Click here to load reader

2012 Yazlık ve Mevsimlik Nako Modelleri

 • View
  244

 • Download
  15

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2012 yazında yeni renkler. Birbirinden güzel yepyeni yazlık ve mevsimlik modeller.

Text of 2012 Yazlık ve Mevsimlik Nako Modelleri

 • Yazlk vemodeller

  mevsimlik

  2012 yaznda

  yeni renkler

  yepyeniBirbirinden gzel

 • Ynetim YeriNako plik Pazarlama ve Tic. A..

  Davutpaa Cad. No: 131 Topkap - stanbulTel: 0212 482 17 43 - 44

  mtiyaz SahibiNako plik Pazarlama ve

  Ticaret A..

  Sorumlu Mdr zlem Karaka

  Editr Elif slam / Elif Okumu

  Tasarmmit elik

  [email protected]

  Bask ve CiltBilnet Matbaaclk

  Biltur Basm Yayn ve Hizmet A.. Tel: 444 44 03 www.bilnet.net.tr

  FotorafSertan ksz

  www.sertanoksuz.com

  Yeni

 • Nako Prlanta1

  3

 • Nako Saten2

  4

 • Nako Vens3

  Nako Serin4

  5

 • Nako Saten5

  6

 • Nako Saten6

  7

 • Nako Prlanta7

  8

 • Nako Comfort Stretch8

  9

 • Nako Comfort Stretch9

  10

 • Nako Serin10

  11

 • Nako Serin11 Nako Serin12

  12

 • Nako Comfort Stretch13

  13

 • Nako Vens14

  farkl

  kullanm2

  14

 • Nako Saten15

  15

 • Nako Serin16

  16

 • Nako Vens17

  17

 • Nako Vens18

  farkl

  kullanm2

  18

 • Nako Prlanta19

  19

 • Nako Serin20

  20

 • rnek Aklamalar

  TRABZAN:T zerine iplik dolanr, alt sraya batlr, ta iplik dolanarak batlan yerden 1 ilmek ekilir, t zerine iplik dolanr, tda oluan 3 ilmein 2 adedinin iinden geirilir, ta tekrar iplik dolanr, t zerinde kalan 2 ilmein iinden geirilerek tda 1 ilmek kalr. lemler tekrar edilir.

  SIK NE: T zerine iplik dolamadan alt sraya batlr, ta iplik dolanr, batlan yerden 1 ilmek ekilir, ta iplik dolanr, t zerinde oluan 2 ilmein iinden geirilerek tda kalan 1 ilmekle ilemler tekrar edilir.

  PITIRCIK RNE:Alt sraya sk ine yaplr, 1 ilmek atlanr, 1 sk ine daha yaplr. 3 zincir ekilir, yaplan 2 sk inenin arasna batlarak sk ine yaplr, 1 ilmek atlanarak 1 sk ine yaplr, 3 zincir ekilir, yaplan 2 sk inenin arasna sk ineyle balant yaplr, 1 ilmek atlanarak...eklinde rnek tamamlanr.

  KL PRN:1.sra: 1 ilmek dz, 1 ilmek ters rlr.2.sra: dz ilmekler dz, ters ilmekler ters rlr.3.sra: dz ilmekler ters, ters ilmekler dz rlr.4.sra: 2.sradan itibaren rnek tekrar edilir.

  TRABZANLI PITIRCIK OYASI:1.sra: ayn yere batlarak; 1 trabzan yaplr, 3 zincir ekilir, trabzann tepesine batlp, sk ine yaplr...eklinde 3 trabzan yaplr. 1 zincir ekilir, yanndaki 2 trabzann arasna 1 sk ine yaplr, 1 zincir ekilir, yanndaki 2 trabzann arasna ayn yere batlarak 1 trabzan yaplr, 3 zincir ekilir, trabzann tepesine batlarak sk ine yaplr...eklinde 3 adet trabzan yaplr...eklinde sra tamamlanr.

  BUZLU CAM RNE:1.sra: tm ilmekler ters rlr.2 .sra: tm ilmekler 1+1 lastik rlr.3.sra: tm ilmekler ters rlr.4.sra: 2.srada dz rlen ilmek dz, ters rlen ilmek ters rlerek sra tamamlanr.3.sradan tekrar rnek tekrar edilir.

  RGDE FISTIK RNE:1 ilmek iinden 5 ilmek karlr, bu ilmekler 6 sra rlr, 6 ilmek beraber alnarak kesilip, 1 ilmee dlr.

  FLE RG:1.sra: zincir ekilir, 1 cm ara verilerek alt sraya sk ine ile balant yaplr. Zincir ekilir, 1 cm ara verilerek alt sraya sk ine ile balant yaplr... eklinde sra tamamlanr.2.sra: 1.sradaki zincirin ortasna sk ine ile balant yaplr, zincir ekilir, alt sradaki zincirin ortasna sk ine ile balant yaplr... eklinde sra tamamlanr.

  3.sra: 2.sradan itibaren rnek tekrar edilir.

  AJUR MODEL:1.sra: 1 dolama yaplr, 1 ilmek kesilireklinde rlerek sra tamamlanr.2.sra: tm ilmekler ters rlr.3.sra: 1.sradan itibaren rnek tekrar edilir.

  HARAO RNE:lmekler her srada ters rlr, rnein 2 srasndan 1 di harao elde edilir.

  KAFES RG:1.sra: zincir ekilir,.zincirin zerine 3 zincir atlanarak 1 trabzan yaplr, 3 zincir ekilir, 2 zincir atlanarak 1 trabzan yaplr, 3 zincir ekilir...eklinde devam edilir.2.sra: 6 zincir ekilir, geri dnlr, alt sradaki trabzanlarn zerine trabzan yaplr, 3 zincir ekilir, alt sradaki trabzan zerine trabzan yaplr, 3 zincir ekilir...eklinde devam edilir.3.sra: 2.sradan itibaren rnek tekrar edilir.

