17
A FESTA DOS CALACÚS SAMAÍN, 2012 A FESTA DAS CABAZAS MATERIAIS

MATERIAIS · 2021. 2. 24. · SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS DOS CALACÚS 1 A FESTA DOS CALACÚS SAMAÍN, 2012 S MATERIAIS. SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MATERIAIS · 2021. 2. 24. · SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS DOS CALACÚS 1 A FESTA DOS CALACÚS SAMAÍN, 2012 S MATERIAIS. SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS

SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS DOS CALACÚS 1

A FESTA DOS CALACÚS

SAMAÍN, 2012

A FESTA DAS CABAZAS

MATERIAIS

Page 2: MATERIAIS · 2021. 2. 24. · SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS DOS CALACÚS 1 A FESTA DOS CALACÚS SAMAÍN, 2012 S MATERIAIS. SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS

SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS DOS CALACÚS 2

A noite do 31 de outubro comezaba o aninovo celta, comoaínda se celebra na illa de Man.Nesta noite as ánimas dos finados voltan visitar ás súasfamilias e ás súas vellas casas para quentárense a carón dolume e comer dos alimentos que con agarimo lles teñenpreparados os parentes.O cristianismo, adoptando o ano novo dos celtas e a súa festaá honra dos mortos, designaría o primeiro de novembro comoDía de Todos os Santos, e no século XII, o día seguinte, estableceríaocomo Día dos Defuntos.

Chega o outono. Tempo de castañas, noces, vento, follassecas e días escuros. É o tempo de recoller o maínzo e ascabazas. É tamén o tempo en que a rapazada fai as caveirasna cortiza das cabazas, seguindo unha antiga tradición dostempos dos celtas.

Os celtas foron uns antigos habitantes de Galicia. Un dos seus costumesera poñer unha luz acesa dentro das caveiras dos inimigos mortos. Xa haimoitos séculos que tal costume se perdeu, máis hoxe en día aínda fica atradición de tallar unha caveira na cortiza dos melóns e poñer no seu interiorunha candea que escentile pola noite.

Os celtas tiñan un grande respecto polos mortos. Nas súas caveiras poñíanunha candea para que, ao escentilar pola noite, puxeramedo no corazón da xente. Tal cousa facíana ao chegaros tempos escuros do ano, que ao andar o tempo, foisetransformando na festa dos defuntos.

Hoxe en día xa non se practican tales crenzas, máis aolongo do tempo mantívose un costume derivado destas:tallar caveiras na cortiza das cabazas e alumealas cunha

candea no seu interior.

ORIXES DO SAMAÍN

a lenda das cabazas, catro textos

Text

os d

e R

afae

l Lóp

ez L

oure

iro, A

soci

ació

n pa

ra a

Ren

ovac

ión

Peda

góxi

ca e

Cul

tura

l «M

artín

Sar

mie

nto»

e S

indi

cato

Gal

ego

de E

nsin

o e

Inve

stig

ació

n.

Page 3: MATERIAIS · 2021. 2. 24. · SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS DOS CALACÚS 1 A FESTA DOS CALACÚS SAMAÍN, 2012 S MATERIAIS. SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS

SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS DOS CALACÚS 3

1

2

3

4

5

Escolle a túa cabaza. O tamaño non importa,pero procura que estea máis verde que madu-ra. Aguantará máis tempo.

Coa axuda dun familiar maiorcorta a parte superior da ca-baza e gárdaa. Servirache detapa.

Colle unha culler e baleira o interior da cabaza.Límpaa moi ben para que quede só a tona durado exterior.

Talla unha cara que deamoito medo. Cun coiteloide tallando os ollos, o na-riz, a boca...

Decora a cabaza, colócalle unha candea no in-terior e xa está. Colócaa na fiestra, na terraza,nun valado, no camiño e... a meter medo á veci-ñanza!

COMO SE TALLA UNHA CABAZA?

Page 4: MATERIAIS · 2021. 2. 24. · SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS DOS CALACÚS 1 A FESTA DOS CALACÚS SAMAÍN, 2012 S MATERIAIS. SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS

SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS DOS CALACÚS 4

unha cabaza para o samaín

Recorta a cabaza, pícalle os ollos, o nariz e a boca e pégalle papel celofánde cores nos ocos. Cólgaa dun fío ou pégaa na fiestra.

Page 5: MATERIAIS · 2021. 2. 24. · SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS DOS CALACÚS 1 A FESTA DOS CALACÚS SAMAÍN, 2012 S MATERIAIS. SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS

SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS DOS CALACÚS 5

a caveira arrepiante!!!

Colorea de negro a caveira. Pícalle os ollos, a boca e o nariz. Recórtaa epégalle papel celofán de cores pola parte posterior. Cólgaa dun fío ou pé-gaa na fiestra.

