Click here to load reader

30 · PDF file60 120 30 60 30 60 1 1 1 3 i: 6 SI.03.0.034 Praxiologia comunicării în limba engleză (1) 180 90 90 6 E 6 S2.03.0.035 Limba B şi comunicare (3) 180 120 60 8 E 6 Total

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 30 · PDF file60 120 30 60 30 60 1 1 1 3 i: 6 SI.03.0.034 Praxiologia comunicării în...

 • MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

  UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ” DIN MUN. CHIŞINĂU

  FACULTATEA LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE

  Aprobat

  la şedinţa Senatului

  U.P.S. „Ion Creangă” din Chişinău

  din 3 0 ' C £ ' s W - f e

  Ministrul

  Rector Nicolae Chicuş

  nr. înreg.

  Plan de învătămînt

  Lui g e n e r a l d e s t u d iu

  UI DE FORMARE PROFESIONALĂ

  ITĂŢU

  14 ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

  141 EDUCAŢIE Ş l F O R M A R E A P R O F E S O R IL O R

  141.09 LIMBI MODERNE

  141 09 04 / 141.09 01 LIMBAŞI LITERATURA ENGLEZĂ Şl FRANCEZĂ

  141.09 04/141.09.03 LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ Şl ITALIANĂ

  141.09.04/141.09.05 LIMBA Şl LITERATURA ENGLEZĂ ŞI GERMANĂ

  141.09.04/141.09.02 LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ Şl SPANIOLĂ

  TOTAL CREDITE 240

  TITLUL

  BAZA ADMITERII

  DURATA STUDIILOR FORMA DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

  LICENŢIAT IN ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

  STUDII LICEALE, STUDII MEDII DE SPECIALITATE.

  STUDII SUPERIOARE/ DE LICENŢĂ

  4 ANI

  ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ LA ZI

  Chişinău, 2013

  -t

 • Planul de învăţământ pe ani de studii Anul I, Semestrul I

  Cod Denumirea disciplinei

  Ore Numărul de ore pe săptămână

  Forma de

  evaluare Nr. de

  credi te

  Total Contact direct

  Lucru individual p S L

  F.01.0.001 Introducere în lingvistică 60 30 30 1 1 i:

  0.01.0.002 Tehnologii informaţionale 120 60 60 2 2 r. i

  4

  F.01.0.003 Fundamentele ştiinţelor educaţiei

  90 45 45 2 1

  F.01.0.004 Psihologie generală 90 45 45 2 1 i.

  SI.01.0.005 Morfologia limbii engleze (1)

  180 90 90 6 i;

  H

  O

  J SI.01.0.006 Lexicul englez şi

  Fonetică corectivă 180 90 90 6 h

  S2.01.0.007 Limba B şi comunicare (1)

  180 120 60 8 E o

  Total sem. I 900 480 420 7 25 7 30 Extracurricular:

  G.01.0.008 Educaţia fizică (1) 60 30 30 2 C

  Discipline la libera alegere S1.01.L.009 Tehnici ale scrisului prin

  TIC 60 30 30 2 E 2

  Anul I, Semestrul II

  Cod Denumirea disciplinei

  Ore Numărul de ore pe săptămână

  Forma de

  evaluar e

  \ r . (Ic

  cred ill*

  Total Contact direct

  Lucru individual P S L 1

  F.02.0.010 Didactica generală 90 45 45 2 1 E 3

  F.02.0.011 Psihologia dezvoltării 90 45 45 2 1 E 3

  S 1.02.0.012+ S1.02.0.013

  Istoria literaturii engleze de la origine până la secolul XVI + Istoria literaturii universale

  180 90 90 3 3 E 6

  S1.02.0.014 Limba engleză şi comunicare

  180 90 90 6 1

  SI.02.0.015 Fonetica limbii engleze prin TIC

  60 30 30 2 1 -

  SI.02.0.016 Morfologia limbii engleze (2)

  120 60 60 4 1 •*

  S2.02.0.017 Limba B şi comunicare (2) 180 120 60 8 E 6

  Total sem. II 900 480 420 7 25 7 30 Extracurricular:

  G.02.0.018 Educaţia fizică (2) 60 30 30 2 C

  G.02.0.019 Protecţia civilă 60 30 30 2 C Discipline la libera alegere

  S1.02.L.020 TIC în asimilarea 60 30 30 2 E 2 lexicului englez

  3

 • Anul II. Semestrul III

  Cod Denumirea disciplinei

  Ore Numărul de ore pe săptămână

  Forma de

  evaluare

  Nr. de

  credite Total Contact

  direct Lucru

  individual p S L

  F.03.A.021/ F.03.A.022/ F.03.A.023

  Proiectarea educaţional ă/M an agement ul clasei de elevi/ Comunicare educaţională

  60 30 30 î 1 E 2

  F.03.0.024 F.03.0.025

  Psihologia educaţiei + Educaţia incluzivă

  120 60 60 2 2 E 4

  U.03.A.026/ U.03.A.027

  Bazele antreprenoriatului/ Bazele micro şi macroeconomiei

  90 45 45 2 1 E 3

  51.03. A.028/ 51.03. A.029

  Istoria literaturii engleze sec.XVII şi metodologia investigaţiei în literatură/ Epoca clasică a literaturii engleze

  90 45 45 2 1 1.

  51.03. A.030/ 51.03. A.031+ 51.03. A.032/ 51.03. A.033

  Limbi şi literaturi germanice / Istoria limbilor şi literaturilor germanice + Stilistica engleză* */Stilistica lingvistică şi literară

  60

  120

  30

  60

  30

  60

  1

  1

  1

  3

  i: 6

  SI.03.0.034 Praxiologia comunicării în limba engleză (1)

  180 90 90 6 E 6

  S2.03.0.035 Limba B şi comunicare (3)

  180 120 60 8 E 6

  Total sem. III 900 480 420 9 23 7 30 Discipline la libera alegere:

  S.03.L.036 Limba italiană şi 60 30 30 2 E 2 comunicare

  Anul I I , Semestrul IV

  Cod Denumirea disciplinei

  Ore Numărul de ore pe săptămână

  Forma de

  evaluar e

  Nr. de

  credite Total Contact

  direct Lucru

  individual P S 1 .

  F.04.0.037 Didactica limbii engleze**

  90 45 45 2 1 E .4

  U.04.A.038/ U.04.A.039

  Ştiinţe politice/Politologie

  90 45 45 2 1 E 3

  FI.04.0.040+ F1.04.0.041

  Introducere în cercetare + Metode şi tehnici de elaborare a tezelor

  120 60 60 2 2 E 4

  51.04. A.042/ 51.04. A. 043

  Istoria lit.engleze sec.XVIII*/Iluminismul englez

  60 30 30 1 1 E 2

  51.04.0. 044 51.04.0. 045

  Construirea textului în limba engleză+ Gramatica contextuală

  60 120

  30 60

  30 60

  1 1 4

  B 6

  SI.04.0.046 Praxiologia comunicării în limba engleză (2)

  180 90 90 6 1 ()

  S2.04.0.047 Limba B şi comunicare (4)

  180 120 60 8 1 . (>

  Total sem. IV 900 480 420 8 24 7 30

  Discipline la libera alegere: S.04.L.048 Limba germană şi 60 30 30 2 E 2

  comunicare *Teza de an -la disciplina Istoria literaturii franceze

 • Anul III, Semestrul V

  Cod Denumirea disciplinei

  Ore Numărul de ore pe săptămână

  Forma de

  evaIuar e

  Nr. de

  eredile Total Contact

  direct L ucru

  individual P S L

  F.05.0.049 Didactica limbii B 90 45 45 2 1 L 3 F.05.A.050/ F.05.A.051+ F.05.A.052/ F.05.A.053

  P.I Proiectarea didactică/Formarea competenţei de comunicare în limba engleză+ P.II Abilitare curriculară/Abordarea didactică a CECRL

  120 60 60 2 2 E 4

  U.05.A.054/ U.05.A.055

  Filosofia / Probleme filosofice ale lingvisticii

  90 45 45 2 1 E 3

  F.05.0.056 Lexicologia limbii engleze

  60 30 30 1 1 F ->

  451.05. A.057/ 51.05. A.058

  Principii şi tendinţe ale literaturii engleze în sec.XIX, XX şi XXI**/ Şcoli şi direcţii literare în sec.XIX, XX şi XXI

  120 60 60 2 2 1

  SI.05.0.059 Analiza lingvo-stilistică a textului englez ( 1)

  180 90 90 6 i: 6

  S2.05.0.060 Limba B şi comunicare (5 )

  180 120 60 8 Li 6

  F.05.0.061 Practica de iniţiere 60 30 30 2

  Total sem. V 900 480 420 9 21 7 30 Discipline la libera alegere:

  S.05.L.062 Limba germana şi 60 30 30 2 E 2 comunicare

  Anul III, Semestrul VI

  Cod Denumirea disciplinei

  Ore Numărul de ore pe săptămână

  Forma de

  evaluar e

  Nr.

  d*| credite

  Total Contact direct

  Lucru individual

  P S I.

  U.06.0.064 Politici lingvistice în context european

  60 30 30 2 2 i.

  M S1.06.A.065/ M S 1.06. A. 066

  Tehnici de scriere creativă/Acte şi documente oficiale în limba engleză

  60 30 30 2 2 E ->

  SI.06.0.067 Analiza lingvo-stilistică a textului englez (2)

  180 90 90 10 E 6

  S2.06.0.068 Praxiologia comunicării în limba B

  180 120 60 14 E 6

  52.06. A.069/ 52.06. A.070

  Cultura şi civilizaţia B/ Universul cultural- artistic B

  60 30 30 2 2 E 2

  F.06.0.071 Practica pedagogică 360 180 180 E 12

  Total sem.VI 900 480 420 6 | 30 | 6 30

  **Teza de an Ia limba şi literatura engleza (disciplinele istoria literaturii englez, stilistică, lexicologie, didactică)

 • Anul IV, Semestrul VII

  Cod Denumirea disciplinei

  Ore Numărul de ore pe săptămână

  Forma de

  evaluar e

  Nr. de

  credit e

  Total Contact direct

  Lucru individu

  al

  P S I.

  F.07.0.072 Etica pedagogică 60 30 30 1 1 i T

  F.07.A.073/ F.07.A.074+ F.07.A.075/ F.07.A.076

  P.I Cultura şi Civilizaţia Marii Britanii / Universul cultural al Marii Britanii P.II Aspecte istorice ale limbii engleze /Istoria limbii engleze

  120 60 60 2 2 E 4

  51.07. A.077/ 51.07. A.078 Gramatica teoretică/Probleme de teorie şi practică a gramaticii

  120 60 60 2 2 E 4

  51.07. A.079/ 51.07. A.080

  Semiotica textului literar englez (l)/Formarea competenţei de construire a textului literar (1)

  180 90 90 6 E 6

  51.07. A.081/ 51.07. A.082+ 51.07. A.083/ 51.07. A.084

  P.I Hermeneutica/Analiză şi exegeză textuală+ P.II Pragmatica textului publicistic/Analiza şi elaborarea textelor autentice

  180 90 90 2 4 E 6

  52.07. A.085/ 52.07. A.086/ M2.07.A.087/ M2.07.A.088/ M S2.07.A.089/ M S2.07.A.090

  Strategii şi tehnici de comunicare/ Abordarea didactică a textului/ Teoria şi practica traducerii / Dificultăţi de traducere in si din limba străină / Discursul şi comunicarea publică în limba străină/ Formarea competenţei de comunicare interculturală

  180

  120 60 8 E

  I

  S2.07.0.091 Direcţ

Search related