34198863 Teknik Menjawab Soalan Sains

  • View
    28

  • Download
    11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mudah

Text of 34198863 Teknik Menjawab Soalan Sains

TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS

BAHAGIAN A DAN BAHAGIAN B

FORMAT PEPERIKSAAN UPSR SAINS RENDAH 2005NAMA KERTAS : SAINS RENDAH KOD KERTAS : 018 MASA : 1 JAM 15 MINIT

APA YANG DIUJI 1. BAHAGIAN A 30 SOALAN OBJEKTIF Menguji Pengetahuan, kefahaman dan aplikasi Sains berdasarkan objektif Huraian Sukatan Pelajaran. 2. BAHAGIAN B 4-5 SOALAN Menguji Kemahiran Proses Sains.

Bagi murid yang ingin Skor A - sains UPSR , 3 perkara penting perlu dikuasai iaitu :1. Fakta Sains ( Bahagian A ) 2. Kemahiran Proses Sains ( Bahagian B )

3. Kemahiran Berfikir ( Bah. A dan B )

Suntikan markah maksimum , murid pastikan :1. Bahagian A , betul

25 dan ke atas ke atas

daripada 30 markah penuh2. Bahagian B , betul 15 dan daripada 20 markah penuh .

Keseluruhan , dijumlahkan markah :AAAAA - Sains UPSR

KEMAHIRAN PROSES SAINS

APAKAH KPS?MEMERHATI ( OBSERVING ) MENGELAS ( CLASSIFYING ) MENGUKUR DENGAN MENGGUNAKAN NOMBOR ( MEASURING USING NUMBER ) MEMBUAT INFERENS ( INFERRING ) MERAMAL ( PREDICTING ) BERKOMUNIKASI ( COMMUNICATING ) MENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN MASA ( USING TIME AND SPACE RELATIONSHIP ) MENTAFSIR DATA ( INTERPRETING DATA ) MENDEFINISI SECARA OPERASI (DEFINING OPERATIONALLY ) MENGAWAL PEMBOLEHUBAH ( CONTROLLING VARIABLES) MEMBUAT HIPOTESIS ( HYPOTHESIZING ) MENGEKSPERIMEN ( EXPERIMENTING )

MEMERHATI / OBSERVINGMelibatkan penggunaan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau untuk mengumpul maklumat tentang objek dan fenomena. Alat atau instrumen boleh digunakan untuk membantu deria. Pemerhatian boleh dilakukan secara : Mengumpul maklumat Membuat perbandingan

Anda diberi sehelai daun dan nyatakan pemerhatian anda.Soalan Apakah warnanya? Adakah warnanya sekata? Adakah daun itu mempunyai sisi sekata atau bergerigi? Adakah daun itu berkilat? Bagaimanakah susunan urat daun tersebut? Adakah tangkainya tebal atau nipis, keras atau lembut? Adakah daun itu mempunyai bau? Apakah tekstur permukaan daun itu? Pemerhatian .. .. .. ... ... ... ... ... ... ...

MEMBUAT INFERENS / INFERRING Kesimpulan awal Andaian yang munasabah Penerangan Sebab / kenapa boleh terjadi demikian

Jenis InferensInferens terbahagi kepada tiga jenis 1). Inferens bebas. 2). Inferens terkawal / jitu 3). Inferens berbanding.

Cara Membuat Inferens1). Teliti pemerhatian utama 2). Buat pemerhatian. 3). Buat penerangan atau sebab.

..pemerhatian.keranasebab

Anda diminta membaling ke atas beberapa objek dan membuat pemerhatian

Soalan Apakah yang dapat anda perhatikan? Berikan inferens berdasarkan pemerhatian anda.

Jawapan Pemerhatian: . Inferens: . .

MENGAWAL PEMBOLEHUBAH/ CONTROLLING VARIABLES Tiga jenis pembolehubah : Pembolehubah yang dimanipulasikan Pembolehubah yang diubah-ubah, Pembolehubah yang bergerakbalas Hasil dari eksperimen Pembolehubah yang dimalarkan Pembolehubah yang sentiasa sama sepanjang eksperimen

Cara Menulis PembolehubahUkuran ( ciri ) Suhu Bilangan Masa Tinggi Benda / objek Air Bongkah Air dipanaskan Anak benih

* Ada juga pembolehubah yang tidak perlu dinyatakan ukuran/ciri seperti waktu/blan/minggu/masa/tahun.

Contoh: Jadual Jenis BarisBaris 1 : Pem. Dimanipulasi

Masa (minit) Suhu (C)

3 28

6 32

9 36

12 40

Baris 2 : Pem. Bergerakbalas

Contoh: Jadual Jenis LajurPem. Dimanipulasi Berat Baja ( gram) Ketinggian Pokok ( cm )

5 1015 20

3.0 3.54.0 4.5

Pem.Bergerakbalas

MEMBUAT HIPOTESIS/ HYPOTHESIZING

Merupakan satu pernyataan umum yang cuba mengaitkan dua atau lebih pembolehubah Kenyataan ini perlu diuji untuk membuktikan kesahihannya

CaraMembuat Hipotesis Kenal pasti pembolehubah dimanipulasi (PUM) dan pembolehubah bergerak balas (PUB)Lihat corak/pola PUM dan PUB Hubungkan kedua-dua PUM dan PUB menjadi satu penyataan. Gunakan kata hubung yang sesuai seperti : SemakinpolaPUMsemakinpola.PUB. Jika..polaPUMJika.pola.PUB.

MENTAFSIR DATA / INTERPRETING DATAMemberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa, pola dari maklumat yang dikumpul.

Maklumat boleh dikumpul daripada objek, fenomena, graf, jadual dll.

Contoh KPS Mentafsir Data corak perubahan : menaik / meningkat / bertambah / lama menurun / cepat corak pertambahan : meningkat banyak / meningkat sedikit menurun cepat / menurun perlahan hubungan dua pembolehubah : Semakin..semakin Jika..Jika..

Contoh KPS Mentafsir Data tujuan/tajuk penyiasatan : Untuk mengkaji / menyiasat hubungan di antara .PUM.dengan..PUB

membuat kesimpulan/rumusan : Semakin..semakin Sekiranya..Jika..

ISTILAH-ISTILAH CORAK / POLA :1. MENAIK / SEMAKIN BANYAK / BERTAMBAH

2. MENURUN / SEMAKIN KURANG / BERKURANG3. MENDATAR / MALAR / TETAP / TIDAK BERUBAH

Corak pertambahan/corak penguranganLihat kadar pertambahan / kadar pengurangan dalam Pembolehubah dimanipulasikan dan kadar pertambahan/pengurangan dalam pemboleubah bergerakbalas

Contoh:Berat Baja (gram)30 35

Kuantiti Bunga20 24

4045 50

2828 26

Contoh graf : ( Corak / pola gabungan )60 50 40 30 20 10 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 suhu masa

MERAMAL / PREDICTING

Meramal adalah proses untuk menentu dan menjangka peristiwa akan datang berasaskan pemerhatian dan pengalaman lalu atau data yang boleh dipercayai

Anda diminta membincangkan keadaan di Bumi jika berlaku kemusnahan salah satu bahagian permukaan Bumi

Ramalkan keadaan kehidupan manusia jika air lautan kering. Berikan alasan kepada jawapan kamu.

. . .

Mengkaji pertumbuhan anak benih dari segi ketinggian

MASA (Minggu)

1 6

2 10

3 15

4 21

5 26

TINGGI ( Cm )

Ramalkan ketinggian anak pokok pada minggu 7?