Page 6: MATERIAIS · 2021. 2. 24. · SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS DOS CALACÚS 1 A FESTA DOS CALACÚS SAMAÍN, 2012 S MATERIAIS. SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS

SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS DOS CALACÚS 6

un esqueleto de medo

Recorta o esqueleto seguindo as liñas, pícalle os furados e móntao conencadernadores.

Page 7: MATERIAIS · 2021. 2. 24. · SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS DOS CALACÚS 1 A FESTA DOS CALACÚS SAMAÍN, 2012 S MATERIAIS. SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS

SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS DOS CALACÚS 7

medio morcego

Serás quen de completar o morcego? Coloréao, recórtao e cólgao dun fío.

Page 8: MATERIAIS · 2021. 2. 24. · SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS DOS CALACÚS 1 A FESTA DOS CALACÚS SAMAÍN, 2012 S MATERIAIS. SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS

SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS DOS CALACÚS 8

un anteface para o samaín

Colorea o anteface de cabaza, pícalle os ollos, recórtao, colócalle unhagoma e xa es unha auténtica cabaza con pernas.

Page 9: MATERIAIS · 2021. 2. 24. · SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS DOS CALACÚS 1 A FESTA DOS CALACÚS SAMAÍN, 2012 S MATERIAIS. SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS

SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS DOS CALACÚS 9

a sopa de cabaza

Colorea a bruxa que está a preparar unha rica sopa de cabaza e recórtaa.

Page 10: MATERIAIS · 2021. 2. 24. · SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS DOS CALACÚS 1 A FESTA DOS CALACÚS SAMAÍN, 2012 S MATERIAIS. SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS

SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS DOS CALACÚS 10

o estandarte do samaín (1 de 2)

Colorea a cabaza das dúas fichas. Pícalles os ollos, nariz e boca. Pégallepapel celofán pola parte posterior. Recorta as cabazas, decóraas con pa-peis de cores, pega unha coa outra e colócalle un paíño polo medio.

Page 11: MATERIAIS · 2021. 2. 24. · SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS DOS CALACÚS 1 A FESTA DOS CALACÚS SAMAÍN, 2012 S MATERIAIS. SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS

SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS DOS CALACÚS 11

o estandarte do samaín (2 de 2)

Colorea a cabaza das dúas fichas. Pícalles os ollos, nariz e boca. Pégallepapel celofán pola parte posterior. Recorta as cabazas, decóraas con pa-peis de cores, pega unha coa outra e colócalle un paíño polo medio.

Page 12: MATERIAIS · 2021. 2. 24. · SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS DOS CALACÚS 1 A FESTA DOS CALACÚS SAMAÍN, 2012 S MATERIAIS. SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS

SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS DOS CALACÚS 12

un crebacabezas (1 de 2)

Colorea as pezas, recórtaas e monta unha cabaza.

Page 13: MATERIAIS · 2021. 2. 24. · SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS DOS CALACÚS 1 A FESTA DOS CALACÚS SAMAÍN, 2012 S MATERIAIS. SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS

SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS DOS CALACÚS 13

un crebacabezas (2 de 2)

Monta a a cabaza xa coloreada.

Page 14: MATERIAIS · 2021. 2. 24. · SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS DOS CALACÚS 1 A FESTA DOS CALACÚS SAMAÍN, 2012 S MATERIAIS. SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS

SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS DOS CALACÚS 14

o móbil

Colorea, recorta, pica e monta as pezas deste móbil do Samaín.

Page 15: MATERIAIS · 2021. 2. 24. · SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS DOS CALACÚS 1 A FESTA DOS CALACÚS SAMAÍN, 2012 S MATERIAIS. SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS

SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS DOS CALACÚS 15

un pin do samín

Colorea, recorta, plastifica a cabaza e pégalle pola parte posterior unhapinza ou un clip e poderás lucir o pin conmemorativo do Samaín deste ano.

samaín, 2012

Page 16: MATERIAIS · 2021. 2. 24. · SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS DOS CALACÚS 1 A FESTA DOS CALACÚS SAMAÍN, 2012 S MATERIAIS. SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS

SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS DOS CALACÚS 16

con ás de morcego

Para facer un auténtico morcego-pinza só precisas unhas pinzas da roupa,mellor de madeira, colorear e recortar estas ás, pegarllas á pinza nos late-rais e colocar o morcego-pinza na camisa, nun libro... onde ti queiras.

123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456

123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345

Page 17: MATERIAIS · 2021. 2. 24. · SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS DOS CALACÚS 1 A FESTA DOS CALACÚS SAMAÍN, 2012 S MATERIAIS. SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS

SAMAÍN, 2012. A FESTA DAS CABAZAS. A FESTAS DOS CALACÚS 17

A PANTASMA

Para facer esta pantasma só precisas dun prato de cartón, para a cara, unfolio para facerlle o corpo, colorear os ollos e a boca, recortar e pegarlle osbrazos.