  GER DNLE RG TEKN:20 ilmek zerinden anlatlmtr.1.sra: 17 ilmek rlr, geri dnlr, kalan 3 ilmek ite bekletilir.2.sra: 17 ilmek rlr, baa gelinir.3.sra: 14 ilmek rlr, geri dnlr, kalan 6 ilmek ite bekletilir.4.sra: 14 ilmek rlr, baa gelinir.5.sra: 11 ilmek rlr, geri dnlr, kalan 9 ilmek ite bekletilir...eklinde ayn yntemle 20 ilmek bitene kadar ilemler tekrarlanr.Braklan ve rlen ilmek says modele gre deiir.

  BURGU MODEL:2+2 Burgu Modeli ile anlatm yaplmtr.1.sra: ilmekler; 2 ilmek ters, 4 ilmek dz, 2 ilmek ters, 4 ilmek dz...eklinde dizilir.2.ve arka sralar da ilmekler geldii gibi rlr.3. sra: 4 dz ilmek iten karlr 3 ve 4.ilmekler 1 ve 2.ilmein n tarafndan baa getirilir, ilmekler tekrar ie taklarak dz rlr. 2 ilmek ters...eklinde sra tamamlanr.5.ve 7.sralar: ilmekler dz rlr.9.sra: 3.sradan itibaren rnek tekrar edilir.3+3 burgu modelinde; dz ilmekler 6 adet yaplr. Dier ilemler ayn ekilde tekrarlanr. Ayn ekilde 4+4 ve 5+5 burgu rneklerinde ilmek saylar artrlr ve ilemler ayn ekilde uygulanr.

  2li TRABZAN:T zerine 2 defa iplik dolanr, alt sraya batlr, ta iplik dolanr, batlan yerden 1 ilmek ekilir, ta iplik dolanarak batlan yerden 1 ilmek ekilir, t zerine iplik dolanr, tda oluan 4 ilmekten 2 adedinin iinden geirilir, ta tekrar iplik dolanr, t zerinde kalan 2 ilmein iinden geirilerek tda 1 ilmek kalr. lemler tekrar edilir.

  T Diyagram

  i Diyagram

  Ters ilmek Dolama

  3 ilmek beraber alnarak2 ilmek kesilirDz ilmek Dz ilmek

  1 ilmek iinden 3 ilmek karlr

  beraber alnarak 1 ilmek kesilir beraber alnarak 1 ilmek kesilir

  Ters ilmekten zerinerlerek ilmek kaydrma

  Ayn srada 3 ilmek beraberalnarak 2 ilmek kesilir, Bir ilmek iinden 5 ilmek karlr

  4 sra rlp bir defada kesilir.5

  nnden sola geirilip 3+3 burgu yaplr.

  4 ilmek bir defada beraber alnarak kesilir.4 Alt sradan ilmek almak

  xx

  Trabzan

  Zincir

  2 trabzan yaplr son ilmekleri birlikte alnr

  3 trabzan yaplr son ilmekleri birlikte alnr

  Arkadan alnan trabzan

  nden alnan trabzan

  Kirpik oyas

  File rg

  Kafes rg

  rg Ynleri

 • ARKA: 80 ilmek balanr, 3 cm harao rlp, dz rgyle devam edilir. Beden boyu 50 cm rlerek kol evi iin her iki taraftan 3+2+1 ilmek kesilir. Beden boyu 66 cm olduunda yaka iin ilmekler ortalanr ve ortadaki 28 ilmek kesilerek rgye 2 para halinde devam edilir. Beden boyu 68 cm de omuzlarda kalan 20er ilmek bir defada kesilerek bitirilir.N: 50 ilmek balanr. 3 cm harao rldkten sonra ilmekler n ortasndan balanarak; 2 ilmek harao, 10 ilmek diyagramdaki burgu modeli, 2 ilmek ters, 21 ilmek diyagramdaki model, 2 ilmek ters, 10 ilmek diyagramdaki burgu modeli, 1 ilmek ters, 2 ilmek dz eklinde dizilir. Arka srasnda ilmekler geldii gibi rlrken 2 ters rlen ilmeklerin arasndan ie 14 ilmek atlarak 78 ilmee ulalr. Art yaplan 14 ilmek 6 sra ters rlp, bir defada kesilir. Sonraki srada ayn yerden tekrar ie 14 ilmek atlr...eklinde beden boyunca rlr. B e d e n boyu 50 cm olduunda kol evi iin 2 ilmek dz rlen t a r a f t a n 4+3+2+1 ilmek kesilir. Beden boyu 68 cm

  rlerek omuz iin 40 ilmek kesilir. (art yaplan 14 ilmek dahil edilerek 40 ilmek) kalan 28 ilmek (art yaplan 14 ilmek dahil) 10 cm daha rlp, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir. Dier n para da ayn ekilde rlr. n ortasnda rlen 10 cmlik blmler arka ortasnda birletirilip, yakaya dikilir.KOLLAR: 45 ilmek balanr, 11 cm harao rlp, dz rgye geilir. Her iki taraftan 2 sra arayla 5 defa 1er ilmek art yaplarak 55 ilmee ulalr. Kol boyu 27 cm de kol evi iin her iki taraftan 3+2+15 defa 1er ilmek kesilir. Kol boyu 35 cm de kalan 15 ilmek bir defada kesilerek bitirilir.

  Malzeme: Vens Renk No: 10542 (9 yumak) i No: 4.5 rg ekli: Dz rg, ters rg, burgu modeli, harao

  50 cm

  Arka

  18 cm

  46 cm

  15 cm15 cm

  3 cm

  15 cm

  15 cm

  30 cm

  n66 cm

  10 cm

  11 cm

  8 cm

  27 cm

  24 cm

  Kol

  1357911131517192123252729313335

  Aklamalar

  13

  KAPAK

  BLUZ YAPILII: Robadan balanarak rlr. 80 cm zincir ekilerek birletirilir. zerine 1 no.lu diyagram uygulanarak beden boyu 24 cm rlr. Kollar iin; her iki taraftan 48er cmlik blm ayrlr, bedenler iin kalan blm birletirilerek rgye 2 no.lu diyagramn 3.sras tekrar edilerek devam edilir. Kol evinden sonra beden boyu 14 cm rlr, 2 no.lu diyagramn 4.5 ve 6.sralar rlp, bitirilir.Kollar iin ayrlan blmde; kol etrafna, her kafes rgnn iine 3er trabzan yaplp, bitirilir.

