Click here to load reader

20.Arkeoloji Arastirma Sonuclari Toplantisi 1.cilt

  • View
    473

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

20.Arkeoloji Arastirma Sonuclari Toplantisi 1.cilt (2002)

Text of 20.Arkeoloji Arastirma Sonuclari Toplantisi 1.cilt

~~ ~ ~~ ~T.C.KLTR BAKANLIGIANITLAR VE MZELER GENEL MnRLG20.A R A T I R M A SONULARITOPLANTISI1. cn.r27-31 MAYIS 2002ANKARAT.C. KLTR BAKANLIGI No: 295111 ve Muzeler Genel No: 9JYAYINAHAZIRLAYANLARKoray Fahriye BAYRAMDr. Adil ZME GDER GENTRK Meryem UYANJKERISBN: 975-17-3082-1 (Tk.No)975-17-3083-X (1. Cilt)ISSN: 1017-7663Not: Bildiriler, sahiplerinden ve gre ya- KLTR BAKANLIGI ANKARA-2003 Osman Artvin ili Vadisi'ndeki Tarihi Yollar ve Kltr Yzey 200 i .Mehmet TOPHakkari ili ve ileleri Yzey 2001 17Mine Zafer .KARACA, Turgay YAZAR,Fahriye BAYRAM, Blent oruh Vadisi Grc Mimarisi 2001 Yzey 29Nur Zeynep ERES, Bure Ili, Birecik ve Halfeti Ileleri evresindekiGeleneksel (2001 41Kadir Glsen Bitlis Groymak ve Tatvan Ilelerinde ve 2001 Incelemeleri 53Ali BORANSiirt ve 2001 Yzey 67A. A. BAY,HAN, F. SALMAN, M. S. BAYRAKTAR Ili ve Ilelerinde Yzey 81Havva Tlos 2001 99 BOLOGNESI RECCHI FRANCESCHINIThe Eleventh Survey .of the Great Palace:the Crossi ng of the lti neraries II 3Sema ALPASLANLykia'da Bizans Dnemi 127EbruPARMAN ve evresi Ge 2001 Yzey 139Maria ANDALOROKk 2001 Report 153Akm ERSOY, Binnur GRLER Ky ve evresi 2001 Yzey 169Emel ERTENOlba 2001 Yzey 185Detlev WANNAGATBericht ber die Erste Foschungskampagne inDiokaisareia/Uzuncabur 197Giovanni SALMERI, Anna Lucia D' AGATACilicia Survey 2001 207Nicholas K. RAUH, LuAnn WANDSNIDER Kilikia Yzey Projesi:2001 Sezonu Raporu 213Feridun Ken DARK2001 Semtlerinde Yzey 225Vecihi ZKAYA, Oya SANAlinda 2001 235Eric M. MOORMANN, Miguel John VERSLUYSThe Nemrut Project: New Research the Mountain ofthe Gods by Amsterdam University (2001) 249Maria Berg BRIESE, Poul PEDERSENReport of the Turkish-Danish Investigations in AncientHalikarnassos (Bodrum) in 2000 and 2001 257 ZyAR, ,9nhan Cemil GURBUZ, Haluk OZENERTarsus Gzlkule 2001 Enterdisipliner 273Turgut SANER, Zeynep KUBAN Gl Kutsal 283Winfried HELDForschungen in Loryma 2001 289 ERKANALaKT, Gl AKALIN,Kaan IREN, Clemens LICHTER2001 Kuzey Yzey 301Lutgarde VANDEPUT, Veli KSEPisidien Survey Projekt: Erste Kampagne in Pednelissos 315Marc WAELKENS, Femke MARTENS,Hannelore VANHAVERBEKELThe 2001 Survey Season at Sagalassos and in its Territory 329Mehmet KARAOSMANOGLU, Mehmet Birol CAN2001 Erzurum Yzey 345ARTViN iLi-ORUH VAoisi'NOEKiTARiHI YOLLAR VE KLTR YZEY 2001Osman AYTEKiN*1997 beri Artvin ve ilelerinde yzey bu itibariyle Artvin, Erzurum ve Bayburt il ierisinde yer alan oruh Nehri vadisin-de hidro-elektrik baraj ve HES ierisinde bu-lunan ve gelecekte sular kalacak olan kltr ile tarihi tespit veincelemelerine ynelik olarak Sz konusu T.C. Kltr ve Muzeler Genel Mdrl- izinleri erevesinde ve Artvin ii Kltr ile XXVi. Blge M- Deriner ve Muratll-B9rka ve HES'lerinin stle-nen ERG. Tic. ve San. ile Yksel ve Konsorsiyumun Ba- temsilcisi ve Cumhuriyet Mzeleri Nuray Demir- gzetiminde, sanat tarihileri Erkan Ko ve Fatih Karaca ile kameraman Y. EmreAytekin'in 06-20 2001 tarihleri Yrd. Do. Dr. OS[TlanAYTEKiN, Yznc niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Sanat Tarihi Blm ye-si 65080 Van-TURKIYE.O. Aytekin, "Artvin-Trk Dnemi Yzey ilk (1997-2001) zerine Bir 6. Orta- ve Trk Dnemi Sonulan ve Sanat Tarihi Kayseri 2 Vadiye ismini veren oruh Bayburt ili ierisindeki Bayburt merkezini sonra Erzurum'un Ispir ile merkezine ve oradan Artvin'in Yusufeli ile merkezinden geerek Artvin-Borka 11-esi'nin Ky'nden lkemizi terk ederek, Batum Karadeniz'e dklmektedir. Yol bo-yunca birok dere ve kendisine katan 21km.si olmak zere toplam 466km.dir. Bkz. AnaBritannica, "oruh mad., C. 6, Istanbul, 1992, s. 514. kaynaklarda ise oruh 376 km. gsterilmektedir. Bkz. M.T. Tarkan, Orta ve oruh Ankara, 1973, s, 40. Elektrik leri Ett Idaresi Genel verilerine gre oruh ana kolu ve yan zerinde toplam 15 barajve HES edilecektir. Bunlardan en nemlileri Artvin ierisinde kalmakta olup, mansapdan-menbaya ru ana kol zerinde Borka, Deriner, Artvin, Yusufeli ve Arkun; yan kollardan Berta Suyu zerinde veBayram ile Barhal zerinde ve HES'lerdir. eden ve Erzurum ieri-sinde kalan ana kolda Aksu, ve Ispir; yan kollardan Oltu kolu zerinde ve Olur ve HES 'ler-dir-,Unc olarak Bayburt Ili ierisinde ve anakol zerinde Laleli ve HES'idir. Teknik bilqiler iin bkz. oruh Projeleri XXVi. Blge Artvin; oruh Enerji T.C.Elektrik Ett Idaresi Genel (Projelere ait Ankara; i. "Artvin'deki Enerji Uvane Dergisi, Sy. 13-14, Mart-Nisan 1998, s. 6-15.3 4 boyunca srdrlmesi planlanan ve oruh Vadisi'nden oruh Vadisi'ne kadar gsterecekolan 2002 ile TUBITAK'a desteklenmesi uygun bir proje de Van-Y-znc Universitesi

Search related