âk

  im le

  r v e

  Sa vc

  ıla r Y

  ük se

  k Ku

  ru lu

  H âk

  im le

  r v e

  Sa vc

  ıla r Y

  ük se

  k Ku

  ru lu

  H âk

  im le

  r v e

  Sa vc

  ıla r Y

  ük se

  k Ku

  ru lu

  H âk

  im le

  r v e

  Sa vc

  ıla r Y

  ük se

  k Ku

  ru lu

  H âk

  im le

  r v e

  Sa vc

  ıla r Y

  ük se

  k Ku

  ru lu

  H âk

  im le

  r v e

  Sa vc

  ıla r Y

  ük se

  k Ku

  ru lu

  H âk

  im le

  r v e

  Sa vc

  ıla r Y

  ük se

  k Ku

  ru lu

  H âk

  im le

  r v e

  Sa vc

  ıla r Y

  ük se

  k Ku

  ru lu

 • 2

  KISALTMALAR 7 BAŞKANIN SUNUŞU 9 BAŞKANVEKİLİNİN SUNUŞU 10 GİRİŞ 11 1. KURUL HAKKINDA GENEL BİLGİLER 12

  1.1. KURULUN MİSYON VE VİZYONU 12 1.1.1. MİSYONUMUZ 12 1.1.2. VİZYONUMUZ 12

  1.2. KURULUN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 12 1.3. KURULUN YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER 13

  1.3.1. Teşkilat Yapısı 13 1.3.1.1. HSYK Genel Kurulu 16 1.3.1.2. Birinci Daire 19 1.3.1.3. İkinci Daire 21 1.3.1.4. Üçüncü Daire 23 1.3.1.5. Genel Sekreterlik 24 1.3.1.6. Teftiş Kurulu 25

  1.3.2. Fiziki Alt Yapı 26 1.3.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 27 1.3.4. İnsan Kaynakları 27

  2. YARGI TEŞKİLATI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 33 2.1. HÂKİM VE SAVCILARLA İLGİLİ İSTATİSTİKİ BİLGİLER 33

  2.1.1. Türkiye Geneli Hâkim Savcı Sayıları 33 2.1.2. İlk Derece ve Bölge Mahkemelerinde Görev Yapan Hâkim Savcı Sayıları 34 2.1.3. 100.000 Kişiye Düşen Hâkim Sayısı 35 2.1.4. Yüksek Mahkemelerde Görev Yapan Tetkik Hâkimi, Savcı ve Raportör Sayıları 37 2.1.5. İdari Görevlerde Görev Yapan Hâkim Savcı Sayıları 37 2.1.6. Hâkim ve Savcılarla İlgili Diğer İstatistikler 38

  2.1.6.1. Türkiye Geneli Hâkim Savcı Cinsiyet Dağılımı 38 2.1.6.2. Türkiye Geneli Hâkim Savcıların Eğitim Durumu 39 2.1.6.3. Türkiye Geneli Hâkim Savcıların Yaş Dağılımı 40 2.1.6.4. Türkiye Geneli Hâkim Savcı Yabancı Dil Bilgisi Durumu 40 2.1.6.5. Yabancı Dil Bilenlerin Aldığı Puana Göre Sınıflandırılması 41

  2.2. MAHKEME SAYILARINA İLİŞKİN GENEL İSTATİSTİKÎ BİLGİLER 41 2.2.1. Adli Yargı 41 2.2.2. İdari Yargı 43

  2.3. İŞ YÜKÜNE İLİŞKİN GENEL İSTATİSTİKÎ BİLGİLER 45 2.3.1. Cumhuriyet Başsavcılıkları 45

  2.3.1.1. Türkiye Geneli Soruşturma Dosyaları 45 2.3.1.2. İlâmat ve Kabahat Evrakı 47

  HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 2012 FAALİYET RAPORU

 • 3

  2.3.2. İlk Derece Mahkemelerinin İş Yükü 48 2.3.2.1. Adli Yargı 48

  2.3.2.1.1. Ceza Muhakemesi Kanununun 250. Maddesi ile Yetkili Mahkemelerin Durumu 51 2.3.2.1.2. Terörle Mücadele Kanunu’nun 10. Maddesi Kapsamında Görevlendirilen Mahkemeler 53

