2014 GN Kronologija 1975-2014

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  1/68

  .

  .

  .

  .

  .

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  Galerija Nova

  kronologija

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  2/68

  Marina Abramovi Eugen Feller Kosja Ganik Dean Jokanovi-Toumin Lojze Logar Zoran Popovi Braco

  Dimirijevi Ivan Koari Gusav Gnamu Herman Gvardijani Bogoslav Kala ivko Marui Tugo unik

  Franc Mesari Zdenko Huzjan Bard Iucundus Mladen Silinovi Ivan Ladislav Galea eljko Jerman Mladen

  SilinoviSven SilinoviFedor VuemiloviGrupa 143 Tomislav MikuliAnoanea PasinoviVesna Anunovi

  Braco Dimirijevi Vladimir Dodig Ivan Doroghy Nua & Sreo Dragan Goran orevi eljko Jerman eljko

  Kipke Anun Marai Nea Paripovi Zoran Popovi Mladen Silinovi Dragoljub Raa Todosijevi Goran

  Trbuljak Gergely Urkom Fedor Vuemilovi Marijan Jevovar Guglielmo Achille Cavellini Julije Knifer Andrija

  Maurovi Boris Demur Eugen Feller Ivo Gatin Marijan Jevovar Vlado Krisl uro Seder eljko Jerman

  Vladimir Dodig-Troku Ivan Dorogi Anoanea Pasinovi Milivoj Bijeli Ane Rai Damir Soki ZvonimirPliskovac Goran Trbuljak Boris Demur eljko Jerman Vlado Marek Goran Peercol Mladen Silinovi Sven

  Silinovi Fedor Vuemilovi Grupa OHO [Milenko Maranovi David Nez Marko Poganik Andra alamun]

  Druina u empasu Mirko Radojii Slavko Bogdanovi Grupa [Vladimir Kopicl Marijan Molnar Boris Demur

  Goran Trbuljak Gergelj Urkom Goran orevi Grupa 143 [Jovan eki Nea Paripovi Maja Savi Paja Sankovi

  Miko uvakovi] Aleksandar Srnec Damir Soki Josip Seissel Jo Klek Ane Rai Goran Peercol Ivo Gatin

  Drago Julius Prelog Raomir Kuli Vladimir Mationi Milivoj Bijeli Guy Mees Erns Friedrich Grupa OHO

  Radomir Damnjanovi Damnjan eljko Kipke Anun Marai Marijan Molnar Zoran Beli Milanka Blagojevi

  Jusuf Hadifejzovi Zvonimir Pliskovac Bernardo Bernardi Zdravko Bregovac Vlado Krisl Ivan Picelj Zvonimir

  RadiBoidar RaicaVjenceslav RicherAleksandar SrnecVladimir ZarahoviVladimir PeekAndra alamun

  Mladen Gali Milivoj Bijeli Tomislav Goovac Mario Palli Jovan eki Tomislav Goovac Milivoj Bijeli

  Mladen Gali Ivo Gatin Nina IvaniMarijan JevovarDean Jokanovi-Toumin Julije Knifer Ivan KoariAne

  Rai Zvonimir Sanra Damir Soki Nua & Sreo Dragan Zvonimir Sanra Damir Soki Slavomir Drinkovi

  Sevan Lukei Eugen Feller Nina Ivani Bojan Gorenec Alojz Konec Tanja penko Rako Aleksa Grupa

  Bosch + Bosch Dean Jokanovi-Toumin Gorki uvela Milivoj Bijeli Peruko Bogdani Slavomir Drinkovi

  Mladen Gali Ivo Gatin Kuzma Kovai Ivan Koari Vesna Popran Ane Rai Edia Schuber Damir Soki

  Ljerka ibenik Gorki uvela Ane Rai Mladen Gali Kazimir Maljevi Edia Schuber Alem urin Momilo

  Golub Zvonimir Sanra Dubravko Deoni Jurica Puhalovi Vesna Popran Momilo Golub Aleksandar Srnec

  Mira Zamagna-Weller Nina Ivani Eugen Feller Mladen Gali Dean Jokanovi-Toumin Ivan Picelj uro Seder

  Ljerka ibenik Gorki uvela Erns Friedrich Erwin Wurm Duan Minovski Bali Peruko Bogdani Eugen

  Feller Mladen Gali Dean Jokanovi-Toumin Sevan Lukei Ljerka ibenik Mira Zamagna-Weller Gorki uvela

  Slavko Grko Branka Uzur Angelomichele Risi Peruko Bogdani Mario Hlaa Laszlo Kerekes Siemeiser

  Marko Musovi Vesna Balabani Eugen Feller Mladen Gali Dean Jokanovi-Toumin Sevan Lukei Marko

  Musovi uro Seder Ljerka ibenik Gorki uvela Jadranko Rebec Rino Gropuzzo Nenad Roban Vesna

  PavlakoviAliea MonasGoran VukuiPredrag DubraviMladen Mikulinarko TomazeiBojana verasek

  Ljerka Kallay Neda Miranda Blaevi Vladimir Gudac Evgenija Demnievska Franz Shler Nenad Vorih Nada

  krlin urica Merle Amela Frankl Dubravko Budi Darko Friz eljko Serdarevi Mladenka uri ZvonimirPliskovacKaja Cein Ivan PosavecMaja Doleni-MaleeviGordana KovaiSlaven MacoliRenaa Azinovi

  Tajana Maleevi Draen Grubii eljko Bubalo Darko Boehm Darko Sever Danica Frani Eugen Feller

  Mladen Gali Ivan Picelj Ljerka ibenik Dean Jokanovi-Toumin Igor Kuduz Jasmina Krajai Robera Vili

  Nikolina Ivezi Oto Anonini Tomislav Bunak Mladenka uri Nenad Vorih Marko Forei Jana iljak

  Gordana Beni Ivica Mali Dragica Anolovi Ljubica Dragojevi-Buble Andrea Pavei Blaenka Salavarda

  Rino Gropuzzo Aleksandar Rogoi Lada Lukei Mako Veki Boena Koni Kaa Mijaovi Ivana Franke

  Zoran Filipovi Darko Friz Damir Hoyka Tomislav aja Alan Vlahov Ida Mai Iva-Maija Bianga Alem Korku

  Ania Sulimanovi Daniela Rakajec Ana Kadoi Dubravko Kasrapeli Valerija Polane Rino Gropuzzo Marina

  Soponja Tomislav Brajnovi Krunoslav Sojanovski Iris Vrus Marina Bauer Renaa krinar Toni Merovi

  Dario Vlahovi Rea Bosch Gogolja Tomislav iko Vukovi Ivana Vui Ines Krasi Vesna anak Paulina Jazvi

  Kreimir Tadija Kapulicaana JanjiNaaa Markovinovi VolkSaa imburViold KoirAleksandar Bezinovi

  Marina Soponja Tanja Vujansinovi Krunoslav Sojanovski Kreimir Rod Ivana Franke Mirjana Vodopija

  Ljubomir Levai Tomislav Krnjavi Blanka Perinec Anja Planini Vesna migovec Zoran Kaka Jasminka

  Krajai Roland Gambiroa Vanja Popek Marcela Gjoni Tomislav iko Vukovi Irena Keke Mirela Brescher

  Kreimir Tadija Kapulica Damir Sojni Anja Planini Velibor Maukain ml. Ivan Midi Pera eveljevi

  Hrvoje Dumani Mladen Gali Marina Soponja Vesna migovec Anja Planini Mario Mikovi Human Ana

  eri eljka Sananin Dunja Sabli Marko Tadi Sanja Ivekovi Mladen Silinovi Goran Trbuljak eljko

  Jerman Vlado Marek Tihomir Maijevi Marina Merovi Igor Markovi & Barbara Blasin Tadej Pogaar &

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  3/68

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  4/68

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  5/68

  3

  Lijepo bi bilo zamisliti da seu uvodu publikacije kojadokumentira 39 godinarada jedne gradske galerijegovori o programima, ali i o

  tome kako se radi o instituciji koja je odeksperimentalnog entuzijastinog poetkadola do stabilnih uvjeta rada, sigurnogprostora, kvalitetne infrastrukture i dobro

  honoriranog strunog tima. Meutim,unato suradnji s razliitim generacijamaumjetnika, intenzivnoj meunarodnojkomunikaciji i kontinuiranom dijalogus lokalnim kulturnim i aktivistikiminicijativama, Galeriju Novana praguetrdesete eka neizvjesna budunost. Ovagradska institucija ostat e vrlo skoro bezdosadanjeg upravljaa, postoji prijetnjada izgubi prostor u kojem trenutno

  radi, a prati je i desetljee neinvestiranjau odravanje svih segmenata njezinaprostora. Volimo misliti da je njezinprogram usprkos svemu tome nastavioznaajno pridonositi kulturnoj sceniZagreba.

  Kako bismo se podsjetili o kakvom jeprogramu rije, odluile smo objavitikronologiju 39 godina rada Galerije

  Nova, od 1975. godine kada su je osnovaliumjetnici i kustosi Ljerka ibenikiMladen Galiu sklopu Centra za kulturnudjelatnost Socijalistike omladineZagreba. Od svojih poetaka galerija jeprovodila radikalan program izlaui

  cijeli niz avangardnih modernistikihumjetnika, meu njima Aleksandra Srneca,

  Jo Kleka i Exat 51, zajedno sa scenom kojaje tada bila u nastajanju, a obuhvaala jeumjetnike poput Gorana Trbuljaka, BraceDimitrijevia, Grupe estorice autora,Mladena Stilinoviai drugih. Nastavljajuise upravo na to razdoblje, WHWje kaokustoski tim poeo voditi Galeriju2003.

  godine s namjerom da razvije programkoji aktivno promilja kulturu u sklopudrutvenog konteksta, zalae se za njezinupolitizaciju i za javnu odgovornost svihonih koji stvaraju kulturni program,sudjeluju u njemu ili ga samo prate.

  Ovu publikaciju pripremali smo na brzinu,pod pritiskom strepnje zbog neizvjesnesituacije u kojoj se Galerijanalazi, sa

  eljom da to prije pokrenemo razgovoro njezinoj budunosti. Tome pridonosiinjenica da je u ljeto 2013. u zadnjias sprijeen pokuaj da AGM(tada jopodrunica Zagrebakog holdingakojikao jedan od nasljednika Omladinskogkulturnog centravodi Galerijuod poetkadevedesetih godina) ukine ovu instituciju.To je zaustavila gradska vlast, ali bezjavne argumentacije. U meuvremenu je

  AGMuao u proces restrukturiranja i nijejasno kako e se to odraziti na GalerijuNova i prostor u Teslinoj 7 u kojem se onatrenutno nalazi. Razgovor s kolegamao ovoj temi u prostoruGalerijeprijemjesec dana iznenada su prekinuli revni

  to, kako i za koga/whw

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  6/68

  4

  djelatnici Zagrebakog holdinga pojavivise s metrom u rukama jer su, kako su namobjasnili, morali premjeriti galeriju da biHolding mogao raunovodstveno izrazitikomercijalni potencijal svoje nekretnine.Zbog toga smo jo vie pourile, u nadi

  da e ovaj tiskani podsjetnik na povijestGalerije Novapomoi vlastima u GraduZagrebu da za njezinu budunost nauadekvatno i trajno rjeenje.

  Istiemo ove okolnosti jer su one utjecalena neujednaenost kronologije. Popisza razdoblje od 1975. do 2003. i svepopratne materijale velikoduno nam jeustupio Darko imii, na emu smo mujako zahvalne. Nismo, naalost, imalevremena sakupiti dodatne materijaleza razdoblje osamdesetih i devedestihgodina. Materijali i informacije koji seodnose na posljednjih jedanaest godina,otkad galeriju vodi na kolektiv, punosu, naravno, iscrpniji pa smo detaljnijepredstavile projekte iz tog razdoblja kojesmatramo osobito zanimljivima i vanima

  za programsko usmjerenje galerije.

  Kada se u lipnju 2013. pojavila prijetnjazatvaranja Galerije, Marko Golubjoj jenapisao je, kako smo ga interno nazvale,preuranjeni nekrolog. Marko godinamaprati galerijski program kao novinar ikritiar i smatramo da je u tom tekstusaeo sva naa nastojanja bolje nego tobismo mi to same uinile. Zahvaljujemo

  mu to nam je ustupio tekst te na svemupohvalnom to je u njemu napisao.

  Da u drukijim okolnostima pripremamoslavljeniko izdanje, u njemu bi bili idrukiji tekstovi, tekstovi o umjetnicima,kustosima, kritiarima i aktivistima skojima suraujemo dugi niz godina, oizlobama koje pamtimo, o prioritetima,sumnjama i intenzitetima programa koji

  smo radile s vrlo malo institucionalne i sjako puno drugarske podrke. Nadamo seda e biti prilike i za takve tekstove i da epovod za njih biti mnoge budue godinjiceGalerije Nova.

  , .

  Galerija Nova:

  Kronologija

  19752003.Kronologiju od 1975. do 2003.priredio je Darko imii

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  7/68

  5

  1975.

  Galerija NovaCenar za kulurnudjelanos Savezasocijalisike omladineZagreb, Teslina 1 / I

  9.10. 31.10.1975.Abramovi, Feller, Ganik,Jokanovi-Toumin, Logar,PopoviIzloba dobinika nagradaSedam sekreara SKOJ-aza 1973. i 1974. godinu

  MarinaAbramovi Eugen Feller Kosja Ganik DeanJokanovi-Toumin LojzeLogar Zoran Popovi JeaDenegri Zoran PopoviAleksandar Bassin

  7.11. 27.11.1975.

  Braco Dimirijevi

  Prosinac 1975.Ivan Koari: Kia Nena Baljkovi

  1976.

