38
6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

  • Upload
    aman

  • View
    55

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA. Nakon ovog poglavlja biti ćete u mogućnosti: -razumjeti zašto je menadžmentu dopušteno izabrati koju će metodu obračuna koristiti: - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: 6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM

I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

Page 2: 6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

Nakon ovog poglavlja biti ćete u mogućnosti:

-razumjeti zašto je menadžmentu dopušteno

izabrati koju će metodu obračuna koristiti:

po potpunim ili graničnim troškovima

-shvatiti kako ova dva sustava obračuna

utječu na dobit i vrijednost zaliha

Page 3: 6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

-objasniti zašto kod obračuna po

potpunim troškovima može doći do

preapsorbiranosti ili nedovoljne

apsorbiranosti (pokrivenosti)

fiksnog dijela općih troškova

Page 4: 6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

-razumjeti računovodstveni postupak s preapsorbiranim ili nedovoljno apsorbiranim (pokrivenim) fiksnim dijelom općih troškova

-izraditi izvještaj o dobiti na temelju obiju metoda i uskladiti dobivenu dobit (gubitak).

Page 5: 6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

OBRAČUN PO POTPUNIM

TROŠKOVIMA

Menadžment se odlučuje za obračun

po potpunim troškovima kako bi

pokušao osigurati pokriće svih

troškova.

Page 6: 6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

Sažeti pregled obračuna po potpunim

troškovima podsjetit će nas na probleme s

kojima se moramo suočiti prilikom korištenja

ovog sustava obračuna:

- troškovi se moraju unaprijed odrediti

- osnovice za raspored troškova moraju se

unaprijed odrediti, a odabir baze ovisi o

sposobnosti procjenjivanja odgovorne osobe

Page 7: 6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

-može doći do pod- ili pre- apsorpcije općih troškova, koju je potrebno kompenzirati do kraja računovodstvenog razdoblja (primjer slijedi)-s obzirom da su FT uključeni u troškove proizvoda, prenose se u buduća računovodstvena razdoblja u obliku vrijednosti zaliha

Page 8: 6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

-fiksni opći troškovi vezani su za proizvodnju, te ih treba uključiti u troškove proizvoda.Pri tome se zanemaruje iluzija obračuna po graničnim troškovima, prema kojem se FT ne dovode u vezu s proizvodnjom.

Page 9: 6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

OBRAČUN PO GRANIČNIM TROŠKOVIMAMenadžeri koji koriste ovu metodu, obično su mišljenja da veći dio općih troškova više ovisi o vremenu nego o proizvodima , te da takve tj. fiksne troškove treba tretirati kao troškove razdoblja i otpisati ih u onom razdoblju na koje se odnose(ne prenose se u buduće razdoblje).

Page 10: 6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

Teškoće i opasnosti kod obračuna po

graničnim troškovima:

-teškoće prilikom klasifikacije troškova

na fiksnu i varijabilnu komponentu

-postoji niz ograničenja kod korištenja

analize praga rentabilnosti,

npr.nepromijenjeni miks prizvoda, kretanje

fiksnih troškova.

Page 11: 6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

Kontribucija/kontribucija po jedinici

proizvoda može se koristiti kako bi se

osigurale korisne informacije za

donošenje odluka u svezi s

promjenama u količini, cijenama, VT,

ciljnoj dobiti,zatim informacije za donošenje

odluka proizvesti ili kupiti, te izračunavanje

praga rentabilnosti .

Page 12: 6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

Zadatak:

-pomoći će shvatiti kako ova dva

sustava utječu na dobit i vrednovanje

zaliha, te kako postupiti kod obračuna

po potpunim troškovima s pre- i pod-

apsorpcijom općih troškova.

Page 13: 6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

Na temelju informacija u tabelama

1. sastavite operativni izvještaj

- metodom obračuna po potpunim

troškovima

- metodom obračuna po graničnim

troškovima

Page 14: 6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

Budžet za 1. razdoblje

kn kn/jed. kn kn Prodaja (25.000 jed.) 5,20

130.000 CK proizvoda: VT 2,50 62.500 FT 1,10 - 3,60 27.500 90.000 bruto dobit 1,60 40.000-trošak prodaje - 18.000 neto dobit 22.000Budžet proizvodnje 25.000 jedinica (za 2. razdoblje budžet je jednak)

Page 15: 6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

Ostvareni rezultati (u jedinicama)

1.razdob. 2.razdob.

Proizvedeno 26.000 23.000

Prodano 21.000 27.000

Najprije treba izračunati zaključno stanje

zaliha.

Page 16: 6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

Izračunavanje zaključnog stanja zaliha:

proizvedeno prodano stanje

I. razdob. 26.000 21.000 5.000

II.razdob. 23.000 27.000 1.000(23 + 5 = 28 – 27 = 1)

Page 17: 6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

Obračun po potpunim troškovima:

1.Izračunati ćemo: - bruto dobit po jedinici

PC= 5,20 kn

VT = 2,50 kn PC-UT = bruto dobit

FT = 1,10 kn 5,20kn-3,60kn=1,60 kn/jed.

