2n. Batxillerat

  • View
    59

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2n. Batxillerat. ORDRE DEL DIA: Plataforma educativa “Clickedu” Informe enquesta satisfacció famílies curs anterior Planificació del curs escolar 2011-12 Resultats de 1r i recuperació de matèries pendents Classes complementàries Qualificació del Batxillerat Sortides després del Batxillerat - PowerPoint PPT Presentation

Text of 2n. Batxillerat

Sin ttulo de diapositiva

2n. Batxillerat

ORDRE DEL DIA:Plataforma educativa ClickeduInforme enquesta satisfacci famlies curs anteriorPlanificaci del curs escolar 2011-12Resultats de 1r i recuperaci de matries pendentsClasses complementriesQualificaci del BatxilleratSortides desprs del BatxilleratAccs a la universitat.Precs i preguntes.Plataforma educativa ClickeduEls millors centres educatius haurien de comptar amb les millors eines de gesti

- Clickedu s actualment la millor i ms completa plataforma del mercat per a la gesti acadmica de collegis i instituts de gesti totalment online.- Est 100% adaptada a totes les etapes educatives: llar dinfants, infantil, primria, secundria ESO i batxillerat- i cicles formatius.- Permet des de passar llista a classe fins a comunicacions amb les famlies, posar notes, confeccionar documentacions i actes oficials, accs extern per part dels alumnes i/o les seves famlies, missatgeria interna, calendaris, inventaris, generaci denquestes, etc.- Clickedu disposa deines de treball per a alumnes i professors, accs als continguts digitals i educatius de les principals editorials i als del propi centre moodles-, sense oblidar la gesti de qualitat i integraci amb poltiques de qualitat i excellncia.

Suport a lacci tutorialComunicacionsInforme enquesta satisfacci curs anteriorDacord amb el sistema de gesti de qualitat de lescola (normativa ISO 9001:2008), per avaluar el grau de satisfacci del client amb el nostre servei educatiu i introduir millores contnues, cada curs passem als alumnes i les seves famlies unes enquestes de satisfacci sobre diferents aspectes. BatxilleratGeneral escolaParticipaci90,0 %794 %Satisfacci757 %742 %Resultats de lenquesta de satisfacci de pares dalumnes del curs anterior Aspectes valorats Nivell de satisfacci

Nivell de coneixements proporcionats per lescola80,3 %Foment dhbits de treball75,2 %Disciplina i ordre79,3 %Atenci personalitzada74,1 %Orientaci i seguiment de lalumne72,2 %Qualitat de lensenyament81,1 %Tractament de langls en el collegi70,0 %Utilitzaci de la informtica com a eina densenyament67,8 %Informaci general rebuda per part de lescola74,1 %Informaci sobre levoluci acadmica de lalumne72,5 %Atenci rebuda per part de la Direcci 78,9 %

Aspectes valorats Nivell de satisfacci

Atenci rebuda per part del tutor/a 84,0 %Control de lassistncia escolar 79,6 %Informaci proporcionada a travs de la pg. web74,6 %Canals de comunicaci escola - famlies 76,4 %Organitzaci dactes culturals ldics o esportius 68,9 %Atenci rebuda per part de la recepci de lescola 77,6 %Atenci rebuda per part de la secretaria de lescola 80,3 %Millora de les installacions de lescola 74,6 %Orientaci psicopedaggica 76,1 %Servei mdic en cas daccident 73,0 %

Objectius de qualitat del curs 2011-12 Augmentar de 27 a 46 les aules dotades amb equips multimdia.Augmentar la satisfacci de les famlies respecte a la seva comunicaci amb lescola en un 2%.Implantar la plataforma Clikc-edu per a la gesti de les qualificacions. Aconseguir que el 90% de les matries tinguin continguts i/o activitats mediambientals.Elaborar un document de bones prctiques mediambientals.Augmentar el nombre daules amb porttil d11 a 40.Definir tres indicadors per valorar el fracs escolar.

Millorar la connectivitat wifi a totes les aules i dependncies del tres edificis.

Elaborar un sistema davaluaci per a docents.

Propostes de milloraIndicador de qualitat de batxillerat Que el percentatge dalumnes aprovats de batxillerat i PAU de lescola segueixi estan per sobre del global de Catalunya.Que la nota mitjana dexpedient de batxillerat, PAU i accs a la Universitat dels nostres alumnes segueixi estan per sobre de la mitjana de tot Catalunya.

Planificaci del curs escolar

Resultats de 1r i recuperaci de matries pendentsResultats de 1r curs (2010-11)

Assistncia dels alumnes al curset de recuperaci de juliol

Alumnes que han recuperat les matries pendents

Alumnes que han assistit a reforar les matries que sels hi va aconsellar

Classes complementriesTotes la modalitatsCatal (1 h.)Castell (1 h.)Batxillerat tecnolgicAmpliaci de matemtiques (2 h.)Batxillerat de CinciesBiologia humana / Ampl. Matemtiques (2 h.)Batxillerat dhumanitats i C. SocialsAmpl. de matemtiques / Comentari de text (2 h.) Qualificaci del BatxilleratQUALIFICACI DEL BATXILLERAT

M = Mitjana aritmtica de les qualificacions de les matries cursades.