  9.1. 30.1.1976.Slovenski mladi slikariposlije 1970.Gusav Gnamu Herman GvardijaniBogoslav Kala ivkoMarui Tugo unikFranc Mesari ZdenkoHuzjan Bard Iucundus

  5.2. 28.2.1976.Mladen Silinovi

  Nena Baljkovi

  4.3. 14.3.1976.Ivan Ladislav Galea: TVscenarij 40 snimaelj Mihovil Pansini

  24.3. 10.4.1976.Foografija

  eljko Jerman MladenSilinovi Sven SilinoviFedor Vuemilovi Nena Baljkovi

  16.4. 30.4.1976.Grupa 143

  13.5. 23.5.1976.

  Tomislav Mikuli:Kompjuerom

  27.5. 13.6.1976.Anoanea Pasinovi:Negaivni prosor grada

  17.6. 10.7.1976.OisciVesna Anunovi Braco DimirijeviVladimir Dodig IvanDoroghy Nua i SreoDragan Goran orevi eljko Jerman eljkoKipke Anun MaraiNea Paripovi ZoranPopovi Mladen Silinovi Dragoljub Raa Todosijevi Goran Trbuljak Gergely

  Urkom

  Fedor Vuemilovi JeaDenegri Ljerka ibenik JeaDenegri Dragoljub RaaTodosijevi

  21.9. 10.10.1976.Marijan Jevovar

  Nena Baljkovi

  27.10. 14.11.1976.Guglielmo Achille Cavellini

  23.11. 11.12.1976.Julije Knier

  22.12.1976. 22.1.1977.Andrija Maurovi

  ULUPUH, Zagreb Mladen HanzlovskyVera Horva-Pinari

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  8/68

  6

  1977.

  3.2. 19.2.1977.Boris Demur

  10.3. 28.3.1977.Inormel 19561962.Eugen Feller IvoGatin Marijan JevovarVlado Krisl uro Seder Jea Denegri

  7.4. 24.4.1977.eljko Jerman:

  Izloba, akcija, projekcija

  Travanj 1977.Vladimir Dodig-Troku:Upua za realizaciju mojegauoporrea

  10.5. 23.5.1977.Ivan Dorogi

  7.6. 19.6.1977.Anoanea Pasinovi:Nolli me angere S.O.S.za sari grad Zagreb

  22.6. 10.7.1977.Milivoj Bijeli Ane RaiDamir Soki

  28.9. 16.10.1977.

  Zvonimir Pliskovac

  2.12. 11.12.1977.Israivanje srukureBeogradaMulivarijanna analiza ikompjuer alas koninualnoizgraenog podruja

  20.12. 30.12.1977.Goran TrbuljakUmjetnika knjiga:Zapisi jednog umjenika

  1978.

  10.1. 15.1.1978.Usmena predajaBoris Demur eljko Jerman VladoMarek Goran Peercol Mladen SilinoviSven Silinovi FedorVuemilovi

  9.2. 19.2.1978.Vilko iljak

  1.3. 12.3.1978.Primjeri analiikih radovaGrupa OHO(Milenko Maranovi David

  Nez,Marko Poganik Andra alamun) Druinau empasu Mirko Radojii Slavko Bogdanovi Grupa(Vladimir Kopicl MarijanMolnar Boris DemurGoran Trbuljak GergeljUrkom Goran orevi Grupa 143 (Jovan ekiNea Paripovi Maja Savi Paja Sankovi Mikouvakovi) Galerijom Sudenskogkulurnog cenra, Beograd; Miko uvakovi

  21.3. 4.4.1978.

  Aleksandar Srnec Boo Bek

  13.4. 23.4.1978.Damir Soki

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  9/68

  7

  9.5. 21.5.1978.Josip Seissel Jo Klek Vera Horva-Pinari

  1979.

  16.3. 30.3.1979.Grupa OHO

  11.4. 25.4.1979.Radomir DamnjanoviDamnjan Jea Denegri

  11.5. 21.5.1979.eljko Kipke Anun Marai Marijan Molnar

  7.6. 20.6.1979.Zoran Beli MilankaBlagojevi JusuHadiejzovi

  28.6. 14.7.1979.Zvonimir Pliskovac Zvonko Makovi

  27.9. 20.10.1979.EXAT 51 19511956.Bernardo Bernardi ZdravkoBregovac Vlado KrislIvan Picelj Zvonimir RadiBoidar Raica VjenceslavRicher Aleksandar SrnecVladimir Zarahovi: elimir

  Koevi

  Jea Denegri

  25.10. 3.11.1979.Vladimir Peek: PETEK FAVIT MULTIVISION

  MihovilPansini Vladimir PeekDuan Sojanovi oreJanjaovi Bogdan Tirnani Branko Belan SaaSanojevi Naomi Levine Boidar Zeevi PearKrelja Ranko MuniiTomislav Mikuli HrvojeTurkovi Nika Gligo

  Ivan Ladislav Galea HorsGerhard Haberl JasminkaPeter-Kalini MarijanHodak Branko Bubenik

  27.11. 15.12.1979.Andra alamun Jea Denegri

  19.12.1979. 12.1.1980.Mladen Gali: Oblikovniidenie Galerije Nova Zvonko Makovi

  Galerija NovaCenar za kulurnu

  djelanos Savezasocijalisike omladine

  Zagreb, Mihanovieva 28/ I

  25.5. 4.6.1978.Ane Rai

  7.6. 17.6.1978.Goran Peercol

  21.6. 8.7.1978.Ivo Gatin Jea Denegri

  11.10. 28.10.1978.Drago Julius Prelog

  Alred Schmeller ArnulRohsmann

  Studeni 1978.Raomir Kuli VladimirMationi: Verbumprogram

  7.12. 17.12.1978.

  Milivoj Bijeli

  Guy Mees

  20.12.1978. 5.1.1979.Erns Friedrich (Austrija) Wilried Skreiner

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  10/68

  8

  1980.

  25.1. 10.2.1980.Milivoj Bijeli Zvonko Makovi

  12.2.1980.Tomislav Goovac:ianje novina

  15.2. 2.3.1980.Mario Palli (Italija) Jure Miku

  14.3. 30.3.1980.Jovan eki

  1.4.1980.Tomislav Goovac:Teleoniranje

  11.4. 17.5.1980.Nove pojave u hrvaskomslikarsvuMilivoj Bijeli Mladen Gali Ivo Gatin Nina Ivani MarijanJevovar Dean Jokanovi-Toumin Julije KnierIvan Koari Ane RaiZvonimir Sanra DamirSoki Zvonko Makovi

  21.5. 7.6.1980.Nua i Sreo Dragan:Oisaksvijesi Nue & Sree DraganKatalog u suradnji sGalerijom KUC, Ljubljana iSalonom Muzeja savremeneumenosi, Beograd. TomaBrejc Nua i Sreo Dragan

  16.6. 20.6.1980.Kompjuerska animacija

  25.6. 12.7.1980.Zvonimir Sanra ZvonkoMakovi Zvonimir Sanra

  2.10. 19.10.1980.Damir Soki DamirSoki Zvonko Makovi

  23.10. 9.11.1980.Slavomir Drinkovi

  Zvonko Makovi

  13.11. 30.11.1980.Sevan Lukei Zvonko Makovi

  4.12. 20.12.1980.Eugen Feller

  Jea Denegri

  23.12.1980. 16.1.1981.Nina Ivani Zvonko Makovi

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  11/68

  9

  1981.

  22.1. 9.2.1981.Bojan Gorenec Alojz Konec Tanja penko AlojzKonec Bojan Gorenec

  12.2. 21.2.1981.Rako Aleksa: Komunikacije/prosor/olklor

  27.2. 20.3.1981.Promocija mape Prosor,video projekcija

  Grupa Bosch + Bosch

  28.3. 17.4.1981.Dean Jokanovi-Toumin Jea Denegri

  23.4. 15.5.1981.Gorki uvela

  Davor Maievi

  26.5. 26.6.1981.Druga skulpuraMilivoj Bijeli Peruko Bogdani SlavomirDrinkovi Mladen Gali,Ivo Gatin Kuzma Kovai Ivan Koari VesnaPopran Ane Rai Edia

  Schuber Damir SokiLjerka ibenik Gorki uvela Zvonko Makovi

  1.10. 16.10.1981.Weaseas 6: Mail love arPublikacija Weseas 6; Lela Mujki ivkoKladnik Franci Zagorinik,Slavko Jendriko AndrejTima

  16.11. 5.12.1981.Ane Rai Predrag Vukovi

  22.12.1981. 14.1.1982.Mladen Gali

  1982.

  Sijeanj veljaa 1982.Edia Schuber

  11.2. 4.3.1982.Alem urin Momilo Golub

  12.3. 31.3.1982.Zvonimir Sanra

  8.4. 28.4.1982.Dubravko Deoni

  13.5. 29.5.1982.

  Jurica Puhalovi

  28.6. 14.7.1982.Oisci

  28.9. 16.10.1982.Vesna Popran

  28.10. 14.11.1982.Momilo Golub

  Kazimir Maljevi:Nepredmeni svijeBiblioteka Nova, , .

  Prijevod knjigeKasimir Malewisch:Die Gegensandslose Wel,Bauhausbcher 11, Mnchen1927, proireno izdanjeMainz-Berlin 1980.

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  12/68

  10

  1983

  3.2. 26.2.1983.Aleksandar Srnec elimir Koevi

  8.3. 31.3.1983.Mira Zamagna-Weller

  14.4. 6.5.1983.Nina Ivani:Nove slike Nine Ivani

  Srpanj 1983.

  Izloba crea i grafikaEugen Feller Mladen Gali DeanJokanovi-Toumin IvanPicelj uro Seder Ljerkaibenik Gorki uvela

  18.10. 29.10.1983.Erns Friedrich

  Rober Schmit

  Studeni 1983.Erwin Wurm Werner Fenz15.11. 5.12.1983.Duan Minovski

  Zvonko Makovi

  Prosinac 1983.Prodajna izloba skulpura,slika, crea, grafika ioografijaBali PerukoBogdani Eugen Feller Mladen Gali Dean

  Jokanovi-Toumin

  SevanLukei Ljerka ibenikMira Zamagna-WellerGorki uvela

  1984.

  2.2. 18.2.1984.Slavko Grko

  1.3. 18.3.1984.Branka Uzur: Skulpure

  4.4. 23.4.1984.Angelomichele Risi

  22.5. 10.6.1984.Peruko Bogdani:Skulpure, gvaevi

  9.10. 27.10.1984.Mario Hlaa Laszlo Kerekes

  1985.

  8.1. 30.1.1985.Siemeiser

  21.2. 16.3.1985.Marko Musovi Mladen Lui

  9.4. 13.4.1985.Vesna Balabani:Raspoloenja Nenad Burcar

  11.6. 30.6. 1985.OisciEugen Feller Mladen Gali DeanJokanovi-Toumin SevanLukei Marko Musoviuro Seder Ljerka ibenikGorki uvela

  3.10. 22.10.1985.Zagrebaki srip 19351941

  24.10. 3.11.1985.Jadranko Rebec

  14.11. 2.12.1985.Rino Gropuzzo

  16.12.1985. 6.1.1986.

  Nenad Roban: Naki Nada Krii

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  13/68

  11

  1986.

  28.2. 16.3.1986.Vesna Pavlakovi Branko Kladarin

  8.4. 25.4.1986.Aliea Monas

  29.5. 14.6.1986.Goran Vukui

  9.10. 24.10.1986.Predrag Dubravi

  24.12.1986. 15.1.1987.Mladen Mikulin Tonko Maroevi

  1988.

  Galerija NovaOmladinski kulurni cenar

  OOUR Cenar za kulurnudjelanos

  Zagreb, Mihanovieva 28/1

  10.3. 26.3.1988.Nenad Vorih Tonko Maroevi

  5.4. 23.4.1988.Nada krlin

  Vladimir Gudac

  12.5. 27.5.1988.urica Merle Damir Grubi

  2.6. 17.6.1988.Amela Frankl

  21.6. 8.7.1988.Dubravko Budi Nada Bero

  Srpanj 1988.Krici i apuanjaDarko Friz eljkoSerdarevi

  13.10. 29.10.1988.Mladenka uri

  10.11. 27.11.1988.Zvonimir Pliskovac

  8.12. 28.12.1988.Kaja Cein: eiri godinja

  doba nakia

  1987.

  5.3. 21.3.1987.arko Tomazei Branka Hlevnjak

  7.4. 25.4.1987.Bojana verasek Anun Marai

  23.6. 11.7.1987.Ljerka Kallay

  22.9. 10.10.1987.Neda Miranda Blaevi

  27.10. 14.11.1987.Vladimir GudacZagros /Akambaro / Gui /Rigel / Eridu / Biblos

  17.11. 1.12.1987.Evgenija Demnievska

  17.12.1987. 5.1.1988.Franz Shler

  19891992 nema izlobi,selidba u Teslinu 7

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  14/68

  12

  1992.

  Oujak 1992.Ivan Posavec: Za slobodu Branka Hlevnjak

  Lipanj 1992.Maja Doleni-Maleevi

  Lipanj 1992.Gordana Kovai

  Rujan 1992.Slaven Macoli

  Studeni 1992.Kipari i slikari u Galeriji Nova

  Studeni 1992.Renaa Azinovi

  1993.

  Veljaa oujak 1993.Tajana Maleevi

  Travanj 1993.Draen Grubii

  8.7.1993.eljko Bubalo

  Listopad 1993.

  Darko Boehm:Wes Coas Rider

  Prosinac 1993.Darko Sever: Solci

  1994.

