Click here to load reader

6. METODICKI POSTUPCI

 • View
  417

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Metodički postupci

Text of 6. METODICKI POSTUPCI

 • METODIKI POSTUPCI U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA

 • Na zadanu kljunu rije ili sintagmu u sredini papira ili ploe uenici zapisuju sve rijei koje im padnu na

  pamet u svezi s temom. Dok se prisjeaju pojmova i zapisuju ih, povezuju ih u asocijativni niz.

  OLUJA IDEJA / OLUJA MOZGOVA

  metodiki postupak koji potie uenike na slobodno i otvoreno razmiljanje o zadanoj temi

  nelinearan oblik oluje ideja (brainstorminga).

  GROZD

 • VRSTE RIJEI

  NEPROMJENJIVE

  PROMJENJIVE

  estice prilozi

  prijedlozi

  brojevi

  veznici

  glagoli

  pridjevi

  zamjenice

  imenice

  usklici

 • 1. Opis teme jednom rijei (najee imenica).

  2. Opis teme dvjema rijeima (najee pridjevi).

  3. Tri rijei koje opisuju radnju (glagolske imenice).

  4. Fraza od etiriju rijei koja izraava osjeaje u svezi s temom.

  5. Istoznanica koja ponovno saima bit teme.

 • FUTUR PRVI

  budunost

  stvarna, nestvarna

  igrat e, gledat e, sjedit e

  oznaava neki budui dogaaj (ili) Gledat u mali nogomet.

  futur

 • Omoguuje obradu teme

  s razliitih motrita pri emu se uenici

  slue kockom na ijim su plohama ispisane natuknice

  za razmiljanje i pisanje.

 • opiite pojam viestruko sloene reenice

  usporedite viestruko sloenu reenicu s jednostruko sloenom

  poveite pojam viestruko sloene reenice s pojmom veznika reenica

  ralanite sljedeu viestruko sloenu reenicu na jednostavne/sureenice (...)

  objasnite kada jest uporaba viestruko sloenih reenica svrhovita, a kada nije

  u zadanoj viestruko sloenoj reenici primijenite pravilo o pisanju zareza (...).

  KOCKARENJE VIESTRUKO SLOENA REENICA

 • ZAJEDNIKE OSOBINE

  VENNOV DIJAGRAM

 • Stupnjevanje pridjeva

  razvrstavanje

 • ovjek ovjee

  lijep ljepi

  jak najjai

  RAZVRSTAVANJE

 • TABLICA JE PRIMJENJIVA U SINTEZI

  (NAKON OBRADE JEZINE TEME) .

  gramatike kategorije

  promjenjivost

  reenina uloga

  IMENICE

  ZAMJENICE

  PRIDJEVI

  KONCEPTUALNA TABLICA usporedba triju ili vie odrednica

 • INSERT POSTUPAK

  Interactive Notating System for Effective Reading and Thinking

  Interaktivni oznaujui sustav za djelotvorno razmiljanje i itanje

 • OZNAKE INSERT POSTUPKA

  NOVA

  OBAVIJEST +

  -

  ?

  OBAVIJEST SE RAZLIKUJE

  OD ONOGA TO ZNAM ILI MISLIM DA ZNAM

  ZNAM ILI

  MISLIM DA ZNAM

  OBAVIJEST ME

  ZBUNJUJE, O TOME

  ELIM ZNATI VIE

 • S lijeve se strane dnevnika

  navode ulomci iz teksta.

  S desne se strane dnevnika

  zapisuju komentari o

  navedenome ulomku.

  Zato sam zapisao taj navod? Na to me podsjetio? Koja mi je

  pitanja otvorio?

  NAVODI IZ TEKSTA KOMENTARI

 • T-tablica je metodiki postupak koji se moe primijeniti pri itanju teksta ili diskusiji. Navode se teze ZA ili PROTIV

  odreene pojave, stava, naela i sl.

 • IGRA ASOCIJACIJE

  A B C D

  1. sjedi bia rimski opisni

  2. budunost vlasitite redni kolsko

  3. radnja Marija parni posvojni

  4. cvjeta ope 10 staklena

  GLAGOLI IMENICE BROJEVI PRIDJEVI

  PROMJENJIVE VRSTE RIJEI

 • A 5

  8

  B

  2

  7

  Z

  D

  E C

  4 G

  H 9

  3 6

  BIA STVARI POJAVE

  Marija kare rosa

  uenik stol magla

  dijete olovka kia

  JEZ

  IN

  A IG

  RA

  ME

  MO

  RY

 • JEZINA IGRA DOMINO

  mjesni

  vremens

  ki

  prijedlog uz

  imenicu

  na klupi

  juer

  nepromje

  njiv

  prilog

 • JEZINA KRIALJKA

  P

  R

  I

  D

  J

  E

  V

  I

  O S V O J N I

  G A D I V N I

  P R O M J E NJ V E

  P R I P A A NJ E

  M A I

  N E O D R E N I

  I V A N O

  P O M E N I E NJ E

  N

 • JEZINA KRIALJKA

 • RECIPRONO POUAVANJE

  skupina 4 - 7 uenika: svi imaju isti tekst i izmjenjuju se u ulozi nastavnika rjeavajui pet zadataka

  1. Saima to su u sebi proitali svi lanovi skupine. 2. Osmiljava 2 3 pitanja o ulomku i postavlja lanovima skupine. 3. Razjanjava potekoe u svezi s kojima drugi uenici nisu

  sigurni.