  Malzeme: PrlantaRenk No: 215 (3 yumak) T No: 2.5rg ekli: Sk ine, zincir, trabzan, file rg, kafes rg

  1

  n

  Arka

  Kol Kol

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1 no.lu diyagram

  2 no.lu diyagram

  48 cm

  80 cm

  88 cm

  17 cm

  ROBA

  ARKA ve N: Arka ve n bedenler ayn ekilde rlr.90 ilmek balanr, 1 di harao, 5 cm diyagramdaki model uygulanr. Sonraki sradan itibaren her iki

  taraftaki 10 ilmee diyagramdaki model uygulanrken, ortada kalan 70 ilmek dz rg yaplr. Beden boyu 31 cm rlerek kol evi iin her iki taraftan 6+3+2 ilmek kesilir. Beden boyu 36 cm olduunda yaka ve omuzlar iin her iki taraftan 11er ilmek art yaplarak diyagramdaki model uygulanr. Beden boyu 45 cm de ilmekler 2 cm harao rlp, bir defada kesilerek bitirilir.

  Malzeme: SatenRenk No: 10471 (3 yumak) i No: 4.5rg ekli: Dz rg, ters rg, harao, ajur modeli

  2

  5 cm

  2 cm

  9 cm

  37 cm

  45 cm

  31 cm n + Arka

  13579

  66 cm

  180 cm

  52 cm

  PANO YAPILII: 10544 renk no.lu iplikle 68 ilmek balanr, *4 sra dz rldkten sonra harao rgye geilir. 2 di

  harao rlerek yaka iin bir taraftan geri dn teknii uygulanarak 12+4 defa 5er ilmek braklarak rlr. 1 di harao, 4 sra dz rlp 208 renk no.lu iplie geilir. 2 di harao rlr, yaka iin ayn taraftan geri dn teknii kullanlarak 12+4 defa 5er ilmek braklarak rlr. 10544 renk no.lu iplie geilir* iaretinden tekrar edilerek rgye devam edilir. Yaka tarafndan 66 cm rlp, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir.

  Malzeme: VensRenk No: 10544, 208 (2er yumak) i No: 5rg ekli: Dz rg, ters rg, harao, geri dnlerle rg teknii

  3

 • ARKA-N: 2 no.lu diyagram uygulanarak 14 adet motif yaplp, birbirine eklenir. Motiflerin st ksmndaki 2 yaprak arasna 2er zincir, motiflerin arasna 8er zincir ekilerek yapraklar arasna sk ineyle balant yaplr. Sonraki srada 1 no.lu diyagram uygulanmaya balanr. Beden boyu 62 cm

  rlerek kol evi iin her iki taraftan 2er cm eksiltilir. Beden boyu 65 cm olduunda yaka iin n ortasndan 5 cm rlmeden geri dnlr ve rgye 2 para halinde devam edilir. Yakann her iki tarafndan, her srada 8 defa 1er cm eksiltilir. Beden boyu 81 cm de bitirilir.YAKA: Yaka etrafna 1 sra trabzan yapldktan sonra, 2 no.lu diyagram uygulanarak 12 motif yaplr, yaka etrafna eklenir. Motiflerin st ksmndaki 2 yaprak arasna 2er zincir, motiflerin arasna 8er zincir ekilerek yapraklar arasna sk ine ile balant yaplr. Sonraki srada 1 sra trabzan, 1 sra ptrck oyas yaplp, bitirilir.KOLLAR: Kol etrafna 1 sra trabzan, 1 sra ptrck oyas yaplr.

  4Malzeme: SerinRenk No: 208 (4 yumak) T No: 3.5rg ekli: Trabzan, zincir, sk ine, ptrck oyas

  65 cm

  62 cm

  19 cm

  11 cm

  3 cm

  40 cm

  40 cm

  -1-2

  -3

  -4

  -5-6-7-8

  -9-10-11

  4. sradan tekrar

  2 no.lu diyagram

  1 no.lu diyagram

  ARKA: 1 no.lu diyagram uygulanarak 1 adet, 1 no.lu diyagramn 9 sras rlerek 2 adet, toplam 3 adet motif yaplr. Beden emasnda gsterildii gibi byk olan motif arka st ksma, 2 kk motif arka alt ksma yerletirilirken, aralarna 2 no.lu diyagram uygulanarak

  birbirine eklenir. Etek ucuna 1 no.lu diyagramn 10.sras rlp, bitirilir.N: 78 ilmek balanr, 2 cm 1+1 lastik rlp, dz rgye geilir. Her iki taraftan, her srada 9 defa 1er ilmek kesilir. Beden boyu 13 cm rlerek her iki taraftan, her srada 12 defa 1er ilmek art yaplarak 84 ilmekle rgye devam edilir. Beden boyu 33 cm rlerek yaka iin ilmekler ortalanr ve rgye 2 para halinde devam edilir. Beden boyu 34 cm olduunda kol evi iin her iki taraftan 4+4+3+2+1 ilmek kesilir. Yakann her iki tarafndan 2 sra arayla 7 defa 1er ilmek kesilir. Beden boyu 49 cm de omuzlarda kalan 21er ilmek bir defada kesilerek bitirilir.YAKA: Yakann arka tarafna 3 cm 2 no.lu diyagram uygulanr. n tarafna 1 sra kafes, 1 sra file rg yaplp, bitirilir.