  Sijeanj 1994.Danica Frani

  Sijeanj 1994.Grafiki lisovi 19681992. Eugen Feller Mladen Gali Ivan Picelj Ljerka ibenik DeanJokanovi-Toumin

  22.4. 6.5.1994.Igor Kuduz:Almos drama Naaa Ili

  Svibanj 1994.Jasmina Krajai

  2.6. 21.6.1994.Robera Vili

  23.6. 12.7.1994.Nikolina Ivezi:Very hungry woman

  Saa Pavkovi

  1995.

  14.2. 18.3.1995.Oto Anonini 18921959. elimir Koevi

  Oujak travanj 1995.Tomislav Bunak Sibila Bilopavlovi

  Svibanj 1995.Mladenka uri

  Sandra Krii Roban

  Svibanj lipanj 1995.Nenad Vorih: Urban opera Darko Glavan

  Rujan 1995.Marko Forei

  Nini Cinoti

  19.10. 10.11.1995.Jana iljak:Nagrada AGM za dizajn ZvonkoMakovi

  Prosinac 1995. Sijeanj 1996.Gordana Beni

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  15/68

  13

  1996.

  9.1. 8.2.1996.Ivica Mali

  Veljaa 1996.Dragica Anolovi:Nagrada AGM za slikarsvo

  Travanj 1996.Ljubica Dragojevi-Buble

  7.5. 24.5.1996.Andrea Pavei: Kakusi

  Enes Quien

  4.6. 15.6.1996.Blaenka Salavarda:Mozaici o Krisu Mirko Jozi

  Rujan 1996.Rino Gropuzzo

  29.10. 25.11.1996.Aleksandar Rogoi

  28.11. 20.12.1996.Lada Lukei

  20.12.1996. 18.1.1997.Mako Veki

  1998.

  22.1. 17.2. 1998.Alem Korku: Iz ivoa biljaka Miroslav Gaparovi

  3.3. 24.3.1998.Ania Sulimanovi

  Svibanj 1998.Izloba dizajnaFi or a pocke

  12.5. 29.5.1998.

  Daniela Rakajec

  9.6. 27.6.1998.Ana Kadoi Gordana Koec

  30.6. 25.7.1998.Dubravko Kasrapeli: Magnamaer kulni prosor

  Kreimir Oremovi

  17.9. 10.10.1998.Valerija Polanec:Mree Janka Vukmir

  Listopad 1998.Izloba austrijskih umjetnika

  Sill Alive

  Studeni prosinac 1998.Rino Gropuzzo

  22.12.1998. 18.1.1999.Marina Soponja

  1997.

  13.2. 8.3.1997.Boena Koni

  13.3. 29.3.1997.Kaa Mijaovi

  27.5. 17.6.1997.Ivana Franke

  19.6. 29.6.1997.Zoran Filipovi

  Rujan 1997.

  Darko Friz

  Rujan listopad 1997Damir Hoyka: Flashback: Darka Glavana,Draenke Jaki Marijanapoljara Gorana Blagusa iAleksandra Kondeva

  28.10. 17.11.1997.Tomislav aja

  20.11. 14.12.1997.Alan Vlahov: ovjek kojiponovo ui hodai Saa Pavkovi

  16.12.1997. 10.1.1998.

  Ida Mai

  1997.Iva-Maija Bianga

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  16/68

  14

  2000.

  27.1. 13.2.2000.Vesna anak: Godina zmaja Fea Vuki

  17.2. 13.3.2000.Paulina Jazvi Milan Beli

  21.3. 16.4.2000.Kreimir Tadija Kapulica Tanja Jakovev

  11.4. 27.4.2000.ana Janji Andrija Seiried

  11.5. 27.5.2000.Naaa Markovinovi Volk Naaa Markovinovi Volk

  1.6. 18.6.2000.Saa imbur- SandraKrii-Roban VladimirRismondo ml.

  Lipanj 2000.Viold Koir B. Popovak

  4.7. 16.7.2000.Aleksandar Bezinovi:Ikonoglobala Vanja Babi

  Srpanj 2000.Marina Soponja

  22.9. 12.10.2000.Tanja Vujansinovi: Moko BranimirMari Tanja Vujasinovi

  26.10. 9.11.2000.Krunoslav Sojanovski-Kreimir Galovi

  Studeni prosinac 2000.Kreimir Rod

  21.12.2000. 13.1.2001.Ivana Franke MirjanaVodopija Branko Franceschi

  1999.

  23.2. 10.3.1999.Tomislav Brajnovi Naaa Sipanov

  18.3. 6.4.1999.Krunoslav Sojanovski:Zemlja Kreimir Galovi

  13.4. 29.4.1999.Iris Vrus

  Marina Tenera

  6.5. 22.5.1999.Marina Bauer Danijel Dragojevi

  Lipanj 1999.Izloba fotografija i

  performanceRenaa krinar ToniMerovi Dario Vlahovi

  Srpanj rujan 1999.Rea Bosch Gogolja A. Rendi-Mioevi

  30.9. 21.10.1999.

  Tomislav iko Vukovi Enes Quien

  4.11. 25.11.1999.Ivana Vui

  16.12.1999. 10.1.2000.Ines Krasi: Welcome o he

  House o Fun, par woNagrada AGM ZvonkoMakovi Ines Krasi

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  17/68

  15

  2002.

  Veljaa 2002.Irena Keke

  Veljaa 2002.Mirela Brescher

  Veljaa oujak 2002.Kreimir Tadija Kapulica

  16.4. 29.4.2002.Damir Sojni: Muliplikacije

  7.5. 25.5.2002.

  Anja Planini

  VeliborMaukain ml.

  Lipanj 2002.Ivan Midi

  27.6. 10.9.2002.Pera eveljevi:Moda in sudoper

  Rujan listopad 2002.Hrvoje Dumani

  22.10. 15.12.2002.Mladen Gali:Hommage Boo Beck Galerijom Beck Jea Denegri

  27.12.2002. 14.1.2003.Marina Soponja:Veera kod Vlada

  2001.

  Sijeanj 2001.Ljubomir Levai:Odnosi i prividi Ljubomir Levai ZoricaBeus Ademir Arapovi dr. Kaharina Blaas-Prascher dr. Peer Zawrel

  6.2. 25.2.2001.Tomislav Krnjavi Vladimir Rismondo ml.

  1.3. 24.3.2001.Blanka Perinec Lilijana Domi

  29.3. 19.4.2001.Anja Planini Goran Blagus

  2003.

  21.2. 10.3.2003.Vesna migovecAnja Planini

  24.4. 13.5.2001.Vesna migovec Goran Blagus

  16.5. 27.5.2001.Zoran Kaka Darko Schneider

  Lipanj 2001.Jasminka Krajai

  Fea Vuki

  20.9. 10.10.2001.Roland Gambiroa Ivana Mance

  Studeni 2001.Vanja Popek

  22.11. 16.12.2001.Marcela Gjoni

  21.12.2001. Sijeanj 2002.Tomislav iko Vukovi

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  18/68

  16

  Izlobe i performansi

  3.6. 22.6.2003.START SOLO #001Mario Mikovi

  27.6. 20.7.2003START SOLO #002

  Human Ana eri:Cross ree

  24.6.2003.eljka Sananin:Privae in Viro(dio koreografskogistraivakog projektaWATT+EAU nastalogkroz suradnju Bad.Co iEkSperimenalne slobodnescene)

  Serija izlobi START SOLOrealizirana je na temelju natjeaja, od-

  nosno svojevrsnog nastavka natjeaja raspisanog 2002. godine za

  izlobu START koja je postavljena u Galeriji Karas u Zagrebu i u

  Mestnoj Galerijiu Ljubljani. Natjeaji za STARTi START SOLOnisubili tematski odreeni, ve su se otvorenim konceptom pokuali

  obratiti irokom krugu ve aktivnih umjetnika i umjetnica mlae

  generacije. Koncepcijom natjeaja i odabirom radova pokuale smodati poticaj nastanku i predstavljanju one umjetnike produkcije

  mlaih umjetnika u kojoj se kritiki promilja pozicija umjetnosti i

  izlagaki koncept izolirane muzejske bijele kocke, istrauju razli-

  iti socijalni prostori i strukture te propituje vlastiti status unutar

  razliitih mrea sustava i suodnosa.

  Galeriju poinje vodii kusoski kolekivto, kako i za koga / WHW

  Galerija Nova 2003.

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  19/68

  17

  Ponavljanje: ponos i predrasude

  bavi se mogunostima i uincima

  ponavljanja, ponovnog uprizore-

  nja ili rekonstrukcije odreenih

  radnji, pria, gesti, znakova ili

  tekstova usidrenih u socijalnom

  prostoru i precizno kontekstua-

  liziranom politikom stanju ili

  programu. Predstavljeni radoviSharon Hayes, Pierrea Huyghea,

  Sanje Ivekovi, Aydan Murte-

  zaoglu, Anrija Sale i Andreasa

  Siekmanna demonstriraju po-

  make i skokove znaenja nastalih

  na rubovima i sjecitima prekla-

  panja originala i replika, pria i

  povijesti, informacija i diskursa.

  Fokus nije na ponavljanju nego

  na promjeni koju ono donosi,na performativnoj aktualizaciji

  i njezinim ogranienjima, pre-

  mjetanjima, prevoenjima i po-

  tencijalima.

  12.12.2003. 12.1.2004.Ponavljanje:ponos i predrasude Sharon HayesPierre Huyghe SanjaIvekovi AydanMurezaoglu Anri SalaAndreas Siekmann

  30.9. 12.10.2003.Igor Markovi iBarbaraBlasin: enski vodi

  22.10. 11.11.2003.Tadej Pogaar &P.A.R.A.S.I.T.E. Museum

  o Conemporary Ar iAnja Planiek:CODE:RED Sekor Zagreb,Working Uni Z01

  3.7. 20.7.2003.START SOLO #003Dunja Sabli: Vila Velebia

  10.7. 20.7.2003.START SOLO #004Marko Tadi: Household

  23.7. 4.9.2003.InvenuraSanja Ivekovi Mladen Silinovi GoranTrbuljak eljko JermanVlado Marek

  5.9. 21.9.2003.START SOLO #005Tihomir Maijevi:Zeja posla

  5.9. 21.9.2003.START SOLO #006Marina Merovi:ovjek jedne dimenzije

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  20/68

  18

  Gostovanja i promocije

  arko Hajdarhodi &Edin Karamazov

  Srip Krampus Zorana Lazia RadovanPopovi Alexandar OpaiDunja Jankovi Zoran Lazi

  FrakcijaProjekcija snimke predstaveFirs nighbritanske skupine

  Forced Enerainmen

  Fesival vizualnih i audioumjenosi VISURA APERTA MOMIANO 03Anun Boievi Jelena Braun Ben Cain Vikor Daldon ZlaanDumani Marko Ercegovi-Forunaovi Tina Gverovi Ivana Jelavi BoruKoroec Slave Lukarov &

  Edukacijski program predavanja, tribine,seminari, projekcije

  Odnos umjenikih

  insiucija i gradova Charles Esche Lene Crone JensenSlaven Tolj Emina Vini Nada Bero AleksandarBatisa Ili Ivana MancePlaorma 9.81o, kako i za koga / WHW

  Goran orevi: Povijes iMuzej moderne umjenosi

  Tomislava Goovca

  Rober Paller:Iluzije bez vlasnika

  Jimmie Durham:Some Sone Videos

  Valie Expor:Nevidljivi proivnici

  uz izlobu Tadeja PogaaraCRVENA ZONA problemi ioblici prosiucije i rgovineljudima u Hrvaskoj eljko DolakiLovorka Marinovi TadejPogaar Aleksandarulhoer Ive urlin i

  Pera Hoblaj

  Novine Galerije Nova br. 1 Renaa Salecl WHWlipanj 2003.

  Ivan Klepac Davor Mezak &Frane Rogi & Danko Frii Primo Novak Nika Oblak Lala Rai & Ana Human Simone Sandreti AlberoTrapani Anasazia Vidmar& Soraja Tarabar JosipZanki Davorka PeriVui-neperger

  Wat+Eau

  predizbornog projekta za2003. i knjigeDaliboraMarinisa: Obraam vam sekao ovjek ovjeku. Posajena puu za demokraciju

  Toma LavriCrani romani ou

  Novine Galerije Nova br. 2listopad 2003.

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  21/68

  19

  Izlobe i performansi

  15. 30.1.2004.

  START SOLO #007Pera Grozaj: Recycles

  1.2.2004.Koauorska inicijaivaOOUR: blackbox, he firs box

  7.2. 20.2.2004.Clubure:podaci o, kako i zakoga/WHW Plaorma 9.81,Mulimedijalni insiu [mi2] SU Klubura

  21.2.2004.Red76 on Tour: Why don

  ariss our like bands?

  27.2. 18.3.2004.START SOLO #008Vedran Perkov: Cirkus

  2.4. 14.4.2004.START SOLO #009

  Igor Kirin

  Galerija Nova 2004.

  Clubturemrea realizira se na

  nekoliko meusobno povezanih

  razina. Uz programsku i surad-

  niku razinu koja se realizira

  kolaborativno osmiljenim pro-

  gramskim i projektnim linijama,

  kljuno je uvoenje inovativnog

  strukturnog modela koji testira

  i u praksu uvodi drugaije mo-

  dele odluivanja, financiranja i

  distribucije, modele koji ne ovise

  o politikim i institucionalnimutjecajima. (...)

