15
2013 2013 OCAK OCAK - - Ş Ş UBAT UBAT - - MART MART AYI FAAL AYI FAAL İ İ YET YET RAPORU RAPORU KAYSER KAYSERİ İ L SA L SAĞ LIK M LIK MÜDÜ RL RLÜĞÜ al al ış ış an Haklar an Hakları ve G ve Gü venli venliğ i Birimi) i Birimi)

2013 Yılı Ocak-Şubat-Mart Ayı Faliyet Raporu

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Faaliyet Raporu

Citation preview

Page 1: 2013 Yılı Ocak-Şubat-Mart Ayı Faliyet Raporu

2013 2013

OCAKOCAK--ŞŞUBATUBAT--MART MART

AYI FAALAYI FAALİİYET YET

RAPORURAPORU

KAYSERKAYSERİİ

İİL SAL SAĞĞLIK MLIK MÜÜDDÜÜRLRLÜÜĞĞÜÜ

((ÇÇalalışışan Haklaran Haklarıı ve Gve Güüvenlivenliğği Birimi)i Birimi)

Page 2: 2013 Yılı Ocak-Şubat-Mart Ayı Faliyet Raporu

2013 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYIÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ BEYAZ KOD BİLDİRİM CETVELİ

1 Adet Beyaz Kod

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

10 Adet Beyaz Kod

17 Adet Beyaz Kod11 Adet Beyaz

Kod ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

2 Adet Beyaz Kod

1 Adet Beyaz Kod2 Adet Beyaz

Kod112 İL AMBULANS KOMUTA MERKEZİ

YEŞİLHİSAR DEVLET HASTANESİ

YAHYALI DEVLET HASTANESİ

2 Adet Beyaz Kod

PINARBAŞI DEVLET HASTANESİ

1 Adet Beyaz Kod

TOMARZA DEVLET HASTANESİ

1 Adet Beyaz Kod

İNCESU DEVLET HASTANESİ

3 Adet Beyaz KodDEVELİ HATİCE MUAMMER KOCATÜRK DEVLET

HASTANESİ

1 Adet Beyaz KodBÜNYAN DEVLET HASTANESİ

1 Adet Beyaz Kod

1 Adet Beyaz Kod

NİMET BAYRAKTAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

5 Adet Beyaz Kod

4 Adet Beyaz Kod6 Adet Beyaz

KodKAYSERİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

MARTŞUBATOCAKKURUM ADI

Page 3: 2013 Yılı Ocak-Şubat-Mart Ayı Faliyet Raporu

2013 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYI

TOPLAM BEYAZ KOD BİLDİRİM LİSTESİ

KAYSERİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ: 3 ay içinde 15 Beyaz Kod olayı yaşanmıştır.

NİMET BAYRAKTAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI: 3 ay içinde 2 Beyaz Kod olayı yaşanmıştır.

BÜNYAN DEVLET HASTANESİ: 3 ay içinde 1 Beyaz Kod olayı yaşanmıştır.

DEVELİ HATİCE MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ: 3 ay içinde 3 Beyaz Kod olayı yaşanmıştır.

İNCESU DEVLET HASTANESİ: 3 ay içinde herhangi 1 Beyaz Kod olayı yaşanmıştır.

TOMARZA DEVLET HASTANESİ: 3 ay içinde herhangi 1 Beyaz Kod olayı yaşanmıştır.

PINARBAŞI DEVLET HASTANESİ: 3 ay içinde 2 Beyaz Kod olayı yaşanmıştır.

YAHYALI DEVLET HASTANESİ: 3 ay içinde herhangi bir Beyaz Kod olayı yaşanmamıştır.

YEŞİLHİSAR DEVLET HASTANESİ: 3 ay içinde herhangi bir Beyaz Kod olayı yaşanmamıştır.

112 İL AMBULANSI: 3 ay içinde 5 Beyaz Kod olayı yaşanmıştır.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ: 3 ay içinde 38 Beyaz Kod olayı yaşanmıştır.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ: 3 ay içinde 1 Beyaz Kod olayı yaşanmıştır.

Page 4: 2013 Yılı Ocak-Şubat-Mart Ayı Faliyet Raporu

* İlimizde yaşanan Beyaz Kod olaylarının Kurumlara ve aylara göre dağılımı yukarıda gösterilmiştir.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

OCAK ŞUBAT MART

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

N.BAY.AĞIZ VE DİŞ SAĞ.MERK.

BÜNYAN DEVLET HAST.

DEVELİ HATİCE MUAMMERKOCATÜRK DEVLET HASTANESİ

İNCESU İLÇE DEVLET HASTANESİ

TOMARZA İLÇE DEVLET HASTANESİ

PINARBAŞI DEVLET HASTANESİ

YAHYALI DEVLET HASTANESİ

YEŞİLHİSAR DEVLET HASTANESİ

112 İL AMBULANS SERVİSİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

Page 5: 2013 Yılı Ocak-Şubat-Mart Ayı Faliyet Raporu

2013 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYIÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİM FAALİYETLERİ

OCAK 2013:Aylık faaliyet formu doldurularak Bakanlığımız www.beyazkod.saglik.gov.tr adresine gönderilmiştir. Ocak ayında İlimizde 23 adet Beyaz Kod olayı yaşanmıştır. Müdürlüğümüz Beyaz Kod İl Koordinatörü ile aylık değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