  Malzeme: SatenRenk No: 2478 (2 yumak) T No: 3.5 i No: 4.5rg ekli: Dz rg, ters rg, 1+1 lastik rg, file rg, kafes rg, trabzan, zincir, sk ine

  5

  33 cm

  34 cm

  37 cm

  19 cm

  8 cm

  19 cm

  34 cm

  11 cm

  4 cm

  8 cm

  35 cm

  8 cm

  2 cm

  n

  Arka / Yaka

  Model 5 Beden emas

  ARKA: 4 no.lu ilerle 100 ilmek balanr, 10 cm 2+2 lastik rlp, 4.5 no.lu ilerle ters rgye geilir. Beden boyu 34 cm rlerek kol evi iin her iki taraftan 4er ilmek artrlrken, ayn srada; 4 ilmek ters, 5.ilmein iinden 7 ilmek karlarak harao rlr, 4 ilmek ters,

  5.ilmekten 7 ilmek karlarak harao rlr... eklinde rlerek sra tamamlanr. Art yaplan ilmekler harao, dier ilmekler ters rlmeye devam edilir. Sonraki dz srada 4 ters ilmeklerin her iki tarafndan 1er ilmek harao rlmeye balanrken ilmekler; 2 ilmek ters, 9 ilmek harao eklinde dizilmi olur. 8 cm bu ekilde rldkten sonra 2 ters rlen ilmeklerin her iki tarafndan 1er ilmek ters rlmeye balanr. 2 sra rldkten sonra; 4 ilmek ters, 7 ilmek (artrlan ilmekler) bir defada alnarak 6 ilmek kesilir, 4 ilmek ters, 6 ilmek kesilir....eklinde sra tamamlanp yapraklar oluturulur. Kalan ilmekler 2 sra ters rlr, tekrar ayn ilmeklerden art yaplarak yapraklar oluturulup ters rgyle devam edilir. Beden boyu 55 cm de her iki taraftan 37er ilmek 4 aamada, sonraki srada ortada kalan 34 ilmek bir defada kesilerek bitirilir.N: 52 ilmek balanr. n ortasndaki 2 ilmek beden boyunca harao rlrken, kalan 50 ilmek 10 cm lastik rlp, ters rgye geilir. Beden boyu 34 cm rlerek kol evi iin bir taraftan 4 ilmek artrlr, arka bedendeki rnek uygulanr. Beden boyu 50 cm rlerek yaka iin n ortasndan 5+4+3+3+2+1+1 ilmek kesilir. Beden boyu 55 cm de omuzda kalan 37 ilmek 4 aamada kesilerek bitirilir. Dier n para da ayn ekilde rlr.KOLLAR: Omuzlar dikildikten sonra kol etrafndan ie 80 ilmek karlr, 2+2 lastik rlr. Her iki taraftan 2 sra arayla 4 defa 1er ilmek kesilir. 10 cm rldkten sonra kalan 72 ilmek bir defada kesilerek bitirilir. Dier kol da ayn ekilde rlr.YAKA: Yaka etrafndan ie 132 ilmek karlr. 6 cm 2+2 lastik rlp ilmekler bir defada kesilerek bitirilir. Fermuar dikildikten sonra yaka ie kvrlarak dikilir.

  Malzeme: SatenRenk No: 10470 (5 yumak) i No: 4 - 4.5rg ekli: Dz rg, ters rg, harao, 2+2 lastik rgAksesuar: 50 cm fermuar

  6

  40 cm 18 cm

  10 cm 10 cm

  47 cm

  34 cm

  21 cm

  50 cm

  25 cm

  58 cm

  24 cm 24 cm 24 cm

  Arka n

  ARKA: 6737 renk no.lu iplikle 46 cm zincir ekilir, zerine diyagramdaki model uygulanr. Her renk 4 sra olmak zere srasyla;*6737, 6730, 6740, 130* iaretinden tekrar edilerek beden boyunca rlr. Her iki taraftan 4 cm arayla 3 defa 1er kafes rg eksiltilir. Beden boyu 30 cm olduunda her iki taraftan 2 sra arayla 2 defa 1er kafes rg

  artrlr. Beden boyu 39 cm rlerek kol evi iin her iki taraftan 2er cm eksilitilir. Beden boyu 57 cm de yaka iin rg ortalanr ve ortadaki 13 cmlik blm yaka iin braklr. Beden boyu 62 cm de her iki tarafta kalan 6ar cmlik blmlerle bitirilir.N: 6737 renk no.lu iplikle balanr, arka beden gibi rlr. Beden boyu 38 cm olduunda yaka iin n ortasndaki 7 cmlik blm zerine model uygulanmaz, 56 adet zincir ekilir, diyagramdaki model ile rgye devam edilir. 4 cm rldkten sonra, her renk deiiminde ayrca 56 zincir ekilerek ayn ilemler uygulanr. Beden boyu 62 cm de omuzlarda kalan 6ar cmlik blmlerle bitirilir.Kollar ve arka yaka etrafna 130 renk no.lu iplikle 1 sra trabzan yaplr.

  Malzeme: PrlantaRenk No: 6737, 130, 6730, 6740 (1er yumak) T No: 3.5rg ekli: Trabzan, zincir, kafes rg

  7

  1

  2

  3

  4

  5

  10 cm

  57 cm

  38 cm

  45 cm

  6 cm13 cm

  6 cm

  23 cm

  39 cm

  Arka

  6 cm 6 cm

  45 cm

  35 cm

  n

  ARKA: 1 no.lu diyagram uygulanarak 1 adet, 1 no.lu diyagramn 9 sras rlerek 2 adet, toplam 3 adet motif yaplr. Beden emasnda gsterildii gibi byk olan motif arka st ksma, 2 kk motif arka alt ksma yerletirilirken, aralarna 2 no.lu diyagram uygulanarak

  birbirine eklenir. Etek ucuna 1 no.lu diyagramn 10.sras rlp, bitirilir.N: 78 ilmek balanr, 2 cm 1+1 lastik rlp, dz rgye geilir. Her iki taraftan, her srada 9 defa 1er ilmek kesilir. Beden boyu 13 cm rlerek her iki taraftan, her srada 12 defa 1er ilmek art yaplarak 84 ilmekle rgye devam edilir. Beden boyu 33 cm rlerek yaka iin ilmekler ortalanr ve rgye 2 para halinde devam edilir. Beden boyu 34 cm olduunda kol evi iin her iki taraftan 4+4+3+2+1 ilmek kesilir. Yakann her iki tarafndan 2 sra arayla 7 defa 1er ilmek kesilir. Beden boyu 49 cm de omuzlarda kalan 21er ilmek bir defada kesilerek bitirilir.YAKA: Yakann arka tarafna 3 cm 2 no.lu diyagram uygulanr. n tarafna 1 sra kafes, 1 sra file rg yaplp, bitirilir.

