2012/12 Chinese Fine Art and Antiques

 • Published on
  29-Mar-2016

 • View
  217

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Auction catalog for Arcimboldo's fifth sale of Asian art, this time featuring exclusively Chinese works of art.

Transcript

 • NSK UMN A STAROITNOSTICHINESE ART & ANTIQUESPRAHA 05.12.2012 KAISERTEJNSK PALC

 • 3NSK UMN A STAROITNOSTICHINESE ART & ANTIQUES

  MSTO KONN / LOCATION:Kaisertejnsk palcMalostransk nmst 23/37Praha 1

  AUKCE / SALE:5.12.2012, 17:00

  VSTAVA / VIEWING:3.12.2012, 11:00 - 19:004.12.2012, 11:00 - 19:005.12.2012, 11:00 - 17:00

  Dotazy k draenm pedmtmzaslejte na emailovou adresuinfo@arcimboldo.cz, ppadnna tel. +420 603 811 873.

  Inquiries about the items in auction:info@arcimboldo.cz, or call+420 603 811 873.

  ,(Adriana) 00420 776 762 13100420 246 028 019adriana@arcimboldo.cz

  KONCEPCE KATALOGU:Oldich HejtmnekLucie Nepeen

  REDAKCE KATALOGU:Lucie Nepeen

  HLAVN ODBORN PORADCE:Filip Suchomel

  ODBORN PORADCI:Lucie Olivov

  ASISTENCE A PEKLADY:Nan ZhaoJennifer HejtmnkovAdriana DolejTibor Wang

  FOTOGRAFIE:Oto Paln

  GRAFICK PRAVA:Frans Lenzen

  GALERIE ARCIMBOLDOKrupkovo nmst 3160 00 Praha 6www.arcimboldo.cz

  Draba se d Auknmdem, kter se nachzna konci tohoto katalogu.

  PRAHA5.12.2012KAISERTEJNSK PALC

 • 2ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI

  1. Auction Conditions and Liability

  By participating in the auction, the Bidder accepts the Auction Terms and Conditions of Arcimboldo, published in the catalogue and on the Arcimboldo website. In the event of any discrepancies, the following provisions shall prevail over the Auction Terms and Conditions. Every Bidder is personally liable for bids submitted by him/her.

  2. Registration

  Arcimboldo accepts bids only under the following conditions:

  Bidderswhowishtosubmittheirbidsby

  telephone or in writing or via Internet must register with Arcimboldo no later than 48 hours prior to the start of the auction.

  Biddersparticipatinginthesalesroom

  must register with Arcimboldo prior to the auction.

  TheformprovidedbyArcimboldomust

  be used for registration. It is available at the exhibition rooms, published in the catalogue and downloadable from the Arcimboldo website.

  Theregistrationformmustbecompleted

  and duly signed by the Bidder.

  AcopyoftheBidder'svalidpassport

  and credit card must be enclosed with registration.

  3. Down Payment for Premium Lots (lots marked in the catalogue with the symbol "").

  To secure its claims and those of the vendor, Arcimboldo requires a deposit of the amount specified hereunder from every Bidder (Down Payment) for Premium Lots (lots marked in the catalogue with the symbol ""). This Down Payment must be credited to the following account no later than 24 hours prior to the start of the auction when bidding by telephone or in writing. Internet bidding will not be available for Premium Lots.

  Important Information for Bidders Domiciled Outside the EU (Bidder or Bidders) Participating in the Auctions of Galerie Arcimboldo, s.r.o. (Arcimboldo)*

  Raiffeisenbank a. s., Prague, Czech Republic

  Account number: 4310085001

  Bank Code: 5500

  SWIFT-BIC (Bank International Code): RZBCCZPP

  IBAN (International Bank Account Number): CZ5555000000004310085001

  3.1 Down Payment for written and telephone bids:

  Written and telephone bids shall only be accepted after receipt of a Down Payment of 30% of the total of the asking prices of the items for which the purchaser wishes to submit a bid.

  3.2 Down Payment for Bidders participating in the salesroom:

  Bids of Bidders personally attending the auction shall only be accepted after receipt of a Down Payment of EUR 10,000 (ten thousand Euros). The Down Payment must be paid to Arcimboldo in cash, by Visa/Mastercard or bank transfer prior to the start of the auction.

  4. Payment for the auctioned items

  The payment for the auctioned items must be made according to the Auction Terms and Conditions, under which Arcimboldo is authorized to charge the credit card supplied by the Bidder. An additional fee of 3% of the invoiced sum shall be charged for credit card payments.

  If a Bidder does not pay within the term of payment set forth in the Auction Conditions, Arcimboldo shall be entitled to charge a default interest of 10% p.a.

