62
HRVATSKI SABOR KLASA 021-12/15-18/211 URBROJ- 65-15-02 Zag? eb, 15 lipnja 2015 i. *1 i /iivilkC L r ^ L ~i -,—T* -J- < d ^ijfr^V^'; Wb0\ V> i ' l -* I i .<- i tf VLAD/ REPUBLIKE HRVATSKE Upulogu upućujem zastupničko pitanje Domagoja Hajdukovića, zastupnika u Hivatskom saboi u pošten l/eno sukladno članku 140 Poslovnika H?venskoga saboia Molim odgovemte na postal Ijeno zastupničko pitanje, sukladno oebedbi članka 142 stavka 1 Poslovnika Hrveitskoga saborei, u toku od 30 eieina od elana keielei je pitanje dostavljeno i,-- => £'@PREDSJEb$fK lx *~**«Ni « * Josip

256 - 41b.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 256 - 41b.pdf

HRVATSKI SABOR

KLASA 021-12/15-18/211 URBROJ- 65-15-02

Zag? eb, 15 lipnja 2015

i. — ■ *1 i / i i v i l k C

L r ^ L ~i — -,—T* -J-

< d

^ i j f r ^ V ^ ' ; Wb0\

V> i ' l -* I i . < - i

tf

VLAD/ REPUBLIKE HRVATSKE

Upulogu upućujem zastupničko pitanje Domagoja Hajdukovića, zastupnika u Hivatskom saboi u pošten l/eno sukladno članku 140 Poslovnika H?venskoga saboia

Molim odgovemte na postal Ijeno zastupničko pitanje, sukladno oebedbi članka 142 stavka 1 Poslovnika Hrveitskoga saborei, u toku od 30 eieina od elana keielei je pitanje dostavljeno

i , - - =>

£'@PREDSJEb$fK lx *~**«Ni

« * Josip

Page 2: 256 - 41b.pdf

DOMAGOJ HAJDUKOVIC zastupnik u Hrvatskom saboru

Zagreb, 12.lipnja 2015.

PREDSJEDNIK VLADE RH gospodin Zoran Milanović

PREDMET: ZASTUPNIČKO PITANJE

Poštovani predsjedniče Vlade,

Slijedom velikog broja upita građana Osječko - baranjske županije, molim Vas da mi odgovorite: Koliko je novčanih sredstava te na koje projekte i realizaciju istih u Osječko -baranjskoj županiji Vlada Republike Hrvatske uložila u razdoblju od 2012. do svibnja 2015. godine putem nadležnih Ministarstava, Fondova, Agencija, Hrvatskih voda, Hrvatskih Šuma i Hrvatskih cesta?

S poštovanjem,

Page 3: 256 - 41b.pdf

Klasa: Urbroj: Zagreb, 24. rujna 2015. PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA Predmet: Zastupničko pitanje Domagoja Hajdukovića, u vezi s novčanim sredstvima

uloženima u realizaciju projekata u Osječko-baranjskoj županiji u razdoblju od 2012. do svibnja 2015. godine – odgovor Vlade

Zastupnik u Hrvatskome saboru, Domagoj Hajduković, postavio je, sukladno sa člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 81/13), zastupničko pitanje u vezi s novčanim sredstvima uloženima u realizaciju projekata u Osječko-baranjskoj županiji u razdoblju od 2012. do svibnja 2015. godine. Na navedeno zastupničko pitanje, Vlada Republike Hrvatske daje sljedeći odgovor:

Ministarstvo poljoprivrede, za ulaganja u realizaciju projekata u Osječko-

baranjskoj županiji za razdoblje od 2012. do svibnja 2015. godine, iskazuje sljedeće podatke:

ULAGANJE 2012. 2013. 2014. 2015. u kunama

Financiranje laboratorijskih analiza uzoraka sjemena soje na prisutnost GMO namijenjenog za proljetnu sjetvu 176.375,00 Zaštita zdravlja životinja ovlaštenim veterinarskim organizacijama 9.055.507,13 7.788.243,83 6.979.784,65 4.549.328,76 Dodjela nepovratnih namjenskih sredstava kapitalne pomoći za poticanje razvoja i održivosti prerade drva i proizvodnje namještaja u Republici Hrvatskoj 4.302.500,00 5.562.000,00

Page 4: 256 - 41b.pdf

2

Program unosa jelena običnog u lovišta, Program unapređenja lovišta, promidžba lovišta i lovnog turizma, edukacija 28.600,00 320.642,77 Potpore organizatorima znanstveno-stručnih skupova, gospodarskih manifestacija i lokalno-tradicijskih manifestacija iz nadležnosti Minpolj 437.700,00 184.500,00 80.000,00 84.700,00 Ulaganja za obavljanje djelatnosti HCPHS (ograda, retencija, oprema) 1.306.466,00 264.928,00 1.113.869,00 77.569,00 Hrvatske vode - Korištenje voda 56.427.00,00 49.103.00,00 25.534.000,00 4.019.00,00 Hrvatske vode - Zaštita voda 52.790.000,00 46.719.000,00 50.021.000,00 98.559.000,00 Hrvatske vode - Melioracijsko navodnjavanje 2.515.000,00 18.661.000,00 1.266.000,00 6.235.000,00 Hrvatske vode - Zaštita od štetnog djelovanja voda 91.094.000,00 75.284.000,00 113.818.000,00 86.196.000,00 Hrvatske šume - Prometnice 395.000,00 377.000,00 1.707.000,00 0 Hrvatske šume - Građevinski objekti 1.315.000,00 1.011.000,00 1.096.000,00 67.000,00 Hrvatske šume - Strojevi 1.417.000,00 8.003.000,00 2.537.000,00 2.203.000,00 Hrvatske šume - Oprema 473.000,00 602.000,00 1.315.000,00 373.000,00 Hrvatske šume - Biološka obnova šuma 32.096.000,00 37.655.000,00 34.497.000,00 5.358.000,00

Pregled isplata potpora za Osječko-baranjsku županiju u razdoblju od siječnja 2012. do

srpnja 2015. godine prikazani su u tablici, i to kako slijedi:

NAZIV POTPORE 2012. 2013. 2014. 2015. (do srpnja)

Organizacija manifestacija i ruralne mjere (odobrene od Ministarstva poljoprivrede - Upravna direkcija)

504.900,00 499.450,00 304.349,34 355.550,00

EAFRD - Ruralne mjere (Mjera 18) 0,00 0,00 0,00 124.507.030,49

Investicijska potpora u poljoprivredi i ribarstvu - kapitalna ulaganja

68.070.605,36 25.029.396,87 2.813.685,06 329.088,50

Odluke Vlade Republike Hrvatske (interventni otkup grožđa, jabuka, mlijeka, alfatoksini u mlijeku, tehnička pomoć u pčelarstvu)

14.538.688,00 6.884.532,55 129.510,31 0,00

Page 5: 256 - 41b.pdf

3

Izravna plaćanja u poljoprivredi 504.088.488,20 372.456.186,25 28.846.788,87 31.364.836,09

ZPP - Izravna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima

0,00 0,00 447.977.967,88 489.399.811,02

ZPP - Mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda

0,00 0,00 763.339,56 2.481.249,66

Intervencije na tržištu proizvoda ribarstva (uzgoj akvakultura, prerada, plavi dizel, eko sustav ribnjaka)

1.422.263,26 1.001.896,81 1.548.688,87 367.994,66

Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi 8.583.229,09 11.594.169,22 11.128.711,25 10.719.569,28

Ekološka poljoprivredna proizvodnja 15.170.264,05 14.705.412,58 17.359.018,57 17.729.193,43

Očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja

816.171,70 858.299,41 839.152,85 709.337,05

Očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja

0,00 0,00 63.959,74 79.422,44

Potpora dohotku nekomercijalnim poljoprivrednicima

7.936.750,00 5.661.750,02 16.000,00 0,00

Integrirana poljoprivredna proizvodnja 5.875.041,68 8.505.592,08 13.922.731,64 14.677.245,89

Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi

7.088.852,32 7.112.978,67 6.918.344,20 0,00

UKUPNO 634.095.253,66 454.309.664,46 532.632.248,14 692.720.328,51 IPARD PROGRAM

Osječko-baranjska županija Broj isplaćenih

projekata Isplaćeni iznos potpore

Mjera 101 29 56.729.681,15 103 3 22.669.362,43 202 3 2.757.973,75 301 12 44.664.397,28 302 1 689.629,73 UKUPNO 48 127.511.044,37

Page 6: 256 - 41b.pdf

4

MJERE

101 Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice 103 Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanje standarda zajednice 202 Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja 301 Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture 302 Diverzifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti

Ministarstvo poduzetništva i obrta je u razdoblju od 1. siječnja 2012. do svibnja 2015. godine na realizaciju projekata uložilo je iznos od ukupno 36.043.745,00 kuna. Projektne aktivnosti odnose se na bespovratna sredstva dodijeljena temeljem natječaja iz Programa poticanja poduzetništva i obrta-Poduzetnički impuls za 2012., 2013., 2014. i 2015. godinu, subvencije kamata na poduzetničke kredite, te projekte iz EU fondova. Prikaz iznosa bespovratnih potpora po godinama odnosno projektima i aktivnostima, i to za 2012., 2013., 2014. i od siječnja do svibnja 2015. godine, daje se u sljedećoj tablici:

PROGRAM NAZIV PROJEKTA/AKTIVNOSTI – 2012. godina Ukupan iznos (u kunama)

POD

UZ

ET

NIČ

KI I

MPU

LS

Projekt Gazele za 2012. godinu 1.400.000,00 Projekt "Razvoj i primjena inovacija" za 2012. godinu - subjekti malog gospodarstva 600.000,00 Projekt "Normizacija i znakovi kvalitete" za 2012. godinu 205.985,51 Projekt "Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo" za 2012. godinu 128.160,00 Projekt "Obrazovanje za poduzetništvo" za 2012. godinu - Aktivnost 1, 2 i 4 592.500,00 Projekt "Obrazovanje za poduzetništvo" za 2012. godinu - Aktivnost 3 učenička zadruga 74.000,00 Projekt "Mladi u poduzetništvu" za 2012. godinu 100.000,00 Projekt "Žena poduzetnica" za 2012. godinu 600.000,00 Projekt "Franšizno poslovanje" 122.400,00 Projekt "Informatičke kompetencije obrtnika" 20.672,00 Projekt "Naukovanje za obrtnička zanimanja" 155.000,00 Projekt "Opremanje praktikuma obrtničkih strukovnih škola" 100.000,00 Projekt "Stipendije učenicima u obrtničkim zanimanjima“ 66.600,00 Projekt Poduzetnik početnik 297.000,00 Projekt "Očuvanje tradicijskih i umjetničkih obrta" - Očuvanje obrtničke tradicije 35.000,00 Projekt "Očuvanje tradicijskih i umjetničkih obrta" - Tradicijski i Umjetnički obrti 180.000,00 Projekt Zadružno poduzetništvo 200.000,00 Projekt Nove tehnologije 655.561,00 Projekt Pozicioniranjem na tržištu do uspjeha 259.000,00 Projekt "Jačanje međunarodne konkurentnosti" 279.800,00 Projekt "Poduzetnička zona" - zone u funkciji 2.776.195,56 Razvojne agencije i poduzetnički centri 711.825,00 Projekt "Poduzetništvo u kulturi" 24.000,00

Page 7: 256 - 41b.pdf

5

Projekt "Socijalno poduzetništvo" 150.544,60 Projekt Klasteri2 - zajedno do uspjeha - operativni 428.816,82 Poduzetnički inkubatori 709.480,00 Tehnološki parkovi 245.000,00

Subvencije kamata 2.188.667,00 SVEUKUPNO 13.306.207,49

PROGRAM NAZIV PROJEKTA/AKTIVNOSTI – 2013. godina Ukupan iznos (u kunama)

POD

UZE

TNIČ

KI I

MPU

LS

A1 Mikro poduzetništvo i obrt 332.742,10 A2 Poduzetništvo kreativnih industrija 154.541,38 A3 Mladi i početnici u poduzetništvu 112.750,04 A5 Jačanje poslovne konkurentnosti klastera 487.838,33 C2 Tehnološki parkovi i poduzetnički inkubatori 2.587.502,59 C3 Razvojne agencije i poduzetnički centri 635.740,18 B1 Jačanje poslovne konkurentnosti 2.384.014,71 D1.1 - Edukacija poduzetnika, obrtnika i zadrugara 145.556,08 D1.3 - Učenička zadruga i učeničko poduzeće 19.924,00 D2.1. Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike 162.795,00 D2.2 Informatičke kompetencije obrtnika 40.320,00 D2.3 - Stipendije učenicima u obrtničkim zanimanjima 30.000,00 D2.4 - Majstorska škola 193.573,90 B3 Poticanje inovativnog poduzetništva 375.000,00 D2.5 Naukovanje za obrtnička zanimanja 29.719,80 D3 - Očuvanje umjetničkih i tradicijskih obrta 54.300,00

Subvencije kamata 1.629.650,00 Krediti iz Programa LPR malog gospodarstva 7.534.300,00

EU FONDOVI

Potpora jačanje konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva 1.388.633,86

SVEUKUPNO 18.298.901,97

PROGRAM NAZIV PROJEKTA/AKTIVNOSTI – 2014. godina Ukupan iznos (u kunama)

POD

UZE

TNIČ

KI I

MPU

LS A1: Mikro poduzetništvo i obrt 371.684,84

B1: Malo i srednje poduzetništvo i obrt 302.063,84 B2.1: Inovacije u poduzetništvu - fizičke osobe 49.996,39 C2.Tehnološki parkovi, poslovni inkubatori i poduzetnički akceleratori 450.575,00 D1 Obrazovanje za poduzetništvo 82.060,06 D2.1 Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike 160.951,75 D2.3 Naukovanje za obrtnička zanimanja 26.250,00 C3.A Razvojne agencije, poduzetnički centri i centri kompetencije 334.830,36

Subvencije kamata 1.205.649,00 EU FONDOVI Pružanje savjetodavnih usluga malom i srednje poduzetništvu 183.579,00

SVEUKUPNO 3.167.640,24

Page 8: 256 - 41b.pdf

6

PROGRAM NAZIV PROJEKTA/AKTIVNOSTI – 2015. godina UKUPAN

IZNOS (u kunama)

PODUZETNIČKI IMPULS

Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike 11.360,00 Domaći sajmovi 9.497,35

Subvencije kamata 432.201,00

EU FONDOVI

Pružanje savjetodavnih usluga malom i srednjem poduzetništvu 80.824,00 Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa 737.113,40

SVEUKUPNO 1.270.995,75

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je, u okviru svoje nadležnosti, u razdoblju od 2012. do svibnja 2015. godine, u Osječko-baranjskoj županiji provodilo aktivnosti informiranja i obrazovanja građana o europskim temama. Pri tome su uložena novčana sredstva u ukupnom iznosu od 48.000,00 kuna, odnosno 10.000,00 kuna u 2012. godini i po 19.000,00 kuna u 2014. i 2015. godini. Također, u rujnu 2015. godine se u sklopu Twinning light projekta „Support to the Ministry of Foreign and European Affairs in capacity building related to the Membership in the European Union“, kojeg provodi Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, planira održavanje okruglih stolova za lokalne službenike Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske, Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Ličko-senjske i Šibensko-kninske županije. U okviru spomenutoga projekta u listopadu 2015. godine planira se održavanje dvodnevnih seminara na EU teme, koji će biti otvoreni za predstavnike svih županija Republike Hrvatske. Ministarstvo branitelja je u navedenom razdoblju imalo nekoliko projekata, a ukupan iznos novčanih sredstava potpore Ministarstva branitelja projektima u Osječko-baranjskoj županiji u razdoblju od 2012. do svibnja 2015. godine iznosi 31.067.099,66 kuna. 1. Stambeno zbrinjavanje stradalnika Domovinskog rata

Za stambeno zbrinjavanje u razdoblju od 2012. do svibnja 2015. godine utrošeno je ukupno 19.250.309,15 kuna. Ministarstvo branitelja dodijelilo je ukupno 45 stambenih kredita u ukupnom iznosu od 5.923.933,15 kuna, te 41 stan u vrijednosti od 13.000.000,00 kuna. Od 2014. godine, od kada se dodjeljuju financijske potpore, dodijelilo je četiri financijske potpore u ukupnom iznosu od 326.376,00 kuna. 2. Udruge iz Domovinskog rata Ministarstvo branitelja sufinanciralo je 44 projekta udruga hrvatskih branitelja i stradalnika s područja Osječko-baranjske županije, u ukupnom iznosu od 2.208.778,90 kuna.

Page 9: 256 - 41b.pdf

7

2012. godina 1. Po javnom natječaju financirano/sufinancirano je 19 projekata udruga hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata u ukupnom iznosu od 718.000,00 kuna i to:

R.br. Naziv udruge Naziv projekta – 2012. god. Odobreni iznos

1. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Osječko-baranjske županije

Dokumentarni film "Uloga i doprinos policije u Domovinskom ratu"

10.000,00

2. Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, Općinski ogranak Marijanci

Drugi memorijal za poginule hrvatske branitelje Općine Marijanci 10.000,00

3. Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, Temeljni ogranak Sv. Rok

Knjiga „Rosinjača“ 20.000,00

4.

Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Grada Valpova, Belišća, D. Miholjca te općina Bizovac i Petrijevci

Udovištvo - od 1991. do 2012. 50.000,00

5. Udruga obitelji hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Osječko-baranjske županije

Psihološko i socijalno osnaživanje hrvatskih branitelja kroz radne aktivnosti, zapošljavanje, rekreativno-stvaralačke i natjecatelj. aktivnosti, te edukativne radionice

10.000,00

6. Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Đurđenovac

Športski susreti branitelja invalida Domovinskog rata Istočne Slavonije 8.000,00

7. Udruga branitelja Hrvatske "Slavonija"

Ideali demokracije-ponašanje branitelja u demokratskom društvu 20.000,00

UHB "Slavonija" štandovska prodaja proizv. hrvatskih branitelja 20.000,00

8. Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Đakovo

Dokumentarni film o oslobođenju vojarni 1991. u Đakovu 50.000,00

9. Udruga obitelji poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Osijek

Domovinski rat u Istočnoj Hrvatskoj 6.000,00 Prilagodba i uključivanje u društvo 'Labud' 9.000,00

10. Udruga veterana 3. gardijske brigade "Kune"

Informatičkim obrazovanjem do aktivnog uključivanja u društvo 30.000,00

11. Udruga 100%-tnih HRVI I. skupine

10. Zdravstveno-savjetodavni simpozij 320.000,00

Put istine o Domovinskom ratu 40.000,00 Zbirka pjesama Vukovar-Bogdanovci-Vinkovci 20.000,00

Sport i rekreacija u centrima za rehabilitaciju 30.000,00

Page 10: 256 - 41b.pdf

8

12. Zajednica udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Osječko-baranjske županije

Očuvanje moralnog digniteta branitelja i invalida Domovinskog rata

40.000,00

13. Baranjska udruga hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a

Socijalno terapijsko djelovanje na reduciranju posljedica kroničnog PTSP-a kroz športsko rekreativne djelatnosti

5.000,00

14.

Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora, Podružnica Osječko-baranjske županije

Projekt 260 dana 20.000,00

2. Dodjelom jednokratne novčane pomoći u iznosu od 5.000,00 kuna sufinanciran je projekt Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora, Podružnice Osječko-baranjske županije, pod nazivom Organizacija okruglog stola „Položaj branitelja i stradalnika Domovinskog rata“. 2013. godina 1. Po javnom natječaju financirano/sufinancirano je tri projekta Udruge 100%-tnih HRVI I. skupine (s područja Osječko-baranjske županije), u ukupnom iznosu od 494.700,00 kuna i to:

R.br. Naziv udruge Naziv projekta – 2013. godina Odobreni iznos

1. Udruga 100%-tnih HRVI I. skupine

Dokumentarni film „Život“ 100.000,00 Sport i rekreacija u centrima za rehabilitaciju 50.000,00

11. zdravstveno-savjetodavni simpozij 344.700,00 2. Dodjelom jednokratne novčane pomoći sufinancirano je sedam projekata udruga hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata s područja Osječko-baranjske županije, u ukupnom iznosu od 39.269,55 kuna i to:

R.br. Naziv udruge Naziv projekta – 2013. godina Odobreni iznos

1. Udruga 100%-tnih HRVI I. skupine

Kupnja dresova i lopti za košarkaše 100%-tne invalide 4.769,55

Kupnja slike u humanitarne svrhe 1.500,00

2. Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora Osječko-baranjske županije

Potpora izdavanju knjige o stradanju u Vukovaru 5.000,00

3. Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Marijanci

Memorijal za poginule hrvatske branitelje 3.000,00

4. Hrvatski časnički zbor grada Osijeka Potpora radu i djelovanju 10.000,00

Page 11: 256 - 41b.pdf

9

5. Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, Temeljni ogranak Sv. Rok

Predstavljanje knjige "Rosinjača" 5.000,00

6. Udruga oboljelih branitelja Domovinskog rata Istočne Slavonije

Pomoć djeci s posebnim potrebama HRVI Tomislava Špehara 10.000,00

2014. godina 1. Po javnom natječaju financirano/sufinancirano je devet projekata udruga hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata s područja Osječko-baranjske županije, u ukupnom iznosu od 899.509,35 kuna i to:

R.br. Naziv udruge Naziv projekta – 2014. godina Odobreni iznos

1. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Osječko-baranjske županije

Dokumentarni film DALJ 1991. - Hrvatski Alamo 59.509,35

2. Udruga Hrvatski časnički zbor Grada Osijeka

"Sjećanja iz Domovinskog rata 91./92. i malo više" 20.000,00

3. Udruga 100% - tnih HRVI I. – skupine

Put istine o Domovinskom ratu 100.000,00 Dokumentarni film "Moj izbor je život" 100.000,00

12. zdravstveno-savjetodavni simpozij 350.000,00

Sport i rekreacija u sustavu rehabilitacije 50.000,00

4. Udruga hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Općine Podgorač

"Hrvatski branitelj-građanin jednakih mogućnosti" 10.000,00

5. Udruga branitelja Hrvatske "SLAVONIJA"

Ideali demokracije ponašanje branitelja u demokratskom društvu 10.000,00

6.

Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Republike Hrvatske Grada Valpova, Belišća i Donjeg Miholjca te Općine Bizovac i Petrijevci

Utjecaj poticaja i subvencija na ublažavanje smrti roditelja 200.000,00

2. Dodjelom jednokratne novčane pomoći sufinanciralo se četiri projekta udruga hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata s područja Osječko-baranjske županije, u ukupnom iznosu od 42.300,00 kuna i to:

R.br. Naziv udruge Naziv projekta – 2014. godina Odobreni iznos

1. Udruga obitelji poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Osijek opremanje zbirke slike Udruge 12.300,00

Page 12: 256 - 41b.pdf

10

2. Udruga oboljelih branitelja Istočne Slavonije

"Novi dom" - namijenjen teško oboljelim hrvatskim braniteljima i

ratnim vojnim invalidima 10.000,00

pomoć Mateju i Sanji Špehar, teško bolesnoj djeci Tomislava Špehara,

HRVI-a iz Domovinskog rata 10.000,00

3. Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Osijek

liječenje u inozemstvu gospodina Vlade Kordića, hrvatskog

branitelja i HRVI iz DR-a (člana Udruge)

10.000,00

svibanj 2015. godina Dodjelom jednokratne novčane pomoći u iznosu od 10.000,00 kuna sufinanciralo se organizaciju aktivnosti provedbe projekta „XIII. susreti časnika HČZ RH“ Udruge Hrvatski časnički zbor Grada Osijeka. 3. Spomen-obilježja

Sufinancirana je izgradnja pet spomen-obilježja iz Domovinskog rata u ukupnom iznosu od 225.000,00 kuna. 1. Javni natječaj za izgradnju spomen-obilježja na obali Dunava u Dalju u iznosu od

50.000,00 kuna – Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, Ogranak Erdut – 2012. godina

2. Izgradnja spomen-obilježja „U čast hrvatskim braniteljima za stvaranje države Hrvatske“ u Belom Manastiru u iznosu od 70.000,00 kuna - Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Baranje – 2013. godina

3. Izgradnja spomen-obilježja poginulim pripadnicima 3. gbr. „KUNE“ u iznosu od 50.000,00 kuna - Udruga ratnih veterana 3.A brigade – 2013. godina

4. Izgradnja spomen-obilježja poginulim braniteljima u Vuki u iznosu od 40.000,00 kuna - Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, Ogranak Vuka – 2013. godina

5. Izgradnja spomen-obilježja na obali Dunava u Dalju u iznosu od 15.000,00 kuna – Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, Ogranak Erdut – 2014. godina.

4. Masovne grobnice

Sufinancirano je obilježavanje spomen-obilježja masovne grobnice Daljski atar - Glogovac, Općina Erdut, u ukupnom iznosu od 299.022,38 kuna. Mjesta masovnih grobnica obilježavaju se sukladno Zakonu o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 100/96), u cilju očuvanja trajne uspomene na žrtve iz Domovinskog rata stradale tijekom agresije na Republiku Hrvatsku. Sva mjesta masovnih grobnica obilježavaju se postavljanjem istoga spomen-obilježja, rada akademskog kipara Slavomira Drinkovića.

Page 13: 256 - 41b.pdf

11

Ministarstvo branitelja je 2013. godine obilježilo i svečano otkrilo spomen-obilježje mjesta masovne grobnice Daljski atar – Glogovac, Općina Erdut (investicijska vrijednost iznosila je 299.022,38 kuna). Za 2015. godinu planirana je izgradnja spomen-obilježja mjesta masovne grobnice žrtava iz Domovinskog rata Betin Dvor - Tenja, Grad Osijek (procijenjena investicijska vrijednost iznosi 380.000,00 kuna). 5. Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom Projektom rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom Ministarstvo branitelja sufinanciranjem jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nastoji prilagoditi objekte javne namjene osobama s invaliditetom te time povećati njihovu kvalitetu života i omogućiti veću samostalnost. Provedbom Projekta u navedenom razdoblju Ministarstvo branitelja je potpisalo šest ugovora o sufinanciranju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Osječko-baranjske županije u ukupnom iznosu od 898.185,80 kuna. Ugovori o sufinanciranju su potpisani sa sljedećim jedinicama:

Podnositelj

zahtjeva Objekt Prilagodba Odobreni iznos Godina

1. Općina Antunovac

zgrada Općinske uprave i Hrvatskog doma

ugradnja koso podizne sklopive platforme 116.800,00 2012.

2. Grad Beli Manastir

zgrada HKUD Beli Manastir

izgradnja prilazne rampe i WC-a za osobe s invaliditetom

25.920,00 2012.

3. Osječko-baranjska županija

Opća županijska bolnica Našice

dogradnja dizala i 2 sanitarna čvorova za osobe s invaliditetom

420.465,80 2013.

4. Grad Osijek

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek - Ogranak Retfala

izgradnja rampe 35.000,00 2013.

5. Grad Osijek

14 osnovnih škola u Osijeku

izgradnja rampi uz glavne ulaze 180.000,00 2014.

6. Grad Belišće

zgrada policijske postaje i gradske uprave

dizalo 120.000,00 2014.

Ukupno: 898.185,80 Svi projekti osim Općine Antunovac su realizirani, Općina je sredstva vratila 2013. godine zbog nemogućnosti realizacije prilagodbe. Napominje se da je za 2015. godinu u tijeku priprema dokumentacije za potpisivanje ugovora o sufinanciranju s Općinom Čepin, u iznosu od 100.000,00 kuna za prilagodbu Centra za kulturu u Čepinu ugradnjom stubišne platforme.

Page 14: 256 - 41b.pdf

12

6. Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja Za provedbu navedenog Programa ukupno je utrošeno 5.151.664,87 kuna. Kroz provedbu aktivnih mjera iz Programa potporu je koristilo ukupno 67 korisnika i to kroz:

- Mjeru poticanja obrazovanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja (u razdoblju 2012.-2013. mjera se provodila pod nazivom Mjera stručnog osposobljavanja, no u Programu za razdoblje 2014.-2017. naziv mjere je izmijenjen) 15 korisnika,

- Mjeru samozapošljavanja 21 korisnik te 5 korisnika - Mjere potpore za proširenje postojeće djelatnosti, koji su potporu ostvarili za

zapošljavanje 6 osoba iz ciljne skupine Programa - Mjeru potpore radu zadruga hrvatskih branitelja koristilo 12 zadruga - Mjeru potpore projektima zadruga hrvatskih branitelja (temeljem Programa koji se

provodio u razdoblju 2012.-2013. godine), odnosno temeljem zajedničkog natječaja za financiranje projekata zadruga hrvatskih branitelja u području zaštite okoliša 14 zadruga s područja Osječko-baranjske županije.

Ujedno je Ministarstvo branitelja, izvršavajući obveze preuzete u prethodnom razdoblju provedbe Programa, kroz Mjeru kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva nastavilo podmirivati troškove subvencioniranja 2% kamatne stope na poduzetničke kredite realizirane u poslovnim bankama kroz Program „Lokalni projekti razvoja-poduzetnik-branitelj“ iz 2004. godine, te je temeljem kredita korisnika s područja Osječko-baranjske županije u razdoblju od 2012. do kraja svibnja 2015. godine isplaćen iznos od 749.902,20 kuna. Na isplatu potpora korisnicima mjera iz Programa s područja Osječko-baranjske županije utrošeno je 5.015.601,12 kuna. U nastavku je prikazan pregled broja korisnika s područja Osječko-baranjske županije i utrošenih sredstava po pojedinim mjerama i godinama, kao i za ukupno razdoblje od 2012. do kraja svibnja 2015. godine.

Broj korisnika mjera i iznosi sredstava utrošeni u razdoblju od 2012. do svibnja 2015. godine

Mjera 2012. 2013. 2014. 2015.

ukupno

2012. - 2015.

Mjera stručnog osposobljavanja / Mjera poticanja obrazovanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja

broj korisnika

3 4 3 5 15

utrošena sredstva 18.000,00 22.800,00 23.000,00 34.559,80 98.359,80

Page 15: 256 - 41b.pdf

13

Mjera samozapošljavanja

broj korisnika 9 5 4 3 21

utrošena sredstva 255.000,00 150.000,00 160.000,00 80.000,00 645.000,00

Mjera potpore za proširenje postojeće djelatnosti

broj poslodavaca-korisnika

2 3 0 0 5

broj zaposlenih osoba

2 4 0 0 6

utrošena sredstva 90.000,00 180.000,00 0,00 0,00 270.000,00

Mjera potpore radu zadruga hrvatskih branitelja

broj zadruga-korisnica 5 4 3 0 12

utrošena sredstva 750.000,00 600.000,00 450.000,00 0,00 1.800.000,00

Mjera potpore projektima zadruga hrvatskih branitelja

broj zadruga-korisnica 6 6 2 0 14

utrošena sredstva 620.000,00 600.000,00 232.339,12 0,00 1.452.339,12

Mjera kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva*

utrošena sredstva 416.738,99 217.094,76 106.610,53 9.457,92 749.902,20

UKUPNO

broj korisnika 25 22 12 8 67

utrošena sredstva 2.149.738,99 1.769.894,76 971.949,65 124.017,72 5.015.601,12

*Kroz Mjeru kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva nastavlja se podmirivanje obveza nastalih u prethodnom razdoblju, od 2007. godine ne zaprimaju se novi zahtjevi

Osim kroz financijsku potporu, Ministarstvo branitelja pomaže rad zadruga hrvatskih branitelja i kroz organizaciju sajmova, tematskih okruglih stolova i tribina o aktualnim temama iz područja zadružnog poduzetništva i djelovanja braniteljskih zadruga. Tako se od 2012. godine u sklopu obilježavanja Dana osječkih branitelja (28. lipnja) održavaju i prigodni sajmovi braniteljskih zadruga, na kojima braniteljske zadruge s područja Osječko-baranjske i okolnih županija predstavljaju svoj rad, proizvode i usluge širokoj javnosti, te je na organizaciju sajmova u razdoblju od 2012. do 2014. godine Ministarstvo utrošilo 136.063,75 kuna. 7. Program za poboljšanje kvalitete življenja Za Program za poboljšanje kvalitete življenja ukupno je utrošeno 176.670,00 kuna. U sklopu navedenog Programa 18. listopada 2013. godine s Poliklinikom Croatia zdravstveno osiguranje sklopljen je Ugovor o pružanju usluga obavljanja sistematskih pregleda korisnika o kojima skrbi Ministarstvo branitelja. Provođenjem sistematskih pregleda nastoji se u ranoj fazi identificirati moguće bolesti, s posebnim naglaskom na bolesti koje su se pokazale vodećim uzrocima smrtnosti u populaciji hrvatskih branitelja.

Page 16: 256 - 41b.pdf

14

U 2013. i 2014. godini pregledi su organizirani za hrvatske branitelje koji su tijekom Domovinskog rata bili izloženi nizu fizičkih i psihičkih trauma prilikom zatočenja u logoru, a u 2015. godini za hrvatske branitelje koji su bili korisnici opskrbnine. Pregledi se za svakog pojedinog korisnika razlikuju s obzirom na spol, dob i medicinske indikacije. Program obuhvaća i provođenje znanstveno-istraživačkog projekta o psihičkom i zdravstvenom stanju osoba iz ciljnih skupina, u suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Medicinska dokumentacija dobivena sistematskim pregledima poslana je na obradu u Centar za razvoj informacijskog sustava za krizna stanja Medicinskog fakulteta u Zagrebu. U Osječko-baranjskoj županiji pregledi su organizirani u Ustanovi za zdravstvenu skrb dr. Špiranović, S. Radića 54, u Osijeku. U tablici je prikazan broj osoba upućenih na preglede raspoređenih po godinama kao i iznos utrošenih sredstava. Podatci za 2015. godinu odnose se na razdoblje od siječnja do svibnja.