  IzlobaCLUBTURE : PODACI ino-

  vativan je model podnoenja

  izvjetaja iroj javnosti, to jest iz-

  vjetavanja koje preciznom ana-

  lizom uinka svoga djelovanja ne

  nudi tek samozadovoljan pogled

  na realizirane programe, ve po-

  sredno upuuje i na razliite as-

  pekte toga djelovanja zahvaajuiproblematiku profiliranja progra-

  ma, zadobivanja prostora trajne

  vidljivosti, djelovanja u prostoru

  grada te odnosa prema publici i

  drugim institucijama.

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  22/68

  20

  Nuspojavepredstavljaju radove koji se bave irokimspektrom pitanja i njihovim iitavanjem u razli-

  itim kontekstima, no zajedniko im je to da uka-zuju na neizbjena konfliktna vorita tranzicije

  prema liberalnom kapitalizmu ije su nuspojave

  klasne razlike, poveanje nezaposlenosti, porast kri-

  minala, kulturno i duhovno osiromaenje, manjak

  imaginacije i solidarnosti, ravnodunost, letargija

  i nesigurnost. Nuspojave nude odreeni koncep-

  tualni okvir u kojem dijalog izmeu umjetnike i

  kustoske pozicije ostaje otvoren te vizuru iz koje

  predstavljene radove moemo oitati upravo na

  pozadini izgubljenih iluzija o njihovu razrjeenju uprocesu normalizacije i postupnog pribliavanja

  zamiljenom idealu liberalno-demokratske drave

  i slobodnog trita.

  Treba mi radikalna promjenapredstavlja suvreme-

  nu umjetniku scenu Kosova i obuhvaa razliite

  umjetnike kritike prakse u odnosu prema spe-

  cifinom meunarodnom kontekstu tzv. konflik-

  tnih, trusnih etnikih podruja koja su izloena

  procesima poslijeratne normalizacije. Povezujui

  radove umjetnika koji dolaze s Kosova, iz Zagre-

  ba, Istanbula, Sarajeva i drevnoga kurdskog grada

  Dyarbakira u Turskoj, Treba mi radikalna promjenane inzistira na paralelama niti na homogenosti razli-

  itih nacionalnih i kulturnih identiteta ve upravo

  suprotno, izmie uskim paradigmama i predrasuda-

  ma koje one nuno sa sobom nose. Kljuno pitanje

  nacionalnog suvereniteta i teritorija izmjeteno

  je u sferu shvaanja umjetnosti kao polja u kojem

  je jo mogue ostvariti drugaije promiljanje tihkategorija.

  22.4. 10.5.2004.NuspojaveEGOBOO.bis Felix Gmelin Igor Grubi Vlaka Horva Krisian

  Koul Andreja Kuluni Davor Mihali AydanMurezaoglu SerkanOzkaya Ivan PeroviKirsen Pieroh BulenSangar Marko TadiVERSION

  15.5. 10.6.2004.Treba mi radikalna promjenaMaja Bajevi Mehme Behluli SokolBeqiri Memed Erdener

  Jakup Ferri Drion Hajredini Alber Hea MigjenKelmendi ejla KameriDren Maliqi Alban MujaErkan Ozgen Sener Ozman Peri Selimi ErzenShkololli Mladen Silinovi Lulzim Zeqiri

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  23/68

  21

  Edukacijski program predavanja, tribine,seminari, projekcije

  Vasi Korun: Kada dobri

  posanu zloesi

  Normalizacija Charles EscheLuca Frei Vasi Korun

  Sephen Wrigh: Budunosrecipronog readymadea

  o, kako i za koga, povodom152. godinjice Komunisikogmaniesa Slavojiek Marek Kohn GeoffCox Boris Buden DejanKri Fredric JamesonRenaa Salecl CharlesEsche Mladen SilinoviBrian Holmes Olver Ressler Branimir SojanoviRichard Barbrook EbenMoglen WHW

  Igor Zabel: Grupni rad i grupakao rad: kasni OHO

  , ,: Normalizacija/ aspeki, posljedice,nesporazumi, pregovaranje Boris Buden:Normalizacija, ranzicija,poskomunizam , Boris Buden

  Roger M. Buergel SranDvornik Erden KosovaIvana Mance Maja Uzelac WHW UdrugaCommuniy Ar WHW

  Od kasnih ezdesetih godina konceptualni umjetnik Goran Trbu-

  ljakzaokupljen je usporednim redefinicijama umjetnikog djela i

  okvira bijele galerijske kocke. Ironino poigravanje umjetnikim

  konvencijama i kritiko dekonstruiranje muzejsko-galerijskog susta-

  va, te propitivanje odnosa umjetnost umjetnik umjetniko djelo

  tematski je sklop koji kontinuirano obiljeava Trbuljakov rad. (...)Iako naziv izlobe Tr. Goran pokazat e svata 19742004. sugerira

  retrospektivan pristup, nije rije o sustavno i klasino osmiljenoj

  retrospektivnoj izlobi, ve o svojevrsnom sueljavanju srodne pro-

  blematike na nain da se recentni radovi upisuju na pozadinu ranijih

  i dosad rijetko prikazivanih umjetnikih projekata.

  16.11. 12.12.2004.Goran Trbuljak: Tr. Goranpokaza e svaa 19742004.

  19.6. 1.7.2004.Odrazi inime Vesna BukovecLada Cerar Meka Zupani

  19.6. 1.7.2004.START SOLO #010Nicole Hewit

  5.7. 15.7.2004.START SOLO #011Ana Bilankov:Izmislii prosor

  4.9. 19.9.2004.START SOLO #012Lala Rai: New work

  23.9.2004.Zhana Ivanova iLala Rai :o se dogaa prije nego oajnik prokljua

  sudionika Speak upradionice16.10. 23.10.2004.Sudionici s likovnihakademija u Bergenu,Malmu, Pritini, Reykjaviku,Sarajevu, Stockholmu iZagrebu

  26.10. 12.11.2004.START SOLO #013Pera Farac: Lake od zraka

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  24/68

  22

  Novine Galerije Nova br. 5studeni 2004.

  Gostovanja i promocije

  eljko Kipke: Bilo kakvaslinos sa svarnim ljudima izbivanjima namjerna je

  Sahl Senclie: Iner-skin Konejner

  Klaus Overmeyer:Pioniri prosora Plaorma 9,81/Nevidljivi Zagreb

  Roger M. Buergel: Kakoelimo da se nama vlada?

  eljka Kipkeaiz osamdesetih godina

  Marin Friz: Ordered Saes/The Fesival o Regions

  Shklzen Maliq:

  Trans-ransi-realizam

  Od kolaa do koljaa iako dalje: perspekivekulurne suradnje nabivejugoslavenskimprosorima Marina krabalo(Zagreb) Neboja Jovanovi(Sarajevo) BranimirSojanovi (Beograd)Sezgin Boynik (Pritina)Mara Gregori (Ljubljana)Vesna Tereli (Zagreb) Boris Buden

  Branka Sipani:Dimirije Baievi Mangelos igrupa Gorgona

  Brian Holmes &Claire Penecos:Suenje javnom amaeru

  Love I or Leave INevin Aladag

  Goran Devi Fouad Elkoury Ayse Erkmen VlakoGili Joana Hadjihomas& Khalil Joreige AlbanHajdinaj Sanja IvekoviGulsun Karamusaa OmerAli Kazma Sener OzmenRenaa Poljak Anri SalaErzen Shkololli MohamedSoueid Jalal Toufic

  Naalija Vujoevi AkramZaaari Bojan Zafirevski

  Radionica Speak upusuradnji s Nordic Insiueor Conemporary ArSudionici s likovnihakademija u Bergenu,Malmu, Pritini, Reykjaviku,Sarajevu, Stockholmu iZagrebu

  Jasmile bani Neboja Jovanovi

  , Luca Frei iJohanna Biling

  WHW

  Muzejsuvremene umjenosi/MSU(Zagreb)

  Novine Galerije Nova br. 3veljaa 2004.

  Novine Galerije Nova br. 4lipanj 2004.

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  25/68

  23

  Galerija Nova 2005.

  Procesi normalizacije upuuju na stanja koja slijede nakon odre-

  enih socijalnih trauma, no normalizacija u tom smislu ne donosiozdravljenje, ve se ini da naini njezina funkcioniranja oivljavaju

  tek funkcionalnost povrine, zatakavajui i potiskujui realne pro-

  bleme. U fokusu izlobe nekoliko je varijacija normalizacije koja

  se u razliitim kontekstima i dinamikama podjednako odvija i na

  Istoku i na Zapadu te problematiku kojom se bavi upisuje na pozadi-

  nu zbivanja povezanih s globalno odreenim kolapsom socijalizma

  i slomom Istonog bloka te s ekspanzijom Evropske unije i NATO-a.

  Izbjegavajui generalizacije, investirajui u brojne politike konotaci-

  je i socio-politike reference, koncept izlobe pojam normalizacije

  ne koristi kao iskljuivo ideoloki indikator stanja stvari, nego i

  kao ono to pokree diskusiju, kritiko miljenje i kreativan otpor

  stanjima normalizacije kojima smo svakodnevno podvrgnuti kao

  drutvo i kao pojedinci.

  Izlobe i performansi

  Normalizacija18.12.2004. 31.1.2005. Johanna Billing Phil Collins Goran DeviLuca Frei Dan PerjovschiPlaorma 9.81 MarjeicaPor Jasmila bani WHW

  9.2.2005.Tomislav Goovac a.k.a.Anonio Lauer:Joe gevera Williams

  16.2. 4.3.2005.Toni Merovi: Psychoic

  9.3. 26.3.2005.Poapanje brodova NemanjaCvijanovi Igor Ekinja Rober Merlak DavorMikovi & Dunja Sabli

  8.4. 1.5.2005.Vlako Gili: In coninuo

  13.5. 29.5.2005.Anna Gollwizer:image is a ender word

  2.6. 18.6.2005.Privremeni ured NevidljivogZagreba Plaorma 9,81 &[BLOK]

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  26/68

  24

  Serijom predavanja i izlobom Kolektivna akcija predstavljaju se neki

  od sudionika izlobe Kolektivna kreativnost koju je WHW otvorio 1.svibnja u Kunsthalle Fridericianum u Kasselu.

  Izloba je raena s namjerom preispitivanja uloge kolektivnog stva-

  ranja u suvremenoj umjetnosti, s osobitim naglaskom na tradiciju

  grupnog djelovanja u Istonoj Evropi i Latinskoj Americi gdje je

  kolektivnost posljedica specifinih (esto represivnih) drutvenih

  okolnosti, ime dolazimo i do preispitivanja homogene verzije

  evropskog modernizma i sudjelovanja tzv. marginalnih sredina

  u njemu. Pritom iznimno vanom smatramo injenicu da je izloba

  o umjetnikim kolektivima artikulirana iz specifine generacijske

  perspektive i iz pozicije djelovanja u Zagrebu, u tzv. marginalnomevropskom centru koji ima dugu tradiciju grupnog djelovanja. Tema

  kolektivnosti proistekla je iz intenzivnih suradnji koje se proteklih

  godina dogaaju na hrvatskoj nezavisnoj, izvaninstitucionalnoj sceni

  i uz postojanje svijesti njenih sudionika da upravo suradnja i solidar-

  nost stvaraju temelj za prakse i inicijative koje artikuliraju kulturno

  djelovanje u terminima drutvene akcije.

  Kolekivna akcija

  Cho dela?

  Conra Fil EceraGrupo de Are Callejero

  Guerilla Ar Acion GroupKART Taller Popular de

  Serigrafia The RevoluionWill No Be Televised

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  27/68

  25

  Tucumn je ime regije u sjeveroistonoj Argentini koju tropska kli-

  ma ini idealnom za uzgoj agruma, povra, duhana i osobito eerne

  trske. U drugoj polovici 60-ih poljoprivredna struktura Tucumna

  transformirana je masivnim intervencijama koje je vlada provodila za

  vrijeme diktatureJuana Carlosa Ongania. Argentinska vlada o tome

  je govorila kao o neo-liberalnoj revoluciji i svoj je pilot-projekt na-zvala Operacija Tucumn. Operacije Tucumnutjecala je na stvaranje

  velikog vala privatizacije i centralizacije to je dovelo do zatvara-

  nja mnogih manjih plantaa eerne trske, pojaane eksploatacije

  radne snage i stvaranja ekstremnih drutvenih tekoa. Tucumn

  Ardebio je kolektivni projekt umjetnika iz Rosaria i Buenos Airesaiji je cilj, potpuno u duhu klasine avangarde, bio proiriti granice

  vlastitih metoda i oblika umjetnike prakse. Uz umjetniko djelo-

  vanje, radili su i na informativnoj kampanji protiv slubene vladine

  propagande. (...)

  Tucumn Arde(Tucuman gori) kulminacija je radikalnog procesa avan-gardne skupine umjetnika. Taj je proces postao vidljiv zbog njihovih

  umjetnikih radova, manifesta i akcija nastalih u razdoblju od 1966.

  do 1968., a to je vrijeme intenzivnih rasprava, traganja i ideolokih

  transformacija to je posljedino dovelo do shvaanja umjetnosti kao

  politike prakse u kojoj umjetnost nije podreena politici.