  4. Predvia o emu e biti rijei u sljedeem ulomku. 5. Zadaje svima proitati sljedei ulomak.

 • RECIPRONO POUAVANJE

  PADEI ZNAENJE NASTAVCI RAZLIKA PRIJEDLOZI UZ PADEE

  GLASOVNA

  PROMJENA

  DATIV

  LOKATIV

 • ISPREMIJEANE REENICE

 • ZNAM / ELIM ZNATI / NAUIO SAM

  ZNAM

  (to mislimo da

  znamo?)

  ELIM ZNATI

  (to elimo znati?)

  NAUIO SAM

  (to smo nauili?)

  - dva ili vie predikata - glavna i zavisna

  - inverzija

  - vrste sloenih reenica - pravila o pisanju

  zareza

  - zavisno sloene reenice - mjesne i vremenske

  reenice

  SLOENA REENICA

 • INTERVJU

  postavlja pitanja

  KORAKA

  U TRI

  A

  C

  B

  odgovara

  zapisuje

 • A B

  C D

  A B

  C D

  postavlja pitanja odgovara

  odgovara postavlja pitanja

  E

  TV

  ER

  O

  LA

  NA

  SK

  UP

  INA

  B

  C

  D

  A

  svatko razmjenjuje

  partnerov odgovor

  1. KORAK

  2. KORAK

  3. KORAK

 • SLAGALICA

  oblikovanje skupina tako da svaki lan predstavlja broj (1, 2, 3, 4, 5)

  svi itaju zadani tekst

  tekst je podijeljen na 4 (5) dijelova

  slaganje skupina tako da se okupljaju sve jedinice,

  dvojke, trojke... EKSPERTNE SKUPINE

  svaka je skupina zaduena za dio teksta oznaen njezinim brojem (razgovaraju, razjanjavaju, dogovaraju se kako pouiti ostale lanove svoje MATINE SKUPINE)

 • SLAGALICA

  MATINE SKUPINE (podijeljeni tekstovi)

  EKSPERTNE SKUPINE

  (prouavanje i pripremanje)

  MATINE SKUPINE (pouavanje i provjeravanje)

 • DRAMSKI POSTUPCI U NASTAVI

  HRVATSKOGA JEZIKA

 • DRAMSKA PEDAGOGIJA

  izdanak napredne pedagogije

  oblik iskustvenoga uenja i pouavanja usmjeren prema ueniku

  zamiljena dramska situacija postaje na kolskom satu metodiki postupak

  dramski pedagog nije staromodan dramski uitelj koji pouava glumi

  dramski pedagog pomae uenicima uiti i osnaivati se snagom drame i umjetnosti

 • dramski postupci

  IGRE -aktivnosti koje se odvijaju prema jasnim

  pravilima

  VJEBE - zadatak se ostvaruje u okvirima

  individualnih ili skupnih mogunosti sudionika,

  nema nadmetanja

  TEHNIKE - sloenij oblici aktivnosti sastavljeni od jednostavnijih

  postupaka

 • KIPOVI

  igra u paru - jedan je uenik kipar, a drugi glina

  kipar od gline (tijela suigraa) oblikuje kip na temelju zadanoga pojma ili radnje - ostvaraji se razgledavaju

  zadano moe biti i poetno slovo - mogunost oblikovanja vrlo razliitih likova ili prikaza radnji iji nazivi poinju zadanim slovom

  mogue je oblikovati i skupne kipove s dvoje i vie uenika

  kipovi mogu oivjeti, pokrenuti se, stupiti u dijalog ili suigru s drugim likovima, ili dok su jo uvijek nepokretni, izrei svoje misli naglas

 • VONA SALATA (REENINI ZNAKOVI, VRSTE RIJEI...)

  igra u trima skupnama toka (izjavna reenica), upitnik (upitna reenica) i usklinik (usklina reenica)

  svaki lan skupine dobiva jedan znak na papiriu toku, upitnik, usklinik

  unutar skupine razgovara se (ponavlja) o izjavnim,

  upitnim i usklinim reenicama

  uenici sjedaju na stolce u krug

  uitelj izgovara reenicu: Jeste li svi proitali lektiru? i sve upitne reenice zamjene mjesta

 • AROBNJAK (GLAGOLI)

  uitelj priprema aroban tapi, papir i flomaster

  uitelj izgovara imenice kao poznatu vrstu rijei i najzanimljivije zapisuje na papir (desetak) - stavlja na

  vidljivo mjesto

  Ja sam arobnjak i pretvorit u vas u ... abe!

  uenici ih poloajem tijela doaravaju, kreu se prostorom, skau i glasaju prema uputi:

  abe skaite! Krekeite! Ronite!

  uenik moe biti arobnjak

 • RIJE S POKRETOM (VLASTITE IMENICE, GLAGOLI, PRIDJEVI...)

  uenici su u krugu prvi uenik pokazuje na uenika s desne strane izgovarajui samo njegovo ime

  prozvan uenik pantomimskom radnjom pokazuje to bi mogao raditi u ovom trenutku da nije u koli

  vae, ita, lei, pjeva...

  sljedei uenik izgovara samo ime i glagol koji je pogoen, npr. Maja spava.

 • vjeba pridjeva: uenik se sam predstavi pridjevom koji ga opisuje pokretom (Jasna pospana.)

  sloeniji oblik: pridjev poinje slovom kao i ime Jasna jaka, Tea tiha, Ena elegantna, Vedrana

  vedra...

 • IGRA PANTOMIME

  svako dramsko prikazivanje u kojemu se sudionici

  slue samo kretnjama tijela, gestama i mimikom, bez govora

  pantomimska igra pogaanja jedan ili vie uenika pokazuje zadanu situaciju ili pojam

  vrijeme pogaanja: 2-3 minute

  ustaljeni znakovi: broj rijei u nazivu ili pojmu, redni broj rijei, veznici, prijedlozi pokazuju se brojem prstiju

 • PREDMET GOVORI

  (POSVOJNI PRIDJEVI...)

  svatko donese jedan svoj predmet (ealj, narukvica, sat, knjiga...)

  svi sjede u krugu, predmete stavljaju u sredinu i neko ih

  vrijeme u tiini promatraju

  svatko uzima svoj predmet i opisuje ga u 1. osobi

  jednine

  Ja sam Markov sat. Dobio me za roendan od prijatelja Ivana. Prva su me tri dana svi gledali i divili se...

 • IMPROVIZACIJA

  (KNJIEVNI JEZIK I ZAVIAJNI GOVOR)

  ovjek dolazi iz maloga mjesta u grad. Izgubio se i moli pomo.

  Turist iz velikoga grada posjeuje seosko gospodarstvo. Ponuda ukljuuje i munju koze ili krave. Vlasnici objanjavaju kako se to radi.

  Brani par obilazi kue u selu s namjerom kupnje i preureenja za odmor. O kuama razgovaraju s vlasnicima.

  Improvizacija u parovima razgovor o zadanoj temi Nakon dobivene upute, uenici se kratko dogovaraju.

 • LJETNA KIA (GLAGOLI, GLAGOLSKE IMENICE...)

  zvuk se kie stvara etirima razliitim zvukovima koji se lanano prenose

  zvukovi se izvode unaprijed dogovorenim redoslijedom

  vjeba se izvodi zatvorenih oiju, bez glasanja, razgovora i kretanja

  novi zvuk uvodi uitelj u trenutku kada posljednji uenik u krugu zapone s izvoenjem onoga to je prethodno zadano, odnosno kada je krug zatvoren

  1. trljanje dlana o dlan

  2. pucketanje prstima

  3. naizmjenino tapanje lijevog i desnog koljena 4. toptanje nogama u mjestu

 • BANI, Aleksandar. 2007. Ne raspravljaj, igraj! Prirunik forum-kazalita. Hrvatski centar za dramski odgoj. Zagreb

  BRNING, Ludger, SAUM, Tobias. 2008. Suradnikim uenjem do uspjene nastave. Naklada Kosinj. Zagreb

  LEKI, Ksenija i dr. 2007. Igram se, a uim! Dramski postupci u razrednoj nastavi. Hrvatski centar za dramski odgoj. Zagreb

  MATIJEVI, Milan, RADOVANOVI, Diana. 2011. Nastava usmjerena na uenika. kolske novine. Zagreb

  SCHER, Anna i VERRALL, Charles. 2006. novih 100+ideja za dramu. Hrvatski centar za dramski

  odgoj. Zagreb

  STEELE, Jeannie L., MEREDITH, Kurtis S., TEMPLE, Charles. 1998. Okvirni sustav kritikog miljenja u cjelini nastavnog programa. Vodi kroz projekt I., II., III., IV., V. Institut Otvoreno drutvo Hrvatska

  PEKO, Anelka PINTARI, Ana. 1999. Uvod u didaktiku hrvatskoga jezika. Pedagoki fakultet. Osijek

  TEAK, Stjepko, 1996. Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 1. kolska knjiga. Zagreb

  LITERATURA