  Down Payments will be offset against the invoiced sum. Surplus Down Payments will be refunded to the Bidder after the auction without delay.

  Arcimboldo will release the auctioned items only once the full invoiced sum has been paid.

  * Please note that the full version of the Auction terms and conditions can be found at the end of this catalogue.

 • 3NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO

  1.

  2.

  2.1,48

  2.2

  2.3

  2.4

  2.5

  3.

  24

  Raiffeisenbank a.s., Prague,Czech republic

  4310085001

  : 5500

  SWIFT CODEBIC RZBCCZPP

  IBAN: CZ5555000000004310085001

  3.1

  30%

  3.2

  10,000EC

  4.

  4.1 VisaMaster, 3%

  4.2 710%

  4.3

  4.4

  :

 • 4ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI

 • 5NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO

  1 MEDITUJC BUDDHA KJAMUNI Dynastie Ming, pelom 15. a 16. stolet. Vka 60 cm. Devo se zbytky zlacen a polychromie na lakovm podklad. Buddha spov na lotosovm trn ve vadrovm sedu. Provenience: vznamn rakousk sbrka.A LARGE GILT AND LACQUERED WOODEN FIGURE OF SHAKYAMUNI BUDDHAMing Dynasty, 15th/16th century. Height 60 cm. Provenance: Important Austrian private collection. 15-1660

  150 000 K 6 250 EUR

 • 6ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI

  2

  2 BDHISATTVA KUAN-JIN Dynastie Ming, pelom 16. a 17. stolet. Vka 20,5 cm. Bronz se zbytky zlacen na lakovm podklad. Bdhisattva Kuan-jin, nsk podoba bdhisattvy Avalkitvary, sed v meditan pozici. Levou rukou vytv kolo nauky a pravou, kter je voln poloen dlan dopedu, vyjaduje gesto plnn pn. Hlavu zdob bohat elenka, v jejm stedu se nachz mal postava transcendentnho buddhy Amitbhy. A SEATED BRONZE FIGURE OF GUANYIN Ming Dynasty, turn of the 17th century. Height 20.5 cm. Traces of gilding. Unsealed. Provenance: Czech private collection.16-1720.5

  35 000 K 1 460 EUR

 • 7NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO

  3 4

  3 BUDDHA GAUTAMA JAKO DT Dynastie Ming, potek 17. stolet. Vka 20 cm. Bronz se zbytky zlacen na lakovm podklad. Postava novorozenho Buddhy je umstna na ozdobnm podstavci tvaru lotosovho kvtu. Pes rameno m erpu, lev ruka ukazuje smrem k nebesm a prav na zem. A BRONZE FIGURE OF THE INFANT BUDDHA GAUTAMA Late Ming Dynasty, early 17th century. Height 20 cm. Traces of gilding. Provenance: Czech private collection.1720

  16 000 K 670 EUR

  4 FIGURA NEBESKHO GENERLA Dynastie Ming, potek 17. stolet. Vka 20 cm. Bronz se zbytky zlacen na lakovm podklad. Plastika zobrazuje jednoho z dvaaticeti nebeskch generl - ochrnc vry. Generl je obleen v ozdobn zbroji a pes ramena m pehozen nebesk l, kter splv a na zem. Postava je umstna na vyvenm podstavci, jen je zezadu signovn. A BRONZE FIGURE OF A HEAVENLY GENERAL Late Ming Dynasty, early 17th century. Height 20 cm.Traces of gilding. Signed on the base. Provenance: Czech private collection. 1720

  36 000 K 1 500 EUR

 • 8ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI

 • 9NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO

  5 BUDDHA KJAMUNI Dynastie Ming, 16. stolet. Vka 33 cm. Zlacen bronz. Buddha kjamuni je zde zobrazen v lotosovm sedu. Ruce jsou sloen na sob v meditanm gestu (dhjnamudra). Buddhovo tlo, odn do bohat naasenho roucha s ozdobnm kvtinovm psem na okrajch, nese na hrudi symbol svastiky. Jeho klidn, ale soustedn vraz a piven oi vypovdaj o hlubokm pohrouen do meditace. Provenience: vznamn nmeck sbrka. A FINE GILT AND LACQUERED BRONZE FIGURE OF BUDDHA SHAKYAMUNI Ming Dynasty, 16th century. Height 33 cm. Provenance: Important German private collection. 1633