  1.12. 17.12.2005.Graciela Carnevale:Tucumn Arde

  27.10. 09.11.2005.Vizualni idenieHrvaskog dizajn cenra

  Mirna Raduka Boris Ljubii MarkoKorinek Pera izmiMelia Filipovi Hrvaskodizajnersko druvo WHW

  15.11. 25.11.2005.START SOLO #016Veronika Bauer:Menalne geografije

  27.9. 22.10.2005.START SOLO #015Vlaka Horva:Wrong Way

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  28/68

  26

  Gostovanja i promocije

  Prvi anarhisiki sajam knjiga

  blackbox-he firs box OOUR

  Eva Deklerk:NSDM prisanie Plaorma 9,81

  Nevidljivi rad

  Dejan DragosavacRua Silivio Vujii Cenar zadramsku umjenos

  Nevidljivi rad Ivan Marui Kli Krisina Leko Cenar zadramsku umjenos

  Miha Zadnikar:Bioop Meelkova Plaorma 9,81

  Frakcija

  Cenar zadramsku umjenos

  Herv Joseph Lebrun:Heeronormaivnosdjeinjsva

  Queer Zagreb,u sklopu Queer Fesivala2005

  Herv Joseph Lebrun:Heeronormaivnosdjeinjsva Queer Zagreb,

  u sklopu Queer Fesivala2005

  Sanja Sagasa:Sapfino ogledalo Queer Zagreb,u sklopu Queer Fesivala2005

  Queer bajke Queer Zagreb,u sklopu Queer Fesivala2005

  Barbara M. Bickar:QueerNormal

  Queer Zagreb,u sklopu Queer Fesivala2005

  Edukacijski program predavanja, tribine,seminari, projekcije

  B+B (Sarah Carringon &

  Sophie Hope): Reunion

  Ecera: Svarai i jesi

  KART: Nae udove se zbiva...

  Deiego Szulwark iVeronikaGago Colecivo Siuaciones:Milianna israivanja

  Dmiri Vilenski:o da se radi?

  - No Sills #1

  recentni video radovi 8mladih umjetnika iz Belgije Eselle Lecaille

  Gregory Shollee

  Daniel Tucker:Prouprodukvne indusrijeVlaka Horva, videoprogram

  Volim kvadra i oka T. Jallard I. Payer A. Hercog D. Kri M.Peri M. Raduka I. Vui

  F. Vuki eljko Serdarevi

  Graciela Carnevale:Arhiv Tucumn Arde

  Novine Galerija Nova br. 8(hrv/eng) Prelom Kolekiv Sezgin Boynik Vladimir Markovi Annie Flecher,Felixom Salderom,Franziskom Nori, Oda Projesii Nebojom Milikiemprosinac 2005.

  Novine Galerije Nova br. 6Kolekivna Kreaivnos Brigi Euserschule Brian Holmes Ljiljana

  Filipovi Sephen Wrigh TonijemMeroviemsvibanj 2005.

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  29/68

  27

  Izlobe i performansi

  22.12.2005. 14.3.2006.

  Finalna izloba u sklopuprojekta Zagreb kulurni

  kapial Evrope 3000

  U formatima izlobe, predavanja, akcija i partici-

  pativnih dogaanja projekt Ekonomije meu nama

  aktivno inicira procese razmjene tematizirajuirazliite hibridne ekonomske modele u kojima

  vrijednosti nisu formirane trinim posredova-

  njem i stratificiranjem kroz medij novca, nego

  proizvodnjom i razmjenom koje se temelje na

  otvorenim resursima, koje se koriste i uivaju ko-

  lektivno. Projekt ukljuuje i problematizira nehije-

  rarhijske ekonomske modele, darovnu ekonomiju,

  ekonomiju dijeljenja, trampu, modele kolektivne

  proizvodnje znanja na webu (web 2.0, wikipedia,

  blogovi), modele radnikog samoupravljanja i drugehistorijske i aktualne makro i mikro modele koji

  se suprotstavljaju ekonomiji kapitala.

  Galerija Nova 2006.

  1. TURNUSEkonomije meu namaNovogodinji koncepualnisajamIgor Grubi AnaHuman Sanja IvekoviGordan Karabogdan NikicaKlobuar Lina Kovaevi Andreja Kuluni Sinia

  Labrovi Vlado Marek,Mladen Silinovi Tomislavoban Free shop:Osavi ili uzmi Mulimedijalniinsiu mi2 WHW

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  30/68

  28

  Grad se najbolje moe opisati kao borba za prostor.

  Uvijek kada borba za prostor proizvodi javnost i

  kulturu, jedini njeni arhitekti postaju kulturniradnici. Ako se borba za prostor dobija trajnim

  zauzimanjem nekih prostora Treba graditi! Ali

  borbu uvijek treba iriti na cijeli grad i utjecati na

  prostorne planove koji reguliraju njegovu sliku.

  Pravo na grad trai se na karti.

  Izloba Nevidljivi Zagreb: Kabinet udapotaknuta

  je optimistinom idejom da je borba za grad mo-

  gua.

  ,

  3. TURNUSNevidljivi Zagreb:kabine uda

  Akcija TOTAL Johanna Billing Ivan Koari Andrija MunjakoviMladen Silinovi Sudio3LHD

  Plaorma 9,81 WHW

  Izloba Trajni as umetnosti realizovana je da bi se

  dao kontekstualni uvid u progresivne i angaovane

  umetnike prakse u Novom Sadu i da bi se ukazalona kompleksno drutveno i politiko okruenje

  koje je znaajno odreivalo ove prakse. U odnosu

  na kontekst, Trajni as umetnostiprikazuje odnos

  tzv. Novih umetnikih praksi prema kulturnom

  establimentu i dominantom diskursu, prema

  zvaninim institucijama kulture (Tribina mladihi

  studentski i knjievni asopisi), prema modelima

  samo-organizacije, prema umreavanju sa kultur-

  nom i intelektualnom scenom iz Zagreba, Ljubljane

  i Beograda, prema diskusiji o autonomiji umetnosti,prema alternativnim oblicima organizovanja dru-

  tvenog i politikog ivota, te deluje kritiki u dru-

  tvu real-socijalizma traei istinski levu poziciju u

  tadanjem jugoslovenskom drutvu.

  .

  2. TURNUSTrajni as umenosiIzloba novosadske neoavangardeiz 70-tih godinaAna Rakovi Blin Sombahy Branislav Srboja Branko Andri

  Bogdanka Poznanovi Boro DragaBoidar Mandi edomir Dra DarkoHohnjec Dejan Poznanovi Duan Bijeli Duan Sabo FEBRUAR Janez KoijaniJANUAR Judia Salgo Kaalin Ladik KissJovk Ferenc Kd Lszl Vgel MirkoRadoji Miroslav Mandi Mia Zivanovi Ot Tolnai Pedja Vraneevi SlavkoBogdanovi Slobodan Tima Tibor Vrady Vladica Mandi Vladimir Kopicl Vojislav

  Despoov Vujica Resin Tui ZoranMirkovi elimir ilnik kuda.org (Novi Sad) WHW

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  31/68

  29

  Projekt Biljeenje grada biljeenje vremenabavi

  se s jedne strane pronalaenjem, arhiviranjem,

  prouavanjem i izlaganjem djela i projektne do-kumentacije umjetnikih istupa u javni prostor,

  a s druge protestima ili javnim okupljanjima na

  podruju grada Zagreba u javnim, netipinim izlo-

  beno-glazbeno-scenskim prostorima od 1945. do

  danas. Radi se iskljuivo o privremenom prisustvu

  u tim prostorima ili o akcijama ije prisustvo u

  trenutku izvedbe nije bilo namijenjeno trajnom

  nastanjenju u tom prostoru. Fokusirajui se na

  efemernost i prolaznost djela, projekt nadilazi samo

  predstavljanje, usmjeravajui se na prouavanje i-reg konteksta umjetnikog i politikog djelovanja

  u javnim prostorima.

  Umjetnici ove izlobe imaju znaajne i duge ka-

  rijere. Neprekidno izlau ve vie od tri, etiri, a

  neki od njih i pet dekada. Usprkos tome, svaki odnjih ima kod kue radove koje su izlagali rijetko

  ili nikada, radove koji u ateljeu ili u stanu uvijek

  nekako ostaju po strani. Ti se radovi vjerojatno

  nisu uklapali u samostalne izlobe umjetnika ili

  nisu odgovarali kustoskim temama i koncepcijama

  ili su moda nedovoljno odraavali trend u kojem

  se eljelo vidjeti rad pojedinog umjetnika. To su

  radovi koji nekako nikome nisu trebali, pa im ak

  ni umjetnici nisu poklanjali posebnu panju: nisu

  ih pokazivali, nisu ih reproducirali u katalozima,a naspoljetku su ih i zaboravili. Goran Trbuljak ihironino naziva zaostalim radovima. Nije bilo

  dovoljno interesa ili nije bilo prilike? Naprosto,

  ostali su nepoznati.

  5. TURNUSBiljeenje grada biljeenje vremenaDokumeni sjeanja prosora otvoreni ured

  4. TURNUSO nepoznaim radovima

  BorisCvjeanovi Tomislav

  Goovac/Anonio LauerSanja Ivekovi Julije Knier Vlado Marek DaliborMarinis Mladen Silinovi Sven Silinovi GoranTrbuljak Josip Vania Branka Sipani

  hp://biljezenjagrada.blog.hr/

  Bacai Sjenki mulimedijalnaumjenika organizacija &[BLOK]Lokalna baza za

  osvjeavanje kulure

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  32/68

  30

  Suprotno romantiarskoj ili modernistikoj viziji

  umjetnika kao svojevrsnog kulturnog heroja, Stili-

  novi o kljunim socijalnim temama i pitanju kako

  se umjetnost prema njima pozicionira, progovara

  metaforom umjetnika psa. Naslovivi izlobuVau-vau prema jednom od izloenih radova, Stilinoviiznova posee za performativnom ulogom jezika,

  investirajui u sutinsko razlikovanje ljudskog i i-

  votinjskog izriaja. U procesu postajanja subjektom

  govora ovjek prolazi simboliku kastraciju liava-

  jui se cjelovitosti koja ivotinjama nije uskrae-

  na. Ako pas i ima fundamentalno drugaiji pristup

  jeziku, opet mu ne moe izmai, kako je primijetio

  Lacan. No za razliku od ovjeka, pas progovara samo

  zbog unutranje potrebe ili potiska. U tom smislu

  Vau-vautreba shvatiti kao krajnju umjetniku gestukojom je mogue i govoriti i utjeti, obraati se s

  urgentnom potrebom da se istovremeno uspostavi

  odnos i izmakne jeziku.

  Mjesto pod suncemsvojevrsna je retrospektivna

  izloba radova koji nisu pokazani u Hrvatskoj. Ve-ina od njih realizirana je u inozemstvu, usmjerena

  na svoje drutveno i politiko znaenje, kao i na

  samo mjesto za koje rad nastaje. Prevoenje tih

  projekata u formu nove galerijske izlobe (projekti

  Andreje Kuluniesto se realiziraju u javnim pro-

  storima) zahtijeva aktiviranje dodatnih tematskih,

  kontekstualnih i estetskih promiljanja jer to pred-

  stavlja njihov vaan dio. Niz participativnih dogaa-

  nja okrugli stol, nagradna igra, multidisciplinarna

  radionica, neformalni razgovori ini integralni dioizlobe Mjesto pod suncem,a dogaanja su osmilje-na s ciljem uspostave izravnog odnosa s publikom

  i propitivanja multidisciplinarne, participativne

  umjetnike aktivnosti koja djeluje u proirenom

  polju relacijskih praksi.

  4.5. 20.5.2006.

  Barbara Blasin: I nikom ni

  30.5. 24.6.2006.Andreja Kuluni:Mjeso pod suncemRazgovor s umjetnicom:Zao je ovo umjenos?

  9. 14.3.2006.Milan Trenc

  17.3. 15.4.2006.David Maljkovi: These Days

  Prva samostalna izloba Davida Maljkoviau Zagrebu nakon po-

  vratka s poslijediplomskog studija na Rijksakademie u Amsterdamu

  naslovljena je Ovih dana,prema njegovom najnovijem videoradu, u

  kojem se, kao i u mnogim Maljkovievim radovima posljednjih go-dina, tema potencijala i projekcija budunosti razvija u neopsesivnoj

  napetosti s prolou (koju treba iznova izmisliti). Arhitektura galerije

  transformirana je u video instalaciju koja osim Ovih danaukljuuje ivideoAgain for Tomorrow(2003), te seriju novih kolaa.

  26.3. 2.4.2006.Anarhisiki plakai izpanjolskog graanskog raa19369. 2. anarhisikogsajma knjiga

  21.4. 19.5.2006.Mladen Silinovi:Vauvau / WooWoo

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  33/68

  31

  U obiljeavanju 150. obljetnice roenja Nikole Teslekojim je hrvat-ska kulturna javnost ove godine gorljivo demonstrirala politiku

  korektnost i ispravnost na pristupnom putu u Evropsku Uniju, sma-

  tramo potrebnim odmaknuti se od sveopeg slavlja i limene glazbe,

  i umjesto reprezentacije usmjerene mitologiziranju Teslinalika idjela, njegove uloge i simbolnog potencijala, osvrnuti se na ono to

  ostaje neizgovoreno. (...)

  Zaborav problematinih i traumatinih elemenata recentne povi-

  jesti postaje konstitutivni element novog hrvatskog nacionalnog

  identiteta, a dananje ponovno prigrljivanje Tesleod strane vlasti

  i politikog, kulturnog i ekonomskog establishmenta odvija se napozadini jasne svijesti da su rezultati vojno-redarstvene akcije Oluja

  u promjeni strukture stanovnitva praktino nepovratni. Hrvatska

  elektroprivreda danas proglaava godinu Tesle, oglaava se plaka-

  tima i video spotovima s Teslinim likom, pa bi stoga obiljeavanje

  Tesline obljetnice i recepcije u Hrvatskoj (danas) svakako moralo

  uzeti obzir i injenicu da 166 sela s veinskim srpskim stanovnitvom

  u Hrvatskoj danas ne dobiva elektrinu energiju. (...)

  Za razliku od politikih rituala koji trenutno okruuju rasprave o

  ponovnom podizanju Teslinaspomenika u kojima taj spomenik

  ispraznom gestom, ija je vrijednost iskljuivo marketinka, u sklopuprocesa normalizacije ritualno proglaava zavrenima nerazrijeene

  traumatine procese, pozivamo vas da slanjem prijedloga i ideja dru-

  gaije koncipiranog spomenika posveenog Nikoli Teslipridonesete

  produktivnijoj i kompleksnijoj artikulaciji potisnutih i preuivanih

  drutvenih tema u slubenim verzijama povijesti.

  4.7. 25.7.2006.

  Normalizacija,posveeno Nikoli Tesli

  eljko Badurina Isak Berbi Dino Biani Milan Brki Ben Cain &Tina Gverovi Nemanja

  Cvijanovi Marijan Crali Mladen Domaze Darko

  Friz Damir GamulinGamba & Marcell Mars

  Maro Grbi Marko Golub &Ivana Mance Nicole Hewit,

  Vlaka Horva KaimirHrase Ana Human

  Sanja Ivekovi IvicaJaki Puko Juraj Karaka

  Gordan KarabogdanNikica Klobuar Dejan

  Kljun/DVAZGLOBA SiniaLabrovi Tanja Laei Boris Ljubii David

  Maljkovi Igor MandiVlado Marek Jasmina

  Mirovi Mileusni +Serdarevi Tomislav

  Paveli Snjeana Pavii Ika Perai & Mladen

  Josipovi Vedran Perkov I.J. Pino Jakov Poljiak

  Boris Popovi & KreimirZmijanovi Nikolina &

  Goran Sergej PrisaSreko Pulig Nenad Roban

  Bernarda & Davor Silov /Amosera Boris incekKarlo Vranje arko Violi

  eljko Zorica

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  34/68

  32

  Premda je i dalje uobiajeno smatrati da karta nije teritorij to

  znai da se ivot ne moe zamijeniti informacijskim sadrajem niti

  se na njega svesti golemo irenje prikupljanja podataka putem

  digitalnih nanotehnologija i integriranih mrea upuuje na to da

  su kvalitativne transformacije upravnog vladanja postale mogue

  ve pukom kvantitetom dostupnih podataka. Je li san o totalnomupravljanju na rubu toga da postane realnost, u kojoj je akcija na

  karti istodobno i akcija na teritoriju? Nieg se ne morate bojati ako

  nita ne krijete postao je refren ideologa realnih informacija, ali

  biti individua znai imati i neto to je skriveno. Umjetnici su tek

  nedavno poeli iskazivati trajnije zanimanje za fenomen prikazivanja,

  klasifikacije i prikupljanja informacija ukratko, za ono to bismo

  mogli nazvati estetikom podataka. Izloba Dataesthetics / Estetika

  podatakaokuplja dvanaest umjetnika i umjetnikih kolektiva koji

  podatke koriste kao umjetniki materijal. Bavei se kognitivnim

  kartografiranjem, diskurzivnim oblicima i predvianjem proizvod-nje znanja i istraivanja kao samosvojne umjetnike prakse (a ne

  uvodom u proizvodnju umjetnikog rada), predstavljeni umjetnici

  nastoje utemeljiti heuristiki i drutvenokritiki potencijal upo-

  trebe podataka.

  5. 14.10.2006.Pozvao sam par prijaeljada bace pogled

  1.12.2006. 7.1.2007.

  Daaesheics The Alas

  Group Jean-Pierre Aub

  Bureau dudes

  Ceneror Tacical Magic IRWIN Mark Lombardi TrevorPaglen Marko PeljhanI-TASC Marha Rosler

  Blin Szombahy MladenSilinovi Visible Collecive/ Mohaiemen,Roy ,Huq ,Lin ,

  Nimoy Sephen Wrigh

  Jesper Alvaer Vasil Aramonov Zbynek Baldrn Milena Dopiov PavelHumhal Barbora Klmov Alexey Klyuykov Ji Kovanda Dominik Lang MarekMeduna Vclav Magid Michal Pchouek Ji Skla Slvka Sobooviov Tom

  Svoboda Kaeina ed Jan erch MarekTher Tom Vank Vjera Borozan iDavid Kulhnek,galerija Display (Prag)

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  35/68

  33

  Novine Galerija Nova br. 10,uz izlobu prijedlogaanti-spomenika Nikoli TesliNormalizacija

  posveeno Nikoli Tesli Dunja Blaevi Boris Buden JasminaFukan Ana-Marija

  Koljanin

  Bojana Peji

  Sreko Pulig Sevena Nyangai Michaela Blumasrpanj 2006.

  Gostovanja i promocije

  Promocija galerijskih novinakoje je uredio asopis Prelom(Beograd)

  Edukacijski program predavanja, tribine,seminari, projekcije

  Tomislav Medak iMarcell

  Mars: Ekonomije meu namaProgram Razmjena vjeina:Sajam zajebane opremeProgram Razmjena vjeinafeaturing Ivan Marui Kli Mulimedijalniinsiu mi2 WHW

  Anselm Franke

  Yael Barana

  Bret Bloom:Temporary ServicesJoanna Mykowska iAndrzejPrzywara: Beskrajna povijes

  Marysia Lewandovska

  & Neil Cummings: Odenuzijazma do CreaiveCommons licence

  Andreja Kuluni:Mulidiciplinarni projek

  Marcelo Exposio:

  Izmeu snova

  Barbara Vanderlinden:Izlobeni eksperimenna slobodi

  Vjera Borozan i DavidKuhanek: Pozvao sam parprijaelja da bace pogled

  Dokumeni kao umjenos(ne postoje podaci)

  Novine galerija Nova br. 9/11,u sklopu projekta ZagrebKulurni Kapial Evrope 3000Finalna izlobasijeanj srpanj 2006.

  Pazi mina Peri BioinaHorva Jakobovi FribecKodrnja Rekanovi Gjuri Kljun Marasovi Buorac DLAN Luki GavranZore Rakovi JeluiMiloevi Jurii akardi Brangjolica MarjanicaHri Lovrei DrljeviFranciszy4. Fesival Prvih

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  36/68

  34

  Nakon 1948. u zemlji postupno dolazi do poputa-

  nja ideolokih barijera, to vodi prema kulturnom

  otvaranju Jugoslavije prema Zapadu. O tom otvara-

  nju svjedoe, na primjer, rast uvoza zapadnih (ame-

  rikih) filmova, jazz koncerti, putujue izlobe itd.

  Na tom je valu i izloba Savremena umetnost u SAD

  (Modern Art in USA) stigla u socijalistiki Beograd,

  u ljeto 1956. godine, nakon obilaska vie zapadnih

  prijestolnica. Nekoliko godina kasnije stigla je i

  izloba slika 33 autora, Suvremena amerika umjet-nost(Vanguard American Art), koja je gostovala i u

  Zagrebu. Ove i druge amerike izlobe koje su obila-

  zile Evropu tih godina danas se prije svega vide kao

  dio ireg fronta kojeg je obiljeio kulturni hladni rat

  i unutar kojeg su ideje modernizma, individualizma

  Galerija Nova 2007.

  Izlobe i performansi

  18.1. 17.2.2007.

  Suvremena amerikaumjenosiz zbirke Museumo American Ar Belgrade

  i slobode izraavanja na Zapadu bile suprotstavljene

  socijalistikom realizmu, kolektivizmu i diktatu

  u umjetnosti na Istoku. Ne ulazei u opravdanost

  toga pristupa, ini se da bi iz dananje perspekti-

  ve bilo zanimljivije razmotriti kakva su ulogu te

  izlobe imale u uspostavljanju prvog zajednikog

  kulturnog identiteta na tlu Evrope poslije rata:

  identiteta utemeljenog na modernizmu koji se

  izraavao ponajvie kroz apstraktnu umjetnost,

  ali i kroz moderni dizajn i arhitekturu, balet, tea-tar, film identiteta zasnovanog na ideji o slobodi,

  progresu i suradnji, na naputanju nacionalnih

  okvira drugim rijeima, na internacionalizmu i

  na individualizmu.

  Poekom sijenja 2007. AGM posaje podrunicom u sasavu Zagrebakog holdinga d.o.o.

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  37/68

  35

  27.2. 22.3.2007.Temporary Services:Temporary Services Moheruckers

  5.4. 5.5.2007.Josip Vania: Vrijeme Gorgone i Posgorgone

  arhiva, projekti, pisma... Branka Sipani

  Bilo da su nastali ranih pedesetih godina ili kasnije,

  crteiJosipa Vaniteuvijek su visoko stilizirani,

  asketski disciplinirani, nieg previe. Geometri-

  zirani oblici u praznim prostorima: ovjek na trgu,

  u zatvorenom prostoru, ugao sobe, pogledi kroz

  prozor, prazne ceste... Ohlaeni crtei koji otkrivajuteme moderniteta: samou, izoliranost, tjeskobu,

  baudelaireovski slom uenog idealiteta koji se

  povukao u prazninu.

  17.5. 16.6.2007.Ground Los Ben Cain Jeremiah Day IvanGrubanov Tina Gverovi Vlaka Horva Runo Lagomarsino David MaljkoviNasan Tur

  Izloba u Galeriji Nova sastoji se od dvije paralelne

  cjeline. Prva je arhivska dokumentacija (dostupna

  tijekom trajanja izlobe u radno vrijeme galerije)

  koja kontekstualizira rad Vojina Bakiau vremen-

  skom slijedu i u irem socijalnom i umjetnikom

  kontekstu te prati i sumira dinamiku, kontinuitete

  i lomove. Drugu cjelinu ini izbor radova iz njegove

  ostavtine koja je u posjedu umjetnikove obite-

  lji. Izbor obuhvaa pedesetak skulptura manjeg i

  srednjeg formata, niz maketa, modela spomenika,studija i crtea. Djela izloena na ovoj izlobi po-

  sjetiteljima nee biti dostupna na uobiajen nain.

  Skulpture su izloene tako da trae pogled izvana,

  kroz staklenu stijenu galerije ija se vrata nekoli-

  ko puta tjedno otvaraju publici uz pratea struna

  vodstva kustosa, kritiara i umjetnika. Oblik i nain

  prezentacije radova Vojina Bakiana ovoj izlobiuvjetovani su problematinim stanjem u kojem

  se nalazi njegova batina, kako zabrinjavajuim

  stanjem samih umjetnina tako i stanjem poluvid-ljivosti u kojem ukupno Bakievo nasljee ivi urealnosti vidljivost mu je djelomina i limitirana,

  kontekstualiziranost nedostatna, njegovo djelo jest

  prisutno, no tek u fragmentima.

  29.6. 21.7.2007.Vojin Baki

  Podrijetlo Vanitinainteresa za prazninu treba

  traiti u intelektualnoj klimi generacije koja se

  pedesetih godina 20. stoljea formirala na pozna-

  vanju egzistencijalistike misli, literature apsurda

  i novog romana te djelovala u umjetnikim kru-

  govima Zagreba u kojem je apstraktna umjetnosts grupom Exat 51tek probijala svoj put. Boravci uParizu tokom pedesetih otvorili su Vaniti mnogenove putove, a u vrijeme djelovanja umjetnike

  grupe Gorgonarealizirao je neka od djela koja i dan

  danas predstavljaju najradikalniji domet hrvatske

  umjetnosti druge polovice 20. stoljea.

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  38/68

  36

  Kustosica i povjesniarka umjetnosti Dunja Blae-

  vi, pod ijim se vodstvomGalerija Studentskogkulturnog centrau Beogradu tijekom 1970-ih pro-

  filirala kao prostor otvoren umjetnikim eksperi-

  mentima, novim medijima i kritikoj perspektivi te

  kao prostor jake meunarodne suradnje i suradnje

  izmeu umjetnikih scena jugoslavenskih gradova,pokrenula je 1981. godine suradnju s TelevizijomBeograd.Od tada je ureivala priloge o suvremenoj

  umjetnosti u emisijamaPetkom u 22 iDruga umet-

  nostto je preraslo u redovitu mjesenu emisiju

  pod nazivom TV Galerijakoja se u jugoslavenskoj

  mrei emitirala od 1984 do 1991. godine. TV galerijapredstavlja vaan dokument interdisciplinarne,

  drutveno angairane umjetnike i kustoske prakse

  te stoji i danas kao nenadmaen model koncipiranja

  javne televizije te mjesta koje umjetnost u njemuzauzima.

  6.12.2007. 1.2.2008.TV GalerijaIzloba je dio projektaPoliike prakse (pos)jugoslavenske umjenosi Dunja Blaevi

  Prelom (Beograd)kuda.org (Novi Sad)Proba (Sarajevo)

  11.9. 6.10.2007.Fokus na Siriju: ridesegodina suvremenekinemaografije Rasha Sali/

  AreEas

  25.10. 1.12.2007.Slaven Tolj: Pario

  Slavenov odnos prema Dubrovniku odreen je am-

  bivalentnim doivljajima; iskustvima devedesetih

  koja su dramatino transformirale grad i njegove

  stanovnike, ali i rapidnom tranzicijskom preobraz-

  bom koja je taj fragmentirani prostor revitaliziralana najgori mogui nain, pretvorivi ga u zasieni

  konzumeristiko-turistiki rezervat, u kojem je

  erozija javnog prostora i socijalnih relacija poprimi-

  la devastirajue i nepovratne razmjere. ()

  Izloba Patriotsastoji se od nekoliko meusobno

  povezanih recentnih radova (video, performans,

  instalacija) koji zajedno tvore cjelinu. Zahvaajui

  u probleme oznaavanja memorije mjesta i erozije

  javnog prostora u kojem se politika identiteta na

  dramatian i apsurdan nacin spaja s konzumeriz-mom i spektaklom, izloba pokree niz pitanja

  vezanih za autentinost nametnutih vrijednosti,

  ponaprije pitanja rodoljublja artikuliranog iz neko-

  liko perspektiva: relacije dubrovakih devedesetih

  i sadanjeg trenutka te one dalje, slavne prolosti

  grada, razdoblja Dubrovake republike.