Godina Broj osoba koje su obavile sistematski pregled

Utrošena sredstva (u kunama)

2013. 30 45.810,00

2014. 65 100.080,00

2015. 29 30.780,00

Ukupno 114 176.670,00

8. Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata, te povratnicima iz mirovnih misija Za provedbu navedenog Nacionalnog programa utrošeno je ukupno 2.682.150,92 kuna. Navedeni Nacionalni program podrazumijeva psihosocijalnu i zdravstvenu skrb za ciljanu skupinu organiziranu na lokalnoj (županijskoj), regionalnoj i nacionalnoj razini. Na lokalnoj (županijskoj) razini djeluju Centri za psihosocijalnu pomoć, na regionalnoj razini (Zagreb, Rijeka, Split i Osijek) djeluju Regionalni centri za psihotraumu, a na nacionalnoj razini Nacionalni centar za psihotraumu. U Centru za psihosocijalnu pomoć Osječko-baranjske županije u razdoblju od 2012. do kraja svibnja 2015. godine bila su angažirana četiri honorarna stručna suradnika na provođenju Nacionalnog programa. Ukupan broj korisnika koji su se obratili Centru za psihosocijalnu pomoć u navedenom razdoblju je 12.567, a ukupan broj intervencija koje su obavili djelatnici Centra u istom razdoblju iznosi 12.650. Za materijalne troškove Centra utrošeno je 100.299,65 kuna, a za honorare stručnih suradnika izdvojeno je ukupno 665.320,41 kuna. Ukupni iznos sredstava izdvojenih za funkcioniranje Centra za psihosocijalnu pomoć Osječko-baranjske županije u razdoblju od 2012. do kraja svibnja 2015. godine iznosi 765.620,06 kuna. Iznosi za prethodno navedene stavke raspoređeni po godinama prikazani su u sljedećoj tablici.

Page 17: 256 - 41b.pdf

15

Podaci za 2015. godinu odnose se na razdoblje od siječnja do svibnja.

OSJEČKO-BARANJSKA

ŽUPANIJA B

roj h

onor

arni

h st

ručn

ih su

radn

ika

Bro

j sta

lno

zapo

slen

ih

sura

dnik

a

Bro

j kor

isni

ka

Bro

j int

erve

ncija

Ispl

aćen

a sr

edst

ava

za m

ater

ijaln

e tr

oško

ve C

entr

a za

PS

P

Ispl

aćen

a sr

edst

va z

a ho

nora

re st

ručn

ih

sura

dnik

a - u

govo

r o

djel

u

Uku

pno

ispl

aćen

a sr

edst

va

2012. godina 4 1 3.912 3.912 28.557,83 228.930,43 257.488,26

2013. godina 4 1 3.327 3.327 31.609,97 210.186,52 241.796,49

2014. godina 4 1 3.418 3.469 35.493,93 192.052,27 227.546,20

2015. godina 4 1 1.910 1.942 4.637,92 34.151,19 38.789,11

Ukupno 4 1 12.567 12.650 100.299,65 665.320,41 765.620,06

U sklopu Nacionalnog programa Ministarstvo branitelja je u razdoblju od 2012. do svibnja 2015. godine financiralo programe i rad stručnih djelatnika u Regionalnom centru za psihotraumu pri Kliničkom bolničkom centru Osijek. U 2012. i 2013. godini Ministarstvo je financiralo rad pet stručnih djelatnika, u 2014. godini četiri, a u 2015. sedam stručnih djelatnika. Za bruto plaće djelatnika Regionalnog centra za psihotraumu Osijek u razdoblju od 2012. do svibnja 2015. godine izdvojeno je 1.916.530,86 kuna. Ukupan broj pregleda i obrada obavljenih u Regionalnom centru za psihotraumu iznosio je 30.949 za 20.843 korisnika. Broj pregleda i obrada, kao i broj korisnika i iznos utrošenih sredstava za Regionalni centar za psihotraumu u Osijeku po godinama prikazan je u sljedećoj tablici. Podatci za 2015. godinu odnose se na razdoblje od siječnja do svibnja.

Regionalni centar za

psihotraumu pri KBC Osijek

Djelatnici Ukupan broj

pregleda i obrada

Ukupan broj

korisnika

Iznos sredstava koje je Ministarstvo

osiguralo za bruto plaće djelatnika

(u kunama) 2012. godina 5 17.110 7.726 711.029,38

2013. godina 5 6.889 6.598 767.612,12

2014. godina 4 4.965 4.670 71.374,87

2015 godina 7 1.985 1.849 366.514,48

Ukupno 30.949 20.843 1.916.530,86

9. Medicinska odnosno fizikalna rehabilitacija Za medicinsku rehabilitaciju HRVI iz Domovinskog rata Osječko-baranjske županije utrošeno je ukupno 175.318,06 kuna.

Page 18: 256 - 41b.pdf

16

Pravo na medicinsku odnosno fizikalnu rehabilitaciju po članku 72. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, br. 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 33/13, 148/13 i 92/14), imaju HRVI iz Domovinskog rata, ako im je ta rehabilitacija prijeko potrebna u svezi s oštećenjem organizma na temelju kojeg im je priznat status HRVI. U cilju realizacije navedenog prava Ministarstvo branitelja svake godine sklapa ugovore o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije sa specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju. U 2012. godini za ovu aktivnost osigurana su u proračunu Ministarstva branitelja sredstva u iznosu od 400.000,00 kuna. Utrošeno je 326.775,72 kuna za medicinsku rehabilitaciju 79 HRVI iz Domovinskog rata, od čega 62.254,50 kuna za 16 HRVI-a iz Osječko-baranjske županije. U 2013. godini osigurano je u proračunu Ministarstva branitelja 400.000,00 kuna za medicinsku rehabilitaciju. Utrošeno je 325.690,19 kuna za 76 HRVI iz Domovinskog rata, od čega 55.110,46 kuna za 15 HRVI-a iz Osječko-baranjske županije. U 2014. godini osigurano je 700.000,00 kuna, te je utrošeno 643.914,72 kuna za 148 HRVI iz Domovinskog rata, od čega 45.377,10 kuna za 11 HRVI-a iz Osječko-baranjske županije. U 2015. godini osigurano je 700.000,00 kuna, do 31. svibnja 2015. godine utrošeno je 128.167,04 kuna za 36 HRVI iz Domovinskog rata, od čega 12.576,00 kuna za 3 HRVI-a iz Osječko-baranjske županije.

Ministarstvo zdravlja je u navedenom razdoblju imalo ulaganja u Osječko-baranjsku županiju, i to kako slijedi:

1. ulaganja iz decentraliziranih sredstava u zdravstvene ustanove Osječko-baranjske županije u razdoblju od 2012. – 2015. (I-V) iznose 65.041.902,00 kune, odnosno: - za održavanje 20.119.696,00 kuna, - za građevine 14.926.607,00 kuna i - za opremu 29.995.598,00 kuna. 2. ulaganja iz državnog proračuna u zdravstvene ustanove Osječko-baranjske županije u razdoblju od 2012. – 2015. (I-V) iznose 70.018.957,00 kuna, odnosno: - za građevine 5.158.039,00 kuna - za opremu 64.860.918,00 kuna. Ukupna ulaganja Ministarstva zdravlja u realizaciju projekata u Osječko-baranjskoj županiji iz decentraliziranih sredstava i državnog proračuna u razdoblju od 2012. do 2015. (I-V) iznose ukupno 135.060.859,00 kuna.

Prema podacima Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, do 6. veljače 2014. godine Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom) je u razdoblju od 1. siječnja 2012. do 31. svibnja 2015. godine, u sklopu svog djelovanja

Page 19: 256 - 41b.pdf

17

poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom, a imaju sjedište na području Osječko-baranjske županije isplatio slijedeće iznose za poticaje (poticaji su redovnog karaktera i nisu vezani za realizaciju projekata):

- za 2012. godinu isplaćen je iznos od 948.210,81 kuna za 15 poslodavaca koji su zapošljavali 57 osoba s invaliditetom, - za 2013. godinu isplaćen je iznos od 591.095,34 kuna za 24 poslodavca koji su zapošljavali 52 osobe s invaliditetom, - za 2014. godinu isplaćen je iznos od 811.848,18 kuna za 28 poslodavaca koji su zapošljavali 51 osobu s invaliditetom i - od 1. siječnja 2015. godine do 31. svibnja 2015. godine isplaćen je iznos od 529.244,29 kuna za 23 poslodavca koji su zapošljavali 47 osoba s invaliditetom.

Zahtjevi za poticaje koji su podneseni za razdoblje od 1. siječnja 2012. godine do 31. prosinca 2014. godine Zavod je isplaćivao temeljem Odluke o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 8/08, 20/09, 96/09, 44/10, 97/13 i 127/13), dok se poticaji za razdoblja od 1. siječnja 2015. godine isplaćuju temeljem Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 44/14, 2/15 i 13/15).

Hrvatski zavod za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: HZZ) je u razdoblju od 1. siječnja 2012. do 31. svibnja 2015. godine investirao za mjere aktivne politike zapošljavanja u Osječko-baranjskoj županiji iznos od 265.047.771,00 kunu, i to 249.142.827,00 kuna iz državnog proračuna, te 15.904.944,00 kuna kroz IPA i ESF. Kroz IPA izvore putem Ureda za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije financirani su projekti kako slijedi:

- za 15 projekata koji su trenutno u provedbi na području Osječko-baranjske županije isplaćeno je 13.058.551,88 kuna (1.722.423,15 eura), - za 26 završenih projekata na području Osječko-baranjske županije isplaćeno je 20.845.851,68 kuna (2.749.568,25 eura). U razdoblju od siječnja 2012. do svibnja 2015. godine HZZ, Područni ured Osijek također je sudjelovao kao nositelj ili partner u projektima te je za te svrhe isplaćeno 4.139.851,08 kuna. Ukupno u razdoblju od siječnja 2012. do svibnja 2015. godine u Osječko-baranjskoj županiji u realizaciju mjera aktivne politike zapošljavanja i 47 različitih EU projekata uloženo je ukupno 303.092.025,62 kuna, i to kako slijedi u tablicama: Mjere aktivne politike zapošljavanja – iznosi u kunama

Godina ESF Nacionalni Ukupno

2012.

59.275.762 59.275.762

2013.

82.919.451 82.919.451

2014. 11.852.789 70.170.699 82.023.488

2015. (siječanj-svibanj) 4.052.155 36.776.914 40.829.069

Page 20: 256 - 41b.pdf

18

Ukupno 15.904.944 249.142.827 265.047.771 Projekti u provedbi

Br. Naziv prijavitelja Naziv projekta Iznos bespovratnih

sredstava (u eurima) 1

1. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet Osijek

Proaktivno i kreativno do ideje i poduhvata = Zapošljavanje 194.968,91

2.

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Sisak

Za vaše uključivanje 107.296,36

3.

Institut za razvoj tržišta rada

Job College klubovi za zapošljavanje 69.479,68

4. Udruga za razvoj civilnog

društva SMART

NOVE MOGUĆNOSTI - veći izgledi za zapošljavanje nezaposlenih mladih

171.590,51

5.

Udruga za borbu protiv ovisnosti „Ne-ovisnost“

„It works“– Klub za zapošljavanje „Ne-ovisnost“ 59.359,93

6.

VIDRA - Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

Razvoj „odozdo prema gore“ 134.205,10

7. Volonterski centar - Osijek Volontiranje – šansa za nove kompetencije 145.558,65

8. SELECTIO d.o.o. ZaposliOSI 130.449,45 9. Udruga za rad s mladima

„Breza“ Moć promjene mladih 164.998,38

10. Savez samostalnih

sindikata Hrvatske

Jačanje bipartitnog partnerstva kroz zajednički rad na kolektivnom pregovaranju

99.896,80

11. Hrvatska udruga poslodavaca

BATOS – Bipartizam kao alat uspjeha

99.991,05

12. Republički sindikat

radnika Hrvatske

Razvoj plus: kontinuirani razvoj kompetencija u socijalnim praksama

79.867,30

13.

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce

Sindikati na putu ostvarenja efikasnog sektorskog socijalnog dijaloga u Hrvatskoj

82.984,51

14.

Federacja Związków Zawodowych METALOWCY

Uloga sindikata u jačanju socijalnog dijaloga na razini kompanije i lokalnoj razini

88.569,44

15.

Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu Polskich Kolei Państwowych

Osnažen socijalni dijalog u željezničkom sektoru Hrvatske 93.207,08

Ukupno: 1.722.423,15 eura

Page 21: 256 - 41b.pdf

19

Završeni projekti

Br.

Naziv prijavitelja

Naziv projekta Iznos bespovratnih

sredstava (u eurima)

Završetak provedbe

1. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek

Jačanje položaja žena na tržištu rada 136.431,15 lipanj 2015.

2. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Osijek

Partnerstvom do zapošljavanja PARTNER-NET

29.997,50 svibanj 2015.

3. Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Slavonski Brod

Lokalna podrška za obitelj - Sveobuhvatna briga za obitelji s ovisnim članom

168.945,19 ožujak 2015.

4. Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek

Alati zapošljavanja 104.776,49 siječanj 2015.

5. Centar za mlade Držite uzde 129.242,54 listopad 2014. 6. Hrvatski savez

gluhih i nagluhih

Poticanje zapošljavanja mladih jačanjem njihovih kompetencija za stjecanje boljeg položaja na tržištu rada

67.040,51 kolovoz 2014.

7. Centar za mlade

Održiva budućnost kroz integraciju romske nacionalne manjine

116.672,20

kolovoz 2014.

8.

MOGU - terapijsko, rekreacijsko i sportsko jahanje

Aktivnim sudjelovanjem do zapošljavanja 83.453,27 srpanj 2014.

9.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet Osijek

“EKO EDUKO PARK” model socijalne uključenosti i zapošljavanja

115.708,21 lipanj 2014.

10. Udruga za razvoj

civilnog društva SMART

Na putu prema zaposlenju -Razvoj novih znanja i vještina visokoobrazov. nezaposlenih osoba

148.170,38 ožujak 2014.

11. Društvo za psihološku pomoć

Povećanje zapošljivosti stručnjaka pomagačkih struka

146.242,77

ožujak 2014.

12. Pučko otvoreno učilište ALGEBRA

Razvoj lokalnih kapaciteta za mobilno poslovanje e-MOBIL

148.629,89 ožujak 2014.

Page 22: 256 - 41b.pdf

20

13.

GENEZA d. o. o. za obrazovanje odraslih i ostala obrazovanja

Znam, radim, živim - Profesionalna rehabilitacija osoba s invaliditetom

94.210,09 ožujak 2014.

14.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet Osijek

THE „HERA“ NET – mreža visoko obrazovanih ruralnih animatora

132.097,77 rujan 2013.

15.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek

U korak sa globalnim trendovima za usklađenost sa aktivnom politikom tržišta rada

78.042,58 rujan 2013.

16. ZaMirNET Eko link za posao 119.208,16 studeni 2012. 17.

TAU ON-LINE d.o.o. MojPosao Job College 119.818,02 srpanj 2012.

18.

Udruženje za mir i ljudska prava „Baranja“

Mladi pred vratima 91.697,49 svibanj 2012.

19.

Općina Ernestinovo

Aktivirajmo mlade, kreirajmo radna mjesta 98.531,43 svibanj 2012.

20.

PRONI – Centar za socijalno podučavanje

Operativna grupa za zapošljavanje mladih 84.602,84 svibanj 2012.

21.

Udruga za razvoj civilnog društva SMART

Volonterski centri - spona između volonterstva i zapošljivosti mladih

109.741,28 svibanj 2012.

22.

Organizacija za građanske inicijative

Mladi i socijalno poduzetništvo 72.963,49 svibanj 2012.

23.

Općina Darda

Računalnim obrazovanjem protiv marginalizacije 96.546,46 siječanj 2012.

24. Slap – Udruga za kreativni razvoj

Forum socijalnih poduzetnika 99.998,94 siječanj 2012.

25.

Centar za poduzetništvo Osijek

Obrazovanje i umrežavanje – prilika za zapošljavanje

76.321,48 siječanj 2012.

26.

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Osijek

Umrežavanje, obrazovanje, podizanje konkurentnosti za više i za bolje poslove

80.478,12 siječanj 2012.