  450 000 K 17 750 EUR

 • 10

  ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI

  6

  6 DKA Tibet, 17. stolet. Vka 9 cm. Bronz. Velmi vzcn se vyskytujc figura ochrannho bostva dky. Postava je modelovna v kroku doleva (aldha) na nzkm lotosovm podstavci. Hled s hrozivm vrazem a s doiroka otevenmi sty nad sebe, jeho hlava je zdobena korunou z lebek. V rukch zkench na prsou dr hromokln (vadra) a zvonek (ghanta). Dka (pora) je zemskm duchem, pohlcujcm ve zkaen. Jeho schopnost bylo vyuvno pi litelskch ritulech, kdy se nemocnm skrze jeho oteven sta podvaly lky.A RARE BRONZE FIGURE OF DAKA Tibet, 17th century. Height 9 cm. Provenance: Important Czech private collection. 17, 9

  120 000 K 5 000 EUR

 • 11

  NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO

  7

  7 ENSK DHARMAPLA R DV 18. stolet. Vka 16,5 cm. Zlacen bronz. Ochrann bostvo r Dv pedstavuje buddhistickou obdobu krvezniv hinduistick bohyn Kl. Je pokldna za strkyni nauky, za ochrannou bohyni Lhasy a obou nejvych pedstavitel Tibetu, dalajlamy a panhenlamy. Jako dmonka s dsivm klebkem v oblieji, korunou z lebek a tetm okem na ele bon sed na divokm oslu a cvl pes moe krve usmrcench neptel. V lev ruce dr misku z lebky naplnnou krv. Sedlov pokrvka je zhotovena z ke staen z tla a hlavy zlho jaki, jeho pemohla. Pod n vis dv hrac kostky, jimi se met o dal trvn ivota. Mimodn kvalitn prce. AN EXCEPTIONAL GILT BRONZE FIGURE OF SHRI DEVI 18th century. Height 16.5 cm. The exceptional quality of craftsmanship indicates that this figure was most likely created at the royal workshops in Beijing. Provenance: Important Czech private collection. 18, 16.5

  220 000 K 9 170 EUR

 • 12

  ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI

  8

  8 GURU MILARPA Tibet, potek 18. stolet. Vka 12,5 cm. Zlacen bronz. Milarpa (1040 - 1123) je jednm z nejoblbenjch tibetskch svtc. Jeho figura, umstn na dvojit lotosov podstavec, zaujm pozici napl uzavenho sedu (ardhaparjanka). Pravou ruku m tradin piloenou k uchu, aby slyel hudbu sfr a hlas uen. A GILT BRONZE FIGURE OF MILAREPA Tibet, early 18th century. Height 12.5 cm. Provenance: Important Czech private collection. 18, 12.5

  75 000 K 3 125 EUR

 • 13

  NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO

  9

  9 VADRABHAIRAVA Tibet, 18. stolet. Vka 14 cm. Bronz se zbytky zlacen a polychromie na lakovm podklad. Jmantaka v podob Vadrabhairavy, dsivho vldce hromoklnu, m devt hlav s rozklebenm buvolm obliejem. Je zobrazen v objet se svou jgin Vidjdharou, jejmi atributy jsou miska z lebky a sekek. Pi kroku doprava zalapv svma estncti nohama tla bytost. Jeho 34 rukou dr atributy, ktermi jsou nap. miska z lebky a sekek, lidsk ruka, planouc ohnit, ke z hlavy s vlasy, vlen luk a dal. A BRONZE FIGURE OF VAJRABHAIRAVA Tibet, 18th century. Height 14 cm. Traces of gilding. Provenance: Czech private collection. 1814

  80 000 K 3 335 EUR

 • 14

  ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI

  10

  10 VELK VYKUOVADLO 17. stolet. Vka 49 cm. Patinovan bronz. Vykuovadlo tradinho tvaru na tech vych nokch, kter nesou dekor maskaron, je na tle zdobeno cizelovanm motivem drak a parciln malbou prodnm lakem za studena. Na bocch jsou umstna vrazn dradla v podob stylizovanho ezla u-i a vko je opaten figurou sedcho lvka s perlou. Na dn signovno. A FINE LARGE BRONZE CENSER 17th century. Height 49 cm. Patinated bronze decorated with incised and painted natural cold lacquer. Signed on the bottom.Provenance: Czech private collection. 1749

  85 000 K 3 540 EUR

 • 15

  NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO

  11

  12

  11VELK VYKUOVADLO TINGPelom 17. a 18. stolet. Prmr 19,5 cm. Patinovan bronz. Jednoduch prohnut ucha. Trojnoka typu ting pat k nejobvyklejm archaickm tvarm bronzovch nskch ndob. Tlo vykuovadla nese ti kartue s arabskm textem. Na podedn apokryfn znaka ry San-te.A RARE LARGE BRONZE TRIPOD CENSER WITH ARABIC INSCRIPTIONLate 17th/early 18th century. Diameter 19.5 cm. Xuande mark. Provenance: Czech private collection. 17-1819.5