  2.3.2.2. İdari Yargı 57 2.3.3. Yıllara Göre Hâkim ve Savcılara Düşen Ortalama Dosya Sayısı 65

  2.3.3.1. Adli Yargı 65 2.3.3.2. İdari Yargı 67

  2.3.4. Yüksek Mahkemelerde İş Yükü 68 2.3.4.1. Yargıtay Ceza Daireleri İş Yükü 68 2.3.4.2. Yargıtay Hukuk Daireleri İş Yükü 68 2.3.4.3. Danıştay Dava Daireleri 69

  3. HSYK'NIN YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYET VE HİZMETLER 70 3.1. ADAYLIKLA İLGİLİ FAALİYETLER 72

  3.1.1. Staj Mahkemelerinin Belirlenmesi 72 3.1.2. Hâkim Savcı Meslek Kurası İçin Görüş Bildirme 72 3.1.3. Mesleğe Kabul 73

  3.1.3.1. Mesleğe Kabul Edilen Hâkim Savcı Adayı Sayıları 73 3.1.3.2. Avukatlık Mesleğinden Hâkim Savcılık Mesleğine Kabul Edilenler 74 3.1.3.3. Mesleğe Yeniden Kabul ile İlgili Sayısal Veriler 75 3.1.3.4. Mesleğe Kabul Edilen Hâkim ve Savcıların Cinsiyet Dağılımı 75 3.1.3.5. Avukatlık Mesleğinden Hâkim Savcılık Mesleğine Kabul Edilenlerin Cinsiyet Dağılımı 76

  3.1.4. Hâkim ve Savcıların Atama Kuraları 76 3.1.4.1. Adli Yargı Atama Kuraları 77 3.1.4.2. İdari Yargı Atama Kuraları 77

  3.2. HÂKİM VE SAVCILARLA İLGİLİ İŞLEMLER 77 3.2.1. Atama Kararnameleri 77

  3.2.1.1. Adli Yargı Atama Kararnameleri 78 3.2.1.2. İdari Yargı Atama Kararnameleri 78 3.2.1.3. Anayasa Mahkemesi Raportörlüğü, Yargıtay ve Danıştay Tetkik Hâkimi – Cumhuriyet Savcısı atamaları 79

  3.2.2. Müstemir Yetki Kararnameleri 79 3.2.2.1. Adli Yargı Müstemir Yetki Kararnameleri 81 3.2.2.2. İdari Yargı Müstemir Yetki Kararnameleri 82

  3.2.3. Terfi İşlemleri 82 3.2.3.1. Defter Durumlarına Göre Terfileri Karara Bağlanan Hâkim Savcı Sayıları 83 3.2.3.2. Hâkim ve Savcıların Sınıf ve Derecelerine Göre Dağılımı 84

  3.2.4. Yeniden İnceleme ve İtiraz İşlemleri 84 3.2.4.1. Atama Kararnamelerinde Yeniden İnceleme ve İtiraz 85 3.2.4.2. Müstemir Yetki Kararnamelerinde Yeniden İnceleme ve İtiraz 86

  İÇİNDEKİLER

 • 4

  3.2.4.3. Terfi İşlemlerinde Yeniden İnceleme ve Genel Kurula İtiraz 86 3.2.4.4. Hâkim Savcı Şikâyet İşlemlerinde Yeniden İnceleme ve Genel Kurula İtiraz 86 3.2.4.5. Disiplin İşlemlerinde Yeniden İnceleme ve Genel Kurula İtiraz 87 3.2.4.6. İşlemler Bürosu Yeniden İnceleme ve Genel Kurula İtiraz 87