QT = Qualificaci del treball de recerca. Qualificaci mitjana Batxillerat =09 M + 01QTRepetici de 2n cursLalumne/a que en finalitzar el 2n curs tingui pendents algunes matries podr matricular-se noms daquestes, sense haver de tornar a cursar les ja aprovades.

Tot i aix, considerem convenient que assisteixi a totes les classes, fins i tot de les matries ja aprovades, sobretot si pensa presentar-se a les PAU del curs segent.

Sortides en acabar el Batxillerat:C.F.G.S. i Estudis universitarisBatxillerat

PAUEstudis UniversitarisC.F.G.S.CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Hom pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat.

Proporciona lalumnat la formaci i les competncies necessries per realitzar les tasques prpies de la professi.

La seva durada compren hores lectives en un centre educatiu i hores de formaci prctica en un centre de treball.

En total suposa un o dos cursos acadmics.

Accs a la Universitat des del BatxilleratLes noves PAU1. Matriculaci a les PAU2. Estructura i qualificaci de les PAU3. Resultats dels alumnes al Batx. i les PAU4. Preinscripci universitria 5. Ofertes acadmiques i universitries6. Notes de tall7. Procs de matriculaci a la Universitat8. Nova ordenaci dels estudis universitaris

Matriculaci a les PAU

Prematrcula: es realitza a finals de febrer per Internet.Matrcula: el mes de maig, tamb per Internet. Hi ha una data lmit per fer el pagament en una oficina de la Caixa.

Modalitats de batxilleratCincies i tecnologiaHumanitatsi C. SocialsArts

PAUFase General(obligatria)Fase Especfica(optativa per apujar nota) Llengua catalana

Llengua castellana

Llengua estrangera Histria o Filosofia

Una matria de modalitat a triar

Matries de modalitatassociades a la branca de coneixement del Grau que es vol cursar PlstiquesEscniquesEstructura i qualificaci de les PAUSuperaci de la prova daccs Tots els exercicis es qualifiquen amb una puntuaci de 0 a 10 punts.

La qualificaci global de la fase general sobt de calcular la mitjana aritmtica de les puntuacions dels cinc exercicis.

Lestudiant supera la prova d'accs si obt una nota igual o superior a 5, com a resultat de calcular la mitjana ponderada de:- nota mitjana de batxillerat (60 %)- nota de la fase general (40 %), sempre que aquesta sigui igual o superior a quatre.

La seva superaci t validesa indefinida.

Nota dadmissi als ensenyaments de Graus la nota - dun mnim de 5 a un mxim de 14 - que utilitzaran les universitats per adjudicar les places en els estudis en qu el nombre de sollicituds superi el de places ofertades.Sobtindr sumant a la nota daccs les dues millors qualificacions de les matries superades en la fase especfica, degudament ponderades.Cada matria de la fase especfica savalua de forma independent i es considera superada amb una nota mnima de 5.Aquestes qualificacions tenen una validesa de dos anys i no hi ha lmit de convocatries.

Noms sincorporaran les qualificacions de les matries de la fase especfica en el cas que estiguin vinculades a la branca de coneixement dels estudis que es volen cursar.

La qualificaci obtinguda en cada matria es multiplicar almenys per 0,1 sempre que lexercici hagi estat superat amb un mnim de 5.

Les universitats podran elevar aquest parmetre de ponderaci fins a 0,2 en aquelles matries que es considerin ms idnies segons els estudis que es vulguin cursar.

NMB = Nota mitjana de batxilleratQFG = Qualificaci fase generalM1, M2 = Les dues millors qualificacions de les matries superades de la fase especfica.a, b = parmetres de ponderaci de les matries de la fase especfica (0,1 0,2) establerts per les universitatsNota dadmissi = 0,6 NMB + 0,4 QFG + a M1 + b M2Exemple dun cas:Lalumna x vol estudiar Medicina a la UB i el curs passat la nota de tall per accedir-hi ha estat 12040 T una nota dexpedient de batxillerat de 914La qualificaci de la fase general de PAU s 895La seva nota daccs a la universitat s de 9064 (914 x 0,6 + 895 x 0,4)Es presenta a la fase especfica per apujar nota de les matries segents: Biologia (900), qumica (950), Fsica (800)Daquestes noms li tindran en compte les dues millors qualificacions, degudament ponderades.La universitat elegida considera que les tres matries sn matries especialment vinculades, per tant les dues millors qualificacions les multipliquen per 0,2. La nota dadmissi daquesta alumna per aquests estudis s de 12,764 (914 x 0,6 + 895 x 0,4 + 950 x 0,2 + 9 x 0,2)

ConvocatriesHi haur dues convocatries anuals.No hi ha lmit de convocatries per aprovar.Lestudiant es pot presentar a millorar nota de la fase general i/o dalguna matria o matries de la fase especfica, tantes vegades com vulgui. Les qualificacions globals es poden consultar per internet 10 o 15 dies desprs dhaver realitzat les proves.

Posteriorment, lalumne ha de passar per lescola per recollir la targeta amb les qualificacions, que necessitar per matricular-se a la Universitat.

Hom pot demanar revisi dels exmens si no sest dacord amb les qualificacions atorgades.RESULTATS DE LESCOLABATXILLERAT i PAU

Col.legi Badalons2n BATXILLERAT (curs anterior) ESCOLA CATALUNYA

APROVATS PAU (Curs anterior) ESCOLA