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  39/68

  37

  Novine Galerija Nova br. 13/14

  Ana LongoniJeremiah Day BrankaSipani Miko uvakovi WHW PrelomKolekivai Gorana oreviaprosinac 2007.

  Gostovanja i promocije

  Janez Jana: SS-XXX/Die Frau Helga

  The Borghild ProjecReconsrucionShowroom, Galerija Nova Konejner

  HDD-a (dizajn.hr) iknjige Toma Wolea OdBauhausa do naeg doma(Postscriptum, 2007)

  Ira PayerVedran Gulin eljkoSerdarevi

  Usmena povijeshomoseksualnosi uHrvaskoj (Queer zagreb,2007)

  Poslijerani modernizam iizlobe amerike umjenosi

  Ljiljana Kolenik Branko Dimirijevi PorerMcCray

  Ana Longoni: Drugi poecikoncepualizma

  Temporary ServicesMoheruckersBret Bloom Salem Collo-Julin MarcFisher

  Josip Vania: VrijemeGorgone i PosgorgoneBranka Sipani iJerko Denegri

  Miko uvakovi: Kriinapianja o paradigmamaavangardi, neoavangardi iposavangardi u XX soljeu

  Jesal Kapadia

  Edukacijski program predavanja, tribine, seminari, projekcije

  Jerko Denegri: Baki i

  Nove endencije kusoski kolekiv

  o, kako i za koga/WHW Ljiljana Kolenik Ana Marina Baki Marija Gatin

  Claire Penecos &Brian Holmes:

  Tekonski pomaci (inro)

  Novine Galerija Nova br. 7,u sklopu projekta ZagrebKulurni Kapial Evorpe 3000Operacija grad Julie Aul Ana

  Longoni Gregory Sholetestudeni 2007.

  Novine Galerija Nova br. 12Vojin Baki Jerko DenegriLjiljana Kolenik MilanPrelog Z. Makovi WHW, Anom M. Baki,J. Denegrijem, M. Gatin,A.G. Lauerom, SnjekomKneevi, D. Maljkoviemi T. Maroeviem

  lipanj 2007.

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  40/68

  38

  Izlobe i performansi

  7.2. 26.2.2008.Mobilni arhiv Izraelskicenar za digialnu umjenos Arur Zmijewski Krzyso Wodicko The YesMen Mulipliciy LitleWarsaw Mark Lewis BigHope Ana Human DavidMaljkovi

  6.3. 9.4.2008.

  ...ono o je prehodiloCrvenom Perisilu, puovanjaPave Dulia i SlavenaSumia... BorisCvjeanovi Pear Grimani

  7. 21.5.2008.Slavimir Sojanovi:Fuurerero

  2.6. 7.6.2008.subRosa: Tjedan sa enama /bez ena

  Izloba Nemam karticu za bodoverealizirana je na temelju natjeaja

  koji je svojevrsni nastavak prethodnih natjeaja STARTi START

  SOLO. Naslov Nemam karticu za bodove naziv je rada ure Gavrana

  koji je prikazan na ovoj izlobi, no nije i njezina jedina deskriptivnaodrednica. Odabran je zbog vieznanog upuivanja na iri socijalni

  okvir u kojem se ekonomski i drutveni sustavi sve vie pribliavaju i

  postaju nedjeljivi. Sveprisutan fenomen nagradnih bodova, besplatnih

  kupona koji nam obeavaju povoljniju kupnju, niz usluga od kojih

  moemo profitirati, nije vezan samo uz kontekst konzumerizma,

  ve je postao i svojevrsna ivotna strategija. (...) U Nemam karticu za

  bodove moemo upisati razliita znaenja i konotacije koje variraju

  od nemonetarnih valuta u kriznim ekonomskim situacijama do

  prikupljanja bodova unutar reformi edukacijskog sustava pokre-

  nutih Bolonjskim procesom. Poigravajui se i s proturjejima vla-stite pozicije, Nemam karticu za bodove diskretno postavlja pitanje o

  mogunostima umjetnikog rada da prui otpor i razvije alternative

  dominantnim i samorazumljivim nainima obavljanja stvari, bilo

  da je rije o umjetnikoj edukaciji, prireivanju izlobe ili pozicio-

  niranju unutar umjetnikog sustava u cjelini.

  Galerija Nova 2008.

  20.6. 21.7.2008.Nemam karicu za bodoveSebasijan Drai Toni Gaina uro Gavran Elvis Krsulovi MargareaLeki Tonka Malekovi Tihana Mandui Ines Maijevi,Nevena Pera Pilioa Pulska grupa (Emil Jurcan Jerolim Mladinov Marko Peri iEdna Srenja ) Nives Seri(u suradnji sDamirom Gamulinom iIgoromPreseanom Majom Marjani i PeromZanki) Ania Surki

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  41/68

  39

  Izloba Sluaj SKC-a 1970-ihgodina u obliku bilje-

  aka u prostoru sastoji se od istraivakih mate-

  rijala: dokumenata, fotografija, tekstova, filmova,

  svjedoanstava... Sluaj beogradskog Student-

  skog kulturnog centra(SKC) razotkriva neke odnajvanijih karakteristika odnosa umjetnosti i

  politike u SFRJ. Kao i mnogi drugi studentski cen-

  tri irom SFRJ, i SKCje bio slubena institucija

  kulture koju je osnovala drava nudei tako mla-

  dim umjetnicima i kulturnim radnicima krov

  nad glavom. Beogradski SKC slikovit je primjer

  strategija koje su poslije dogaaja iz 1968. godine

  bile usmjerene na izolaciju, pacifikaciju i institu-

  cionalizaciju studentske i omladinske kulture u

  obliku organizirane alternative. Istovremeno,centar je predstavljao i mjesto avangardnog ekspe-

  rimenta uvoenja novih medijskih tehnologija,

  inovativnih strategija samoorganiziranja i oblika

  politikog angamana.

  15.9.2008.Izloba mukaraca i ena elimirom Koeviem

  18.9.2008. 12.10.2008.Sluaj SKCa 1970-ih Prelom kolekiv,Beograd

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  42/68

  40

  Edukacijski program predavanja, tribine,seminari, projekcije

  Gali Elia: Mobilni arhiv /Izraleski cenar za digialnuumjenosNuri Sharet Maayan Amir &Rui Sela Yael Barana Avi MograbiYossi Aiya &Iamar Rose

  Elena Sorokina:

  O dilemi rgovine

  Prelom kolekiv:Sluaj SKCa 1970-ih

  U Galeriji Novaprvi put se u Hrvatskoj na jednom

  mjestu predstavljaju umjetnike knjige MladenaStilinoviakoje umjetnik izrauje od poetka se-damdesetih godina. Intervenirajui na materijalima

  poput kartona, novina, tkanina i predmeta sva-

  kodnevne upotrebe, Stilinovije razvio strategiju

  siromanog umjetnikog postupka, ali i ostvario

  svojevrsnu autonomiju, neovisnost od sistema, ne

  samo u produkciji radova ve i u njihovu prezen-

  tacijskom okviru. Upravo unutar takve strategije

  Stilinovidosljedno i kontinuirano sam proizvodi

  knjige, u malom broju primjeraka. Dosad ih je izla-gao u okviru samostalnih i grupnih izlobi, u gale-

  rijama i raznim drugim prostorima, te s Grupomestorice autorau sklopu izlobi-akcija.

  5.12.2008. 31.1.2009.Mladen Silinovi: Hou kui,knjige umjenika 19722006.

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  43/68

  41

  Novine Galerije Nova br. 15 Coninenal Drif (eng) Coninenal DriZagreb Team Ayreen

  Anasas Rene Gabri BrianHolmes Claire PenacosWHW Ayreen Anasas&Rene Gabri Scot Berzosky Benj Gerdes Dane Neser Lize Mogel NaeemMohaiemen Aras OzgunClaire Penecos GregorySholete Daniel Tucker Nicholas Wisniewski Briana Holmesai16 Beaver Groupsvibanj 2008.

  Novine Galerije Nova br. 16,vodi kroz izlobuNemam karicu za bodovelipanj 2008.

  Novine Galerije Nova br. 17,povodom izlobeDavida Maljkovia,Metro Pictures, New YorkReired Composiions (eng) WHWu suradnji sDavidom Maljkoviem WHW, Jerkom Denegrijemi Ivanom

  Piceljomprosinac 2008.

  Novine Galerije Nova br. 18,u sklopu projekta Umjenosuvijek ima posljedice:Nevidljiva povijes izlobi 1(hrv/eng) Sandor Hornyik Jerzy Ludwiski Vlado

  Marek Prelom Kolekiv Magdalena Zilkowska WHWa i elimiraKoeviaprosinac 2008.

  Gostovanja i promocije

  4. anarhisiki sajam knjigau Zagrebu

  subRosaiprezentacija dokumentacijezagrebakog projektaSubRosa: Tjedan sa enama /bez enaVeernji SALONI u GalerijiNova Faih Walding

  Feminisiki pokre uHrvaskoj i isonoj Europienski sudiji,Akademijadramske umjenosi,Akademija likovnihumjenosi iFilozoskiakule Zagreb

  B.a.B.e.: Trebamo li posebnulegislaivu ljudskih prava oenama?

  Veer posveenaumjetnicama i kolektivuKulure promjeneStudentskog centraPoliiki i druveni remangay, queer, ransseksualnihi inerseksualnih lanova

  druva u Hrvaskoj i SAD-u Kulurapromjene umjetniceQueerorganizacije ienska soba

  Ranko Horezky Zvonko Makovi Darko imii RankoHorezky

  Tekonski pomaci

  Ayreen Anasas Emina Buzinki MiklosErhard Charles EscheSreyyya Evren Rene Gabri Benj Gerdes Igor GrubiBrian Holmes Pedro Lasch Marin Lucas Dejan Kri,Angela Meliopoulos ClairePenacos ConsaninPecou Mirko Peri

  Pravo na grad Prelomkolekiv Paige SarlinDraen imlea,o , kakoi za koga/WHW OvidiuTichindeleanu

  Sreyyya Evren: OrodoksniMarxizam i debae osuvremenoj umjenosi uTurskoj

  Angela Meliopoulos:CORRIDOR X Magdalena Ziolkowska:Od muzeja do galerije

  (a ne obrnuo)

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  44/68

  42

  Izlobe i performansi

  9.1. 8.1.2009.

  Nevidljiva povijes izlobi/second publiciy

  IDEA ART (JerzyLudwiski) Imaginaion/

  Idea Grupa esoriceauora MAJ 75 Lszl

  Beke

  Galerija Nova 2009.

  Serija Nevidljiva povijest izlobiistrauje izlobe

  kao specifina mjesta produkcije, kritike pre-

  zentacije umjetnosti i diseminacije znanja. Neka

  od pitanja koja se ovim projektom ele istraiti:

  kako se pojedine izlobe s podruja Istone Evrope

  pozicioniraju prema slubenoj povijesti umjet-

  nosti Zapada i na koji se nain upisuju u sredine iz

  kojih su potekle, kako i u kolikoj mjeri utjeu na

  rad i ustroj umjetnikih institucija, na koje naine

  doprinose formiranju kulturnih utjecaja, kako se

  pozicioniraju u odnosu na ideoloke i ekonomske

  okvire i na diktate svijeta umjetnosti...

  Cilj je ovoga projekta predstaviti i kontekstualzirati

  neke od kljunih, no jo uvijek nedovoljno istra-enih primjera socijalno angairane umjetnike

  produkcije u Istonoj Evropi i to istraivanjem

  arhivskih materijala, novim produkcijama te iz-

  davakim aktivnostima.

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  45/68

  43

  Tijekom 2009. u Galeriji Novaserijom dogaanja (izlobe, projek-

  cije, razgovori) predstavljaju se sudionici . Istanbulskog bijenala.Naslov . Istanbulskog bijenalaWhat Keeps Mankind Alive/Od egaovjek ivi?preuzet je iz prosvjedne pjesme koja zatvara drugi in

  Opere za tri groaBertolta Brechta. S obzirom da Istanbul ima vrlokompleksnu poziciju na geopolitikoj i kulturnoj mapi svijeta, fo-

  kus Bijenala usmjeren je na zone odnosa Istone Evrope, CentralneAzije i Bliskog Istoka.

  Naslov Bijenala evocira dvije glavne teme, a to su politika i ekono-

  mija, koje su postale nerazluivo sline u meusobnom povezivanju

  i umreavanju irom svijeta. U trenutku kada vladajua financijska

  kriza nanosi osjetan udarac legitimnosti novog svjetskog poretka

  u kojem ivimo ve nekoliko desetljea, izloba Od ega ovjek ivi?

  potkopava naizgled neupitne neoliberalne premise i nastoji iznova

  promisliti bijenale kao meta-sredstvo koje ima potencijal za poticanje

  obnove kritikog miljenja, obnove u kojoj e se misao izdvojiti iz ne-

  posrednog umjetnikog i politikog konteksta u kojem nastaje.

  11.2. 28.3.2009Nedavno, nedaleko

  Mounira Al Solh Darinka Pop Mii

  9.4. 9.5.2009.Onaj koji zna da zna,

  jo ne zna kako znaiJumana Abboud Ioane Nemes JinoosTaghizadeh

  4.6. 15.7.2009.Ne bi li bilo jednosavnije da

  vlada raspusi narod i izaberedrugi?Soci Ralise Arur mijewski TamsS.Auby

  11. Isanbulski bijenaleWha Keeps Mankind Alivepredstavljen je u Zagrebukroz seriju izlobi:

  Nedavno, nedaleko

  Onaj koji zna da zna,jo ne zna kako znai

  Ne bi li bilo jednosavnijeda vlada raspusi narodi izabere drugi?