ŞUBAT 2013:Aylık faaliyet formu doldurularak Bakanlığımız www.beyazkod.saglik.gov.tr adresine gönderilmiştir. Şubat ayında İlimizde 26 adet Beyaz Kod olayı yaşanmıştır. Müdürlüğümüz Çalışan Hakları ve Güvenliği İl Koordinatörlüğü tarafından; Üniversite, Tüm Kamu Hastaneleri Birliği, İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve Beyaz Kod İl Koordinatörünün de katılımı ile Çalışan Hakları ve Güvenliğiyle ilgili İl genelindeki sorunların görüşüldüğü değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Şehrimiz’de önemli oranda taraftarı olan Kayserispor Kulübü ile irtibata geçilerek, güzide kulubumüz Kayserispor’unyapacağı müsabakalarda Ülkemiz’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına dikkat çekmek üzere farkındalık arttırıcı faaliyetlerden biri olan “Emeğe saygı, şiddete son” kampanyası ile çalışan güvenliği konusunda etkinlikler yapılması için uygulamalar başlatılmıştır.

MART 2013:Aylık faaliyet formu doldurularak Bakanlığımız www.beyazkod.saglik.gov.tr adresine gönderilmiştir. Mart ayında İlimizde 20 adet Beyaz Kod olayı yaşanmıştır. Müdürlüğümüz Beyaz Kod İl Koordinatörü ile aylık değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

Page 6: 2013 Yılı Ocak-Şubat-Mart Ayı Faliyet Raporu

BEYAZ KOD BEYAZ KOD İİSTATSTATİİSTSTİĞİİĞİ

2013 YILI OCAK2013 YILI OCAK--ŞŞUBATUBAT--MART AYIMART AYI

Page 7: 2013 Yılı Ocak-Şubat-Mart Ayı Faliyet Raporu

1- 2013 Yılı İlk 3 ayında yapılan 69 adet Beyaz Kod

bildirimlerinden fiziksel ve sözel şiddette maruz kalan personelin ünvanı ve sayısı aşağıda belirtilmiştir.

► 39 tanesi Hekim

► 2 tanesi Diş Hekimi

► 14 tanesi Ebe/Hemşire/Sağlık Memuru

► 3 tanesi ATT (112 Görevlisi)

►1 tanesi Tekniker

►2 tanesi Danışma Görevlisi

►3 tanesi Sekreter

►4 tanesi Özel Güvenlik Görevlisi

Page 8: 2013 Yılı Ocak-Şubat-Mart Ayı Faliyet Raporu

58%

3%

21%

4%1%

3%4%

6%

Hekim Diş Hekimi

Ebe/Hemşire/Sağlık Memuru ATT

Tekniker Danışma Görevlisi

Sekreter Özel Güvenlik Gör.

Page 9: 2013 Yılı Ocak-Şubat-Mart Ayı Faliyet Raporu

2- 2013 Yılının İlk 3 ayında yapılan 69 adet Beyaz

Kod bildirimlerinin İlimiz genelindeki Sağlık Kuruluşlarımıza göre sayıları aşağıda belirtilmiştir.

► 15 tanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

► 3 tanesi Develi Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi

► 5 tanesi 112 Acil Servisi

► 2 tanesi Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

► 1 tanesi Tomarza İlçe Devlet Hastanesi

► 2 tanesi Pınarbaşı İlçe Devlet Hastanesi

► 1 tanesi Bünyan İlçe Devlet Hastanesi

► 1 tanesi İncesu Devlet Hastanesi

► 1 tanesi Aile Sağlığı Merkezi

► 38 tanesi Üniversite Hastanesi

Page 10: 2013 Yılı Ocak-Şubat-Mart Ayı Faliyet Raporu

56%

23%

4%

7%

3%1% 3% 1% 1% 1%

Erciyes ÜniversitesiEğitim ve Araştırma HastanesiDeveli Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi112 Acil ServisiNimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı MerkeziTomarza İlçe Devlet HastanesiPınarbaşı İlçe Devlet HastanesiBünyan İlçe Devlet Hastanesiİncesu Devlet HastanesiAile Sağlığı Merkezi

Page 11: 2013 Yılı Ocak-Şubat-Mart Ayı Faliyet Raporu

3- Beyaz Kod vakalarının cinsiyete göre oranıaşağıda belirtilmiştir.

► 17 tanesi Kadın► 14 tanesi Erkek

NOT:

Yukarıdaki oranlara Erciyes Üniversitesinin verileri eksik bildirildiği için dahil

değildir.

Page 12: 2013 Yılı Ocak-Şubat-Mart Ayı Faliyet Raporu

55%

45%

Kadın

Erkek

NOT:

Yukarıdaki oranlara Erciyes Üniversitesinin verileri eksik bildirildiği için dahil değildir.

Page 13: 2013 Yılı Ocak-Şubat-Mart Ayı Faliyet Raporu

4- Beyaz Kod vakalarının kaç tanesinin sözel, kaç tanesinin fiziksel şiddet olduğu aşağıda belirtilmiştir.

► 51 tane Sözel Şiddet

► 18 tane Fiziksel Şiddet

Page 14: 2013 Yılı Ocak-Şubat-Mart Ayı Faliyet Raporu

26% 74%

Fiziksel Şiddet

Sözel Şiddet

Page 15: 2013 Yılı Ocak-Şubat-Mart Ayı Faliyet Raporu

HAZIRLAYANLAR:HAZIRLAYANLAR:

GGüülay lay ÇÇİİFTFTÇÇİİ

Nihal BOZBIYIKNihal BOZBIYIK