54501269 Teknik Menjawab Upsr Part 1

 • View
  225

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 54501269 Teknik Menjawab Upsr Part 1

 • 7/27/2019 54501269 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  1/34

  NUMBERS & OPERATIONSNUMBERS & OPERATIONS

 • 7/27/2019 54501269 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  2/34

  One million three hundred fifty-threethousand two hundred and nineteen.

  1. Recognize Numbers

  Million Thousand Usual(Remaining Digit) (3 Digits) (3 Digits)

  NUMBERS

  Million Thousands

  OTHOTHO

  1 3 5 3 2 1 9

 • 7/27/2019 54501269 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  3/34

  1. Recognize Numbers

  Million Thousand Usual(Remaining Digit) (3 Digits) (3 Digits)

  NUMBERS

  Million Thousands

  OTHOTHO

  1 0 5 3 1 90

  One million fifty-three thousands and ninteen

 • 7/27/2019 54501269 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  4/34

  a) In Words

  Example : 3 2 0 9 6 4 0

  M T U

  Three million two hundrednine thousand six hundredand forty

  2. Write Numbers NUMBERS

  b) In Numerals

  Example : Five million eleven thousand and seventy

  Use MTU

  Million Thousands

  H T O H T O H T O

  5 1 1 7 00 0

 • 7/27/2019 54501269 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  5/34

  a) Place Value3 2 0 9 6 4 0

  M

  HTh

  TThTh

  O

  T

  H

  3. Determine Value NUMBERS

  b) Digit Value

  3 000 0000

  90 000

  4000

  7

  80050

  3 0 9 4 8 5 7

 • 7/27/2019 54501269 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  6/34

  5. Form A Number

  94 5203

  Largest Number

  9 45 2 03 Largest digit first

  Smallest Number

  4 52 0 93 If there is a zero, place thesecond smallest value before it

  NUMBERS

 • 7/27/2019 54501269 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  7/34

 • 7/27/2019 54501269 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  8/34

  7. Equivalent Values

  16 tens = 160 (tens has 1 zero )

  Example :

  121 hundreds = 12100

  (hundreds has 2 zeroes )

  NUMBERS

 • 7/27/2019 54501269 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  9/34

  ROUND OFFROUND OFF

  RECOGNIZE SMALL NUMBER AND BIGNUMBER

  RECOGNIZE SMALL NUMBER AND BIGNUMBER

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  SMALL NUMBER BIG NUMBER

  Method 1

 • 7/27/2019 54501269 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  10/34

  NUMBERSExample :

  Roundoff23 254 to thenearest thousand

  Step 1

  Determine theplace value 23 254

  Step 2

  Recognizenumberof2 at

  theplace value hundred.23 254

  Small number

  Step 3

  23 254 isnearest to 23 000

 • 7/27/2019 54501269 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  11/34

  NUMBERSExample :

  Roundoff23 654 to thenearest thousand

  Step 1

  Determine theplace value 23 654

  Step 2

  Recognizenumberof6 at

  theplace value hundred.23 654

  Big number

  Step 3

  23 654 isnearest to 24 000

 • 7/27/2019 54501269 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  12/34

  03M

  ei 2011

  Round off to the nearest hundred.

  4 5 7 0 07 1

  4 5 7 28

  7 37 47 57 67 77 87 9

  4 5 8 0 0

  Near

  NOMBOR

  Far

  Method 2

 • 7/27/2019 54501269 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  13/34

  03M

  ei 2011

  Round of to the nearest ten thousands

  13 5 0 0 0 05 15 25 3

  5 45 55 6

  135 7 4 9 25 85 9

  13 6 0 0 0 0

  Near

  NOMBOR

  Far

 • 7/27/2019 54501269 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  14/34

  Round off 23 654 to the nearesttens

  Round off 23 654 to the nearesttens

  1. Underline the number at place valueones and tens

  23 654

  2. List out number 50 untill 60.

  3. Number 54 near to 50.

  4. Answer : 23 654 = 23 650

  1. Underline the number at place valueones and tens

  23 654

  2. List out number 50 untill 60.

  3. Number 54 near to 50.

  4. Answer : 23 654 = 23 650

  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

  Method 3

 • 7/27/2019 54501269 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  15/34

  Round offRound off

  Round off these number to the nearestthousands.

  23 859

  1. Underline place value hundred and thousand.

  23 859

  2. List out30 until 40

  3. so, 38 is near to 40. Answer = 24 000

  Round off these number to the nearestthousands.

  23 859

  1. Underline place value hundred and thousand.

  23 859

  2. List out30 until 40

  3. so, 38 is near to 40. Answer = 24 000

  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 • 7/27/2019 54501269 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  16/34

  Try it nowTry it now

  Round off these number to the nearest

  Tens.

  1. 23 826

  2. 45 599

  Round off these number to the nearest

  Tens.