 • ARKA: 143 ilmek balanr, diyagramdaki model uygulanr. Beden boyu 32 cm rlerek kol evi iin her iki taraftan 4+3+2+1 ilmek kesilir. Beden boyu 50 cm olduunda yaka iin ilmekler ortalanr ve

  ortadaki 47 ilmek bir defada, sonraki srada omuzlarda kalan 38er ilmek 3 aamada kesilerek bitirilir.N: 143 ilmek balanr, arka beden gibi rlr. Beden boyu 33 cm rlerek yaka iin n ortasndan 1 ilmek kesilerek rgye 2 para halinde devam edilir. Yakann her iki tarafndan, her srada 5 defa 1er+4 sra arayla 18 defa 1er ilmek kesilir. Beden boyu 50 cm de omuzlarda kalan 38er ilmek 3 aamada kesilerek bitirilir.RENKL ERT YAPILII: Bedenin alt taraf iin;1.sra: 189 ilmek balanr. 8 ilmek ters, 1 ilmekten 3 ilmek karlarak fstk rnei yaplr, 8 ilmek ters...eklinde rlerek sra tamamlanr.2.sra: ilmekler ters rlr. Sonraki srada ilmekler bir defada kesilerek bitirilir. Renkler kullanlarak eritler hazrlanp, bedende 2er rnek atlanarak dikilir.Yakann her iki tarafna 67er, 63er, 55er, 40ar ilmek zerine ayn ekilde eritler rlp, bitirilir.KOLLAR: 3129 renk no.lu iplikle 114 ilmek zerine erit modeli uygulanp, bitirilir.YAKA: 3129 renk no.lu iplikle 154 ilmek zerine erit modeli uygulanp, bitirilir.

  ARKA ve N: 10799 renk no.lu iplikle 1 no.lu diyagram uygulanarak 100 adet n, 112 adet arka beden iin motif yaplr.217 renk no.lu iplikle 2 no.lu diyagramn 1.sras yapldktan sonra, etrafna 208 renk no.lu iplikle 1 sra file rg yaplr.

  Yaplan motifler beden emasnda grld gibi 3 no.lu diyagram uygulanarak birbirine eklenir. Beden ksmndaki motifler btn olarak birbirine eklenirken, kol evinden sonraki ksm n ve arka beden olarak ayr ayr rlr.Etek ucuna 208 renk no.lu iplikle 1 sra 3 zincirli file rg yapldktan sonra, 217 renk no.lu iplikle;1.sra: her filenin iine 2er trabzan yaplr.2...9.sralar: her trabzan zerine 1er trabzan yaplr.10.sra: 208 renk no.lu iplikle 3 zincir ekilir, 2 trabzan atlanr, 1 sk ine yaplr, 3 zincir ekilir, 2 trabzan atlanr...eklinde file rg yaplr.11.sra: sra boyunca file rg yaplr. Bu ilemler 1.sradan balanarak toplam 4 defa 217 renk no.lu iplikle, 1 defa 10799 renk no.lu iplikle tekrar edilip bitirilir. Son file rgsnn iine 3er sk ine yaplarak etek ucu tamamlanr.KOLLAR: Omuz ksmndan rlmeye balanr.1.sra: 217 renk no.lu iplikle 15 zincir ekilir, zincirin zerine 13 adet trabzan yaplr.2.ve 3.sralar: Her iki taraftan 1er trabzan artrlrken, trabzan zerine trabzan yaplarak sra tamamlanr.4.sra: 1 trabzan arayla 1er trabzan art yaplr.5...8.sralar: trabzan zerine 1er trabzan yaplarak sra tamamlanr.9.sra: her iki taraftan 1er trabzan artrlr.10.sra: 5.sra gibi rlr.11.sra: her iki taraftan 1er trabzan artrlarak rlp, sra tamamlanr.12...15.sralar: 5.sra gibi rlr.16.sra: 208 renk no.lu iplie geilerek 2er trabzan atlanr, 3 zincirli file rg yaplr.17.sra: sra boyunca file rg yaplr.18.sra: 10799 renk no.lu iplie geilir. Her filenin iine 2er trabzan yaplr. 19.ve 20.sralar: trabzan zerine 1er trabzan yaplarak sra tamamlanr.21.ve 22.sralar: her iki taraftan 2er trabzan art yaplrken, ortada kalan trabzanlarn zerine 1er trabzan yaplarak sra tamamlanr.23.sra: 208 renk no.lu iplie geilir. 2er trabzan atlanarak 3 zincirli file rg yaplr.24.sra: sra boyunca file rg yaplr.25.sra: filelerin iine 3er sk ine yaplarak bitirilir. 2 adet rlp, kol evine zincirle eklenir.YAKA: Omuzlar dikildikten sonra yaka etrafna 208 renk no.lu iplikle 1 sra file rg yaplr, 10799 renk no.lu iplie geilir. n bedene 1 filenin iine 2 adet, sonraki 1 filenin iine 1 adet, sonraki 1 filenin iine 2 adet...eklinde trabzan yaplr. Sonraki 2 srada; her trabzan zerine 1er trabzan yaplarak n yaka bitirildikten sonra, n ve arka yaka etrafna 2 sra daha trabzan yaplr. 208 renk no.lu iplikle 2 sra file rg yaplp, yaka tamamlanr.