UT= 3,60 kn

D = 1,60 kn

Page 18: 6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

2.izračunavamo stopu apsorpcije(pokrića): budžetirani FT 27.500 knbudžet proizvodnje 25.000 jed.odnosno za svaku proizvedenu jedinicu u troškove se uključuje 1,10 kn, kako bi se pokrili FT.Budući da je ta stopa pokrića planska, izračunavamo stvarnu stopu nakon proizvodnog razdoblja.

= =1.10 kn/j.

Page 19: 6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

PRE i POD APSORPCIJA OPĆIH FT

1.razdoblje

ostvareni.FT = 27.500 kn planir.proizv. = 25.000 jed.(27.5:25 = 1,10)

proizvedeno = 26.000 jed.x1,10 kn=

= 28.600 kn zaračunati FT

ostv.FT - 27.500 kn previše zarač.FT = 1.100 kn preapsorpcija

(stvarni FT manji su od obračunatih FT po planskoj stopi pokrića)

Page 20: 6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

2. razdoblje ostvareni FT = 27.500 kn

proizvedeno = 23.000 jed x 1,10 =25.300kn

= 25.300 kn-zaračunati FT

_______________________________________

ostvareni FT - 27.500 kn

______________________________________

premalo zarač. FT 2.200 kn podapsorpcija(stvarni FT veći su od obračunatih FT po planskoj stopi pokrića)

Page 21: 6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

OPERATIVNI IZVJEŠTAJ PO POTPUNIM TROŠKOVIMA - 1.RAZDOBLJE

1.Prihodi od prodaje (21.000jx5,2kn) 109.200

Proizvedeno 26.000jed.

VT 2,50 kn/jed. (x26.000) 65.000

FT 1,10 kn/jed. (x26.000) 28.600

Ukupno troškovi(26x3,6) 93,600

- zaklj.S zaliha 5000jx3,60kn - 18.000

2. Troškovi prodaje (VT+FT-zalihe) - 75.600

3. Bruto dobit 33.600

(21.000x1,6) (5,2-3,6=1,6)

+ preapsorpcija općih troškova 1.100

34.700- troškovi prodaje i distribucije - 18.000

4. DOBIT 16.700

Page 22: 6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

OPERATIVNI IZVJEŠTAJ PO METODI POTPUNIH TROŠKOVA - 1.RAZDOBLJE

VAŽNO:

FT – FIKSNI OPĆI TROŠKOVI

UKLJUČENI SU U VRIJEDNOST ZALIHA!

Page 23: 6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

OPERATIVNI IZVJEŠTAJ – OBRAČUN PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA- 1.RAZDOBLJE

1.Prihodi od prodaje 21.000jx5,20kn 109.2002.Troškovi prodaje po VT: + proizvedeno 26.000x2,5(VT) 65.000-zaklj.S zaliha (5000jx2,5) -12.500 52.5003. Kontribucija (21.000x2,70) 56.7004. FT - opći troškovi - 27.500 - troškovi prodaje i distrib. -18.000 45.5005. DOBIT 11.200

Page 24: 6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

OPERATIVNI IZVJEŠTAJ PO METODI GRANIČNIH TROŠKOVA - 1.RAZDOBLJE

VAŽNO:

FT – FIKSNI OPĆI TROŠKOVI

NISU UKLJUČENI SU U VRIJEDNOST ZALIHA!

Page 25: 6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

Dobit 1.razd.–obr.po potpunim tr. 16.700kn

Dobit 1.razd.- obr.po graničnim tr. 11.200kn

Razlika 5.500kn

je rezultat prenošenja fiksnih općih troškova

kod obračuna po potpunim troškovima u

slijedeće računovodstveno razdoblje na

temelju stope 1,10 kn po jedinici, sadržane u

zaključnom saldu zaliha (5000jx1,10kn=5.500).

Ovaj iznos (5.500 kn) je i razlika između dviju

vrijednosti zaliha (po metodama obračuna).

Page 26: 6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

Fiksni troškovi 1.-og razdoblja, u iznosu 5.500 kn, sadržani u obliku zaliha vrednovanih po potpunim troškovima postaju dospjeli troškovi u 2.-om razdoblju, odnosno ukalkuliraju se u troškove, s obzirom da odgovaraju svojim ostvarenim prihodima od prodaje.