Ukupno: 2.749.568,25 eura

Page 23: 256 - 41b.pdf

21

Projekti HZZ PU Osijek IPA program IV komponenta - Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskoga okvira Područni ured

partner u projektu

Naziv projekta Ukupna

vrijednost projekta

HZZ PU Osijek ME4cataLOgue (Mechanical Engineering for Catalogue) 421.276,78 eura

UKUPNO: 421.276,78 eura PROGRAMI UNIJE – Leonardo da Vinci

Područni ured nositelj u projektu Naziv projekta

Ukupna vrijednost projekta

HZZ PU Osijek Radno iskustvo u stranoj zemlji 2 25.200,00 eura

HZZ PU Osijek Work experince in foreign country - WORK ABROAD 3 29.848,00 eura

HZZ PU Osijek Improving professional skills for experts in the labour market - PRO SKILLS 9.707,15 eura

UKUPNO: 64.755,15 eura Ostali izvori financiranja

Izvor financiranja Područni ured

partner u projektu

Naziv projekta

Ukupna vrijednost projekta

(u kunama) Javni natječaj za prijavu projekata udruga Grada Osijeka

HZZ PU Osijek Mladi i tržište rada 5.000,00

Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva

HZZ PU Osijek Podržimo socijalno uključivanje osoba izloženih obiteljskom nasilju

450.000,00

UKUPNO: 455.000,00

Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca je povodom zahtjeva radnika radi ostvarivanja prava na neisplaćena potraživanja isplatila potraživanja radnicima stečajnih dužnika u Osječko-baranjskoj županiji u razdoblju od 1. siječnja 2012. godine do 31. svibnja 2015. godine u ukupnom iznosu kako slijedi:

Godina Broj stečajnih dužnika (poslodavaca u stečaju) Ukupno isplaćeno radnika

Ukupno isplaćeno

(u kunama) 2012. 12 376 4.394.224,89 2013. 13 1.817 20.007.256,51 2014. 8 1.216 2.959.092,68

1. siječnja - 31. svibnja 2015. 6 104 1.141.955,56

2012. - 2015. 39 3.513 28.502.529,64

Page 24: 256 - 41b.pdf

22

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Samostalni sektor za EU, kroz Operativni program zaštite okoliša 2007.-2013. sufinancirao je sljedeće projekte u Osječko-baranjskoj županiji, sve kako slijedi:

1. Projekt sanacije odlagališta Filipovica u Gradu Osijeku

Krajem svibnja 2014. godine Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Gradom Osijekom za projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada Filipovica. Projekt se provodi kroz Ugovor o radovima i Ugovor za nadzor i pomoć u vođenju projekta, koji su potpisani u veljači 2015. godine. Ukupna vrijednost potpisanih ugovora iznosi 5,7 milijuna kuna od čega su 85% EU sredstava koja se isplaćuju iz državnog proračuna i 15% nacionalnih sredstava koje isplaćuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Do svibnja 2015. godine isplaćeno je ukupno 421,1 tisuća kuna, od čega 357,9 tisuća kuna EU sredstava i 63,1 tisuće kuna sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok je završetak radova na sanaciji planiran za siječanj 2016. godine. 2. Projekt sanacije odlagališta Stara Ciglana u Općini Semeljci Krajem lipnja 2014. godine Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Općina Semeljci potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt sanacije odlagališta otpada Stara ciglana. Projekt se provodi kroz tri ugovora koji su potpisani u drugoj polovici 2014. godine, Ugovor za radove, Ugovor za nadzor radova, te Ugovor za tehničku podršku i promidžbu. Ukupna vrijednost potpisanih ugovora iznosi 1,8 milijuna kuna, od čega je 85% EU sredstava koja se isplaćuju iz državnog proračuna i 15% nacionalnih sredstava koje isplaćuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Do svibnja 2015. godine isplaćeno je ukupno 221,1 tisuća kuna, od čega 188,6 tisuća kuna EU sredstava i 33,2 tisuće kuna sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok je završetak radova na sanaciji planiran za kraj listopada 2015. godine.

Nadalje, u razdoblju od 2012. do 2015. godine u projekte zaštite okoliša i

prirode te energetske učinkovitosti u Osječko-baranjskoj županiji, od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dodijeljena su sredstva u iznosu od 180.668.001,38 kuna, od čega je do svibnja 2015. godine ukupno isplaćeno 104.470,819,53 kuna.

Broj Aktivnost Ukupno dodijeljena sredstva FZOEU (2012. – 2015.)

1. Saniranje odlagališta komunalnog otpada 80.850.667,88 2. Sanacija divljih odlagališta 3.111.314,37 3. Poticanje izbjegavanja i smanjenja nastajanja otpada 8.923.697,15 4. Gospodarenje otpadom-izgradnja centara za

gospodarenje otpadom 6.628.170,00

5. Oporaba otpada i iskorištavanje vrijednih svojstava otpada

142.000,00

Page 25: 256 - 41b.pdf

23

6. Sakupljanje građevinskog otpada koji sadrži azbest 16.338.454,36

7. Zaštita, očuvanje i poboljšanje kakvoće zraka, tla, vode i mora

2.132.219,42

8. Zaštita i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti 12.093.270,88

9. Sanacija odlagališta komunalnog otpada sufinancirana iz EU

2.366.744,00

10. Poticanje održivog razvoja ruralnog prostora 154.892,75

11. Poticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području zaštite okoliša

153.319,05

12. Ostali projekti i programi zaštite okoliša 5.986.209,89

13. Poticanje edukativnih i informacijskih aktivnosti u području energetske učinkovitosti

53.070,78

14. Provedba nacionalnih energetskih programa 10.149.084,98

15. Provedba energetskih pregleda i sustavno gospodarenje energijom

1.193.540,66

16. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije (sunce, vjetar, biomasa i sl.)

3.537.402,84

17. Poticanje održive gradnje 20.013.714,53

18. Poticanje čistijeg transporta 450.000,00

19. Poticanje obrazovnih istraživačkih i razovjnih aktivnosti u području energetske učinkovitosti

504.262,00

20. Ostali projekti i programi energetske učinkovitosti 158.035,84

21. Program obnove višestambenih zgrada-sufinanciranje izrade en. pregleda, en. certifikata i projektne dokumentacije

30.330,00

22. Program obnove obiteljskih kuća 5.697.600,00

Sveukupno 180.668.001,38

Ministarstvo pravosuđa, vezano uz realizaciju projekata u Osječko-baranjskoj

županiji u razdoblju od 2012. do 2015. godine dostavlja sljedeći popis investicija:

KAPITALNI PROJEKTI 2012. 2013. 2014. 2015.

Ukupno 2012.-2015.

Županijski sud u Osijeku (uređenje potkrovlja i opremanje)

3.518.460,89 710.337,50 40.000,00 4.268.798,39

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku (klimatizacija)

322.768,75 12.000,00 4.375,00 339.143,75

Općinsko državno odvjetništvo (uređenje zgrade „Erdutskih vinograda“)

1.260.000,00 1.260.000,00

Page 26: 256 - 41b.pdf

24

Adaptacija prostora za GUO Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku

199.703,62

199.703,62

Adaptacija prostora za Prekršajni sud u Valpovu 128.321,15 128.321,15

Opremanje pravosudnih tijela: uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema i oprema za održavanje i zaštitu (Upravni sud u Osijeku, Prekršajni sud u Valpovu, Općinski sud u Belom Manastiru, Trgovački sud u Osijeku, Županijski sud u Osijeku, Prekršajni sud u Osijeku, Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku, Prekršajni sud u Našicama)

39.977,33 62.092,50 300.351,12 10.687,50 413.108,45

SVEUKUPNO: 3.881.206,97 784.430,00 1.604,726,12 338.712,37 6.609.075,36

ZAPOČETI PROJEKTI U 2015. financirani preko IPA-e 2011

2015.-2017. (u kunama)

Županijski sud u Osijeku – rekonstrukcija zgrade 19.964.736,45 Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku – adaptacija potkrovlja 1.446.005,17 Trgovački sud u Osijeku i Prekršajni sud u Osijeku - zamjena svih instalacija i krova 4.184.400,00

Općinski sud u Valpovu – rekonstrukcija zgrade 6.178.688,40 Ukupno: 31.773.830,02

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je u Osječko-baranjskoj županiji u razdoblju od 1. siječnja 2012. do 31. svibnja 2015. godine financiralo sljedeće projekte: 2012. godina

Dodijeljena sredstva agenciji za obnovu osječke tvrđe za financiranje kapitalnog projekata sanacija osječke Tvrđe 2012. godine

R.br. Grad/Općina Županija Voditelj projekta Odobreno (u kunama)

1. Grad Osijek Osječko-baranjska

Agencija za obnovu osječke tvrđe 1.256.040,85

1. Osječko-baranjska

županija

sredstva za zaposlene u jlp(r)s temeljem Zakona o prostornom uređenju i

gradnji (Narodne novine, broj 76/07) 1.476.431,68

UKUPNO u 2012. godini 2.732.472,53

Page 27: 256 - 41b.pdf

25

2013. godina Dodijeljena sredstva za financiranje projekata za poticanje razvoja komunalnog

gospodarstva i komunalnog standarda 2013. godine

R.br. Grad/Općina Županija Komunalna djelatnost Odobreno

1. Grad Đakovo Osječko-baranjska Uređenje komunalne infrastrukture - ulice 100.000,00

2. Općina Petlovac Osječko-baranjska Izgradnja komunalne infrastrukture - nogostup 150.000,00

3. Općina Punitovci Osječko-baranjska Izgradnja socijalne

infrastrukture – kulturni centar

150.000,00

400.000,00

Tekuće pomoći iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu županijama, gradovima i općinama za izradu prostornih planova

R.br. Grad/Općina Županija Iznos 2. Općina Petlovac Osječko-baranjska 38.750,00

Dodijeljena sredstva agenciji za obnovu osječke tvrđe za financiranje kapitalnog

projekata sanacija osječke Tvrđe

R.rb. Grad/Općina Županija Voditelj projekta Odobreno

1. Grad Osijek Osječko-baranjska

Agencija za obnovu osječke Tvrđe 1.295.550,50

1. Osječko-baranjska županija

sredstva za zaposlene u jlp(r)s temeljem Zakona o prostornom uređenju i

gradnji (Narodne novine, broj 76/07) 4.929.722,48

UKUPNO u 2013. godini 6.664.022,98

2014. godina

Tekuće pomoći iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu županijama, gradovima i općinama za izradu prostornih planova

R.br. Grad/Općina Županija Iznos

1. Grad Đakovo Osječko-baranjska 25.163,00

2. Općina Draž Osječko-baranjska 14.091,00

3. Općina Vladislavci Osječko-baranjska 35.228,00 74.482,00

Page 28: 256 - 41b.pdf

26

Dodijeljena sredstva za financiranje projekata za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda

R.br Grad/Općina Županija Komunalna djelatnost Odobreno

1. Grad Beli Manastir Osječko-baranjska

Uređenje komunalne infrastrukture – javna

rasvjeta 80.000,00

2. Općina podgorač Osječko-baranjska Uređenje komunalne

infrastrukture – komununalne oprema

50.000,00

3. Općina Popovac Osječko-baranjska Uređenje komunalne infrastrukture – javna

rasvjeta 20.000,00

4. Općina Darda Osječko-baranjska Izgradnja socijalne

infrastrukture – kulturni centar za Rome

100.000,00

5. Općina Jagodnjak Osječko-baranjska Održavanje komunalne infrastrukture 40.000,00

6. Općina Vladslavci Osječko-baranjska

Uređenje komunalne infrastrukture – javna

rasvjeta 35.000,00

7. Općina Trnava Osječko-baranjska Održavanje komunalne infrastrukture - ceste 50.000,00

8. Općina Satnica Đakovačka Osječko-baranjska Održavanje komunalne

infrastrukture 62.500,00

9. Općina Petlovac Osječko-baranjska Održavanje komunalne infrastrukture – javne

površine 90.000,00

10. Općina Čeminac Osječko-baranjska Održavanje komunalne infrastrukture 56.200,00

11. Općina Đurđenovac Osječko-baranjska Održavanje komunalne

infrastrukture - ceste 45.650,00

629.350,00

Dodijeljena sredstva agenciji za obnovu osječke tvrđe za financiranje kapitalnog projekata sanacija osječke Tvrđe

R.br. Grad/Općina Županija Voditelj projekta Odobreno

1. Grad Osijek Osječko-baranjska

Agencija za obnovu osječke Tvrđe 1.299.110,03

UKUPNO u 2014. godini 2.002.942,03

Page 29: 256 - 41b.pdf

27

2015. godina

Tekuće pomoći iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu županijama, gradovima i općinama za izradu prostornih planova

R.B. Grad/Općina Županija Iznos

1. Općina Vuka Osječko-baranjska 30.836,00

2. Općina Jagodnjak Osječko-baranjska 29.715,00

60.551,00

UKUPNO u 2015. godini 60.551,00

SVEUKUPNO 2012.- 2015. godine 11.459.988,54 Ministarstvo socijalne politike i mladih je u navedenom razdoblju za financiranje projekata i programa koje provode udruge u Osječko-baranjskoj županiji putem provedenih natječaja dodijelilo ukupno 27.538.082,71 kuna. U nastavku se daje prikaz s pojedinačnim popisom projekata i programa te iznosima odobrenih financijskim sredstava:

Financirani projekti i programi u Osječko-baranjskoj županiji u razdoblju od 2012. godine do svibnja 2015. godine

2012.

Naziv Natječaja Naziv provoditelja/udruge Naziv projekta

Dodijeljena financijska

sredstva (u kunama)

Programi međugeneracijske solidarnosti

Grad Belišće Pomoć u kući starijim osobama 524.400,00

Općina Darda Pomoć u kući starijim osobama 441.600,00

Općina Draž Pomoć u kući starijim osobama 317.400,00

Općina Jagodnjak Pomoć u kući starijim osobama 441.600,00

Grad Beli Manastir Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama 805.500,00

Grad Donji Miholjac Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama 670.500,00

Grad Valpovo Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama 580.500,00

Trogodišnji program (za razdoblje od 2010. - 2013. godine) udruga koje djeluju u

Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama Osijek, Osijek

Plamena ptica - Poludnevni boravak za odrasle osobe s mentalnom retardacijom

190.167,00

Page 30: 256 - 41b.pdf

28

području socijalne skrbi

Udruga za djecu i mlade s poteškoćama u razvoju "ZVONO", Belišće

Kao da sam doma 366.508,00

Udruga Mogu - terapijsko, rekreativno i sportsko jahanje za osobe s posebnim potrebama, Osijek

Terapijski programi uz pomoć konja 287.318,00

SUNCE - Društvo za psihološku pomoć, Osijek

Psihološki tretman mladih s poremeć. u ponašanju i njihovih obitelji

191.333,00

Trogodišnji program (za razdoblje od 2011. - 2014. godine) udruga koje djeluju u području socijalne skrbi

Udruga slijepih Osječko - baranjske županije, Osijek

Ruke koje osjete 154.000,00

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đakovo, Đakovo

Budi mi podrška 224.000,00

Mirovna grupa „Oaza“, Beli Manastir

Pomoć starim i nemoćnim osobama grada Belog Manastira

210.000,00

Projekti udruga usmjereni promicanju i zaštiti prava djece

Dječja osječka kreativna kućica

Moje slobodno vrijeme 30.000,00

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu

Virtualnost - naša druga realnost 30.000,00

Osobni asistent Društvo invalida cerebralne i dječje paralize Osijek

Osiguravanje usluge osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta

370.433,00

"Glas čovječnosti"-Udruga za potporu osoba s invaliditetom i hendikepom Osječko-baranjske županije

Osobni asistent za osobe sa 100% invaliditetom 170.883,00

UPIT / Udruga paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije

Osobni asistent

399.105,00

Društvo multiple skleroze Osječko-baranjske županije

Osobni asistent 228.574,00

Udruga distrofičara grada Osijeka

Osobni asistent za oboljele od mišićne distrofije, najtežeg oblika

87.092,00

Udruge koje provode projekte usmjerene borbi protiv zloupotrebe droga i drugih ovisnosti

Projekt građanske demokratske inicijative PGDI, Jozefa Antala 3, Beli Manastir

Zajedno u akciji prevencije ovisnosti 60.000,00

Građanska prevencija „Osječka škola“, Virska 4, Osijek

2012./2013. godina prevencije ovisnosti 98.000,00

Page 31: 256 - 41b.pdf

29

Projekti organizacija civilnog društva usmjerene na rad Klubova za mlade

Centar za mlade Klub Mladih

87.700,00

Regionalni info-centri za mlade

Vukovarsko-srijemska županija / PRONI centar za socijalno podučavanje iz Osijeka

Regionalni Info-centar za mlade Osijek 85.000,00

Projekti usmjereni djeci

Dječja osječka kreativna kućica

*nema naziva projekta 30.000,00

Projekti usmjereni djeci

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu

Virtualnost - naša druga realnost 30.000,00

Usluga osobnog asistenta - tumač

Udruga gluhih i nagluhih osoba Našice

Tumač/prevoditelj hrvatskog znakovnog jezika

88.944,00

Usluga osobnog asistenta - tumač

Udruga gluhoslijepih osoba grada Osijeka i Osječko-baranjske županije

Osiguravanje prevoditelja za gluhoslijepe osobe

62.700,00

Usluga osobnog asistenta - tumač

Udruga gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije

Tumač i prevoditelj hrvatskog znakovnog jezika u prevladavnju komunikacijskih barijera gluhim osobama

140.926,00

Lokalni i regionalni volonterski centri

Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“, A. Hebranga 12, 31551 Belišće

Lokalni volonterski centar „Zvono“ 50.000,00

Volonterski centar Osijek, Lorenza Jagera 12, Osijek

Razvoj volonterstva u Slavoniji i Baranji 125.000,00

UKUPNI IZNOS DODIJELJENIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA u 2012. godini

7.579.183,00

2013. Naziv Natječaja Naziv provoditelja/udruge Naziv projekta Dodijeljena

financijska sredstva

(u kunama) Programi međugeneracijske solidarnosti

Grad Belišće Pomoć u kući starijim osobama 513.000,00

Općina Darda Pomoć u kući starijim osobama 432.000,00

Općina Draž Pomoć u kući starijim osobama 310.500,00

Općina Jagodnjak Pomoć u kući starijim osobama 432.000,00

Grad Beli Manastir Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama 773.280,00

Grad Donji Miholjac Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama 643.680,00

Page 32: 256 - 41b.pdf

30

Grad Valpovo Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama 557.280,00

Trogodišnji program (za razdoblje od 2010. - 2013. godine) udruga koje djeluju u području socijalne skrbi

Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama Osijek, Osijek

Plamena ptica - Poludnevni boravak za odrasle osobe s mentalnom retardacijom

135.833,00

Udruga za djecu i mlade s poteškoćama u razvoju "ZVONO", Belišće

Kao da sam doma 261.792,00

Udruga Mogu - terapijsko, rekreativno i sportsko jahanje za osobe s posebnim potrebama, Osijek

Terapijski programi uz pomoć konja 205.226,00

SUNCE - Društvo za psihološku pomoć, Osijek

Psihološki tretman mladih s poremećajem u ponašanju i njihovih obitelji

136.667,00

Trogodišnji program (za razdoblje od 2011. - 2014. godine) udruga koje djeluju u području socijalne skrbi

Udruga slijepih Osječko - baranjske županije, Osijek

Ruke koje osjete 264.000,00

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đakovo, Đakovo

Budi mi podrška 384.000,00

Mirovna grupa „Oaza“, Beli Manastir

Pomoć starim i nemoćnim osobama grada Belog Manastira

360.000,00

Trogodišnji program osobne asistencije (2013.-2015.)- videći pratitelj

Udruga slijepih Osječko - baranjske županije

Izađimo iz kućne izolacije 66.802,00

Trogodišnji program osobne asistencije (2013.-2015.) - osobni asistent

Društvo invalida cerebralne i dječje paralize Osijek

Usluge osobne asistencije osobama s najtežim invaliditetom

449.706,43

"Glas čovječnosti"-Udruga za potporu osoba s invaliditetom i hendikepom Osječko-baranjske županije

Program usluge osobne asistencije osobama s najtežim invaliditetom 208.020,00

UPIT / Udruga paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije

Osobni asistent

514.007,00

Društvo multiple skleroze Osječko-baranjske županije

Osobni asistent 274.648,00

Udruga distrofičara grada Osijeka

Osobni asistent za oboljele od mišićne distrofije, najtežeg oblika

96.569,00

Projekti iz područja socijalne skrbi

Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“, Belišće

Kao da sam doma 102.500,00

Page 33: 256 - 41b.pdf

31

„Mogu“ - terapijsko, rekreacijsko i sportsko jahanje

Širenje mreže usluga u zajednici 102.500,00

Projekti udruga usmjereni promicanju i zaštiti prava djece

Društvo Naša djeca Grada Osijeka

Ostvarivanje prava djece i mirovno obrazovanje djece

25.000,00

Udruga za rada s mladima BREZA

Otvorena vrata za tebe 20.000,00

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu

S tehnologijom u bolju budućnost 15.000,00

Projekti organizacija civilnog društva usmjerene na rad Klubova za mlade

Centar za mlade Pokreni se, sudjeluj i promijeni svijet 58.500,00

Regionalni info-centri za mlade

Vukovarsko-srijemska županija / PRONI centar za socijalno podučavanje iz Osijeka

Regionalni Info-centar za mlade Osijek 97.500,00

Udruge koje provode projekte usmjerene borbi protiv zloupotrebe droga i drugih ovisnosti djece i mladih- Prevencija ovisnosti djeca 2013.

Centar za mlade Europska avenija 20, Osijek

„Change aj“ (budi promjena, mijenjaj svijet)

80.000,00

Mogu- terapijsko, rekreacijsko i sportsko jahanje, Pampas bb, p.p.622, Osijek

„Uključivanjem u terapijske programe do prevencije ovisnosti“ 150.000,00

Udruge koje provode projekte usmjerene borbi protiv zloupotrebe droga i drugih ovisnosti djece i mladih- Prevencija ovisnosti mladi 2013.

Centar za mlade Europska avenija 20, Osijek

Klub mladih, mjesto pozitivnih promjena!!! 66.610,00

Projekt građanske demokratske inicijative PGDI, Jozefa Antala 3, Beli Manastir

Klub mladih KOMArac

60.000,00

Projekti usmjereni prevenciji nasilja nad i među djecom

Udruga romskog prijateljstva "Luna"

Nenasilje počinje sa mnom 65.000,00

Projekti usmjereni prevenciji nasilja nad i među djecom

Dječja osječka kreativna kućica (Centar za nestalu i zlostavljanu djecu + Udruga za rad s mladima Breza)

„OPREZ!net“

30.000,00

Projekti usmjereni prevenciji nasilja nad i među djecom

Ženska udruga „IZVOR“ Lajkaj nenasilno 150.000,00

Trogodišnji programi udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u

Udruga gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije

Tumač i prevoditelj hrvatskog znakovnog jezika u prevladavnju komunikacijskih barijera gluhim osobama

216.870,00

Page 34: 256 - 41b.pdf

32

Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2015. - tumač

Udruga gluhoslijepih osoba grada Osijeka i Osječko-baranjske županije

Osiguravanje prevoditelja za gluhoslijepe osobe

87.320,00

Udruga gluhih i nagluhih osoba Našice

Tumač/prevoditelj hrvatskog znakovnog jezika

83.400,00

Lokalni i regionalni volonterski centri

Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“, A. Hebranga 12, 31551 Belišće

Zrno

100.000,00

Mirovna grupa Oaza Beli Manastir, J. Antala 3, 31300 Beli Manastir

Volontirajmo za zajednicu 95.000,00

Volonterski centar Osijek, Lorenza Jagera 12, Osijek

Razvoj volonterstva u Slavoniji i Baranji 195.000,00

UKUPNI IZNOS DODIJELJENIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA u 2013. godini 8.819.210,43

2014. Naziv Natječaja Naziv provoditelja/ udruge Naziv projekta Dodijeljena

sredstva (u kunama)

Programi međugeneracijske solidarnosti

Grad Belišće Pomoć u kući starijim osobama 167.200,00

Općina Darda Pomoć u kući starijim osobama 140.800,00

Općina Draž Pomoć u kući starijim osobama 101.200,00

Općina Jagodnjak Pomoć u kući starijim osobama 140.800,00

Grad Beli Manastir Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama 247.020,00

Grad Donji Miholjac Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama 205.620,00

Grad Valpovo Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama 178.020,00

Organizirane dnevne aktvnosti za starije osobe (Poziv za prijavu projekata iz područja socijalne skrbi usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici u

Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo

Organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe

80.000,00

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac

Organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe u Donjem Miholjcu

51.475,52

Dom za starije i nemoćne osobe "Baranjsko sunce"

Aktivno u starosti 72.000,00

Udruga umirovljenika i starijih osoba

Dnevni boravak za starije osobe grada Belišće

61.993,60

Page 35: 256 - 41b.pdf

33

okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2014. godinu)

Udruga za psiho-socijalne potrebe „Amadea“

Dnevni boravak i pomoć u kući za starije i nemoćne osobe 79.706,24

Projekti usmjereni prevenciji socijalne isključenosti starijih osoba (Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti socijalno osjetljivih skupina)

Mirovna grupa Oaza Beli Manastir

Prevencija socijeln isključenosti starijih osoba Grada Belog Manastira

135.000,00

Organizacija za građanske inicijative

Podržite naše starenje 120.000,00

Ženska udruga "IZVOR" Razvoj usluga podrške za život u zajednici 119.773,00

Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac

Prevencija socijalne isključenosti starijih osoba

71.247,00

Trogodišnji programi udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2015. godine

Društvo invalida cerebralne i dječje paralize Osijek

Usluge osobne asistencije osobama s najtežim invaliditetom

439.597,00

"Glas čovječnosti"-Udruga za potporu osoba s invaliditetom i hendikepom Osječko-baranjske županije

Program usluge osobne asistencije osobama s najtežim invaliditetom 208.020,00

UPIT / Udruga paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije

Osobni asistent

514.007,00

Društvo multiple skleroze Osječko-baranjske županije

Osobni asistent 274.648,00

Udruga distrofičara grada Osijeka

Osobni asistent za oboljele od mišićne distrofije

96.569,00

Trogodišnji program (za razdoblje od 2011. - 2014. godine) udruga koje djeluju u području socijalne skrbi

Udruga slijepih Osječko - baranjske županije, Osijek

Ruke koje osjete 110.000,00

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đakovo, Đakovo

Budi mi podrška 160.000,00

Mirovna grupa „Oaza“, Beli Manastir

Pomoć starim i nemoćnim osobama grada Belog Manastira

150.000,00

Trogodišnji program (za razdoblje od 2014. - 2017. godine) udruga koje djeluju u području socijalne skrbi

Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama Osijek

Plamena ptica – poludnevni boravak za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama

180.000,00

Mogu -terapijsko, rekreacijsko i sportsko jahanje

Biti na pravom putu 300.000,00

Page 36: 256 - 41b.pdf

34

Zvono – udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju

Referalni centar za prevenciju institucionalizacije osoba s invaliditetom Zvono

300.000,00

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đakovo

Korak po korak- sretno djetinjstvo 300.000,00

Udruga slijepih Osječko-baranjske županije

Ruke koje osjete 2 250.000,00

Udruga DOKKICA Dokkica - moja podrška 150.000,00 Centar za nestalu i zlostavljanu djecu - Osijek

Legosi u centru 206.000,00

Udruga za rad s mladima BREZA

Iskra 150.000,00

Udruga žena Romkinja ROMSKO SRCE

Škola, vrtić i mladi zajedno za bolje sutra 178.000,00

Ženska udruga IZVOR - Tenja

Podržimo socijalno uključivanje osoba izloženih obiteljskom nasilju

150.000,00

Udruženje BARANJA Novi pristup provedbi mjera obiteljsko pravne zaštite

158.000,00

Mirovna grupa OAZA Beli Manastir

Pomoć ugroženim Belomanastircima 200.000,00

Trogodišnji program osobne asistencije (2013.-2015.)- vidjeći pratitelj

Udruga slijepih Osječko - baranjske županije

Izađimo iz kućne izolacije 89.960,00

Projekti udruga usmjereni promicanju i zaštiti prava djece i podršci obitelji

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu

116000 broj u funkciji zaštite prava djece

39.000,00

Ženska udruga IZVOR, Tenja

Znatiželjno dijete 31.000,00

Projekti organizacija civilnog društva usmjereni mladima

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, Strossmayerova 1/1, Osijek

Postani mi legos 113.910,00

Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju "Zvono" Belišće, Andrije Hebranga 12, Belišće

Garaža

100.000,00

Centar za poduzetništvo - za razvoj i promoviranje poduzetničkog poslovnog ponašanja, J. J. Strossmayera 341, 31000 Osijek

Korak više

100.000,00

Page 37: 256 - 41b.pdf

35

Volonterski centar Osijek, Lorenza Jagera 12, 31000 Osijek

Studiji o mladima za mlade - rad s mladima i osnaživanje kapaciteta organizacija mladih za društvenu promjenu

99.968,84

Mogu - terapijsko, rekreacijsko i sportsko jahanje, Pampas bb, Osijek, PP 622

Osnaživanje mladih kroz edukacijske sadržaje 99.972,58

PRONI Centar za socijalno podučavanje, Šet. P. Preradovića 7/II, Osijek

“A-LA?!“ („A lokalni aktivizam?!“) 73.782,50

PRONI Centar za socijalno podučavanje, Šetalište P. Preradovića 7/II, Osijek

Info centar za mlade Vukovar 99.976,00

PRONI Centar za socijalno podučavanje, Šetalište P. Preradovića 7/II, Osijek

Regionalni info-centar za mlade Osijek 200.000,00

Projekti usmjereni prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu

Svi smo pozvani i dužni prijaviti bilo koji oblik nasilja nad našom djecom - Prijavi i zaustavi

132.000,00

Projekt građanske demokratske inicijative P.G.D.I.

Zajedno protiv nasilja nad djecom i mladima 98.000,00

Projekti u području prevencije ovisnosti i resocijalizacije ovisnika

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, Osijek Strossmayerova 1/1, 31000 Osijek

Zajedno u borbi protiv ovisnosti - Okreni leđa ovisnosti 149.600,00

Udruga za borbu protiv Ne-ovisnosti, Osijek Europske avenije 8/I, 31000 Osijek

Uključi i mene 98.311,00

Građanska prevencija "Osječka škola" Virska 4, 3100 Osijek

Život bez ovisnost - u tome je bit! 134.100,00

Trogodišnji programi udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom - tumač

Udruga gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije

Tumač i prevoditelj hrvatskog znakovnog jezika u prevladavnju komunikacijskih barijera gluhim osobama

216.870,00

Udruga gluhoslijepih osoba grada Osijeka i Osječko-baranjske županije

Osiguravanje prevoditelja za gluhoslijepe osobe

87.320,00

Udruga gluhih i nagluhih osoba Našice

Tumač/prevoditelj hrvatskog znakovnog jezika

83.400,00

Page 38: 256 - 41b.pdf

36

Lokalni i regionalni volonterski centri

Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“, A. Hebranga 12, 31551 Belišće

Zrno 2

85.000,00

Volonterski centar Osijek, Lorenza Jagera 12, Osijek

Razvoj volonterstva u Slavoniji i Baranji 195.000,00

UKUPNI IZNOS DODIJELJENIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA u 2014. godini 8.773.867,28

do svibnja 2015.

Naziv Natječaja Naziv provoditelja/udruge Naziv projekta

Dodijeljena/ osigurana sredstva

(u kunama) Poziv za prijavu projekata iz područja socijalne skrbi usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici

Općinsko društvo Crvenog križa Darda

Socijalnim uključivanjem do aktivnog starenja

70.000,00

Udruga umirovljenika i starijih osoba Belišće

Dnevni boravak za starije osobe grada Belišća

70.000,00

Udruga za psiho-socijalne potrebe "Amadea"

Dnevni boravak za starije i osamljene osobe 64.000,00

Dom za starije i nemoćne osobe "Baranjsko sunce"

Aktivna starost - druga mladost 58.000,00

Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac

Organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe u Donjem Miholjcu (2)

65.000,00

Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo

Dnevni boravak za starije osobe Valpovo 65.000,00

Matica umirovljenika Grada Osijeka

Dnevni boravak –ljepota života starijih osoba 60.000,00

Trogodišnji program udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2015. godine - usluga osobnog asistenta

Društvo invalida cerebralne i dječje paralize Osijek

Usluge osobne asistencije osobama s najtežim invaliditetom

439.597,00

"Glas čovječnosti"-Udruga za potporu osoba s invaliditetom i hendikepom Osječko-baranjske županije

Program usluge osobne asistencije osobama s najtežim invaliditetom 208.020,00

UPIT / Udruga paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije

Osobni asistent

514.007,00

Društvo multiple skleroze Osječko-baranjske županije

Osobni asistent 274.648,00

Page 39: 256 - 41b.pdf

37

Trogodišnji program udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom - osiguravanje usluge tumača/prevoditelja

Udruga gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije

Tumač hrvatskog znakovnog jezika- podrška u komunikaciji gluhim osobama

216.870,00

Udruga gluhoslijepih osoba Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije

Osiguravanje prevoditelja za gluhoslijepe osobe

87.320,00

Udruga gluhih i nagluhih osoba Našice

Tumač/prevoditelj hrvatskog znakovnog jezika

83.400,00

Trogodišnji program udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom - usluga videćeg pratitelja

Udruga slijepih Osječko-baranjske županije

Izađimo iz kućne izolacije

89.960,00

UKUPNI IZNOS DODIJELJENIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA 2.365.822,00 Dodijeljena/osigurana financijska sredstva za projekte u cjelokupnom razdoblju (od 2012. do svibnja 2015.)

27.538.082,71

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u Osječko-baranjskoj županiji u razdoblju od 2012. do svibnja 2015. godine ulagalo je u realizaciju projekata, i to kako slijedi:

Financiranje sportskih programa

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u razdoblju od 2012. do 2015. godine sufinanciralo je sportske programe putem natječaja. U daljnjem tekstu donosi se prikaz sufinanciranja sportskih programa i poticanja međunarodne sportske suradnje u Osječko-baranjskoj županiji prema godinama:

U 2012. godini Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sufinanciralo je sportski program „Obuka neplivača u školama“. Za provedbu programa Ministarstvo je sufinanciralo Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Osijeka u iznosu od 117.580,97 kuna, te Sportsku zajednicu Osječko-baranjske županije u iznosu od 159.146,22 kuna.

Nadalje, u 2012. godini sufinanciralo se poticanje međunarodne sportske suradnje putem Streljačke udruge „Mars“, u iznosu od 20.000,00 kuna za sufinanciranje organizacije 6. međunarodnog turnira u streljaštvu „Sv. Martin 2012.“.

U 2013. godini Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sufinanciralo je sportski program „Obuka neplivača u školama“. Za provedbu programa sufinanciralo Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Osijek u iznosu od 122.459,48 kuna, te Sportsku zajednicu Osječko-baranjske županije u iznosu od 91.793,16 kuna.

Nadalje, u 2013. godini Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sufinanciralo je sljedeće udruge i klubove za poticanja međunarodne sportske suradnje:

Page 40: 256 - 41b.pdf

38

- Streljačka udruga „Mars“, T., Beli Manastir u iznosu od 5.000,00 kuna za sufinanciranje organizacije 6. međunarodno turnira u streljaštvu „Sv. Martin 2012.“

- Šahovski klub „Šokadija“, Stari Mikanovci u iznosu od 10.000,00 kuna za sufinanciranje organizacije međunarodne manifestacije „Šahovski dani u Starim Mikanovcima“

- Rukometni klub Valpovka, Valpovo u iznosu od 5.000,00 kuna za sufinanciranje organizacije Međunarodnog memorijalnog rukometnog turnira „Zlatko Ivić-Čiva“

- Gimnastičko društvo Osijek „Žito“, Osijek u iznosu od 18.000,00 kuna za sufinanciranje Svjetskog kupa u gimnastici „Grand Prix Osijek Challenge Cup 2013.“.