  Malzeme: Comfort StretchRenk No: 10544 (5 yumak), 10799, 271, 3129, 1479 (1er yumak) i No: 3.5rg ekli: Dz rg, ters rg, ajur modeli, ile fstk rnei

  Malzeme: Comfort StretchRenk No: 10544 (5 yumak), 10799, 271, 3129, 1479 (1er yumak) i No: 3.5rg ekli: Dz rg, ters rg, ajur modeli, ile fstk rnei

  8

  9

  50 cm

  Arka

  45 cm

  52 cm

  32 cm

  18 cm

  12 cm12 cm 12 cm12 cm

  33 cm

  45 cm

  n

  135791113

  32 cm

  36 cm

  18 cm

  5 cm

  49 cm 49 cm

  Arka n

  SiyahSiyahSiyahSiyah

  1

  2 11

  11

  22

  22

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  4 cm3 cm8 cmSiyah

  17 cm1 no.lu diyagram

  2 no.lu diyagram 3 no.lu diyagram

  Kol

  ROBA YAPILII: 11 cm zincir ekilir, zerine 2 no.lu diyagram uygulanr.

  150 cm rlr, balama ve biti yerlerinden zincirle birbirine eklenerek ROBA oluturulur.MOTF YAPILII: 1 no.lu diyagramdaki model uygulanarak 10 adet motif yaplr, beden emasnda gsterildii gibi son sralarnda file rgyle birbirine ve robaya eklenir.ALT BEDEN YAPILII: 22 cm zincir ekilir, zerine 2 no.lu diyagram uygulanr. 89 cm rlr, balama ve biti yerlerinden zincirle birbirine, motiflere 1 sra file rgyle eklenir.KOLLAR: 18 cm zincir ekilir, 2 no.lu diyagram uygulanr. Kol boyu 37 cm olduunda balama ve biti yerlerinden zincirle birbirine eklenir. Kol motifleri, kollarn alt ksmna 1 sra file rg yaplarak eklenir. Dier kol da ayn ekilde rlr.KORDON YAPILII: 6 zincir ekilir, zerine 1er trabzan yaplarak 3 adet trabzan oluturulur, 3 zincir ekilir, geri dnlr. Sonraki srada trabzan zerine 1er trabzan yaplr, 3 zincir ekilir, geri dnlr...eklinde 200 cm rlr. 2 adet yaplr. Yaka ve etek ucundan geirilir. Ayn ekilde kollar iin 100er cm rlr, kol etrafndan geirilir.

  Malzeme: SerinRenk No: 1422 (4 yumak) T No: 3.5rg ekli: Sk ine, trabzan, zincir, file rgAksesuar: Kordon

  10

  150 cm

  2 no.lu diyagram

  2 no.lu diyagram

  1 no.ludiyagram

  1 no.ludiyagram 2 n

  o.lu

  diyagra

  m

  89 cm

  37 cm

  18 cm

  10 cm

  22 cm

  2 no.lu diyagram

  1 no.lu diyagram

  FULAR YAPILII: 208 renk no.lu iplikle 150 cm zincir ekilir, zerine renkler kullanlarak diygramdaki model uygulanr. Her iki taraftan, her srada 2er cm eksiltilir. rg boyu 27 cm de bitirilir. Kenarlarna renkler kullanlarak 12er cm pskl yaplr.

  Malzeme: SerinRenk No: 208, 73, 3330, 6733, 1131, 3196 (1er yumak) T No: 2.5rg ekli: Trabzan, sk ine, zincirAksesuar: Pskl

  11

  150 cm

  27 cm

  ARKA: 6730 renk no.lu iplikle 43 cm zincir ekilir, zerine 4 no.lu diyagram uygulanr. Beden boyu 27 cm rlerek kol evi iin her iki taraftan 2er cm eksiltilir. Beden

  boyu 44 cm olduunda yaka iin rg ortalanr ve ortadaki 13 cmlik blm rlmeden braklr. Her iki taraftan 12er cmlik blmler 2er cm daha rlr. Beden boyu 46 cm de bitirilir.N: Renkler kullanlarak 1, 2 ve 3 no.lu diyagramlardaki motifler yaplr, beden emasnda gsterildii gibi yerletirilir. Dier n para da ayn ekilde rlr. Omuzlar dikildikten sonra; kol etrafna, yaka ve n ortalarna 6730 renk no.lu iplikle 1 sra trabzan yaplr.

  Malzeme: SerinRenk No: 474, 1754, 6730, 3196, 6733 (1er yumak) T No: 2.5rg ekli: Zincir, sk ine, trabzan

  12

  1 no.lu diyagram

  4 no.lu diyagram

  27 cm

  Arka

  19 cm

  43 cm

  44 cm

  12 cm12 cm 12 cmn

  Trab

  zan7 cm

  9 cm

  6 cm8 cm

  12 cm

  24 cm

  10 cm

 • 2 no.lu diyagram

  ARKA ve N: Arka ve n bedenler ayn ekilde rlr. 100 ilmek balanr, 2 cm 1+1 lastik rlp, ikili pirin rgye geilir. Bir taraftan 2 sra arayla 6+2+2+2+13 defa 1er ilmek kesilir. Kesme ilemi bittikten sonra 2 sra rlr, tekrar ayn taraftan 10 defa 1er+6+5+10+10 ilmek art yaplarak 116 ilmee ulalr. Beden boyu 23 cm olduunda buzlu cam modeline geilir. Beden boyu 35 cm rlerek kol evi iin kesme ve artrma ilemleri yaplan taraftan 6+5+3 ilmek kesilirken, dier taraftaki 58 ilmek bir defada kesilerek bitirilir. Kalan 44 ilmein her iki tarafndan, her srada 8 defa 2er ilmek kesilir. Kalan 12 ilmek 8 cm daha rlp, bir defada kesilerek bitirilir.MOTF YAPILII: Diyagramn 14 sras uygulanr. Sonraki sralarda 14.ve 15 sra tekrar edilerek 6 sra daha rldkten sonra, 21.sradan itibaren rgye devam edilerek motif bitirilir. Motif, bedende oluan yuvarlak ksma yerletirilip, dikilir. Yaka etrafna ve kol evlerine ptrck oyas yaplr.EK MOTF YAPILII: 208 renk no.lu iplikle 4 zincir ekilip, birletirilir. Zincirin iine 12 adet trabzan yaplr. Sonraki srada 10799 renk no.lu iplikle trabzanlarn zerine ptrck oyas yaplp, bitirilir. 3 adet rlr, n bedenin bir parasna dikilir.