  65 000 K 2 710 EUR

  12 VYKUOVADLO TING Pelom 17. a 18. stolet. Prmr 16,5 cm. Patinovan bronz. Ndoba s jednoduchmi prohnutmi uchy spov na tech nokch. Na podedn apokryfn znaka ry San-te. A BRONZE TRIPOD CENSER Late 17th/early 18th century. Diameter 16.5 cm. Xuande mark. Provenance: Czech private collection. 17-18 16.5

  30 000 K 1 250 EUR

 • 16

  ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI

  13

  13VYKUOVADLO TYPU TINGDynastie ching, 19. stolet. Vka 39 cm.Bronzov vykuovadlo tvaru tybokho kotlku je dekorovno rytmi motivy fnix a netopr na podklad nekonenho meandru. Na tle jsou patrn zbytky zlacen. Noky zdobeny lvmi hlavami, na bocch dv prohnut ucha.A LARGE BRONZE CENSER, DINGQing dynasty, 19th century. Height 39 cm.Provenance: Czech private collection. 39

  45000K 1 875 EUR

 • 17

  NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO

  14

  17 18

  15

  14 NEFRITOV KROUEK 19. stolet. Prmr 5,5 cm. Svtl nefrit s rytm dekorem horsk krajiny a npisy. A LARGE WHITE JADE RING WITH CARVED LANDSCAPE AND INSCRIPTION 19th century. Diameter 5.5 cm. Provenance: Czech private collection. 19 5.5

  15 000 K 625 EUR

  16 NEFRITOV PVSEK S OPIC 20. stolet. Vka 6,3 cm. Svtl nefrit s ervenohndmi skvrnami. ezba zpodobuje figuru opice s mldtem, symbol dlouhovkosti. A WHITE JADE MONKEY PENDANT 20th century. Height 6.3 cm. Provenance: Czech private collection. 206.3

  30 000 K 1 250 EUR

  17 NEFRITOV PVSEK S KAPRY VE VLNCH 20. stolet. Vka 5,7 cm. Svtlefialov nefrit se zelenmi ilkami. Motiv kapr plujcch proti proudu v nsk tradici symbolizuje vytrvalost, odolnost a trplivost. A LIGHT PURPLE AND GREEN JADE LEAPING CARPS PENDANT 20th century. Height 5.7 cm. Provenance: Czech private collection. 205.7

  35 000 K 1 460 EUR

  18 NEFRITOV PVSEK S VOLAVKOU 20. stolet. Vka 5,6 cm. Mlk relifn ezba v blm nefritu. Volavka v nsk tradici zna setrval vzestup a dalekou cestu. A WHITE JADE HERON AND LOTUS FLOWER PENDANT 20th century. Length 5.6 cm. Provenance: Czech private collection. 205.7

  30 000 K 1 250 EUR

  15 NEFRITOV FIGURKA BKA DLOUHOVKOSTI 19. stolet. Vka 5,5 cm. ezba ve svtlm nefritu znzoruje jednoho z nejoblbenjch boh star ny ou-laa, bka dlouhho vku. A SMALL WHITE JADE FIGURE OF SHOULAO 19th century. Height 5.5 cm. Provenance: Czech private collection. 19 5.5

  17 000 K 710 EUR

  16

 • 18

  ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI

  19

 • 19

  NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO

  20 21

  19 BUDDHA AMITJUS Pelom 18. a 19. stolet. Vka 14,5 cm. Slonovina. Amitjus je emanac Amitbhy, buddhy nekonenho svtla. Buddha sed ve vadrov pozici na dvojitm lotosovm trnu. Jeho ruce spovaj na kln a dr misku na almunu. Zdob jej bdhisattvovsk perky, ke kterm pat ptihrot elenka, velk kulat nunice, nhrdelnky, nramky a nkotnky. A FINE IVORY FIGURE OF AMITAYUS Late 18th/early 19th century. Height 14.5 cm. Provenance: Austrian private collection. 18-19 14.5

  75 000 K 3 125 EUR

  20 KRSKA S KOEM PIVONK Prvn polovina 20. stolet. Vka 20 cm. ezba ve slonov kosti s parciln polychromi. A CARVED IVORY FIGURE OF A BEAUTY WITH PEONIES First half of the 20th century. Height 20 cm. Provenance: Czech private collection. 2020

  23 000 K 960 EUR

  21 FIGURA KRASAVICE S PIVOKAMI Prvn polovina 20. stolet. Vka 15 cm. ezba ve slonov kosti. A CARVED IVORY FIGURE OF A BEAUTY WITH PEONIES First half of the 20th century. Height 15 cm. Provenance: Czech private collec...

Recommended

View more >