  3.2.5. Hâkimlik ve Savcılık Mesleğinin Sona Ermesi 87 3.2.6. Askerlik Nedeniyle Görevinden Ayrılanlar 90 3.2.7. Ücretli ve Ücretsiz İzin Verilenler 90 3.2.8. Hâkim ve Savcılarla İlgili Diğer İşlemler 90

  3.3. ŞİKÂYET VE DİSİPLİN İŞLEMLERİ 91 3.3.1. Şikâyet İşlemleri 91

  3.3.1.1. Yıllara Ait İş Tablosu 91 3.3.1.2. 2012 Yılı İş Tablosu 92

  3.3.2. Disiplin İşlemleri 92 3.3.2.1. İş Cetveli 92 3.3.2.2. Derdest Dosyaların Dağılımı 92 3.3.2.3. Yıllar İtibari İle Disiplin Cezalarının Dağılımı 93 3.3.2.4. Dosya Bazında Kararların Dağılımı 93 3.3.2.5. Kişi Bazlı Niteliğine Göre Verilen Karar Sayıları 94 3.3.2.6. Nihai Karar Niteliğinde Olmayan Karar Sayıları 94 3.3.2.7. Mesleğe Dönme Talepleri 95

  3.3.3. En Üst Dereceli Kolluk Amiri Şikâyeti 95 3.4. TEFTİŞ KURULUNUN FAALİYETLERİ 96

  3.4.1. Denetleme Programı 96 3.4.2. Performans Değerlendirme ve Geliştirme Formuna İlişkin Bilgiler 97 3.4.3. Araştırma, İnceleme ve Soruşturma İşlemleri 98 3.4.4. Müfettişlere Yönelik Meslek İçi Eğitim Faaliyetleri 99

  3.5. MESLEKİ YETKİNLİĞİN ARTIRILMASI 100 3.5.1. 2012 Yılında Düzenlenen Meslek İçi Eğitim Programları 100

  3.6. YARGI İLE İLGİLİ DİĞER İŞLEMLER 107 3.6.1. Mahkemelerin Kurulması, Kaldırılması ve Yargı Çevresinin Değiştirilmesi 107

  3.6.1.1. Bölge Adliye Mahkemeleri 107 3.6.1.2. İstanbul Ağır Ceza Merkezi Mülhakatının Yeniden Belirlenmesi 108 3.6.1.3. Kurulan ve Faaliyete Geçirilen Mahkemeler 108

  3.6.2. Adliyelerin Birleştirilmesi 109 3.6.3. Yargıtay ve Danıştay’a Üye Seçimi 112

  3.7. DİĞER KURUMSAL FAALİYETLER 113 3.7.1. Kurulun Görev Alanı ile İlgili Düzenleyici İşlemler 113

  3.7.1.1. Mevzuat Çalışmalarına Yönelik Faaliyetler 113 3.7.1.2. Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkiler 114

  3.7.1.2.1. Ceza Adalet Sisteminde Uzlaştırma Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi 114 3.7.1.2.2. Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Artırılması Projesi 115

  3.7.1.3. Avrupa Birliği Karar Alma Mekanizmaları ile İlişkiler 115 3.7.2. Çalıştay ve Sempozyumlar 116

  3.7.2.1. Cumhuriyet Başsavcılarının Savcılar Üzerindeki Gözetim ve Denetim Yetkisinin Çerçevesi ve Savcıların Adli Görevleri Çalıştayı 116 3.7.2.2. Yargı Etiği Sempozyumu 118

  3.7.3. Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi 120 3.7.3.1. Kurumsal Eğitim Faaliyetleri 120

 • 5

  3.7.3.2. Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı 122 3.7.3.3. Kurumsal Kimlik Çalışmaları 123

  3.7.4. Dış İlişkiler Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 124 3.7.4.1. Eğitim, Çalışma Ziyaretleri ve Toplantıları 124

  3.7.5. Basın ve Halkla İlişkiler 132 3.7.6. Stratejik Plan 134

  3.7.6.1. İç Genelge 135 3.7.6.2. İzleme ve Değerlendirme 135 3.7.6.3.

Search related