  Malzeme: Comfort StretchRenk No: 10799 (4 yumak), 208 (1 yumak) i No: 4 T No: 2rg ekli:Dz rg, ters rg, ikili pirin, 1+1 lastik rg, buzlu cam modeli (rnein ters taraf n yz olarak kullanlr), zincir, sk ine, trabzan, file rg, ptrck rnei

  13

  1

  2

  3

  1514

  2 no.lu diyagram

  1 no.lu diyagram

  10 cmArka + n

  8 cm12 cm

  12 cm

  23 cm

  17 cm

  2 cm33 cm

  35 cm

  Motif

  PELERN YAPILII: Yakadan balanarak rlr. 80 ilmek balanr, 1 cm 1+1 lastik rlp, dz rgye geilir. 3 cm

  rldkten sonra; 10 ilmek arayla 8 defa 1er ilmek, 2 cm dz rlr, 8 ilmek arayla 11 defa 1er ilmek, 2 cm dz rlr, 8 ilmek arayla 12 defa 1er ilmek artrlarak 111 ilmee ulalr. 3 cm dz rlr, 4 ilmek arayla 27 defa 1er ilmek, 2 cm dz rlr, 4 ilmek arayla 34 defa 1er ilmek, 2 cm dz rlr, 4 ilmek arayla 43 defa 1er ilmek art yaplarak 215 ilmekle rgye devam edilir. rg boyu 48 cm de 8 ilmek arayla 26 defa 1er ilmek art yaplarak 241 ilmee ulalr. rg boyu 52 cm de ilmekler bir defada kesilerek bitirilir.BLUZ YAPILII:ARKA ve N: 63 ilmek balanr, dz rg yaplr. Beden boyu 36 cm rlerek kol evi iin her iki taraftan 2+2+9 defa 1er ilmek kesilirken, beden boyu 38 cm de yaka iin ilmekler ortalanr ve ortadaki 11 ilmek bir defada kesilerek rgye 2 para halinde devam edilir. Yakann her iki tarafndan, her srada 2+2+1+2+3 defa 1er ilmek kesilir. Kalan 3er ilmek 4 cm daha rlp, bitirilir. Omuzlar dikildikten sonra kol evlerine 1 sra file rg yaplr. Sonraki srada filelerin iine 3er sk ine yaplarak oya tamamlanr. n kol evlerine 2 cm arayla 5er adet dme dikilir.

  Malzeme: VensRenk No: 10544 (8 yumak) i No: 5 T No: 3.5rg ekli: Dz rg, ters rg, 1+1 lastik rg, file rg, zincir, sk ineAksesuar: 10 adet dme

  14

  41 cm

  16 cm

  36 cm

  1 cm 1 cm

  53 cm

  52 cm

  200 cm

  N

  +

  ARKA

  38 cm

  ARKA: 88 ilmek balanr, diyagramdaki model uygulanr. Beden boyu 45 cm rlerek kol evi iin her iki taraftan 3+2 ilmek kesilir. Beden boyu 65 cm olduunda yaka iin ilmekler ortalanr ve ortadaki 28 ilmek bir defada, sonraki srada omuzlarda kalan 25er ilmek 3

  aamada kesilerek bitirilir.N: 88 ilmek balanr, arka beden gibi rlr. Beden boyu 48 cm olduunda yaka iin ilmekler ortalanr ve rgye 2 para halinde devam edilir. Yakann her iki tarafndan, her dz srada 2+12 defa 1er ilmek kesilir. Beden boyu 65 cm de omuzda kalan 25er ilmek 3 aamada kesilerek bitirilir.KOLLAR: Omuzlar dikildikten sonra kol evinden ie 83 ilmek karlr, diyagramdaki model uygulanr. Her iki taraftan 4 sra arayla 14 defa 1er kesilerek 55 ilmee ulalr. Kol boyu 18 cm de ilmekler bir defada kesilerek bitirilir. Dier kol da ayn ekilde rlr.YAKA: Yaka etrafndan ie 133 ilmek karlr, 2+2 lastik rg yaplr. Her srada n ortasndan 3 ilmek beraber alnarak 2 ilmek kesilir. 2 cm rlp, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir.

  Malzeme: SatenRenk No: 271 (4 yumak) i No: 4rg ekli: Dz rg, ters rg, harao, 2+2 lastik rg, ajur modeli

  15

  13579111315

  N

  13 cm13 cm

  43 cm

  65 cm

  45 cm

  67 cm

  20 cm

  13 cm13 cm

  43 cm

  NARKA 48 cm38 cm

  18 cm

  29 cm

  3 no.lu diyagram

  Model 12 Diyagramlar

 • 4895

  2012 yazna damgasn vuraca

  k

  yeni renklerimiz

  Nako Prlanta

  Nako Saten

  Nako BabyHogeldin

  Nako BabyLks Minno

  3148 3079 20002250 100211986 4253100843565 1820

  4848 10541 2478 29613565 4253 66906838 10471

  Nako Vens

  4848 1986 20003079

  3641 1986 3148 4895 4295

  Nako BabyBebe 100

  Nako BabyPrl

  300

  2000

  NakoComfort Stretch

  Nako MoherSpecial Ebruli

  8055080549

  Nako Serin

  42532387 10471 198620002250 3079

  2143782 215 1249 332310838

  10470

  10084

  2220001122 yyyaazznnaa dddaammmggggaassnn vvvuraca

  k

  32 cm

  22 cm

  47 cm

  1 cm

  Kol

  25 cm1 cm

  44 cm

  12 cm

  22 cm

  24 cmArkan

  ARKA ve N: Arka ve n bedenler ayn ekilde rlr. 25 ilmek balanr, harao rg yaplr. 1 cm rldkten sonra her srada, bir taraftan 8 defa 5er ilmek art yaplarak 65 ilmee ulalr. Beden boyu 90 cm rlerek art yaplmayan dier taraftan, her srada 8 defa 5er ilmek kesilerek 25 ilmee dlr. rlen paralar emada

  gsterildii gibi kvrlarak dikilir.Dikildikten sonra her iki taraftan 30ar cm braklr, ortada kalan ksma n beden iin 50+arka beden iin 50 toplam 100 ilmek karlr, 6 cm 2+2 lastik rlp bitirilir.