  Ako ne zna o je jug,o je naproso zao jer sisa sjevera

  kola, posao, obielj Npr.

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  46/68

  44

  18.12.2009. 06.02.2010.Npr.

  Ben Cain InciFurni Tina GveroviSanja Ivekovi Rui Sela &Maayan Amir Canan enol+ Ben Cain iTina Gverovi

  9.9. 15.10.2009.Ako ne zna o je jug, o je

  naproso zao jer si sa sjeveraJesse Jones Runo Lagomarsino VlakaHorva

  17.11. 8.12.2009.kola, posao, obielj

  Sinia Labrovi KwieKulik,Kaarina Zdjelar Cengizekil Arur mijewskiHans Peer Feldmann+ SiniaLabrovi

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  47/68

  45

  Novine Galerije Novabr. 19/20,u sklopu projekta Umjenosuvijek ima posljediceNevidljiva povijes izlobi 2(hrv/eng) Dra Hegy&Zsuzsa Lszl D. Hegy& Z.Lszl Reesa Greenberg Yelena Kalinsky, NaaaPerein-Bachelez JelenaVesi razgovori s TmasS. Aubyem, kuda.org iPrelom Kolekivomsrpanj 2009.

  Novine Galerije Novabr. 21/22,povodom 11. IstanbulskogbijenalaOd ega ovjek ivi? (hrv/eng) Melem AhskaBoris Buden Mladen Dolar Morad Farhadpour BrianHolmes & Claire Penecos Erden Kosova Omnia El

  Shakry Sephen WrighWHWrujan 2009.

  Gostovanja i promocije

  Razliie ljubavi,jednaka prava

  Konra iIskorak

  5. anarhisiki sajam knjigau Zagrebu

  Queer esival

  Banana Guerilla:Umri Olivere Frljiu, umri Oliver Frlji Zrinka Kuevi iOliver Frlji

  Pravo na grad Pravo na gradi Drugo more

  DejanDragosavac Rua TomislavDomes Teodor Celakoski

  u sklopuTjedna suvremenog plesaMarjana Kraja: The SoreSamo Gosari: Perormance

  hodanja

  Vida Kneevi iIvanaMarjanovi, kustosiceKoneks galerijeuBeogradu: Sluaj (izlobe)Odsupanje, umenika scenaPriine/druveni koneks isuvremena umjenos

  Edukacijski program predavanja, tribine,seminari, projekcije

  Laszlo Beke:Imaginaion/Idea

  u sklopu 15. meunarodnekonferencije PerformanceStudies InternationalThe Sense Lab-CocordiaUniversiy: (Un)FoldingZagreb

  Charles Esche: Srojevipovijesi: zao se muzejimoraju odljubii odumjenosi

  Erden Kosova: Spori meak

  Mladen Dolar:Brechova gesa

  Bearice Leanza:Public Wiewings

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  48/68

  46

  Izlobe i performansi

  17.2. 17.4. 2010.Vjaeslav AkunovMladen Silinovi:Crvena ni

  Galerija Nova 2010.

  Izloba Crvena nitstavlja u dijalog radove dvaju

  umjetnika iste generacije: uzbekistanskog umjet-

  nika Vjaeslava Akunova (roen 1948, ivi u Ta-kentu) i Mladena Stilinovia (roen 1947, ivi

  u Zagrebu). Naslov izlobe Crvena nitpreuzet je

  od istoimenog rada Mladena Stilnovia iz 1977. ipovezan je s brojnim konotacijama. Stilinoviev

  rad sastoji se od jedne tanke crvene niti koja se

  diskretno protee od stropa do poda izlobenog

  prostora. Crvena nit metafora je esto nevidljive,

  ali i neprekinute, niti djelovanja i miljenja koja

  nastoji povezati razliita istraivanja, bez obzira nanjihove prostorno-vremensko odrednice. Crvena

  se nit protee, meandrira i zaokree, ali se nikad

  ne prekida. Stoga naslov simboliku crpi iz dosljed-

  nosti umjetnikog htijenja u iznalaenju politike

  imaginacije onkraj ideolokog aparata. Crvena

  nitokupila je radove koji su nastali u razliitim

  razdobljima djelovanja obaju autora. Rije je, na

  kraju, o umjetnicima koji ve nekoliko desetljea

  sustavno propituju kljune aspekte umjetnikog

  samopozicioniranja u odnosu prema ideolokomkontekstu i prema jeziku moi te koje su mogu-

  nosti transformacije tih odnosa.

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  49/68

  47

  Izloba Umjetnost uvijek ima posljediceotvara se 8.

  svibnja, na dan kada je 1945. osloboen Zagreb i koji

  se otad slavi kao Dan osloboenja Zagreba. Danas,

  u vremenu epohalnog prestrojavanja u odnosu

  na Drugi svjetski rat i tendencije izjednaavanja

  nacizma i komunizma pod openitom odrednicom

  totalitarizma, odabir upravo tog datuma posveta je

  emancipatorskoj sekvenci Narodno-oslobodilake

  borbe kao temeljnom uporitu iz kojeg moemo

  gledati u budunost. Izloba Umjetnost uvijek ima

  posljedicebavi se politikom izlaganja te uklju-

  ivanjem povijesnih radova i novih produkcija,arhivske grae i istraivake dokumentacije, re-

  konstruiranjem i reinterpretiranjem paradigmat-

  ske umjetnike i izlobene pozicije od 1950-ih

  godina do danas, ukazuje na povijesni kontinuitet

  srodnih umjetnikih eksperimenata koji propituju

  drutvenu ulogu umjetnosti. Izloba je rezultat

  dvogodinjeg suradnikog projekta organizacija

  tranzit.huiz Budimpete, Muzeum Sztuki iz Lodza,

  Centra za nove medije kuda.org iz Novog Sada te

  to, kako i za koga/WHWiz Zagreba.

  8.5. 2.6.2010.

  Umjenos uvijekima posljedice

  : Goran orevi Mikls Erdly Andreas

  Fogarasi Guerilla ArAcion Group Tibor Hajas Sanja Ivekovi Andreja

  Kuluni David MaljkoviDimirije Baievi Mangelos

  Vlado Marek

  PieMondrian Ciprian Murean Deimanas Narkeviius

  Novi KolekivizamAndrzej Parum Gyula

  Pauer Tomo Savi-Gecan Sean Snyder Tams

  S.Auby Mladen Silinovi Blin Szombahy Milan

  Trenc Ulra-red Vjebe

  kreaivnosi (Mikls Erdly iDra Maurer)

  Galerija Nova i starazgradaMuzeja suvremene

  umjenosi, Katarinski trg 2,Zagreb

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  50/68

  48

  08.6. 10.7.2010.o da se radi?... prijekaporeba za borbom dio 01Olga Egorova Nikolay Oleynikov Dmiry

  Vilensky Cho dela

  9.9. 25.9.2010.Tina Gverovi & Sinia Ili:Neuporedivosi. Nasajanjesumnjivog sanja

  7.10. 6.11.2010.

  Izloba malih radova(gostovanje Galerije SIZuGaleriji Nova)16 BeaverGroup ABS MilijanaBabi Tomislav Brajnovi Nemanja Cvijanovi IgorGrubi Janez Jana & JanezJana & Janez Jana IvaKova & Elvis Krsulovi Sinia Labrovi CesarePieroiusi kar SlavenTolj Davor Mikovi iNemanja Cvijanovi Drugo moreu partnerstvu s WHW-om imreom Clubure

  06.11. 2010.Zatvaranje Izlobe malihradovaperformansom Aukcije milosraSinie Labrovia

  16/12/2010. 31/1/2011.Ivekovi/Maljkovi/Picelj

  Izloba predstavlja radove trojeumjetnika razliitih generacija

  i razliitih likovnih pristupa

  Sanje Ivekovi, Davida Maljko-

  via i Ivana Picelja.

  Utemeljena 2003. godine u Petersburgu, platforma Chto delat?, ije

  ime je preuzeto iz naslova romana ruskog pisca Nikolaja erniev-skogiLenjinovogpolitikog teksta to da se radi?iz 1902, kolektivnaje inicijativa usmjerena prema stvaranju i razvoju dijaloga izmeu

  teorije, umjetnosti i aktivizma, a bavi se i pitanjem mjesta umjetnosti

  i poetike u tom procesu. Chto delat?ukljuuje umjetnike, kritiare,

  filozofe i pisce, od 2003. godine izdaje novine namijenjene repoliti-zaciji ruske intelektualne kulture u njenom irem, meunarodnom

  kontekstu. Izlobena instalacija, koja ukljuuje zidne slike Nikolaya

  Oleynikovakreirane za prostor galerije i video presjek stvaranja

  kolektiva u proteklih sedam godina, reflektira se na potencijal po-

  litikih projekata drutvene emancipacije i kolektivizma. Izloba

  postavlja i pitanje o povijesnoj nunosti i djelotvornosti odreene

  umjetnike metode u pojedinom drutvenom kontektu, propitujui

  naine djelovanja i kljune utjecaje na rad kolektiva Chto Delat?

  Ovo je ujedno i prva samostalna izloba kolektiva koji djeluje ve

  sedam godina.

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  51/68

  49

  Novine Galerije Nova br. 24, povodom samostalne izlobekolektiva Cho dela? Snimai filmove poliiki (hrv/rus) Dmiry Vilensky Sean Jonsson Joanne Richardson Hio SeyerlDmiry Vilensky Peer Wakinslipanj 2010.

  Gostovanja i promocije

  Queer esival

  Eurokaz, meunarodnifestival novog kazalita

  Fesival novog cirkusaMuzej relikvija, ShowroomGalerije Nova

  Crani romani ou

  FRAKCIJA, asopis zaizvedbene umjenosi #55,Curaing perorming ars

  Vlaka Horva:Primjeri, vizije, mogunosi

  Ruben Arevshayan:Siuacija suvremenearmenske umjenosi ili Trajniopor u koneksu rajnihranzicija

  Miran Mohar:

  Plaka za Dan mladosi

  Jelena Vesi,Prelomkolekiv: Poliike prakse(pos)jugoslavenskeumjenosi:RETROSPEKTIVA 01

  Olga Egorova NikolayOleynikov Dmiry Vilensky

  Cho dela: o je hino uumjenosi, i o je borba uumjenosi?Tom Nicholson:Forme javnog obraanja

  Anon Vidokle: Sve o seoduvijek zeljeli znai o e-fluxu,ali se nise usudili piai

  Edukacijski program predavanja, tribine, seminari, projekcije

  Slake 1960-e:Pokrei i prosori

  Socijalisiko samoupravljanje BrankoDimirijevi Vesna KesiMako Merovi OzrenPupovac Dejan Kri /WHW

  Poliizirane ormeneoavangarde Vardan AzayanAbdellah Karroum elimirKoevi Ive urlin /WHW

  Reorganiziranje urbanog

  prosora u kolekivnommodalieu Dane BercMaroje Mrdulja TonyChakar Omar Nagai GeorgSchllhammer / ranzi.a

  s Makom Meroviem,

  razgovarala SabinaSabolovi / WHWranzi.a WHW

  Novine Galerije Nova br. 25,vodi kroz izlobuUmjenos uvijek imaposljedice (hrv/eng)svibanj 2010.

 • 7/21/2019 2014 GN Kronologija 1975-2014

  52/68

  50

  Izlobe i performansi

  16.2. 31.3.2011.Gerno Faber Igor Grubi:I love you, you pay my ren

  Galerija Nova 2011.

  IzlobaI love you, you pay my rentpredstavlja dvijeumjetnike pozicije, onu Gernota Fabera i onuIgo-

  ra Grubia, s kojih se pristupa pitanjima kulturnememorije, reprezentacijskih klieja, umjetnike

  autonomije te uloge i odgovornosti umjetnosti

  u uvjetima u kojima vanost koju joj dodjeljuje

  neo-liberalni kapitalizam prijeti njezinu utapanju

  u kreativnim industrijama, a umjetniko trite,

  koje karakteriziraju kratkoroni i fleksibilni radni

  ugovori (ili jo ee, njihov potpuni izostanak),

  rodna nejednakost i stalna potreba za novim mla-

  dim snagama, pokazuje se opasno naklonjeno

  najgorim aspiracijama ekonomske eksploatacije

  kasnog kapitalizma. Izloba I love you, you pay my

  rentpreuzima refren glazbenog hita britanskog

  pop-benda Pet Shop Boys Rent (1987) kao ironiankomentar paralela i podudarnosti izmeu komodi-

  fikacije inter-personalnih odnosa u radnoj i privat-

  noj sferi i centralnosti pojma rente u suvremenom

  globalnom kapitalizmu.

  Izloba ...eljeznica, selo, grad...sueljava dvije umjet-nike pozicije onu Hamleta Hovsepianai onu

  Mladena Tudora. Obojica su djelovala na rubovima

  umjetnikog sustava, a razlike u radu, metodama i

  odnosu spram kulturnog konteksta trenutka me-

  usobno osvjetljavaju specifinost svakog od njih

  ponaosob. Izloba predstavlja intimistike filmove

  koje je Hamlet Hovsepian snimao 1970-ih u osami

  svoga rodnog sela Anaka u blizini Jerevana gdje i

  danas ivi i radi, te fotografije koje je Mladen Tudor

  od kasnih 1950-ih snimao i objavljivao kao reporterdnevnih novina i magazina. Naslov izlobe, preuzet

  iz stiha poznate partizanske pjesme Da nam ivi, ivirad!,up