U 2014. godini sufinancirao se sportski program „Obuka neplivača u školama“. Za provedbu programa Ministarstvo je sufinanciralo Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Osijek u iznosu od 100.428,00 kuna, te Sportsku zajednicu Osječko-baranjske županije u iznosu od 99.298,00 kuna.

U 2015. godini u svrhu poticanja sportsko-rekreativnih aktivnosti, u tijeku je sufinanciranje sljedećih klubova i zajednica:

- Plivački klub „Osijek žito“, Osijek u iznosu od 59.100,00 kuna - Sportska zajednica Osječko-baranjske županije, Osijek u iznosu od 67.340,00 kuna - Rukometni klub Valpovka, Valpovo u iznosu od 24.630,00 kuna.

Financiranje znanstvenih projekata

U razdoblju od 2012. do 2015. godine ugovorena su dva projekta koja se financiraju sredstvima strukturnih fondova, točnije sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (Operativni program za regionalnu konkurentnost 2007.-2013.) u Osječko-baranjskoj županiji. Projekti su ugovoreni kroz dva poziva koje je raspisalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kao Posredničko tijelo razine 1, pobliže: 1. Poziv „Jačanje kapaciteta za istraživanje razvoj i inovacije“ a. Naziv projekta: Razvoj inovativnog procesa biološke obrade poljoprivrednog otpada u proizvodnji bioplina – ProBioTech (ugovoreno 2014. godine) Korisnik: Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek Partner: BOVIS d.o.o., Slatine. Vrijednost ugovora: 6.079.192,19 kuna. 2. Poziv „Fond za ulaganje u znanosti i inovacije“ a. Naziv projekta „Ortoflex“ (ugovoreno 2013. godine) Nositelj projekta je Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, no partner je Medicinski fakultet u Osijeku. Vrijednost ugovora: 578.359,77 eura.

Također, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je financiralo provedbu znanstvenih projekta koji su ugovoreni 2007. godine, nakon provedenog natječaja na koji su se mogli prijaviti javni znanstveni instituti, javna sveučilišta te druge ustanove iz sustava znanosti. Temeljem tih ugovora Ministarstvo je u razdoblju od 2007. do 2013. godine na području Osječko-baranjske županije financiralo ukupno 187 projekata sa ukupnim iznosom od 48.535.927,60 kuna. U 2012. i 2013. godini nastavilo se s financiranjem 152 projekta te je u navedenom razdoblju ukupno isplaćeno 9.242.919,60 kuna za projekte na području Osječko-baranjske županije.

Page 41: 256 - 41b.pdf

39

Od 1. srpnja 2013. godine Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost (Narodne novine, broj 78/12), promijenjen je sustav financiranja istraživanja te je dodjeljivanje potpora za istraživanja prebačeno s Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta na Hrvatsku zakladu za znanost koja je postala središnje tijelo za financiranje znanstvenih projekata. Hrvatska zaklada za znanost financira projekte i programe na koje se mogu prijaviti javna sveučilišta i javni znanstveni instituti u Republici Hrvatskoj. Također se napominje da je u tijeku financijsko pregovaranje za natječaj Hrvatske zaklade za znanost raspisan u jesen 2014. godine.

Financiranje projekata iz područja odgoja i obrazovanja

U sklopu natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava „Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira“ financiran je projekt „Modernizacija doktorskog obrazovanja kroz provedbu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira“. Nositelji projekta su bili Sveučilište u Zagrebu u partnerstvu sa Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilištem u Rijeci, Sveučilištem u Splitu, Sveučilištem u Zadru, Sveučilištem u Dubrovniku i Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli. Ukupna vrijednost projekta je 291.124,10 eura.

U 2014. godini Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je sufinanciralo udžbenike sljedećim skupinama učenika:

- sufinanciranje udžbenika za učenike korisnike zajamčene minimalne naknade i

pomoći za uzdržavanje grada Osijeka - sufinanciranje udžbenika za učenike mađarske nacionalne manjine - sufinanciranje udžbenika učenicima i studentima koji ostvaruju prava na temelju

članka 57. stavka 4. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, br. 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 33/13 i 148/13) i Pravilnika o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 73/14) na temelju rješenja dostavljenih od strane nadležnih ureda državne uprave, nadležnih za ostvarivanje prava branitelja, u ukupnom iznosu od 2.287.183,26 kuna.

U razdoblju od 2012. do 2015. godine u okviru provedbe četiri grant sheme u

sustavu obrazovanja Osječko-baranjska županije dobila je bespovratna sredstva za provedbu pet projekata koje se navode u nastavku:

U okviru grant sheme „Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih“ (natječaj zatvoren - 2. svibnja 2012. godine) u Osječko-baranjskoj županiji financiran je projekt Razvoj programa usavršavanja kuhara tradicijske (lokalne i regionalne) kuhinje, Okusi tradicije - Pučko otvoreno učilište Andragog u iznosu od 167.788,03 eura.

U okviru grant sheme „Integracija skupina u nepovoljnome položaju u redoviti obrazovni sustav (natječaj zatvoren - 14. studenog 2011. godine)“ u Osječko-baranjskoj županiji financiran je projekt „Unaprjeđenje položaja djece Roma u odgoju i obrazovanju u Baranji (RO-ufos-luna-MI)“ – Sveučilište J.J. Strossmayer Osijek – u iznosu od 180.029,54 eura.

Page 42: 256 - 41b.pdf

40

U okviru grant sheme „Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira“ (natječaj zatvoren - 7. studenog 2011. godine) u Osječko-baranjskoj županiji financiran je projekt „Hrvatski katalog znanja, vještina i kompetencija za studije strojarstva zasnovan na ishodima učenja (za preddiplomski, diplomski i doktorski studij)“ - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u iznosu od 421.276,78 eura.

U okviru grant sheme „Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama (zatvoren 7. srpnja 2014. godine)“ u Osječko-baranjskoj županiji financirana su dva projekta:

1. Učimo zajedno - Osječko-baranjska županija u iznosu od 408.334,00 eura 2. OSIgurajmo im JEdnaKost - Grad Osijek u iznosu od 327.263,15 eura.

Za razvoj Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku iz komercijalnog zajma kojeg

vraća Republika Hrvatska u razdoblju 2012.-2015. godine uloženo je 68.038.033,30 kuna. Riječ je o projektu Kampus Drava u Osijeku.

Nadalje, izravno iz državnog proračuna Republike Hrvatske za Sveučilište J.J.Strossmayer uloženo je 2.685.098,04 kuna za kapitalne projekte. Iz potpora i pomoći državnog proračuna Republike Hrvatske za decentralizirane funkcije (Kapitalni projekti) za osnovne i srednje škole u razdoblju od 2012.-2015. godine, uloženo je 49.554.005,00 kuna.

Napominje se da će se u narednom razdoblju nastaviti ulagati u razvoj

osnovnih i srednjih škola kroz sustav potpora i pomoći državnog proračuna te završiti ulaganje u Kampus Drava u Osijeku.

Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNet provodila je projekt „Poticanje razvoja širokopojasne infrastrukture na posebnim područjima“. U okviru navedene aktivnosti, a na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske u 2012. godini pokrenut je projekt Škole 2.0 s ciljem da se na mrežu povežu škole u ruralnim, udaljenim i izoliranim dijelovima Republike Hrvatske kako bi se i učenicima u tim dijelovima omogućili jednaki uvjeti školovanja. U sklopu projekta Škole 2.0 CARNet je ostvario planirane aktivnosti opremanja škola uključenih u projekt kao i aktivnosti obrazovanja nastavnika o korištenju tehnologije u cilju unaprjeđenja učenja i poučavanja. Osam matičnih i 19 područnih škola opremljeno je pripadajućim tehnološkim rješenjima, povezane su na brzi link i opremljene bežičnim pristupom na Internet. Opremljene su videokonferencijskim uređajima kako bi se mogla odvijati kolaborativna nastava na daljinu između matičnih i područnih škola, kao i između svih škola uključenih u projekt. U projekt je uključena škola iz Osječko-baranjske županije OŠ Šećerana, Beli Manastir s područnim školama PŠ Baranjsko Petrovo Selo PŠ Luč i PŠ Torjanci, te sredstva uložena u razdoblju od 2012. do svibnja 2015. iznose 1,6 milijuna kuna.

Nadalje, CARNet kao ustanova osnovana za razvoj, izgradnju i održavanje računalno-komunikacijske infrastrukture povezuje obrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove međusobno u jedinstveni informacijski sustav, kroz aktivnost Program telekomunikacijskih kapaciteta za mrežu CARNet. U navedenom razdoblju CARNet je spajala članice iz akademske zajednice, te iz osnovnog i srednjeg školstva iz Osječko-baranjske županije te su za predmetno razdoblje utrošena sredstva u iznosu od 3,3 milijuna kuna.

Page 43: 256 - 41b.pdf

41

Agencija za mobilnost i projekte Europske unije, u svojstvu nacionalnog tijela, provodi EU projekte iz područja obrazovanja, osposobljavanja i mladih te je u predmetnom razdoblju provodila dva programa Europske unije, „Program za cjeloživotno učenje“ te program „Mladi na djelu“ koji se od 2014. godine integriraju u jedinstveni program Unije pod nazivom Erasmus+ koji uz spomenuta područja uključuje i sport. Agencija za mobilnost i projekte Europske unije financijske potpore dodjeljuje projektima koji se odabiru na javnom natječaju temeljem kriterija koje propisuje Europska komisija. U razdoblju od 2009. do kraja 2014. godine Agencija za mobilnost i programe Europske unije financirala je ukupno 131 projekat u sklopu navedenih programa na području Osječko-baranjske županije u ukupnoj vrijednosti 2.630.876,39 eura.

Sveučilišni računski centar Srce tijekom 2013. i 2014. godine provodio je projekt obnove i nadogradnje infrastrukture studentskih domova te je u opremu pomoću koje je obnovljena i nadograđena infrastruktura studentskih domova uloženo 143.611,32 kuna. Sveučilišni računski centar Srce nastavio je rad na proširenju pokrivenosti bežične mreže na starom te izgradnje bežične mreže u novom studentskom domu. Projekt je započeo s provedbom u svibnju te će trajati do kraja srpnja 2015. godine. Za nabavu opreme koja će omogućiti proširenje pokrivenosti bežičnih mreža u studentskim domovima u Osijeku bit će utrošeno 178.332.96 kuna.

Nadalje, a vezano za Ministarstvo financija izvješćujemo da se s pozicija razdjela Ministarstva financija isplaćuju sredstva za financiranja decentraliziranih funkcija školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva u Osječkoj-baranjskoj županiji i gradovima nositeljima decentraliziranih funkcija na području županije. U razdoblju od 2012. do svibnja 2015. godine isplaćeno je ukupno 380,6 milijuna kuna.

Sukladno odredbama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012., 2013. i 2014. godinu, s pozicija Ministarstva financija, isplaćene su pomoći županijama te pomoći općinama i gradovima prve i druge skupine na područjima posebne državne. U razdoblju od 2012. do 2014. godine Osječkoj-baranjskoj županiji, te gradovima i općinama Osječko-baranjske županije po navedenim odredbama isplaćeno je pomoći u ukupnom u iznosu od 9,7 milijuna kuna.

Sukladno odredbama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012., 2013. i 2014. godinu država je, kako bi rasteretila jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na teret svog prihoda preuzela povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi obveznicima na području općina i gradova s područja posebne državne skrbi Osječko-baranjske županije, što je umanjilo prihod državnog proračuna Republike Hrvatske za 132,9 milijuna kuna u promatranom razdoblju od tri godine.

Također, sukladno odredbama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012., 2013. i 2014. godinu, s pozicija Ministarstva financija, isplaćene su i pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na područjima posebne državne skrbi Osječko-baranjske županije u visini poreza na dobit koji se ostvaruje na području posebne državne skrbi u iznosu od 53,6 milijuna kuna za sve tri promatrane godine.

Nadalje, sukladno odredbama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu s pozicija Ministarstva financija isplaćene su pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su, temeljem Odluke o

Page 44: 256 - 41b.pdf

42

razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti razvrstane u I. i II. skupinu jedinica lokalne samouprave odnosno I. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 75 posto prosjeka Republike Hrvatske. U razdoblju od siječnja do svibnja 2015. godine Osječkoj-baranjskoj županiji te gradovima i općinama Osječko-baranjske županije po navedenim odredbama isplaćeno je pomoći u ukupnom u iznosu od 27,5 milijuna kuna. Navedeni iznos uključuje pomoć u visini izvršenog povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi obveznicima na njihovu području za godinu koja prethodi godini izrade proračuna i pomoć u visini ostvarenog poreza na dobit na njihovu području u godini koja prethodi godini izrade proračuna (2013. godina).

S pozicija Ministarstva financija, za naknade štete uzrokovane elementarnim nepogodama, u razdoblju od 2012. do svibnja 2015. godine, gradovima i općinama Osječko-baranjske županije isplaćeno je ukupno 12,8 milijuna kuna.

Iz Proračunske zalihe u 2014. godini odobren je iznos Gradu Osijeku od 5 milijuna kuna za sufinanciranje dijela troškova za suzbijanje najezde komaraca.

Ministarstvo financija analitički (po lokacijskoj klasifikaciji) prati projekte i aktivnosti isključivo u okviru svoga razdjela te nema detaljni uvid o novčanim sredstvima uloženim u Osječko-baranjskoj županiji kroz realizaciju takvih projekata i aktivnosti ostalih proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna. Ministarstvo unutarnjih poslova u razdoblju od 2012. do svibnja 2015. godine, na području Osječko-baranjske županije sudjelovalo je u realizaciji dva projekta, koji se odnose na:

- uređenje prostora u poslovnoj zgradi u Osijeku, Svilajska ulica - PNUSKOK Osijek (2014. godina) - vrijednost radova od ukupno 7.881.200,00 kuna financirana iz IPA 2011. godina

- izradu tehničke dokumentacije za adaptaciju građevine Postaje granične policije Dalj (2014./2015. godina) – vrijednost usluge projektiranja 67.500,00 kuna financirane iz državnog proračuna.

Nadalje, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je

nositelj politike ravnomjernog regionalnog razvoja, čiji je cilj dodatno razvijati slabije razvijena područja u Republici Hrvatskoj i tako smanjiti regionalne razvojne nejednakosti. Stoga to Ministarstvo provodi niz aktivnosti i programa kako bi se pridonijelo učinkovitoj pripremi i realizaciji projekata regionalnoga i lokalnog razvoja te pomoglo stvaranju preduvjeta za održivi gospodarski i društveni razvoj. U nastavku se daje pregled projekata za područje Osječko-baranjske županije s iznosima financiranja iz programa Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u traženom razdoblju:

PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

2012. godina

Općina Petlovac Rekonstrukcija i izgradnja nedovršenog objekta društvenog doma s prenamjenom u vatrogasno spremište u Luču 172.243,24

Općina Draž Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta 400.000,00

Page 45: 256 - 41b.pdf

43

Općina Satnica Đakovačka

Izrada izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Satnica Đakovačka 61.075,00

Općina Erdut Ograde i staze na javnim površinama Općine Erdut 425.000,00

Općina Erdut unutarnje uređenje i opremanje doma kulture u Dalju 187.673,38

Općina Kneževi Vinogradi Izgradnja pješačke staze u Ul. 8. marta 226.183,31

Općina Trnava Izrada projektne dokumentacije za dom kulture u Dragotinu 46.484,38

Općina Čeminac Sanacija i rekonstrukcija doma mladih u naselju Grabovac 153.892,60

Općina Jagodnjak Završetak konstrukcije i prenamjene zgrade stare škole u dječji vrtić 499.180,00

Reformirana kršćanska-kalvinska crkva

Obnova crkve u Bilju 567.750,00

Općina Ernestinovo

Izrada prostorno - planske i projektno tehničke dokumentacije za rekreacijski centar

"Zagorski kraj Ernestinovo“ 178.875,00

Općina Marijanci adaptacija zgrade dječjeg vrtića Pinokio u Marijancima 191.350,40

Općina Petlovac popravak ceste u Torjancima do romskog naselja u dužini od 800 m 500.000,00

Grad Beli Manastir Rekonstrukcija Ulice Šadora Petefi 1.00.000,00

Ukupno: 4.609.707,31 kuna

2013. godina Općina Magadenovac Dječji vrtić 247.930,80

Općina Jagodnjak Dječji vrtić u Jagodnjaku-završetak prenamjene 160.000,00 Općina Kneževi Vinogradi

Rekonstrukcija i modernizacija Doma kulture u Kneževim Vinogradima 700.000,00

Općina Erdut

Novo lice stare ljepotice, adaptacija i obnova stare školske zgrade za potrebe rada Narodne knjižnice Dalj i Poduzetničko razvojnog centra općine Erdut 380.000,00

Općina Petlovac Izgradnja javne rasvjete u naselju Petlovac 200.000,00 Općina Levanjska Varoš Sanacija društvenog doma Majar 60.000,00

Općina Punitovci Rekonstrukcija (dogradnja) javne građevine kulturni centar (IV faza) 301.743,88

Općina Darda Dječji vrtić Radost - Dogradnja novih prostorija - I faza 600.000,00

Page 46: 256 - 41b.pdf

44

Općina Erdut Pod novim krovovima-obnova domova kulture u naseljima Bijelo brdo i Dalj 400.000,00

Grad Beli Manastir Rekonstrukcija Trga Slobode u Belom Manastiru 5.800.000,00

Ukupno: 8.849.674,68 kuna 2014. godina Općina Jagodnjak Rekonstrukcija doma kulture u Jagodnjaku 412.694,42 Općina Levanjska Varoš

Rekonstrukcija društvenog doma DVD-A Levanjska Varoš 319.000,00

Općina Šodolovci Izgradnja javne rasvjete u naselju Ada 374.000,00

Grad Belišće Obnova doma umirovljenika i adaptacija dnevnog boravka za starije i nemoćne 228.000,00

Općina Erdut Pod novim krovovima - obnova krovišta domova kulture u naseljima Bijelo Brdo i Dalj, faza II 289.000,00

Općina Kneževi Vinogradi

Revitalizacija kulturnog centra Kneževi Vinogradi 344.886,16

Općina Magadenovac Dječji Vrtić 615.997,96

Općina Petlovac Rekonstrukcija objekta "Stare škole" u Baranjskom Petrovom Selu u svrhu uređenja prostorija predviđenih za dječji vrtić 174.000,00

Općina Petrijevci Rekonstrukcija-dogradnja zgrade dječjeg vrtića "Maslačak" Petrijevc 577.000,00

Općina Punitovci Rekonstrukcija doma kulture u Punitovcima 250.000,00

Općina Vladislavci Adaptacija i obnova stare škole – energetski učinkovit i poduzetničkoedukativni kulturni društveni dom" 245.849,02

Općina Levanjska Varoš Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Majaru 87.593,65

Općina Darda Dogradnja novih prostora za dječji vrtić "Radost" u Dardi - II faza 270.000,00

Općina Šodolovci Izgradnja dječjeg rekreacijskog centra u Šodolovcima 170.922,68

Općina Bilje Izgradnja dječjeg vrtića u Bilju 300.000,00

Općina Erdut Rekonstrukcija i modernizacija pristupnog puta u naselju Dalj 310.000,00

Općina Satnica Đakovačka

Rekonstrukcija krovišta mjesnog doma u Satnici Đakovačkoj 75.000,00

Ukupno: 5.043.943,89 kuna

Page 47: 256 - 41b.pdf

45

2015. godina – (Ugovori o sufinanciranju sklopljeni su u lipnju 2015. godine. Očekuje se realizacija ukupno ugovorenog iznosa do kraja 2015. godine) Općina Vladislavci Rekonstrukcija nogostupa - Dopsin 134.000,00

Općina Petrijevci Rekonstrukcija zgrade dječjeg vrtića "Maslačak" u Petrijevcima-2.faza 657.000,00

Grad Belišće Glazbena škola-unapređenje dostupnosti programa za djecu i mlade u Belišću 390.000,00

Općina Gorjani Rekonstrukcija poljoprivredne građevine (Mlin) u javnu građevinu (kulturno-turistički centar) 593.000,00

Općina Jagodnjak Rekonstrukcija društvenog doma u Bolmanu 615.000,00 Općina Levanjska Varoš Sanacija društvenog doma Paučje 48.000,00

Općina Šodolovci Rekonstrukcija društvenog doma u naselju Palača 334.000,00

Općina Podravska Moslavina Završna izgradnja vatrogasnog doma Krčenik 176.000,00 Ukupno: 2.947.000,00 kuna

PROGRAM – „INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE – EIB II“

2012. godina

MAGADENOVAC Glavni opskrbni cjevovod Magadenovac - Kućanci - II. faza podprojekta

134.231,55

JAGODNJAK Dovršetak izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Jagodnjak

1.100.493,59

ERDUT Modernizacija nerazvrstanih cesta u naselju Bijelo Brdo

1.652.489,41

PETLOVAC Izgradnja vodovoda u naseljima Baranjsko Petrovo Selo, Novi Bezdan, te spojnog cjevovoda za Majške Međe

2.008.557,28

POPOVAC Vodoopskrba naselja Kneževo 998.524,39 SATNICA ĐAKOVAČKA Odvodnja otpadnih voda naselja 1.259.623,69

BIZOVAC Izgradnja ceste u Cvjetnoj ulici u Bizovcu i izgradnja javne rasvjete djela Valpovačke cest

1.212.378,51

DONJI MIHOLJAC Izgradnja sustava vodoopskrbe na području grada 110.095,91

BELIŠĆE Sanacija biciklističkih i pješačkih staza na području grada

2.261.305,96

BILJE Rekonstrukcija ceste u Ružinoj ulici u Vardarcu 2.237.886,31 DRENJE Izgradnja vodoopskrbnog sustava-sekundarni vod 2.232.300,03 MARIJANCI Sanacija nerazvrstanih cesta(II.faza) 681.350,85 DRAŽ Sanacija nerazvrstanih cesta u naseljima općine 337.079,51 STRIZIVOJNA Odvodnja otpadnih i oborinskih voda, II.etapa 215.755,79

Page 48: 256 - 41b.pdf

46

ČEMINAC dogradnja dječjeg vrtića "Ivančica" Čeminac 472.874,25 ANTUNOVAC izgradnja dječjeg vrtića u naselju Antunovac 926.010,60 VIŠKOVCI zgrada šport.rekreacijskog i kulturnog centra 367.093,44

Ukupno: 18.208.051,07 kuna

2013. godina

JAGODNJAK Dovršetak izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Jagodnjak

99.828,56

ERDUT Modernizacija nerazvrstanih cesta u naselju Bijelo Brdo

1.376.510,59

PETLOVAC Izgradnja vodovoda u naseljima Baranjsko Petrovo Selo, Novi Bezdan, te spojnog cjevovoda za Majške Međe

131.085,46

BILJE Rekonstrukcija ceste u Ružinoj ulici u Vardarcu 214.015,63

DRENJE Izgradnja vodoopskrbnog sustava-sekundarni vod

133.341,13

STRIZIVOJNA Odvodnja otpadnih i oborinskih voda, II.etapa 621.006,71 ČEMINAC dogradnja dječjeg vrtića "Ivančica" Čeminac 1.280.378,85 ANTUNOVAC izgradnja dječjeg vrtića u naselju Antunovac 1.125.384,74 VIŠKOVCI zgrada šport.rekreacijskog i kulturnog centra 250.226,90

Ukupno: 5.231.778,56 kuna

2014. godina PETLOVAC Izgradnja vodovoda u naseljima Baranjsko

Petrovo Selo, Novi Bezdan, te spojnog cjevovoda za Majške Međe

112.770,26

SATNICA ĐAKOVAČKA

Odvodnja otpadnih voda naselja 1.353.171,81

STRIZIVOJNA Odvodnja otpadnih i oborinskih voda, II.etapa 2.980.762,31 ANTUNOVAC izgradnja dječjeg vrtića u naselju Antunovac 145.162,39 VIŠKOVCI zgrada šport.rekreacijskog i kulturnog centra 347.641,92

Ukupno: 4.939.508,69 kuna

2015. godina VIŠKOVCI Zgrada šport.rekreacijskog i kulturnog centra 172.599,79 kuna

PROGRAM – REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI –

ULAGANJA U SAKRALNE OBJEKTE 2013. godina Reformirana kršćanska-kalvinske crkva u Hrvatskoj

Obnova crkve u Bilju 950.000,00 kuna

2014. godina Reformirana kršćanska-kalvinska crkva u Hrvatskoj

Obnova crkve u Bilju 900.000,00 kuna

Page 49: 256 - 41b.pdf

47

PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE RAZVOJNIH PROJEKATA

PRIHVATLJIVIH ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA – POTPROGRAM „PRIPREMA REGIONALNIH RAZVOJNIH PROJEKATA“

2012. godina Osječko-baranjska županija

Rekonstrukcija starog turskog puta u Osječko-baranjskoj županiji

146.025,64 kuna*

2013. godina Elektrotehnički fakultet Osijek

SLAVONSKA MREŽA - razvoj širokopojasnog pristupa na području pet županija regije Slavonija i Baranja

23.750,00 kuna*

Osječko-baranjska županija

Izgradnja umjetničkog paviljona Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek

23.750,00 kuna *

* vrijednost pružene tehničke pomoći Ukupno: 47.500,00 kuna PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE RAZVOJNIH PROJEKATA PRIHVATLJIV.

ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA – POTPROGRAM „PRIPREMA LOKALNIH PROJEKATA NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA“

2012. godina Općina Semeljci Izgradnja nisko naponske mreže i javna

rasvjete u naselju Semeljci 199.500,00

Općina Erdut Rekonstrukcija i krajobrazno uređenje turističko-ekološke šetnice uz rijeku Dunav 18.000,00

Općina Feričanci Novi izvori energije za društveni dom u Feričancima - postavljanje solarnog grijanja panel pločama

38.025,00

Grad Belišće Javna rasvjeta u Belišću i Bistrincima 211.720,00 Općina Viljevo Izgradnja kanalizacijske mreže u općini

Viljevo 270.000,00

Ukupno: 737.245,00 kuna 2013. godina

Općina Feričanci Smanjivanje potrošnje električne energije inovativnom rasvjetom

144.375,00*

Općina Semeljci Dječji vrtić u Semeljcima 86.875,00

Grad Belišće Jačanje kapaciteta za razvoj lokalnog područja izgradnjom višenamjenskog kompleksa

203.375,00

Općina Satnica Đakovačka

Izgradnja višenamjenske zgrade u naselju Satnica Đakovačka u svrhu povećanja standarda života i dostupnosti osnovnih zdravstvenih i socijalnih usluga

182.812,50

Općina Erdut Multifunkcionalna dvorana za sport i turizam "Dalya"

105.000,00*

Page 50: 256 - 41b.pdf

48

Općina Erdut Ekološko edukativna staza "Porić" - II.faza, formiranje dunavske šetnice od Aljmaša do Erduta

100.700,00

Općina Marijanci Dogradnja i rekonstrukcija doma DVD Marijanci 35.000,00

Općina Marijanci Izgradnja društvenog doma Črnkovci 38.500,00

Grad Belišće Doprinos razvoju lokalne zajednice ulaganjem u turističku infrastrukturu 195.937,50

Općina Viljevo Izgradnja središnjeg trga u Viljevu 167.914,16* Ukupno: 1.260.489,16 kuna * ugovorena sredstva Napomena: 843.200,00 kuna isplaćeno u 2014. godini, a 417.289,16 kuna je po sklopljenim ugovorima u planu za isplatu u 2015. godini. Također, korisnici iz Osječko-baranjske županije sudjelovali su sa svojim projektima u programima iz nadležnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, a koji se odnose na dodjelu sredstava iz fondova Europske unije. Riječ je o Operativnom programu Regionalna konkurentnost 2007. – 2013. i programima prekogranične suradnje 2007. – 2013. U nastavku dajemo pregled projekata sa područja Osječko-baranjske županije s iznosima financiranja iz spomenutih programa u navedenom razdoblju.

OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST 2007. – 2013.

Realizacija 2012. – 2015. godina Grad Donji Miholjac Industrijska zona Janjevci 821.593,21 eura

Općina Erdut Poduzetnička zona Bijelo Brdo 437.126,65 eura

Poduzetnički centar BIOS

Izgradnja modularne hale Poduzetničkog inkubatora BIOS

973.781,90 eura

Osječko-baranjska županija

Vinske ceste 853.181,71 eura

Miholjački poduzetnički centar lokalna razvojna agencija

Razvoj regionalne ICT mreže podrške poduzetničkim inkubatorima

500.732,81 eura (provedba u tijeku)

Grad Osijek Razvoj poslovne i komunalne infrastrukture u eko-industrijskoj zoni Nemetin

3.940.108,71 kuna (provedba u tijeku)

Grad Beli Manastir Etnološki centar baranjske baštine 2.865.640,07 kuna (provedba u tijeku)

Općina Draž Dunavski pogled – uređenje javne turističke infrastrukture u mjestu Batina

2.473.276,52 kuna (provedba u tijeku)

Ukupan iznos isplaćenih bespovratnih sredstava: 3.586.416,28 eura i 9.279.025,30 kuna

PROGRAMI PREKOGRANIČNE I TRANSNACIONALNE SURADNJE 2007.-2013.

U okviru transnacionalnog programa Mediteran 2007.-2013. Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje te Centar za poduzetništvo Osijek sudjeluju u projektu CO-EFFICIENT. Ukupna vrijednost IPA sredstava: 276.250,00 eura.

Page 51: 256 - 41b.pdf

49

U okviru transnacionalnog programa Jugoistočna Europa 2007. – 2013. Osječko-baranjska županija sudjelovala je u 5 projekata: DATOURWAY, APP4INNO, projekta DANUBE PARKS 2.0, TRANSDANUBE i Danube Limes Brand. Ukupna vrijednost IPA sredstava: 339.260,29 eura.

U okviru IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2007. - 2013., na području Osječko-baranjske županije provode se sljedećih 18 projekata: „Inovativna prekogranična mala i srednja poduzeća“, „STOP CSF“, „ORGANICA.net“, „Tradicija za budućnost“, „Umrežavanje, marketing i menadžment kvalitete prema ekonomskom razvoju“, „Ruke preko granice“, „Regionalni centar za edukaciju, sprječavanje i fizičku rehabilitaciju osoba pogođenih moždanim udarom i multiplom sklerozom“, „Volonteri bez granica“, „Panonian Bee“, „Jačanje kapaciteta za zaštitu ekosustava srednjeg Dunava“, „Potpora za umrežavanje i twinning na europskoj razini“, „REC“, „AgricontoCLEEN“, „Pannonia Organica“, „Smjer: naprijed!“, „Panonski umjetnički put“, „Bolja kvaliteta života kroz poboljšanja u sustavu palijativne njege“ i „Za stanje bez otpada“. Ukupna vrijednost IPA sredstava: 2.187.001,14 eura.

U okviru IPA Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2007. - 2013., na području Osječko-baranjske županije provode se sljedeća 52 projekta: „DANCEHUNCRO“, „KoBAK“, „Innolnvest“, „IDEM“, „FEDREE“ , „BDP for SPS“, „RURAL.net“, „SUNICOP“, „HEALTH MANAGEMENT“, “BIOTECHEDU“, „Building Energetics“, „Danube“, Co-Op - "Co-operate", „LT-LV“, „Nature No.1“, „HEALTH IMPULSE“, „Historical structures“, „Air tightness“, „CoPo“, „Drava morphological monitoring“, „Inno-CropFood“, „De-mine HU-HR“, „Aljmaški rit & Dravakereszturi“, „Bicycle route along Drava“, „Cycling across cultures“, „Cross-border bike project“, „Cycling by the river“, „BICBC“, „Two rivers and one hill“, „Drava & Danube eco tourism growth“, „Go Green“, „Turistica“, „Millers route“, „IMP-TOUR-SZESLANA“, „GREENWAY= A WAY TO CONNECT“, „CROSS MARKETING ACROSS BORDERS“, „Coolln“, „PIADER“, „GPS“, „CHREN“, „REG-PHOSYS“, „DRAVIS3“, „DUPLO“, „DUNICOP“, „OHP“ , „MDWW“, „EE Pannonia“, „ECOTOP“, „PANNON FLAVOURS“, „ILPAN“, „PILG-SEE“, „Three Rivers = One Aim“. Ukupna vrijednost IPA sredstava: 10.549.166,27 eura. Sveukupna vrijednost IPA sredstava iznosi 13.351.677,70 eura. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture je uložilo u projekte i poslovanje na području Osječko-baranjske županije novčana sredstva u iznosu od 485.066.025,49 kuna. U željezničkom sektoru, društvo HŽ Infrastruktura uložilo je ukupno 81.543.942,00 kuna, za projekte obnove pruga, rekonstrukcija željezničkih kolodvora i modernizacije poslovanja, prema sljedećoj tablici (u kunama):

Opis projekta 2012. 2013. 2014. I-VI 2015. UKUPNO

Obnova i ojačanje pruge Osijek – Strizivojna – Vrpolje na dionici Viškovci – Đakovo – Budrovci

4.816.000 7.998.000 1.763.000 14.577.000

Page 52: 256 - 41b.pdf

50

Rekonstrukcija kolodvora Beli Manastir, Kopanica – Beravci i Slavonski Šamac, pruge DG - Beli Manastir - Osijek i Strizivojna – Vrpolje – Slavonski Šamac – DG

107.000 8.800.000 11.413.000 20.320.000

Zamjena skretnica. U 2013. godini zamijenjene su 1 skretnica u Đurđenovcu i 2 u Osijeku. U 2014. godini zamijenjene su 4 skretnice u Strizivojni Vrpolje.

1.800.000 3.200.000 5.000.000

Remont željezničke pruge L206 Našice – Nova Kapela Batrina na dionici Našice – Čaglin, od kolodvora Našice do odvojne skretnice u km 5+000 i izgradnja potpuno nove trase industrijskog kolosijeka do početka posljednje skretnice primopredajne skupine.

2.136.000 2.569.000 83.665 4.788.665

Ugradnja TD kabela i PEHD cijevi na prugama Vinkovci - Vukovar, Vukovar-Borovo naselje - Erdut - DG i dionici Osijek – Dalj. Završetak radova je u 2015. godini.

5.200.000 8.094.600 342.480 13.637.080

Izgradnja potpornih zidova u usjeku s obje strane na pruzi Nova Kapela – Našice. Izgradnja potpornog zida na sjevernoj strani je u tijeku, s planiranim završetkom u 2015. godini.

1.747.000 2.230.376 3.977.376

Rekonstrukcija ŽCP-a sintetičkim popođenjem 2.394.530 2.394.530

Osiguravanje ŽCP-a uređajima 1.448.429 1.200.000 4.648.608 200.000 7.497.037

Zamjena skretnica na mreži pruga kao cjelini 750.000 850.000 1.250.000 2.850.000

Page 53: 256 - 41b.pdf

51

Sanacija i izgradnja uređenih površina Lipovac-Koritna i Đakovo

268.073 268.073

Obnova energetike i vanjske rasvjete na pruzi Vinkovci - Osijek

250.000 418.000 668.000

Zamjena elektropostavnih sprava hidrauličkim

310.464 310.464

Obnova relejnih kolodvorskih i APB uređaja

1.431.000 1.431.000

Ugradnja registrofona 60.000 60.000 Nabava mjernih instrumenata, raznog alata i klima uređaja

8.000 8.000

Zamjena TK pultova u Osijeku 500.000 500.000

Zamjena TK zračnih linija sa zračnim TK kabelom na pruzi Virovitica - Našice

1.000.000 1.000.000

Zamjena mehaničkih signala u kolodvoru Osijek

540.000 1.717.000 2.257.000

UKUPNO 3.691.429 30.066.530 44.230.786 3.555.197 81.543.942

U području zračnog prometa, sredstvima državnog proračuna financirane su kapitalne investicije Zračne luke Osijek. Do kraja 2015. godine, u Zračnu luku bit će uloženo ukupno 6,65 milijuna kuna proračunskih sredstva. Za obvezu javne usluge tj. otvorenosti Zračne luke Osijek u razdoblju od 2012 do 2015. godine isplaćena su sredstva u iznosu od 15.455.000,00 kuna. Za očuvanje prometne povezanosti sredstva se isplaćuju od 2013. godine društvima Croatia Airlines i Trade Air. U razdoblju od 2013. do 2015. godine, ukupna isplaćena sredstva iznose 27.868.765,34 kuna. Ukupne investicije u cestogradnju na području Osječko-baranjske županije od početka 2012. godine iznose 356.916.606,00 kuna. U investicije u izgradnju uloženo je ukupno 251.489.000,00 kuna, u rekonstrukciju 3.530.161,00 kuna u investicijsko i izvanredno održavanje 83.580.117,00 kuna, a u investicijsko ulaganje u županijske i lokalne ceste 18.317.329,00 kuna. Najznačajniji projekti prikazani su u tablicama po godinama realizacije (u kunama):

Page 54: 256 - 41b.pdf

52

Investicije u izgradnju (zemljište+projektiranje+građenje)

PROJEKT 2012. 2013. 2014. u 2015. Plan za 2015.

Zapadna obilaznica Osijeka - Darda 435.002 4.051.737 27.000 0 100.000

Obilaznica NAŠICA 1.630.258 737.526 0 0 1.620.000 Interventni program 0 47.000 0 0 0 Beli Manastir 0 0 113.300 23.500 0 Južna obilaznica grada Osijeka 43.500.591 63.381.521 62.696.595 15.689.987 58.450.000 Obilaznica grada Donjeg Miholjca 623.701 3.248.582 4.063.881 8.605.363 29.000.000 Obilaznica Petrijevaca 0 152.350 504.000 26.760 200.000 Obilaznica Petrijevaca 0 0 0 0 643.500 Kneževi Vinogradi - Zmajevac 26.963.733 6.782.843 169.714 0 0 Kružni tok Batina 3.744.016 0 941.321 0 0 Izmještanje D518 Osijek-Jarmina-Vinkovci 73.845 32.000 530.591 2.692.283 1.000.000

Investicijsko/izvanredno održavanje

Županija 2012. 2013. 2014. 2015. Plan za 2015.

Osječko- baranjska 3.487.743 10.869.602 43.039.386 26.183.386 38.840.644 Obnova dionice kroz naselja Našički Markovac, Jelisavac, Našička Breznica i Koška 6.132.664 15.128.153 Obnova državne ceste D2, dionica Osijek-Klisa 15.218.685 Rekonstrukcija državne ceste D517 na dionici kroz Grad Belišće duljine 1,5 km 2.315.836,36 Osijek-Brijest 6.116.549,18 Našice-Gradec Našički 1.300.000 Izgradnja kružnog raskrižja na državnoj cesti D518-rotor Brijest 2.208.051,49 Rotor Valpovo 1.496.000 Sanacija mosta Belišće II 589.818,29

Page 55: 256 - 41b.pdf

53

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture je iz Operativnog programa Promet 2007.-2013. godine, dodijelilo bespovratna sredstva Regionalnoj razvojnoj agenciji Slavonije i Baranje u iznosu od 3.281.705,50,00 kuna za izradu Master plana prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije. Ministarstvo turizma u Osječko-baranjskoj županiji u razdoblju od 2012. do svibnja 2015. godine sufinanciralo je sljedeće projekte u ukupnom iznosu od 4.631.515,60 i to kako slijedi: 2012. godina Program dodjele bespovratnih sredstava manifestacijama u funkciji razvoja turizma u 2012. godini

1.

Grad Đakovo

46. Đakovački vezovi

110.000,00

2.

Turistička zajednica

Grada Valpova

Valpovačko

turističko ljeto

15.000,00

Program poticanja inovacija u turizmu „INOVATIVNI TURIZAM“ u 2012. godini

1. Sacrum d.o.o. Vertebro lifting prezentacijski centar 150.000,00

2. CarlLO", obrt za informatičke usluge "Virtualna Slavonija - e-Slavonija" 80.000,00

Sanacija mosta Črnkovci 1.436.282,07 Sanacija nadvožnjaka Josuipovac 1.881.765,53 Obnova kolnika državnih cesta na području Osijek, D34, obilaznica Valpova 10.542.553,98 Obnova kolnika državnih cesta na području TI Osijek, državna cesta D7, obilaznica Đakova 5.942.150,39 Obilaznica Valpova 759.132,2 Rotor Brijest 1.752.453,28 OSTALO izvanredno 691.742,62 845.187,31 8.937.431,25 285.660,47

Page 56: 256 - 41b.pdf

54

3. Turistička zajednica Baranje Izrada aplikacije za IOS i ANDROID mobilne uređaje - Turistički vodič Baranje 20.000,00

4. Udruga turističkih vodiča Osijek

IN 24/365 E-mail i SMS Tourist Guide Info Servis - na 7 jezika 10.000,00

5. Bor - plastika d.o.o. Sojenica - kolijevka civilizacije postaje turističko središte 90.000,00

Program unaprjeđenja ponude turističkog sektora „KORAK VIŠE“ u 2012. godini

1. Turistička zajednica Grada Đakova

4. Tradicijsko - obrtnički sajam "Đakovo Expo -zlatne ruke" 10.000,00

2. Turistička zajednica Grada Đakova

iCROATIA - On Your Palm Smarthphone aplikacija Đakovo - Hearth

Of Slavonia 19.900,00

3. JU Park Prirode "Kopački Rit" Obnova turističke brodice Liske 82.240,00

4. Grad Beli Manastir Obiteljsko izletište Šećeransko jezero 77.240,00

5. Subra Consulting d.o.o. Upis Baranje na Geicaching kartu svijeta 23.115,60

6. 5 - grupa d.o.o. Dunavski Alasi 40.480,00

Program poticanja razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima u 2012. godini

1. Seoski turizam Lacković Prilazni put prilagođen za osobe s invaliditetom 40.000,00

2. Etno udruga Šokica „Etno kuća – šokačka sjećanja“ 50.000,00

3. OPG Vesna Dobrovac Izgradnja dodatne turističke infrastrukture na imanju Dobrovac, Planina 40.000,00

4. OPG Hrvoje Lukačević Adaptacija postojećeg objekta u kušaonu vina 30.000,00

5. OPG Antun Bagudić Obnova tradicijske slavonske kuće, Gorjani 30.000,00

6. KUD Bizovac Nabavka tradicijske narodne nošnje Hrvatskog Zagorja 14.000,00

7. „GORD“ – Građanska organizacija razvoja Dalj Eko – etno radionice 20.000,00

8. OPG Janja Čeliković Suvenirnica u ambaru 10.000,00

Page 57: 256 - 41b.pdf

55

9. OPG Ankica Jakovljević Goldberg kuća 30.000,00

10. OPG Damir Bogdan Ladanjska kuća Mikin Dol 40.000,00

Program dodjele bespovratnih sredstava turističkim projektima kojima su odobrena sredstva iz EU i drugih međunarodnih fondova u 2012. godini

1.

Osječko-baranjska županija Wine Tour 58.000,00

Program poticanja djelovanja strukovnih udruga i drugih neprofitnih organizacija u području turizma u 2012. godini

1.

SLAMA - Udruga za poticanje umjetničke

svijesti u društvu

Upravljanje projektnim ciklusom za udruge 50.000,00

Program obrazovanja i obuke kadrova u turizmu u 2012. godini

1.

Ugostiteljsko-turistička škola

Osijek

„Državno natjecanje GASTRO 2012“

15.000,00

2013. godina Program dodjele bespovratnih sredstava manifestacijama u funkciji razvoja turizma u 2013. godini

1.

Turistička zajednica

Baranje

Baranja fest

15.000,00

2.

Grad Đakovo

47. Đakovački vezovi

100.000,00

Program „Fond za razvoj turizma u 2013. godini“

1.

JU Park prirode „Kopački

Rit“

Prijamni centar Mali Sakadaš - Šetnica

700.000,00

Program poticanja razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima u 2013. godini

1.

OPG „Ivica i Marica“

Novo lice stare ljepotice

40.000,00

Page 58: 256 - 41b.pdf

56

Program poticanja slobodnog pristupa Internetu u 2013. godini

1. Grad Osijek 3 pristupne toče 18.000,00

2. Grad Đakovo 1 pristupna točka 3.900,00

3. Grad Valpovo 1 pristupna točka 5.500,00

Program poticanja inovacija u turizmu „INOVATIVNI TURIZAM“ u 2013. godini

1. Turistička zajednica Općine Bilje

Multimedijalna turistička aplikacija za mobilne i tablet uređaje, izrada turističkih

ploča s QR kodovima 10.000,00

2. Slavonka d.d. Uvođenje sustava grijanja na palete u Hotelu Park 100.000,00

Program unapređenja ponude turističkog sektora „KORAK VIŠE“ u 2013. godini

1. JU Park Prirode "Kopački Rit" Čamcem u srce Kopačkog Rita II faza 30.200,00

„Promocija zanimanja 2013. godine“

1.

Ugostiteljsko-turistička škola

Osijek

„Novi trend-stvori svoj brend“

15.000,00

2014. godina Program „Fond za razvoj turizma u 2014. godini“

1. Općina Kneževi Vinogradi Revitalizacija i osuvremenjivanje SRC „Kneževi Vinogradi“ 900.000,00

2. Općina Gorjani Rekonstrukcija javne građevine (mlin) u

javnu građevinu (Kulturno-turistički centar)

400.000,00

3. Osječko-baranjska županija Master plan turizma Osječko-baranjske županije 200.000,00

Page 59: 256 - 41b.pdf

57

Program poticanja razvoja centara za posjetitelje u 2014. godini

1. Državna ergela Đakovo i Lipik

Izrada predstudije izvodljivosti za

nezavršeni južni dio Jahaonice Državne ergele Đakovo – uređenje i stavljanje u

turističku funkciju

17.500,00

Program poticanja slobodnog pristupa Internetu u 2014. godini

1. Grad Valpovo 1 nadogradnja postojeće pristupne točke 1 WI-FI interpretacija 11.690,00

2. Grad Đakovo

1 pristupna točka 3.400,00

3. Osječko-baranjska županija - Aljmaš

1 pristupna točka 6.000,00

4. Općina Darda

2 pristupne točke 8.800,00

5. Općina Draž

1 pristupna točka 6.000,00

6. Općina Petrijevci

1 pristupna točka 5.600,00

Program „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ Mjera A1 - hoteli

1. "Slavonka" d.d. Našice Modernizacija i opremanje Hotela "Park" 95.000,00

2. Romos Commerce d.o.o. Uređenje i adaptacija Hotela Waldinger 100.000,00

Mjera A3 – seljačko domaćinstvo

1. OPG Brezak Silvio 50.000,00

2. OPG Slađan Novosel 50.000,00

3. OPG Milan Šarić 50.000,00

4. OPG Šimenić Josip 50.000,00

5. OPG Novačić Tatjana 50.000,00

6. OPG Nada Piljić 40.000,00

7. OPG Ljudevit Kolar 70.000,00

Page 60: 256 - 41b.pdf

58

8. OPG Matijević 40.000,00

9. OPG Branka Đurkov 40.000,00

10. OPG Ante Bandov 30.000,00

11.

OPG Vincetić

50.000,00

Mjera B – razvoj posebnih oblika turizma

1. AD Astra d.o.o. 65.000,00

„Promocija i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam 2014. godine“

1.

Ugostiteljsko-turistička škola

Osijek

„Medeni slatkiši kao ugostiteljsko-turistički

proizvod“

15.000,00

2. Strojarska tehnička škola

Osijek

„Gastro rašlje“

15.000,00

3. Druga srednja škola Beli Manastir/Prva srednja škola

Beli Manastir

„Baranja-čarobna ravnica“

25.000,00

4.

Srednja škola Dalj

„Stazama uz Dunav“

15.000,00

2015. godina „Promocija i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam 2015. godine“

1.

Ugostiteljsko-turistička škola

Osijek

„Zašto Osijek nema turistički brod“

14.950,00

2.

Strojarska tehnička škola

Osijek

„Motivi mog zavičaja“

15.000,00

3.

Srednja strukovna škola Antuna Horvata Đakovo

„Đakovačka rozeta“

15.000,00

4.

Druga srednja škola Beli

Manastir/Prva srednja škola Beli Manastir

„Baranjski divani-suveniri s daškom

prošlosti“

25.000,00

Page 61: 256 - 41b.pdf

59

Ministarstvo gospodarstva u razdoblju od 2012. do svibnja 2015. godine isplatilo je 14.794.873,00 kuna tvrtkama iz Osječko-baranjske županije po operativnim programima regionalnih potpora za ulaganja u opremu. Također, temeljem Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (Narodne novine, br. 111/12 i 28/13), Ministarstvo gospodarstva isplatilo je bespovratna novčana sredstva u visini 20.102.619,10 kuna poduzećima u Osječko-baranjskoj županiji u vidu poticaja za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta za kapitalne investicijske projekte. Ministarstvo kulture odobrilo je programa javnih potreba u kulturi, za Osječko-baranjsku županiju u 2012., 2013., 2014. i 2015. godini, kako slijedi:

PROGRAMSKA DJELATNOST ISPLAĆENA/ODOBRENA SREDSTVA

Godina 2012. 2013. 2014. 2015. Redovna djelatnost ustanova u kulturi 9.833.981,00 9.833.981,00 9.280.800,72 4.508.632,78

Arheološka baština 525.933,00 188.000,00 613.202,00 600.000,00 Arhivska djelatnost 142.000,00 122.774,99 361.633,12 155.000,00 Časopisi 125.000,00 90.000,00 74.000,00 130.000,00 Kazališna djelatnost 1.574.400,00 1.713.000,00 Glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti 2.261.000,00 1.844.000,00 63.400,00 90.000,00

Informatizacija 119.000,00 140.000,00 94.500,00 98.000,00 Investicijska potpora 2.105.000,00 1.832.025,00 2.760.000,00 6.820.000,00 Književne manifestacije 74.000,00 45.000,00 110.000,00 129.000,00 Književni programi knjižara 55.000,00 40.400,00 19.600,00 65.000,00

Knjižnična djelatnost 915.000,00 1.035.000,00 983.000,00 1.006.000,00 Kulturna dobra 2.276.708,00 5.094.454,95 2.534.118,00 5.345.850,00 Kulturno-umjetnički amaterizam 327.000,00 326.000,00 247.567,68 315.000,00

Likovna, vizualna i audiovizualna 220.000,00 384.500,00 199.000,00 216.000,00

Međunarodna kulturna suradnja 178.646,00 315.126,50 146.722,87 98.385,00

Muzejsko-galerijska djelatnost 1.050.385,46 855.128,95 765.968,75 346.500,00

Nove medijske kulture 110.000,00 110.000,00 105.000,00 50.000,00 Otkup knjiga 48.895,00 22.520,00 Potpora knjizi 117.000,00 147.000,00 Pokretna kulturna dobra 460.000,00 396.000,00 623.500,00 440.000,00 Poduzetništvo u kulturi 25.000,00 33.600,00 20.000,00 Ruksak pun kulture 15.071,00

Page 62: 256 - 41b.pdf

60

Zaštita nematerijalnih kulturnih dobara 45.000,00 26.000,00 27.000,00 47.000,00

UKUPNO 20.989.548,46 22.703.391,39 20.617.013,14 22.377.958,78 Eventualno potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnika, dat će resorni ministri. PREDSJEDNIK Zoran Milanović