  Malzeme: VensRenk No: 10553 (5 yumak) i No: 5rg ekli: Harao, 2+2 lastik rg

  17

  11 cm

  11 cm

  46 cm

  100 cm

  100 cm

  Katla

  ma ye

  riArka + n

  Kol eviKol evi

  Omuz

  Yaka

  YAPILII: 100 ilmek balanr, dz rg yaplr. Beden boyu 100 cm de ilmekler bir defada kesilerek bitirilir. 2 adet yaplr. rlen paralar 1 taraf dz, 1 taraf ters olarak stste konulur, emada gsterilen 1 ve 2 no.lu yerlerinden birbirine dikilir. al pano eitli ekillerde kullanlabilir.

  Malzeme: VensRenk No: 10545 (8 yumak) i No: 5rg ekli: Dz rg, ters rg

  18

  35 cm

  35 cm

  50 cm

  1

  2

  100 cm

  MOTF YAPILII: Diyagramdaki model uygulanarak 4 adet motif yaplr. 1er adet n ve arka bedenler iin, 1er adet kollar iin kullanlr.Bedenler iin kullanlan 2 adet motif, her iki tarafndan

  birletirilerek bedenin alt ksm oluturulur. Motifin son srasnda oluan her filenin iine 4er trabzan yaplr. Sonraki sralarda trabzan zerine trabzan yaparak rgye n ve arka beden olarak ayr ayr devam edilir.ARKA: Arka beden iin; beden boyu 53 cm de yaka iin rg ortalanr ve ortadaki 24 trabzan rlmeden geri dnlr ve rgye 2 para halinde devam edilir. Yakann her iki tarafndan, her srada 4 defa 2er trabzan eksiltilir. Beden boyu 63 cm de bitirilir.N: n beden iin; beden boyu 50 cm de yaka iin rg ortalanr ve ortadaki 15 ilmek rlmeden geri dnlp, rgye 2 para halinde devam edilir. Yakann her iki tarafndan, her srada 6 defa 2er, 3 defa 1er trabzan eksiltilir. Beden boyu 63 cm de omuzlarda kalan 11er cmle bitilir.KOLLAR: Kollar iin yaplan motifler beden emasnda gsterildii gibi ortalanr ve kol evine dikilir. Yaka etrafna ptrck, kol ve etek ucuna 3 trabzanl ptrck oyas yaplr.

  Malzeme: PrlantaRenk No: 6298 (5 yumak) T No: 4.5rg ekli: Trabzan, zincir, sk ine, file rg, ptrck oyas, trabzanl ptrck oyas

  11 cm

  n

  11 cm

  23 cm

  40 cm

  22 cm50 cm

  44 cm

  53 cm

  Arka

  44 cm

  44 cm

  44 cm

  Kol

  19

  BLUZ YAPILII:46 cm zincir ekilir, zerine d i y a g r a m d a k i model uygulanr.

  Beden boyu 29 cm olduunda her iki taraftan, her srada 3 defa 1er cm eksiltilir. Beden boyu 50 cm rlerek kol evi iin her iki taraftan 10 cm zincir ekilir, diyagramdaki model uygulanarak rgye devam edilir. Beden boyu 57 cm de yaka iin rg ortalanr ve ortadaki 14 cm rlmeden geri dnlerek rgye 2 para halinde devam edilir. Beden boyu 62 cm de bitirilir. Yan taraflar birletirildikten sonra, etek ucuna trabzanl ptrck oyas, kol ve yaka etrafna 4er sra sk ine yaplp, bitirilir.

  Malzeme: SerinRenk No: 3387 (3 yumak) T No: 3,5rg ekli: Trabzan, zincir, sk ine, trabzanl ptrck oya

  29 cm

  57 cm

  46 cm

  21 cm

  10 cm

  14 cm

  12 cm

  -1-2

  -3-4

  -3 tekrar

  H I R K A Y A P I L I I : Diyagramdaki

  model uygulanarak kollar iin; 28 adet tam, 2 adet yarm, n ve arka bedenler iin; 44 adet motif yaplr. Beden emasnda gsterildii ekilde son srada birbirine eklendikten sonra, yaka ve n ortalarna 3 sra sk ine yaplr. Sa n parada n ortasndan balanarak 3 cm arayla 3 adet ilik alr.Kol etrafna 1 sra trabzan yaplr.

  Malzeme: SerinRenk No: 5292 (5 yumak) T No: 2.5rg ekli: Trabzan, zincir, sk ine, file rgAksesuar: 3 adet dme

  16 19

  20

 • 4895

  2012 yazna damgasn vuraca

  k

  yeni renklerimiz

  Nako Prlanta

  Nako Saten

  Nako BabyHogeldin

  Nako BabyLks Minno

  3148 3079 20002250 100211986 4253100843565 1820

  4848 10541 2478 29613565 4253 66906838 10471

  Nako Vens

  4848 1986 20003079

  3641 1986 3148 4895 4295

  Nako BabyBebe 100

  Nako BabyPrl

  300

  2000

  NakoComfort Stretch

  Nako MoherSpecial Ebruli

  8055080549

  Nako Serin

  42532387 10471 198620002250 3079

  2143782 215 1249 332310838

  10470

  10084

  2220001122 yyyaazznnaa dddaammmggggaassnn vvvuraca

  k

 • Kusursuz gzelliin simgesi, gzellik tanras Vensten

  ilham aldmz yeni kalitemiz Nako Vens, ellerinizde

  farkllk ve gzellik bulacak.

  YEN

  RENKLER