Page 27: 6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

OPERATIVNI IZVJEŠTAJ (obračun po potpunim troškovima) 2. RAZDOBLJE

1.Prihodi od prodaje (27.000j.x5,20kn) 140.000 Početni saldo (5.000j.x3,60) 18.000 Proizvedeno 23000 jed. VT 23.000 x 2,50kn 57.500 FT 23.000 x 1,10 kn 25.300 2.Uk tr(5000j.+23.000j =28.000x3,60 100.800 -zaključni saldo (1000x3,60) - 3.600 97.200 BRUTO DOBIT (27.000X1,60) 43.200 - podapsorpcija općih troškova - 2.200 41.000 -troškovi prodaje i distribucije 18.000 3. D O B I T 23.000

Page 28: 6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

OPERATIVNI IZVJEŠTAJ (OBRAČUN PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA)- 2. RAZDOBLJE

Prihodi od prodaje (27.000 j.x5,20) 140.400

početno stanje (5.000j.x2,50 VT) 12.500

Proizvedeno (23.000j.x2,50 VT) 57.500

Uk. (28.000j.x2,50) 70.000

Zaključno stanje (1000x2,50) 2.500 67.500

Kontribucija (27.000j.x2,70) 72.900

- FT - fiksni troškovi 27.500

-troškovi prodaje i distribucije 18.000 45.500

D O B I T 27.400

Page 29: 6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

Dobit obračunata po potpunim troškovima 23.000 kn

Dobit obračunata po graničnim troškovima 27.400 kn

RAZLIKA 4.400 kn USKLAĐIVANJE DOBITI OBRAČUNATE PO POTPUNIM

I GRANIČNIM TROŠKOVIMA – 2.RAZDOBLJE

ZALIHE POČ.SALDO ZAKLJ.SALDO

Obr.po POT.tr (5000x3,6) 18.000 (1000x3,6) 3.600

Obr.po GR tr (5000x2,5) 12.500 (1000x2,5) 2.500

= 5.000x1,10 fiksni OT 5.500 1000x1,10 1.100

Preneseni FT 5.500

- Sadržani FT 1.100

- Razlika 4.400

Page 30: 6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

OSTVARENA DOBIT PRILIKOM PRODAJEKOMPLETNE KOLIČINE ZALIHA Obr.po Obr.po potpunim tr. graničnim

tr. Prodaja (1000x5,20kn) 5.200 5.200- ZS neprodano - 3.600 - 2.500 D O B I T 1.600 2.700

Ako se preostala vrijednost zaliha proda bez dodatnih rashoda, ostvarit će se dobit na gore prikazani način .

Page 31: 6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

UKUPNA DOBIT

obr. po obr.po

potpunim tr. granič.tr.

1.razdoblje 16.700 11.200

2.razdoblje 23.000 27.000

prihodi od prod.zaliha 1.600 2.700

UKUPNA DOBIT 41.300 41.300

Page 32: 6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

Na kraju vremenskog razdoblja,

ukupna će dobit biti ista, zbog toga što

koristimo iste prihode i iste troškove.

Page 33: 6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

SAŽETAK:Obračun po potpunim troškovimaprimjenjuju poduzeća kako bi pokušali osigurati pokriće svih općih troškova proizvodnje, odnosno ostvariti dovoljno prihoda za pokriće ostalih troškova(administracije,prodaje,distribucije…).

Page 34: 6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

OBRAČUN PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

-koriste poduzeća jer ga smatraju realnijim, -koristan je prilikom ilustriranja situacija, ako dođe do promjena cijena, količine, varijabilnih i fiksnih troškova,-ovi su troškovi točniji od potpunih troškova, jer se sastoje samo od onih troškova koji se mogu utvrditi za pojedini proizvod.

Page 35: 6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

UTJECAJ NA DOBIT I VRIJEDNOST

ZALIHA

- obračun po potpunim troškovima uključuje fiksne troškove

- obračun po graničnim troškovima isključuje fiksne troškove.

Page 36: 6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

Razlika između dobiti obračunate na

temelju potpunih troškova i one

obračunate na temelju graničnih

troškova uzrokovana je uključivanjem

fiksnih općih troškova u vrijednost

zaliha kod obračuna po potpunim

troškovima, te njihovim tretmanom u

obračunu po graničnim troškovima, odnosno

njihovim uključivanjem u troškove razdoblja.

Page 37: 6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

Zaključujemo:-odstupanje u dobiti između dviju metoda obračuna ovisi o iznosu koji se prenosi u slijedeće računovodstveno razdoblje, kao i o iznosu koji je sadržan u posljednjem razdoblju-obje metode rezultiraju istom dobiti, jer koriste iste troškove i iste prihode,

Page 38: 6. USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

USPOREDBA OBRAČUNA PO POTPUNIM I OBRAČUNA PO GRANIČNIM TROŠKOVIMA

-menadžment se odlučuje za obračun po potpunim troškovima, kako bi pokušao pokriti sve opće troškove,-menadžment se odlučuje za obračun po graničnim troškovima, kako bi pokušao imati što realnije troškove koje može koristiti u svrhu donošenja odluka.