  1. 23 826

  2. 45 599

  = 23 830

  = 45 600

 • 7/27/2019 54501269 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  17/34

 • 7/27/2019 54501269 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  18/34

  Mixed OperationsMixed Operations

 • 7/27/2019 54501269 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  19/34

  FRACTIONS & DECIMALSFRACTIONS & DECIMALS

 • 7/27/2019 54501269 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  20/34

  Tukar dari no. pecahan ke no.

  perpuluhan

  Tukar dari no. pecahan ke no.

  perpuluhan

  Teknik : Kotak-kotak

  Teknik : Kotak-kotak

  LANGKAH 1: Buat

  KOTAK5

  10

  Lukis 1 kotak selepas titik pepuluhan. Ikut bilangan KOSONG

  5

  100

  Lukis 2 kotak selepas titik pepuluhan. Ikut bilangan KOSONG

  5

  1000

  Lukis 3 kotak selepas titik pepuluhan. Ikut bilangan KOSONG

 • 7/27/2019 54501269 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  21/34

  Langkah 2: Letak nombor dalamKotak

  Langkah 2: Letak nombor dalamKotak

  1

  10

  =3

  3 1

  5

  10

  0

  =1

  50

  100

  0

  =11

  1 50

  11 50 0

 • 7/27/2019 54501269 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  22/34

  Menulis nombor pepuluhanmengikut nilai tempat yang betul

  Menulis nombor pepuluhanmengikut nilai tempat yang betul

  Cth: 1.5 +2.73

  Cth: 1.5 +2.73

  1 . 5+ 2 . 73

  4 . 23

  01

 • 7/27/2019 54501269 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  23/34

  Penambahan dan Penolakkan Pecahanwajar dengan sama dan tidak sama

  penyebut

  Penambahan dan Penolakkan Pecahanwajar dengan sama dan tidak sama

  penyebut

  Teknik Ibu dan Anak:

  1. perkenalkan kedudukan ibu dan anak

  dalam pecahan.contohnya :

  2. Ingatkan murid bahawa ibu tidak boleh

  ditambah atau ditolak sebaliknya anak boleh.

  Teknik Ibu dan Anak:

  1. perkenalkan kedudukan ibu dan anak

  dalam pecahan.contohnya :

  2. Ingatkan murid bahawa ibu tidak boleh

  ditambah atau ditolak sebaliknya anak boleh.

  2

  1 Anak (

  numerator)Ibu (

  denominator)

  salah10

  4

  5

  2

  5

  2!

  betul5

  4

  5

  2

  5

  2!

  salah0

  1

  5

  1

  5

  2!

  betul

  5

  1

  5

  1

  5

  2!

 • 7/27/2019 54501269 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  24/34

  TIDAK SAMA PENYEBUTTIDAK SAMA PENYEBUT

  1. Ingatkan murid bahawa pecahan tidak sama ibu tidak dapatditambah/ ditolak.

  contohnya:

  2. Pecahan yang tidak sama ibu perlu mencari ibu yang sama denganbantuan sifir.jika perlu senaraikan sifir 5 dan 10)

  1. Ingatkan murid bahawa pecahan tidak sama ibu tidak dapatditambah/ ditolak.

  contohnya:

  2. Pecahan yang tidak sama ibu perlu mencari ibu yang sama denganbantuan sifir.jika perlu senaraikan sifir 5 dan 10)

  salah15

  4

  10

  2

  5

  2!

  )(10

  6

  10

  2

  10

  4110

  12

  25

  23

  betulnpermudahka

  x

  x

  x

  x

  !

  !

 • 7/27/2019 54501269 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  25/34

  Nombor bercampur/mixed

  number

  Nombor bercampur/mixed

  number Perkenalkan keluarga bahagia Perkenalkan keluarga bahagia

  3

  2

  1BAPA(whole

  number)

  ANAK(numerator)

  IBU(denominator)

 • 7/27/2019 54501269 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  26/34

  Menukarkan pecahan tak wajar kenombor bercampur

  Menukarkan pecahan tak wajar kenombor bercampur

  1. Pecahan wajar adalah nilai anak lebihdaripada ibu.

  ( tidak normal).

  contohnya:

  2. Menukarnya dengan teknik bahagi

  1. Pecahan wajar adalah nilai anak lebihdaripada ibu.

  ( tidak normal).

  contohnya:

  2. Menukarnya dengan teknik bahagi

  3

  8

  2

  2

  6

  83 Bapaib

  u

  anak

  3

  22!

 • 7/27/2019 54501269 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  27/34

  Menukar Pecahan Bercampur

  kepada Pecahan Tak Wajar

  Menukar Pecahan Bercampur

  kepada Pecahan Tak Wajar Cara yang biasa digunakan:

  Tukarkan kepada bentuk rumus:

  Cara yang biasa digunakan:

  Tukarkan kepada bentuk rumus:

  8

  5

  3

  Anak (A)

  Ibu (I)Bapa (B)

  I

  ABI v!

  x

  +

 • 7/27/2019 54501269 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  28/34

  SambunganSambunganSambunganSambungan

  Contoh: Contoh:8

  53

  (A)

  (I)(B)

  8

  29

  8

  524

  8

  538

  !

  !

  v!

  I

  ABI v!

 • 7/27/2019 54501269 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  29/34

  MENGGUNAKAN JADUAL SIFIRMENGGUNAKAN JADUAL SIFIRy Jadual sifir boleh digunakan untuk

  operasi darab pecahan, mencari pecahansetara serta mencari pecahan termudah .

  y Jadual sifir boleh digunakan untukoperasi darab pecahan, mencari pecahansetara serta mencari pecahan termudah .

  2 3 4 5 6 7 8 9

  2 4