46.1 Skloˆovn­ podstatn½ch jmen - ­slo a rod

  • View
    165

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura. 46.1 Skloňování podstatných jmen - číslo a rod. t a houska. t o kuře. t en míč. t a kuřata. t y míče. t y housky. Autor: Dana Brádková. - PowerPoint PPT Presentation

Text of 46.1 Skloˆovn­ podstatn½ch jmen - ­slo a rod

Snmek 1

46.1 Skloovn podstatnch jmen - slo a rodElektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

Autor: Dana Brdkov

ten mty me

ta houskaty houskyto kueta kuata

Vte, kdo zpsobuje angnu, chipku, nebo netovice?

1Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace46.2 Co u v? Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

Pia k pdm sprvn pdov otzky.pd (pro) koho? co?pd (s) km? m?pd o kom? o em?pd oslovujeme, volmepd (ke) komu? emu?pd kdo? co?pd (bez) koho? eho?Skloovat podstatn jmna znamen mnit jejich tvary.Tvary podstatnch jmen se mn podle pd.Pdy urujeme pomoc pdovch otzek.etina m sedm pd.Vysklouj podstatn jmno triko.pd .....................................pd .....................................pd .....................................pd .....................................pd .....................................pd .....................................pd .....................................

Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

2Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace46.3 Jak si ekneme nov termny a nzvy?Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

Tvary podstatnch jmen jsou v sle jednotnm (ten traktor, ten kucha, ta trva, to pdlo) nebo v sle mnonm (ty traktory, ti kuchai, ty trvy, ta pdla).Podstatn jmna peve do mnonho sla.loka, koberec, ryba, prstnek, vlas, rybika, house, puka, potok, koule, svetr, kolobka, kolo, pbh, ohe, svtn, hvzda, kolkRozti podstatn jmna do dvou kok.polvky zub mrz koleka doktor medvdi brle zajci voda korunka oi liky m hb ptata kosi seno kosa vousy hrdinov kouzlo

mnon slojednotn slo

Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

3Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace46.4 Co si ekneme novho?Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

Tvary podstatnch jmen vyjaduj obvykle jeden ze t rod:rod musk (uka si zjmenem TEN, TI nebo TY - ten kocour, ti kocoui)rod ensk (uka si zjmenem TA, TY - ta koka, ty koky)rod stedn (uka si zjmenem TO, TA - to kot, ta koata)Uri rod nsledujcch podstatnch jmen.msto, oves, stany, poas, hodina, komn, pedsn, schody, koberec, mslo, bratranec, krvy, obliej, slata, odznak, vlajky, ve, pslov, brouk, ohe

Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

4Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace46.5 Procvien a pkladyElektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

Napi do t sloupc nzvy pohdkovch bytost nebo kouzelnch pedmt. Dopl slo.rod musk rod ensk rod stedn ............................... ..................................... .............................................................. ..................................... .............................................................. ..................................... .............................................................. ..................................... .............................................................. ..................................... ...............................Uri pd, slo a rod u podstatnch jmen.mezi novmi spoluky ................................ dal na moji radu ................................ love, nezlob se! ....................................... pila i Petra .....................................bez pohdky neusnu ..................................... mm 1 z matematiky .........................na blch oblacch ........................................ pu plncm perem ...........................naproti makovmu poli ................................ usnul jako dudek ..............................

Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

5Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace46.6 Nco navc pro ikovnElektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

Pozor: nkter podstatn jmna maj jen tvary jednotnho sla, nap.: kov, Labe, dv, uhl, rot.A nkter podstatn jmna maj jen tvary mnonho sla, nap.: vrata, nky, kalhoty, przdniny, jtra.Uri rod, slo a pd u danch podstatnch jmen.ped vraty - ..................................... mm nov kalhoty - ..................................pj mi nky - ............................... zatopme uhlm - ......................................skoil do rot - ............................... obdvme jtra - .....................................tm se na przdniny - ................................ pluje po Labi - ...............................

Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

6Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace46.7 CLILElektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

ten kohout - ti kohoutita slepice - ty slepiceto kue - ta kuataten balk - ty balkyta guma - ty gumyto svtlo - ta svtlaa rooster - the roostersa hen - the hensa chicken - the chickensa packet - the packetsa rubber - the rubbersa light - the lights

Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

,7Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace46.8 Test znalostSprvn odpovdi: 1. Uri rod a slo podstatnho jmna mrazky.rod ensk, slo jednotnrod musk, slo jednotnrod stedn, slo mnonrod musk, slo mnon3. Najdi ve vt podst. jm. rodu enskho, sla jednotnho.Na zahrad se pasou husy s housaty.husyhousatyzahradnen tam takov2. Kter slova jsou rodu stednho, sla mnonho?vlasy, sokoli, kolotoe, vlcikdla, ptata, slunce, pohodlsovy, idle, mrkve, chybykdlo, pte, slunce, pohodl4. Jak m etina rody?

klui, holi, dtskmusk, ensk, stednminul, ptomn, budoucmnon a jednotndbcb

Test na znmkuElektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

8Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace46.9 Pouit zdroje, citaceElektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

1. Obrzky z databze klipart.Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

9Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace46.10 AnotaceElektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

AutorDana BrdkovObdob01 06 /2013Ronk3. ronkKlov slovaSkloovn podstatnch jmen slo a rodAnotacePrezentace popisujc zkladn uivo o skloovn podstatnch jmen.Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

10Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace